aws s3 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
aws s3 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

AWS S3 de neler saklayabilirim? Resim Upload yapan ve s3 kullanan spring boot uygulamasıAWS S3 (Amazon Simple Storage Service) bir bulut depolama servisidir ve neredeyse her türlü veriyi saklamak için kullanılabilir. S3, kullanıcıların verilerini güvenli, dayanıklı ve yüksek erişilebilirlikte depolamalarına olanak tanır. İşte AWS S3'te saklayabileceğiniz bazı veri türleri:


Web Siteleri: Statik web siteleri veya web uygulamaları için içerik (HTML, CSS, JavaScript dosyaları gibi).

Medya Dosyaları: Resimler, videolar, müzik dosyaları gibi büyük medya dosyaları.

Yedekler: Sunucu, veritabanı veya uygulama yedekleri gibi kritik verilerin yedeklenmesi.

Arşivler ve Log Dosyaları: Log kayıtları, eski dosyalar, arşivlenmiş veriler gibi büyük miktarda verinin uzun vadeli saklanması.

Uygulama Verileri: Mobil ve web uygulamalarından gelen veriler, kullanıcı profilleri, oyun kayıtları gibi dinamik içerikler.

Büyük Veri Analizi için Veriler: Veri analizi, makine öğrenimi modelleri için eğitim verileri, IoT cihazlarından gelen veriler gibi çeşitli kaynaklardan toplanan veriler.

Yazılım ve Uygulamalar: Uygulama paketleri, yazılım güncellemeleri, dağıtılabilir dosyalar gibi yazılım geliştirme dosyaları.

Veritabanı Dökümleri: SQL dökümleri, NoSQL veritabanı yedekleri gibi veritabanı verileri.

AWS S3, yüksek düzeyde esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar; bu, kullanıcıların ihtiyaç duydukları kadar depolama alanını kullanmalarına ve yalnızca kullandıkları kadar ödeme yapmalarına olanak tanır. S3, veri güvenliği ve gizliliği sağlamak için çeşitli şifreleme ve izin seçenekleri sunar. Kullanıcılar, verilerini dünya genelinde birden fazla coğrafi bölgede depolayarak yüksek düzeyde dayanıklılık ve erişilebilirlik sağlayabilirler.


User

Dosyalar için public download linki oluşturabilir miyim?

ChatGPT

Evet, AWS S3'te depolanan dosyalar için genel olarak erişilebilir indirme bağlantıları oluşturabilirsiniz. Bu, dosyalarınızı internet üzerinden herkese açık bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır. Genel erişim linki oluşturmanın birkaç yolu vardır:


S3 Management Console Kullanarak:

AWS Management Console'a gidin ve S3 servisine erişin.

Genel erişim vermek istediğiniz dosyayı barındıran bucket'ı seçin.

Dosyayı bulun, seçin ve Actions (Eylemler) menüsünden Make public (Herkese açık yap) seçeneğini belirleyin.

Dosyanın Properties (Özellikler) sekmesine gidin ve Object URL'yi kopyalayın. Bu URL, dosyanız için genel erişim linkidir.

Bucket Policy ile:

Bucket düzeyinde genel okuma izni verebilirsiniz. Bu, bucket'taki tüm dosyaların veya belirli bir klasördeki dosyaların herkese açık olmasını sağlayabilir. Bir bucket politikası oluşturarak ve bu politikayı S3 bucket'ınıza atayarak bunu yapabilirsiniz. Örnek bir bucket politikası şöyle görünebilir:


json

Copy code

{

    "Version": "2012-10-17",

    "Statement": [{

        "Sid": "PublicReadGetObject",

        "Effect": "Allow",

        "Principal": "*",

        "Action": "s3:GetObject",

        "Resource": "arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET-NAME/*"

    }]

}

IAM Rollerini Kullanarak:

Belirli kullanıcılara veya hizmetlere genel erişim izni verebilirsiniz. Bu, AWS Identity and Access Management (IAM) rolleri ve politikaları kullanılarak yapılabilir. Ancak, bu yöntem genellikle iç kullanım veya belirli entegrasyonlar için tercih edilir ve herkese açık erişim için değil.


Notlar:

Genel erişim linkleri oluştururken, paylaştığınız verilerin hassasiyetini ve herkese açık erişimin olası güvenlik risklerini göz önünde bulundurun.

AWS, S3 bucket'larınızın ve içeriklerinin yanlışlıkla herkese açık hale gelmesini önlemek için çeşitli güvenlik ayarları ve uyarılar sunar. Herkese açık erişim ayarlarınızı dikkatli bir şekilde yönettiğinizden emin olun.


Resim Upload yapan ve s3 kullanan spring boot uygulaması


AWS S3'e resim yükleyen bir Spring Boot uygulaması geliştirmek için birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Bu süreç, AWS SDK'yı projenize dahil etmek, bir AWS S3 bucket'ı yapılandırmak, bir REST API endpoint'i oluşturmak ve bu endpoint üzerinden yüklenen dosyaları S3'e aktarmak gibi adımlardan oluşur.


Adım 1: Bağımlılıkları Ekleme

pom.xml dosyanıza AWS Java SDK ve Spring Boot starter web bağımlılıklarını ekleyin:


xml

Copy code

<dependencies>

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>

        <artifactId>s3</artifactId>

        <version>LATEST_VERSION</version> <!-- AWS SDK S3'nin en son sürümünü kullanın -->

    </dependency>

</dependencies>

Adım 2: Uygulama Özelliklerini Yapılandırma

application.properties veya application.yml dosyasında AWS kimlik bilgilerinizi ve bucket adınızı yapılandırın. Güvenlik nedeniyle, kimlik bilgilerini doğrudan yapılandırma dosyalarında saklamak yerine, AWS IAM rollerini veya Spring'in @Value annotation'ını kullanarak ortam değişkenlerinden okumayı tercih edin.


properties

Copy code

# application.properties

cloud.aws.credentials.accessKey=YOUR_ACCESS_KEY

cloud.aws.credentials.secretKey=YOUR_SECRET_KEY

cloud.aws.region.static=YOUR_REGION

app.s3.bucket=YOUR_BUCKET_NAME

Adım 3: S3 Client Servisini Oluşturma

AWS S3 işlemlerini gerçekleştirecek bir servis sınıfı oluşturun:


java

Copy code

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsBasicCredentials;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.StaticCredentialsProvider;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;

import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;

import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectResponse;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.nio.file.Paths;


@Service

public class S3Service {


    private final S3Client s3Client;


    public S3Service(@Value("${cloud.aws.credentials.accessKey}") String accessKey,

                     @Value("${cloud.aws.credentials.secretKey}") String secretKey,

                     @Value("${cloud.aws.region.static}") String region) {

        AwsBasicCredentials awsCreds = AwsBasicCredentials.create(accessKey, secretKey);

        this.s3Client = S3Client.builder()

                .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(awsCreds))

                .region(Region.of(region))

                .build();

    }


    public PutObjectResponse uploadFile(String bucketName, String key, String filePath) {

        return s3Client.putObject(PutObjectRequest.builder()

                        .bucket(bucketName)

                        .key(key)

                        .build(),

                Paths.get(filePath));

    }

}

Adım 4: Dosya Yükleme Controller'ını Oluşturma

Kullanıcılardan alınan dosyaları kabul edecek ve bunları S3'e yükleyecek bir REST controller oluşturun:


java

Copy code

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;


@RestController

@RequestMapping("/api/upload")

public class FileUploadController {


    private final S3Service s3Service;

    private final String bucketName;


    public FileUploadController(S3Service s3Service, @Value("${app.s3.bucket}") String bucketName) {

        this.s3Service = s3Service;

        this.bucketName = bucketName;

    }


    @PostMapping

    public String uploadFile(@RequestParam("file") MultipartFile file) {

        String key = System.currentTimeMillis() + "_" + file.getOriginalFilename();

        String filePath = "/tmp/" + key; // Geçici olarak kaydetmek için bir yol

        try {

            file.transferTo(Paths.get(filePath));

            s3Service.uploadFile(bucketName, key, filePath);

            return "File uploaded successfully: " + key;

        } catch (Exception e) {

            e.printStackTrace();

            return "File upload failed: " + e.getMessage();

        }

    }

}

Bu örnek, bir dosyayı geçici olarak sunucu kaydeder ve sonra bu dosyayı AWS S3'e yükler. Gerçek uygulamalarda, dosyanın geçici olarak kaydedilmesine gerek olmayabilir ve doğrudan akış işlemleriyle S3'e yüklenebilir.


Adım 5: Uygulamayı Çalıştırma ve Test Etme

Bu adımları tamamladıktan sonra, Spring Boot uygulamanızı çalıştırabilir ve dosya yükleme işlevselliğini test edebilirsiniz. Uygulamanızı çalıştırmak için IDE'nizde sağ tıklayıp Run 'Application' seçeneğini kullanabilir veya terminal/cmd üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:


arduino

Copy code

./mvnw spring-boot:run

Dosya yükleme işlevselliğini test etmek için Postman veya herhangi bir REST API istemcisi kullanabilirsiniz. localhost:8080/api/upload adresine bir POST isteği gönderin ve form-data olarak bir dosya ekleyin. Başarılı bir yükleme işleminden sonra, yüklenen dosyanın anahtarını içeren bir yanıt almalısınız.


Güvenlik ve İzinler

AWS S3'e dosya yükleme işlemleri sırasında, dosyalarınızın erişim izinlerini dikkatli bir şekilde yönetmeniz önemlidir. Varsayılan olarak, yüklenen dosyalar özel olacaktır. Dosyalarınızın herkese açık olarak erişilebilir olmasını istiyorsanız, PutObjectRequest sırasında uygun erişim izinlerini belirtmeniz gerekecektir. Ayrıca, AWS IAM politikaları ve rolleri kullanarak uygulamanızın AWS kaynaklarına erişimini sıkı bir şekilde kontrol etmeyi unutmayın.


Son Notlar

Uygulamanızın güvenliğini artırmak için, AWS kimlik bilgilerini doğrudan kod içinde veya yapılandırma dosyalarında saklamaktan kaçının. Bunun yerine, AWS IAM rolleri, ortam değişkenleri veya AWS Secrets Manager gibi daha güvenli yöntemleri kullanın.

Dosya yükleme işlemleri sırasında dosya boyutu ve türü gibi kısıtlamaları belirlemeyi düşünün. Bu, uygulamanızın kötüye kullanılmasını önlemeye yardımcı olabilir.

AWS SDK sürüm güncellemeleri ve Spring Boot sürümleri arasındaki uyumluluğu kontrol edin, çünkü bu örnekte kullanılan kod ve bağımlılıklar zamanla değişebilir.

Bu temel örnekle, AWS S3'e dosya yükleme işlevselliği sunan basit bir Spring Boot uygulaması oluşturabilir ve uygulamanızın gereksinimlerine göre bu örneği genişletebilirsiniz.

AWS S3 detaylı anlatım, Java kod Örnekleri ile S3 üzerinde veri işlemleri, SSS ve Örnek Senaryolarla Cevapları


Tabii ki, sade bir dilde AWS S3 (Amazon Simple Storage Service) hakkında bilgi vermeye çalışacağım.


Bir bilgisayarın sabit diski nasıl veri depoluyorsa, AWS S3 de bulut tabanlı bir depolama servisidir. Fakat bu depolama servisi, bilgisayarın sabit diskinin aksine internette, yani bulutta bulunur.


AWS S3, bir başka deyişle, internet üzerinde yer alan bir depolama alanıdır. Bu alana istediğiniz her türlü veriyi (resimler, videolar, belgeler vb.) yükleyebilir ve bu verilere internetin olduğu her yerden erişebilirsiniz.


AWS S3'nün özelliklerini biraz daha ayrıntılı olarak anlatalım:Nesne Bazlı Depolama: S3, "nesne" olarak adlandırılan veri parçalarını depolar. Her bir nesne, veriye ek olarak veri hakkında bilgi taşıyan "metadata" içerir.


Sınırsız Depolama: S3'e ne kadar veri yükleyeceğiniz konusunda bir sınırlama yoktur. Ancak, tek seferde yükleyebileceğiniz maksimum dosya boyutu 5 terabayttır.


Kova Yapısı: S3, verileri "kova" adı verilen birimlerde saklar. Kovalar, verilerinizi düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Bir kova, belirli bir tür dosya veya belirli bir proje için kullanabilirsiniz.


Güvenlik: S3, verilerinizi güvende tutar. Hem kovalarınızı hem de içerdikleri verileri şifreleyebilir ve belirli IP adreslerinden erişimi kısıtlayabilirsiniz.


Dayanıklılık ve Kullanılabilirlik: Amazon, verilerinizi çeşitli fiziksel konumlarda yedekler. Bu, bir konumdaki verinin kaybolması durumunda bile, verilerinizi başka bir yerden geri getirebileceğiniz anlamına gelir.


Ölçeklenebilirlik: İhtiyaçlarınız arttıkça veya azaldıkça, kullanımınızı ve ödeme yaptığınız miktarı ayarlayabilirsiniz. Bu, herhangi bir zaman veri depolama kapasitesinin eksikliği veya fazlalığı ile uğraşmamanızı sağlar.


Biraz teknik bir konu olmasına rağmen, umarım AWS S3 hakkında genel bir anlayış sağlamış olurum. Herhangi bir başka sorunuz olursa sormaktan çekinmeyin!


Veri Kopyalama ve Taşıma: S3, verilerinizi başka bir bölgeye veya hatta başka bir hesaba kopyalamanıza veya taşımanıza olanak sağlar. Bu, veri yedekleme, arşivleme veya veri transferi için çok yararlıdır.


Versiyonlama: S3'te bir dosyayı değiştirdiğinizde, eski sürümü kaybolmaz. Tüm sürümlere erişim sağlar. Bu, yanlışlıkla bir dosyanın üzerine yazılması veya bir dosyanın silinmesi durumunda hayat kurtarabilir.


Etkinlik Logları: S3, hangi kullanıcının ne zaman hangi verilere eriştiğine dair detaylı loglar sağlar. Bu, gerektiğinde sorun çözme ve denetleme için önemli bir özelliktir.


Veri Hayat Döngüsü Yönetimi: S3, otomatik olarak eski verileri daha ucuz depolama seçeneklerine taşımanıza veya belirli bir süre sonra verileri silmenize izin verir. Bu, maliyetleri yönetmenize yardımcı olur.


Entegrasyon: AWS S3, Amazon'un diğer servisleriyle kolayca entegre olur. Örneğin, Amazon Glacier ile eski verileri arşivleyebilir, AWS CloudTrail ile günlükleri izleyebilir veya AWS Lambda ile veriler üzerinde otomatik işlemler gerçekleştirebilirsiniz.


Yüksek Durability: Amazon S3, verilerinizi çok yüksek bir dayanıklılıkla (Amazon'un belirttiğine göre %99.999999999 oranında) saklar. Bu, verilerinizi kaybetme riskinin çok düşük olduğu anlamına gelir.


Sonuç olarak, AWS S3, çok çeşitli kullanım durumlarına uygun, güvenli, dayanıklı, ölçeklenebilir ve maliyet etkin bir bulut depolama hizmetidir. Bununla birlikte, S3'ü en iyi şekilde kullanmak ve faydalarını maksimize etmek, genellikle belirli bir bilgi ve deneyim seviyesi gerektirir. Ancak, Amazon'un kapsamlı belgeleri ve geniş kullanıcı topluluğu, S3'ü öğrenmek ve uygulamak için geniş bir kaynak sunar.


Veri Transferi Hızlandırma: Büyük verilerin aktarılması, özellikle düşük bant genişliği veya yüksek ağ gecikmesi olan durumlarda zor olabilir. AWS S3 Veri Transferi Hızlandırma özelliği, bu tür durumlarda veri aktarımını daha hızlı ve daha güvenilir hale getirebilir.


Cross-Region Replication (CRR): Bu özellik, kova seviyesinde verileri otomatik olarak başka bir bölgeye çoğaltmanıza izin verir. Bu, veriye daha hızlı erişim veya yedekleme ve felaket kurtarma için yararlı olabilir.


Transfer Costs: S3'e veri yüklemek genellikle ücretsizdir, ancak verileri indirmek veya başka bir bölgeye aktarmak genellikle maliyete tabidir. Bu maliyetler, uygulamanızın maliyetini yönetmek için dikkate alınmalıdır.


Event Notifications: S3, belirli olayları tetikleyen bildirimler gönderme yeteneğine sahiptir. Örneğin, bir dosya yüklendiğinde veya silindiğinde bir AWS Lambda fonksiyonu tetikleyebilirsiniz.


Tagging: S3, verileri etiketleme yeteneği sunar. Etiketler, verileri düzenlemenize, maliyetleri izlemenize ve belirli politikaları uygulamanıza yardımcı olabilir.


Access Control: S3, hem Access Control Lists (ACL'ler) hem de Bucket Policies ile ince taneli erişim kontrolü sağlar. Bu, belirli kullanıcıların veya grupların hangi verilere erişebileceğini ve ne yapabileceğini kontrol etmenizi sağlar.


AWS S3, yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra daha pek çok özellik ve yetenek sunar. Genel olarak, S3, uygulamalarınız için güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir bir bulut depolama hizmeti olarak büyük ölçüde kabul edilir. Bu sebeple, S3'ün tüm özelliklerini ve nasıl kullanılacağını anlamak, bulut tabanlı uygulamalar oluşturmak ve yönetmek için çok önemlidir. Herhangi bir belirsizlik durumunda daha fazla soru sormaktan çekinmeyin!


Selective Sync: Belirli bir kova veya kovanın belirli bölümlerinde yer alan verilerin senkronizasyonunu yönetmenize olanak sağlar. Bu, yalnızca belirli verilerin ilgilendiğiniz durumlarda çok faydalıdır.


Pricing Models: AWS S3, farklı fiyatlandırma modelleri sunar. Örneğin, S3 Standard genel amaçlı depolama için kullanılırken, S3 Intelligent-Tiering, erişim desenleri değişen veriler için maliyeti otomatik olarak optimize eder.


Consistency Model: AWS S3, yüklediğiniz verilere "okumadan önce yaz" tutarlılığı sağlar. Bu, bir veri yüklendiğinde, yüklemenin tamamlanmasının hemen ardından verinin okunabilir olacağı anlamına gelir. Bu, veri yüklemelerinin ve erişiminin hızlı ve güvenilir olmasını sağlar.


Integration with AWS IAM: AWS S3, AWS Identity and Access Management (IAM) ile entegre olarak kullanılabilir. Bu, belirli AWS kullanıcılarının ve gruplarının S3 kaynaklarına ne tür erişime sahip olabileceğini belirlemeyi mümkün kılar.


Static Website Hosting: AWS S3, statik web siteleri barındırma yeteneği de sunar. Yani HTML, CSS, JavaScript vb. dosyalarınızı bir S3 kovasına yükleyip, bu kovayı bir web sitesi gibi kullanabilirsiniz.


Multi-Factor Authentication (MFA) Delete: MFA Delete özelliği, belirli bir S3 kovasından nesneleri silme işlemi için ek bir güvenlik katmanı sağlar. Bu, yanlışlıkla veri silinmesini önlemeye yardımcı olur.


AWS S3 hakkında söylenecek daha pek çok şey var; ancak bu özellikler, genel bir bakış sağlar ve S3'ün bir bulut depolama hizmeti olarak ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Herhangi bir belirsizlik durumunda daha fazla soru sormaktan çekinmeyin!


Ölçeklenebilir Performans: AWS S3, yüksek oranda eşzamanlı isteği destekleyebilen ölçeklenebilir bir mimariye sahiptir. Bu, çok büyük uygulamaların bile S3'ü sorunsuz bir şekilde kullanabileceği anlamına gelir.


SSE ve Client Side Encryption: AWS S3, sunucu tarafında şifreleme (SSE) ve istemci tarafında şifreleme seçeneklerini destekler. Bu sayede, verilerinizi saklama ve transfer sırasında güvende tutabilirsiniz.


AWS Athena ile Entegrasyon: AWS S3, AWS Athena gibi analitik hizmetleri ile entegre olabilir. Bu, S3'te depolanan büyük veri setlerinin analizini kolaylaştırır.


AWS Transfer Family ile Entegrasyon: AWS S3, FTP, FTPS ve SFTP protokollerini destekleyen AWS Transfer Family ile entegre olabilir. Bu, eski FTP sunucularını AWS S3'e taşımayı kolaylaştırır.


Döküman Arama Özelliği: Amazon Kendra gibi hizmetler S3 kovalarında depolanan belgeleri indeksleyebilir ve bunları arama yetenekleri ile birleştirebilir.


Backup and Restore: AWS S3, veri yedeklemesi ve geri yükleme işlemleri için kullanılabilir. Amazon S3 Glacier, veri arşivleme için düşük maliyetli bir çözüm sunar.


AWS S3, esnek, güvenilir ve ölçeklenebilir bir bulut depolama hizmetidir. Bu özellikleri ve Amazon'un bulut platformundaki diğer hizmetlerle olan entegrasyonları, çeşitli kullanım senaryolarını ve ihtiyaçları destekler. Ancak, S3'ün en iyi şekilde kullanılabilmesi için, hizmetin özelliklerinin ve nasıl kullanılacağının anlaşılması önemlidir. Herhangi bir belirsizlik durumunda daha fazla soru sormaktan çekinmeyin!


Tabii ki, S3'ün daha fazla özelliklerine ve işlevlerine bakalım:


S3 Storage Classes: AWS S3, verilerinizi çeşitli depolama sınıflarında saklama olanağı sunar. Her bir depolama sınıfı, maliyet, veriye erişim hızı ve veri dayanıklılığı bakımından farklı özellikler sunar. Örneğin, S3 Standard depolama sınıfı genel amaçlı depolama için en iyisiyken, S3 Glacier ve Glacier Deep Archive daha düşük maliyetli, ancak daha yavaş erişim hızı sunan, uzun süreli arşivleme için idealdir.


Object Lock: AWS S3 Object Lock, belirli bir S3 nesnesinin üzerinde değişiklik yapılmasını veya silinmesini engellemek için kullanılabilir. Bu, önemli verilerin yanlışlıkla veya kasıtlı olarak değiştirilmesini veya silinmesini önlemek için çok kullanışlıdır.


Requester Pays: Bu özellik, veri transfer maliyetlerini S3 kovasını kullanarak veri indiren kişiye yükler. Bu, büyük veri setlerini paylaşmak için maliyet etkin bir yöntem olabilir.


Cross-Origin Resource Sharing (CORS): AWS S3, CORS yapılandırmasını destekler. Bu, bir web uygulamasının bir S3 kovasına farklı bir domainden erişmesini sağlar.


Presigned URLs: AWS S3, belirli bir nesneye erişim sağlayan önceden imzalanmış URL'ler oluşturmanıza olanak sağlar. Bu URL'ler belirli bir süre için geçerlidir ve bu süre sonunda otomatik olarak geçersiz olur.


Amazon Macie ile Entegrasyon: Amazon Macie, S3 kovalarındaki verileri tarayarak hassas verileri ve kişisel bilgileri bulmaya yardımcı olur. Bu, veri güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamak için çok önemli bir özelliktir.


Her ne kadar bu özellikler AWS S3'ün genel bir görünümünü sunsa da, S3'ün tüm işlevselliğini ve nasıl kullanılacağını anlamak daha fazla bilgi ve deneyim gerektirir. Herhangi bir belirsizlik durumunda daha fazla soru sormaktan çekinmeyin!


S3'de depolama sınıfları nelerdir? Aralarındaki farklar ve fiyatlandırma farklılıkları nelerdir?


AWS S3, verilerinizi çeşitli depolama sınıflarında saklamanıza olanak sağlar. Bu sınıflar, performans, maliyet ve veriye erişim hızı gibi faktörler bakımından farklılaşır. Her bir depolama sınıfı farklı türde kullanım senaryolarına uygundur ve genellikle veri erişim sıklığına ve verinin yaşam döngüsüne göre seçilir.


S3 Standard: En yaygın kullanılan depolama sınıfıdır. Verilere hızlı, sürekli ve hemen erişim sağlar. Yüksek kullanılabilirlik, dayanıklılık ve performans sunar. Genellikle aktif olarak kullanılan veriler için idealdir.


S3 Intelligent-Tiering: Bu sınıf, erişim desenleri değişen veya bilinmeyen veriler için idealdir. Otomatik olarak verileri en maliyet-etkin şekilde depolayacak şekilde ayarlar. Aktif ve pasif veriler arasında otomatik olarak geçiş yapabilir.


S3 Standard-IA (Infrequent Access): Bu sınıf, daha düşük maliyetle daha az sık kullanılan veriler için idealdir. Verilere hızlı erişim sağlar ancak veri erişimi maliyeti daha yüksektir. Uzun süreli depolama ve yedekleme için iyi bir seçenektir.


S3 One Zone-IA: Bu sınıf, tek bir AZ (Availability Zone) üzerinde depolanan daha az sık erişilen veriler için idealdir. Daha düşük maliyetlidir ancak verilerin tek bir AZ'de depolandığı için daha az dayanıklıdır.


S3 Glacier: Bu sınıf, daha düşük maliyetle arşivlenen veriler için idealdir. Veriye erişim genellikle birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilir.


S3 Glacier Deep Archive: Bu sınıf, en düşük maliyetle arşivlenen veriler için idealdir ve en düşük maliyetli S3 depolama seçeneğidir. Veriye erişim genellikle 12 saat sürebilir.


Fiyatlandırma genellikle depolama sınıfının kendine özgü özelliklerine bağlıdır. Depolama maliyetleri genellikle S3 Standard için en yüksekken, Glacier ve Glacier Deep Archive en düşüktür. Ancak, veri erişimi ve alma maliyetleri, daha düşük maliyetli depolama sınıfları için genellikle daha yüksektir.


Ayrıca, verilerin ne kadar süreyle depolandığı, verilerin hangi bölgede depolandığı, veri erişimi ve veri transfer maliyetleri de genel maliyeti etkiler. Fiyatlandırma için en güncel bilgileri ve bir maliyet hesaplaması yapmak için AWS'nin resmi web sitesini ve S3 fiyatlandırma sayfasını kontrol edebilirsiniz.


 Bir Java Spring Boot uygulamasından S3'e nasıl veri gönderip alabilirim? Uygulama koduyla beraber çeşitli senaryoları verir misin?


ChatGPT

Java ve Spring Boot kullanarak AWS S3'e veri göndermek ve almak için öncelikle AWS SDK'nın (Software Development Kit) Java versiyonunu projenize eklemeniz gerekmektedir. Aşağıda bir pom.xml dosyası için örnek bir dependency bulunmaktadır:


xml

Copy code

<dependencies>

    <!-- AWS Java SDK for S3 -->

    <dependency>

        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>

        <artifactId>s3</artifactId>

        <version>2.17.52</version>  <!-- Son sürümü kontrol edin -->

    </dependency>

</dependencies>

AWS S3'e veri göndermek ve almak için aşağıdaki basit bir hizmet sınıfını kullanabiliriz.


Öncelikle, AWS kimlik bilgilerini ve bölge bilgisini belirtmek için bir S3Client oluşturuyoruz. Bu kimlik bilgileri genellikle bir ortam değişkeninden, bir özellik dosyasından veya AWS kimlik bilgileri dosyasından alınır.


java

Copy code

import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;

import software.amazon.awssdk.core.sync.ResponseTransformer;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;

import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;

import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;

import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;


import java.nio.file.Paths;


@Service

public class S3Service {


    private final S3Client s3;


    public S3Service() {

        this.s3 = S3Client.builder()

                .region(Region.EU_WEST_1)  // Bölgeyi ihtiyacınıza göre ayarlayın

                .build();

    }


    public void uploadFile(String bucketName, String key, Path file) {

        try {

            s3.putObject(PutObjectRequest.builder()

                    .bucket(bucketName)

                    .key(key)

                    .build(), 

                RequestBody.fromFile(file));

        } catch (S3Exception e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }


    public void downloadFile(String bucketName, String key, Path file) {

        try {

            s3.getObject(GetObjectRequest.builder()

                    .bucket(bucketName)

                    .key(key)

                    .build(), 

                ResponseTransformer.toFile(file));

        } catch (S3Exception e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

}

Bu hizmet sınıfı, belirli bir kova (bucket) ve anahtar (key) için bir dosyanın yüklenmesine veya indirilmesine olanak sağlar. Dosya, yerel bir yol (Path) olarak belirtilmiştir.


Veri yüklemek için, bir S3 kovasını, bir anahtar değeri ve yüklemek istediğiniz dosyanın yolunu belirleyerek uploadFile metodunu çağırabilirsiniz:


java

Copy code

s3Service.uploadFile("myBucket", "myKey", Paths.get("/path/to/myfile.txt"));

Bir dosyayı indirmek için, S3 kovasını, anahtar değeri ve dosyanın indirileceği yolu belirleyerek downloadFile metodunu çağırabilirsiniz:


java

Copy code

s3Service.downloadFile("myBucket", "myKey", Paths.get("/path/to/download/myfile.txt"));

Bu basit hizmet sınıfı, S3 ile dosya yüklemek ve indirmek için temel bir arayüz sağlar. Ancak, daha karmaşık senaryolar için ek işlevselliklere ihtiyaç duyabilirsiniz, örneğin metadatayla dosya yüklemek, bir dosyanın varlığını kontrol etmek veya bir dosyayı silmek gibi. Bunlar AWS SDK'nın sunduğu daha geniş işlevselliklerin bir parçasıdır ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak uygulanabilir.


Tabii ki. İsterseniz S3 hizmetine daha fazla özelleştirme ekleyelim. Örneğin, dosyanın var olup olmadığını kontrol ederken, bir dosyayı silerken veya dosyanın metadata'sını alırken işlevler ekleyelim.


Aşağıda bu işlevleri ekleyen genişletilmiş bir S3Service sınıfı örneği bulunmaktadır:


java

Copy code

import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;

import software.amazon.awssdk.core.sync.ResponseTransformer;

import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

import software.amazon.awssdk.services.s3.model.*;


import java.nio.file.Path;

import java.util.Map;


@Service

public class S3Service {


    private final S3Client s3;


    public S3Service() {

        this.s3 = S3Client.builder()

                .region(Region.EU_WEST_1)

                .build();

    }


    // Var olan özellikler


    public void uploadFile(String bucketName, String key, Path file, Map<String, String> metadata) {

        PutObjectRequest request = PutObjectRequest.builder()

                .bucket(bucketName)

                .key(key)

                .metadata(metadata)

                .build();


        s3.putObject(request, RequestBody.fromFile(file));

    }


    public boolean doesFileExist(String bucketName, String key) {

        try {

            s3.headObject(HeadObjectRequest.builder()

                    .bucket(bucketName)

                    .key(key)

                    .build());

            return true;

        } catch (NoSuchKeyException e) {

            return false;

        }

    }


    public void deleteFile(String bucketName, String key) {

        s3.deleteObject(DeleteObjectRequest.builder()

                .bucket(bucketName)

                .key(key)

                .build());

    }


    public Map<String, String> getFileMetadata(String bucketName, String key) {

        HeadObjectResponse response = s3.headObject(HeadObjectRequest.builder()

                .bucket(bucketName)

                .key(key)

                .build());


        return response.metadata();

    }

}

Bu ek özelliklerle, artık dosya metadata'sıyla bir dosya yükleyebilir, bir dosyanın var olup olmadığını kontrol edebilir, bir dosyayı silebilir ve bir dosyanın metadata'sını alabilirsiniz.


Örneğin, metadata ile bir dosyayı yüklemek için aşağıdaki gibi bir çağrı yapabilirsiniz:


java

Copy code

Map<String, String> metadata = new HashMap<>();

metadata.put("author", "John Doe");

metadata.put("title", "My Document");


s3Service.uploadFile("myBucket", "myKey", Paths.get("/path/to/myfile.txt"), metadata);

Dosya varlığını kontrol etmek için:


java

Copy code

boolean exists = s3Service.doesFileExist("myBucket", "myKey");

Bir dosyayı silmek için:


java

Copy code

s3Service.deleteFile("myBucket", "myKey");

Bir dosyanın metadata'sını almak için:


java

Copy code

Map<String, String> metadata = s3Service.getFileMetadata("myBucket", "myKey");

Bu özellikler, AWS S3 ile çalışırken daha karmaşık senaryoları destekler. Ancak AWS SDK, bunların ötesinde daha geniş işlevsellikler sunar, ve S3 hizmetinizi ihtiyaçlarınıza göre daha da özelleştirebilirsiniz.

Key'den kastın nedir?


AWS S3'te "key" terimi, genellikle dosya adı olarak düşünülen bir dosya veya nesnenin adını ifade eder. Ancak, "key" daha geniş bir anlama sahiptir çünkü S3'te hiyerarşik bir dosya sistemi olmamasına rağmen, "/" karakterini kullanarak bir dizin yapısı simülasyonu oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir resim dosyası için bir key "images/myimage.jpg" olabilir. Burada "images/" kısmı genellikle bir dizin veya klasör olarak düşünülür, ancak S3 açısından bu sadece key'in bir parçasıdır ve herhangi bir hiyerarşik anlamı yoktur.


Bir bucket (kova) içinde, her nesnenin (dosyanın) eşsiz bir key'i olmalıdır. Key ve bucket adı birlikte, S3'deki her nesneye benzersiz bir tanımlayıcı oluşturur.


AWS S3 SSS ve örnek senaryolarla cevapları


Soru: AWS S3 nedir?

AWS S3 (Amazon Simple Storage Service), internet üzerinden erişilebilen bir nesne depolama hizmetidir. Web siteleri, yedekleme ve kurtarma, arşivleme, uygulama geliştirme ve analiz gibi geniş bir uygulama yelpazesi için kullanılır.


Örnek Senaryo:

Örneğin, bir uygulama geliştiriyorsunuz ve kullanıcıların resimlerini yüklemesine izin vermek istiyorsunuz. Bu resimleri S3 bucket'larında güvenli bir şekilde depolayabilir ve gerektiğinde bu resimleri geri alabilirsiniz.


Soru: AWS S3 Bucket nedir?

S3 Bucket, S3'teki nesnelerin (genellikle dosyaların) depolandığı birimdir. Her bucket, içerisinde depolanan nesneleri saklama ve organize etme rolüne sahiptir.


Örnek Senaryo:

Bir e-ticaret uygulamanız var ve hem ürün resimlerini hem de kullanıcı yüklemelerini depolamak istiyorsunuz. Bunun için, biri "product-images" ve diğeri "user-uploads" adlı iki ayrı S3 bucket oluşturabilirsiniz. Bu, dosyalarınızı organize etmenize ve gerektiğinde belirli türdeki dosyalara erişmenize yardımcı olur.


Soru: AWS S3'de "key" nedir?

AWS S3'te "key", bir dosyanın veya nesnenin adını ifade eder. Bir bucket içinde, her nesnenin (dosyanın) eşsiz bir key'i olmalıdır. Key ve bucket adı birlikte, S3'deki her nesneye benzersiz bir tanımlayıcı oluşturur.


Örnek Senaryo:

Bir S3 bucket'ında çeşitli kullanıcıların yüklediği resimleri sakladığınızı düşünün. Her resmin key'ini, resmi yükleyen kullanıcının kullanıcı adı ve resmin orijinal dosya adını içerecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, "johnsmith/profilepicture.jpg" bir key olabilir.


Soru: AWS S3'deki depolama sınıfları ne anlama geliyor?

Depolama sınıfları, S3 nesnelerinizin yaşam döngüsü boyunca maliyeti optimize etmek, performansı iyileştirmek ve verilerin kullanılabilirliğini artırmak için kullanılır. Farklı depolama sınıfları, sıklıkla erişilen ("Standard") veya nadiren erişilen ("Intelligent-Tiering", "One Zone-IA", "Glacier" ve "Glacier Deep Archive") veriler için farklı maliyet-etkinlik ve erişilebilirlik seviyeleri sunar.


Örnek Senaryo:

Bir uygulamanızda, kullanıcıların yüklediği resimleri ve bu resimlerin daha eski sürümlerini saklıyorsunuz. En son resimler sıkça erişildiği için bunları "Standard" depolama sınıfında saklarsınız. Ancak, eski sürümler nadiren erişildiği için bunları "One Zone-IA" depolama sınıfında saklayabilirsiniz. Bu şekilde, eski sürümlerin saklama maliyetini azaltırken, yeni sürümlere hızlı bir şekilde erişilebilirlik sağlarsınız.


Soru: AWS S3'e nasıl dosya yüklerim?

AWS Management Console, AWS CLI (Command Line Interface) veya AWS SDK'ları (Software Development Kits) gibi çeşitli araçlar kullanılarak dosya yüklemek mümkündür. Java, Python, Node.js, Ruby, PHP gibi diller için SDK'lar vardır.


Örnek Senaryo:

Örneğin, Java Spring Boot uygulamasından bir dosyayı S3'ye yüklemek istiyorsanız, AWS'nin Java SDK'sını kullanabilirsiniz. AWS SDK'sını uygulamanıza dahil ettikten sonra, S3Client adında bir istemci oluşturup, PutObject işlemini kullanarak dosyanızı S3'ye yükleyebilirsiniz.


Soru: AWS S3'te verilerim ne kadar güvenli?

AWS S3, verilerinizi korumak için bir dizi güvenlik ve uyumluluk özelliği sunar. Bunlar arasında veri şifrelemesi, IAM (Identity and Access Management) rolleri ve politikaları, erişim kontrol listeleri, bucket politikaları, ve çok daha fazlası bulunur. Ayrıca, AWS, bir dizi uyumluluk standardına uygun olduğunu belirtir, bu da S3'ün hassas verileri saklamak için uygun olduğu anlamına gelir.


Örnek Senaryo:

Bir sağlık hizmetleri uygulamanız var ve hasta verilerini S3'te saklıyorsunuz. Bu verileri, S3'nün sunduğu sunucu tarafı şifreleme özelliği ile şifreleyebilirsiniz. Ayrıca, verilere erişim yetkisini düzenlemek için IAM politikaları ve rolleri oluşturabilirsiniz.


Soru: AWS S3 fiyatlandırması nasıl çalışır?

AWS S3'nün fiyatlandırması, depolama alanı kullanımı, veri aktarımı ve istek sayısına dayalıdır. Depolama maliyeti, kullanılan alan ve seçtiğiniz depolama sınıfına bağlıdır. Veri aktarım maliyeti, genellikle verinin S3'ten başka bir yerlere taşınması durumunda söz konusudur. İstek maliyeti, S3 bucket'larınıza ve nesnelerinize yapılan API isteklerine dayalıdır.


Örnek Senaryo:

Bir video akışı uygulamanız var ve tüm videoları S3'te saklıyorsunuz. Videoların boyutu ve izlenme sıklığı, uygulamanızın maliyetini belirleyen ana faktörler olacaktır. Videoların boyutu depolama maliyetini etkilerken, izlenme sıklığı veri transferi ve istek maliyetlerini etkiler.


Soru: AWS S3 ve EBS arasındaki fark nedir?

AWS S3 ve EBS (Elastic Block Store), AWS'nin iki farklı türdeki depolama hizmetidir. S3, internet üzerinden erişilebilen, genellikle statik verileri depolamak için kullanılan bir nesne depolama hizmetidir. EBS ise, AWS'nin Elastic Compute Cloud (EC2) hizmeti ile kullanılan, blok tabanlı depolama hizmetidir. EBS, genellikle dinamik verileri ve uygulamaları saklamak için kullanılır.


Örnek Senaryo:

Örneğin, bir web sitesi çalıştırıyorsanız, web sitesinin statik dosyalarını (HTML, CSS, JS, resimler vb.) S3'te depolayabilirsiniz. Ancak, web sitesi veritabanını bir EC2 örneğinde çalıştırıyorsanız, bu veritabanını bir EBS hacminde depolayabilirsiniz.


Soru: AWS S3'teki dosyalarıma nasıl erişim kontrolü sağlarım?

AWS S3'teki dosyalarınıza erişim kontrolü sağlamanın birkaç yolu vardır. Bu yöntemlerden biri, IAM (Identity and Access Management) politikaları kullanarak belirli kullanıcılara veya rollerine belirli bucket'lara ve/veya nesnelere erişim izni verme veya bu izni engellemedir. Diğer bir yöntem ise, bucket politikaları veya erişim kontrol listeleri (ACL'ler) kullanmaktır.


Örnek Senaryo:

Bir uygulamanız var ve farklı tiplerde kullanıcılarınız için farklı erişim düzeyleri belirlemek istiyorsunuz. Yönetici kullanıcılarına, tüm S3 bucket'larına tam erişim izni verebilirsiniz. Ancak, normal kullanıcılara yalnızca belirli bir bucket'a okuma erişimi izni verebilirsiniz. Bu, IAM politikaları kullanılarak yapılabilir.


Soru: AWS S3'te nesne versiyonlaması nedir ve nasıl kullanırım?

Nesne versiyonlaması, S3'teki bir bucket'ta bir nesnenin (dosyanın) birden çok versiyonunu saklamanıza olanak sağlar. Böylece, bir nesneyi yanlışlıkla silseniz veya değiştirseniz bile, önceki versiyonlarına geri dönebilirsiniz. Versiyonlama, bucket düzeyinde etkinleştirilir ve bir kere etkinleştirildiğinde, bucket'taki tüm nesneler için geçerli olur.


Örnek Senaryo:

Bir belge yönetim uygulamanız var ve kullanıcıların belgeleri düzenlemelerine izin veriyorsunuz. Bir kullanıcı bir belgeyi düzenlediğinde, orijinal belgenin yeni bir versiyonunu oluşturabilirsiniz. Böylece, kullanıcılar bir belgenin önceki versiyonlarına geri dönebilir ve değişiklikleri geri alabilirler.


Soru: AWS S3'te ne tür veriler saklanabilir?

AWS S3, neredeyse her türde veriyi saklama kabiliyetine sahip bir nesne depolama hizmetidir. Bu, metin dosyaları, resimler, videolar, arşivler, veritabanı yedeklemeleri ve daha fazlasını içerir. Tek bir S3 nesnesi, 5 terabayta kadar veri saklayabilir.


Örnek Senaryo:

Bir müzik uygulamanız var ve kullanıcıların yüklediği müzik dosyalarını S3'te depoluyorsunuz. Bu, mp3, wav, flac gibi farklı formatlarda dosyaları içerebilir. S3, bu tür farklı dosya türlerini ve formatlarını rahatlıkla saklar.


Soru: AWS S3'te veri transferi maliyetleri nasıl çalışır?

AWS S3, veri transferi maliyetlerini belirlerken, verinin hangi AWS hizmetleri veya bölgeler arasında taşındığına ve verinin ne kadar büyük olduğuna bakar. Genel olarak, aynı bölge içindeki transferler genellikle ücretsizdir, ancak bölgeler arasında veya AWS dışına yapılan transferler için ücretler vardır.


Örnek Senaryo:

Bir video işleme uygulamanız var ve kullanıcılar video yükledikten sonra bu videoları bir EC2 örneğinde işliyorsunuz. Eğer S3 ve EC2 aynı bölgede ise, video dosyalarını S3'ten EC2'ye aktarmak genellikle ücretsizdir. Ancak, işlenmiş videoları kullanıcılara geri göndermek için S3'ten internete veri aktarımı yaparsanız, bu aktarım için ücretlendirilirsiniz.


Soru: AWS S3'te veri kaybolması durumunda ne yapabilirim?

AWS S3, verilerinizi korumak için bir dizi özellik sunar. Bunlardan biri yukarıda bahsedilen nesne versiyonlamasıdır. Ayrıca, yanlışlıkla silinmeleri önlemek için S3 bucket'larınıza ve nesnelerinize silme koruması uygulayabilirsiniz. Ancak, eğer veri hala kaybolursa ve bir yedeği yoksa, bu genellikle geri dönüşü olmayan bir durumdur. Bu yüzden, önemli verilerin düzenli olarak yedeklenmesi önemlidir.


Örnek Senaryo:

Bir fotoğraf paylaşım uygulamanız var ve kullanıcıların yüklediği fotoğrafları S3'te depoluyorsunuz. Her fotoğrafın düzenli olarak yedeklenmesini sağlayabilir ve yanlışlıkla silinmelere karşı silme korumasını etkinleştirebilirsiniz. Böylece, bir fotoğrafın kaybolması durumunda, yedeğinden geri yükleyebilirsiniz.


Soru: AWS S3'deki verilere ne tür API'ler aracılığıyla erişebilirim?

AWS S3, HTTP tabanlı bir API sağlar. Bu API, RESTful prensiplere dayanır ve HTTP GET, PUT, POST ve DELETE işlemlerini destekler. GET, bir nesneyi okumak için; PUT, bir nesneyi oluşturmak veya güncellemek için; POST, belirli bir işlem yapmak veya bir nesneyi oluşturmak için; DELETE ise bir nesneyi silmek için kullanılır.


Örnek Senaryo:

Bir web uygulaması geliştiriyorsunuz ve kullanıcıların S3'teki belirli bir bucket'ta depolanan dosyaları indirmelerine izin vermek istiyorsunuz. Bunun için, HTTP GET isteklerini kullanabilirsiniz. Bir kullanıcı bir dosyayı indirmek istediğinde, uygulamanız S3 API'sine bir GET isteği gönderir ve S3, istenen dosyanın içeriğini yanıt olarak döndürür.


Soru: AWS S3'teki 'bucket' terimi ne anlama gelir?

AWS S3'te, 'bucket', depolanan nesneleri (dosyaları) organize etmek için kullanılan bir kavramdır. Bir bucket, belirli bir AWS hesabında oluşturulan ve içerisinde bir veya daha fazla nesne saklayabilen bir depolama alanıdır. Her bucket, genel internet üzerinden benzersiz bir adrese sahiptir ve AWS'nin belirli bir bölgesinde bulunur.


Örnek Senaryo:

Bir blog sitesi çalıştırıyorsunuz ve her blog yazısı için ayrı bir resim yüklemek istiyorsunuz. Bunun için, 'blog-images' adında bir S3 bucket oluşturabilirsiniz. Daha sonra, her blog yazısı için bir resim yüklediğinizde, bu resimleri 'blog-images' bucket'ına yükleyebilirsiniz.


Soru: AWS S3'te verilerim ne kadar süreyle saklanır?

AWS S3'te verilerinizi istediğiniz süre boyunca saklayabilirsiniz. S3, verilerinizi otomatik olarak silmez veya sona erdirmez. Bununla birlikte, verilerinizi belirli bir süre sonunda otomatik olarak silmek veya daha düşük maliyetli bir depolama sınıfına taşımak için S3 yaşam döngüsü politikaları oluşturabilirsiniz.


Örnek Senaryo:

Bir fotoğraf arşivleme uygulamanız var ve kullanıcıların yüklediği fotoğrafları S3'te depoluyorsunuz. Bir fotoğraf yüklendikten bir yıl sonra, bu fotoğrafı daha düşük maliyetli bir depolama sınıfına, örneğin S3 Glacier'e taşımak için bir yaşam döngüsü politikası oluşturabilirsiniz. Bu, depolama maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo