spring etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
spring etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Spring Framework'ün tarihçesi


Spring Framework, Java platformu için kapsamlı bir programlama ve yapılandırma modeli sunan popüler bir uygulama geliştirme çerçevesidir. Rod Johnson tarafından geliştirilen Spring, ilk olarak 2002 yılında "Expert One-on-One J2EE Design and Development" adlı kitapta ortaya kondu. Spring Framework, J2EE (şimdi Jakarta EE olarak bilinir) uygulamalarının geliştirilmesini daha kolay hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır.Spring'in ilk resmi sürümü (Spring Framework 1.0), Mart 2004'te yayımlandı. Bu sürüm, JavaBeans konfigürasyonunu, programatik işlem yönetimini ve JDBC abstraction katmanını içeren temel özellikleri sunuyordu. O zamandan bu yana, Spring sürekli olarak gelişti ve birçok yeni özellik ekledi.


Spring 2.0 (Ekim 2006) ile birlikte, XML tabanlı yapılandırma dosyalarına ek olarak anotasyon tabanlı yapılandırmayı ve Aspect-Oriented Programming (AOP) desteğini tanıttı.


Spring 3.0 (Aralık 2009) sürümü, Java 5 üzerinde çalışan ilk Spring sürümü oldu ve genel anotasyon tabanlı yapılandırma desteğini genişletti, REST web servislerine yönelik desteği artırdı.


Spring 4.0 (Aralık 2013) Java 8 desteği, WebSocket programlama modeli ve daha fazlasını ekleyerek modern Java geliştirme trendlerine uyum sağladı.


Spring 5.0 (Eylül 2017), Spring Framework'ün reaktif programlama modelini destekleyen ilk büyük sürümüydü. Bu sürüm ayrıca JDK 9 modülerliği, Kotlin dili için daha iyi destek ve çeşitli core API iyileştirmeleri sundu.


Spring'in popülerliği, Spring Boot, Spring Cloud ve Spring Security gibi ekosistemdeki diğer projelerin gelişimiyle daha da arttı. Spring Boot, bağımsız, üretim kalitesindeki Spring tabanlı uygulamaların kolayca oluşturulmasını sağlar, ve mikro servis mimarileri için tercih edilen bir çözüm haline geldi.


Günümüzde, Spring Framework ve onun ekosistemi, kurumsal Java uygulamaları geliştirme konusunda en popüler ve güçlü araçlardan biri olmaya devam etmektedir. Her yeni sürümle birlikte, geliştiricilerin modern web uygulamalarını daha hızlı ve daha etkili bir şekilde oluşturmasını sağlayacak yenilikler ve iyileştirmeler sunulmaktadır.


Spring Framework'ün evrimi, teknoloji dünyasındaki değişimlere ve Java topluluğunun ihtiyaçlarına yanıt olarak sürekli olarak devam etti. Özellikle bulut tabanlı uygulama geliştirme, mikro servis mimarileri ve reaktif programlama gibi alanlardaki gelişmeler, Spring ekosisteminin genişlemesinde önemli bir rol oynadı.


Spring Boot, Spring ekosistemindeki en önemli gelişmelerden biridir. Spring Boot, Spring tabanlı uygulamaların yapılandırmasını büyük ölçüde basitleştirerek ve otomatikleştirerek, geliştirme sürecini hızlandırmıştır. Geliştiriciler artık boilerplate kod yazmadan ve karmaşık yapılandırma dosyaları ile uğraşmadan Spring uygulamalarını kolayca oluşturabilir, paketleyebilir ve dağıtabilirler. Spring Boot'un bu yaklaşımı, özellikle mikro servisler ve bulut tabanlı uygulamalar için idealdir.


Spring Cloud, bulut tabanlı mikro servis mimarilerini desteklemek için geliştirilmiş bir dizi araç ve kütüphaneden oluşur. Spring Cloud, hizmet keşfi, yapılandırma yönetimi, mesajlaşma, yük dengesi ve devre kesici gibi mikro servis desenlerini kolayca uygulamanıza olanak tanır. Bu, geliştiricilerin dağıtık sistemler oluşturmasını ve yönetmesini daha basit ve daha esnek hale getirir.


Spring Framework 5 ve sonraki sürümleri, reaktif programlama modelini tam anlamıyla benimsemiştir. Bu model, yüksek hacimli, düşük gecikmeli ve kaynak verimli uygulamalar oluşturmak için tasarlanmıştır. Reactor kütüphanesi üzerine inşa edilmiş olan Spring WebFlux, Spring 5 ile birlikte tanıtıldı ve reaktif web uygulamalarının oluşturulmasını sağlar. Bu, özellikle gecikme süresi düşük ve yüksek performans gerektiren uygulamalar için büyük bir avantaj sağlar.


Spring Security, güvenlik konularına odaklanan başka bir önemli projedir. Spring Security, uygulamaları yetkilendirme, kimlik doğrulama ve koruma gibi güvenlik tehditlerine karşı korumak için kapsamlı bir güvenlik çerçevesi sağlar. Modern güvenlik gereksinimlerine uyum sağlamak için sürekli olarak güncellenmektedir.


Spring Framework ve onun çevresindeki projeler, modern uygulama geliştirme pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır. Açık kaynak olmaları, geniş bir topluluk tarafından desteklenmeleri ve sürekli olarak yenilikçi özellikler eklemeleri, Spring'i Java dünyasında lider bir çerçeve haline getirmiştir. Günümüzde, Spring ekosistemi, geliştiricilere uygulamalarını hızlı bir şekilde geliştirmeleri, test etmeleri ve ölçeklendirmeleri için güçlü araçlar ve kütüphaneler sunmaya devam etmektedir. Bu sürekli yenilik ve adaptasyon, Spring'in gelecekte de Java uygulama geliştirmede merkezi bir rol oynamaya devam edeceğinin bir göstergesidir.

Spring Boot custom Property kullanımı


Spring Boot'ta özel ayarlar (custom properties) kullanmak, uygulamanızın konfigürasyonunu esnek bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Bu, uygulamanızın farklı ortamlarda (geliştirme, test, prodüksiyon vb.) çalışırken ihtiyaç duyduğu özel değerleri tanımlamanıza ve kullanmanıza yardımcı olur. Spring Boot, application.properties veya application.yml dosyaları aracılığıyla bu ayarların yönetimini kolaylaştırır. İşte özel ayarları kullanma adımları:


Ayarların Tanımlanması:


Öncelikle, src/main/resources klasörü altında bir application.properties veya application.yml dosyası oluşturun.

Bu dosyaya özel ayarlarınızı ekleyin. Örneğin, bir e-posta sunucusu için ayarlar tanımlayabilirsiniz:

sql

Copy code

myapp.mail.host=smtp.example.com

myapp.mail.port=587

myapp.mail.username=user@example.com

myapp.mail.password=secret

Ayarların Java Sınıflarında Kullanımı:


Ayarları Java kodunuzda kullanmak için, önce ayar değerlerini tutacak bir sınıf oluşturun. Bu sınıf @ConfigurationProperties anotasyonu ile süslenmelidir. Spring Boot bu anotasyonu gördüğünde, otomatik olarak bu sınıfa, application.properties veya application.yml dosyasında tanımlı olan ilgili değerleri atar.

java

Copy code

import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;

import org.springframework.stereotype.Component;


@Component

@ConfigurationProperties(prefix="myapp.mail")

public class MailProperties {

    private String host;

    private int port;

    private String username;

    private String password;

    // getter ve setter metotları

}

prefix değeri, application.properties dosyasındaki özelliklerin hangi ön ekle başladığını belirtir. Bu durumda, myapp.mail ile başlayan tüm özellikler MailProperties sınıfına bağlanır.

Ayar Değerlerinin Kullanımı:


@Autowired anotasyonu ile MailProperties sınıfının bir örneğini enjekte edebilir ve konfigürasyon değerlerine erişebilirsiniz:

java

Copy code

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.stereotype.Service;


@Service

public class MailService {

    @Autowired

    private MailProperties mailProperties;


    public void sendEmail() {

        // mailProperties kullanarak e-posta gönderme işlemleri

    }

}

Bu şekilde, uygulamanızın farklı bölümlerinde kolayca özel ayarlarınızı kullanabilirsiniz.

Özel ayarları kullanmak, uygulamanızın yapılandırmasını merkezi ve düzenli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Bu yaklaşım, uygulamanızın bakımını ve yönetimini kolaylaştırırken aynı zamanda kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır.


@Value ile kullanımı


Spring Boot'ta @Value anotasyonu, application.properties veya application.yml dosyasından tekil bir değeri enjekte etmek için kullanılır. Bu yöntem, özellikle sınırlı sayıda yapılandırma değeriniz varsa veya sadece birkaç yerde bu değerleri kullanacaksanız kullanışlıdır. @Value anotasyonunu kullanarak yapılandırma dosyasındaki özel ayarları doğrudan Spring Bean'lerinize enjekte edebilirsiniz.


Aşağıda @Value anotasyonunun kullanımıyla ilgili bir örnek verilmiştir:


Yapılandırma Ayarlarının Tanımlanması:


Öncelikle, src/main/resources altında bir application.properties veya application.yml dosyası oluşturun ve özel ayarlarınızı ekleyin. Örneğin:

Copy code

myapp.description=Bu bir örnek uygulamadır.

myapp.mail.host=smtp.example.com

@Value ile Ayarların Enjekte Edilmesi:


Yapılandırma değerlerini Java sınıfınıza enjekte etmek için @Value anotasyonunu kullanabilirsiniz. @Value anotasyonu içerisine, enjekte etmek istediğiniz yapılandırma değerinin anahtarını ${...} sözdizimiyle belirtirsiniz.

java

Copy code

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;

import org.springframework.stereotype.Component;


@Component

public class ApplicationProperties {


    @Value("${myapp.description}")

    private String appDescription;


    @Value("${myapp.mail.host}")

    private String mailHost;


    // Getter metotları

    public String getAppDescription() {

        return appDescription;

    }


    public String getMailHost() {

        return mailHost;

    }

}

Bu kod parçası, application.properties dosyasında tanımlanan myapp.description ve myapp.mail.host değerlerini ApplicationProperties sınıfının ilgili alanlarına enjekte eder.

Enjekte Edilen Değerlerin Kullanımı:


@Autowired anotasyonu kullanarak ApplicationProperties sınıfının bir örneğini enjekte edebilir ve yapılandırma değerlerine erişebilirsiniz:

java

Copy code

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.stereotype.Service;


@Service

public class MyService {


    @Autowired

    private ApplicationProperties applicationProperties;


    public void performAction() {

        System.out.println(applicationProperties.getAppDescription());

        // Diğer işlemler...

    }

}

Bu yaklaşım, özellikle belli başlı yapılandırma değerlerine ihtiyacınız olduğunda ve bu değerleri uygulamanızın çeşitli yerlerinde kullanmak istediğinizde oldukça yararlıdır.

@Value anotasyonu, özellikle basit ve düzgün bir şekilde bir veya birkaç yapılandırma değerini enjekte etmek istediğiniz durumlar için idealdir. Ancak, daha karmaşık veya gruplanmış yapılandırmalar için @ConfigurationProperties kullanmak daha uygun olabilir.

Bir Spring Boot Projem var. İki adet farklı ilişkisel veritabanı kullanıyorum. Spring Data JPA kullanıyorum. Configrationları nasıl yapmalıyım?

Spring Boot projenizde iki farklı ilişkisel veritabanı kullanıyorsanız, her bir veritabanı için ayrı bir DataSource, EntityManagerFactory ve TransactionManager konfigürasyonuna ihtiyacınız olacak. Bu, Spring Boot'un her bir veritabanı için ayrı veri kaynaklarıyla çalışabilmesini sağlar. Aşağıda, bu konfigürasyonları nasıl yapabileceğinize dair genel bir rehber bulunmaktadır:


1. application.properties veya application.yml Dosyasında Veritabanı Ayarlarını Tanımlayın

İki veritabanı için gerekli olan ayarları application.properties veya application.yml dosyanıza ekleyin. Örneğin:


properties

Copy code

# Veritabanı 1

spring.datasource.db1.url=jdbc:mysql://localhost:3306/db1

spring.datasource.db1.username=root

spring.datasource.db1.password=pass

spring.datasource.db1.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver


# Veritabanı 2

spring.datasource.db2.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/db2

spring.datasource.db2.username=root

spring.datasource.db2.password=pass

spring.datasource.db2.driver-class-name=org.postgresql.Driver

2. DataSource Bean'lerini Oluşturun

Her bir veritabanı için ayrı DataSource bean'leri tanımlayın. Bunun için @Configuration sınıfları kullanabilirsiniz:


java

Copy code

@Configuration

public class Db1Config {


    @Bean

    @Primary

    @ConfigurationProperties(prefix="spring.datasource.db1")

    public DataSource db1DataSource() {

        return DataSourceBuilder.create().build();

    }

}


@Configuration

public class Db2Config {


    @Bean

    @ConfigurationProperties(prefix="spring.datasource.db2")

    public DataSource db2DataSource() {

        return DataSourceBuilder.create().build();

    }

}

3. EntityManagerFactory ve TransactionManager Ayarlayın

Her veritabanı için ayrı EntityManagerFactory ve TransactionManager bean'leri oluşturun:


java

Copy code

@Configuration

@EnableTransactionManagement

@EnableJpaRepositories(

  entityManagerFactoryRef = "db1EntityManagerFactory",

  transactionManagerRef = "db1TransactionManager",

  basePackages = { "com.yourpackage.db1.repository" }

)

public class Db1Config {


    @Primary

    @Bean(name = "db1EntityManagerFactory")

    public LocalContainerEntityManagerFactoryBean db1EntityManagerFactory(

            EntityManagerFactoryBuilder builder, @Qualifier("db1DataSource") DataSource dataSource) {

        return builder

                .dataSource(dataSource)

                .packages("com.yourpackage.db1.model")

                .persistenceUnit("db1")

                .build();

    }


    @Primary

    @Bean(name = "db1TransactionManager")

    public PlatformTransactionManager db1TransactionManager(

            @Qualifier("db1EntityManagerFactory") EntityManagerFactory db1EntityManagerFactory) {

        return new JpaTransactionManager(db1EntityManagerFactory);

    }

}


@Configuration

@EnableTransactionManagement

@EnableJpaRepositories(

  entityManagerFactoryRef = "db2EntityManagerFactory",

  transactionManagerRef = "db2TransactionManager",

  basePackages = { "com.yourpackage.db2.repository" }

)

public class Db2Config {


    @Bean(name = "db2EntityManagerFactory")

    public LocalContainerEntityManagerFactoryBean db2EntityManagerFactory(

            EntityManagerFactoryBuilder builder, @Qualifier("db2DataSource") DataSource dataSource) {

        return builder

                .dataSource(dataSource)

                .packages("com.yourpackage.db2.model")

                .persistenceUnit("db2")

                .build();

    }


    @Bean(name = "db2TransactionManager")

    public PlatformTransactionManager db2TransactionManager(

            @Qualifier("db2EntityManagerFactory") EntityManagerFactory db2EntityManagerFactory) {

        return new JpaTransactionManager(db2EntityManagerFactory);

    }

}

Bu kod parçaları, iki farklı veritabanı kaynağını ve bunlarla ilişkili JPA yapılandırmalarını tanımlar. Burada önemli noktalar:


Her bir veritabanı için ayrı bir DataSource bean'i tanımlanmıştır.

@EnableJpaRepositories ile hangi paketin hangi EntityManagerFactory ve TransactionManager ile ilişkilendirileceği belirtilmiştir.

@Primary anotasyonu, eğer birden fazla bean tanımlıysa ve biri otomatik olarak enjekte edilmek isteniyorsise, Spring'in hangi bean'i kullanması gerektiğini belirtir. Genellikle ana veritabanınız için kullanılır.


4. Repository Sınıflarını Tanımlayın

Her bir veritabanı için ayrı repository sınıfları oluşturun ve bunları ilgili @EnableJpaRepositories ile tanımladığınız basePackages içinde yerleştirin. Bu, Spring Data JPA'nın her bir veritabanı için ayrı DAO'lar (Data Access Objects) kullanmasını sağlar.


Örnek olarak, db1 veritabanı için bir repository:


java

Copy code

package com.yourpackage.db1.repository;


import com.yourpackage.db1.model.YourEntity;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

import org.springframework.stereotype.Repository;


@Repository

public interface YourEntityRepository extends JpaRepository<YourEntity, Long> {

    // db1 ile ilgili sorgularınızı buraya ekleyin

}

Ve db2 için başka bir repository:


java

Copy code

package com.yourpackage.db2.repository;


import com.yourpackage.db2.model.AnotherEntity;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

import org.springframework.stereotype.Repository;


@Repository

public interface AnotherEntityRepository extends JpaRepository<AnotherEntity, Long> {

    // db2 ile ilgili sorgularınızı buraya ekleyin

}

5. İşlem Yaparken Hangi Transaction Manager'ın Kullanılacağını Belirtin

Birden fazla TransactionManager kullanıyorsanız, işlem yaparken hangisinin kullanılacağını @Transactional anotasyonunda belirtmeniz gerekir. Örneğin:


java

Copy code

@Service

public class YourService {


    private final YourEntityRepository yourEntityRepository;


    @Autowired

    public YourService(YourEntityRepository yourEntityRepository) {

        this.yourEntityRepository = yourEntityRepository;

    }


    @Transactional("db1TransactionManager")

    public void doSomethingWithDb1() {

        // db1 ile ilgili işlemler

    }

}

Ve db2 için:


java

Copy code

@Service

public class AnotherService {


    private final AnotherEntityRepository anotherEntityRepository;


    @Autowired

    public AnotherService(AnotherEntityRepository anotherEntityRepository) {

        this.anotherEntityRepository = anotherEntityRepository;

    }


    @Transactional("db2TransactionManager")

    public void doSomethingWithDb2() {

        // db2 ile ilgili işlemler

    }

}

Son Notlar

Bu yapılandırma, Spring Boot'un otomatik yapılandırma özelliklerini iki ayrı veritabanı için manuel olarak genişletmenizi sağlar.

Yapılandırmayı daha da özelleştirmeniz gerekiyorsa, Spring'in dokümantasyonundaki ilgili bölümlere başvurun.

Herhangi bir yapılandırma sırasında hata alırsanız, hataların ayrıntılı açıklamalarını ve nasıl çözüldüklerini içeren Spring Boot'un hata mesajlarını kontrol edin.

Bu rehber, iki ilişkisel veritabanını Spring Boot uygulamanıza entegre etmeniz için temel bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Uygulamanızın özel gereksinimlerine göre bu yapılandırmayı uyarlamanız gerekebilir.

Spring uygulamasında Application Context ayağa kalkerken sırayla hangi beanler oluşturulur, hangi sınıfların hangi metotları çalıştırılır?


Spring Framework'te, uygulama bağlamı (Application Context) başlatılırken izlenen adımlar ve oluşturulan bean'ler genellikle uygulamanızın yapılandırmasına bağlıdır. Ancak, Spring'in başlatma sürecinde genel olarak izlediği bazı temel adımlar vardır. İşte bir Spring uygulamasında Application Context ayağa kalkarken sırayla gerçekleşen işlemler:


ApplicationContext Oluşturulması: Spring, belirtilen yapılandırma sınıfı/sınıfları veya XML dosyası/dosyaları temelinde bir ApplicationContext oluşturur. Bu, Spring'in temel container'ıdır ve bean'lerin yönetimi, yaşam döngüsü ve bağımlılıklarının enjekte edilmesi gibi işlemleri gerçekleştirir.


Bean Tanımlarının Yüklenmesi: Spring, belirtilen yapılandırma içindeki bean tanımlarını yükler. Bu, @Configuration sınıflarındaki @Bean anotasyonuyla tanımlanmış metotları veya XML yapılandırma dosyalarındaki <bean> elementlerini içerebilir.


Bean Bağımlılıklarının Çözümlenmesi: Spring, bean'ler arasındaki bağımlılıkları çözer. Bu, @Autowired, @Resource, @Inject anotasyonları veya XML yapılandırma dosyalarındaki <constructor-arg> ve <property> elementleri kullanılarak yapılır.


Bean Oluşturulması ve Bağımlılıklarının Enjekte Edilmesi: Bean tanımlarına ve çözümlenen bağımlılıklara dayanarak, Spring bean örneklerini oluşturur ve bağımlılıklarını enjekte eder.


BeanPostProcessor İşleme: Spring, ApplicationContext'teki tüm BeanPostProcessors'ları çalıştırır. Bu, bean'lerin oluşturulmasından sonra ancak başlatma metotlarının çağrılmasından önce gerçekleşir. BeanPostProcessor'lar, bean örnekleri üzerinde ek işlemler yapmak için kullanılabilir.


Bean Başlatma Metotlarının Çağrılması: Spring, bean'lerin başlatma metotlarını çağırır. Bu, @PostConstruct anotasyonuyla işaretlenmiş metotlar veya XML yapılandırma dosyalarındaki init-method özelliği ile belirtilmiş metotlar olabilir.


Event Yayınlama: ApplicationContext başlatıldıktan sonra, Spring bir ContextRefreshedEvent yayınlar. Bu, uygulamanın diğer bölümlerinin veya bean'lerin, uygulama bağlamının tamamen başlatıldığını ve kullanıma hazır olduğunu bildiren bir olaydır.


Destroy Metotlarının Kaydedilmesi: Uygulama kapatıldığında çağrılacak olan destroy metotları tanımlanır. Bu, @PreDestroy anotasyonuyla işaretlenmiş metotlar veya XML yapılandırma dosyalarındaki destroy-method özelliği ile belirtilmiş metotlar olabilir.


Yukarıdaki adımlar, Spring uygulamasında ApplicationContext'in ayağa kalkarken izlediği genel süreci özetlemektedir. Ancak, uygulamanızın özel yapılandırmasına bağlı olarak bu süreçte değişiklikler olabilir.

Spring Framefork Bean Scope'unda kullanılan Singleton Pattern'nin bildiğimiz Singleton Patternden farkı nedir? Spring'de aynı context'de farklı name'ler ile singelton scupe da aynı sınıftan birden fazla instance üretilebilir, değil mi?

Spring Framefork Bean Scope'unda kullanılan Singleton Pattern'nin bildiğimiz Singleton Patternden farkı nedir?
Spring Framework'te kullanılan Singleton Scope, geleneksel Singleton Pattern'inden birkaç önemli yönden farklılık gösterir. Bu farklılıkları anlamak için önce her iki kavramın temel özelliklerini inceleyelim:


Geleneksel Singleton Pattern

Global Erişim: Singleton, global bir erişim noktası sağlar ve bu sayede uygulamanın her yerinden erişilebilir bir tek nesne (instance) oluşturur.

Tek Nesne Kısıtlaması: Bu pattern, bir sınıftan yalnızca bir nesnenin oluşturulmasını garanti eder. Bu, sınıfın yapıcı metodunun (constructor) özel (private) olması ve sınıfın kendisinden bir static metod aracılığıyla erişilebilen tek bir nesne örneği sağlamasıyla sağlanır.

Lazy Loading: Singleton nesnesi, genellikle ilk kullanıldığında yaratılır (lazy initialization). Bu, kaynakların gereksiz yere kullanılmamasını sağlar.

Thread Safety: Çoklu iş parçacığı (thread) ortamlarında, Singleton nesnesinin oluşturulma süreci genellikle senkronize edilir.

Spring Framework'te Singleton Scope

Spring Container Yönetimi: Spring'de Singleton Scope, Spring IoC (Inversion of Control) container tarafından yönetilir. Bu, Spring'in, belirli bir bean için yalnızca bir nesne örneğini oluşturacağı ve saklayacağı anlamına gelir.

Uygulama Bağlamı Kapsamı: Spring'in Singleton'u, JVM genelinde global bir Singleton değildir. Bunun yerine, Spring uygulama bağlamı (application context) içinde Singleton'dır. Yani, farklı Spring uygulama bağlamları aynı sınıf için birden fazla Singleton nesne örneğine sahip olabilir.

Gelişmiş Yaşam Döngüsü ve Bağımlılık Yönetimi: Spring, bean'lerin yaşam döngüsünü yönetir ve bağımlılık enjeksiyonu (dependency injection) sağlar. Bu, nesneler arasındaki bağımlılıkların kolayca yönetilmesine olanak tanır ve sıkı sınıf bağlantılarını azaltır.

Konfigürasyon Esnekliği: Bean tanımları ve kapsamları, XML, Java Annotation'ları veya Java Config sınıfları gibi çeşitli yollarla yapılandırılabilir.

Özetle Farklar

Kapsam ve Yaşam Süresi: Geleneksel Singleton, global bir kapsam sunarken, Spring Singleton'u yalnızca bir Spring uygulama bağlamında tekildir.

Yönetim ve Konfigürasyon: Spring, bean'lerin yaşam döngüsünü yönetir ve gelişmiş konfigürasyon seçenekleri sunar, geleneksel Singleton'da ise bu tür bir yönetim yoktur.

Bağımlılık Enjeksiyonu: Spring, bağımlılık enjeksiyonu sayesinde daha temiz ve daha az bağımlı kod yazma imkanı tanır.

Sonuç olarak, Spring Framework'teki Singleton Scope, geleneksel Singleton Pattern'den daha esnek bir yapı sunar ve modern uygulama geliştirme ihtiyaçlarına daha uygun özellikler içerir.


Spring'de aynı context'de farklı name'ler ile singelton scupe da aynı sınıftan birden fazla instance üretilebilir, değil mi?


Evet, Spring'de aynı application context içinde farklı isimlerle aynı sınıftan birden fazla Singleton scope bean oluşturabilirsiniz. Spring'de bir bean'in kapsamı (scope), o bean'in yaşam süresini ve nasıl oluşturulup kullanılacağını tanımlar. Singleton scope (varsayılan scope), Spring IoC container'ı tarafından yönetilen her bean için yalnızca bir nesne örneği oluşturulacağını belirtir. Ancak, bu, bir sınıf türü için yalnızca tek bir nesne olabileceği anlamına gelmez. Aynı sınıf türünden farklı isimlerle veya tanımlarla birden fazla bean tanımlayabilirsiniz, ve her biri için Spring container tarafından ayrı bir Singleton nesnesi oluşturulur.


Bu durum, özellikle farklı yapılandırmalara veya bağımlılıklara sahip olmaları gereken, ancak aynı arayüzü veya sınıfı paylaşan bean'ler için kullanışlıdır. Örneğin, aynı veri erişim nesnesi (DAO) sınıfını, farklı veritabanı bağlantıları için kullanabilirsiniz.


java

Copy code

@Component("beanName1")

public class MyBean {}


@Component("beanName2")

public class MyBean {}

Yukarıdaki örnekte, MyBean sınıfından iki farklı bean tanımlanmıştır ve her biri için Spring container aynı sınıfın farklı nesnelerini oluşturacaktır. Bunlar aynı application context içinde yaşarlar ancak farklı isimlere ve bağımsız yaşam döngülerine sahiptirler.


Alternatif olarak, XML yapılandırması veya Java Config sınıfları kullanılarak da aynı sınıf için farklı bean tanımları yapılabilir:


java

Copy code

@Configuration

public class AppConfig {

    @Bean(name = "bean1")

    public MyBean myBean1() {

        return new MyBean();

    }


    @Bean(name = "bean2")

    public MyBean myBean2() {

        return new MyBean();

    }

}

Bu yapılandırmada, myBean1 ve myBean2 isimleriyle iki farklı MyBean nesnesi oluşturulmuş olur ve her ikisi de Singleton scope altında yönetilir ancak bağımsız nesneler olarak var olurlar. Bu özellik, Spring'in esnekliğini ve gücünü gösterir, çünkü uygulamanızın farklı kısımlarında aynı türdeki nesnelere farklı yapılandırmalar veya durumlar sağlayabilirsiniz.

Spring Boot ve Spring Framework'de Convention over Configration ne anlama gelir? Örnek bir senaryo ve kod örneği ver. Eklediğim bir bağımlılık convention over configration sağlar mı? COC'u override edebilir miyim?

Spring Boot ve Spring Framework'de Convention over Configration ne anlama gelir?
Spring Boot ve Spring Framework, Java tabanlı uygulamaları geliştirmek için kullanılan iki popüler kütüphanedir. Her ikisi de "Convention over Configuration" (CoC) prensibini benimser. Bu prensip, yazılım geliştiricilerinin uygulamaları için karmaşık yapılandırmalar yapmak yerine, belirli standartlara uygun olarak geliştirme yapmalarını teşvik eder. Bu yaklaşım, geliştirme sürecini hızlandırır ve karmaşıklığı azaltır çünkü geliştiricilerin çoğu ayarı manuel olarak yapılandırmalarına gerek kalmaz.


Spring Framework ve Spring Boot'ta "Convention over Configuration" şu şekillerde kendini gösterir:


Varsayılan Ayarlar: Spring, birçok senaryo için mantıklı varsayılan değerler sağlar. Örneğin, bir veritabanı bağlantısı yapılandırırken, Spring Boot uygulamanızın bağlantı detaylarını otomatik olarak tespit edebilir ve bir veritabanına bağlanmak için gerekli olan varsayılan yapılandırmayı kullanır.


Annotasyon Tabanlı Yapılandırma: Spring, annotasyonlar aracılığıyla nesnelerin nasıl davranacağını belirlemeye olanak tanır. Bu, XML tabanlı yapılandırma dosyalarının kullanımını azaltır ve geliştirme sürecini hızlandırır. Örneğin, bir sınıfın bir REST kontrolörü olduğunu belirtmek için @RestController annotasyonu kullanılır.


Otomatik Yapılandırma: Spring Boot, sınıf yolu (classpath) taraması yaparak ve belirli kütüphanelerin varlığını kontrol ederek uygulamanız için otomatik yapılandırma sağlar. Bu, uygulamanıza eklenen bağımlılıklara dayanarak çalışma zamanı davranışını otomatik olarak ayarlar. Örneğin, Spring Data JPA kütüphanesi uygulamanızın sınıf yolunda bulunduğunda, Spring Boot otomatik olarak bir JPA veritabanı bağlantısı yapılandırır.


Mantıklı Varsayılan Paketleme Yapısı: Spring Boot, uygulamanızın yapılandırılmasında ve paketlenmesinde takip edilmesi gereken belirli bir dizin yapısı önerir. Bu yapı, uygulamanın kolayca paketlenmesine ve dağıtılmasına olanak tanır.


"Convention over Configuration" yaklaşımı, geliştiricilere, uygulamalarını daha hızlı bir şekilde geliştirebilmeleri için gereksiz yapılandırma iş yükünden kurtulma imkanı sunar. Bu, geliştiricilerin daha çok iş mantığına ve uygulamanın gerçek ihtiyaçlarına odaklanmalarını sağlar.Örnek bir senaryo ve kod örneği ver


Spring Boot ile basit bir web uygulaması oluşturalım. Bu örnekte, "Convention over Configuration" yaklaşımının nasıl çalıştığını göreceğiz. Basit bir RESTful web servisi geliştireceğiz. Bu servis, HTTP GET isteği alacak ve "Hello, World!" mesajını dönecek.


Adım 1: Spring Initializr kullanarak bir Spring Boot projesi oluşturun


Spring Initializr (https://start.spring.io/) web sitesini kullanarak, aşağıdaki özelliklere sahip bir Spring Boot projesi oluşturun:


Project: Maven Project

Language: Java

Spring Boot: En son sürümü seçin

Project Metadata:

Group: com.example

Artifact: demo

Name: demo

Description: Demo project for Spring Boot

Package name: com.example.demo

Packaging: Jar

Java: 11 veya üzeri bir sürüm

Dependencies: Spring Web

Adım 2: Uygulama kodunu yazın


Projenizi IDE'nize (Örneğin, IntelliJ IDEA, Eclipse vb.) aktardıktan sonra, src/main/java/com/example/demo dizininde bir DemoApplication.java dosyası bulacaksınız. Bu, Spring Boot uygulamanızın giriş noktasıdır.


Şimdi, bir REST kontrolörü ekleyeceğiz. Bu kontrolör, bir HTTP GET isteği alacak ve bir yanıt dönecek. Yeni bir Java dosyası oluşturun ve aşağıdaki gibi kodlayın:


src/main/java/com/example/demo/HelloController.java


java

Copy code

package com.example.demo;


import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;


@RestController

public class HelloController {


    @GetMapping("/hello")

    public String sayHello() {

        return "Hello, World!";

    }

}

Bu kod, "Convention over Configuration" yaklaşımını mükemmel bir şekilde sergiler:


@RestController annotasyonu, Spring'e bu sınıfın bir REST kontrolörü olduğunu söyler. Bu, Spring'in otomatik olarak bu sınıfı bir bean olarak tanımlaması ve HTTP isteklerini yönetmesi anlamına gelir.

@GetMapping("/hello") annotasyonu, bu metodun /hello yoluyla gelen GET isteklerine yanıt verdiğini belirtir.

Adım 3: Uygulamayı çalıştırın


Uygulamanızı çalıştırın. Spring Boot, uygulamanız için bir gömülü Tomcat sunucusu başlatır ve 8080 portunda dinler.


Tarayıcınıza gidip http://localhost:8080/hello adresine gidin. "Hello, World!" mesajını görmelisiniz.


Bu örnekte, çok az yapılandırma ile çalışan bir web servisi oluşturduk. Spring Boot'un otomatik yapılandırma özellikleri sayesinde, bir web sunucusu başlatmak, uygulamayı paketlemek ve REST endpoint'leri oluşturmak için ekstra yapılandırma dosyaları yazmamız gerekmedi. Bu, "Convention over Configuration" prensibinin güçlü bir örneğidir.


Eklediğim bir bağımlılık convention over configration sağlar mı?Evet, Spring Boot'ta eklediğiniz bağımlılıklar "Convention over Configuration" (CoC) prensibini destekleyerek otomatik yapılandırma sağlayabilir. Spring Boot, projenize eklediğiniz bağımlılıkları algılayarak uygun otomatik yapılandırmaları gerçekleştirir. Bu, geliştiricilerin uygulamalarını daha hızlı ve daha az yapılandırma ile geliştirmelerine olanak tanır.


Nasıl Çalışır?

Spring Boot'un Auto-Configuration mekanizması, spring-boot-autoconfigure paketinde bulunur. Bu paket, classpath'teki kütüphanelere göre uygulamanız için otomatik yapılandırmalar sağlar. Örneğin, projenize Spring Data JPA'yı eklerseniz, Spring Boot, bir veritabanı bağlantısı oluşturmak ve JPA repositorilerini yönetmek için gereken bean'leri otomatik olarak yapılandırabilir.


Örnek Senaryo

Projenize Spring Web bağımlılığını eklediğinizi düşünelim:


xml

Copy code

<dependency>

    <groupId>org.springframework.boot</groupId>

    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>

Bu bağımlılık, RESTful uygulamalar geliştirmek için gerekli olan Spring MVC ve gömülü Tomcat sunucusu gibi bağımlılıkları içerir. Spring Boot, bu bağımlılığı classpath'te algıladığında, bir web uygulaması oluşturmak için gereken yapılandırmaları otomatik olarak gerçekleştirir. Bu, aşağıdaki gibi birkaç özelliği içerir:


Gömülü bir web sunucusu (Tomcat, Jetty veya Undertow) otomatik olarak yapılandırılır ve başlatılır.

Spring MVC otomatik olarak etkinleştirilir ve HTTP isteklerini yönlendirmek için gereken bean'ler yapılandırılır.

Statik kaynaklar ve view şablonları için varsayılan yapılandırmalar etkinleştirilir.

Bu özellikler, geliştiricinin manuel olarak her birini ayarlaması gerektiği durumları ortadan kaldırır ve böylece "Convention over Configuration" prensibine uygun bir geliştirme deneyimi sağlar.


Sonuç

Bu şekilde, Spring Boot, eklenen bağımlılıklar temelinde uygulamanız için uygun otomatik yapılandırmalar sağlayarak CoC prensibini destekler. Bu, geliştirme sürecini hızlandırır ve geliştiricilerin daha fazla zamanını iş mantığına ve uygulamanın diğer önemli yönlerine ayırmalarına olanak tanır.


COC'u override edebilir miyim?


Evet, Spring Boot'ta "Convention over Configuration" (CoC) prensibini takip ederken, varsayılan otomatik yapılandırmaları override (geçersiz kılmak) mümkündür. Bu, Spring Boot'un esnekliğinin önemli bir parçasıdır ve geliştiricilere, uygulamalarının özel ihtiyaçlarını karşılamak için gerektiğinde daha fazla kontrol sağlar.


Yapılandırma Özellikleri Aracılığıyla Override Etme

Spring Boot, application.properties veya application.yml dosyaları aracılığıyla uygulama yapılandırmasını özelleştirmenize olanak tanır. Bu dosyalar, Spring Boot'un otomatik yapılandırmasını özelleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, gömülü web sunucusunun çalışma portunu değiştirmek istiyorsanız, application.properties dosyanıza aşağıdaki gibi bir yapılandırma ekleyebilirsiniz:


Copy code

server.port=8081

Bu yapılandırma, uygulamanın 8080 yerine 8081 portunda çalışmasını sağlar.


Java Yapılandırması Aracılığıyla Override Etme

Spring Boot, Java tabanlı yapılandırma sınıfları kullanarak da otomatik yapılandırmayı geçersiz kılmanıza olanak tanır. Örneğin, otomatik yapılandırılmış bir bean'i özelleştirmek istiyorsanız, kendi @Bean tanımınızı yapılandırma sınıfınıza ekleyebilirsiniz:


java

Copy code

@Configuration

public class MyConfiguration {


    @Bean

    public SomeBean someBean() {

        // Özelleştirilmiş bean yapılandırmanız

        return new SomeBean();

    }

}

Spring Boot, aynı türdeki bir bean'i bulduğunda, sizin tarafınızdan tanımlananı otomatik yapılandırılmış olanın üzerine yazar.


Öncelik Sırası

Spring Boot'ta, yapılandırma önceliği belirli bir sıraya göre işler. Örneğin, bir yapılandırma özelliği hem application.properties dosyasında hem de bir yapılandırma sınıfında tanımlanmışsa, Java yapılandırması özellik dosyasındaki yapılandırmaya göre önceliklidir. Bu, geliştiricilere, uygulamanın farklı katmanlarında yapılandırmaları hassas bir şekilde yönetme yeteneği verir.


Sonuç

Bu esneklik, Spring Boot'u hem basit uygulamalar için uygun bir seçim yapar hem de karmaşık ve özelleştirilmiş uygulama gereksinimlerini karşılayabilecek bir platform haline getirir. Bu nedenle, Spring Boot'ta CoC yaklaşımını takip etmek, uygulamanızın geliştirme sürecini hızlandırırken, gerektiğinde detaylı yapılandırma seçenekleri sunar.
Spring ve Spring Boot'a yapılan eleştiriler 2024, Dezavantajlar


 

Spring ve Spring Boot'a yapılan eleştiriler 2024


Spring ve Spring Boot, Java tabanlı uygulamalar geliştirmek için popüler çerçeveler olmaya devam etmektedir. 2024 yılı itibarıyla yapılan eleştirilere ve gelişmelere bakıldığında, bu teknolojilerin sunduğu yeni özellikler ve mevcut zorluklar dikkat çekmektedir.


Spring Boot 3.2 ve Spring Framework 6.1, Java 21, sanal thread'ler ve CRaC (Checkpoint/Restore in Application Continuity) gibi özellikler ekleyerek gelişmeye devam etmiştir. Sanal thread'ler, geleneksel thread'lere göre programlamayı kolaylaştırsa da, I/O işlemleri veya synchronized Java kodu bölümlerinde kilitlerle çalışırken verimlilik avantajlarını kaybedebilir. Bu, bazı JDBC sürücüleri ve Spring ekosistemine dahil kütüphaneler için geçerlidir. Ayrıca, reaktif programlama ve Kotlin coroutines desteği ile asenkron görevleri koordine etme konusunda da iyileştirmeler yapılmıştır. CRaC ise uygulamaların "sıfıra ölçeklenmesini" sağlayarak, Java uygulamalarının başlangıç sürelerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak, bu özellik yalnızca Linux'ta çalışmakta ve JDK desteği gerektirmektedir​​.


Spring Boot, Spring Framework'ün geniş ekosistemini, örneğin Spring Security ve Spring Data gibi, kullanma imkanı tanır. Mockito gibi mocking frameworkleri desteği sayesinde daha sağlam uygulamalar geliştirilebilir. TestContainer'lar ile entegrasyon testlerini hızlandırma yeteneği de dikkate değer bir özelliktir. Spring Boot'un gözlemleme ve izleme yetenekleri, özellikle mikroservisler ve karmaşık uygulama mimarileri için önemlidir. Actuator Endpoints, Micrometer entegrasyonu ve loglama gibi özellikler, uygulamaların üretim ortamlarında izlenmesi ve teşhis edilmesi konusunda büyük kolaylıklar sunmaktadır​​.


GitHub'daki Spring Boot projesi, Spring ile güçlendirilmiş üretim kalitesinde uygulama ve servisler oluşturmayı kolaylaştıran, görüş sahibi bir yapı sunar. XML yapılandırma gerektirmeyen ve kod üretimi yapmayan bu yaklaşım, Spring geliştirmesi için çok daha hızlı ve erişilebilir bir başlangıç deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır​​.


Spring Boot ve JWT entegrasyonu, REST API'lerin korunmasında önemli bir rol oynar. Spring Security ve JWT bağımlılıklarının eklenmesi, güvenli bir şekilde kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerinin yapılabilmesini sağlar​​.


Bu bilgiler ışığında, Spring ve Spring Boot'un sürekli olarak geliştirildiği ve yeni özelliklerle zenginleştirildiği; ancak sanal thread'ler, reaktif programlama ve CRaC gibi özelliklerin bazı zorluklar ve trade-off'lar içerdiği görülmektedir. Bu teknolojilerin öğrenilmesi ve kullanılması, modern Java uygulamaları geliştirme konusunda önemli avantajlar sunmaktadır.


Dezavantajlar ve yapılan eleştiriler


Spring ve Spring Boot çerçeveleri, Java tabanlı uygulama geliştirmede yaygın olarak kullanılan güçlü araçlardır; ancak, her teknoloji gibi bunlar da bazı dezavantajlar ve eleştirilere maruz kalmaktadır. 2024 yılı itibarıyla yapılan eleştirilere ve gözlemlenen dezavantajlara genel bir bakış sunalım:


Sanal Thread'ler ve Verimlilik Sorunları: Spring Boot 3.2 ve Spring Framework 6.1'in Java 21 desteğiyle gelen sanal thread'ler, programlamayı kolaylaştırırken, I/O işlemleri veya synchronized kod bölümlerinde kilitlenme sorunlarına neden olabilmektedir. Bu, verimlilik avantajlarının kaybedilmesine yol açar. Bazı JDBC sürücüleri ve Spring ekosistemine ait kütüphaneler bu sorunu yaşayabilir​​.


Reaktif Programlama Karmaşıklığı: Reaktif programlama modeli, daha ölçeklenebilir uygulamalar geliştirmeyi vaat etse de, geri çağırma yönetimi (callback management) ve hata ayıklama (debugging) işlemleri daha karmaşık hale gelebilir. Bu durum, bazı geliştiriciler için öğrenme eğrisini ve uygulama geliştirme sürecini zorlaştırabilir​​.


CRaC ile İlgili Sınırlamalar ve Trade-off'lar: CRaC (Checkpoint/Restore in Application Continuity) özelliği, uygulamaların başlangıç sürelerini önemli ölçüde azaltarak "sıfıra ölçeklenmesi" için büyük bir potansiyele sahipken, yalnızca Linux ortamında çalışması, uygulama durumlarının doğruluğunu koruma konusunda bazı endişeler ve JDK desteği gereksinimi gibi sınırlamalar sunmaktadır​​.


Yapılandırma ve Karmaşıklık: Spring ve Spring Boot, geniş bir yapılandırma ve özelleştirme seçeneği sunar. Bu durum, bazen "yapılandırma cehennemi" olarak adlandırılan, projenin karmaşıklığının artmasına ve yönetilmesinin zorlaşmasına neden olabilir. Özellikle, büyük ve karmaşık projelerde, yapılandırma dosyalarının yönetimi ve anlaşılması zor olabilir.


Öğrenme Eğrisi: Spring ekosisteminin genişliği ve derinliği, yeni başlayanlar için zorlayıcı bir öğrenme eğrisi oluşturabilir. Spring'in farklı modülleri ve özellikleri arasındaki ilişkileri anlamak ve etkili bir şekilde kullanmak zaman ve pratik gerektirir.


Bellek Kullanımı ve Başlatma Süresi: Spring uygulamaları, özellikle büyük projelerde, önemli miktarda bellek kullanımı ve uzun başlatma sürelerine sahip olabilir. Bu, özellikle mikro hizmetler ve bulut tabanlı dağıtımlar için optimize edilmiş hafif çerçeveleri tercih eden geliştiriciler için bir dezavantaj oluşturabilir.


Bu eleştiriler ve dezavantajlar, Spring ve Spring Boot'un geliştirilmesi ve kullanılması sırasında dikkate alınması gereken önemli noktaları temsil eder. Ancak, Spring ekosistemi sürekli olarak gelişmekte ve bu sorunların üstesinden gelmek için yeni özellikler ve iyileştirmeler sunmaktadır. Geliştiricilerin bu araçları seçerken projelerinin gereksinimleri ve öncelikleri doğrultusunda dengeli bir karar vermesi önemlid

Spring Boot Logback ayarları nasıl yapılır?Spring Boot'ta Logback ayarlarını yapmak için, genellikle src/main/resources klasörü içerisinde bir logback-spring.xml dosyası oluşturursunuz. Spring Boot, Logback'i varsayılan olarak kullanır, bu yüzden ekstra bir bağımlılık eklemenize gerek yoktur. Logback ayar dosyanızı konfigüre etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:


Logback-Spring.xml Dosyası Oluşturma:


src/main/resources klasörü içine logback-spring.xml dosyası oluşturun. Bu dosya, loglama yapılandırmanızı tanımlar.

Temel Yapılandırma:


Log seviyeleri, patternler ve çıktı hedefleri (konsol, dosya, vb.) gibi temel yapılandırmaları belirleyin.

Örnek bir logback-spring.xml yapılandırma dosyası:


xml

Copy code

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<configuration>


    <appender name="Console" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">

        <encoder>

            <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} - %level %logger{36} - %msg%n</pattern>

        </encoder>

    </appender>


    <appender name="File" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">

        <file>log/myapp.log</file>

        <encoder>

            <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} - %level %logger{36} - %msg%n</pattern>

        </encoder>

        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">

            <fileNamePattern>log/myapp-%d{yyyy-MM-dd}.%i.log</fileNamePattern>

            <maxHistory>30</maxHistory>

            <timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedFNATP">

                <maxFileSize>10MB</maxFileSize>

            </timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy>

        </rollingPolicy>

    </appender>


    <root level="INFO">

        <appender-ref ref="Console" />

        <appender-ref ref="File" />

    </root>


</configuration>

Bu örnekte, loglar hem konsola hem de bir dosyaya yazdırılmaktadır. Dosya appender'ı, log dosyalarını günlük olarak arşivlemek ve maksimum 30 günlük bir geçmişi tutmak üzere yapılandırılmıştır. Her log dosyası maksimum 10MB büyüklüğe ulaştığında yeni bir dosya oluşturulur.


Loglama Seviyeleri:

Uygulamanızda farklı paketler veya sınıflar için özel loglama seviyeleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, bir paketin log seviyesini DEBUG olarak ayarlamak için:

xml

Copy code

<logger name="com.mycompany.mypackage" level="DEBUG"/>

Spring Profile'larına Göre Yapılandırma:

Farklı Spring profilleri için farklı loglama yapılandırmaları tanımlayabilirsiniz. Örneğin, geliştirme ortamında daha ayrıntılı loglama yapmak isteyebilirsiniz:

xml

Copy code

<springProfile name="dev">

    <root level="DEBUG">

        <appender-ref ref="Console" />

    </root>

</springProfile>

Dosyayı Uygulamanıza Bağlama:

Spring Boot otomatik olarak logback-spring.xml dosyasını tanır ve uygular, bu yüzden ekstra bir adım gerekmez.

Yapılandırmanızı bu şekilde özelleştirebilir ve uygulamanızın ihtiyaçlarına göre genişletebilirsiniz. Logback'in sunduğu diğer özellikler ve appender türleri için Logback'in resmi dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.


Logback yapılandırmasını daha da özelleştirmek ve uygulamanızın ihtiyaçlarına göre ayarlamak için aşağıdaki yöntemleri ve özellikleri kullanabilirsiniz:


Farklı Log Dosyaları Kullanma:

Uygulamanızda farklı türdeki logları farklı dosyalara yazdırmak isteyebilirsiniz. Örneğin, hata loglarını ayrı bir dosyaya yazdırmak için ek bir appender tanımlayabilirsiniz:

xml

Copy code

<appender name="ErrorFile" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">

    <file>log/error.log</file>

    <encoder>

        <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>

    </encoder>

    <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">

        <level>ERROR</level>

    </filter>

    <!-- Rolling policy can be added here -->

</appender>


<logger name="com.mycompany.mypackage" level="ERROR" additivity="false">

    <appender-ref ref="ErrorFile" />

</logger>

Bu yapılandırma, belirli bir paket için sadece ERROR seviyesindeki logların error.log dosyasına yazılmasını sağlar.


Asenkron Loglama:

Performansı artırmak için loglamayı asenkron hale getirebilirsiniz. Bu, loglama işleminin uygulamanızın ana işleyişini yavaşlatmasını önler. Asenkron loglama için AsyncAppender kullanabilirsiniz:

xml

Copy code

<appender name="Async" class="ch.qos.logback.classic.AsyncAppender">

    <appender-ref ref="File" />

    <queueSize>100</queueSize>

    <discardingThreshold>0</discardingThreshold>

    <includeCallerData>true</includeCallerData>

</appender>


<root level="INFO">

    <appender-ref ref="Async" />

</root>

Bu yapılandırma, log mesajlarını bir kuyruğa alır ve belirtilen File appender'ı aracılığıyla asenkron bir şekilde işler.


MDC (Mapped Diagnostic Context) Kullanımı:

Log mesajlarınıza dinamik olarak bilgi eklemek için MDC'yi kullanabilirsiniz. Bu, özellikle kullanıcı oturumları veya işlem kimlikleri gibi bilgileri loglamak için yararlıdır:

java

Copy code

MDC.put("userId", userId);

Ve logback yapılandırmanızda bu bilgiyi kullanmak için:


xml

Copy code

<pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} [%X{userId}] - %msg%n</pattern>

Bu, log mesajlarınıza userId değerini ekler, böylece mesajların hangi kullanıcıya ait olduğunu kolayca görebilirsiniz.


Spring Boot Yapılandırma Dosyaları Üzerinden Logback Ayarları:

Spring Boot'un application.properties veya application.yml dosyaları üzerinden log seviyelerini ayarlayabilirsiniz. Bu, kodunuzda veya XML dosyanızda değişiklik yapmadan loglama davranışını değiştirmenizi sağlar:

application.properties örneği:


properties

Copy code

logging.level.root=INFO

logging.level.com.mycompany.mypackage=DEBUG

application.yml örneği:


yaml

Copy code

logging:

  level:

    root: INFO

    com.mycompany.mypackage: DEBUG

Bu yöntemlerle, Spring Boot uygulamanızda Logback'i etkin bir şekilde yapılandırabilir ve yönetebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre yapılandırmayı özelleştirmek, loglama performansını artırmak ve log dosyalarınızı daha etkili bir şekilde yönetmek için bu özellikleri ve ayarları kullanabilirsiniz.


Logback ile Apache Kafka'ya log yazabilir miyim?


Evet, Apache Kafka'ya log yazmak mümkündür. Apache Kafka, dağıtık bir akış işleme platformudur ve genellikle büyük veri akışlarını işlemek, saklamak ve analiz etmek için kullanılır. Uygulama loglarını Kafka'ya yazmak, logları merkezi bir yerde toplamak, analiz etmek ve gerçek zamanlı olarak izlemek için güçlü bir yöntem sunar. Logları Kafka'ya yazmak için genellikle loglama framework'leri ile Kafka'nın entegrasyonunu sağlayan yapılandırmalar veya araçlar kullanılır.


Logback ile Kafka'ya Log Yazma

Logback için Kafka'ya log yazmayı sağlayan bir appender mevcuttur. Bu appender, log mesajlarını doğrudan Kafka'ya göndermenizi sağlar. Bunun için öncelikle Logback için Kafka appender'ını projenize bağımlılık olarak eklemeniz gerekebilir.


Adım 1: Bağımlılıkları Ekleme

Maven kullanıyorsanız, pom.xml dosyanıza Kafka appender için gerekli bağımlılığı ekleyin:


xml

Copy code

<dependency>

    <groupId>com.github.danielwegener</groupId>

    <artifactId>logback-kafka-appender</artifactId>

    <version>0.2.0</version>

</dependency>

Bu bağımlılık, projenizin güncel sürümüne bağlı olarak değişebilir, bu yüzden en son sürümü kontrol etmek iyi bir fikirdir.


Adım 2: Logback Yapılandırması

Ardından, logback-spring.xml (veya benzeri bir Logback yapılandırma dosyası) dosyanızı Kafka appender'ını kullanacak şekilde yapılandırın:


xml

Copy code

<configuration>

    <appender name="KAFKA" class="com.github.danielwegener.logback.kafka.KafkaAppender">

        <topic>log-topic</topic>

        <keyingStrategy class="com.github.danielwegener.logback.kafka.keying.NoKeyKeyingStrategy"/>

        <deliveryStrategy class="com.github.danielwegener.logback.kafka.delivery.AsynchronousDeliveryStrategy"/>

        <producerConfig>bootstrap.servers=localhost:9092</producerConfig>

        <encoder>

            <pattern>%date %level [%thread] %logger{10} [%file:%line] %msg%n</pattern>

        </encoder>

    </appender>


    <root level="INFO">

        <appender-ref ref="KAFKA" />

    </root>

</configuration>

Bu yapılandırma, log mesajlarını log-topic adlı bir Kafka topic'ine gönderir. bootstrap.servers ayarı, Kafka cluster'ınızın adresini belirtir. Encoder ve pattern, log mesajlarınızın nasıl formatlanacağını tanımlar.


Adım 3: Kafka ve Topic Yapılandırması

Kafka'ya log göndermeden önce, Kafka'nızın çalışır durumda olduğundan ve log mesajlarınızı alacak bir topic'in oluşturulduğundan emin olun. Eğer bir topic oluşturmanız gerekiyorsa, Kafka'nın komut satırı araçlarını kullanabilirsiniz:


sh

Copy code

kafka-topics.sh --create --bootstrap-server localhost:9092 --replication-factor 1 --partitions 1 --topic log-topic

Bu adımları tamamladıktan sonra, uygulamanızın logları belirttiğiniz Kafka topic'ine yazılacaktır. Kafka'ya log yazmak, özellikle mikroservis mimarilerinde veya büyük dağıtık sistemlerde logları merkezi bir yerde toplamak ve analiz etmek için etkili bir çözüm sunar.

JWT ile rest çağrısı yapan bir mobil uygulamam var ve backendim Spring Boot uygulaması. Kullanıcın mobil uygulamada hangi ekranlardan istek yaptığının analitiğini tutmak istiyorum, nasıl yaparım?

Mobil uygulamanızda kullanıcıların hangi ekranlardan REST çağrıları yaptığının analitiğini tutmanız için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Burada hem mobil uygulama tarafında hem de backend (Spring Boot) tarafında yapmanız gereken işlemleri sıralayacağım.


Mobil Uygulama Tarafı

Ekran İsimlerini Tanımlayın: Kullanıcıların ziyaret ettiği ekranları tanımlamak için her ekran için benzersiz bir isim tanımlayın.


REST Çağrılarında Ek Bilgi Gönderin: Kullanıcı her bir REST çağrısı yaptığında, HTTP header'ına veya isteğin gövdesine ekran ismini ekleyin. Bu, JWT token ile birlikte gönderilebilir, ancak ekran ismi gibi kullanıcı etkinlikleriyle ilgili bilgiler genellikle token içinde saklanmaz. Bunun yerine, isteğin bir parçası olarak ek bilgiler gönderilebilir.


İstemci Tarafı Analitik Kütüphaneleri Kullanın: Firebase Analytics, Mixpanel, Google Analytics gibi istemci tarafı analitik kütüphanelerini kullanarak mobil uygulama içerisindeki kullanıcı etkinliklerini takip edebilirsiniz. Bu kütüphaneler, kullanıcıların hangi ekranlarda olduklarını ve hangi işlemleri gerçekleştirdiklerini kolayca izlemenize olanak tanır.


Backend (Spring Boot) Tarafı

HTTP Header'larını veya İstek Gövdesini Okuyun: Spring Boot uygulamanızda, REST çağrılarını işleyen controller'lar içinde, ekran ismini içeren HTTP header'ını veya istek gövdesini okuyacak bir mantık ekleyin.


Etkinlik Loglama: Kullanıcı etkinliklerini bir veritabanında, dosyada veya bir analitik servisinde loglamak için Spring Boot'ta bir servis oluşturun. Bu servis, her REST çağrısında alınan ekran ismini ve diğer ilgili bilgileri (kullanıcı ID'si, zaman damgası vb.) kaydeder.


AOP Kullanımı: Spring Boot'ta Aspect-Oriented Programming (AOP) kullanarak, belirli metotların (controller metotları gibi) çağrılması öncesi ve sonrasında otomatik olarak bazı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde, her REST çağrısında ekran ismi gibi bilgileri otomatik olarak loglamak için bir aspect tanımlayabilirsiniz.


Custom Annotations: Özelleştirilmiş bir Java annotation oluşturarak, bu annotation'ı REST endpoint'lerinizde kullanabilirsiniz. AOP ile birlikte kullanıldığında, bu annotation'ı taşıyan metotlar çağrıldığında otomatik olarak ekran ismi gibi bilgileri loglama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.


Örnek Kod Parçaları

Mobil Uygulama Tarafı (HTTP İsteği)

java

Copy code

// Ekran ismini HTTP header'ına ekleyerek REST çağrısı yapma

HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();

try {

    connection.setRequestMethod("GET");

    connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer " + jwtToken);

    connection.setRequestProperty("Screen-Name", "HomeScreen"); // Ekran ismi

    // İstek yapma ve yanıtı okuma işlemleri

} finally {

    connection.disconnect();

}

Spring Boot Tarafı (Controller İçinde Ekran İsmi Okuma)

java

Copy code

@RestController

public class MyController {


    @GetMapping("/my-endpoint")

    public ResponseEntity<?> myEndpoint(@RequestHeader("Screen-Name") String screenName) {

        // Ekran ismini loglama veya işleme

        System.out.println("Ekran İsmi: " + screenName);

        return ResponseEntity.ok().build();

    }

}

Bu yöntemlerle, mobil uygulamanızda kullanıcıların hangi ekranlardan REST çağrıları yaptığını etkili bir şekilde izleyebilir ve analiz edebilirsiniz. İşlemin tamamlanması için birkaç ek adım ve öneri daha bulunmaktadır:


Veri Analizi ve Görselleştirme

Veri Toplama: Kullanıcı etkinliklerini, özellikle de ekran isimlerini içeren logları toplayın. Bu bilgileri, zaman damgası, kullanıcı kimliği, ekran ismi ve gerçekleştirilen işlem gibi detaylarla birlikte kaydedin.


Veri Analizi: Toplanan verileri analiz etmek için SQL sorguları, Python pandas gibi veri analizi araçları veya Elasticsearch gibi arama ve analiz motorları kullanabilirsiniz. Kullanıcı davranışlarını anlamak, en çok ziyaret edilen ekranları belirlemek, kullanıcı akışlarını izlemek ve uygulama içi dönüşüm oranlarını ölçmek için bu verileri kullanın.


Görselleştirme: Grafana, Kibana veya Google Data Studio gibi görselleştirme araçları kullanarak elde ettiğiniz analitik verileri görselleştirin. Bu, uygulamanızın kullanım kalıpları ve kullanıcı davranışları hakkında daha derin içgörüler elde etmenize yardımcı olur.


Performans ve Güvenlik İyileştirmeleri

Performans: Analitik veri toplama işleminin uygulamanızın performansını olumsuz etkilememesi için asenkron işleme tekniklerini kullanın. Örneğin, Spring Boot uygulamasında @Async annotation'ını kullanarak loglama işlemlerini asenkron olarak gerçekleştirebilirsiniz.


Güvenlik: Kullanıcı etkinliklerini loglarken, kullanıcıların kişisel verilerini korumaya özen gösterin. Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi veri koruma yasalarına uygun hareket edin. Kullanıcıların kişisel bilgilerini anonimleştirmeyi veya şifrelemeyi düşünün.


Son Adımlar

Test ve Optimizasyon: Tüm sistemleri geliştirme ve test ortamlarında iyice test edin. Analitik veri toplama ve işleme süreçlerinizin doğru çalıştığından ve beklenen verileri ürettiğinden emin olun.


Kullanıcı Geri Bildirimi: Kullanıcı etkinliklerini izlemenin yanı sıra, doğrudan kullanıcı geri bildirimlerini de toplayın. Bu, analitik verilerinizle birleştirildiğinde, uygulamanızı nasıl iyileştireceğinize dair daha kapsamlı bir görüş sağlar.


Bu adımları takip ederek, mobil uygulamanızda kullanıcı etkinliklerini başarılı bir şekilde izleyebilir ve bu bilgileri uygulamanızın kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanabilirsiniz.

Rate limiting nedir? Spring cloud ile yazılmış bir uygulamada, ön uçtaki api gateway ve redis ile rate limiti nasıl sağlarım?Rate limiting, bir ağ kaynağına yapılan istek sayısını belirli bir zaman aralığında sınırlama yöntemidir. Bu, genellikle web sunucuları, API'lar ve benzeri kaynaklara yönelik istekleri yönetmek için kullanılır. Amaç, aşırı kullanımı önlemek, hizmeti kötüye kullanımı azaltmak ve sunucu kaynaklarını korumaktır. Özellikle, rate limiting şunlara yardımcı olabilir:


Kaynakların Adil Kullanımı: Tüm kullanıcıların kaynaklara adil bir şekilde erişimini sağlar ve birkaç kullanıcının tüm kaynakları tüketmesini önler.

DDoS Saldırılarını Azaltma: Dağıtık hizmet reddi (DDoS) saldırıları gibi zararlı ağ trafiğini sınırlayarak sunucuların çökmesini önler.

API Kullanımını Kontrol Etme: API kullanımını sınırlayarak, geliştiricilerin belirli bir API üzerindeki istek sayısını yönetmelerine olanak tanır. Bu, aynı zamanda API'ların ticarileştirilmesinde de kullanılır; örneğin, ücretsiz planlar belirli bir istek limiti sunarken, ücretli planlar daha yüksek limitler veya sınırsız erişim sunabilir.

Performans ve Yanıt Sürelerini İyileştirme: Sunucuların aşırı yüklenmesini önleyerek, tüm kullanıcılar için performansı ve yanıt sürelerini iyileştirir.

Rate limiting, çeşitli algoritmalar kullanılarak uygulanabilir. En yaygın yöntemlerden bazıları sabit limit (fixed window), kayar pencere logu (sliding window log), token kovası (token bucket) ve sızıntı kovası (leaky bucket) yöntemleridir. Her biri, belirli senaryolarda avantajlar sunar ve uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak seçilebilir.


Spring cloud ile yazılmış bir uygulamada, ön uçtaki api gateway ve redis ile rate limiti nasıl sağlarım?


Spring Cloud ve Redis'i kullanarak bir uygulamada, özellikle API Gateway üzerinde rate limiting uygulamak, uygulamanızın ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini artırabilir. Spring Cloud Gateway, bu tür bir işlevselliği desteklemek için kolayca yapılandırılabilir bir yapı sunar. Redis, hızlı ve etkili bir şekilde rate limiting durumunu yönetmek için sıklıkla kullanılan bir araçtır çünkü yüksek performanslı bir in-memory veri yapı sunucusudur. İşte bir örnekle nasıl yapılacağına dair bir rehber:


Adım 1: Bağımlılıkları Ekleme

pom.xml dosyanıza Spring Cloud Gateway ve Redis için gerekli bağımlılıkları ekleyin:


xml

Copy code

<dependencies>

    <!-- Spring Cloud Gateway -->

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>

        <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>

    </dependency>

    <!-- Spring Boot Redis Starter -->

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

        <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>

    </dependency>

    <!-- Spring Cloud Starter Bootstrap (for Spring Cloud Configurations) -->

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>

        <artifactId>spring-cloud-starter-bootstrap</artifactId>

    </dependency>

</dependencies>

Adım 2: Redis Yapılandırması

application.yml veya application.properties dosyanızda Redis yapılandırmanızı ekleyin. Bu, Spring Boot'un Redis ile otomatik olarak entegre olmasını sağlar:


yaml

Copy code

spring:

  redis:

    host: redis-server-hostname

    port: 6379

Adım 3: Rate Limiter Filtresi Yapılandırması

Spring Cloud Gateway ile, özel bir RouteLocator bean'i tanımlayarak gateway rotalarınızı ve bu rotalar için rate limiting kurallarını yapılandırabilirsiniz. Rate limiting için Redis Rate Limiter'ı kullanacağız:


java

Copy code

@Bean

public RouteLocator customRouteLocator(RouteLocatorBuilder builder) {

    return builder.routes()

        .route("path_route", r -> r.path("/api/some-service/**")

            .filters(f -> f.requestRateLimiter(c -> {

                c.setRateLimiter(redisRateLimiter());

                c.setKeyResolver(request -> Mono.just("1")); // Burada daha karmaşık bir anahtar çözücü kullanabilirsiniz.

            }))

            .uri("lb://SOME-SERVICE"))

        .build();

}


@Bean

RedisRateLimiter redisRateLimiter() {

    return new RedisRateLimiter(5, 10); // Saniyede maksimum 5 istek, yenileme oranı 10

}

Adım 4: Key Resolver Yapılandırması

Rate limiting'in nasıl uygulanacağını belirlemek için, bir KeyResolver yapılandırmanız gerekir. Bu, her bir isteği benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır, örneğin kullanıcıya göre, IP adresine göre vb. Örneğin, kullanıcının IP adresine göre rate limiting yapabilirsiniz:


java

Copy code

@Bean

KeyResolver userKeyResolver() {

    return exchange -> Mono.just(exchange.getRequest().getRemoteAddress().getHostName());

}

Adım 5: Uygulamayı Çalıştırın

Bu yapılandırmalarla, Spring Cloud Gateway üzerinden yapılan istekler Redis kullanılarak rate limiting'e tabi tutulacaktır. Her bir istek, yapılandırılan limitlere göre kontrol edilecek ve limit aşıldığında ilgili hata yanıtları döndürülecektir.


Önemli Notlar:

Bu örnekte basit bir rate limiting senaryosu gösterilmiştir. Gerçek dünya uygulamalarında, KeyResolver'ı daha karmaşık senaryolar için özelleştirmeniz gerekebilir, örneğin kullanıcı kimliği, API anahtarı veya isteğin özelliklerine bağlı olarak dinamik anahtarlar kullanarak.

Redis ve Spring Cloud Gateway'in en son sürümlerini kullanarak,uyumluluk ve güvenlik açısından en iyi pratikleri takip ettiğinizden emin olun. Ayrıca, rate limiting stratejinizi, uygulamanızın ihtiyaçlarına ve kullanıcı davranışlarına göre özelleştirmek önemlidir. İşte bu süreci daha da iyileştirmek için bazı ileri düzey ipuçları:


İleri Düzey Key Resolver Kullanımı

Kullanıcılarınızı veya istekleri benzersiz şekilde tanımlamak için daha karmaşık KeyResolver örnekleri kullanabilirsiniz. Örneğin, bir API anahtarı veya kullanıcı oturum kimliği (JWT token gibi) üzerinden rate limiting yapmak, uygulamanızın güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırabilir. Bunu yapmak için KeyResolver'ınızı isteğin bir özelliğini çözümleyecek şekilde özelleştirebilirsiniz:


java

Copy code

@Bean

KeyResolver apiKeyResolver() {

    return exchange -> Mono.just(

        exchange.getRequest().getHeaders().getFirst("Api-Key")

    );

}

Dinamik Rate Limiting Kuralları

Statik rate limiting ayarları bazı durumlar için yeterli olmayabilir. Örneğin, sistem yüküne veya belirli kullanıcıların davranışlarına göre dinamik olarak limitleri ayarlamak isteyebilirsiniz. Redis ve Spring Cloud Gateway, bu tür bir esnekliği destekleyecek şekilde yapılandırılabilir, ancak bu, özel bir yapılandırma veya kodlama gerektirebilir. Örneğin, Redis'te saklanan yapılandırma değerlerini periyodik olarak güncelleyerek ve bu değerleri RedisRateLimiter'a dinamik olarak uygulayarak dinamik limitler oluşturabilirsiniz.


Güvenlik ve Hata Yönetimi

Rate limiting uygularken, limit aşımı durumlarında kullanıcıya uygun hata mesajları göndermek önemlidir. Spring Cloud Gateway ve Redis ile, HTTP 429 Too Many Requests hatası gibi uygun durum kodlarını ve mesajlarını döndürebilirsiniz. Ayrıca, güvenlik açısından, hata yanıtlarının ayrıntılı bilgi içermemesine ve potansiyel olarak kötüye kullanılmaya açık bilgileri gizlemesine dikkat edin.


Performans ve Ölçeklenebilirlik

Redis ile rate limiting, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir çözümler sunar. Ancak, Redis sunucunuzun kapasitesi ve ağ gecikmesi gibi faktörlerin performans üzerinde önemli etkileri olabilir. Redis cluster kullanarak yüksek kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlamayı değerlendirebilirsiniz.


Sonuç

Spring Cloud Gateway ve Redis kullanarak API Gateway'de etkili bir şekilde rate limiting uygulamak, uygulamanızın sağlıklı ve güvenli kalmasını sağlar. Bu rehberde bahsedilen yapılandırmalar ve ipuçları, temel bir başlangıç ​​noktası sunar, ancak her uygulamanın benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirmeler gerekebilir. Uygulamanızın gereksinimlerine göre en uygun rate limiting stratejisini seçmek ve uygulamak için zaman ayırın.


Örnek bir senaryo verir misin?


Elbette, örnek bir senaryo ile rate limiting'in nasıl uygulanabileceğini detaylandıralım:


Senaryo: E-Ticaret Platformu için API Rate Limiting

Kontekst: Bir e-ticaret platformunuz var ve bu platform, ürünlerin listelenmesi, sipariş verilmesi ve kullanıcı yorumlarının görüntülenmesi gibi işlevler için dış API'lar sunuyor. Platformunuz büyüdükçe, API'lerinize yönelik istek sayısında önemli bir artış oluyor. Bu artış, bazı durumlarda sunucuların aşırı yüklenmesine ve hizmetin kesintiye uğramasına neden oluyor. Ayrıca, bazı kötü niyetli kullanıcılar API'leri kötüye kullanmaya çalışıyor.


Hedef: API'lerinizi kötüye kullanım ve aşırı yüklenmeden korumak için rate limiting uygulamak.


Çözüm Adımları:


Rate Limiting Stratejisi Belirleme: Her kullanıcı (veya IP adresi) için, özellikle sipariş oluşturma ve yorum ekleme gibi yoğun kaynak tüketen işlemler üzerinde, dakikada maksimum 10 istek olarak bir limit belirleyin. Ürün listeleme gibi daha az kaynak tüketen işlemler için daha yüksek bir limit, örneğin dakikada 100 istek, uygulanabilir.


Redis ve Spring Cloud Gateway Yapılandırması:


Redis kurulumunu ve Spring Cloud Gateway bağımlılıklarını projenize ekleyin.

application.yml dosyanızda Redis yapılandırmasını tanımlayın.

Spring Cloud Gateway'de, her API endpoint'i için uygun rate limiting kurallarını içeren RouteLocator bean'ini tanımlayın.

Key Resolver Tanımlama: Kullanıcı bazında veya IP adresi bazında rate limiting yapacak bir KeyResolver tanımlayın. Örneğin, kullanıcı oturum token'ına göre sınırlama yapabilirsiniz:


java

Copy code

@Bean

KeyResolver userKeyResolver() {

    return exchange -> Mono.just(

        exchange.getRequest().getCookies().getFirst("SESSION").getValue()

    );

}

Rate Limiting Filtresi Uygulama: Her bir servis için özel rate limiting kurallarını uygulayın. Sipariş oluşturma servisi için dakikada 10 istek, ürün listeleme için dakikada 100 istek gibi.


Test ve Optimizasyon: Uygulamanızı çeşitli senaryolar altında test edin. Rate limiting'in beklenen davranışı sergilediğinden ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemediğinden emin olun. Gerektiğinde limitleri ve yapılandırmaları ayarlayın.


Sonuç: Bu çözümle, e-ticaret platformunuzun API'lerine yönelik istekleri etkili bir şekilde sınırlayarak, kaynakların adil kullanımını sağlamış ve kötüye kullanımı önlemiş olursunuz. Ayrıca, bu yaklaşım sunucularınız üzerindeki yükü dengeler ve kullanıcı deneyimini iyileştirir, hizmet kesintilerinin önüne geçer.

Spring Cloud Stream tam rehber
Spring Cloud Stream, mikro hizmetler arasında hafif ve kolay bir şekilde mesajlaşma işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmış bir framework'tür. Yüksek düzeyde soyutlama sağlayarak Apache Kafka, RabbitMQ gibi farklı mesajlaşma sistemlerini kullanmayı kolaylaştırır. Bu rehber, Spring Cloud Stream'in temel kavramlarını, nasıl kullanılacağını ve en iyi uygulamaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
× 327

Temel Kavramlar

1. Binder: Spring Cloud Stream'de, uygulamaların mesajlaşma sistemleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir köprü görevi görür. Kafka, RabbitMQ gibi farklı mesajlaşma sistemleri için farklı binderlar mevcuttur.


2. Binding: Uygulamanızın giriş (input) veya çıkış (output) noktalarını mesajlaşma sistemine bağlar. Spring Cloud Stream, bu bağlamaları otomatik olarak yapılandırır.


3. @EnableBinding: Spring Cloud Stream uygulamasını işaretlemek için kullanılan bir anotasyondur. Bu anotasyon, uygulamanın mesaj kanallarını binder'a bağlamak için kullanılır.


4. @StreamListener: Gelen mesajları dinlemek için kullanılan bir anotasyondur. Bu anotasyon ile belirtilen metod, belirtilen kanaldan gelen mesajları işler.


5. @SendTo: Bir metodun işlem sonucunu başka bir kanala göndermek için kullanılan anotasyondur.


Başlarken

Spring Cloud Stream uygulaması oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:


Bağımlılıkları Ekle: Spring Initializr (start.spring.io) üzerinden yeni bir Spring Boot projesi oluşturun ve spring-cloud-stream bağımlılığını ekleyin. Mesajlaşma sisteminize göre spring-cloud-stream-binder-kafka veya spring-cloud-stream-binder-rabbit gibi ek bağımlılıklar eklemeniz gerekebilir.


Uygulama Yapılandırması: application.properties veya application.yml dosyanızda, mesajlaşma sistemine özgü yapılandırmaları (örneğin, sunucu adresi, port numarası) tanımlayın.


Kanalları Tanımla: Mesaj alışverişi için giriş ve çıkış kanallarını tanımlayın. @EnableBinding anotasyonu ile bir arayüz üzerinde bu kanalları tanımlayabilirsiniz.


Mesaj İşleyicilerini Oluştur: @StreamListener anotasyonu ile mesajları dinleyecek ve işleyecek metotları oluşturun. Gelen mesajlara göre işlemler yapın ve gerekirse @SendTo anotasyonu ile başka kanallara mesaj gönderin.


Uygulamayı Çalıştır: Uygulamanızı çalıştırın ve mesajlaşma sistemleri arasında mesaj alışverişinin başarılı bir şekilde yapıldığını doğrulayın.


En İyi Uygulamalar

Hata Yönetimi: Mesaj işleme sırasında oluşabilecek hataları yönetmek için uygun mekanizmaları kullanın. Örneğin, @StreamListener anotasyonu ile birlikte @Retryable anotasyonunu kullanabilirsiniz.

Mesaj Dönüşümü: Gelen ve giden mesajların serileştirilmesi ve serisizleştirilmesi için uygun dönüştürücüler kullanın.

Yapılandırma Yönetimi: Uygulamanızın yapılandırmasını yönetmek için Spring Cloud Config gibi araçlardan faydalanın.

Ölçeklenebilirlik: Uygulamanızın yükaltına göre ölçeklenebilir olmasını sağlamak için, binder ayarlarınızı uygun şekilde yapılandırın ve gerektiğinde mesaj işleyicilerinizin örnek sayısını artırın.


Güvenlik: Mesajlaşma sistemlerinizin güvenliğini sağlamak için, iletişim kanallarınızda şifreleme ve yetkilendirme mekanizmaları kullanın. Spring Security, bu konuda size yardımcı olabilir.


İzleme ve Loglama: Uygulamanızın sağlığını ve performansını izlemek için Spring Boot Actuator ve Spring Cloud Sleuth gibi araçları kullanın. Bu araçlar, hata ayıklama ve performans analizi sırasında değerli bilgiler sağlar.


Kanallar Arası Geçişleri Anlama: Bir mesajın birden fazla kanal arasında nasıl aktarıldığını anlamak önemlidir. Bu, özellikle karmaşık iş akışlarında mesajların doğru sırayla işlenmesini sağlamak için gereklidir.


Dinamik Yapılandırma: Uygulamanızın çalışma zamanında yapılandırmasını değiştirebilme yeteneği, esneklik ve hızlı adaptasyon sağlar. Spring Cloud Stream, bu tür dinamik yapılandırmalar için destek sunar.


Test Yazma: Uygulamanızın doğru çalıştığından emin olmak için kapsamlı birim ve entegrasyon testleri yazın. Spring Cloud Stream, mesajlaşma bağlamalarını test etmek için kullanışlı araçlar sağlar.


Örnek Uygulama

Basit bir Spring Cloud Stream uygulaması örneği, bir mesaj üreticisi ve tüketicisi içerebilir:


Mesaj Üreticisi: Mesajları bir kanala gönderen bir bileşen.


java

Copy code

@EnableBinding(Source.class)

public class MessageProducer {


    @Autowired

    private MessageChannel output;


    public void sendMessage(String message) {

        output.send(MessageBuilder.withPayload(message).build());

    }

}

Mesaj Tüketicisi: Kanaldan mesajları alan ve işleyen bir bileşen.


java

Copy code

@EnableBinding(Sink.class)

public class MessageConsumer {


    @StreamListener(Sink.INPUT)

    public void handleMessage(String message) {

        System.out.println("Received: " + message);

    }

}

Bu örnek, Source ve Sink arayüzlerini kullanarak mesaj üretici ve tüketicilerinin nasıl tanımlanacağını gösterir. @EnableBinding anotasyonu, Spring Cloud Stream'in bu bileşenleri mesajlaşma sistemine bağlamasını sağlar. sendMessage metodunda, mesaj output kanalına gönderilir. handleMessage metodunda ise gelen mesaj alınır ve işlenir.


Spring Cloud Stream ile çalışırken, uygulamanızın ihtiyaçlarına en uygun mesajlaşma sistemini ve yapılandırmayı seçmek önemlidir. Böylece, mikro hizmetler arasında etkili ve esnek bir şekilde mesajlaşma sağlanabilir.


Gelişmiş Konfigürasyon ve Özellikler

Spring Cloud Stream'in sunduğu gelişmiş yapılandırma seçenekleri ve özellikleri, daha karmaşık uygulama senaryolarında ihtiyacınız olan esnekliği ve kontrolü sağlar.


Partisyonlama

Verilerin birden fazla tüketici arasında etkili bir şekilde bölüştürülmesi gereken durumlar için, Spring Cloud Stream partisyonlama desteği sunar. Partisyonlama, mesajların belirli özelliklerine göre bölümlere ayrılmasını ve her bir tüketicinin yalnızca belirli bir bölümden mesaj almasını sağlar. Bu, yüksek hacimli veri işleme senaryolarında ölçeklenebilirliği ve verimliliği artırır.


Dinamik Bağlantı

Uygulamanızın çalışma zamanında dinamik olarak yeni kanallara bağlanması veya mevcut bağlantıları değiştirmesi gerektiğinde, Spring Cloud Stream dinamik bağlantı özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, örneğin, çok sayıda mikro hizmetin dinamik bir ekosistemde etkileşimde bulunduğu durumlarda yararlıdır.


Kuyruk Grupları

Mesajların birden fazla tüketici instance'ı arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için, Spring Cloud Stream kuyruk grupları kavramını kullanır. Bu, aynı türden birden fazla tüketici servisinin yük dengesi yapmasını ve yüksek erişilebilirlik sağlamasını kolaylaştırır.


Hata Yönetimi

Spring Cloud Stream, mesaj işleme sırasında ortaya çıkan hataları ele almak için kapsamlı bir hata yönetimi çerçevesi sunar. Özel hata kanalları, yeniden deneme mekanizmaları ve ölü mektup kuyrukları, uygulamanızın dayanıklılığını artırmanıza yardımcı olur.


Test Desteği

Spring Cloud Stream, uygulamanızın mesajlaşma yönlerini test etmek için kapsamlı destek sağlar. @TestBinder ve @TestPropertyValues gibi test yardımcıları, birim ve entegrasyon testlerinizde mesajlaşma altyapınızı kolayca simüle etmenizi sağlar.


İyi Pratikler ve Performans İpuçları

Yapılandırma Ayarlarını İnce Ayar Yapın: Binder yapılandırmanızı, uygulamanızın performans gereksinimlerine göre ince ayar yapın. Mesaj boyutu, parti boyutu, ack modu gibi parametreler önemlidir.

Kaynak Kullanımını Optimize Edin: Birden fazla instance çalıştırarak ve kaynak kullanımını izleyerek uygulamanızın ölçeklenebilirliğini ve performansını optimize edin.

Mesaj Sıkıştırmasını Değerlendirin: Büyük mesajlar gönderiyorsanız, ağ bant genişliği kullanımını azaltmak ve performansı artırmak için mesaj sıkıştırmasını kullanmayı değerlendirin.

Güvenlik Önlemlerini Uygulayın: Mesaj içeriğini korumak ve yetkisiz erişimi önlemek için güvenlik protokolleri ve şifreleme mekanizmalarını etkinleştirin.

Detaylı İzleme ve Loglama: Uygulamanızın sağlığını ve performansını sürekli izlemek için detaylı loglama ve izleme araçları kullanın. Sorunları erken tespit etmek ve çözümlemek için bu verilerden yararlanın.

Yapılandırma Ayarlarını İnce Ayar Yapın: Binder yapılandırmanızı, uygulamanızın performans gereksinimlerine göre ince ayar yapın. Mesaj boyutu, parti boyutu, ack modu gibi parametreler önemlidir.

Spring Cloud Stream'de yapılandırma ayarlarının ince ayarını yapmak, mesajlaşma sistemlerinizin performansını ve güvenilirliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına en uygun ayarları bulmak için, aşağıdaki parametreleri dikkate almanız yararlı olacaktır:


1. Mesaj Boyutu


Maksimum Mesaj Boyutu: Farklı mesajlaşma sistemleri, kabul edebilecekleri maksimum mesaj boyutlarına sahiptir. Bu limitin üzerindeki mesajlar reddedilir veya kesilir. Uygulamanızın bu limitleri aşmadığından emin olun.


Optimal Mesaj Boyutu: Daha küçük mesajlar genellikle daha hızlı işlenir, ancak çok sayıda küçük mesaj göndermek ağ ve broker üzerindeki yükü artırabilir. İdeal mesaj boyutunu belirlemek, uygulamanızın gereksinimlerine ve mesajlaşma sisteminizin kapasitesine bağlıdır.


2. Parti Boyutu (Batch Size)


Parti Gönderimi: Birden çok mesajı bir araya getirerek tek bir işlemde göndermek, ağ kullanımını ve mesajlaşma sisteminin üzerindeki yükü azaltabilir. Ancak, çok büyük partiler işleme gecikmelerine neden olabilir.


Parti Boyutu Ayarı: Parti boyutunu, sistem performansını optimize edecek şekilde ayarlayın. Deneme yanılma yoluyla en uygun parti boyutunu belirleyebilirsiniz.


3. Ack Modu (Acknowledgement Mode)


Otomatik Ack: Mesajlar, broker tarafından otomatik olarak "acknowledged" (onaylanmış) olarak işaretlenir. Bu, yüksek işlem hızı sağlar ancak mesaj kaybı riskini artırabilir.


Manuel Ack: Uygulamanız, işlediği mesajları manuel olarak onaylar. Bu, daha güvenilir mesaj işlemesi sağlar ancak işlem süresini uzatabilir.


Ack Modunun Ayarlanması: İşlem güvenilirliği ile performans arasında doğru dengeyi bulmak için ack modunu dikkatlice seçin.


4. Consumer ve Producer Ayarları


Concurrent Consumers: Aynı anda kaç tüketicinin mesaj işleyebileceğini belirleyin. Bu sayıyı artırmak, yüksek hacimli mesaj işlemesini hızlandırabilir ancak sistem kaynaklarını daha fazla kullanır.


Producer Özellikleri: Mesaj üreticileri için yapılandırma, mesaj sıkıştırması, yeniden deneme politikaları ve gönderim gecikmeleri gibi özellikleri içerebilir. Bu ayarlar, ağ kullanımını optimize etmeye ve mesaj gönderim güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.


Yapılandırma Ayarlarının Uygulanması


Spring Cloud Stream yapılandırma ayarlarınızı application.properties veya application.yml dosyasında tanımlayabilirsiniz. Örneğin, Kafka binder için parti boyutu ve ack modunu ayarlamak istiyorsanız, aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz:
properties


Copy code


# Kafka Producer Ayarları


spring.cloud.stream.kafka.binder.producer-properties.batch.size=16384


spring.cloud.stream.kafka.binder.producer-properties.linger.ms=10
# Kafka Consumer Ayarları


spring.cloud.stream.kafka.binder.consumer-properties.max.poll.records=500


spring.cloud.stream.bindings.input.consumer.acknowledge-mode=MANUAL


Yukarıdaki ayarlar, Kafka için örnek bir yapılandırmadır ve uygulamanızın ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir. Farklı binderlar (örneğin, RabbitMQ) için yapılandırma parametreleri, belgelerdeki il


gili bölümlere bakarak öğrenilebilir. Genel olarak, her bir mesajlaşma sistemi ve binder için yapılandırma parametreleri farklılık gösterebilir, bu yüzden kullanmayı planladığınız teknolojiye özgü dokümantasyonu incelemeniz önemlidir.
Yapılandırma İpuçları


Yük Testleri Yapın: Yapılandırma ayarlarınızın etkisini gerçekten anlamak için, gerçekçi yük testleri yapın. Bu testler, sistem performansınızı ölçmenize ve ayarlarınızı gereksinimlerinize en uygun şekilde kalibre etmenize yardımcı olur.


Gözlemleyin ve Ayarlayın: Uygulamanızın performansını sürekli olarak gözlemleyin ve gerekli görüldüğünde yapılandırma ayarlarınızı ince ayar yaparak güncelleyin. Çoğu zaman, optimal yapılandırma ayarlarına ulaşmak için iteratif bir süreç gereklidir.


Kaynak Kullanımını Dengeleyin: Yüksek performans elde etmeye çalışırken, sistem kaynaklarının (CPU, bellek, ağ bant genişliği vb.) etkin kullanımını da göz önünde bulundurun. Mesaj işleme hızını artırmak için kaynak kullanımınızı aşırı yükseltmek, diğer sistem bileşenlerinin performansını olumsuz etkileyebilir.


Güvenilirlik ve Dayanıklılık: Performansı artırırken, mesaj işleme güvenilirliğini ve sistem dayanıklılığını göz ardı etmeyin. Özellikle, kritik uygulamalarda mesaj kaybı veya gecikmeleri kabul edilemezse, bu faktörleri dikkate alarak yapılandırma ayarlarınızı belirleyin.


Belgelere Başvurun: Spring Cloud Stream ve ilgili mesajlaşma sistemlerinin resmi belgeleri, yapılandırma seçenekleri ve en iyi uygulamalar hakkında değerli bilgiler sunar. Bu belgeleri, yapılandırma ayarlarınızı yaparken ve güncellerken yakından takip edin.


Sonuç


Spring Cloud Stream'in sunduğu esnek yapılandırma seçenekleri, uygulamanızın performansını ve güvenilirliğini artırmanın yanı sıra, kaynak kullanımını optimize etmenize olanak tanır. Uygulamanızın ve altyapınızın özgül ihtiyaçlarına en uygun yapılandırma ayarlarını belirlemek için zaman ayırın ve bu ayarları düzenli olarak gözden geçirin ve optimize edin. Bu süreç, uygulamanızın verimliliğini ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Spring Cloud Stream, mikro hizmetler arasında etkili mesajlaşmayı kolaylaştıran güçlü bir araçtır. Yüksek düzeyde soyutlama ve esnek yapılandırma seçenekleri sunarak, farklı mesajlaşma platformları arasında sorunsuz bir entegrasyon sağlar. Bu bölümde, Spring Cloud Stream ile ilgili bazı ileri düzey konuları ve en iyi uygulama ipuçlarını daha detaylı bir şekilde ele alacağız.


Çoklu Binder Kullanımı

Bir uygulamada birden fazla mesajlaşma sistemiyle entegrasyon gerektiğinde, Spring Cloud Stream çoklu binder desteği sunar. Bu, farklı servislerin farklı mesajlaşma sistemleri üzerinden iletişim kurmasını sağlayarak, uygulamanın esnekliğini ve entegrasyon kapasitesini artırır. Örneğin, bir uygulama hem Apache Kafka hem de RabbitMQ ile çalışacak şekilde yapılandırılabilir.


Event-Driven Mikroservisler

Spring Cloud Stream, olay tabanlı mikroservis mimarilerini desteklemek için tasarlanmıştır. Servisler arası asenkron iletişim, sistemdeki bağımlılıkları azaltır ve servislerin bağımsız olarak ölçeklenmesini sağlar. Bu yaklaşım, sistem genelinde esneklik ve dayanıklılığı artırır.


Yapılandırma Yönetimi

Spring Cloud Stream yapılandırmaları, uygulama özellikleri dosyası (application.properties veya application.yml) üzerinden yönetilir. Bu yapılandırmalar, mesaj kanallarının bağlantı detayları, partisyonlama stratejileri, hata yönetimi politikaları ve daha fazlasını içerebilir. Spring Cloud Config gibi araçlar kullanarak bu yapılandırmaları merkezi bir konumdan yönetmek, uygulamanın yönetimini ve dağıtımını kolaylaştırır.


Bulut Uyumluluğu

Spring Cloud Stream, bulut tabanlı uygulamalar için mükemmel bir seçenektir. Çeşitli bulut platformlarındaki mesajlaşma hizmetleriyle entegrasyon sağlar ve mikroservislerin bulut ortamlarında etkili bir şekilde ölçeklenmesine olanak tanır. Spring Cloud Stream'in bulut uyumluluğu, bulut kaynaklarının dinamik olarak ayrılmasını ve kullanılmasını sağlayarak, uygulama maliyetlerinin optimize edilmesine yardımcı olur.


Sürdürülebilirlik ve Topluluk Desteği

Spring Cloud Stream, Spring ekosisteminin bir parçası olarak, güçlü bir topluluk desteğine ve sürekli geliştirme taahhüdüne sahiptir. Problemlerin çözümü, yeni özelliklerin eklenmesi ve güvenlik güncellemeleri düzenli olarak sağlanır. Ayrıca, geniş Spring ekosistemi ile entegrasyon, uygulamalarınızı genişletmek ve yeni özellikler eklemek için geniş bir yelpazede seçenek sunar.


Sonuç

Spring Cloud Stream, mikroservis tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde mesajlaşmayı merkezi bir noktada toplayarak, geliştiricilere büyük bir kolaylık ve esneklik sunar. Çeşitli mesajlaşma sistemleriyle uyumlu çalışabilme yeteneği, yüksek düzeyde soyutlama ve esnek yapılandırma seçenekleri ile Spring Cloud Stream, günümüzün dinamik ve ölçeklenebilir uygulama gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu rehber, Spring Cloud Stream'in temel ve ileri düzey özelliklerini, en iyi uygulama yöntemlerini ve performans ipuçlarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, mikroservis tabanlı sistemlerinizi etkili bir şekilde geliştirmenize ve yönetmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İşte bu yolculukta göz önünde bulundurmanız gereken son birkaç önemli nokta:


DevOps ve CI/CD Entegrasyonu

Spring Cloud Stream, DevOps kültürü ve sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) iş akışları ile mükemmel bir uyum içindedir. Uygulamanızın mesajlaşma altyapısını yönetmek ve güncellemek için otomatikleştirilmiş araçlar ve süreçler kullanarak, yazılım geliştirme döngülerinizi hızlandırabilir ve uygulama kalitenizi artırabilirsiniz. Uygulamanızın farklı ortamlarda (geliştirme, test, üretim) nasıl davranacağını önceden görebilir ve yapılandırma değişikliklerini kolayca yönetebilirsiniz.


Mikroservis İzolasyonu ve Bağımsızlığı

Spring Cloud Stream, mikroservislerin birbirinden izole edilmesini ve bağımsız olarak geliştirilip dağıtılmasını kolaylaştırır. Bu, sistemdeki bir bileşenin başarısız olması durumunda diğer bileşenlerin etkilenmemesi anlamına gelir. Ayrıca, mikroservislerin bağımsız olarak ölçeklendirilmesine olanak tanır, böylece belirli servislerin yük altında performansını artırabilirsiniz.


Güvenlik ve Uyumluluk

Uygulamanızın güvenliğini sağlamak, özellikle hassas verilerin işlendiği durumlarda, hayati önem taşır. Spring Cloud Stream, Spring Security ile entegre olarak çalışabilir, bu sayede mesajların şifrelenmesi, güvenli kanallar üzerinden iletilmesi ve yetkisiz erişime karşı korunması gibi güvenlik önlemlerini kolayca uygulayabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanızın sektörel ve yasal uyumluluk gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olur.


Sürekli Öğrenme ve Adaptasyon

Teknoloji ve iş ihtiyaçları sürekli olarak geliştiğinden, Spring Cloud Stream ve genel olarak mikroservis mimarileriyle ilgili bilginizi güncel tutmak önemlidir. Topluluk forumları, resmi dokümantasyon, konferanslar ve eğitimler, yeni özellikler, en iyi uygulamalar ve performans optimizasyonları hakkında bilgi edinmenin harika yollarıdır. Ayrıca, teknolojik yeniliklere ve sektördeki trendlere uyum sağlamak, uygulamanızın uzun vadeli başarısını sağlamada kritik bir faktördür.


Son Sözler

Spring Cloud Stream, modern yazılım geliştirme pratiklerine uygun, esnek ve güçlü bir mesajlaşma çözümü sunar. Mikroservis mimarilerindeki zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olur ve geliştirme sürecinizi daha verimli hale getirir. Bu rehber, Spring Cloud Stream'in temel ve ileri düzey özelliklerini keşfetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ancak, her zaman uygulamanızın ve işletmenizin özgül ihtiyaçlarına göre en uygun çözümleri seçmeye dikkat edin.Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo