Collections etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Collections etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Java collections Java kod örnekleri ile konu anlatımı, Mülakat soruları ve cevapları


Java'daki Koleksiyonlar (Collections), aynı türden verileri saklamak ve yönetmek için kullanılan bir dizi veri yapısıdır. İşte, Java'daki bazı temel koleksiyon türleri ve onların nasıl kullanılacağı hakkında örnekler.1. Listeler (List)


Liste koleksiyonlarında veriler sıralı bir şekilde saklanır ve aynı veriden birden fazla depolayabilirsiniz. ArrayList ve LinkedList bu türden örneklerdir.


Örneğin:


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        List<String> list = new ArrayList<String>();

        list.add("Merhaba");

        list.add("Dünya");

        list.add("!");


        for(String s : list) {

            System.out.println(s);

        }

    }

}

2. Kümeler (Set)


Kümelerde veriler sırasız bir şekilde saklanır ve her bir veriden sadece bir tane depolanabilir. HashSet, LinkedHashSet ve TreeSet bu türden örneklerdir.


Örneğin:


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Set<String> set = new HashSet<String>();

        set.add("Merhaba");

        set.add("Dünya");

        set.add("!");

        set.add("Merhaba"); // Bu tekrar eklenmeyecektir


        for(String s : set) {

            System.out.println(s);

        }

    }

}

3. Haritalar (Map)


Haritalar, anahtar-değer çiftlerini saklar. Her anahtar benzersiz olmalıdır ve her anahtar bir değere işaret eder. HashMap, LinkedHashMap ve TreeMap bu türden örneklerdir.


Örneğin:


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Map<String, Integer> map = new HashMap<String, Integer>();

        map.put("bir", 1);

        map.put("iki", 2);

        map.put("üç", 3);


        for(Map.Entry<String, Integer> entry : map.entrySet()) {

            System.out.println(entry.getKey() + " = " + entry.getValue());

        }

    }

}

Bu örnekler, Java koleksiyonlarının nasıl kullanıldığını gösterir. Ancak, Java koleksiyonları çok daha karmaşık işlemler yapabilir ve bunlar, işlem karmaşıklığını azaltma ve kodunuzu optimize etme gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.


4. Kuyruklar (Queue)


Kuyruklar, öğelerin eklenme sırasına göre işlendiği bir veri yapısıdır. Öğeler genellikle sonuna eklenir (enqueue) ve başından çıkarılır (dequeue). LinkedList ve PriorityQueue, Queue arayüzünü uygulayan sınıflardır.


Örneğin:


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Queue<String> queue = new LinkedList<>();

        queue.add("Bir");

        queue.add("İki");

        queue.add("Üç");


        while(!queue.isEmpty()){

            System.out.println(queue.remove());

        }

    }

}

5. Deque (Çift Uçlu Kuyruklar)


Deque, hem başına hem de sonuna öğe eklenebilen ve çıkarılabilecek bir kuyruktur. LinkedList ve ArrayDeque, Deque arayüzünü uygulayan sınıflardır.


Örneğin:


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Deque<String> deque = new LinkedList<>();

        deque.addFirst("Bir");

        deque.addLast("İki");

        deque.addFirst("Sıfır");


        while(!deque.isEmpty()){

            System.out.println(deque.removeFirst());

        }

    }

}

6. Stack (Yığıt)


Stack, öğelerin "son giren ilk çıkar" (LIFO) mantığıyla eklenip çıkarıldığı bir veri yapısıdır. Stack sınıfı bu yapının bir örneğidir.


Örneğin:


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Stack<String> stack = new Stack<>();

        stack.push("Bir");

        stack.push("İki");

        stack.push("Üç");


        while(!stack.isEmpty()){

            System.out.println(stack.pop());

        }

    }

}

Bu yapılar, Java'daki koleksiyon çerçevesinin önemli bir parçasıdır. Her biri, veri depolama ve işleme için kendi benzersiz özelliklerine sahip olup, çeşitli kullanım durumları için farklı şekillerde optimize edilmiştir. Hangi veri yapısını kullanacağınız, çözmeye çalıştığınız problem ve eldeki verilere bağlı olacaktır.

Java koleksiyonları hakkında daha fazla bilgi için, koleksiyonlar üzerinde yaygın olarak kullanılan bazı işlemleri ve metodları da ele alabiliriz.


1. Iterator


Listeler, Kümeler ve Haritalar dahil olmak üzere çoğu koleksiyon, üzerinde yineleme yapmak için Iterator interface'ini kullanır.


Örneğin:


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        List<String> list = new ArrayList<String>();

        list.add("Merhaba");

        list.add("Dünya");


        Iterator<String> iterator = list.iterator();

        while(iterator.hasNext()) {

            String s = iterator.next();

            System.out.println(s);

        }

    }

}

2. Koleksiyonlarda arama


contains(Object o) metodu, belirtilen nesnenin koleksiyonda olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        List<String> list = new ArrayList<String>();

        list.add("Merhaba");

        list.add("Dünya");


        if(list.contains("Dünya")) {

            System.out.println("Dünya listede bulunuyor");

        } else {

            System.out.println("Dünya listede bulunmuyor");

        }

    }

}

3. Koleksiyondan eleman silme


remove(Object o) metodu, belirtilen nesneyi koleksiyondan silmek için kullanılır.


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        List<String> list = new ArrayList<String>();

        list.add("Merhaba");

        list.add("Dünya");


        list.remove("Merhaba");


        for(String s : list) {

            System.out.println(s);

        }

    }

}

4. Koleksiyonların boyutunu alma


size() metodu, koleksiyondaki eleman sayısını döndürür.


java

Copy code

import java.util.*;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        List<String> list = new ArrayList<String>();

        list.add("Merhaba");

        list.add("Dünya");


        System.out.println("Listedeki eleman sayısı: " + list.size());

    }

}

Bu metodlar, koleksiyonlar üzerinde yapılan en yaygın işlemlerden bazılarıdır. Ancak Java'nın Koleksiyon API'si, verilerinizi düzgün ve etkili bir şekilde yönetmek için çok daha fazla işlevsellik sağlar. Bunlar arasında sıralama (sorting), eşleştirme (matching), dönüştürme (mapping), toplama (collecting) ve paralel işleme gibi işlemler bulunur.


Kaç çeşit list vardır ve aralarındaki farklar nelerdir?


Java'da üç çeşit List sınıfı bulunmaktadır:


ArrayList: ArrayList, dinamik bir dizi (dynamic array) olarak işlev görür. Yeni öğeler eklendiğinde otomatik olarak boyutunu genişletebilir. ArrayList'in ana avantajı, indeks tabanlı öğelerin okunmasının çok hızlı olmasıdır. Ancak, liste ortasına veya başına bir öğe eklemek veya çıkarmak daha yavaştır çünkü bu durumda diğer tüm öğelerin yerini güncellemek gerekecektir.


LinkedList: LinkedList, çift yönlü bir bağlantılı liste (doubly-linked list) olarak işlev görür. Her öğe, hem önceki hem de sonraki öğeye bir bağlantı içerir. Bu, listenin herhangi bir yerine bir öğe eklemeyi veya çıkarmayı hızlı hale getirir. Ancak, belirli bir indeksteki bir öğeyi okumak yavaştır çünkü listenin başından veya sonundan başlayarak o öğeye kadar geçiş yapmak gerekecektir.


Vector: Vector, ArrayList'e benzer şekilde dinamik bir dizi olarak işlev görür. Ancak Vector, iş parçacığı güvenli (thread-safe) olduğu için ArrayList'ten farklıdır. Bu, birden çok iş parçacığı tarafından aynı anda erişilebilir ve değiştirilebilir olduğu anlamına gelir. Bu iş parçacığı güvenliği, Vector'ün performansını ArrayList ve LinkedList'e göre biraz düşürür.


Hangi List sınıfını kullanacağınıza karar verirken, uygulamanızın gereksinimlerini dikkate almalısınız. Veriye sık sık indeks üzerinden erişiyorsanız, ArrayList kullanmak daha iyi bir seçenek olabilir. Ancak, listenin ortasına sık sık öğe ekliyor veya çıkarıyorsanız, LinkedList daha verimli olabilir. Eğer uygulamanızda birden çok iş parçacığı aynı liste üzerinde çalışıyorsa, Vector kullanmak daha güvenli olabilir.


Kaç çeşit set vardır ve aralarındaki farklar nelerdir?,


Java'da üç çeşit Set sınıfı bulunmaktadır:


HashSet: HashSet, Hashing mekanizmasını kullanarak öğeleri depolar. HashSet, ekleme, silme ve içerme işlemlerini sabit zamanlı (constant-time) yapar, bu da çok büyük koleksiyonlar için bile çok hızlıdır. Ancak, HashSet öğeleri belirli bir sıraya göre depolamaz, yani öğeleri eklediğiniz sıra ile alamazsınız.


LinkedHashSet: LinkedHashSet hem bir hash tablosu hem de bir bağlantılı listeyi iç içe kullanarak öğeleri depolar. Bu, ekleme, silme ve içerme işlemlerini hızlı bir şekilde yapmasına olanak sağlar. Aynı zamanda öğeleri eklenme sırasına göre sıralar. Yani, hem performans hem de sıralı erişim gerektiren durumlar için uygun bir seçenektir.


TreeSet: TreeSet, öğeleri depolamak için bir ağaç veri yapısı kullanır. Bu, öğelerin sıralı bir şekilde depolanmasını sağlar. Ancak, ekleme, silme ve içerme işlemlerini yapmak için daha fazla zaman gerektirir çünkü ağaç her seferinde yeniden dengelenmelidir.


Hangi Set sınıfını kullanacağınıza karar verirken, uygulamanızın gereksinimlerini dikkate almalısınız. Eğer sıralama önemli değilse ve sadece hızlı erişim gerekiyorsa, HashSet en iyi seçenek olabilir. Eğer öğelerin eklenme sırasını korumak önemliyse, LinkedHashSet kullanabilirsiniz. Eğer öğelerin doğal sırasına veya belirli bir karşılaştırıcıya göre sıralanması gerekiyorsa, TreeSet kullanmalısınız.


Kaç çeşit map vardır ve aralarındaki farklar nelerdir?


ChatGPT

Java'da üç çeşit Map sınıfı bulunmaktadır:


HashMap: HashMap, anahtar-değer çiftlerini depolamak için Hash tablosu veri yapısını kullanır. Bu, anahtarlar üzerinde hızlı bir şekilde arama yapılmasını sağlar. Ancak, HashMap öğeleri belirli bir sıraya göre depolamaz, yani anahtarları eklediğiniz sırayı korumaz.


LinkedHashMap: LinkedHashMap, hem bir hash tablosu hem de bir bağlantılı listeyi iç içe kullanarak anahtar-değer çiftlerini depolar. Bu, anahtarlar üzerinde hızlı bir şekilde arama yapılmasını sağlar. Aynı zamanda anahtarları eklenme sırasına göre sıralar. Yani, hem hızlı erişim hem de sıralı erişim gerektiren durumlar için uygun bir seçenektir.


TreeMap: TreeMap, anahtar-değer çiftlerini depolamak için bir kırmızı-siyah ağaç veri yapısı kullanır. Bu, anahtarların sıralı bir şekilde depolanmasını sağlar. Ancak, ekleme, silme ve arama işlemleri için daha fazla zaman gerektirir çünkü ağaç her seferinde yeniden dengelenmelidir.


Hangi Map sınıfını kullanacağınıza karar verirken, uygulamanızın gereksinimlerini dikkate almalısınız. Eğer sıralama önemli değilse ve sadece hızlı erişim gerekiyorsa, HashMap en iyi seçenek olabilir. Eğer anahtarların eklenme sırasını korumak önemliyse, LinkedHashMap kullanabilirsiniz. Eğer anahtarların doğal sırasına veya belirli bir karşılaştırıcıya göre sıralanması gerekiyorsa, TreeMap kullanmalısınız.


Queue'nin ve Stack'in kaç çeşiti vardır ve aralarındaki farklar nelerdir?


ChatGPT

Java'da Queue ve Stack veri yapıları için birkaç çeşit sınıf bulunmaktadır:


Queue


LinkedList: LinkedList, Queue ve Deque arayüzlerini uygulayan bir sınıftır ve çift yönlü bir bağlantılı liste (doubly-linked list) olarak işlev görür. Elemanları FIFO (First In First Out) mantığına göre tutar.


PriorityQueue: PriorityQueue, elemanları öncelik sırasına göre saklar. Öncelik genellikle elemanların doğal sıralaması veya bir Comparator ile belirlenebilir. PriorityQueue, bir ikili yığın veri yapısını kullanır.


Stack


Stack: Stack sınıfı, LIFO (Last In First Out) mantığına göre çalışır. Bir Stack veri yapısı oluşturmak ve kullanmak için genellikle bu sınıf tercih edilir.


Deque: Deque (Çift Uçlu Kuyruk), hem başında hem de sonunda ekleme ve çıkarma işlemlerini destekler, bu nedenle bir Stack olarak da kullanılabilir. ArrayDeque ve LinkedList, Deque arayüzünü uygulayan sınıflardır.


Hangi sınıfın kullanılacağı, problemin gereksinimlerine ve çözümün performansına bağlıdır. LinkedList ve PriorityQueue, genellikle belirli bir sıralamayı koruma gereksinimleri olduğunda kullanılır. Stack, son eklenen elemanın öncelikli olduğu durumlar için kullanılırken, Deque hem son eklenen hem de ilk eklenen elemanlara hızlı bir şekilde erişim sağladığı için daha esnek bir yapıya sahiptir.


List çeşitlerinin iç implemantasyonu nasıldır ve O(n) karmaşıklıkları nelerdir?


Java'da üç çeşit List sınıfı bulunur ve her birinin farklı iç yapıları ve işlem karmaşıklıkları vardır:


ArrayList: ArrayList, dinamik bir dizi veri yapısı kullanır. Bu yapı, belirli bir indeksteki elemana erişimi sabit zamanda (O(1)) gerçekleştirir. Ancak, listenin ortasına eleman ekleme veya çıkarma işlemi O(n) karmaşıklığına sahiptir çünkü eklediğiniz veya çıkardığınız elemandan sonraki tüm elemanların indekslerini güncellemek gereklidir. Dizinin kapasitesini genişletmek gerektiğinde, tüm elemanların yeni bir diziye kopyalanması gerekeceği için bu işlem de O(n) karmaşıklığına sahiptir.


LinkedList: LinkedList, çift yönlü bir bağlantılı liste veri yapısı kullanır. Her öğe, hem önceki hem de sonraki öğeye bir referans içerir. Listenin başına veya sonuna eleman ekleme ve çıkarma işlemleri sabit zamanda (O(1)) gerçekleştirilir. Ancak, belirli bir indeksteki bir öğeye erişim O(n) karmaşıklığına sahiptir çünkü listenin başından veya sonundan başlayarak o öğeye kadar geçiş yapmak gereklidir.


Vector: Vector, ArrayList'e benzer şekilde dinamik bir dizi kullanır ve aynı karmaşıklıklara sahiptir. Ancak Vector, iş parçacığı güvenli (thread-safe) olduğu için ArrayList'ten farklıdır. Bu, birden çok iş parçacığı tarafından aynı anda erişilebilir ve değiştirilebilir olduğu anlamına gelir. Bu iş parçacığı güvenliği, Vector'ün performansını ArrayList'e göre biraz düşürür.


Bunlar, Java'daki List sınıflarının temel karmaşıklıklarını özetler. Ancak, uygulamanızın gereksinimlerine bağlı olarak, belirli bir sınıfın karmaşıklığı daha önemli olabilir. Örneğin, belirli bir indeksteki elemanlara sürekli erişim gerekiyorsa, ArrayList kullanmak daha hızlı olabilir. Ancak, listenin ortasına sürekli eleman ekliyor veya çıkarıyorsanız, LinkedList daha hızlı olabilir.


Set çeşitlerinin iç implemantasyonu nasıldır ve O(n) karmaşıklıkları nelerdir?


Java'da üç çeşit Set sınıfı bulunur ve her birinin farklı iç yapıları ve işlem karmaşıklıkları vardır:


HashSet: HashSet, hash tablosu veri yapısını kullanır. Hashing, elemanları hızlı bir şekilde arama ve depolama işlemini sağlar. Teorik olarak, ekleme, çıkarma ve arama işlemleri sabit zamanda (O(1)) gerçekleştirilir. Ancak, pratikte bu süreler, hash işlevinin kalitesine ve tablonun doluluk oranına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca HashSet, elemanları belirli bir sıraya göre saklamaz.


LinkedHashSet: LinkedHashSet, hem bir hash tablosu hem de bir bağlantılı listeyi iç içe kullanır. Bu, ekleme, çıkarma ve arama işlemlerini hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar ve aynı zamanda elemanları eklenme sırasına göre sıralar. Ekleme, çıkarma ve arama işlemlerinin karmaşıklığı genellikle O(1)'dir, ancak hash tablosunun doluluk oranına ve hash işlevinin kalitesine bağlıdır.


TreeSet: TreeSet, kırmızı-siyah ağaç veri yapısı kullanır. Bu, elemanların sıralı bir şekilde depolanmasını sağlar. Ekleme, çıkarma ve arama işlemlerinin karmaşıklığı O(log n)'dir çünkü ağaç her seferinde yeniden dengelenmelidir.


Bu karmaşıklıklar, ideal durumlarda geçerlidir. Gerçek dünyada, HashSet ve LinkedHashSet'in performansı, hash işlevinin kalitesine ve yük faktörüne (hash tablosunun ne kadar dolu olduğuna) bağlıdır. TreeSet'in performansı ise elemanların karşılaştırılabilirliğine bağlıdır.


Map çeşitlerinin iç implemantasyonu nasıldır ve O(n) karmaşıklıkları nelerdir?


Java'da üç çeşit Map sınıfı bulunur ve her birinin farklı iç yapıları ve işlem karmaşıklıkları vardır:


HashMap: HashMap, hash tablosu veri yapısını kullanır. Hash tabloları, anahtar-değer çiftlerini depolar ve bir anahtarın hash kodunu kullanarak değerleri hızlı bir şekilde bulur. Ekleme, çıkarma ve arama işlemlerinin karmaşıklığı genellikle O(1)'dir, ancak bu süreler, hash işlevinin kalitesine ve tablonun doluluk oranına bağlı olarak değişebilir. HashMap, anahtarları belirli bir sıraya göre saklamaz.


LinkedHashMap: LinkedHashMap, hem bir hash tablosu hem de bir bağlantılı listeyi iç içe kullanır. Bu, ekleme, çıkarma ve arama işlemlerini hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar ve aynı zamanda anahtarları eklenme sırasına göre sıralar. Ekleme, çıkarma ve arama işlemlerinin karmaşıklığı genellikle O(1)'dir, ancak bu süreler, hash tablosunun doluluk oranına ve hash işlevinin kalitesine bağlıdır.


TreeMap: TreeMap, kırmızı-siyah ağaç veri yapısı kullanır. Bu, anahtarların sıralı bir şekilde depolanmasını sağlar. Ekleme, çıkarma ve arama işlemlerinin karmaşıklığı O(log n)'dir çünkü ağaç her seferinde yeniden dengelenmelidir.


Bu karmaşıklıklar, ideal durumlarda geçerlidir. Gerçek dünyada, HashMap ve LinkedHashMap'in performansı, hash işlevinin kalitesine ve yük faktörüne (hash tablosunun ne kadar dolu olduğuna) bağlıdır. TreeMap'in performansı ise anahtarların karşılaştırılabilirliğine bağlıdır.


Queue çeşitlerinin iç implemantasyonu nasıldır ve O(n) karmaşıklıkları nelerdir?


Java'da birkaç çeşit Queue sınıfı bulunmaktadır ve bunların her birinin farklı iç yapıları ve işlem karmaşıklıkları vardır:


LinkedList: LinkedList, çift yönlü bir bağlantılı liste (doubly-linked list) olarak işlev görür ve Queue arayüzünü uygular. LinkedList, başına ve sonuna eleman eklemek ve çıkarmak için sabit zamanda (O(1)) işlem yapabilir. Ancak, belirli bir indeksteki bir öğeye erişim O(n) karmaşıklığına sahiptir çünkü listenin başından veya sonundan başlayarak o öğeye kadar geçiş yapmak gereklidir.


PriorityQueue: PriorityQueue, bir ikili yığın (binary heap) veri yapısını kullanır. Bu veri yapısı, elemanları öncelik sırasına göre saklar. Elemanların önceliği, genellikle doğal sıralamaları veya bir Comparator ile belirlenir. PriorityQueue, en yüksek (veya en düşük) öncelikli öğeyi sabit zamanda (O(1)) alabilir. Ancak, eklemek ve çıkarmak genellikle O(log n) karmaşıklığına sahip olacaktır çünkü yığın, bu işlemlerden sonra yeniden dengelenmelidir.


Hangi Queue sınıfını kullanacağınıza karar verirken, uygulamanızın gereksinimlerini dikkate almalısınız. LinkedList, belirli bir sıralamayı koruma gereksinimi olmadan başa ve sona eleman eklemek ve çıkarmak gerektiğinde iyi bir seçenek olabilir. PriorityQueue, öğelerin belirli bir öncelik sırasına göre işlenmesi gerektiğinde iyi bir seçenek olabilir.


List metodları ve açıklamaları


Tabii, aşağıda Java'da sık kullanılan List metodlarının örnekleri ve açıklamaları bulunmaktadır.


add(E e): Listeye belirtilen öğeyi ekler.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

liste.add("Elma");

liste.add("Armut");

System.out.println(liste); // [Elma, Armut]

add(int index, E element): Belirtilen konuma öğeyi ekler.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

liste.add("Elma");

liste.add("Armut");

liste.add(1, "Muz");

System.out.println(liste); // [Elma, Muz, Armut]

remove(Object o): Belirtilen öğeyi listeden kaldırır.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

liste.add("Elma");

liste.add("Armut");

liste.remove("Elma");

System.out.println(liste); // [Armut]

remove(int index): Belirtilen konumdaki öğeyi listeden kaldırır.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

liste.add("Elma");

liste.add("Armut");

liste.remove(0);

System.out.println(liste); // [Armut]

get(int index): Belirtilen konumdaki öğeyi döndürür.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

liste.add("Elma");

liste.add("Armut");

String meyve = liste.get(1);

System.out.println(meyve); // Armut

set(int index, E element): Belirtilen konumdaki öğeyi değiştirir.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

liste.add("Elma");

liste.add("Armut");

liste.set(1, "Muz");

System.out.println(liste); // [Elma, Muz]

size(): Listenin boyutunu döndürür.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

liste.add("Elma");

liste.add("Armut");

int boyut = liste.size();

System.out.println(boyut); // 2

contains(Object o): Belirtilen öğenin listede olup olmadığını kontrol eder.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

liste.add("Elma");

liste.add("Armut");

boolean varMi = liste.contains("Elma");

System.out.println(varMi); // true

indexOf(Object o): Belirtilen öğenin ilk kez görüldüğü indeksi döndürür.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

liste.add("Elma");

liste.add("Armut");

int indeks = liste.indexOf("Armut");

System.out.println(indeks); // 1

isEmpty(): Liste boş mu diye kontrol eder.

java

Copy code

List<String> liste = new ArrayList<>();

boolean bosMu = liste.isEmpty();

System.out.println(bosMu); // true

Bu örnekler, Java'da List koleksiyonu için sık kullanılan bazı metodları ve açıklamalarını göstermektedir. List koleksiyonu, dizilerden farklı olarak boyutu dinamik olarak değiştirilebilen bir veri yapısıdır.

 

Set metodları ve açıklamaları


Tabii, aşağıda Java'da sık kullanılan Set metodlarının örnekleri ve açıklamaları bulunmaktadır.


add(E e): Set'e belirtilen öğeyi ekler. Eğer öğe zaten sette varsa eklenmez.

java

Copy code

Set<String> set = new HashSet<>();

set.add("Elma");

set.add("Armut");

System.out.println(set); // [Elma, Armut]

remove(Object o): Belirtilen öğeyi setten kaldırır.

java

Copy code

Set<String> set = new HashSet<>();

set.add("Elma");

set.add("Armut");

set.remove("Elma");

System.out.println(set); // [Armut]

contains(Object o): Belirtilen öğenin sette olup olmadığını kontrol eder.

java

Copy code

Set<String> set = new HashSet<>();

set.add("Elma");

set.add("Armut");

boolean varMi = set.contains("Elma");

System.out.println(varMi); // true

size(): Setin boyutunu döndürür.

java

Copy code

Set<String> set = new HashSet<>();

set.add("Elma");

set.add("Armut");

int boyut = set.size();

System.out.println(boyut); // 2

isEmpty(): Set boş mu diye kontrol eder.

java

Copy code

Set<String> set = new HashSet<>();

boolean bosMu = set.isEmpty();

System.out.println(bosMu); // true

iterator(): Set üzerinde bir iterator döndürür, böylece setin öğeleri üzerinde döngü yapılabilir.

java

Copy code

Set<String> set = new HashSet<>();

set.add("Elma");

set.add("Armut");

Iterator<String> iterator = set.iterator();

while (iterator.hasNext()) {

    String meyve = iterator.next();

    System.out.println(meyve);

}

clear(): Setin tüm öğelerini kaldırır.

java

Copy code

Set<String> set = new HashSet<>();

set.add("Elma");

set.add("Armut");

set.clear();

System.out.println(set); // []

Bu örnekler, Java'da Set koleksiyonu için sık kullanılan bazı metodları ve açıklamalarını göstermektedir. Set koleksiyonu, benzersiz öğeleri içeren bir veri yapısıdır ve her öğe sadece bir kez bulunabilir.

Map metodları ve açıklamaları


Tabii, aşağıda Java'da sık kullanılan Map metodlarının örnekleri ve açıklamaları bulunmaktadır.


put(K key, V value): Belirtilen anahtar ve değeri eşleştirerek mape ekler veya mevcut bir eşleşme varsa değeri günceller.

java

Copy code

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

map.put("Elma", 5);

map.put("Armut", 3);

System.out.println(map); // {Elma=5, Armut=3}

get(Object key): Belirtilen anahtara karşılık gelen değeri döndürür.

java

Copy code

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

map.put("Elma", 5);

map.put("Armut", 3);

int deger = map.get("Elma");

System.out.println(deger); // 5

remove(Object key): Belirtilen anahtarın eşleşmesini maptan kaldırır.

java

Copy code

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

map.put("Elma", 5);

map.put("Armut", 3);

map.remove("Elma");

System.out.println(map); // {Armut=3}

containsKey(Object key): Belirtilen anahtarın mape dahil olup olmadığını kontrol eder.

java

Copy code

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

map.put("Elma", 5);

map.put("Armut", 3);

boolean varMi = map.containsKey("Elma");

System.out.println(varMi); // true

containsValue(Object value): Belirtilen değerin mape dahil olup olmadığını kontrol eder.

java

Copy code

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

map.put("Elma", 5);

map.put("Armut", 3);

boolean varMi = map.containsValue(3);

System.out.println(varMi); // true

keySet(): Map'in anahtar kümesini döndürür.

java

Copy code

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

map.put("Elma", 5);

map.put("Armut", 3);

Set<String> anahtarlar = map.keySet();

System.out.println(anahtarlar); // [Elma, Armut]

values(): Map'in değer koleksiyonunu döndürür.

java

Copy code

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

map.put("Elma", 5);

map.put("Armut", 3);

Collection<Integer> degerler = map.values();

System.out.println(degerler); // [5, 3]

entrySet(): Map'in anahtar-değer çiftlerinden oluşan bir kümesini döndürür.

java

Copy code

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

map.put("Elma", 5);

map.put("Armut", 3);

Set<Map.Entry<String, Integer>> entrySet = map.entrySet();

for (Map.Entry<String, Integer> entry : entrySet) {

    String anahtar = entry.getKey();

    int deger = entry.getValue();

    System.out.println(anahtar + ": " + deger);

}

Bu örnekler, Java'da Map koleksiyonu için sık kullanılan bazı metodları ve açıklamalarını göstermektedir. Map koleksiyonu, anahtar-değer çiftlerini saklayan bir veri yapısıdır ve bir anahtarla değeri ilişkilendirir.

Queue metodları ve açıklamaları

Tabii, aşağıda Java'da sık kullanılan Queue metodlarının örnekleri ve açıklamaları bulunmaktadır.


offer(E e): Belirtilen öğeyi kuyruğa ekler. Kuyruk kapasitesi doluysa false döner.

java

Copy code

Queue<String> queue = new LinkedList<>();

queue.offer("Elma");

queue.offer("Armut");

System.out.println(queue); // [Elma, Armut]

poll(): Kuyruğun başındaki öğeyi kaldırır ve döndürür. Kuyruk boş ise null döner.

java

Copy code

Queue<String> queue = new LinkedList<>();

queue.offer("Elma");

queue.offer("Armut");

String meyve = queue.poll();

System.out.println(meyve); // Elma

System.out.println(queue); // [Armut]

peek(): Kuyruğun başındaki öğeyi döndürür, ancak kuyruğu değiştirmez. Kuyruk boş ise null döner.

java

Copy code

Queue<String> queue = new LinkedList<>();

queue.offer("Elma");

queue.offer("Armut");

String meyve = queue.peek();

System.out.println(meyve); // Elma

System.out.println(queue); // [Elma, Armut]

size(): Kuyruktaki öğelerin sayısını döndürür.

java

Copy code

Queue<String> queue = new LinkedList<>();

queue.offer("Elma");

queue.offer("Armut");

int boyut = queue.size();

System.out.println(boyut); // 2

isEmpty(): Kuyruk boş mu diye kontrol eder.

java

Copy code

Queue<String> queue = new LinkedList<>();

boolean bosMu = queue.isEmpty();

System.out.println(bosMu); // true

clear(): Kuyruktaki tüm öğeleri kaldırır.

java

Copy code

Queue<String> queue = new LinkedList<>();

queue.offer("Elma");

queue.offer("Armut");

queue.clear();

System.out.println(queue); // []

Bu örnekler, Java'da Queue koleksiyonu için sık kullanılan bazı metodları ve açıklamalarını göstermektedir. Queue koleksiyonu, FIFO (First-In-First-Out) ilkesine göre çalışan bir veri yapısıdır, yani ilk giren öğe ilk çıkar.


Stack metodları ve açıklamaları


Tabii, aşağıda Java'da sık kullanılan Stack metodlarının örnekleri ve açıklamaları bulunmaktadır.


push(E item): Belirtilen öğeyi yığına ekler.

java

Copy code

Stack<String> stack = new Stack<>();

stack.push("Elma");

stack.push("Armut");

System.out.println(stack); // [Elma, Armut]

pop(): Yığının en üstündeki öğeyi kaldırır ve döndürür.

java

Copy code

Stack<String> stack = new Stack<>();

stack.push("Elma");

stack.push("Armut");

String meyve = stack.pop();

System.out.println(meyve); // Armut

System.out.println(stack); // [Elma]

peek(): Yığının en üstündeki öğeyi döndürür, ancak yığığı değiştirmez.

java

Copy code

Stack<String> stack = new Stack<>();

stack.push("Elma");

stack.push("Armut");

String meyve = stack.peek();

System.out.println(meyve); // Armut

System.out.println(stack); // [Elma, Armut]

search(Object o): Belirtilen öğenin yığında kaç adım uzakta olduğunu döndürür. Eğer öğe yığında yoksa -1 döner.

java

Copy code

Stack<String> stack = new Stack<>();

stack.push("Elma");

stack.push("Armut");

int adim = stack.search("Elma");

System.out.println(adim); // 2

empty(): Yığın boş mu diye kontrol eder.

java

Copy code

Stack<String> stack = new Stack<>();

boolean bosMu = stack.empty();

System.out.println(bosMu); // true

size(): Yığındaki öğelerin sayısını döndürür.

java

Copy code

Stack<String> stack = new Stack<>();

stack.push("Elma");

stack.push("Armut");

int boyut = stack.size();

System.out.println(boyut); // 2

clear(): Yığındaki tüm öğeleri kaldırır.

java

Copy code

Stack<String> stack = new Stack<>();

stack.push("Elma");

stack.push("Armut");

stack.clear();

System.out.println(stack); // []

Bu örnekler, Java'da Stack sınıfı için sık kullanılan bazı metodları ve açıklamalarını göstermektedir. Stack, LIFO (Last-In-First-Out) ilkesine göre çalışan bir veri yapısıdır, yani en son eklenen öğe en önce çıkarılır.


Java kodları ile ve teorik olarak Java Collections mülakat soruları ve cevapları


ChatGPT

Tabii ki, Java Collections ile ilgili mülakat sorularına bazı örnekler ve cevapları aşağıda bulunmaktadır.


Soru: ArrayList ve LinkedList arasındaki fark nedir?


Cevap: ArrayList ve LinkedList, List arabirimi tarafından genişletilir, ancak farklı veri yapıları kullanırlar. ArrayList, dinamik bir dizi kullanır. Bu, belirli bir indeksteki elemana hızlı bir şekilde erişim sağlar (O(1)). Ancak, ortasına eleman eklemek veya çıkarmak (O(n)) daha fazla zaman alabilir. LinkedList, çift yönlü bir bağlantılı liste kullanır. Liste başına veya sonuna eleman ekleme veya çıkarma işlemleri hızlıdır (O(1)), ancak belirli bir indeksteki elemana erişim (O(n)) daha yavaştır.


Soru: HashMap, LinkedHashMap ve TreeMap arasındaki farklar nelerdir?


Cevap: Bu üç sınıf, Java'nın Map arayüzünü uygular ancak farklı veri yapıları kullanır. HashMap, bir hash tablosu kullanır ve anahtarlar arasında herhangi bir sıralama sağlamaz. LinkedHashMap, hem hash tablosu hem de bağlantılı listeyi kullanır, bu da anahtarların eklenme sırasını korur. TreeMap, bir kırmızı-siyah ağaç kullanır ve anahtarları sıralı bir şekilde tutar.


Soru: Bir HashSet'in ve bir TreeSet'in farkı nedir?


Cevap: Her ikisi de Set arayüzünün bir uygulamasıdır. HashSet, hash tablosu veri yapısını kullanır ve ekleme, çıkarma ve içerme işlemleri genellikle sabit zamanda (O(1)) yapılır. Ancak, HashSet elemanları belirli bir sıraya göre saklamaz. Diğer yandan, TreeSet, bir kırmızı-siyah ağaç veri yapısını kullanır. Bu, elemanları sıralı bir şekilde saklar. Ancak, ekleme, çıkarma ve içerme işlemleri logaritmik zamanda (O(log n)) yapılır.


Soru: Java'da hangi durumlarda bir ArrayList kullanmalıyız ve hangi durumlarda bir LinkedList kullanmalıyız?


Cevap: İhtiyaçlarınıza bağlıdır. Eğer listenizdeki belirli indeksteki elemanlara sık sık erişiyorsanız, ArrayList daha iyi bir seçenek olabilir çünkü bu işlemi O(1) zaman karmaşıklığı ile gerçekleştirir. Ancak, listenin ortasına sık sık eleman ekliyor veya çıkarıyorsanız, LinkedList daha iyi bir seçenek olabilir çünkü bu işlemler O(1) zaman karmaşıklığı ile gerçekleştirilir.


Bu sorular, Java Collections ile ilgili genel mülakat sorularının sadece birkaçıdır ve her biri, belirli bir konunun daha derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Java Collections hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, daha karmaşık veri yapısı sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir.


Soru: Queue ve Stack veri yapılarının farkı nedir?


Cevap: Queue (kuyruk) ve Stack (yığın) iki farklı veri yapısıdır. Queue, FIFO (First In First Out - İlk Giren İlk Çıkar) ilkesini izler. Yani, en önce eklenen elemanlar en önce çıkar. Bu özellik, gerçek hayattaki birçok durumu modellemek için kullanılır, örneğin bir iş kuyruğunu veya etkinliklerin bir sırasını. Stack ise, LIFO (Last In First Out - Son Giren İlk Çıkar) ilkesini izler. Yani, en son eklenen elemanlar en önce çıkar. Bu, derinlik öncelikli arama (depth-first search), geri alma işlemleri (undo operations) gibi durumlarda yararlıdır.


Soru: 'equals()' ve '==' arasındaki fark nedir?


Cevap: '==' operatörü, iki nesnenin aynı referansa sahip olup olmadığını kontrol eder. Diğer bir deyişle, iki referansın aynı nesneyi gösterip göstermediğini kontrol eder. Diğer taraftan, 'equals()' metodu genellikle nesnelerin "eşitliğini" kontrol etmek için kullanılır. Yani, genellikle iki nesnenin aynı değerlere sahip olup olmadığını kontrol eder. Ancak, 'equals()' metodu 'Object' sınıfında tanımlanır ve her sınıfın bu metodu kendi ihtiyaçlarına göre geçersiz kılması beklenir.


Soru: Java Collections Framework'deki 'fail-fast' ve 'fail-safe' terimlerinin anlamları nedir?


Cevap: 'fail-fast' ve 'fail-safe' terimleri, bir koleksiyonun yinelemesi (iteration) sırasında yapısal değişikliklere nasıl tepki verdiğini ifade eder. 'fail-fast' yineleyiciler, koleksiyon üzerinde yapısal bir değişiklik algıladıklarında hemen 'ConcurrentModificationException' hatası atar. Bu, yineleyicinin tutarlılığını korur. Diğer yandan, 'fail-safe' yineleyiciler, yapısal değişikliklere karşı dayanıklıdır. Bunlar, genellikle koleksiyonun bir kopyasını oluşturur ve bu kopya üzerinde yineleme yapar, böylece orijinal koleksiyon üzerinde yapılan değişikliklerden etkilenmezler. Ancak, bu ek bellek maliyetine neden olur.


Soru: Vector ve ArrayList arasındaki fark nedir?


Cevap: Hem Vector hem de ArrayList, dinamik bir dizi kullanır ve List arayüzünü uygularlar. Ancak, iki ana fark vardır:


İlk olarak, Vector sınıfı senkronize edilir, yani thread-safe'dir. Bu, bir seferde sadece bir thread'in Vector üzerinde işlem yapabileceği anlamına gelir. Diğer yandan, ArrayList thread-safe değildir. Bu, ArrayList'in genellikle daha hızlı olduğu anlamına gelir, ancak birden fazla thread arasında paylaşıldığında dikkatli olunması gerekmektedir.

İkincisi, Vector ve ArrayList'in kapasiteleri otomatik olarak genişletildiğinde farklı davranışları vardır. ArrayList, kapasitesini %50 artırırken, Vector kapasitesini ikiye katlar. Bu, Vector'ün büyük veri kümeleri için daha fazla bellek tükettiği anlamına gelebilir.

Bu sorular, Java Collections hakkındaki anlayışınızı daha da derinleştirecek ve Java'da veri yapılarını etkili bir şekilde kullanma yeteneğinizi artıracaktır.


Soru: Bir HashSet'te bir elemanı aramak için ne kadar zaman gereklidir?


Cevap: Genellikle, bir HashSet'te bir elemanı aramak için gereken zaman O(1), yani sabittir. Bu, HashSet'in hash tablosu veri yapısını kullandığı ve bir öğenin varlığını kontrol etmek için öğenin hash kodunu kullandığı için mümkündür. Ancak, iyi bir hash işlevi kullanılmazsa ve hash çakışmaları oluşursa, arama süresi kötüleşebilir.


Soru: Java'da bir HashMap'in kapasitesi ne zaman artar?


Cevap: HashMap'in kapasitesi, mevcut eleman sayısı (yani HashMap'in boyutu) yük faktörünün çarpımını aştığında artar. Yük faktörü, HashMap'in ne kadar dolu olduğunu belirler. Örneğin, yük faktörü 0.75 (varsayılan değer) olarak ayarlandığında, HashMap'in kapasitesi, eleman sayısı kapasitenin %75'ini aştığında ikiye katlanır.


Soru: Bir TreeMap'de bir elemanı aramak için ne kadar zaman gereklidir?

Cevap: TreeMap'de bir elemanı aramak, genellikle O(log n) zaman gerektirir. Bu, TreeMap'in bir kırmızı-siyah ağaç veri yapısı kullandığı ve bu veri yapısının dengeli olmasını sağladığı için mümkündür.


Soru: LinkedList ve ArrayDeque arasındaki fark nedir?

Cevap: Hem LinkedList hem de ArrayDeque, çift yönlü bir kuyruk (Deque) olarak kullanılabilirler. Ancak, LinkedList, çift yönlü bir bağlantılı listeyi (Doubly Linked List) kullanırken, ArrayDeque, dinamik bir dizi (Dynamic Array) kullanır. Bu nedenle, ArrayDeque, genellikle LinkedList'e kıyasla daha hızlıdır, çünkü bağlantılı listelerdeki gereksiz hafıza referanslarından kaçınır. LinkedList'in ek avantajı, List arabirimini de uygulaması ve böylece indeks tabanlı işlemleri desteklemesidir.


Soru: Bir PriorityQueue'nun kapasitesi ne zaman artar?

Cevap: PriorityQueue'nun kapasitesi, mevcut eleman sayısı kapasiteyi aştığında artar. Başlangıçta, PriorityQueue'nun kapasitesi Java'da 11'dir. Ancak, bu kapasite otomatik olarak artar ve genellikle mevcut kapasitenin iki katıdır.


Bu sorular, Java Collections hakkında daha derin bir anlayış geliştirmenize yardımcı olabilir ve Java'da veri yapılarını etkili bir şekilde nasıl kullanacağınıza dair daha iyi bir


Soru: 'synchronized' koleksiyonlar ve 'Concurrent' koleksiyonlar arasındaki fark nedir?

Cevap: Her iki tür de çok iş parçacıklı (multi-threaded) ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, ana fark, 'synchronized' koleksiyonların bir seferde sadece bir iş parçacığına erişim sağlarken, 'Concurrent' koleksiyonların aynı anda birden fazla iş parçacığının erişimine izin vermesidir. Bu, 'Concurrent' koleksiyonların genellikle daha yüksek eşzamanlılık (concurrency) düzeyine sahip olmalarını ve bu nedenle 'synchronized' koleksiyonlardan daha iyi performans göstermelerini sağlar.


Soru: Java'da hangi koleksiyonlar null değerlerini destekler?

Cevap: Çoğu Java Koleksiyonları null değerleri destekler. Örneğin, List arabirimini uygulayan tüm sınıflar (ArrayList, LinkedList, vs.), Set arabirimini uygulayan bazı sınıflar (HashSet, LinkedHashSet, vs.), ve Map arabirimini uygulayan tüm sınıflar (HashMap, LinkedHashMap, vs.) null değerlerini destekler. Ancak, bazı koleksiyonlar (örneğin, TreeMap, TreeSet, ConcurrentMap uygulamaları, vs.) null değerlerini desteklemezler.


Soru: Java Collections Framework'de 'Comparable' ve 'Comparator' arasındaki fark nedir?

Cevap: 'Comparable' ve 'Comparator', Java'da nesneleri karşılaştırmak için kullanılan iki arabirimdir. 'Comparable' arabirimi, bir nesnenin kendi kendine karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Bir sınıf 'Comparable' arabirimini uyguladığında, bu sınıfın nesneleri arasında doğal bir sıralama sağlar. Diğer yandan, 'Comparator' arabirimi, iki farklı nesnenin karşılaştırılmasını sağlar. 'Comparator' sınıfının bir örneği, koleksiyonların belirli bir sıralama düzenine göre sıralanmasını sağlamak için kullanılabilir.


Soru: 'Collections.sort()' ve 'Arrays.sort()' arasındaki fark nedir?

Cevap: Her iki metot da, belirli bir listeyi veya diziyi sıralamak için kullanılır. Ancak, 'Collections.sort()' metodu, List arabirimini uygulayan bir nesne üzerinde kullanılırken, 'Arrays.sort()' metodu, bir dizi üzerinde kullanılır. 'Collections.sort()' metodu, belirli bir karşılaştırma düzenine (Comparator'a) göre listeyi sıralamak için de kullanılabilir. 'Arrays.sort()' metodu, dizilerdeki ilkel veri türlerini ve nesneleri sıralayabilir.


Bu sorular, Java Collections hakkında daha derin bir anlayış geliştirmenize yardımcı olabilir ve Java'da veri yapılarını etkili bir şekilde nasıl kullanacağınıza dair daha iyi bir anlayış kazandırabilir.


Soru: Bir ArrayList'i bir LinkedList'e çevirmek için nasıl bir kod yazarsınız?

Cevap: Bir ArrayList'i bir LinkedList'e çevirmek oldukça basittir. İşte bir örnek:


vbnet

Copy code

```java

ArrayList<String> arrayList = new ArrayList<>();

// ... (arrayList'i doldurun)

LinkedList<String> linkedList = new LinkedList<>(arrayList);

```


Bu kod, önce bir ArrayList oluşturur, sonra bu ArrayList'i LinkedList kurucusuna (constructor) geçirerek bir LinkedList oluşturur.

19. Soru: Iterator ve ListIterator arasındaki farklar nelerdir?


Cevap: Hem Iterator hem de ListIterator, bir koleksiyon üzerinde dolaşmayı sağlar. Ancak, ListIterator sadece List arabirimini uygulayan sınıflarda kullanılabilir ve bi-yönlü yinelemeyi (ileri ve geri) destekler, yani ListIterator ile liste üzerinde hem ileri hem de geri doğru dolaşabiliriz. Diğer yandan, Iterator tüm koleksiyonlar üzerinde kullanılabilir ve yalnızca tek yönlü yinelemeyi (sadece ileri) destekler.


Soru: Java'da bir Queue ve bir Deque arasındaki fark nedir?

Cevap: Queue (kuyruk) ve Deque (çift yönlü kuyruk) her ikisi de bir dizi elemanı saklar. Queue, elemanların FIFO (First-In-First-Out) sırasına göre düzenlendiği bir veri yapısıdır. Diğer yandan, Deque, elemanların hem başından hem de sonundan eklenip çıkarılabildiği bir veri yapısıdır. Bu, Deque'nun hem Stack (LIFO: Last-In-First-Out) hem de Queue (FIFO: First-In-First-Out) olarak kullanılabileceği anlamına gelir.


Soru: Java'da bir ArrayList ve bir Vector arasındaki fark nedir?

Cevap: Hem ArrayList hem de Vector, dinamik dizilerdir ve List arabirimini uygularlar. Ancak, ArrayList thread-safe değildir ve bu yüzden genellikle daha hızlıdır, ancak çok iş parçacıklı ortamlarda dikkatli kullanılmalıdır. Diğer taraftan, Vector, her metodun senkronize edildiği thread-safe bir sınıftır, bu da Vector'un çok iş parçacıklı ortamlarda güvenli olduğu anlamına gelir. Ancak, bu senkronizasyon Vector'un genellikle ArrayList'ten daha yavaş çalışmasına neden olur.


Bu sorular, Java Collections hakkında daha derin bir anlayış geliştirmenize yardımcı olabilir ve Java'da veri yapılarını etkili bir şekilde nasıl kullanacağınıza dair daha iyi bir anlayış kazandırabilir.


Soru: Java'da HashSet ve LinkedHashSet arasındaki fark nedir?

Cevap: Hem HashSet hem de LinkedHashSet, Set arabirimini uygular ve yinelenen elemanları içeremez. Fark, HashSet'in elemanları rastgele sıraladığı halde, LinkedHashSet'in elemanları eklendikleri sırayla tutar. Bu, LinkedHashSet'in hem HashSet gibi bir Set olduğu, hem de bir LinkedList gibi elemanların ekleme sırasını hatırladığı anlamına gelir.


Soru: Bir HashMap ile bir Hashtable arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Hem HashMap hem de Hashtable, Map arabirimini uygular ve anahtar-değer çiftlerini saklarlar. Ancak, HashMap, null anahtarları ve null değerleri desteklerken, Hashtable bunları desteklemez. Ayrıca, Hashtable senkronize edilmiştir (thread-safe), yani çok iş parçacıklı ortamlarda güvenli iken, HashMap senkronize edilmez ve dolayısıyla çok iş parçacıklı ortamlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu senkronizasyon, Hashtable'ın genellikle HashMap'den daha yavaş çalışmasına neden olur.


Soru: Java'da bir Stack ve bir Queue arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Stack ve Queue, her ikisi de bir dizi elemanı saklarlar. Ancak, Stack, elemanların LIFO (Last-In-First-Out) sırasına göre düzenlendiği bir veri yapısıdır. Yani, en son eklenen eleman, ilk çıkarılan elemandır. Diğer yandan, Queue, elemanların FIFO (First-In-First-Out) sırasına göre düzenlendiği bir veri yapısıdır. Yani, ilk eklenen eleman, ilk çıkarılan elemandır.


Soru: Java'da bir TreeMap ile bir HashMap arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Hem TreeMap hem de HashMap, Map arabirimini uygular ve anahtar-değer çiftlerini saklarlar. Ancak, HashMap, elemanları rastgele sıralar, TreeMap ise anahtarlarına göre sıralar. Ayrıca, HashMap, null anahtarları ve null değerleri desteklerken, TreeMap bunları desteklemez.


Bu sorular, Java Collections hakkında daha derin bir anlayış geliştirmenize yardımcı olabilir ve Java'da veri yapılarını etkili bir şekilde nasıl kullanacağınıza dair daha iyi bir anlayış kazandırabilir.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo