Spring Expression Language Tam Rehber

Spring Expression Language Tam RehberSpring Expression Language (SpEL) rehberi, Spring framework'ün güçlü ve esnek bir ifade dilidir. SpEL, Java nesneleri, bean'ler ve özellikler arasında çalışarak ifadeler, mantık ve koşulları değerlendirmeye olanak tanır. Bu rehberde SpEL'in temelleri, kullanım alanları ve önemli özellikleri ele alınacaktır.

1. SpEL'e Giriş

SpEL, Spring'in çekirdek modülünün bir parçasıdır ve genellikle Spring bean tanımlamalarında, Spring Security'de, Spring Data JPA'da ve daha birçok alanda kullanılır.

Örnek Kullanım

java

@Value("#{systemProperties['user.name']}") private String userName;

2. Temel Operatörler

SpEL, matematiksel, karşılaştırma ve mantıksal operatörleri destekler:

 • Matematiksel Operatörler: +, -, *, /, %, ^
 • Karşılaştırma Operatörleri: ==, !=, <, >, <=, >=
 • Mantıksal Operatörler: and, or, not

Örnekler

java

@Value("#{2 + 2}") private int result; // 4 @Value("#{T(java.lang.Math).PI}") private double pi; // 3.141592653589793

3. Literal Değerler

SpEL, çeşitli veri türlerini destekler:

 • String: 'Hello World'
 • Numerik: 123
 • Boolean: true, false
 • Null: null

4. Bean Erişimi

SpEL, Spring bean'lerine erişimi sağlar:

java

@Value("#{beanName.property}") private String beanProperty;

5. Koleksiyonlar

SpEL, koleksiyonlar üzerinde işlem yapabilir:

java

@Value("#{beanName.list[0]}") private String firstElement; @Value("#{beanName.map['key']}") private String mapValue;

6. Yerleşik İşlevler

SpEL, çeşitli yerleşik işlevleri destekler:

 • T(): Sınıf tiplerine erişim sağlar.
 • new: Yeni nesneler oluşturur.
 • List, Map: Koleksiyonlar oluşturur.

Örnek

java

@Value("#{T(java.util.Collections).singletonList('item')}") private List<String> singletonList;

7. Şartlı İfadeler

SpEL, şartlı ifadeler ve ternary operatörleri destekler:

java

@Value("#{1 == 1 ? 'true' : 'false'}") private String conditionalValue; // true

8. Güvenlik ve Kapsam

SpEL ifadeleri değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken bazı güvenlik konuları vardır. Potansiyel olarak güvenli olmayan ifadeler kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

9. Kullanım Alanları

 • Spring Bean Tanımlamaları: Bean özelliklerini dinamik olarak ayarlamak için.
 • Spring Security: Yetkilendirme ve kimlik doğrulama kuralları.
 • Spring Data JPA: Dinamik sorgular oluşturmak için.
 • Spring MVC: View katmanında ifade dilini kullanmak için.

10. İleri Düzey Konular

 • Özel SpEL İşlevleri: Kendi işlevlerinizi tanımlayabilirsiniz.
 • ExpressionParser ve EvaluationContext: Daha karmaşık senaryolar için.

Örnek Kullanım

java

ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser(); Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.concat('!')"); String message = (String) exp.getValue(); // Hello World!

Sonuç

Spring Expression Language (SpEL), Spring framework'ün önemli bir bileşenidir ve birçok farklı senaryoda güçlü ve esnek çözümler sunar. Bu rehber, SpEL'in temel kavramlarını ve kullanım alanlarını özetlemektedir. Daha fazla bilgi ve ayrıntılı kullanım örnekleri için Spring'in resmi belgelerine başvurabilirsiniz.


Elbette, işte Spring Expression Language (SpEL) kullanımıyla ilgili 20 farklı örnek senaryo ve kodları:


### 1. Sistem Özelliklerine Erişim

```java

@Value("#{systemProperties['user.home']}")

private String userHome;

```


### 2. Matematiksel İşlemler

```java

@Value("#{2 * 3}")

private int result; // 6

```


### 3. Boolean İşlemleri

```java

@Value("#{1 > 0}")

private boolean isGreater; // true

```


### 4. String Birleştirme

```java

@Value("#{ 'Hello ' + 'World' }")

private String greeting; // "Hello World"

```


### 5. Bean Özelliklerine Erişim

```java

@Value("#{myBean.someProperty}")

private String someProperty;

```


### 6. Liste Elemanına Erişim

```java

@Value("#{myBean.myList[0]}")

private String firstElement;

```


### 7. Map Değerine Erişim

```java

@Value("#{myBean.myMap['key']}")

private String mapValue;

```


### 8. Statik Metot Çağrısı

```java

@Value("#{T(java.lang.Math).random()}")

private double randomValue;

```


### 9. Yeni Nesne Oluşturma

```java

@Value("#{new java.lang.String('Hello')}")

private String helloString;

```


### 10. Ternary Operatörü

```java

@Value("#{1 == 1 ? 'true' : 'false'}")

private String conditional; // "true"

```


### 11. Yerel Değişken Tanımlama

```java

#{'Hello' eq 'Hello' ? 'Yes' : 'No'}

```


### 12. Bean Metodu Çağırma

```java

@Value("#{myBean.someMethod()}")

private String methodResult;

```


### 13. Koleksiyon Oluşturma

```java

@Value("#{ {'key1': 'value1', 'key2': 'value2'} }")

private Map<String, String> myMap;

```


### 14. Liste Oluşturma

```java

@Value("#{ {'one', 'two', 'three'} }")

private List<String> myList;

```


### 15. Güvenlik İfadesi

```java

@Value("#{securityService.hasRole('ROLE_ADMIN')}")

private boolean isAdmin;

```


### 16. Çift Noktalı Operatör Kullanımı

```java

@Value("#{myBean.myList.?[length() > 3]}")

private List<String> filteredList;

```


### 17. Toplama Fonksiyonu Kullanımı

```java

@Value("#{T(java.util.Arrays).asList(1, 2, 3).size()}")

private int listSize;

```


### 18. Bean Durum Kontrolü

```java

@Value("#{myBean.someProperty == null ? 'default' : myBean.someProperty}")

private String defaultProperty;

```


### 19. Düzenli İfade Kullanımı

```java

@Value("#{myBean.someString matches '^[a-zA-Z]+$'}")

private boolean isAlphabetic;

```


### 20. Negatif Durum Kontrolü

```java

@Value("#{not myBean.active}")

private boolean isNotActive;

```


Bu örnekler, SpEL'in Spring projelerinde ne kadar esnek ve güçlü bir araç olduğunu göstermektedir. Bu senaryoları kendi projelerinize uyarlayarak daha dinamik ve esnek çözümler oluşturabilirsiniz. Eğer belirli bir senaryo hakkında daha fazla ayrıntı isterseniz, lütfen belirtin!

Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo