Kariyer etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kariyer etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Think Like a CTO - Kitap Özeti


1. Bölüm: Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO)

Bu bölüm, CTO'nun rolünü ve sorumluluklarını tanımlayarak, farklı CTO türlerini ve bir CTO'ya ihtiyaç olup olmadığını belirlemede dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar.
1.1 Bir Baş Teknoloji Yöneticisi nasıl olur?

CTO, şirketin teknoloji vizyonundan ve uygulamasından sorumludur. Bu rol, şirketin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle CTO, CEO'ya rapor verir ve teknik stratejinin yanı sıra uygulama ve operasyonel yönetimden de sorumludur. Küçük şirketlerde CTO'nun daha geniş bir sorumluluk alanı olabilirken, büyük şirketlerde daha odaklanmış bir rol üstlenebilir.

1.2 Farklı CTO türleri

CTO'nun çalışabileceği çeşitli şirket türleri vardır:

 • Prestartup, sadece isim olarak: Bu tür CTO'lar genellikle yeni başlayan ve küçük ekiplerden oluşan şirketlerde çalışırlar. Bu şirketlerin gerçek dünya deneyimi yoktur ve CTO, teknoloji vizyonunu oluşturmak ve uygulamakla sorumludur.

 • Finanse edilen girişim: Bu tür CTO'lar, yatırımcıları olan ve hızla büyümek isteyen şirketlerde çalışırlar. CTO, hızlı bir şekilde bir ekip kurmak, teknolojiyi seçmek ve uygulamakla görevlidir.

 • Kurulan şirket: Bu tür şirketler, platformları eskimiş ve ilk CTO'larını işe alan köklü şirketlerdir. CTO, eski sistemleri yenilemek ve teknolojik stratejiyi oluşturmakla sorumludur.

 • CTO ile kurulan şirket: Bu tür CTO'lar, şirketin başlangıcından itibaren şirketle birlikte olup, teknoloji stratejisini şekillendiren kişilerdir.

1.3 Bir CTO'ya ihtiyacımız olup olmadığının belirlenmesi

Bir şirketin CTO'ya ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek için bazı kriterler vardır:

 • Müşteriler için özel yazılımlar geliştiriliyor mu?
 • Müşterileri desteklemek için üçüncü taraf bir platformda önemli ölçüde özelleştirme yapıldı mı?
 • Kullanım verilerinden yoksun musunuz?
 • Veri uyumluluğu veya uyulması gereken yasalarla ilgili bir sektörde misiniz?
 • Güvenlik ve şifre yönetimi gerekli bir kötülük olarak mı görülüyor?
 • Kendi müşteri sunucularınızı mı çalıştırıyorsunuz?
 • Teknik liderliği olmayan, genç veya deneyimsiz teknik personelden oluşan küçük bir ekibiniz mi var?
 • Yazılım yamalama veya yükseltme kavramı yabancı mı?
 • Müşteri üretimine güç veren sistemler için dokümantasyon veya varlık/sürüm yönetimi eksikliğiniz var mı?
 • Yedekleme veya gerçek zamanlı felaket kurtarma politikanız yok mu?
 • Sistemlerin nasıl çalıştığını sadece bir avuç kilit personel mi biliyor?

1.4 Mühendisten evrime

Çoğu CTO, mühendislikten gelen güçlü bir teknik geçmişe sahiptir. Ancak CTO rolü, teknik bilgiye ek olarak stratejik düşünme, liderlik ve yönetim becerilerini de gerektirir. Mühendislikten CTO'ya geçiş, geniş bir sorumluluk alanına sahip olmayı ve şirketin teknoloji stratejisini oluşturmayı içerir. İyi bir CTO, mühendislikten gelen becerilerini yönetim ve liderlik becerileriyle birleştirerek şirketin büyümesine katkıda bulunur.

Bu bölümde CTO'nun nasıl olması gerektiği, farklı CTO türleri ve bir CTO'ya ihtiyaç olup olmadığını belirlemede dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

2. Bölüm: Yönetmek

Bu bölüm, bir CTO'nun bir organizasyonda diğer üst düzey yöneticiler ve ekiplerle nasıl etkileşim kurması gerektiğini ele alır. CTO'nun CEO, CFO, diğer meslektaşlar ve yönetim kurulu ile nasıl işbirliği yapacağı, iletişim stratejileri ve iç politikalar gibi konular detaylandırılır.

2.1 CEO'nuz ile ortaklık

 • CEO'nun ofisi: CEO ve CTO'nun işbirliği içinde çalışması önemlidir. CEO, şirketin genel stratejisinden sorumlu iken CTO, bu stratejiyi teknoloji aracılığıyla hayata geçirir.
 • CEO türleri: Farklı CEO türleri ve bu türlerle nasıl etkili bir şekilde çalışılacağı anlatılır.
 • Tonu belirlemek: CEO ile uyum içinde çalışarak şirketin teknoloji stratejisinin yönünü belirlemek.
 • Başarılı bir ortaklık için ipuçları: CEO ile güçlü bir işbirliği kurmanın yolları.

2.2 CFO'nuz ile güvenmek

 • Harcamalarınızı kontrol altına almak: Teknoloji harcamalarını etkin bir şekilde yönetmek ve CFO ile bu konuda işbirliği yapmak.
 • Ulaşmak: CFO ile iletişimi güçlendirmek ve karşılıklı güven oluşturmak.

2.3 Akranlarla çalışma

 • Şirketinizi tanıyın: Diğer departmanlarla etkili iletişim kurabilmek için şirketin genel işleyişini anlamak.
 • Onların dilinden konuşun: Teknik olmayan yöneticilerle etkili iletişim kurabilmek için onların terminolojisini öğrenmek.
 • Acılarını bulun: Diğer departmanların yaşadığı sorunları anlamak ve bu sorunlara teknoloji çözümleri sunmak.
 • Stratejik düşünün: Şirketin genel stratejisine uygun teknoloji çözümleri geliştirmek.

2.4 Başka bir CTO'dan görevi devralmak

 • Kutlayın, küçümsemeyin: Görevi devralırken önceki CTO'nun çalışmalarını takdir etmek.
 • Giden CTO ile konuşun: Giden CTO ile görüşerek önemli bilgileri almak.
 • Ekibi keşfedin: Mevcut ekibi tanımak ve onların yeteneklerini anlamak.

2.5 Yönetim kuruluna sunum

 • Hedef kitlenizi tanıyın: Yönetim kurulunun beklentilerini ve ilgi alanlarını anlamak.
 • Toplantı formatı: Yönetim kurulu toplantıları için uygun sunum formatını belirlemek.
 • Rolünüz: Yönetim kurulu sunumlarında CTO'nun rolünü anlamak.
 • Yapılması ve yapılmaması gerekenler: Yönetim kuruluna sunum yaparken dikkat edilmesi gerekenler.

2.6 İletişim

 • Dahili iletişim: Şirket içi iletişim stratejileri.
 • Harici iletişim: Şirket dışı paydaşlarla etkili iletişim kurma yöntemleri.

2.7 İç politika

 • Başlıca türler: Şirket içindeki politik dinamikleri anlamak.
 • Politikaların hafifletilmesi: Şirket içi politikaları yönetmek ve hafifletmek.

2.8 Değişim yönetimi

 • Kurbağanın kaynatılması: Değişimi kademeli olarak yönetme stratejileri.
 • Heyecan komitesi: Değişim süreçlerinde çalışanları motive etme yolları.
 • Istırap vadisi: Değişim süreçlerinde karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme yöntemleri.
 • Sonuçlar: Değişim yönetiminin başarılı sonuçları.

Bu bölüm, bir CTO'nun şirket içinde nasıl etkili bir lider olabileceğini, diğer üst düzey yöneticilerle nasıl işbirliği yapacağını ve değişim süreçlerini nasıl yöneteceğini detaylandırmaktadır.


3. Bölüm: Vizyoner Planlama

Bu bölüm, bir CTO'nun şirketin teknoloji vizyonunu oluşturma, uzun vadeli planlama yapma ve stratejik kararlar almayı içeren görevlerini kapsar. CTO'nun vizyoner planlamada başarılı olabilmesi için müşterilerle etkileşim, bütçe oluşturma ve yakın vadeli planlama gibi konular ele alınır.

3.1 Büyük vizyon

 • "Ne"/"neden" kısmı: CTO'nun teknoloji vizyonunu oluştururken şirketin neyi başarmak istediğini ve nedenini anlaması.
 • "Nasıl" kısmı: Teknoloji vizyonunu hayata geçirmek için gereken stratejiler ve yöntemler.
 • Başarıyı tanımlayın: Vizyonun başarı kriterlerini belirlemek.

3.2 Müşterilerle etkileşim

 • Müşterinizi tanıyın: Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak.
 • Muhatabınız: Müşterilerle doğrudan iletişim kurarak onların geri bildirimlerini almak.

3.3 Uzun vadeli planlama

 • Zamanlama her şeydir: Teknoloji stratejilerini doğru zamanda uygulamak.
 • Aklınızda bulunsun: Uzun vadeli planlamada dikkat edilmesi gereken noktalar.

3.4 Sismik değişimlerin birleştirilmesi

 • Karar felci: Yanlış karar verme korkusunun önüne geçmek.
 • Vizyonunuzun sütunlarını belirleyin: Teknoloji vizyonunu destekleyen ana unsurları tanımlamak.
 • Sütunları izlemek: Belirlenen vizyon sütunlarının takibini yapmak.
 • Sadelik aramak: Vizyoner planlamada basitlik ve netliği sağlamak.

3.5 Asansör konuşması

 • Ses tonunuzu oluşturma: Kısa ve öz bir şekilde teknoloji vizyonunu anlatmak.
 • Ses tonunu pratik etme ve geliştirme: Asansör konuşmasını pratik yaparak mükemmelleştirmek.

3.6 Bir bütçe oluşturmak

 • Neleri dahil etmeli: Teknoloji bütçesine nelerin dahil edilmesi gerektiğini belirlemek.
 • Bütçeyi düzenleyin: Bütçeyi düzenli ve takip edilebilir hale getirmek.
 • Takip edin: Bütçe uygulamalarını düzenli olarak takip etmek.
 • Yatırımın geri dönüşü (ROI): Teknoloji yatırımlarının geri dönüşünü hesaplamak ve analiz etmek.

3.7 Yakın vadeli planlama ve beklentiler

 • İletişim: Yakın vadeli planlar hakkında ekibi ve paydaşları bilgilendirmek.
 • Anlatının kontrolü: Teknoloji vizyonunu ve planlarını etkin bir şekilde anlatmak ve kontrol etmek.

Bu bölüm, CTO'nun şirketin teknoloji vizyonunu oluştururken ve bu vizyonu hayata geçirirken dikkate alması gereken stratejik planlama, müşteri etkileşimi ve bütçeleme konularını detaylandırır. CTO'nun başarılı olabilmesi için büyük bir vizyon oluşturması, bu vizyonu müşterilere ve ekibe etkili bir şekilde iletmesi ve uzun vadeli planlar yapması gerekmektedir.


4. Bölüm: Bir Ekip Oluşturmak

Bu bölüm, bir CTO'nun etkin bir teknoloji ekibi oluşturma ve yönetme sürecini ele alır. Doğru yetenekleri bulma, işe alma, eğitim ve geliştirme gibi konular detaylandırılır.

4.1 Farklı kaynak türleri

 • Tam zamanlı çalışan (FTE): Tam zamanlı çalışanların avantajları ve dezavantajları.
 • Sözleşmeli bireyler: Sözleşmeli çalışanların nasıl yönetileceği ve hangi durumlarda tercih edileceği.
 • Satıcıya dış kaynak kullanımı: Dış kaynak kullanımı ve bu sürecin yönetimi.
 • Karada kaynak kullanımı: Yerel kaynaklardan faydalanma.
 • Denizde kaynak kullanımı: Uzak ülkelerdeki kaynaklardan faydalanma.
 • Karşılaştırma incelemesi: Farklı kaynak türlerinin karşılaştırılması ve hangi durumda hangisinin tercih edilmesi gerektiği.

4.2 Ne zaman işe alınacağını bilmek

 • İşe alma etkinlikleri: Doğru zamanı ve koşulları belirleyerek işe alım yapmak.
 • Disiplin matrisi: İşe alım süreçlerinde kullanılacak disiplin matrisi.
 • İşe almamanın etkisi: İşe alım yapmamanın olası etkileri ve sonuçları.

4.3 Aday bulma

 • Yönlendirmeler: Mevcut çalışanlardan ve ağlardan yönlendirme almak.
 • İşe alım ajansı: Profesyonel işe alım ajansları ile çalışmanın avantajları.
 • Headhunting: Yüksek nitelikli adayları bulmak için headhunting kullanmak.
 • Mezun fuarları/stajlar: Üniversite mezun fuarları ve staj programları aracılığıyla yetenekli adayları bulmak.
 • Self-servis çevrimiçi: Online platformlar üzerinden aday bulma ve işe alım süreçleri.

4.4 İş tanımının oluşturulması

 • Temel yapı: İş tanımının temel unsurları.
 • Unvan: İş unvanının belirlenmesi.
 • Tanım: İş tanımının detaylandırılması.
 • Asgari gereklilikler: Pozisyon için gerekli minimum gereksinimlerin belirlenmesi.
 • Gerekli beceriler: Pozisyon için gerekli becerilerin listelenmesi.
 • Hakkında/yasal bilgiler: İş tanımı hakkında yasal bilgilerin eklenmesi.

4.5 Mülakat, seçim ve işe alım

 • Röportaj: Adaylarla etkili röportaj teknikleri.
 • Doğru zihniyete sahip olmak: Röportaj sürecinde doğru zihniyeti korumak.
 • Hedefleriniz: İşe alım sürecindeki hedefleri belirlemek.
 • Telefon görüşmesi (veya ön görüşme): İlk telefon görüşmesi veya ön görüşme süreçleri.
 • Yüz yüze görüşme: Adaylarla yüz yüze görüşme teknikleri.
 • Video görüşmesi: Uzaktan video görüşmeleri ile aday değerlendirme.

4.6 Adayları puanlama

 • Kriterlerinizin tanımlanması: Adayları puanlamak için kullanılacak kriterlerin belirlenmesi.
 • Adayın işaretlenmesi: Adayların puanlanması ve değerlendirilmesi.

4.7 Hayır demek

 • Kesinlikle hayır: Olumsuz yanıt vermenin yolları.
 • Kesinlikle belki: Belirsiz durumlarda nasıl yanıt verileceği.

4.8 İşe Alım

 • Onları hızlandırmak: Yeni çalışanların hızlı bir şekilde işe adaptasyon süreçleri.
 • Beklentileriniz: Yeni çalışanlara yönelik beklentilerin belirlenmesi.
 • İşe başlamak: Yeni çalışanların işe başlaması ve ilk adımlar.

Bu bölüm, bir CTO'nun etkili bir teknoloji ekibi oluşturmak için gereken tüm adımları kapsar. Doğru kaynak türlerini belirlemek, etkili işe alım ve mülakat süreçlerini yönetmek, adayları doğru bir şekilde değerlendirmek ve yeni çalışanları hızlı bir şekilde işe entegre etmek için gerekli stratejiler detaylandırılmıştır.


5. Bölüm: Mülakat, Seçim ve İşe Alım

Bu bölüm, doğru yetenekleri bulma, mülakat yapma, adayları seçme ve işe alım süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele alır.

5.1 Röportaj

 • Doğru zihniyete sahip olmak: Mülakat sürecinde açık fikirli ve adil bir yaklaşımla hareket etmek önemlidir. Adayların yeteneklerini ve potansiyellerini değerlendirirken önyargılardan kaçınılmalıdır.
 • Hedefleriniz: Mülakat sürecindeki temel hedefleri belirlemek. Hangi yetenek ve özelliklerin değerlendirileceğini önceden belirlemek mülakatın verimliliğini artırır.
 • Telefon görüşmesi (veya ön görüşme): İlk aşamada yapılan telefon görüşmeleri, adayların temel niteliklerini ve uygunluklarını değerlendirmek için kullanılır. Bu görüşmeler, yüz yüze mülakatlardan önce bir eleme süreci olarak da işlev görür.
 • Yüz yüze görüşme: Adaylarla yüz yüze yapılan görüşmelerde, adayların teknik bilgi ve becerileri, kültürel uyumu ve problem çözme yetenekleri derinlemesine değerlendirilir.
 • Video görüşmesi: Uzaktan çalışma durumlarında veya coğrafi olarak uzak adaylarla video görüşmeleri yapılabilir. Bu görüşmeler, yüz yüze mülakat kadar etkili olabilir.

5.2 Adayları puanlama

 • Kriterlerinizin tanımlanması: Adayları objektif bir şekilde değerlendirmek için önceden belirlenmiş kriterlerin olması önemlidir. Bu kriterler, iş tanımına ve pozisyonun gereksinimlerine uygun olmalıdır.
 • Adayın işaretlenmesi: Adayların belirlenen kriterlere göre puanlanması ve değerlendirilmesi. Bu süreç, en uygun adayın objektif bir şekilde seçilmesini sağlar.

5.3 Hayır demek

 • Kesinlikle hayır: Adaylara olumsuz yanıt verirken nazik ve profesyonel bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Adaylara neden seçilmediklerine dair yapıcı geri bildirim sağlamak da değerlidir.
 • Kesinlikle belki: Belirsiz durumlarda adaylara net ve dürüst bir şekilde bilgi vermek, beklentilerini yönetmek açısından önemlidir.

5.4 İşe Alım

 • Onları hızlandırmak: Yeni çalışanların işe hızlı bir şekilde adapte olmaları için etkili bir oryantasyon süreci oluşturmak. Bu süreçte, şirketin kültürü, beklentiler ve çalışma prensipleri hakkında bilgi vermek önemlidir.
 • Beklentileriniz: Yeni çalışanlara yönelik beklentileri net bir şekilde belirlemek ve iletmek. Bu, çalışanların işlerinde başarılı olmaları için gerekli yönergeleri ve hedefleri anlamalarını sağlar.
 • İşe başlamak: Yeni çalışanların işe başlaması ve ilk günlerinden itibaren verimli olmalarını sağlamak için gerekli destek ve kaynakları sağlamak.

Bu bölüm, bir CTO'nun doğru yetenekleri bulma ve işe alma sürecinde başarılı olabilmesi için gereken adımları ve stratejileri detaylı bir şekilde açıklar. Etkili mülakat teknikleri, aday değerlendirme kriterleri ve yeni çalışanların hızlı bir şekilde işe entegre edilmesi gibi konular ele alınmıştır.


6. Bölüm: Ekip Yönetimi

Bu bölüm, bir CTO'nun teknoloji ekibini etkin bir şekilde yönetmek için gerekli stratejileri ve yöntemleri kapsar. Ekip yapısı, bire bir toplantılar, eğitim ve iletişim gibi konular detaylandırılır.

6.1 Charter

 • Bilgi: Ekip için bir charter oluşturmak, ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarını netleştirir. Bu, ekibin hedeflerine ulaşmak için birlikte nasıl çalışacağını belirler.
 • Örnek tüzük: Bir ekip tüzüğü örneği, ekip üyelerinin görevlerini ve beklentilerini açıkça ortaya koyar.

6.2 Ekip yapısı

 • Ürün merkezli: Ekiplerin ürün odaklı çalışmasını sağlar, bu da ürün geliştirme sürecini hızlandırır ve ürün kalitesini artırır.
 • Yaşam döngüsü merkezli: Ekipler, ürünlerin yaşam döngüsünün farklı aşamalarına odaklanarak verimliliği artırır.
 • Müşteri/dikey merkezli: Müşteri ihtiyaçlarına ve dikey pazarlara odaklanan ekip yapıları, müşteri memnuniyetini artırır.
 • Hibrit yaklaşım: Farklı ekip yapılarını birleştirerek hibrit bir model oluşturmak, esneklik ve uyum sağlar.

6.3 Başlıklar

 • Başlıkta ne var?: Ekip üyelerinin unvanları, rollerini ve sorumluluklarını netleştirir.
 • İyileştirme merdiveni: Ekip üyelerinin kariyer gelişimini desteklemek için bir yükselme planı oluşturmak.
 • Başlıklarla yaygın hatalar: Unvanların yanlış kullanımı veya yanlış anlaşılması gibi yaygın hatalardan kaçınmak.

6.4 Ekip raporlaması

 • Özerkliğin tanımlanması: Ekiplerin kendi kendine yönetim yeteneklerini artırmak için özerklik tanımlamak.
 • Ölçümlerin raporlanması: Ekip performansını ölçmek ve raporlamak için uygun metrikler belirlemek.
 • Hesap verebilirlik: Ekip üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmak.

6.5 Bire bir toplantılar

 • Bire bir toplantılar, ekip üyeleriyle düzenli olarak bireysel görüşmeler yaparak geri bildirim vermek, performansı değerlendirmek ve kariyer gelişimini desteklemek için kullanılır.

6.6 Eğitim ve öğretim

 • Çevrimiçi kütüphaneler/kaynaklar: Ekip üyelerinin sürekli öğrenmesini desteklemek için çevrimiçi eğitim kaynakları sağlamak.
 • Platform/yazılım sertifikaları: Ekip üyelerinin yetkinliklerini artırmak için sertifika programlarına katılımı teşvik etmek.
 • Eğitim kampları: Yoğun eğitim programları düzenleyerek ekip üyelerinin becerilerini hızla geliştirmek.
 • Kullanıcı grupları: Ekip üyelerinin bilgi paylaşımında bulunabileceği kullanıcı grupları oluşturmak.
 • Dahili eğitim: Şirket içinde düzenlenen eğitim programları ile ekip üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak.
 • Konferanslar: Ekip üyelerinin sektörle ilgili konferanslara katılımını teşvik etmek.
 • Üniversite/kolej kursları: Ekip üyelerinin akademik eğitim programlarına katılımını desteklemek.

6.7 İletişim

 • E-posta: Etkili e-posta iletişimi stratejileri.
 • Toplantılar: Verimli toplantılar düzenlemek ve toplantıların amacına ulaşmasını sağlamak.
 • Geri bildirim: Ekip üyelerine düzenli ve yapıcı geri bildirim sağlamak.

Bu bölüm, bir CTO'nun teknoloji ekibini etkin bir şekilde yönetmek için gerekli stratejileri ve yöntemleri kapsar. Ekip yapısı, bire bir toplantılar, eğitim ve iletişim gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır. CTO'nun ekibinin performansını artırmak ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak için bu yöntemleri nasıl uygulayabileceği açıklanmıştır.


7. Bölüm: Yıllık İncelemeler

Bu bölüm, bir CTO'nun ekip üyelerinin performansını değerlendirmek, becerilerini geliştirmek ve gerektiğinde işten çıkarmak için yıllık incelemeleri nasıl yapması gerektiğini kapsar. Performans değerlendirmeleri, beceri matrisi ve fesih süreçleri gibi konular detaylandırılır.

7.1 Beceri matrisi

 • Temel matris yapısı: Beceri matrisinin temel yapısını ve nasıl oluşturulacağını açıklar. Bu matris, ekip üyelerinin sahip olduğu becerileri ve geliştirmesi gereken alanları belirlemek için kullanılır.
 • Izgaranın doldurulması: Beceri matrisini doldurarak ekip üyelerinin mevcut beceri seviyelerini ve gelişim alanlarını belirlemek.
 • Lojistik: Beceri matrisinin oluşturulması ve kullanılması sırasında dikkate alınması gereken lojistik detaylar.

7.2 Kullanım hatası

 • İlk tepki: Performans sorunları veya hatalar karşısında verilecek ilk tepki ve yaklaşım.
 • Araştırma: Performans sorunlarının veya hataların nedenlerini araştırmak ve analiz etmek.
 • Öğrenme: Performans sorunlarından veya hatalardan ders çıkarmak ve ekip üyelerinin bu süreçten öğrenmelerini sağlamak.

7.3 Fesih

 • Departmanın küçültülmesi: Şirketin veya departmanın küçültülmesi gerektiğinde izlenecek süreçler.
 • Artık gerekli olmayan beceriler: Şirketin ihtiyaçlarına uygun olmayan veya artık gerekli olmayan becerilere sahip çalışanlarla ilgili kararlar.
 • Düşük performans: Düşük performans gösteren çalışanlarla nasıl başa çıkılacağı ve fesih süreci.
 • Lojistik: İşten çıkarmaların lojistik detayları.
 • Çıkış görüşmesi: İşten çıkarılan çalışanlarla yapılan çıkış görüşmeleri ve bu görüşmelerin amaçları.

7.4 Uzaktan çalışma

 • Kurulum: Uzaktan çalışma düzenlemeleri için gerekli kurulumlar ve hazırlıklar.
 • Beklentilerin yönetilmesi: Uzaktan çalışan ekip üyelerinin performans beklentilerinin yönetilmesi.
 • İstismarın önlenmesi: Uzaktan çalışma sürecinde ortaya çıkabilecek istismarların önlenmesi ve yönetilmesi.

Bu bölüm, bir CTO'nun yıllık incelemeler sırasında ekip üyelerinin performansını nasıl değerlendireceğini, becerilerini nasıl geliştireceğini ve gerektiğinde işten çıkarma süreçlerini nasıl yöneteceğini detaylı bir şekilde açıklar. Performans değerlendirmeleri, beceri matrisleri ve fesih süreçleri gibi konular, bir CTO'nun ekibinin performansını artırmak ve şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için kullanabileceği önemli araçlardır.


8. Bölüm: Teknoloji Kararları

Bu bölüm, bir CTO'nun teknolojiyle ilgili stratejik kararları nasıl alması gerektiğini ve bu süreçte dikkate alması gereken önemli noktaları kapsar. Satın alma veya inşa etme kararları, bulut teknolojisi, felaket kurtarma planları ve veri yönetimi gibi konular detaylandırılır.

8.1 Kilitlenmeden kaçının

 • Kilitlenme riskleri: Bir teknolojiye veya satıcıya bağımlı olmanın getirdiği riskler ve bu risklerden kaçınma stratejileri.
 • Alternatifler: Alternatif teknolojileri ve satıcıları değerlendirerek esneklik sağlama.

8.2 Satın almaya karşı inşa edin

 • Satın Alın: Hazır çözümleri satın almanın avantajları ve dezavantajları.
 • Oluşturun: Özel çözümler geliştirmenin avantajları ve dezavantajları.
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Satın alma ve inşa etme kararlarını verirken dikkate alınması gereken faktörler.
 • Kontrol Listesi: Satın alma veya inşa etme kararı verirken kullanılacak kontrol listesi.

8.3 Bulut vs. şirket içi

 • Bulut: Bulut teknolojisinin avantajları, dezavantajları ve kullanım senaryoları.
 • Şirket içi: Şirket içi çözümlerin avantajları, dezavantajları ve kullanım senaryoları.

8.4 Felaket kurtarma

 • Kesinti süresi toleransı: Şirketin kesinti süresi toleransını belirlemek ve buna göre felaket kurtarma planları oluşturmak.
 • Tam veya kısmi hizmet: Felaket durumlarında tam veya kısmi hizmet sağlayacak planların geliştirilmesi.
 • Fail forward vs. bounce back: Felaket durumunda hızlıca yeniden hizmet vermek (fail forward) veya eski duruma dönmek (bounce back) stratejileri.
 • Olayı yönetme: Felaket durumunda olayın yönetilmesi ve çözüm süreci.
 • Bulut ve DR: Bulut tabanlı felaket kurtarma planlarının oluşturulması ve yönetilmesi.

8.5 Veri yönetimi

 • Depolama: Verilerin etkin bir şekilde depolanması için stratejiler ve yöntemler.
 • Veri türleri: Farklı veri türlerinin yönetimi ve işlenmesi.

8.6 Mikro hizmetlere karşı monolitik

 • Mikro hizmetler: Mikro hizmet mimarisinin avantajları ve dezavantajları.
 • Monolitik: Monolitik mimarinin avantajları ve dezavantajları.

8.7 Açık kaynak

 • Lisans türleri: Açık kaynak yazılım lisans türleri ve bu lisansların getirdiği sorumluluklar.
 • Kullanım yönergeleri: Açık kaynak yazılımların doğru kullanımı için yönergeler.
 • Açık kaynak yayınlama: Şirketin geliştirdiği yazılımları açık kaynak olarak yayınlama stratejileri.
 • Web'den kod kullanma: Web'den alınan açık kaynak kodların kullanımı ve entegrasyonu.

8.8 Diller ve çerçeveler

 • Eski dil: Eski programlama dillerinin ve çerçevelerinin yönetimi.
 • Bir sonrakini seçme: Yeni programlama dilleri ve çerçeveler seçerken dikkate alınması gereken faktörler.

Bu bölüm, bir CTO'nun teknolojiyle ilgili stratejik kararları nasıl alacağını ve bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli noktaları detaylı bir şekilde ele alır. Teknoloji seçimleri, satın alma ve inşa etme kararları, bulut ve şirket içi çözümler, felaket kurtarma planları ve veri yönetimi gibi konular, bir CTO'nun şirketin teknoloji stratejisini oluştururken ve uygularken karşılaşabileceği önemli konulardır


9. Bölüm: Geliştirme

Bu bölüm, bir CTO'nun yazılım geliştirme süreçlerini yönetmek için kullanabileceği stratejileri ve yöntemleri kapsar. Proje planlama, geliştirme standartları, sürüm kontrolü, kalite güvencesi ve sürekli entegrasyon gibi konular detaylandırılır.

9.1 Proje planlama

 • Proje yöneticisi: Proje yöneticisinin rolü ve sorumlulukları. Proje yöneticisinin, projelerin zamanında ve bütçeye uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için nasıl çalışması gerektiği.
 • Projelerin tanımlanması: Projelerin net bir şekilde tanımlanması ve bu tanımların tüm ekip üyeleri tarafından anlaşılmasını sağlamak.

9.2 Geliştirme standartları

 • Geliştirme süreçlerinde kullanılacak standartların belirlenmesi ve uygulanması. Bu standartlar, kod kalitesini ve tutarlılığını artırmaya yardımcı olur.

9.3 Sürüm kontrolü

 • Sürüm kontrol sistemlerinin kullanımı ve yönetimi. Sürüm kontrol sistemleri, kodun farklı versiyonlarının izlenmesini ve yönetilmesini sağlar.

9.4 Kalite güvencesi (QA)

 • Manuel testler: Yazılımın manuel olarak test edilmesi ve bu testlerin nasıl yapılacağı.
 • Otomatik testler: Otomatik test süreçlerinin oluşturulması ve yönetilmesi. Otomatik testler, yazılımın sürekli olarak test edilmesini ve hataların hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

9.5 CI/CD (Sürekli Entegrasyon/Sürekli Teslimat)

 • Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat süreçlerinin kurulması ve yönetilmesi. Bu süreçler, kodun sürekli olarak entegre edilmesini ve hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

9.6 Teknik borç

 • Teknik borcun yönetimi ve azaltılması. Teknik borç, kısa vadede hızlı çözümler üretmek için yapılan ancak uzun vadede yazılımın bakımını zorlaştıran teknik kararları ifade eder.

9.7 Serbest Bırak

 • Kesinti sürümü: Yazılımın kesintisiz bir şekilde yeni sürümlere güncellenmesi.
 • Mavi-yeşil sürüm: Mavi-yeşil dağıtım modeli, yeni sürümün paralel bir ortamda test edilmesini ve sorun bulunmazsa canlı ortama aktarılmasını sağlar.

9.8 Müşteri talepleri

 • Müşteri taleplerinin yönetimi ve bu taleplerin yazılım geliştirme sürecine entegrasyonu. Müşteri taleplerinin önceliklendirilmesi ve bu taleplerin geliştirme süreçlerine dahil edilmesi.

Bu bölüm, bir CTO'nun yazılım geliştirme süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek için kullanabileceği araçları ve yöntemleri detaylandırır. Proje planlama, geliştirme standartları, sürüm kontrolü, kalite güvencesi ve sürekli entegrasyon gibi konular, yazılımın kalitesini ve teslimat hızını artırmak için önemlidir. CTO'nun bu süreçleri doğru bir şekilde yönetmesi, şirketin teknoloji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar.


10. Bölüm: Sözleşme Yönetimi

Bu bölüm, bir CTO'nun yazılım ve hizmetlerle ilgili sözleşmeleri nasıl yöneteceğini ve bu süreçte dikkate alması gereken önemli noktaları kapsar. Hizmet sözleşmeleri, satıcı değerlendirmeleri, yazılım lisanslama ve destek sözleşmeleri gibi konular detaylandırılır.

10.1 Hizmet sözleşmesi

 • İş beyanı: Hizmet sözleşmelerinin kapsamını ve gereksinimlerini belirleyen iş beyanlarının hazırlanması.
 • Hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA): Hizmet sağlayıcıları ile yapılan ve belirli hizmet seviyelerini garanti eden anlaşmalar. SLA'lar, hizmet kalitesini ve performansını belirler.

10.2 Satıcıların değerlendirilmesi

 • Değerlendirme kriterleri: Satıcıların seçimi ve değerlendirilmesi için kullanılacak kriterlerin belirlenmesi. Bu kriterler, satıcıların güvenilirliği, maliyeti, performansı ve hizmet kalitesini kapsar.
 • Satıcı değerlendirme süreci: Satıcıların performansını ve uyumluluğunu düzenli olarak değerlendirmek için bir süreç oluşturulması.

10.3 Yazılım lisanslama

 • Lisans türleri: Yazılım lisans türlerinin ve bu lisansların getirdiği sorumlulukların anlaşılması.
 • Lisans yönetimi: Yazılım lisanslarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve uyumluluğun sağlanması.

10.4 Destek sözleşmeleri

 • Destek sağlamak: Yazılım ve hizmetlerle ilgili destek sağlamak için gerekli anlaşmaların yapılması.
 • Destek sözleşmeleri: Yazılım ve hizmet sağlayıcıları ile yapılan destek sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin yönetimi.

Bu bölüm, bir CTO'nun yazılım ve hizmetlerle ilgili sözleşmeleri etkin bir şekilde yönetmek için kullanabileceği stratejileri ve yöntemleri detaylı bir şekilde açıklar. Hizmet sözleşmeleri, satıcı değerlendirmeleri, yazılım lisanslama ve destek sözleşmeleri gibi konular, bir CTO'nun şirketin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için doğru kararları almasını sağlar. Bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi, şirketin teknoloji yatırımlarının geri dönüşünü maksimize eder ve operasyonel verimliliği artırır.


11. Bölüm: Dokümantasyon

Bu bölüm, bir CTO'nun yazılım geliştirme ve teknoloji yönetimi süreçlerinde etkili dokümantasyonun önemini ve bu dokümantasyonun nasıl oluşturulacağını kapsar. Farklı dokümantasyon türleri, belgelerin doğrulanması ve en iyi uygulamalar gibi konular detaylandırılır.

11.1 Neden belge?

 • Hedef kitle: Dokümantasyonun hedef kitlesinin belirlenmesi ve belgelerin bu kitleye uygun hale getirilmesi.
 • Format: Dokümantasyon formatının belirlenmesi ve standartlaştırılması.
 • Doğrulama: Dokümantasyonun doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için doğrulama süreçleri.

11.2 Dokümantasyon türleri

 • Toplantı notları: Toplantılarda alınan notların düzenli olarak dokümante edilmesi.
 • Walk-throughs ve demolar: Yazılım ve süreçler hakkında detaylı açıklamalar ve demolar.
 • Kullanım kılavuzu: Kullanıcıların yazılımı veya sistemi nasıl kullanacağını açıklayan kılavuzlar.
 • Yedekleme ve geri yükleme: Yedekleme ve geri yükleme süreçlerinin dokümantasyonu.
 • Dağıtım süreci: Yazılımın nasıl dağıtılacağını ve kurulacağını açıklayan belgeler.
 • Kaynak/kod yorumları: Kod içinde yer alan yorumlar ve açıklamalar.
 • Mimari diyagramlar: Yazılımın veya sistemin mimarisini gösteren diyagramlar.
 • Süreç diyagramları: İş süreçlerini ve iş akışlarını gösteren diyagramlar.
 • Ağ diyagramları: Ağ yapısını ve bileşenlerini gösteren diyagramlar.
 • Veri şemaları: Veri yapılarını ve ilişkilerini gösteren şemalar.
 • Uyumluluk belgeleri: Uyumluluk gereksinimlerini ve standartlarını açıklayan belgeler.
 • Lisans ve denetim takibi: Yazılım lisanslarını ve denetim süreçlerini izleyen belgeler.

11.3 Beyaz Bültenler

 • Beyaz bültenlerin amacı: Teknik konular hakkında derinlemesine bilgi sağlayan belgeler.
 • En iyi uygulamalar: Beyaz bültenlerin oluşturulması ve yayınlanması için en iyi uygulamalar.

11.4 En iyi uygulamalar

 • Dokümantasyonun sürekliliği: Dokümantasyonun sürekli olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi.
 • Güvenlik: Dokümantasyonun güvenliğinin sağlanması ve yetkisiz erişimlerin engellenmesi.
 • Erişilebilirlik: Dokümantasyonun erişilebilir ve anlaşılır olması.

Bu bölüm, bir CTO'nun yazılım geliştirme ve teknoloji yönetimi süreçlerinde etkili dokümantasyonun önemini ve bu dokümantasyonun nasıl oluşturulacağını detaylı bir şekilde açıklar. Farklı dokümantasyon türleri, belgelerin doğrulanması ve en iyi uygulamalar, bir CTO'nun ekibinin ve şirketinin başarıya ulaşmasında kritik rol oynar. Doğru ve güncel dokümantasyon, bilgi paylaşımını kolaylaştırır ve operasyonel verimliliği artırır.


12. Bölüm: Güvenlik

Bu bölüm, bir CTO'nun şirketin bilgi güvenliğini sağlamak için alması gereken önlemleri ve uygulamaları kapsar. Yama yönetimi, sızma testleri, sosyal mühendislik, veri sızıntıları ve güvenli geliştirme gibi konular detaylandırılır.

12.1 Yama

 • Yamaları tanımlama: Yazılım ve sistemlerdeki güvenlik açıklarını belirlemek ve yamaları tanımlamak.
 • Zamanlama: Yama uygulama sürecinin zamanlamasını ve planlamasını yapmak.
 • Özel hususlar: Belirli güvenlik yamaları için dikkate alınması gereken özel durumlar.

12.2 Sızma testi

 • Sızma testlerinin amacı, sistemi olası saldırılara karşı test etmek ve güvenlik açıklarını tespit etmektir. Bu testler, sistemin ne kadar güvenli olduğunu değerlendirmek için kullanılır.

12.3 Sosyal mühendislik

 • Sosyal mühendislik saldırıları: Sosyal mühendislik saldırılarının türleri ve bu saldırılara karşı alınacak önlemler.
 • Farkındalık eğitimi: Çalışanların sosyal mühendislik saldırılarına karşı farkındalıklarını artırmak için eğitim programları.

12.4 Veri sızıntısı

 • Günlük kaydı: Sistem günlüklerinin tutulması ve bu günlüklerin düzenli olarak incelenmesi.
 • Uygulama hataları: Uygulama hatalarının ve güvenlik açıklarının tespit edilmesi.
 • Veri aktarımı: Veri aktarım süreçlerinin güvenliğinin sağlanması.
 • Sürüm kontrolü: Yazılım sürümlerinin güvenliğinin sağlanması ve sürüm kontrolü süreçlerinin yönetimi.

12.5 Parola döndürme

 • Sistem kimlik bilgilerinin takibi: Sistem kimlik bilgilerinin güvenli bir şekilde yönetilmesi ve takip edilmesi.
 • Parola döndürme: Parolaların düzenli olarak değiştirilmesi ve güçlü parola politikalarının uygulanması.

12.6 Güvenli ortam

 • Tanımlama: Güvenli bir çalışma ortamının tanımlanması ve oluşturulması.
 • Koruma: Sistemlerin ve verilerin korunması için alınacak önlemler.
 • İzleme: Güvenlik ihlallerini tespit etmek için sistemlerin sürekli olarak izlenmesi.

12.7 Güvenlik ile geliştirme

 • Güvenli kod oluşturma: Güvenli yazılım geliştirme ilkeleri ve güvenli kod yazma teknikleri.
 • Derleme sürecinin güvenliğini sağlama: Yazılım derleme sürecinin güvenliğinin sağlanması ve olası tehditlere karşı korunması.

12.8 "Saldırı altındayız"

 • Kill switch: Acil durumlarda sistemi korumak için kullanılan kill switch mekanizması.
 • İletişim: Güvenlik ihlalleri sırasında iletişim stratejileri ve bilgilendirme süreçleri.
 • Güvenlik ihlalini yönetme: Güvenlik ihlali durumunda izlenecek adımlar ve yönetim süreçleri.

12.9 Baş Bilgi Güvenliği Görevlisi (CISO)

 • CISO'nun rolü: Baş Bilgi Güvenliği Görevlisi'nin rolü ve sorumlulukları.
 • Güvenlik stratejisi: Şirketin güvenlik stratejisinin oluşturulması ve uygulanması.

Bu bölüm, bir CTO'nun şirketin bilgi güvenliğini sağlamak için alması gereken önlemleri ve uygulamaları detaylı bir şekilde açıklar. Güvenlik açıklarının tespiti, yamaların uygulanması, sızma testleri ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı alınacak önlemler gibi konular, bir CTO'nun güvenlik stratejisini oluştururken dikkate alması gereken önemli unsurlardır. Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek, şirketin ve müşterilerinin verilerini korumak için kritik öneme sahiptir


13. Bölüm: Kat Hizmetleri

Bu bölüm, bir CTO'nun donanım yönetimi, destek sözleşmeleri, izleme ve yedekleme gibi konuları kapsar. Bu süreçler, bir şirketin teknoloji altyapısını yönetmek ve operasyonel verimliliği artırmak için kritiktir.

13.1 Donanım yönetimi

 • Donanım yönetimi stratejileri: Şirketin donanım varlıklarını etkin bir şekilde yönetmek için kullanılacak stratejiler.
 • Donanım envanteri: Donanım envanterinin oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesi.
 • Donanım ömrü: Donanımın yaşam döngüsünü izlemek ve donanım yenileme planları yapmak.

13.2 Destek sözleşmeleri

 • Destek sağlamak: Donanım ve yazılım destek sözleşmelerinin yönetimi.
 • Destek sağlayıcılarının seçimi: Güvenilir destek sağlayıcılarının seçimi ve değerlendirilmesi.
 • Destek sözleşmeleri: Destek sözleşmelerinin şartlarının belirlenmesi ve bu sözleşmelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi.

13.3 İzleme

 • İzleme stratejileri: Şirketin teknolojik altyapısının izlenmesi için kullanılacak stratejiler ve araçlar.
 • Dışarıdan içeriye bakış: Sistemlerin dış tehditlere karşı izlenmesi.
 • İçeriye bakmak: Sistemlerin iç tehditlere karşı izlenmesi ve iç süreçlerin güvenliğinin sağlanması.

13.4 Yedekleme ve geri yükleme

 • Sıklık/saklama: Veri yedekleme sıklığının ve yedekleme verilerinin saklama süresinin belirlenmesi.
 • Arşiv güvenliği: Yedeklenen verilerin güvenliğinin sağlanması ve arşivleme stratejilerinin oluşturulması.
 • Yedekleme ve geri yükleme süreçleri: Verilerin yedeklenmesi ve gerektiğinde geri yüklenmesi için süreçlerin oluşturulması ve yönetilmesi.

13.5 Bütçe gözetimi

 • Bütçe planlama: Donanım, yazılım ve destek hizmetleri için bütçe planlaması ve yönetimi.
 • Maliyet kontrolü: Teknoloji harcamalarının kontrol altında tutulması ve maliyetlerin optimize edilmesi.

Bu bölüm, bir CTO'nun şirketin teknoloji altyapısını yönetmek için kullanabileceği stratejileri ve yöntemleri detaylı bir şekilde açıklar. Donanım yönetimi, destek sözleşmeleri, izleme ve yedekleme gibi konular, bir CTO'nun şirketin teknolojik altyapısını verimli ve güvenli bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi, şirketin operasyonel verimliliğini artırır ve teknoloji yatırımlarının geri dönüşünü maksimize eder.


14. Bölüm: Şirket Büyümesi

Bu bölüm, bir CTO'nun şirketin büyümesini yönetmek ve desteklemek için kullanabileceği stratejileri ve yöntemleri kapsar. Yatırım grupları ile ilişkiler, hazırlıksız atışlar, yatırım temposu, entegrasyon hazırlıkları ve durum tespiti gibi konular detaylandırılır.

14.1 Yatırım grupları

 • Yatırım grupları ile ilişkiler: Yatırımcılarla etkili iletişim kurmak ve güven ilişkileri oluşturmak.
 • Yatırım gruplarının beklentileri: Yatırımcıların beklentilerini anlamak ve bu beklentileri karşılamak için stratejiler geliştirmek.

14.2 Hazırlıksız atış

 • Hazırlıksız atışların yönetimi: Yatırımcılar veya potansiyel ortaklarla ani toplantılar ve görüşmeler için hazırlıklı olmak.
 • Hızlı karar verme: Hazırlıksız durumlarda hızlı ve etkili kararlar alabilmek.

14.3 Yatırım temposu

 • Yatırım temposunun belirlenmesi: Şirketin büyüme hızı ve yatırım ihtiyaçlarını dengelemek.
 • Yatırım stratejileri: Şirketin büyümesini desteklemek için uygun yatırım stratejileri geliştirmek.

14.4 Entegrasyon için hazırlık

 • Entegrasyon süreçleri: Şirket birleşmeleri veya satın almaları durumunda entegrasyon süreçlerini planlamak ve yönetmek.
 • Entegrasyon planları: Yeni birimlerin veya teknolojilerin şirkete entegrasyonunu sağlamak için detaylı planlar oluşturmak.

14.5 Durum tespiti

 • Durum tespiti yapılması: Şirketin mevcut durumunu ve potansiyel risklerini değerlendirmek.
 • Bulgularınızı sunma: Durum tespiti bulgularını yönetim kuruluna ve yatırımcılara etkili bir şekilde sunmak.
 • Durum tespitine yanıt verme: Durum tespiti sürecinde ortaya çıkan sorulara ve endişelere yanıt vermek.

14.6 Dizginleri devretmek

 • Dizginleri devretme süreci: Bir CTO olarak görevi devrederken dikkat edilmesi gerekenler ve devir sürecinin yönetimi.

14.7 Dizginleri ele almak

 • Yeni bir CTO olarak görevi devralmak: Yeni bir CTO olarak görevi devralırken yapılması gerekenler ve stratejiler.

Bu bölüm, bir CTO'nun şirketin büyümesini yönetmek ve desteklemek için kullanabileceği stratejileri ve yöntemleri detaylı bir şekilde açıklar. Yatırımcılarla ilişkiler, entegrasyon süreçleri ve durum tespiti gibi konular, bir CTO'nun şirketin büyümesini ve gelişmesini sağlamak için dikkate alması gereken önemli unsurlardır. Şirketin büyüme sürecinde doğru kararlar almak ve etkili stratejiler geliştirmek, şirketin başarılı bir şekilde büyümesine ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmasına yardımcı olur.

15. Bölüm: Çıkış Stratejileri

Bu bölüm, bir CTO'nun bir şirketteki görevini sonlandırırken dikkate alması gereken çıkış stratejilerini kapsar. İyi bir çıkış stratejisi, hem CTO'nun hem de şirketin gelecekteki başarısını destekler.

15.1 Doğru zamanı bilmek

 • Çıkış zamanı: Bir CTO'nun şirketten ayrılmak için doğru zamanı belirlemesi ve bu kararı nasıl alacağı.
 • İşaretler: Ayrılma zamanının geldiğini gösteren işaretler ve bu işaretlerin nasıl yorumlanacağı.

15.2 Veda mektubu

 • Veda mektubu yazma: Şirkete, ekibe ve diğer paydaşlara hitaben etkili bir veda mektubu yazma.
 • Mesajınızı iletmek: Veda mektubunda iletilmesi gereken temel mesajlar ve bu mesajların nasıl sunulacağı.

15.3 Halefinizle çalışmak

 • Geçiş süreci: Yeni CTO'ya geçiş sürecini yönetmek ve halefinize destek sağlamak.
 • Bilgi aktarımı: Halefinize gerekli tüm bilgileri ve stratejileri aktarmak.

15.4 Mentorluk

 • Mentor olarak devam etmek: Şirketten ayrıldıktan sonra halefinize ve ekibe mentorluk yaparak destek sağlamak.
 • Mentorluk stratejileri: Etkili bir mentor olmanın yolları ve mentorluk süreçleri.

15.5 Ayrıldıktan sonra

 • Ağınızı korumak: Şirketten ayrıldıktan sonra profesyonel ağınızı korumak ve ilişkilerinizi sürdürmek.
 • Yeni fırsatlar: Yeni kariyer fırsatlarını değerlendirmek ve gelecek adımlarınızı planlamak.

15.6 Geride bırakmak

 • Ayrılma sonrası: Şirketten ayrıldıktan sonra kişisel ve profesyonel olarak nasıl ilerleyeceğinizi belirlemek.
 • Kapanış: Şirketten ayrılmanın psikolojik ve duygusal yönleriyle başa çıkmak.

Bu bölüm, bir CTO'nun şirketten ayrılma sürecini ve sonrasını yönetmek için kullanabileceği stratejileri detaylı bir şekilde açıklar. Doğru zamanı belirlemek, veda mektubu yazmak, halefinizle çalışmak ve mentorluk yapmak gibi konular, bir CTO'nun görevini sonlandırırken dikkate alması gereken önemli unsurlardır. İyi bir çıkış stratejisi, hem CTO'nun kariyerinde ileriye doğru sağlam adımlar atmasına yardımcı olur hem de şirketin gelecekteki başarısını destekler.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo