Hazelcast etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hazelcast etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Hazelcast Cache Detaylı anlatım. Spring boot Entegrasyonu. Spring Data Entegrasyonu. Interview soruları ve cevapları. Spring Boot Hazelcast Cache Advanced bir senaryo verip kodlar mısın?

Hazelcast cache hakkında detaylı bir makale hazırlamak için başlayalım. İşte içindekiler bölümü:İçindekiler

Giriş


Hazelcast Nedir?

Hazelcast'in Önemi ve Kullanım Alanları

Hazelcast Kurulumu


Standalone Kurulum

Spring Boot ile Entegrasyon

Hazelcast Temel Kavramlar


Node'lar ve Küme Yapısı

Data Partitioning

Serialization

Client-Server ve Peer-to-Peer Modları

Veri Yapıları ve Cache Stratejileri


Map

List

Set

MultiMap

Eviction Policies

Spring Boot ile Hazelcast Entegrasyonu


Configuration Yöntemleri

Cache Manager Kullanımı

İlişkilendirme Yönetimi

Hazelcast Yüksek Mevcudiyet ve Ölçeklenebilirlik


Yedekleme Stratejileri

Cluster Otomasyonu

Near Cache

Hazelcast Güvenlik ve İzleme


Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Monitoring Tools

Log Yönetimi

Karmaşık Senaryolar ve En İyi Uygulamalar


Transaction Yönetimi

Query ve Indexing

Wan Replication

Sonuç ve Gelecek Perspektifleri


Giriş


Hazelcast Nedir?

Hazelcast'in Önemi ve Kullanım Alanları


Giriş

Hazelcast Nedir?

Hazelcast, açık kaynaklı, dağıtılmış bir hesaplama ve depolama platformudur. Java tabanlı olup, çok sayıda sunucu üzerinde bellek içi veri ızgarası oluşturur, bu sayede yüksek performanslı ve ölçeklenebilir veri işleme ve depolama imkanı sunar.


İşte bazı temel özellikleri:


Bellek İçi Depolama: Veriler, bellek içinde tutulur, bu da disk erişimine gerek kalmadan hızlı veri erişimi sağlar.

Dağıtılmış Yapı: Hazelcast, birden fazla makine üzerinde çalışır, verileri bu makineler arasında bölüştürür.

Yüksek Mevcudiyet: Veriler, birden fazla düğümde yedeklenir, bu da bir düğümün başarısız olması durumunda bile veri kaybını önler.

Yüksek Ölçeklenebilirlik: İhtiyaca göre daha fazla düğüm eklemek mümkündür, bu da büyük veri setleri ile çalışabilme yeteneği sağlar.

Hazelcast'in Önemi ve Kullanım Alanları

Hazelcast'in yüksek hızlı bellek içi kapasitesi ve dağıtılmış yapısı, bir dizi önemli kullanım alanına olanak tanır:


Web Oturum Yönetimi: Web sunucuları arasında oturum bilgilerinin paylaşılması.

Önbellek Yönetimi: Sık kullanılan verilerin hızlı erişim için bellekte tutulması.

Dağıtılmış İşlem: Büyük veri setleri üzerinde paralel hesaplama.

Veri Yedekleme ve Senkronizasyon: Yedekleme ve veri senkronizasyonu.

Oyun ve Gerçek Zamanlı Analitik: Oyun durumu yönetimi veya gerçek zamanlı analitik gibi yüksek performans gereksinimleri olan senaryolar.

Hazelcast, büyük veri setlerini hızlı bir şekilde işlemek ve dünya çapında çok sayıda kullanıcıya hizmet vermek isteyen modern uygulamalar için ideal bir çözümdür.


Bu giriş bölümünde, Hazelcast'ın ne olduğu ve kullanım alanları üzerine genel bir bakış sağladık. İlerleyen bölümlerde, bu konseptleri daha derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdi hangi bölüme geçmek istediğinizi belirtin.


Hazelcast Kurulumu


Standalone Kurulum

Spring Boot ile Entegrasyon


Hazelcast Kurulumu

Bu bölümde, Hazelcast'ı hem bağımsız bir sunucu olarak nasıl kuracağımızı (standalone) hem de Spring Boot ile nasıl entegre edeceğimizi ele alacağız.


Standalone Kurulum

Bağımsız Hazelcast kurulumu oldukça basittir. İşte adım adım rehber:


Hazelcast İndirme: Hazelcast'ın resmi web sitesinden en son sürümü indirin.

ZIP Dosyasının Çıkarılması: İndirilen ZIP dosyasını çıkarın.

Server Başlatma: bin dizininde bulunan uygun betik dosyasını kullanarak Hazelcast sunucusunu başlatın. Örneğin, UNIX/Linux sistemlerde:

bash

Copy code

./bin/start.sh

Windows sistemlerinde ise:

bash

Copy code

./bin/start.bat

Bu, Hazelcast sunucusunun varsayılan yapılandırmada çalışmasını başlatacaktır.


Spring Boot ile Entegrasyon

Spring Boot uygulamasında Hazelcast'ı önbellek sağlayıcısı olarak kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:


Bağımlılıkları Ekleyin: Maven veya Gradle kullanıyorsanız, Hazelcast bağımlılığını ekleyin.


Maven için:


xml

Copy code

<dependency>

    <groupId>com.hazelcast</groupId>

    <artifactId>hazelcast</artifactId>

    <version>{hazelcast-version}</version>

</dependency>

Gradle için:


gradle

Copy code

implementation 'com.hazelcast:hazelcast:{hazelcast-version}'

Yapılandırma Dosyası Oluşturma: Hazelcast yapılandırmasını XML veya Java kodu ile tanımlayabilirsiniz. Örnek bir hazelcast.xml dosyası:


xml

Copy code

<hazelcast>

  <network>

    <port auto-increment="true">5701</port>

  </network>

</hazelcast>

Spring Yapılandırması: Hazelcast'ı Spring Bean olarak tanımlayabilirsiniz:


java

Copy code

@Configuration

public class HazelcastConfig {


    @Bean

    public Config hazelCastConfig() {

        return new Config().setInstanceName("hazelcast-instance")

              .addMapConfig(new MapConfig().setName("my-map").setTimeToLiveSeconds(10));

    }

}

Bu adımlar, Spring Boot uygulamanızda Hazelcast'ın nasıl etkinleştirileceğine dair temel bir kılavuzdur. Daha karmaşık senaryolar için yapılandırma, diğer bölümlerde detaylı olarak incelenebilir.


Hazelcast Temel Kavramlar


Node'lar ve Küme Yapısı

Data Partitioning

Serialization

Client-Server ve Peer-to-Peer Modları


Hazelcast Temel Kavramlar

Bu bölümde, Hazelcast'ın temel kavramlarından ve yapılarından bahsedeceğiz. Bunlar, Hazelcast'ı etkili bir şekilde kullanmanın anahtarını oluşturur.


Node'lar ve Küme Yapısı

Node'lar: Hazelcast, dağıtılmış bir sistemde çalışır ve her düğüm (node) bu sistemde bir JVM içinde çalışır. Node'lar, ağ üzerinde birbirleriyle iletişim kurarlar.


Küme (Cluster): Bir küme, bir veya daha fazla node'dan oluşur. Node'lar arasındaki tüm veri otomatik olarak bölüştürülür ve yedeklenir.


java

Copy code

HazelcastInstance hazelcastInstance = Hazelcast.newHazelcastInstance();

Cluster cluster = hazelcastInstance.getCluster();

Data Partitioning

Veri bölümlendirme (partitioning), Hazelcast'ın dağıtılmış yapısının temelidir. Veriler, bir dizi bölüme ayrılır ve bu bölümler farklı düğümlere dağıtılır.


Bölümler: Hazelcast verileri, 271 adet (varsayılan) bölüme böler.

Bölüm Sahibi: Her bölümün bir sahibi vardır, bu düğüm o bölüme ait ana verileri tutar.

Yedekleme: Veri kaybını önlemek için bölümler yedeklenir. Bir düğüm başarısız olursa, yedekler diğer düğümlerde tutulur.

Serialization

Hazelcast, verileri ağ üzerinde taşımak için serileştirmeyi kullanır. Bunun için birkaç yol sunar:


Java Serileştirme: Standart Java serileştirme mekanizması.

Portable Serialization: Hazelcast'ın sağladığı, sürüm değişikliklerine dayanıklı bir yöntem.

Kendi Serileştirme Yönteminizi Oluşturma: Veri türleriniz için özel serileştirme işlemleri oluşturabilirsiniz.

Örnek:


java

Copy code

public class Customer implements Serializable {

  // ...

}

Client-Server ve Peer-to-Peer Modları

Client-Server Modu: Hazelcast sunucuları, verileri saklar ve işler, istemciler ise sunuculara bağlanır ve işlem yapar. Bu, ayrı bir katman olarak sunucuların ölçeklenmesine olanak tanır.

Peer-to-Peer Modu: Her düğüm eşitdir ve veriler ve işlemler tüm düğümler arasında paylaşılır. Bu, düğümlerin birbirinin yedeği olarak kullanılmasına olanak tanır.

İki mod arasında seçim, kullanım durumunuz ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Peer-to-Peer daha basit ve maliyet etkin olabilirken, Client-Server daha esnek ve ölçeklenebilir olabilir.


Veri Yapıları ve Cache Stratejileri


Map

List

Set

MultiMap

Eviction Policies


Veri Yapıları ve Cache Stratejileri

Hazelcast, bir dizi dağıtılmış veri yapısı sunar. Bu yapılar, yüksek performanslı, yüksek erişilebilir ve ölçeklenebilir veri saklama ve işleme imkanı tanır.


Map

Hazelcast'ın IMap yapısı, dağıtılmış bir harita (map) sunar. Key-value çiftleri şeklinde verileri depolar.


Örnek:


java

Copy code

IMap<String, String> map = hazelcastInstance.getMap("my-map");

map.put("key", "value");

String value = map.get("key");

Yapılandırma:


xml

Copy code

<hazelcast>

   <map name="my-map">

      <backup-count>1</backup-count>

   </map>

</hazelcast>

List

Hazelcast'ın IList yapısı, dağıtılmış bir liste sunar. Sıralı eleman koleksiyonu olarak kullanılır.


Örnek:


java

Copy code

IList<String> list = hazelcastInstance.getList("my-list");

list.add("value");

Set

Hazelcast'ın ISet yapısı, dağıtılmış bir küme (set) sunar. Tekil eleman koleksiyonu olarak kullanılır.


Örnek:


java

Copy code

ISet<String> set = hazelcastInstance.getSet("my-set");

set.add("value");

MultiMap

Hazelcast'ın MultiMap yapısı, bir anahtara birden fazla değer atayabilen bir harita sunar.


Örnek:


java

Copy code

MultiMap<String, String> multiMap = hazelcastInstance.getMultiMap("my-multiMap");

multiMap.put("key", "value1");

multiMap.put("key", "value2");

Eviction Policies

Veri yapısı üzerinde eviction (temizleme) politikaları uygulanabilir. Bu, belirli bir boyuta, yaşa veya erişim süresine ulaşıldığında öğelerin otomatik olarak kaldırılmasına olanak tanır.


Yapılandırma:


xml

Copy code

<hazelcast>

   <map name="my-map">

      <eviction size="10000" max-size-policy="PER_NODE" eviction-policy="LRU" />

   </map>

</hazelcast>

Bu bölümde, Hazelcast'ın veri yapısı ve önbellekleme stratejileri hakkında genel bir bakış sunduk. Bu veri yapıları, Hazelcast'ın geniş bir yelpazede kullanım durumlarını desteklemesine olanak tanır, performansı artırır ve ölçeklenebilirlik sağlar.


Spring Boot ile Hazelcast Entegrasyonu


Configuration Yöntemleri

Cache Manager Kullanımı

İlişkilendirme Yönetimi


Spring Boot ile Hazelcast Entegrasyonu

Spring Boot, Hazelcast'ın kolay bir şekilde uygulama içine entegre edilmesine olanak tanır. Bu bölümde, bu entegrasyonun nasıl gerçekleştirileceğine dair adım adım bir rehber sunacağım.


Configuration Yöntemleri

Hazelcast'ı Spring Boot ile kullanırken çeşitli yapılandırma yöntemleri kullanılabilir:


XML Yapılandırması: Aşağıdaki gibi bir hazelcast.xml dosyası oluşturabilirsiniz:


xml

Copy code

<hazelcast>

  <network>

    <port auto-increment="true">5701</port>

  </network>

</hazelcast>

Java Kodu ile Yapılandırma: Aşağıdaki gibi bir @Configuration sınıfı oluşturarak Hazelcast yapılandırmasını Java kodu ile tanımlayabilirsiniz:


java

Copy code

@Configuration

public class HazelcastConfig {


    @Bean

    public Config hazelCastConfig() {

        return new Config().setInstanceName("hazelcast-instance")

              .addMapConfig(new MapConfig().setName("my-map").setTimeToLiveSeconds(10));

    }

}

Cache Manager Kullanımı

Spring'in Cache Abstraction, Hazelcast ile kolayca çalışır. HazelcastCacheManager kullanarak Hazelcast'ı önbellek sağlayıcısı olarak tanımlayabilirsiniz:


java

Copy code

@Bean

public CacheManager cacheManager(HazelcastInstance hazelcastInstance) {

    return new HazelcastCacheManager(hazelcastInstance);

}

Bu, Spring'deki @Cacheable, @CachePut, vb. annotasyonları kullanarak önbellekleme işlemlerini yapmanıza olanak tanır:


java

Copy code

@Cacheable("my-map")

public String getMyValue(String key) {

    // ...

}

İlişkilendirme Yönetimi

Spring Data Hazelcast, repository desteği sağlar. Özel bir repository arayüzü oluşturarak Hazelcast üzerinde CRUD işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:


java

Copy code

public interface PersonRepository extends HazelcastRepository<Person, Long> {

}

Bu, Hazelcast üzerindeki verilerle çalışmanın standart Spring Data yollarını kullanmanıza olanak tanır, böylece mevcut bilgi birikiminizi ve araçları kullanabilirsiniz.


Sonuç

Spring Boot ve Hazelcast entegrasyonu, yüksek performanslı, ölçeklenebilir, ve dayanıklı bir önbellek ve veri saklama çözümü sağlar. Yapılandırma seçenekleri, önbellek yönetimi ve Spring Data entegrasyonu gibi olanaklar, uygulamanın ihtiyacına uygun bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olur.Copy to Clipboard

User

@Cacheable("my-map")

public String getMyValue(String key) {

    // ...

Burada anatasyon kullanmam yeterli mi, yoksa bir component yaratıp myMapCache gibi bişey yapmam gerekli miydi?


@Cacheable annotasyonu kullanırken, bahsettiğiniz cache adının ("my-map" gibi) Spring'in Cache Manager tarafından tanınması gerekir. Bu, genellikle cache yapılandırmasını sağlamak için ek bir adım gerektirir.


Eğer Hazelcast'ı Spring Boot ile önbellek sağlayıcısı olarak kullanıyorsanız ve Hazelcast'ın bu haritayı (map) yönettiğinden eminseniz, bu yeterli olabilir. Ancak, özel bir yapılandırma yapmadıysanız, ek bir adım atmanız gerekebilir.


Yapılandırma sınıfında ilgili haritanın (map) tanımlanması gerekir:


java

Copy code

@Configuration

public class CacheConfig {


    @Bean

    public Config hazelCastConfig() {

        Config config = new Config();

        config.addMapConfig(new MapConfig().setName("my-map"));

        return config;

    }


    @Bean

    public CacheManager cacheManager(HazelcastInstance hazelcastInstance) {

        return new HazelcastCacheManager(hazelcastInstance);

    }

}

Bu kod, "my-map" adlı haritanın (map) Hazelcast tarafından yönetildiğini belirtir, böylece @Cacheable("my-map") annotasyonu bu haritayı kullanabilir.


Eğer özel bir yapılandırma yapmak istemiyorsanız, sadece cache adının, Hazelcast tarafından otomatik olarak tanınan bir ad olması gerekir. Bu durumda, "my-map" adlı bir harita, Hazelcast tarafından otomatik olarak oluşturulur ve yönetilir.


Yani, belirli bir yapılandırma ihtiyacınız olup olmadığı, ihtiyacınıza ve istediğiniz özelliklere bağlıdır. İlgili yapılandırmaları sağladıysanız, @Cacheable annotasyonu kullanmanız yeterli olacaktır.


Hazelcast Yüksek Mevcudiyet ve Ölçeklenebilirlik


Yedekleme Stratejileri

Cluster Otomasyonu

Near Cache


Hazelcast Yüksek Mevcudiyet ve Ölçeklenebilirlik

Hazelcast, yüksek mevcudiyet ve ölçeklenebilirlik sağlamak için çeşitli teknolojiler ve yaklaşımlar sunmaktadır.


Yedekleme Stratejileri

Hazelcast, veri yedeklemesi için çeşitli stratejiler sunar, böylece bir düğüm (node) arızalandığında veri kaybını önler.


Senkron Yedekleme: Bu modda, veriler ana düğüme yazıldıktan sonra yedeği olan düğüme de yazılır.


Asenkron Yedekleme: Veriler ana düğüme yazıldıktan sonra, yedekleme işlemi asenkron olarak gerçekleştirilir.


xml

Copy code

<map name="my-map">

    <backup-count>1</backup-count> <!-- Senkron yedek sayısı -->

    <async-backup-count>0</async-backup-count> <!-- Asenkron yedek sayısı -->

</map>

Cluster Otomasyonu

Hazelcast, ölçeklenebilirlik sağlamak için küme (cluster) otomasyonu sunar. Düğümler dinamik olarak eklenip çıkarılabilir.


Küme Bulma Mekanizmaları: Hazelcast, Kubernetes, AWS, Azure gibi platformlarla entegrasyon için yapılandırma sunar.


Otomatik Yedek Alma: Yeni düğümler eklediğinizde, Hazelcast verileri otomatik olarak yeniden dengeler.


java

Copy code

Config config = new Config();

config.getNetworkConfig().getJoin().getKubernetesConfig().setEnabled(true);

Near Cache

Near Cache, okuma yoğun iş yüklerinde performansı artırmak için kullanılır. İstemci tarafında yerel bir önbellek oluşturur, böylece aynı veri tekrar tekrar okunduğunda uzak düğümlere gitmek yerine hızlıca erişilir.


Yapılandırma:


xml

Copy code

<map name="my-map">

    <near-cache>

        <in-memory-format>BINARY</in-memory-format>

        <invalidate-on-change>true</invalidate-on-change>

    </near-cache>

</map>

Sonuç

Hazelcast'ın yüksek mevcudiyet ve ölçeklenebilirlik özellikleri, farklı iş yükleri ve gereksinimler için uygun stratejiler sunar. Veri yedeklemesi, küme otomasyonu ve yerel önbellekleme gibi özellikler, hem güvenilirliği hem de performansı artırmada etkili araçlar sunar.


Hazelcast Güvenlik ve İzleme


Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Monitoring Tools

Log Yönetimi


Hazelcast Güvenlik ve İzleme

Hazelcast, çoklu düğüm ve dağıtık mimarilerin getirdiği zorlukları aşmak ve yüksek seviyede güvenlik ve izlenebilirlik sağlamak için çeşitli araçlar sunar.


Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Hazelcast, kimlik doğrulama ve yetkilendirme için esnek yapılandırma sunar. Bunlar, ağ içindeki kimin ne yapabildiğini kontrol etmek için kullanılır.


LDAP/Active Directory Kimlik Doğrulaması:


Entegrasyon LDAP veya Active Directory ile sağlanabilir.

JAAS Kimlik Doğrulaması:


Java'nın yerleşik JAAS (Java Authentication and Authorization Service) kullanılabilir.

Kullanıcı Tanımı:


Kendi kullanıcılarınızı ve rollerinizi XML veya programlı olarak tanımlayabilirsiniz.

xml

Copy code

<hazelcast>

    <security enabled="true">

        <member-credentials>

            <principal>username</principal>

            <password>password</password>

        </member-credentials>

    </security>

</hazelcast>

Monitoring Tools

Hazelcast, sisteminizin sağlığını izlemek için çeşitli araçlar sunar:


Management Center:


Hazelcast Management Center, bir web arabirimi üzerinden kümeyi izleme ve yönetme imkanı sunar.

JMX Entegrasyonu:


Java'nın JMX (Java Management Extensions) aracılığıyla kümeyi izlemek mümkündür.

Prometheus ve Grafana ile Entegrasyon:


Hazelcast, Prometheus için metrikler sunar ve Grafana ile görselleştirebilirsiniz.

Log Yönetimi

Hazelcast, günlük yönetimi için birkaç popüler günlük çerçevesi ile entegre olabilir, bu sayede günlükler düzenlenebilir ve izlenebilir:


SLF4J, Log4j, Logback Entegrasyonu:

Bu kütüphanelerle, log düzeylerini, formatlarını ve hedeflerini kişiselleştirebilirsiniz.

xml

Copy code

<hazelcast>

    <properties>

        <property name="hazelcast.logging.type">slf4j</property>

    </properties>

</hazelcast>

Sonuç

Güvenlik ve izleme, Hazelcast'ın kurumsal düzeyde kullanılmasını sağlayan önemli yönlerdir. Kimlik doğrulama, yetkilendirme, izleme araçları ve log yönetimi, dağıtık bir sistemde güvenliği ve işlerliği kontrol etmek için gereklidir.


Karmaşık Senaryolar ve En İyi Uygulamalar


Transaction Yönetimi

Query ve Indexing

Wan Replication


Karmaşık Senaryolar ve En İyi Uygulamalar

Hazelcast'ın dağıtık ve ölçeklenebilir mimarisi, karmaşık senaryoların ve en iyi uygulamaların bir dizi kullanımını destekler. Bu bölümde, işlem yönetimi, sorgulama ve endeksleme ve WAN replikasyonu gibi önemli yönlerine odaklanacağız.


Transaction Yönetimi

Hazelcast, iki tip işlem modeli sunar: XA ve yerel işlemler. İşlemler, veri bütünlüğünü sağlamak için önemlidir.


Yerel İşlemler:

Hazelcast'da yerel işlemler, bir işlem içinde aynı partisyon üzerindeki tüm veri yapılarına uygulanır.

XA İşlemler:

İki fazlı commit protokolünü kullanarak, Hazelcast'ı harici kaynaklarla (örneğin, bir veritabanı) bir işlem içinde koordine edebilir.

java

Copy code

TransactionContext context = hazelcastInstance.newTransactionContext();

context.beginTransaction();

try {

    TransactionalMap<String, String> map = context.getMap("my-map");

    map.put("key", "value");

    context.commitTransaction();

} catch (Exception e) {

    context.rollbackTransaction();

}

Query ve Indexing

Hazelcast, veriler üzerinde hızlı ve etkili sorgulama yapmanızı sağlar. Bu, endeksleme kullanılarak daha da hızlandırılabilir.


SQL Sorguları:


SQL benzeri bir dil kullanarak haritalar üzerinde sorgular çalıştırabilirsiniz.

Endeksleme:


Sorgu performansını artırmak için endeksler oluşturabilirsiniz.

java

Copy code

IMap<String, Person> map = hazelcastInstance.getMap("persons");

map.addIndex(new IndexConfig(IndexType.HASH, "name"));

Wan Replication

Hazelcast, farklı veri merkezleri arasında veri replikasyonu sağlamak için WAN (Wide Area Network) replikasyonunu destekler. Bu, coğrafi olarak dağıtılmış sistemler için yüksek kullanılabilirlik ve veri bütünlüğü sağlar.


Aktif-Aktif Replikasyon:


İki veya daha fazla kümeyi sürekli güncel tutar.

Aktif-Pasif Replikasyon:


Birincil kümeden yedek kümelere yedekleme yapar.

xml

Copy code

<wan-replication name="my-wan-cluster">

    <target-cluster>

        <replication-impl>com.yourpackage.YourReplication</replication-impl>

        <end-points>

            <address>IP:PORT</address>

        </end-points>

    </target-cluster>

</wan-replication>

Sonuç

Karmaşık senaryolar ve en iyi uygulamalar, Hazelcast'ın gücünü ve esnekliğini gösterir. İster işlem yönetimi, ister veri sorgulama, isterse de coğrafi olarak dağılmış sistemler için WAN replikasyonu olsun, Hazelcast bu ihtiyaçları karşılayabilecek araçlar sunmaktadır.


Sonuç ve Gelecek Perspektifleri


Hazelcast, hızlı, ölçeklenebilir ve güvenilir bir veri depolama ve önbellekleme çözümü sunmaktadır. Bu rehber boyunca, Hazelcast'ın temel kavramlarından, yüksek mevcudiyet ve ölçeklenebilirlik stratejilerine, güvenlik ve izleme, karmaşık senaryolar ve en iyi uygulamalara kadar bir dizi konuyu inceledik.


Hazelcast, kurumlar için çeşitli uygulama senaryoları sunar:


Veri Önbellekleme: Veri tabanı sorgularının hızlandırılması.

Dağıtık Yapılar: Büyük veri setlerinin birden fazla düğüm arasında dağıtılması.

Ölçeklenebilirlik: İhtiyaca göre düğüm ekleyerek veya çıkararak kapasiteyi dinamik olarak ayarlama.

Yüksek Mevcudiyet: Yedekleme ve replikasyon ile veri güvenliği.

Gelecek Perspektifleri

Hazelcast'ın gelişmeye devam etmesi ve yeni özellikler eklemesi beklenmektedir. Gelecek olası gelişmeler şunlar olabilir:


Daha İyi Bulut Entegrasyonu: Farklı bulut sağlayıcıları ile daha sıkı entegrasyon.

Makine Öğrenimi ve Analitik Entegrasyonları: Veri işleme ve analitik işlevlerin genişletilmesi.

Yeni Veri Yapıları ve Algoritmalar: Daha karmaşık veri yapıları ve dağıtık algoritmaların desteklenmesi.

Daha Güçlü Güvenlik Protokolleri: Gelişmiş kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları.

Bitiş

Hazelcast, modern, dağıtık sistemler için güçlü bir araçtır. İster küçük bir uygulama önbelleği, ister büyük bir veri işleme platformu olsun, Hazelcast'ın sağladığı hız, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik, çeşitli kullanım senaryolarını desteklemektedir. Mevcut özellikleri ve gelecekteki olası gelişmeler, Hazelcast'ın bu alandaki liderliğini sürdürmesini sağlayacaktır.


Bu kapsamlı rehberin, Hazelcast'ın karmaşık senaryolarda nasıl kullanılabileceği konusunda geniş bir bakış sunmasını umuyorum. İhtiyacınıza göre, örnekler ve yönergelerle spesifik kullanım durumlarını daha da derinlemesine incelemek mümkündür.


Hazelcast cache interview soruları ve cevapları


Elbette! Hazelcast cache ile ilgili bir mülakatta sorulabilecek bazı yaygın soruları ve bunlara verilebilecek örnek cevapları aşağıda bulacaksınız.


Soru 1: Hazelcast Nedir? Neden Kullanılır?

Cevap: Hazelcast, açık kaynaklı, dağıtık ve ölçeklenebilir bir in-memory veri ızgarasıdır. Veri depolama, önbellekleme, mesajlaşma ve çok daha fazlası için kullanılabilir. Yüksek performans ve düşük gecikme sunar, bu da genellikle veritabanı erişimini hızlandırmak için kullanılmasına neden olur.


Soru 2: Hazelcast ile Data Partitioning Nedir?

Cevap: Hazelcast, verileri eşit şekilde küme düğümleri arasında bölmek için veri bölümlemesi kullanır. Bu, her düğümde yalnızca kümenin bir kısmının saklanmasını sağlar, böylece ölçeklenebilirlik ve yüksek mevcudiyet sağlar. Veri kaybını önlemek için yedeklemeler de diğer düğümlerde saklanır.


Soru 3: Hazelcast’ın Client-Server ve Peer-to-Peer Modları Arasındaki Fark Nedir?

Cevap: Client-Server modunda, Hazelcast düğümleri sunucu olarak çalışırken, uygulamalar client olarak bağlanır. Peer-to-Peer modunda ise, her düğüm hem sunucu hem de müşteri olarak çalışır. Client-Server modu genellikle büyük ölçekli dağıtımlar için daha uygundur, Peer-to-Peer ise daha basit ve hızlı bir kurulum sunar.


Soru 4: Hazelcast İle Spring Boot Nasıl Entegre Edilir?

Cevap: Hazelcast, Spring Boot ile kolayca entegre edilebilir. hazelcast-spring bağımlılığını ekleyerek başlayabilirsiniz. Spring Boot, Hazelcast için otomatik yapılandırma sunar, ancak XML veya Java yapılandırması ile de özelleştirebilirsiniz. Spring Cache Abstraction, önbellekleme işlemleri için @Cacheable gibi anotasyonları kullanmanızı sağlar.


Soru 5: Hazelcast'da WAN Replikasyonu Nasıl Yapılır?

Cevap: Hazelcast, farklı veri merkezleri arasında veri replikasyonu sağlamak için WAN Replikasyonu sunar. Bu, Active-Active veya Active-Passive modlarında yapılandırılabilir. XML veya programlı yapılandırma kullanarak, farklı veri merkezlerine yönlendirmeler belirtilebilir. Bu, yüksek kullanılabilirlik ve felaket kurtarma senaryoları için kullanılır.


Soru 6: Hazelcast'da Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Nasıl Yapılır?

Cevap: Hazelcast, güvenliği sağlamak için kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları sunar. LDAP, JAAS veya özel kimlik doğrulama sağlayıcıları kullanarak kimlik doğrulama yapılandırılabilir. Ayrıca, yetkilendirme, belirli roller veya kullanıcılar için izinler ayarlamak üzere XML veya programlı yapılandırma ile de yapılandırılabilir.


Soru 7: Hazelcast'da Eviction Policy Nedir? Nasıl Yapılandırılır?

Cevap: Eviction Policy, Hazelcast'ın önbellekteki verileri ne zaman kaldıracağını belirler. Farklı politikalar arasında LRU (Least Recently Used), LFU (Least Frequently Used) ve diğerleri bulunur. Bu politikalar, XML veya programlı yapılandırma kullanılarak belirlenebilir, ve önbellek kapasitesi kontrol etmek için kullanılır.


Soru 8: Hazelcast ile Transaction Yönetimi Nasıl Yapılır?

Cevap: Hazelcast, dağıtık işlemler için iki tip işlem yönetimi sunar: Pessimistic ve Optimistic. Pessimistic işlemlerde, işlem sırasında kilitler tutulur, Optimistic işlemlerde ise işlem sonunda kontrol yapılır. Hazelcast, dağıtık işlemleri koordine etmek için XA işlemlerini de destekler.


Soru 9: Hazelcast'da Query ve Indexing Nasıl Kullanılır?

Cevap: Hazelcast, veriler üzerinde sorgu yapabilmek için SQL benzeri bir sorgu dilini destekler. Indexing, belirli alanlarda sorgu performansını artırmak için kullanılır. Index oluşturmak, sorgunun çalışma süresini hızlandırabilir, ancak yazma işlemlerini yavaşlatabilir, bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır.


Soru 10: Hazelcast Near Cache Nedir? Nasıl Kullanılır?

Cevap: Near Cache, Hazelcast clientlarında yerel olarak veri önbelleklemesi yapmaya yarar. Bu, okuma işlemlerinin hızlanmasına yardımcı olur çünkü veriler ağ üzerinden getirilmez, yerel önbellekten okunur. Near Cache, yapılandırma dosyasında belirli parametrelerle etkinleştirilebilir, ve kullanılan eviction policy'ye göre özelleştirilebilir.


Soru 11: Hazelcast ve Redis Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cevap: Hem Hazelcast hem de Redis, in-memory veri depolama ve önbellekleme için kullanılır. Ancak, Hazelcast, özellikle dağıtık sistemler ve dağıtık veri yapıları için tasarlanmıştır, Redis ise genellikle tek düğümlü kullanım için daha popülerdir. Hazelcast, Java tabanlıdır ve Java uygulamalarıyla kolay entegrasyon sunar. Redis, veri yapısı olarak daha fazla çeşitlilik sunar ve daha geniş bir programlama dili yelpazesinde desteklenir.


Soru 12: Hazelcast Clustering Nasıl Çalışır?

Cevap: Hazelcast, otomatik kümeleme sunar ve düğümler TCP/IP veya Multicast ile birbirini bulabilir. Clustering, verilerin birden çok düğüm arasında eşit olarak dağıtılmasını ve böylece yüksek mevcudiyet ve ölçeklenebilirliği garanti etmesini sağlar. Düğümler arası veri yedeklemesi, bir düğümün başarısız olması durumunda veri kaybını önler.Spring Boot Hazelcast Cache Advanced bir senaryo verip kodlar mısın? 

Elbette! Aşağıda, Spring Boot ile Hazelcast'ı kullanarak karmaşık bir önbellekleme senaryosu kurma örneğini bulacaksınız. Bu örnekte, birden fazla veri kaynağından veri getirme işlemini simüle etmek için karmaşık bir senaryo kullanacağım. Hazelcast önbellek, yüksek maliyetli veri alım işlemlerini minimize etmek için kullanılacak.


Adım 1: Bağımlılıkları Ekleme

pom.xml dosyanıza aşağıdaki bağımlılıkları ekleyin:


xml

Copy code

<dependencies>

    <dependency>

        <groupId>com.hazelcast</groupId>

        <artifactId>hazelcast-spring</artifactId>

        <version>4.0.3</version>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

        <artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>

    </dependency>

</dependencies>

Adım 2: Hazelcast Konfigürasyonu

Önbellek yapılandırmasını ve eviction policy'yi belirleyin:


java

Copy code

@Configuration

@EnableCaching

public class HazelcastConfig {


    @Bean

    public Config hazelCastConfig(){

        return new Config()

            .setInstanceName("hazelcast-instance")

            .addMapConfig(

                new MapConfig()

                    .setName("products")

                    .setMaxSizeConfig(new MaxSizeConfig(200, MaxSizeConfig.MaxSizePolicy.FREE_HEAP_SIZE))

                    .setEvictionPolicy(EvictionPolicy.LRU)

                    .setTimeToLiveSeconds(20));

    }

}

Adım 3: Servis Katmanı

Bir servis katmanı oluşturun. Bu katmanda, veri kaynağından ürün bilgisini alacak bir yöntem bulunacak:


java

Copy code

@Service

public class ProductService {


    @Cacheable(value = "products", key = "#productId")

    public Product getProductById(String productId) {

        // Simulate a high-cost data retrieval

        return fetchProductFromDataSource(productId);

    }


    private Product fetchProductFromDataSource(String productId) {

        // Fetch product details from multiple sources

        // ...

        return new Product(productId, "Product Name", 100.00);

    }

}

Adım 4: Controller Katmanı

Son olarak, bir REST kontrolör oluşturun. Bu kontrolör, istemcilerin ürünleri sorgulamasına olanak tanır:


java

Copy code

@RestController

@RequestMapping("/api/products")

public class ProductController {


    private final ProductService productService;


    public ProductController(ProductService productService) {

        this.productService = productService;

    }


    @GetMapping("/{productId}")

    public Product getProduct(@PathVariable String productId) {

        return productService.getProductById(productId);

    }

}


Elbette! Örnek senaryoyu daha da ilginç hale getirelim. Şimdi, ürünlerin fiyatlarının döviz kuruyla güncellendiği bir durumu ele alalım. Döviz kuru günlük olarak değişebilir, bu yüzden bu bilgiyi önbelleklememiz ve gerekirse güncellememiz gerekebilir.


Adım 5: Döviz Kuru Servisi

Döviz kuru bilgilerini almak için bir servis oluşturun:


java

Copy code

@Service

public class CurrencyExchangeService {


    @Cacheable(value = "exchangeRates", key = "#currencyCode")

    public BigDecimal getExchangeRate(String currencyCode) {

        // Simulate a high-cost data retrieval for exchange rates

        return fetchExchangeRateFromAPI(currencyCode);

    }


    private BigDecimal fetchExchangeRateFromAPI(String currencyCode) {

        // Fetch exchange rate details from external API

        // ...

        return new BigDecimal("1.12");

    }

}

Hazelcast konfigürasyonuna bu yeni önbellek haritasını ekleyin:


java

Copy code

@Bean

public Config hazelCastConfig(){

    return new Config()

        // ... previous configurations ...

        .addMapConfig(

            new MapConfig()

                .setName("exchangeRates")

                .setMaxSizeConfig(new MaxSizeConfig(100, MaxSizeConfig.MaxSizePolicy.FREE_HEAP_SIZE))

                .setEvictionPolicy(EvictionPolicy.LFU)

                .setTimeToLiveSeconds(86400)); // 24 hours

}

Adım 6: Ürün Fiyatını Güncelleme

Şimdi, ürün servisinizi genişletip ürün fiyatını belirli bir para birimiyle döndürebilmeli:


@Service

public class ProductService {


    private final CurrencyExchangeService currencyExchangeService;


    public ProductService(CurrencyExchangeService currencyExchangeService) {

        this.currencyExchangeService = currencyExchangeService;

    }


    @Cacheable(value = "products", key = "#productId")

    public Product getProductById(String productId, String currencyCode) {

        Product product = fetchProductFromDataSource(productId);

        BigDecimal exchangeRate = currencyExchangeService.getExchangeRate(currencyCode);

        product.setPrice(product.getPrice().multiply(exchangeRate));

        return product;

    }


    // ... rest of the class remains the same ...

}

Adım 7: Controller'ı Güncelleme

Ürünü belirli bir para biriminde sorgulayabilmeniz için kontrolörü güncelleyin:


java

Copy code

@RestController

@RequestMapping("/api/products")

public class ProductController {


    // ... rest of the class remains the same ...


    @GetMapping("/{productId}")

    public Product getProduct(@PathVariable String productId,

                              @RequestParam(required = false, defaultValue = "USD") String currencyCode) {

        return productService.getProductById(productId, currencyCode);

    }

}

Bu senaryo, daha karmaşık bir önbellekleme ihtiyacını göstermektedir: hem ürün bilgileri hem de döviz kurları önbelleklenmektedir. Döviz kurları, ürün fiyatının istemci tarafından belirtilen para birimine göre dinamik olarak güncellenmesi için kullanılır.

Daha önce cache'de saklanmış eski fiyat bilgisiyle product mı döner, yoksa cache'deki product'ı yeni fiyat bilgisiyle günceller mi?


Çalıştırdığınız kod, istemciye dönen ürünün her zaman güncel döviz kuru ile fiyatını güncelleyecektir. Ancak, bu işlem veritabanından veya başka bir uzak kaynaktan alınan asıl ürün nesnesi üzerinde yapılmaktadır. Önbelleklenmiş ürün nesnesi üzerinde değişiklik yapılmamıştır, bu nedenle önbellekteki ürünün fiyatı güncellenmemiş olacaktır.


Bu davranışın sebebi, @Cacheable anotasyonunun bu özel senaryoda, fiyatın güncellenmesi gerektiği durumları ele almamasıdır. Fiyat güncellemelerinin doğru bir şekilde önbelleğe alınmasını sağlamak için ek bir mantık eklememiz gerekebilir.


Bu tür bir durumda, iki yaklaşım düşünülebilir:


Önbelleği Tamamen Devre Dışı Bırakmak: Önbelleğe alma mantığını devre dışı bırakırsanız, her istekte güncel fiyat bilgileriyle bir ürün alacaksınız. Bu, performans üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir, çünkü her istekte veri kaynağına yapılan pahalı çağrılar olacaktır.


Cache Güncelleme Yapısı Oluşturmak: Fiyat güncellemelerinin önbellekte de yansıtılmasını sağlamak için özel bir mekanizma kullanabilirsiniz. Örneğin, bir @CachePut anotasyonu kullanarak önbellekteki nesnenin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.


Bu tip bir güncelleme işlemini uygulamak karmaşık olabilir, çünkü ürünün para birimine göre değişen farklı fiyatlarını nasıl ele alacağınızı dikkate almanız gerekir. Farklı para birimlerine göre farklı önbellekler kullanmak, bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

@CachePut anatasyonu nedir?


Spring Cache sisteminde, @CachePut anotasyonu, yöntemin sonucunun belirli bir önbellekte güncelleneceğini belirtmek için kullanılır. Bu anotasyon, her zaman yöntemin sonucunun önbellekteki belirli bir anahtarla ilişkilendirilip güncelleneceğini garanti eder, böylece gelecekteki çağrılar için güncel bilgileri sağlar.


Önbellekteki verileri güncellemek istediğinizde @CachePut kullanışlıdır. Bu, aşağıdaki gibi kullanılabilir:


java

Copy code

@CachePut(value = "products", key = "#product.id")

public Product updateProduct(Product product) {

    // Update the product in the database or another data source

    return product;

}

Bu kod parçası, updateProduct metodu çağrıldığında, veritabanında veya başka bir veri kaynağında bir güncelleme yapıldığını ve ürünün önbellekte güncellenmesi gerektiğini ifade eder.


@CachePut ve @Cacheable arasındaki ana fark, @CachePut anotasyonunun her zaman yöntemin çalıştırılacağı anlamına gelmesidir. @Cacheable ise, önbellekte zaten bir değer bulunuyorsa, yöntemin çalıştırılmayacağı ve önbellekten alınan değerin döndürüleceği anlamına gelir.


@CachePut, daha çok, belirli bir önbellek girdisinin her zaman güncellenmesi gerektiği durumlar için kullanışlıdır, özellikle bir nesnenin güncellendiği ve bu güncellemelerin önbellekte de yansıtılması gerektiği durumlar gibi. Bu, önbelleğin her zaman en güncel verilere sahip olmasını sağlar.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo