Django etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Django etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Spring boot developer için karşılaştırmalı olarak 15 dk'da django anlatır mısın?


Elbette, Spring Boot ile tanışık bir Java geliştiricisi için Django'yu kısa bir süre içinde anlatmak isterseniz, aralarındaki bazı temel benzerlikleri ve farkları vurgulayarak başlayabilirsiniz. İşte karşılaştırmalı bir anlatım:Genel Bakış:


Spring Boot: Java tabanlı, mikro servislerin hızla geliştirilmesini sağlayan bir framework.

Django: Python tabanlı, web uygulamalarının hızla geliştirilmesini sağlayan bir framework.

Proje Başlatma:


Spring Boot: Spring Initializr kullanılarak kolaylıkla başlatılır.

Django: Komut satırı ile django-admin startproject projectname komutuyla başlatılır.

Veritabanı Yönetimi:


Spring Boot: Spring Data JPA gibi teknolojilerle entegre olarak kullanılır.

Django: Kendi ORM (Object-Relational Mapping) sistemine sahiptir. Model tanımlamaları ile veritabanı tabloları otomatik olarak oluşturulabilir.

HTTP İstekleri:


Spring Boot: @RestController ve @RequestMapping gibi anotasyonlar kullanılır.

Django: views.py dosyası içerisinde fonksiyon ya da sınıf tabanlı view'lar ile yönetilir.

Statik Dosyalar ve Medya:


Spring Boot: Genellikle static klasörü altında tutulur.

Django: STATIC_URL, STATICFILES_DIRS ve MEDIA_URL gibi ayarlarla yönetilir.

Güvenlik:


Spring Boot: Spring Security modülü ile kolaylıkla entegre edilebilir.

Django: Django'nun kendi django.contrib.auth sistemi ile kullanıcı oturumları ve yetkilendirmeler yönetilir.

Templating:


Spring Boot: Thymeleaf gibi şablon motorlarıyla entegre edilebilir.

Django: Kendi şablon diline sahiptir, HTML dosyalarını direkt olarak işleyebilir.

Dependency Management:


Spring Boot: Maven ya da Gradle kullanılır.

Django: Pip ve requirements.txt dosyası kullanılır.

Sonuç olarak, hem Spring Boot hem de Django, hızla geliştirme yapma olanağı sunan güçlü frameworklerdir. Ancak, temel olarak farklı programlama dilleri ve paradigmalara dayandıkları için, belirli senaryolarda birinin diğerine göre avantajları olabilir. Bir Spring Boot geliştiricisi Django'ya geçiş yapmayı düşünüyorsa, Python diline hakim olma ve Django'nun kendi dökümantasyonundan faydalanma konusunda önerilerde bulunabilirsiniz.


Mikro Servisler:


Spring Boot: Spring Cloud ile mikro servislerin oluşturulması ve yönetilmesi konusunda güçlü araçlara sahip.

Django: Django öncelikle monolitik uygulamalar için tasarlanmıştır, ancak Django REST framework ile API servisleri oluşturulabilir.

API Oluşturma:


Spring Boot: Spring Boot, RESTful servisler oluşturmak için kullanılabilir. Ek olarak, Spring Boot ve Spring Data REST ile otomatik REST API'leri oluşturulabilir.

Django: Django REST framework, Django ile entegre bir şekilde RESTful API'ler oluşturmak için kullanılır.

Form İşleme:

Spring Boot: Spring MVC, form verilerini işlemek için kullanılır.

Django: Django'nun kendi forms modülü, form tanımlama ve validasyon işlemleri için kullanılır.

Test Yazma:

Spring Boot: JUnit ve Mockito ile birlikte kullanılarak birim testleri yazılır.

Django: Kendi django.test modülü ile test işlemleri gerçekleştirilir.

Yapılandırma:

Spring Boot: application.properties veya application.yml dosyası ile yapılandırma işlemleri gerçekleştirilir.

Django: settings.py dosyasında projenin yapılandırma ayarları bulunur.

Middleware ve Interceptors:

Spring Boot: Spring'in Interceptor mekanizması, gelen istekleri yakalamak ve işlemek için kullanılır.

Django: Middleware kavramıyla, request-response döngüsü içerisine müdahale edebilirsiniz.

Topluluk ve Kaynaklar:

Spring Boot: Spring Boot, Java ekosistemi içerisinde oldukça popülerdir. Birçok topluluk kaynağı, tutorial ve kütüphane mevcuttur.

Django: Python web geliştirme topluluğunda oldukça popülerdir. Django için birçok üçüncü parti paket, tutorial ve doküman bulunmaktadır.

Son olarak, bir Spring Boot geliştiricisi olarak Django'ya geçiş yaparken, her iki framework'ün de kendi ekosistemine, topluluğuna ve best practice'lerine sahip olduğunu unutmamak önemlidir. İki framework arasında temel benzerlikler olsa da, en iyi uygulamalar ve yaklaşımlar farklılık gösterebilir. Bu nedenle, Django ile çalışmaya başlamadan önce resmi dökümantasyonun ve topluluk kaynaklarının gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.


1. Proje Başlatma:


Spring Boot:

css

Copy code

spring init --dependencies=web,data-jpa,h2 --build=gradle myproject

Django:

Copy code

django-admin startproject myproject

Dosya Dizin Yapıları


Spring Boot (Basit bir yapı için):


css

Copy code

myproject/

├── src/

│   ├── main/

│   │   ├── java/

│   │   │   └── com/

│   │   │       └── example/

│   │   │           └── myproject/

│   │   │               ├── MyprojectApplication.java

│   │   ├── resources/

│   │   │   ├── application.properties

│   │   │   ├── static/

│   │   │   └── templates/

├── build.gradle

Django:


markdown

Copy code

myproject/

├── myproject/

│   ├── __init__.py

│   ├── settings.py

│   ├── urls.py

│   └── wsgi.py

├── manage.py

2. HTTP İstekleri (Basit bir "Merhaba Dünya" örneği):


Spring Boot (MyprojectApplication.java dosyasında):


java

Copy code

import org.springframework.boot.SpringApplication;

import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;


@SpringBootApplication

@RestController

public class MyprojectApplication {


    public static void main(String[] args) {

        SpringApplication.run(MyprojectApplication.class, args);

    }


    @GetMapping("/hello")

    public String hello() {

        return "Merhaba Dünya!";

    }

}

Django (views.py oluşturularak):


python

Copy code

from django.http import HttpResponse


def hello(request):

    return HttpResponse("Merhaba Dünya!")

Ardından urls.py içerisine eklenmelidir:

```python

from django.urls import path

from . import views


css

Copy code

 urlpatterns = [     path('hello/', views.hello, name='hello'), ]

 ```

Bu iki örnekten sonra, daha fazla kod karşılaştırması yapabilmek için belirli bir konsept üzerine odaklanmak daha verimli olacaktır. Örneğin; veritabanı işlemleri, form işlemleri veya güvenlik işlemleri üzerine yoğunlaşabiliriz. Hangi konsepti incelemek istediğinizi belirtirseniz, bu konsept üzerinde daha detaylı kod karşılaştırmaları yapabiliriz.


3. Veritabanı Modelleme ve CRUD İşlemleri:


Veritabanı Modeli Oluşturma


Spring Boot (User.java olarak model oluşturma):


java

Copy code

import javax.persistence.Entity;

import javax.persistence.GeneratedValue;

import javax.persistence.GenerationType;

import javax.persistence.Id;


@Entity

public class User {

    @Id

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)

    private Long id;

    private String name;

    private String email;


    // Getters, setters, constructors...

}

Django (models.py dosyasında):


python

Copy code

from django.db import models


class User(models.Model):

    name = models.CharField(max_length=100)

    email = models.EmailField(unique=True)

Veritabanı CRUD İşlemleri


Spring Boot (UserRepository.java interface oluşturma):


java

Copy code

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;


public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {}

Kullanımı (UserService.java içerisinde):


java

Copy code

@Autowired

private UserRepository userRepository;


// CREATE

public User createUser(User user) {

    return userRepository.save(user);

}


// READ

public User getUserById(Long id) {

    return userRepository.findById(id).orElse(null);

}


// UPDATE & DELETE methods...

Django (views.py dosyasında kullanımı):


python

Copy code

from django.shortcuts import get_object_or_404

from .models import User


# CREATE

def create_user(name, email):

    user = User(name=name, email=email)

    user.save()


# READ

def get_user_by_id(user_id):

    return get_object_or_404(User, id=user_id)


# UPDATE & DELETE methods...

4. Form İşleme:


Spring Boot (UserForm.java olarak bir form oluşturma):


java

Copy code

public class UserForm {

    private String name;

    private String email;

    // Getters, setters, validators...

}

Django (forms.py dosyasında):


python

Copy code

from django import forms

from .models import User


class UserForm(forms.ModelForm):

    class Meta:

        model = User

        fields = ['name', 'email']

5. HTTP İstekleri ile Form İşleme:


Spring Boot (UserController.java içerisinde):


java

Copy code

@Autowired

private UserService userService;


@PostMapping("/createUser")

public String createUser(@ModelAttribute("userForm") UserForm userForm, BindingResult bindingResult) {

    // Validation & User creation logic...

}

Django (views.py dosyasında):


python

Copy code

from django.shortcuts import render, redirect

from .forms import UserForm


def create_user_view(request):

    if request.method == 'POST':

        form = UserForm(request.POST)

        if form.is_valid():

            form.save()

            return redirect('success_url_name')  # Replace with your desired URL name

    else:

        form = UserForm()

    return render(request, 'template_name.html', {'form': form})

Bu örneklerde, temel CRUD işlemleri, form işleme ve HTTP isteklerinin nasıl işlendiğini göstermeye çalıştık. Her iki framework de benzer işlevselliği sunar, ancak uygulama yöntemleri farklıdır. İsterseniz daha farklı bir konuda karşılaştırma yapabiliriz veya bu konularda daha derinlemesine bir inceleme gerçekleştirebiliriz. Lütfen yönlendirmenizi yapın.


Tabii, daha derinlemesine inceleyelim. Şimdi, kullanıcı kimlik doğrulama (authentication) ve güvenlik üzerine yoğunlaşalım.


6. Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Güvenlik


Spring Boot (Spring Security ile):


Spring Security bağımlılığını ekleyerek başlayalım. build.gradle veya pom.xml dosyasına ekleyin:


gradle

Copy code

implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-security'

Security Configuration (SecurityConfig.java):


java

Copy code

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;

import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;

import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;


@Configuration

@EnableWebSecurity

public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {


    @Override

    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

        http

            .authorizeRequests()

            .antMatchers("/", "/public/**").permitAll()

            .anyRequest().authenticated()

            .and()

            .formLogin().loginPage("/login").permitAll()

            .and()

            .logout().permitAll();

    }

}

Bu yapılandırmada, tüm isteklere kimlik doğrulama zorunlu kılınmıştır. Ancak "/" ve "/public/**" gibi URL'ler herkese açık bırakılmıştır.


Django:


Django'da kimlik doğrulama için dahili bir uygulama bulunmaktadır. Öncelikle, settings.py dosyasında INSTALLED_APPS bölümüne 'django.contrib.auth' ve 'django.contrib.contenttypes' eklenmelidir.


URL yönlendirmesi (urls.py):


python

Copy code

from django.contrib import admin

from django.urls import path, include


urlpatterns = [

    path('admin/', admin.site.urls),

    path('accounts/', include('django.contrib.auth.urls')),

]

Bu, Django'nun dahili login ve logout işlevlerini kullanmanıza olanak tanır.


Views (views.py):


python

Copy code

from django.contrib.auth.decorators import login_required


@login_required

def protected_view(request):

    # Sadece giriş yapmış kullanıcılar bu görünümü görebilir

    return ...

@login_required dekoratörü, bir görüntüyü sadece oturum açmış kullanıcılara sunmak için kullanılır.


7. Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC)


Spring Boot:


SecurityConfig.java dosyasında, kullanıcının rollerine göre yetkilendirmeyi yapılandırabilirsiniz:


java

Copy code

http

    .authorizeRequests()

    .antMatchers("/admin/**").hasRole("ADMIN")

    .antMatchers("/user/**").hasAnyRole("USER", "ADMIN")

    .antMatchers("/", "/public/**").permitAll()

    .anyRequest().authenticated();

Django:


views.py dosyasında, user_passes_test dekoratörünü veya User modelinin özelliklerini kullanarak rolleri kontrol edebilirsiniz:


python

Copy code

from django.contrib.auth.decorators import user_passes_test


def is_admin(user):

    return user.groups.filter(name='Admin').exists()


@user_passes_test(is_admin)

def admin_view(request):

    # Sadece 'Admin' grubuna dahil olan kullanıcılar bu görünümü görebilir

    return ...

Bu örnekler, Spring Boot ve Django'da temel kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini kapsamaktadır. İki platform da bu alanda oldukça güçlü ve esnektir. Her iki framework'ün de kendi ekosistemi içinde farklı güvenlik genişletmeleri ve eklentileri mevcuttur. Bu, geliştiricilere gereksinimlerine uygun bir güvenlik çözümü seçme esnekliği sağlar.


Tabii, devam ediyorum. Şimdi, uygulamalarımızda API oluşturma ve kullanma konusuna odaklanalım.


8. RESTful API Oluşturma


Spring Boot (Spring Data REST ve Spring Web ile):


build.gradle veya pom.xml dosyasına Spring Data REST bağımlılığını ekleyin:


gradle

Copy code

implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-rest'

Repository'yi Expose Etmek (UserRepository.java):


java

Copy code

import org.springframework.data.rest.core.annotation.RepositoryRestResource;


@RepositoryRestResource(collectionResourceRel = "users", path = "users")

public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {}

Bu yapılandırma, otomatik olarak /users endpoint'ini oluşturarak CRUD işlemleri için RESTful API'yi expose eder.


Django (Django Rest Framework ile):


Django Rest Framework (DRF) bağımlılığını projeye ekleyin:


bash

Copy code

pip install djangorestframework

settings.py dosyasında INSTALLED_APPS bölümüne 'rest_framework' ekleyin.


Serializer Oluşturma (serializers.py):


python

Copy code

from rest_framework import serializers

from .models import User


class UserSerializer(serializers.ModelSerializer):

    class Meta:

        model = User

        fields = ['id', 'name', 'email']

API View Oluşturma (views.py):


python

Copy code

from rest_framework import generics

from .models import User

from .serializers import UserSerializer


class UserListCreate(generics.ListCreateAPIView):

    queryset = User.objects.all()

    serializer_class = UserSerializer

Bu sınıf, kullanıcıları listelemek ve yeni bir kullanıcı oluşturmak için API endpoint'ini otomatik olarak sağlar.


9. API'yi Tüketme


Her iki framework de, uygulamanızın frontend bölümünde veya başka bir uygulamada kullanılmak üzere API'ler oluşturmak için mükemmeldir. Bu API'ler, örneğin JavaScript'in Fetch API'si veya Axios kütüphanesi gibi araçlarla tüketilebilir.


API'yi Tüketme Örneği (JavaScript Fetch API ile):


javascript

Copy code

fetch('/users')

.then(response => response.json())

.then(data => {

    console.log(data);  // Kullanıcı listesini konsola yazdır

})

.catch(error => console.error('API hatası:', error));

10. Hata Yönetimi


Her iki framework de, hata yönetimi için kendi mekanizmalarına sahiptir.


Spring Boot:

Bir ControllerAdvice veya RestControllerAdvice sınıfı oluşturarak hataları yakalayabilir ve uygun bir yanıt döndürebilirsiniz.


Django:

Middleware veya DRF'nin exception handling özelliklerini kullanarak hataları yönetebilirsiniz. Ayrıca, Django'nun kendi hata sayfalarını özelleştirebilirsiniz.


Böylece, Spring Boot ve Django'nun temel konseptleri, API oluşturma ve tüketme, hata yönetimi gibi konulardaki yaklaşımları arasındaki farkları ve benzerlikleri görmüş olduk. Her iki framework de, modern web uygulamalarını hızla geliştirmek için gereken araçları ve yetenekleri sunmaktadır. Hangisini seçeceğiniz, projenizin gereksinimlerine, mevcut teknoloji yığınına ve kişisel tercihlere bağlıdır.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo