spring cloud etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
spring cloud etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Spring Cloud Api Gateway ile neleri ve nasıl yapabilirim?Spring Cloud Gateway, Spring ekosistemi içinde mikro hizmet mimarileri için bir API Gateway çözümüdür. Mikro hizmetlerin yönetimini kolaylaştırmak, trafik yönlendirme, filtreleme, hizmet keşfi gibi işlemleri merkezi bir noktadan kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu, genellikle mikro hizmet mimarisinde karşılaşılan sorunlardan bazılarını çözerek, uygulamalar arası iletişimi daha yönetilebilir ve güvenli hale getirir. Spring Cloud Gateway ile yapabileceğiniz başlıca işlemler şunlardır:


Trafik Yönlendirme

Yönlendirme Kuralları: Gelen istekleri belirli parametrelere göre (örneğin, URL yolu, HTTP metodları) mikro hizmetlere yönlendirme kuralları tanımlayabilirsiniz.

Yük Dengesi: Çeşitli yük dengesi stratejileri kullanarak gelen istekleri birden fazla hizmet örneği arasında dengeli bir şekilde dağıtabilirsiniz.

Filtreleme

Ön Filtreler: İstekleri hedef servise yönlendirmeden önce çeşitli işlemler (örneğin, istek loglama, kimlik doğrulama) gerçekleştirebilirsiniz.

Sonra Filtreler: Mikro hizmetten gelen yanıtı müşteriye göndermeden önce işlemler yapabilirsiniz (örneğin, yanıtı değiştirme, yanıt loglama).

Güvenlik

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Gelen isteklerdeki kullanıcıların kimliklerini doğrulayabilir ve yetkilendirebilirsiniz.

Çapraz Kaynak İstekleri (CORS): Farklı kaynaklardan gelen isteklere izin vermek veya kısıtlamak için CORS politikalarını yönetebilirsiniz.

Hizmet Keşfi

Eureka, Consul gibi hizmet keşfi araçları ile entegrasyon sağlayarak, mikro hizmetlerin dinamik olarak keşfedilmesini ve yönetilmesini sağlar.

Performans

Önbellekleme: Sıkça yapılan isteklerin yanıtlarını önbelleğe alarak performansı artırabilirsiniz.

Sıkıştırma: Ağ üzerinden gönderilen verinin boyutunu azaltmak için yanıtları sıkıştırabilirsiniz.

Yapılandırma ve Yönetim

Uygulama yapılandırmalarını merkezi bir konumdan yönetebilir ve değişiklikleri kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Spring Cloud Gateway'in programatik ve deklaratif (yapılandırma dosyaları aracılığıyla) iki ana yönlendirme ve filtreleme yapılandırması sağladığını unutmayın. Bu, geliştiricilere esneklik sağlar ve çeşitli kullanım senaryolarını destekler.


Nasıl Yapılır

Spring Cloud Gateway ile çalışmak için genellikle şu adımlar izlenir:


Bağımlılık Ekleme: spring-cloud-starter-gateway bağımlılığını Maven veya Gradle yapılandırma dosyanıza ekleyin.

Yönlendirme Kuralları Tanımlama: application.yml veya application.properties dosyasında yönlendirme kurallarınızı tanımlayın.

Filtreler Kullanma: İstekleri işlemeden önce veya sonra uygulanacak özel filtreler oluşturun.

Güvenlik Kuralları Ekleme: Spring Security ile entegrasyon sağlayarak kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları ekleyin.

**Hizmet Keşfi Entegrasyonu**: Eğer mikro hizmetleriniz bir hizmet keşif mekanizması kullanıyorsa (örneğin, Eureka), Spring Cloud Gateway'i bu hizmet keşif aracıyla entegre edin, böylece mikro hizmetlerinizin konumlarını dinamik olarak bulup yönlendirme yapabilir.


Bu adımları takip ederek, Spring Cloud Gateway üzerinde bir API Gateway kurulumunu başlatabilir ve mikro hizmetlerinizin yönetimini, güvenliğini ve izlenebilirliğini artırabilirsiniz. Şimdi, daha detaylı birkaç örneğe bakalım:


1. Bağımlılık Ekleme

Maven projesi için pom.xml dosyanıza aşağıdaki bağımlılığı ekleyin:


xml

Copy code

<dependency>

    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>

    <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>

    <version>VersiyonNumarası</version>

</dependency>

Gradle için build.gradle dosyanıza aşağıdaki satırı ekleyin:


groovy

Copy code

implementation 'org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-gateway:VersiyonNumarası'

2. Yönlendirme Kuralları Tanımlama

application.yml dosyanızda basit bir yönlendirme kuralı tanımlayabilirsiniz:


yaml

Copy code

spring:

  cloud:

    gateway:

      routes:

        - id: myservice_route

          uri: http://localhost:8081

          predicates:

            - Path=/myservice/**

          filters:

            - AddRequestHeader=X-Request-MyService, Awesome

Bu yapılandırma, gelen isteklerin /myservice/** yolu ile eşleşenlerini http://localhost:8081 adresine yönlendirir ve isteğe özel bir başlık ekler.


3. Filtreler Kullanma

Özel bir filtre oluşturarak, istekler üzerinde daha karmaşık işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, bir isteğin işlenme süresini ölçen bir filtre:


java

Copy code

@Bean

public GlobalFilter customFilter() {

    return (exchange, chain) -> {

        long startTime = System.currentTimeMillis();

        return chain.filter(exchange).then(

                Mono.fromRunnable(() -> {

                    long endTime = System.currentTimeMillis();

                    System.out.println("İşlem süresi: " + (endTime - startTime) + "ms");

                })

        );

    };

}

4. Güvenlik Kuralları Ekleme

Spring Security ile entegre olarak, API'nize kimlik doğrulama ve yetkilendirme ekleyebilirsiniz. Örneğin, basit bir HTTP Basic kimlik doğrulaması:


java

Copy code

@EnableWebSecurity

public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override

    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

        http

            .authorizeRequests()

            .anyRequest().authenticated()

            .and()

            .httpBasic();

    }

}

5. Hizmet Keşfi Entegrasyonu

Eureka ile entegrasyon için, spring-cloud-starter-netflix-eureka-client bağımlılığınız olmalı ve application.yml dosyanızda Eureka sunucusunun konfigürasyonunu tanımlamalısınız. Bu, Gateway'in Eureka'dan mikro hizmetlerin konum bilgisini otomatik olarak almasını sağlar.


Bu adımlar ve örnekler, Spring Cloud Gateway ile neler yapabileceğinize dair bir başlangıç noktası sunar. Her projenin ihtiyaçları farklı olduğu için, Gateway'in sağladığı özellikleri ve esnekliği projenizin gereksinimlerine göre şekillendirebilirsiniz.


Spring Cloud Gateway ile ilgili özellik ve yeteneklerin detaylı incelemesinin ardından, daha ileri düzey konseptlere ve uygulamalara da değinelim. Bu kapsamda, izlenebilirlik, resilence (dayanıklılık) patterns (desenleri), ve dinamik yönlendirme gibi özellikler üzerinde duracağız.


Izlenebilirlik ve Loglama

Spring Cloud Gateway ile izlenebilirliği artırmanın yollarından biri Spring Cloud Sleuth ve Zipkin gibi araçlarla entegrasyondur. Bu entegrasyon, her bir istek için benzersiz bir izleme ID'si oluşturur ve bu ID'yi mikro hizmetler arasında taşır. Böylece, bir kullanıcı isteğinin sistem içindeki yolculuğunu baştan sona izleyebilirsiniz.


Örnek Konfigürasyon

Spring Cloud Sleuth eklemek için, spring-cloud-starter-sleuth bağımlılığını projenize ekleyin. Zipkin ile entegrasyon için spring-cloud-starter-zipkin bağımlılığını ekleyebilirsiniz. Bu entegrasyonlar, isteklerinizi ve mikroservis çağrılarınızı izlemenize olanak tanır.


Resilience Patterns

Spring Cloud Gateway, hizmetler arası iletişimde dayanıklılığı artırmak için Circuit Breaker pattern gibi resilience patterns'i destekler. Spring Cloud Circuit Breaker ile entegrasyon, ağ hataları veya hizmet aksaklıkları sırasında sisteminizin daha dayanıklı olmasını sağlar.


Circuit Breaker Konfigürasyonu

Circuit Breaker eklemek için, spring-cloud-starter-circuitbreaker-reactor-resilience4j bağımlılığını projenize ekleyebilirsiniz. Daha sonra, belirli yönlendirme kuralları için fallback metodları tanımlayabilir ve hizmetlerinizin aksama durumunda alternatif akışlar sağlayabilirsiniz.


Dinamik Yönlendirme

Spring Cloud Gateway, dinamik yönlendirme yeteneği sayesinde, uygulama çalışırken yönlendirme kurallarının değiştirilmesine olanak tanır. Bu, özellikle mikro hizmetlerin dinamik olarak eklenip çıkarıldığı büyük ölçekli sistemler için yararlıdır.


Dinamik Yönlendirme için Örnek

Yönlendirme kurallarını veritabanından veya konfigürasyon servisinden (örneğin, Spring Cloud Config) okuyarak, uygulama çalışırken değişiklik yapabilirsiniz. Bu tür bir yapılandırma, RouteDefinitionLocator bean'ini özelleştirerek veya kendi RouteLocator bean'inizi tanımlayarak sağlanabilir.


Sonuç

Spring Cloud Gateway, mikro hizmet mimarisinde önemli bir rol oynayan güçlü ve esnek bir API Gateway çözümüdür. Trafik yönlendirme, filtreleme, güvenlik, izlenebilirlik ve resilence patterns gibi çeşitli özelliklerle, mikro hizmetlerinizi daha etkili bir şekilde yönetmenizi ve ölçeklemenizi sağlar. Gateway'in sağladığı dinamik yönlendirme ve entegrasyon yetenekleri, değişen iş ihtiyaçlarına hızlıca adapte olmanıza olanak tanır. Spring Cloud Gateway ile uygulamalarınızın mimarisini, güvenliğini ve dayanıklılığını bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Spring Cloud Api Gateway ile karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleriSpring Cloud API Gateway, mikroservis mimarisinde uygulamalar arası iletişimi yönetmek için kullanılan bir araçtır. Bu gateway, uygulamalara gelen istekleri uygun mikroservislere yönlendirir, çeşitli cross-cutting concerns'i (güvenlik, izleme, oran sınırlama vb.) merkezi bir noktada ele alır. Ancak, her teknoloji gibi, Spring Cloud API Gateway kullanırken de karşılaşılabilecek bazı yaygın sorunlar ve çözümleri vardır:


1. Yönlendirme Sorunları

Sorun: Gateway'in istekleri doğru mikroservislere yönlendirememesi.

Çözüm: Yönlendirme kurallarınızı dikkatlice gözden geçirin ve hedef servislerin URL'lerini doğru şekilde yapılandırdığınızdan emin olun. Ayrıca, dinamik yönlendirme için Spring Cloud Gateway'in DiscoveryClient ile nasıl entegre edileceğini inceleyin.


2. Güvenlik Endişeleri

Sorun: API Gateway üzerinden yapılan isteklerin güvenliğinin yetersiz olması.

Çözüm: Spring Security ile entegrasyon sağlayarak JWT tokenları, OAuth2, API anahtarları gibi yöntemlerle kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarını implemente edin. Ayrıca, HTTPS kullanarak trafik şifrelemeyi unutmayın.


3. Performans ve Gecikme Zamanları

Sorun: Gateway üzerinden geçen isteklerin neden olduğu ekstra gecikme.

Çözüm: Önbellekleme, oran sınırlama ve devre kesici (circuit breaker) pattern'ları gibi yöntemlerle API Gateway'in performansını optimize edin. Spring Cloud Gateway için Reactor Netty HTTP istemcisi ayarlarını inceleyerek gecikme sürelerini minimize edin.


4. Hata Yönetimi

Sorun: Beklenmedik hatalar veya mikroservislerin çökmesi durumunda uygun hata mesajlarının döndürülememesi.

Çözüm: Global hata işleyicileri kullanarak ve Fallback yöntemleri tanımlayarak hata yönetimini güçlendirin. Spring Cloud Gateway'in GlobalFilter özelliğini kullanarak hataları yakalayıp uygun yanıtları döndürebilirsiniz.


5. Servis Keşfi Sorunları

Sorun: Mikroservislerin dinamik olarak değişen IP adresleri ve port numaraları nedeniyle keşfedilememesi.

Çözüm: Eureka, Consul gibi bir servis keşif mekanizması kullanın ve Spring Cloud API Gateway'i bu servis kayıt defteri ile entegre edin. Bu, Gateway'in mikroservislerin güncel adreslerini otomatik olarak bulmasını sağlar.


6. Yapılandırma Yönetimi

Sorun: Gateway ve mikroservisler için yapılandırma değişikliklerinin yönetilmesi zor olabilir.

Çözüm: Spring Cloud Config gibi merkezi bir yapılandırma yönetim sistemini kullanarak, tüm mikroservisler ve API Gateway için yapılandırmaları merkezi bir yerden yönetin. Bu, yapılandırma değişikliklerini daha kolay hale getirir.


7. İzleme ve Loglama

Sorun: Gateway ve mikroservisler arasındaki trafik üzerinde yeterli görünürlüğün olmaması.

Çözüm: Spring Cloud Sleuth, Zipkin gibi araçları kullanarak isteklerin izini sürün ve loglayın. Bu, hata ayıklamayı ve sistem üzerindeki trafik akışını anlamayı kolaylaştırır.


Bu sorunlar ve çözümleri, Spring Cloud API Gateway kullanırken karşılaşılabilecek bazı yaygın durumları ve nasıl üstesinden gelinebileceğini özetler. Ancak, her projenin kendine özgü ihtiyaçları ve zorlukları vardır, bu nedenle aşağıdaki ek ipuçları ve en iyi uygulamalar da faydalı olabilir:


8. Yük Dengeleme

Sorun: Tek bir noktada oluşan yüksek trafik miktarının yönetilmesi.

Çözüm: Spring Cloud Gateway ile entegre çalışabilen, Ribbon veya Spring Cloud LoadBalancer gibi yük dengeleme araçlarını kullanarak, gelen istekleri otomatik olarak birden fazla örneğe dağıtın. Bu, sistem üzerindeki yükü dengelemeye ve tek bir noktada oluşabilecek darboğazları önlemeye yardımcı olur.


9. Dinamik Yönlendirme

Sorun: Statik yönlendirme kurallarının, mikroservislerin dinamik doğasıyla uyumlu olmaması.

Çözüm: Spring Cloud Gateway'in RouteLocator bean'ini kullanarak programatik olarak yönlendirme kurallarını tanımlayın veya application.yml dosyasında dinamik yönlendirme kuralları belirleyin. Bu, servislerinizin yerlerinin değişmesi durumunda kolayca güncellemeler yapmanıza olanak tanır.


10. Sertifika ve Güvenlik Yönetimi

Sorun: SSL/TLS sertifikaları ve güvenlik politikalarının yönetimi zor olabilir.

Çözüm: Let's Encrypt gibi otomatik sertifika yenileme hizmetleri ve Spring Security'nin güvenlik konfigürasyonlarını kullanarak güvenlik yönetimini otomatikleştirin. Bu, sertifika süreçlerini basitleştirir ve uygulamanızın güvenliğini artırır.


11. Çoklu Protokol Desteği

Sorun: WebSocket gibi çeşitli protokolleri destekleme ihtiyacı.

Çözüm: Spring Cloud Gateway'in WebSocket desteğini kullanarak, HTTP/HTTPS trafiğinin yanı sıra gerçek zamanlı WebSocket trafiğini de yönetin. Bu, daha zengin kullanıcı deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır.


12. Uygulama Kesintilerine Hazırlıklı Olma

Sorun: Beklenmeyen hizmet kesintileri ve sistem hataları.

Çözüm: Hystrix, Resilience4J gibi devre kesici kütüphaneleri entegre ederek sisteminizin hatalara karşı dirençli olmasını sağlayın. Bu, hizmet kesintileri sırasında zararı minimuma indirmeye ve sistem stabilitenizi korumaya yardımcı olur.


13. API Sürüm Yönetimi

Sorun: API sürümlerini yönetmenin zor olması.

Çözüm: URI yollarında veya HTTP başlıklarında sürüm bilgisi kullanarak API sürümlerini yönetin. Bu, eski ve yeni sürümler arasında kolay geçiş yapılabilmesini ve API'nin gelecekteki değişikliklere uyum sağlamasını kolaylaştırır.


Bu öneriler, Spring Cloud API Gateway ile çalışırken karşılaşılabilecek bazı yaygın sorunları çözmenize yardımcı olabilir. Ancak, her bir sorunun bağlamına ve projenizin özelliklerine bağlı olarak, özel çözümler geliştirmeniz gerekebilir. Topluluk desteği, resmi belgeler ve en iyi uygulamalar, bu süreçte size rehberlik edebilir.

Spring Cloud Eıroka Service ip adreslerini hangi veri yapısında tutar? Birden fazla Euroka instance ı olursa hafızadaki verileri nasıl scale eder? Euroka Server Kubernetes kullanıldığında nasıl ikame edilir? İkame edilmezse nasıl kullanılır?

Spring Cloud Eıroka Service ip adreslerini hangi veri yapısında tutar?
Euroka Server mikroservisleri nasıl keşfeder ve ayakta olduklarını nasıl anlar?


Eureka Server, Netflix OSS tarafından geliştirilen bir hizmet keşif aracıdır ve mikroservis mimarilerindeki uygulamalar için temel bir bileşendir. Mikroservislerin birbirlerini dinamik bir şekilde bulmalarını ve iletişim kurmalarını sağlar. Eureka Server'ın mikroservisleri nasıl keşfettiği ve onların ayakta olup olmadığını nasıl anladığı, aşağıdaki adımlar ve mekanizmalar ile açıklanabilir:


Hizmet Kaydı (Service Registration)

Mikroservislerin Kaydı: Her mikroservis, Eureka Server'a kendini kaydederken IP adresi, port numarası, sağlık kontrolü URL'i ve diğer metadata gibi bilgileri sağlar. Bu kayıt işlemi genellikle mikroservis başlatıldığında otomatik olarak yapılır.

Yenileme (Renew): Kayıtlı her mikroservis, belirli aralıklarla Eureka Server'a "yenileme" istekleri gönderir. Bu, mikroservisin hala aktif ve sağlıklı olduğunu Eureka Server'a bildirir. Genellikle, bu yenileme istekleri her 30 saniyede bir yapılır.

Hizmet Keşfi (Service Discovery)

Hizmet Sorgulama: Bir mikroservis, diğer mikroservislerle iletişim kurmak istediğinde, Eureka Server'dan hedef servisin ayrıntılarını sorgular. Eureka Server, kayıtlı servislerin güncel listesini sağlayarak, istemci mikroservisin hedef servisle doğrudan iletişim kurmasını sağlar.

Yük Dengeleme: İstemci tarafı yük dengeleme, genellikle istemci tarafında bir kütüphane (örneğin, Netflix Ribbon) aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu kütüphane, Eureka'dan alınan servis listesini kullanarak, gelen istekleri hizmetin farklı örnekleri arasında dağıtır.

Hizmetin Sağlık Durumu ve Deregistration

Sağlık Kontrolleri: Mikroservisler, sağlık kontrolü endpoint'leri aracılığıyla kendi sağlık durumlarını izler. Eureka Server, bu sağlık kontrolü endpoint'lerine doğrudan istek yapmaz; bunun yerine, mikroservislerin periyodik olarak kendilerini yenileme istekleri göndermesini bekler.

Deregistration ve Timeout: Eureka Server, belirli bir süre içinde bir mikroservisten yenileme isteği almadığı zaman, bu mikroservisi otomatik olarak kayıtlı servisler listesinden çıkarır (deregister). Bu, servisin çöktüğü veya ağ problemleri yaşadığı anlamına gelebilir. Bu süre genellikle 90 saniyedir.

Self-preservation Modu: Eureka Server, ağ veya sistem kaynaklı sorunlarda hatalı deregistration'ları önlemek için "self-preservation" modunu kullanır. Eğer Server, beklenen yenileme isteklerinin büyük bir yüzdesini almazsa, bu modu etkinleştirir ve aktif servis kayıtlarını korumaya alır. Bu, ağ kesintisi gibi olağandışı durumlarda hizmet keşfinin devam etmesini sağlar.

Eureka Server'ın bu mekanizmaları kullanarak mikroservisleri keşfetmesi ve sağlık durumlarını izlemesi, dinamik ve değişken mikroservis ortamlarında robust (sağlam) bir hizmet keşfi sağlar. Bu, servislerin ölçeklenmesine, güncellenmesine ve hatta beklenmedik aksaklıklara rağmen sorunsuz bir şekilde çalışmasına olanak tanır.Spring Cloud Eureka, mikroservis mimarisindeki uygulamalar için bir hizmet keşif mekanizması sağlar. Eureka Server, mikroservislerin kendilerini kaydettikleri ve diğer mikroservislerin IP adresleri ve port numaraları gibi ağ bilgilerini sorgulayabilecekleri bir yer sunar. Bu, mikroservislerin birbirlerini bulmalarını ve iletişim kurmalarını kolaylaştırır.


Eureka Server, mikroservislerin ağ bilgilerini iç hafızada tutar. Bu veriler genellikle bir veya birden fazla veri yapısında saklanır. Spesifik olarak, Eureka Server, hizmet kayıtları için genellikle bir harita (map) veya benzeri bir anahtar-değer veri yapısını kullanır. Bu veri yapısı, hizmet adı veya ID'si gibi bir anahtarı hizmetin ağ adresi ve diğer meta verilerle ilişkilendirmek için kullanılır.


Bir mikroservis Eureka Server'a kaydolduğunda, kendisi hakkındaki bilgileri gönderir; bu genellikle IP adresi, port numarası, hizmet adı ve sağlık kontrolü URL'i gibi bilgileri içerir. Eureka Server, bu bilgileri kendi iç hafızasında, genellikle bir haritada tutar ve bu bilgileri diğer mikroservislerin sorgulamasına izin verir. Bu sayede bir mikroservis, diğer mikroservislerle iletişim kurmak için gereken bilgilere kolayca ulaşabilir.


Özetlemek gerekirse, Spring Cloud Eureka'nın servis ip adreslerini ve diğer meta verileri tuttuğu veri yapısı genellikle anahtar-değer tipinde bir haritadır. Bu, hizmetler arası etkileşimlerde hızlı ve etkili bir arama yapılabilmesini sağlar.


Birden fazla Euroka instance ı olursa hafızadaki verileri nasıl scale eder?


Birden fazla Eureka instance'ının kullanılması, yüksek kullanılabilirlik ve dayanıklılık sağlamak için yaygın bir yaklaşımdır. Eureka, birbirleriyle konuşabilen ve böylece hizmet kaydı verilerini senkronize edebilen birden çok instance'ı destekler. Bu, bir Eureka kümeleri veya Eureka Server peer'ları olarak adlandırılır. İşte birden fazla Eureka instance'ının hafızadaki verileri nasıl ölçeklendirdiğine dair bir genel bakış:


1. Peer-to-Peer Senkronizasyonu

Eureka, hizmet kaydı verilerini birden çok instance arasında senkronize etmek için peer-to-peer (eşler arası) bir yaklaşım kullanır. Her Eureka Server, diğer Eureka Server'larla düzenli aralıklarla iletişim kurarak, yeni kayıtları paylaşır ve var olan kayıtlarda yapılan güncellemeleri alır. Bu, tüm Eureka Server'ların aynı veri setini tutmasını sağlar.


2. Kendi Kendine Kayıt

Eureka Server'lar, kendilerini de bir hizmet olarak kaydederler, böylece diğer Eureka Server'lar onları bulabilir ve iletişim kurabilir. Bu, Eureka kümelerinin dinamik olarak büyüyüp küçülmesine izin verir.


3. İstemci Tarafı Yük Dengeleme

Eureka istemcileri (örneğin, Spring Cloud Netflix'in bir parçası olarak kullanılan Eureka istemcileri), hizmet keşfi için Eureka Server'a bağlanırken istemci tarafında yük dengeleme yapar. Bir istemci, kayıtlı hizmetlerin bir listesini almak için Eureka Server'a bağlandığında, tüm aktif Eureka Server'ların adreslerini içeren bir listeyi alır ve bu server'lardan herhangi birine istek gönderebilir. Bu, bir Eureka Server'ın çökmesi durumunda, istemcilerin otomatik olarak diğerine geçiş yapmasını sağlar.


4. Bölge/Availability Zone Desteği

Eureka, farklı bölge veya availability zone'larda dağıtılmış Eureka Server'ları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, bir bölgedeki tüm Eureka Server'lar çökerse, hizmet kaydı bilgilerinin başka bir bölgedeki Eureka Server'lar tarafından sağlanmaya devam edebileceği anlamına gelir. Bu şekilde, hizmet keşif mekanizması daha da dayanıklı hale getirilir.


5. Verimli Senkronizasyon

Eureka, veri senkronizasyonunu mümkün olduğunca verimli yapmak için delta bilgilerini kullanır. Yani, bir Eureka Server diğerine sadece son senkronizasyondan bu yana değişiklikleri (örneğin, yeni eklenen veya kaldırılan hizmet kayıtları) gönderir. Bu, ağ trafiğini azaltır ve büyük ölçekte çalışan sistemlerde senkronizasyonu daha verimli hale getirir.


Birden fazla Eureka instance'ı kullanarak, hafızadaki verilerin ölçeklenmesi ve yüksek kullanılabilirlik sağlanması, Eureka'nın tasarımının temel bir parçasıdır. Bu özellikler, Eureka'nın mikroservis mimarilerinde güvenilir bir hizmet keşif mekanizması olarak kullanılmasını sağlar.


Euroka Server Kubernetes kullanıldığında nasıl ikame edilir? İkame edilmezse nasıl kullanolor?


Eureka Server'ın Kubernetes ortamında kullanılması, mikroservis mimarilerinde hizmet keşfi için popüler bir yaklaşımdır. Kubernetes, hizmetlerin ölçeklenmesi, yönetimi ve keşfedilmesi için kapsamlı araçlar sunar. Eureka'nın Kubernetes ile birlikte kullanılması iki ana senaryoda ele alınabilir: Eureka'nın Kubernetes tarafından sağlanan hizmet keşif mekanizmaları ile ikame edilmesi veya Eureka'nın Kubernetes içinde çalıştırılarak kullanılması.


Eureka'nın Kubernetes İle İkame Edilmesi

Kubernetes, kendi hizmet keşif ve yük dengeleme mekanizmalarına sahiptir. Kubernetes'te, hizmetler Service nesneleri aracılığıyla diğer hizmetlerle iletişim kurabilir. Bu, Eureka gibi harici bir hizmet keşif mekanizmasına gerek duymadan mikroservislerin birbirini bulmasını ve iletişim kurmasını sağlar.


DNS tabanlı hizmet keşfi: Kubernetes, hizmet isimlerini DNS kayıtlarına çevirerek, pod'ların hizmet isimleri kullanarak birbirini bulmasına olanak tanır. Bu, bir mikroservisin başka bir hizmetle iletişim kurmak için sabit bir IP adresine veya Eureka gibi harici bir keşif servisine ihtiyaç duymamasını sağlar.


Yük dengeleme: Kubernetes Service nesneleri, aynı hizmetin birden çok örneğine gelen trafiği otomatik olarak dağıtabilir. Bu, istemci tarafı yük dengeleme mekanizmalarına olan ihtiyacı azaltır.


Eureka'nın Kubernetes İçinde Kullanılması

Bazı durumlarda, özellikle birden çok Kubernetes kümesi arasında veya Kubernetes dışı ortamlarla entegrasyon gerektiğinde, Eureka'nın kullanılması tercih edilebilir. Eureka, Kubernetes içinde bir veya birden fazla pod olarak çalıştırılabilir ve mikroservislerin kendilerini kaydetmeleri ve keşfetmeleri için kullanılabilir.


Kubernetes Deployment'ı: Eureka Server, bir Kubernetes Deployment olarak konfigüre edilebilir. Bu, Eureka'nın ölçeklenmesini, güncellenmesini ve yönetimini kolaylaştırır.


Servis Kaydı: Kubernetes ortamındaki mikroservisler, hem Eureka'ya kayıt olabilir hem de Eureka üzerinden diğer hizmetleri keşfedebilir. Bu, özellikle uygulamalar arası iletişim için karmaşık politikaların veya çoklu Kubernetes kümelerinin var olduğu durumlarda faydalı olabilir.


Yapılandırma ve Yönetim: Eureka Server'ın yapılandırması, Kubernetes ConfigMaps ve Secrets aracılığıyla yönetilebilir. Bu, hassas bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yapılandırma değişikliklerinin kolayca uygulanmasını sağlar.


Sonuç olarak, Eureka'nın Kubernetes ortamında doğrudan ikame edilip edilmeyeceği veya birlikte nasıl kullanılacağı, özel gereksinimler ve mimari tercihlere bağlıdır. Kubernetes'in yerleşik hizmet keşif özellikleri, birçok durumda yeterli olabilirken, karmaşık veya hibrit bulut senaryolarında Eureka'nın kullanılması avantajlı olabilir.


Rate limiting nedir? Spring cloud ile yazılmış bir uygulamada, ön uçtaki api gateway ve redis ile rate limiti nasıl sağlarım?Rate limiting, bir ağ kaynağına yapılan istek sayısını belirli bir zaman aralığında sınırlama yöntemidir. Bu, genellikle web sunucuları, API'lar ve benzeri kaynaklara yönelik istekleri yönetmek için kullanılır. Amaç, aşırı kullanımı önlemek, hizmeti kötüye kullanımı azaltmak ve sunucu kaynaklarını korumaktır. Özellikle, rate limiting şunlara yardımcı olabilir:


Kaynakların Adil Kullanımı: Tüm kullanıcıların kaynaklara adil bir şekilde erişimini sağlar ve birkaç kullanıcının tüm kaynakları tüketmesini önler.

DDoS Saldırılarını Azaltma: Dağıtık hizmet reddi (DDoS) saldırıları gibi zararlı ağ trafiğini sınırlayarak sunucuların çökmesini önler.

API Kullanımını Kontrol Etme: API kullanımını sınırlayarak, geliştiricilerin belirli bir API üzerindeki istek sayısını yönetmelerine olanak tanır. Bu, aynı zamanda API'ların ticarileştirilmesinde de kullanılır; örneğin, ücretsiz planlar belirli bir istek limiti sunarken, ücretli planlar daha yüksek limitler veya sınırsız erişim sunabilir.

Performans ve Yanıt Sürelerini İyileştirme: Sunucuların aşırı yüklenmesini önleyerek, tüm kullanıcılar için performansı ve yanıt sürelerini iyileştirir.

Rate limiting, çeşitli algoritmalar kullanılarak uygulanabilir. En yaygın yöntemlerden bazıları sabit limit (fixed window), kayar pencere logu (sliding window log), token kovası (token bucket) ve sızıntı kovası (leaky bucket) yöntemleridir. Her biri, belirli senaryolarda avantajlar sunar ve uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak seçilebilir.


Spring cloud ile yazılmış bir uygulamada, ön uçtaki api gateway ve redis ile rate limiti nasıl sağlarım?


Spring Cloud ve Redis'i kullanarak bir uygulamada, özellikle API Gateway üzerinde rate limiting uygulamak, uygulamanızın ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini artırabilir. Spring Cloud Gateway, bu tür bir işlevselliği desteklemek için kolayca yapılandırılabilir bir yapı sunar. Redis, hızlı ve etkili bir şekilde rate limiting durumunu yönetmek için sıklıkla kullanılan bir araçtır çünkü yüksek performanslı bir in-memory veri yapı sunucusudur. İşte bir örnekle nasıl yapılacağına dair bir rehber:


Adım 1: Bağımlılıkları Ekleme

pom.xml dosyanıza Spring Cloud Gateway ve Redis için gerekli bağımlılıkları ekleyin:


xml

Copy code

<dependencies>

    <!-- Spring Cloud Gateway -->

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>

        <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>

    </dependency>

    <!-- Spring Boot Redis Starter -->

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

        <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>

    </dependency>

    <!-- Spring Cloud Starter Bootstrap (for Spring Cloud Configurations) -->

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>

        <artifactId>spring-cloud-starter-bootstrap</artifactId>

    </dependency>

</dependencies>

Adım 2: Redis Yapılandırması

application.yml veya application.properties dosyanızda Redis yapılandırmanızı ekleyin. Bu, Spring Boot'un Redis ile otomatik olarak entegre olmasını sağlar:


yaml

Copy code

spring:

  redis:

    host: redis-server-hostname

    port: 6379

Adım 3: Rate Limiter Filtresi Yapılandırması

Spring Cloud Gateway ile, özel bir RouteLocator bean'i tanımlayarak gateway rotalarınızı ve bu rotalar için rate limiting kurallarını yapılandırabilirsiniz. Rate limiting için Redis Rate Limiter'ı kullanacağız:


java

Copy code

@Bean

public RouteLocator customRouteLocator(RouteLocatorBuilder builder) {

    return builder.routes()

        .route("path_route", r -> r.path("/api/some-service/**")

            .filters(f -> f.requestRateLimiter(c -> {

                c.setRateLimiter(redisRateLimiter());

                c.setKeyResolver(request -> Mono.just("1")); // Burada daha karmaşık bir anahtar çözücü kullanabilirsiniz.

            }))

            .uri("lb://SOME-SERVICE"))

        .build();

}


@Bean

RedisRateLimiter redisRateLimiter() {

    return new RedisRateLimiter(5, 10); // Saniyede maksimum 5 istek, yenileme oranı 10

}

Adım 4: Key Resolver Yapılandırması

Rate limiting'in nasıl uygulanacağını belirlemek için, bir KeyResolver yapılandırmanız gerekir. Bu, her bir isteği benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır, örneğin kullanıcıya göre, IP adresine göre vb. Örneğin, kullanıcının IP adresine göre rate limiting yapabilirsiniz:


java

Copy code

@Bean

KeyResolver userKeyResolver() {

    return exchange -> Mono.just(exchange.getRequest().getRemoteAddress().getHostName());

}

Adım 5: Uygulamayı Çalıştırın

Bu yapılandırmalarla, Spring Cloud Gateway üzerinden yapılan istekler Redis kullanılarak rate limiting'e tabi tutulacaktır. Her bir istek, yapılandırılan limitlere göre kontrol edilecek ve limit aşıldığında ilgili hata yanıtları döndürülecektir.


Önemli Notlar:

Bu örnekte basit bir rate limiting senaryosu gösterilmiştir. Gerçek dünya uygulamalarında, KeyResolver'ı daha karmaşık senaryolar için özelleştirmeniz gerekebilir, örneğin kullanıcı kimliği, API anahtarı veya isteğin özelliklerine bağlı olarak dinamik anahtarlar kullanarak.

Redis ve Spring Cloud Gateway'in en son sürümlerini kullanarak,uyumluluk ve güvenlik açısından en iyi pratikleri takip ettiğinizden emin olun. Ayrıca, rate limiting stratejinizi, uygulamanızın ihtiyaçlarına ve kullanıcı davranışlarına göre özelleştirmek önemlidir. İşte bu süreci daha da iyileştirmek için bazı ileri düzey ipuçları:


İleri Düzey Key Resolver Kullanımı

Kullanıcılarınızı veya istekleri benzersiz şekilde tanımlamak için daha karmaşık KeyResolver örnekleri kullanabilirsiniz. Örneğin, bir API anahtarı veya kullanıcı oturum kimliği (JWT token gibi) üzerinden rate limiting yapmak, uygulamanızın güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırabilir. Bunu yapmak için KeyResolver'ınızı isteğin bir özelliğini çözümleyecek şekilde özelleştirebilirsiniz:


java

Copy code

@Bean

KeyResolver apiKeyResolver() {

    return exchange -> Mono.just(

        exchange.getRequest().getHeaders().getFirst("Api-Key")

    );

}

Dinamik Rate Limiting Kuralları

Statik rate limiting ayarları bazı durumlar için yeterli olmayabilir. Örneğin, sistem yüküne veya belirli kullanıcıların davranışlarına göre dinamik olarak limitleri ayarlamak isteyebilirsiniz. Redis ve Spring Cloud Gateway, bu tür bir esnekliği destekleyecek şekilde yapılandırılabilir, ancak bu, özel bir yapılandırma veya kodlama gerektirebilir. Örneğin, Redis'te saklanan yapılandırma değerlerini periyodik olarak güncelleyerek ve bu değerleri RedisRateLimiter'a dinamik olarak uygulayarak dinamik limitler oluşturabilirsiniz.


Güvenlik ve Hata Yönetimi

Rate limiting uygularken, limit aşımı durumlarında kullanıcıya uygun hata mesajları göndermek önemlidir. Spring Cloud Gateway ve Redis ile, HTTP 429 Too Many Requests hatası gibi uygun durum kodlarını ve mesajlarını döndürebilirsiniz. Ayrıca, güvenlik açısından, hata yanıtlarının ayrıntılı bilgi içermemesine ve potansiyel olarak kötüye kullanılmaya açık bilgileri gizlemesine dikkat edin.


Performans ve Ölçeklenebilirlik

Redis ile rate limiting, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir çözümler sunar. Ancak, Redis sunucunuzun kapasitesi ve ağ gecikmesi gibi faktörlerin performans üzerinde önemli etkileri olabilir. Redis cluster kullanarak yüksek kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlamayı değerlendirebilirsiniz.


Sonuç

Spring Cloud Gateway ve Redis kullanarak API Gateway'de etkili bir şekilde rate limiting uygulamak, uygulamanızın sağlıklı ve güvenli kalmasını sağlar. Bu rehberde bahsedilen yapılandırmalar ve ipuçları, temel bir başlangıç ​​noktası sunar, ancak her uygulamanın benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirmeler gerekebilir. Uygulamanızın gereksinimlerine göre en uygun rate limiting stratejisini seçmek ve uygulamak için zaman ayırın.


Örnek bir senaryo verir misin?


Elbette, örnek bir senaryo ile rate limiting'in nasıl uygulanabileceğini detaylandıralım:


Senaryo: E-Ticaret Platformu için API Rate Limiting

Kontekst: Bir e-ticaret platformunuz var ve bu platform, ürünlerin listelenmesi, sipariş verilmesi ve kullanıcı yorumlarının görüntülenmesi gibi işlevler için dış API'lar sunuyor. Platformunuz büyüdükçe, API'lerinize yönelik istek sayısında önemli bir artış oluyor. Bu artış, bazı durumlarda sunucuların aşırı yüklenmesine ve hizmetin kesintiye uğramasına neden oluyor. Ayrıca, bazı kötü niyetli kullanıcılar API'leri kötüye kullanmaya çalışıyor.


Hedef: API'lerinizi kötüye kullanım ve aşırı yüklenmeden korumak için rate limiting uygulamak.


Çözüm Adımları:


Rate Limiting Stratejisi Belirleme: Her kullanıcı (veya IP adresi) için, özellikle sipariş oluşturma ve yorum ekleme gibi yoğun kaynak tüketen işlemler üzerinde, dakikada maksimum 10 istek olarak bir limit belirleyin. Ürün listeleme gibi daha az kaynak tüketen işlemler için daha yüksek bir limit, örneğin dakikada 100 istek, uygulanabilir.


Redis ve Spring Cloud Gateway Yapılandırması:


Redis kurulumunu ve Spring Cloud Gateway bağımlılıklarını projenize ekleyin.

application.yml dosyanızda Redis yapılandırmasını tanımlayın.

Spring Cloud Gateway'de, her API endpoint'i için uygun rate limiting kurallarını içeren RouteLocator bean'ini tanımlayın.

Key Resolver Tanımlama: Kullanıcı bazında veya IP adresi bazında rate limiting yapacak bir KeyResolver tanımlayın. Örneğin, kullanıcı oturum token'ına göre sınırlama yapabilirsiniz:


java

Copy code

@Bean

KeyResolver userKeyResolver() {

    return exchange -> Mono.just(

        exchange.getRequest().getCookies().getFirst("SESSION").getValue()

    );

}

Rate Limiting Filtresi Uygulama: Her bir servis için özel rate limiting kurallarını uygulayın. Sipariş oluşturma servisi için dakikada 10 istek, ürün listeleme için dakikada 100 istek gibi.


Test ve Optimizasyon: Uygulamanızı çeşitli senaryolar altında test edin. Rate limiting'in beklenen davranışı sergilediğinden ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemediğinden emin olun. Gerektiğinde limitleri ve yapılandırmaları ayarlayın.


Sonuç: Bu çözümle, e-ticaret platformunuzun API'lerine yönelik istekleri etkili bir şekilde sınırlayarak, kaynakların adil kullanımını sağlamış ve kötüye kullanımı önlemiş olursunuz. Ayrıca, bu yaklaşım sunucularınız üzerindeki yükü dengeler ve kullanıcı deneyimini iyileştirir, hizmet kesintilerinin önüne geçer.

Spring Cloud Stream tam rehber
Spring Cloud Stream, mikro hizmetler arasında hafif ve kolay bir şekilde mesajlaşma işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmış bir framework'tür. Yüksek düzeyde soyutlama sağlayarak Apache Kafka, RabbitMQ gibi farklı mesajlaşma sistemlerini kullanmayı kolaylaştırır. Bu rehber, Spring Cloud Stream'in temel kavramlarını, nasıl kullanılacağını ve en iyi uygulamaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
× 327

Temel Kavramlar

1. Binder: Spring Cloud Stream'de, uygulamaların mesajlaşma sistemleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir köprü görevi görür. Kafka, RabbitMQ gibi farklı mesajlaşma sistemleri için farklı binderlar mevcuttur.


2. Binding: Uygulamanızın giriş (input) veya çıkış (output) noktalarını mesajlaşma sistemine bağlar. Spring Cloud Stream, bu bağlamaları otomatik olarak yapılandırır.


3. @EnableBinding: Spring Cloud Stream uygulamasını işaretlemek için kullanılan bir anotasyondur. Bu anotasyon, uygulamanın mesaj kanallarını binder'a bağlamak için kullanılır.


4. @StreamListener: Gelen mesajları dinlemek için kullanılan bir anotasyondur. Bu anotasyon ile belirtilen metod, belirtilen kanaldan gelen mesajları işler.


5. @SendTo: Bir metodun işlem sonucunu başka bir kanala göndermek için kullanılan anotasyondur.


Başlarken

Spring Cloud Stream uygulaması oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:


Bağımlılıkları Ekle: Spring Initializr (start.spring.io) üzerinden yeni bir Spring Boot projesi oluşturun ve spring-cloud-stream bağımlılığını ekleyin. Mesajlaşma sisteminize göre spring-cloud-stream-binder-kafka veya spring-cloud-stream-binder-rabbit gibi ek bağımlılıklar eklemeniz gerekebilir.


Uygulama Yapılandırması: application.properties veya application.yml dosyanızda, mesajlaşma sistemine özgü yapılandırmaları (örneğin, sunucu adresi, port numarası) tanımlayın.


Kanalları Tanımla: Mesaj alışverişi için giriş ve çıkış kanallarını tanımlayın. @EnableBinding anotasyonu ile bir arayüz üzerinde bu kanalları tanımlayabilirsiniz.


Mesaj İşleyicilerini Oluştur: @StreamListener anotasyonu ile mesajları dinleyecek ve işleyecek metotları oluşturun. Gelen mesajlara göre işlemler yapın ve gerekirse @SendTo anotasyonu ile başka kanallara mesaj gönderin.


Uygulamayı Çalıştır: Uygulamanızı çalıştırın ve mesajlaşma sistemleri arasında mesaj alışverişinin başarılı bir şekilde yapıldığını doğrulayın.


En İyi Uygulamalar

Hata Yönetimi: Mesaj işleme sırasında oluşabilecek hataları yönetmek için uygun mekanizmaları kullanın. Örneğin, @StreamListener anotasyonu ile birlikte @Retryable anotasyonunu kullanabilirsiniz.

Mesaj Dönüşümü: Gelen ve giden mesajların serileştirilmesi ve serisizleştirilmesi için uygun dönüştürücüler kullanın.

Yapılandırma Yönetimi: Uygulamanızın yapılandırmasını yönetmek için Spring Cloud Config gibi araçlardan faydalanın.

Ölçeklenebilirlik: Uygulamanızın yükaltına göre ölçeklenebilir olmasını sağlamak için, binder ayarlarınızı uygun şekilde yapılandırın ve gerektiğinde mesaj işleyicilerinizin örnek sayısını artırın.


Güvenlik: Mesajlaşma sistemlerinizin güvenliğini sağlamak için, iletişim kanallarınızda şifreleme ve yetkilendirme mekanizmaları kullanın. Spring Security, bu konuda size yardımcı olabilir.


İzleme ve Loglama: Uygulamanızın sağlığını ve performansını izlemek için Spring Boot Actuator ve Spring Cloud Sleuth gibi araçları kullanın. Bu araçlar, hata ayıklama ve performans analizi sırasında değerli bilgiler sağlar.


Kanallar Arası Geçişleri Anlama: Bir mesajın birden fazla kanal arasında nasıl aktarıldığını anlamak önemlidir. Bu, özellikle karmaşık iş akışlarında mesajların doğru sırayla işlenmesini sağlamak için gereklidir.


Dinamik Yapılandırma: Uygulamanızın çalışma zamanında yapılandırmasını değiştirebilme yeteneği, esneklik ve hızlı adaptasyon sağlar. Spring Cloud Stream, bu tür dinamik yapılandırmalar için destek sunar.


Test Yazma: Uygulamanızın doğru çalıştığından emin olmak için kapsamlı birim ve entegrasyon testleri yazın. Spring Cloud Stream, mesajlaşma bağlamalarını test etmek için kullanışlı araçlar sağlar.


Örnek Uygulama

Basit bir Spring Cloud Stream uygulaması örneği, bir mesaj üreticisi ve tüketicisi içerebilir:


Mesaj Üreticisi: Mesajları bir kanala gönderen bir bileşen.


java

Copy code

@EnableBinding(Source.class)

public class MessageProducer {


    @Autowired

    private MessageChannel output;


    public void sendMessage(String message) {

        output.send(MessageBuilder.withPayload(message).build());

    }

}

Mesaj Tüketicisi: Kanaldan mesajları alan ve işleyen bir bileşen.


java

Copy code

@EnableBinding(Sink.class)

public class MessageConsumer {


    @StreamListener(Sink.INPUT)

    public void handleMessage(String message) {

        System.out.println("Received: " + message);

    }

}

Bu örnek, Source ve Sink arayüzlerini kullanarak mesaj üretici ve tüketicilerinin nasıl tanımlanacağını gösterir. @EnableBinding anotasyonu, Spring Cloud Stream'in bu bileşenleri mesajlaşma sistemine bağlamasını sağlar. sendMessage metodunda, mesaj output kanalına gönderilir. handleMessage metodunda ise gelen mesaj alınır ve işlenir.


Spring Cloud Stream ile çalışırken, uygulamanızın ihtiyaçlarına en uygun mesajlaşma sistemini ve yapılandırmayı seçmek önemlidir. Böylece, mikro hizmetler arasında etkili ve esnek bir şekilde mesajlaşma sağlanabilir.


Gelişmiş Konfigürasyon ve Özellikler

Spring Cloud Stream'in sunduğu gelişmiş yapılandırma seçenekleri ve özellikleri, daha karmaşık uygulama senaryolarında ihtiyacınız olan esnekliği ve kontrolü sağlar.


Partisyonlama

Verilerin birden fazla tüketici arasında etkili bir şekilde bölüştürülmesi gereken durumlar için, Spring Cloud Stream partisyonlama desteği sunar. Partisyonlama, mesajların belirli özelliklerine göre bölümlere ayrılmasını ve her bir tüketicinin yalnızca belirli bir bölümden mesaj almasını sağlar. Bu, yüksek hacimli veri işleme senaryolarında ölçeklenebilirliği ve verimliliği artırır.


Dinamik Bağlantı

Uygulamanızın çalışma zamanında dinamik olarak yeni kanallara bağlanması veya mevcut bağlantıları değiştirmesi gerektiğinde, Spring Cloud Stream dinamik bağlantı özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, örneğin, çok sayıda mikro hizmetin dinamik bir ekosistemde etkileşimde bulunduğu durumlarda yararlıdır.


Kuyruk Grupları

Mesajların birden fazla tüketici instance'ı arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için, Spring Cloud Stream kuyruk grupları kavramını kullanır. Bu, aynı türden birden fazla tüketici servisinin yük dengesi yapmasını ve yüksek erişilebilirlik sağlamasını kolaylaştırır.


Hata Yönetimi

Spring Cloud Stream, mesaj işleme sırasında ortaya çıkan hataları ele almak için kapsamlı bir hata yönetimi çerçevesi sunar. Özel hata kanalları, yeniden deneme mekanizmaları ve ölü mektup kuyrukları, uygulamanızın dayanıklılığını artırmanıza yardımcı olur.


Test Desteği

Spring Cloud Stream, uygulamanızın mesajlaşma yönlerini test etmek için kapsamlı destek sağlar. @TestBinder ve @TestPropertyValues gibi test yardımcıları, birim ve entegrasyon testlerinizde mesajlaşma altyapınızı kolayca simüle etmenizi sağlar.


İyi Pratikler ve Performans İpuçları

Yapılandırma Ayarlarını İnce Ayar Yapın: Binder yapılandırmanızı, uygulamanızın performans gereksinimlerine göre ince ayar yapın. Mesaj boyutu, parti boyutu, ack modu gibi parametreler önemlidir.

Kaynak Kullanımını Optimize Edin: Birden fazla instance çalıştırarak ve kaynak kullanımını izleyerek uygulamanızın ölçeklenebilirliğini ve performansını optimize edin.

Mesaj Sıkıştırmasını Değerlendirin: Büyük mesajlar gönderiyorsanız, ağ bant genişliği kullanımını azaltmak ve performansı artırmak için mesaj sıkıştırmasını kullanmayı değerlendirin.

Güvenlik Önlemlerini Uygulayın: Mesaj içeriğini korumak ve yetkisiz erişimi önlemek için güvenlik protokolleri ve şifreleme mekanizmalarını etkinleştirin.

Detaylı İzleme ve Loglama: Uygulamanızın sağlığını ve performansını sürekli izlemek için detaylı loglama ve izleme araçları kullanın. Sorunları erken tespit etmek ve çözümlemek için bu verilerden yararlanın.

Yapılandırma Ayarlarını İnce Ayar Yapın: Binder yapılandırmanızı, uygulamanızın performans gereksinimlerine göre ince ayar yapın. Mesaj boyutu, parti boyutu, ack modu gibi parametreler önemlidir.

Spring Cloud Stream'de yapılandırma ayarlarının ince ayarını yapmak, mesajlaşma sistemlerinizin performansını ve güvenilirliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına en uygun ayarları bulmak için, aşağıdaki parametreleri dikkate almanız yararlı olacaktır:


1. Mesaj Boyutu


Maksimum Mesaj Boyutu: Farklı mesajlaşma sistemleri, kabul edebilecekleri maksimum mesaj boyutlarına sahiptir. Bu limitin üzerindeki mesajlar reddedilir veya kesilir. Uygulamanızın bu limitleri aşmadığından emin olun.


Optimal Mesaj Boyutu: Daha küçük mesajlar genellikle daha hızlı işlenir, ancak çok sayıda küçük mesaj göndermek ağ ve broker üzerindeki yükü artırabilir. İdeal mesaj boyutunu belirlemek, uygulamanızın gereksinimlerine ve mesajlaşma sisteminizin kapasitesine bağlıdır.


2. Parti Boyutu (Batch Size)


Parti Gönderimi: Birden çok mesajı bir araya getirerek tek bir işlemde göndermek, ağ kullanımını ve mesajlaşma sisteminin üzerindeki yükü azaltabilir. Ancak, çok büyük partiler işleme gecikmelerine neden olabilir.


Parti Boyutu Ayarı: Parti boyutunu, sistem performansını optimize edecek şekilde ayarlayın. Deneme yanılma yoluyla en uygun parti boyutunu belirleyebilirsiniz.


3. Ack Modu (Acknowledgement Mode)


Otomatik Ack: Mesajlar, broker tarafından otomatik olarak "acknowledged" (onaylanmış) olarak işaretlenir. Bu, yüksek işlem hızı sağlar ancak mesaj kaybı riskini artırabilir.


Manuel Ack: Uygulamanız, işlediği mesajları manuel olarak onaylar. Bu, daha güvenilir mesaj işlemesi sağlar ancak işlem süresini uzatabilir.


Ack Modunun Ayarlanması: İşlem güvenilirliği ile performans arasında doğru dengeyi bulmak için ack modunu dikkatlice seçin.


4. Consumer ve Producer Ayarları


Concurrent Consumers: Aynı anda kaç tüketicinin mesaj işleyebileceğini belirleyin. Bu sayıyı artırmak, yüksek hacimli mesaj işlemesini hızlandırabilir ancak sistem kaynaklarını daha fazla kullanır.


Producer Özellikleri: Mesaj üreticileri için yapılandırma, mesaj sıkıştırması, yeniden deneme politikaları ve gönderim gecikmeleri gibi özellikleri içerebilir. Bu ayarlar, ağ kullanımını optimize etmeye ve mesaj gönderim güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.


Yapılandırma Ayarlarının Uygulanması


Spring Cloud Stream yapılandırma ayarlarınızı application.properties veya application.yml dosyasında tanımlayabilirsiniz. Örneğin, Kafka binder için parti boyutu ve ack modunu ayarlamak istiyorsanız, aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz:
properties


Copy code


# Kafka Producer Ayarları


spring.cloud.stream.kafka.binder.producer-properties.batch.size=16384


spring.cloud.stream.kafka.binder.producer-properties.linger.ms=10
# Kafka Consumer Ayarları


spring.cloud.stream.kafka.binder.consumer-properties.max.poll.records=500


spring.cloud.stream.bindings.input.consumer.acknowledge-mode=MANUAL


Yukarıdaki ayarlar, Kafka için örnek bir yapılandırmadır ve uygulamanızın ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir. Farklı binderlar (örneğin, RabbitMQ) için yapılandırma parametreleri, belgelerdeki il


gili bölümlere bakarak öğrenilebilir. Genel olarak, her bir mesajlaşma sistemi ve binder için yapılandırma parametreleri farklılık gösterebilir, bu yüzden kullanmayı planladığınız teknolojiye özgü dokümantasyonu incelemeniz önemlidir.
Yapılandırma İpuçları


Yük Testleri Yapın: Yapılandırma ayarlarınızın etkisini gerçekten anlamak için, gerçekçi yük testleri yapın. Bu testler, sistem performansınızı ölçmenize ve ayarlarınızı gereksinimlerinize en uygun şekilde kalibre etmenize yardımcı olur.


Gözlemleyin ve Ayarlayın: Uygulamanızın performansını sürekli olarak gözlemleyin ve gerekli görüldüğünde yapılandırma ayarlarınızı ince ayar yaparak güncelleyin. Çoğu zaman, optimal yapılandırma ayarlarına ulaşmak için iteratif bir süreç gereklidir.


Kaynak Kullanımını Dengeleyin: Yüksek performans elde etmeye çalışırken, sistem kaynaklarının (CPU, bellek, ağ bant genişliği vb.) etkin kullanımını da göz önünde bulundurun. Mesaj işleme hızını artırmak için kaynak kullanımınızı aşırı yükseltmek, diğer sistem bileşenlerinin performansını olumsuz etkileyebilir.


Güvenilirlik ve Dayanıklılık: Performansı artırırken, mesaj işleme güvenilirliğini ve sistem dayanıklılığını göz ardı etmeyin. Özellikle, kritik uygulamalarda mesaj kaybı veya gecikmeleri kabul edilemezse, bu faktörleri dikkate alarak yapılandırma ayarlarınızı belirleyin.


Belgelere Başvurun: Spring Cloud Stream ve ilgili mesajlaşma sistemlerinin resmi belgeleri, yapılandırma seçenekleri ve en iyi uygulamalar hakkında değerli bilgiler sunar. Bu belgeleri, yapılandırma ayarlarınızı yaparken ve güncellerken yakından takip edin.


Sonuç


Spring Cloud Stream'in sunduğu esnek yapılandırma seçenekleri, uygulamanızın performansını ve güvenilirliğini artırmanın yanı sıra, kaynak kullanımını optimize etmenize olanak tanır. Uygulamanızın ve altyapınızın özgül ihtiyaçlarına en uygun yapılandırma ayarlarını belirlemek için zaman ayırın ve bu ayarları düzenli olarak gözden geçirin ve optimize edin. Bu süreç, uygulamanızın verimliliğini ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Spring Cloud Stream, mikro hizmetler arasında etkili mesajlaşmayı kolaylaştıran güçlü bir araçtır. Yüksek düzeyde soyutlama ve esnek yapılandırma seçenekleri sunarak, farklı mesajlaşma platformları arasında sorunsuz bir entegrasyon sağlar. Bu bölümde, Spring Cloud Stream ile ilgili bazı ileri düzey konuları ve en iyi uygulama ipuçlarını daha detaylı bir şekilde ele alacağız.


Çoklu Binder Kullanımı

Bir uygulamada birden fazla mesajlaşma sistemiyle entegrasyon gerektiğinde, Spring Cloud Stream çoklu binder desteği sunar. Bu, farklı servislerin farklı mesajlaşma sistemleri üzerinden iletişim kurmasını sağlayarak, uygulamanın esnekliğini ve entegrasyon kapasitesini artırır. Örneğin, bir uygulama hem Apache Kafka hem de RabbitMQ ile çalışacak şekilde yapılandırılabilir.


Event-Driven Mikroservisler

Spring Cloud Stream, olay tabanlı mikroservis mimarilerini desteklemek için tasarlanmıştır. Servisler arası asenkron iletişim, sistemdeki bağımlılıkları azaltır ve servislerin bağımsız olarak ölçeklenmesini sağlar. Bu yaklaşım, sistem genelinde esneklik ve dayanıklılığı artırır.


Yapılandırma Yönetimi

Spring Cloud Stream yapılandırmaları, uygulama özellikleri dosyası (application.properties veya application.yml) üzerinden yönetilir. Bu yapılandırmalar, mesaj kanallarının bağlantı detayları, partisyonlama stratejileri, hata yönetimi politikaları ve daha fazlasını içerebilir. Spring Cloud Config gibi araçlar kullanarak bu yapılandırmaları merkezi bir konumdan yönetmek, uygulamanın yönetimini ve dağıtımını kolaylaştırır.


Bulut Uyumluluğu

Spring Cloud Stream, bulut tabanlı uygulamalar için mükemmel bir seçenektir. Çeşitli bulut platformlarındaki mesajlaşma hizmetleriyle entegrasyon sağlar ve mikroservislerin bulut ortamlarında etkili bir şekilde ölçeklenmesine olanak tanır. Spring Cloud Stream'in bulut uyumluluğu, bulut kaynaklarının dinamik olarak ayrılmasını ve kullanılmasını sağlayarak, uygulama maliyetlerinin optimize edilmesine yardımcı olur.


Sürdürülebilirlik ve Topluluk Desteği

Spring Cloud Stream, Spring ekosisteminin bir parçası olarak, güçlü bir topluluk desteğine ve sürekli geliştirme taahhüdüne sahiptir. Problemlerin çözümü, yeni özelliklerin eklenmesi ve güvenlik güncellemeleri düzenli olarak sağlanır. Ayrıca, geniş Spring ekosistemi ile entegrasyon, uygulamalarınızı genişletmek ve yeni özellikler eklemek için geniş bir yelpazede seçenek sunar.


Sonuç

Spring Cloud Stream, mikroservis tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde mesajlaşmayı merkezi bir noktada toplayarak, geliştiricilere büyük bir kolaylık ve esneklik sunar. Çeşitli mesajlaşma sistemleriyle uyumlu çalışabilme yeteneği, yüksek düzeyde soyutlama ve esnek yapılandırma seçenekleri ile Spring Cloud Stream, günümüzün dinamik ve ölçeklenebilir uygulama gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu rehber, Spring Cloud Stream'in temel ve ileri düzey özelliklerini, en iyi uygulama yöntemlerini ve performans ipuçlarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, mikroservis tabanlı sistemlerinizi etkili bir şekilde geliştirmenize ve yönetmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İşte bu yolculukta göz önünde bulundurmanız gereken son birkaç önemli nokta:


DevOps ve CI/CD Entegrasyonu

Spring Cloud Stream, DevOps kültürü ve sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) iş akışları ile mükemmel bir uyum içindedir. Uygulamanızın mesajlaşma altyapısını yönetmek ve güncellemek için otomatikleştirilmiş araçlar ve süreçler kullanarak, yazılım geliştirme döngülerinizi hızlandırabilir ve uygulama kalitenizi artırabilirsiniz. Uygulamanızın farklı ortamlarda (geliştirme, test, üretim) nasıl davranacağını önceden görebilir ve yapılandırma değişikliklerini kolayca yönetebilirsiniz.


Mikroservis İzolasyonu ve Bağımsızlığı

Spring Cloud Stream, mikroservislerin birbirinden izole edilmesini ve bağımsız olarak geliştirilip dağıtılmasını kolaylaştırır. Bu, sistemdeki bir bileşenin başarısız olması durumunda diğer bileşenlerin etkilenmemesi anlamına gelir. Ayrıca, mikroservislerin bağımsız olarak ölçeklendirilmesine olanak tanır, böylece belirli servislerin yük altında performansını artırabilirsiniz.


Güvenlik ve Uyumluluk

Uygulamanızın güvenliğini sağlamak, özellikle hassas verilerin işlendiği durumlarda, hayati önem taşır. Spring Cloud Stream, Spring Security ile entegre olarak çalışabilir, bu sayede mesajların şifrelenmesi, güvenli kanallar üzerinden iletilmesi ve yetkisiz erişime karşı korunması gibi güvenlik önlemlerini kolayca uygulayabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanızın sektörel ve yasal uyumluluk gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olur.


Sürekli Öğrenme ve Adaptasyon

Teknoloji ve iş ihtiyaçları sürekli olarak geliştiğinden, Spring Cloud Stream ve genel olarak mikroservis mimarileriyle ilgili bilginizi güncel tutmak önemlidir. Topluluk forumları, resmi dokümantasyon, konferanslar ve eğitimler, yeni özellikler, en iyi uygulamalar ve performans optimizasyonları hakkında bilgi edinmenin harika yollarıdır. Ayrıca, teknolojik yeniliklere ve sektördeki trendlere uyum sağlamak, uygulamanızın uzun vadeli başarısını sağlamada kritik bir faktördür.


Son Sözler

Spring Cloud Stream, modern yazılım geliştirme pratiklerine uygun, esnek ve güçlü bir mesajlaşma çözümü sunar. Mikroservis mimarilerindeki zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olur ve geliştirme sürecinizi daha verimli hale getirir. Bu rehber, Spring Cloud Stream'in temel ve ileri düzey özelliklerini keşfetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ancak, her zaman uygulamanızın ve işletmenizin özgül ihtiyaçlarına göre en uygun çözümleri seçmeye dikkat edin.Spring Cloud Stream ile Spring Cloud Projemde Kod Örnekleri İle Event Driven Mimari

2024 yılında, kafka kullanan bir Spring Cloud microservice projemiz var. Event driven architecture kurmak istiyoruz. Event'lerın yanında kafka ile ms'ler arası mesajlarda iletmek istiyoruz. Bazı ms'lerim producer iken, bazı ms'lerim consumer durumunda. Event ve message'ların formatı ne olmalı? Serialization ve deserialization nasıl yapılmalı? Pub-Sub sistemi nasıl kurulmalı? Projenin bağımlılıkları neler olmalı? Spring boot ms'lerimde implementesyon nasıl olmalı?Spring Cloud ve Apache Kafka kullanarak event-driven mimari kurarken dikkate almanız gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Bu mimari, mikroservisler arasında asenkron iletişim sağlayarak sistemlerin daha esnek ve ölçeklenebilir olmasına yardımcı olur. Aşağıda, bir event-driven mimari kurulumunda dikkate almanız gereken adımlar ve uygulama detayları bulunmaktadır:


1. Event ve Mesaj Formatı

JSON: Kolayca okunabilir ve insan tarafından anlaşılır. Farklı platformlar ve diller arasında geniş destek görür.

Avro: Schema tabanlı bir serialization framework’üdür. Veri yapısını ve türlerini tanımlamak için schema kullanır, bu da verilerin daha kompakt olmasını ve hızlı işlenmesini sağlar.

Protobuf: Google tarafından geliştirilen, veri yapılarını sıkı bir şekilde tanımlayan ve verileri çok kompakt bir biçimde serialize eden bir sistemdir.

2. Serialization ve Deserialization

Apache Kafka, veri serializasyonu ve deserializasyonu için kendi Serializer ve Deserializer sınıflarını sağlar. Spring Kafka, bu işlemleri daha da kolaylaştırır ve Spring'in @KafkaListener ve KafkaTemplate kullanımı ile entegre eder.


3. Pub-Sub Sistemi Kurulumu

Topic Oluşturma: İletişim kurulacak her bir event veya mesaj türü için Kafka'da bir topic oluşturulmalıdır.

Producer Konfigürasyonu: Mikroservislerin producer olarak ayarlanması, Kafka'ya mesaj göndermek için KafkaTemplate kullanılmalıdır.

Consumer Konfigürasyonu: Mikroservislerin consumer olarak ayarlanması, mesajları almak için @KafkaListener anotasyonu kullanılmalıdır.

4. Projenin Bağımlılıkları

Spring Boot mikroservisleriniz için Maven veya Gradle bağımlılıklarınız şunları içermelidir:


xml

Copy code

<!-- Kafka -->

<dependency>

    <groupId>org.springframework.kafka</groupId>

    <artifactId>spring-kafka</artifactId>

</dependency>

<!-- Kafka Streams (Eğer stream işlemleri yapılacaksa) -->

<dependency>

    <groupId>org.springframework.kafka</groupId>

    <artifactId>spring-kafka-streams</artifactId>

</dependency>

5. Spring Boot Mikroservislerde Implementasyon

Producer Konfigürasyonu: KafkaTemplate kullanarak mesaj gönderme işlemleri için bir servis sınıfı oluşturulur.

Consumer Konfigürasyonu: @KafkaListener anotasyonu ile mesajları dinleyen bir metot tanımlanır. Bu metod, belirli bir topic'ten mesajları alır ve işler.

6. İyi Uygulama Örnekleri

Idempotence ve Deduplication: Mesaj işleme idempotent olmalıdır; yani, aynı mesaj birden fazla kez işlense bile, yalnızca bir kez etki eder.

Error Handling: Hatalı mesajların nasıl ele alınacağını planlayın. Örneğin, bir hata kuyruğuna yönlendirme veya yeniden deneme mekanizmaları.

Monitoring ve Logging: Kafka ve mikroservislerinizin durumunu izlemek için uygun araçları ve yöntemleri kullanın.

Bu yapıyı kurarken, Spring Cloud Stream gibi daha yüksek seviyeli abstraksiyonlar sağlayan kütüphaneleri de değerlendirebilirsiniz. Bu, Kafka ile iletişim kurarken daha az boilerplate kodu ile çalışmanızı sağlayabilir ve daha hızlı geliştirme yapmanıza olanak tanır.


Spring Cloud Stream, Spring Cloud ve Apache Kafka kullanarak event-driven mikroservisler geliştirmek için daha yüksek seviyeli bir abstraksiyon sağlar. Bu, konfigürasyon ve kodlama yükünü azaltırken, mesajlaşma sistemleri arasında kolay geçiş yapmanıza olanak tanır. Spring Cloud Stream ile çalışırken dikkate almanız gereken temel kavramlar şunlardır:


Spring Cloud Stream ile Çalışmak

Binder Konfigürasyonu

Spring Cloud Stream, mesajlaşma sistemlerine (Kafka, RabbitMQ vb.) bağlanmak için "Binder" kavramını kullanır. Bu, uygulamanızın hangi mesajlaşma sistemiyle iletişim kuracağını belirlemenize olanak tanır. Kafka için spring-cloud-stream-binder-kafka bağımlılığını projenize eklemeniz gerekir:


xml

Copy code

<dependency>

    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>

    <artifactId>spring-cloud-stream-binder-kafka</artifactId>

</dependency>

Uygulama Yapılandırması

Spring Cloud Stream, application.properties veya application.yml dosyasında yapılandırılabilir. Örneğin, Kafka ile çalışırken, broker adresleri, topic isimleri ve diğer Kafka özellikleri bu dosyada tanımlanır.


StreamListener ve EnableBinding

Spring Cloud Stream, mesajları işlemek için @StreamListener anotasyonunu kullanır. Ayrıca, @EnableBinding anotasyonu ile hangi kanalların kullanılacağını belirtirsiniz. Örneğin, bir mesajı dinlemek ve işlemek için bir kanala bağlanabilirsiniz.


java

Copy code

@EnableBinding(Processor.class)

public class MyMessageProcessor {


    @StreamListener(target = Processor.INPUT)

    public void processMyMessage(String message) {

        // Mesaj işleme mantığı

    }

}

Mesaj Gönderme

Mesaj göndermek için, Spring Cloud Stream StreamBridge veya @Output anotasyonu kullanılarak tanımlanan bir kanal üzerinden MessageChannel aracılığıyla yapılabilir. StreamBridge kullanımı, programatik olarak mesaj göndermenize olanak tanır.


java

Copy code

@Autowired

private StreamBridge streamBridge;


public void sendMessage(String message) {

    streamBridge.send("myChannel", message);

}

İyi Uygulama Örnekleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dinamik Özellikler: Spring Cloud Stream, runtime'da özellikleri değiştirmek için destek sunar. Bu, canlı sistemlerde ayarları değiştirmenize olanak tanır.

Partitioning: Kafka ile çalışırken, mesajların birden fazla partition arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak işlem kapasitesini artırabilirsiniz.

Güvenlik: Kafka ve Spring Cloud Stream kullanırken, mesajlaşma sistemlerinize erişimi güvenli hale getirmek için uygun güvenlik önlemlerini alın.

Test Desteği: Spring Cloud Stream, mikroservislerinizin mesajlaşma yönlerini test etmek için araçlar ve metodolojiler sağlar. Bu, entegrasyon testleri sırasında faydalıdır.

Spring Cloud Stream kullanımı, Kafka ve diğer mesajlaşma sistemleri ile çalışırken, uygulamanızın bağlantı detaylarından soyutlanmasını sağlar. Bu, kodunuzu daha temiz, yönetilebilir ve adaptif hale getirirken, aynı zamanda geliştirme sürecini hızlandırır.


Spring Cloud Stream'in sunduğu esneklik ve kolay kullanımın yanı sıra, bir mikroservis mimarisinde event-driven iletişim kurarken dikkate almanız gereken ileri düzey konseptler ve en iyi uygulamalar da bulunmaktadır. Bu konseptler, sisteminizin ölçeklenebilirliğini, dayanıklılığını ve bakım kolaylığını artırabilir.


İleri Düzey Konseptler ve En İyi Uygulamalar

Error Handling ve Retry Mechanisms

Spring Cloud Stream, hata yönetimi için kapsamlı destek sunar. Mesaj işleme sırasında bir hata meydana geldiğinde, sistem otomatik olarak yeniden deneme (retry) mekanizmalarını devreye sokabilir veya hatalı mesajları bir "dead letter" kuyruğuna yönlendirebilir. Bu işlevsellik, application.properties dosyasında yapılandırılabilir ve işlem mantığınızın dayanıklılığını artırır.


Dinamik Özellikler

Spring Cloud Stream, runtime sırasında özelliklerin dinamik olarak değiştirilmesini destekler. Bu, canlı sistemlerde, uygulamanızın davranışını değiştirmenize olanak tanırken, sistemin yeniden başlatılmasına gerek kalmaz. Örneğin, log seviyeleri, yeniden deneme politikaları ve hatta bağlı olduğunuz topic'ler gibi özellikler dinamik olarak yönetilebilir.


Monitoring ve Logging

Mikroservis mimarisinde, her bir servisin ve mesajlaşma altyapısının izlenmesi ve loglanması kritik öneme sahiptir. Spring Cloud Stream, Spring Boot'un Actuator desteği ile entegre çalışır, bu da sağlık durumu, metrikler ve loglama için kapsamlı destek sağlar. Kafka'nın kendi monitoring araçları ile birlikte, bu özellikler sistem genelinde görünürlüğü ve izlenebilirliği artırır.


Event Sourcing ve CQRS

Event-driven mimarilerde, Event Sourcing ve Command Query Responsibility Segregation (CQRS) desenleri sıkça kullanılır. Spring Cloud Stream, bu desenlerin uygulanmasını kolaylaştırabilir. Event Sourcing, sistemdeki değişiklikleri bir dizi event olarak kaydetmeyi, CQRS ise okuma ve yazma işlemlerini ayrı modeller üzerinden yönetmeyi ifade eder. Bu yaklaşımlar, sistemlerin ölçeklenebilirliğini ve performansını artırabilir.


Multi-Binder Destek

Bir uygulama içinde birden fazla mesajlaşma sistemiyle iletişim kurma ihtiyacı doğabilir. Spring Cloud Stream, aynı uygulama içinde birden fazla binder (Kafka, RabbitMQ vb.) kullanımını destekler. Bu, farklı sistemler arasında köprü kurmanıza ve mesajlaşma altyapınızı esnek bir şekilde genişletmenize olanak tanır.


Sonuç

Spring Cloud Stream ve Apache Kafka kullanarak kurulan event-driven mimari, mikroservisler arasında güçlü, esnek ve ölçeklenebilir asenkron iletişim sağlar. En iyi uygulamaları ve ileri düzey konseptleri takip etmek, sisteminizin performansını, dayanıklılığını ve bakım kolaylığını artırır. Sisteminizi tasarlarken bu prensipleri ve uygulamaları dikkate almak, uzun vadede faydalar sağlayacaktır.


User

Örnek 2 ms'li bir spring cloud, kafka ve spring cloud stream senaryosu ve kodu

ChatGPT

Bir Spring Cloud, Kafka ve Spring Cloud Stream kullanarak basit bir senaryo üzerinden gitmek, konseptleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu örnekte, iki mikroservisimiz olacak: biri mesaj üreten bir Producer ve diğeri bu mesajları tüketen bir Consumer.


Ortam Kurulumu

Öncelikle, Apache Kafka'nın sisteminizde çalışır durumda olduğundan emin olun. Kafka ve Zookeeper'ı başlatmak için resmi Kafka Quickstart dokümantasyonunu takip edebilirsiniz.


Maven Bağımlılıkları

Her iki mikroservis için pom.xml dosyasına Spring Cloud Stream ve Kafka bağımlılıklarını ekleyin.


xml

Copy code

<dependency>

    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>

    <artifactId>spring-cloud-starter-stream-kafka</artifactId>

</dependency>

Producer Servisi

Producer mikroservisi, belirli aralıklarla mesajları bir Kafka topic'ine gönderir.


Application.properties

properties

Copy code

spring.cloud.stream.bindings.output.destination=my-topic

spring.cloud.stream.kafka.binder.brokers=localhost:9092

Producer Kodu

java

Copy code

package com.example.producer;


import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.cloud.stream.function.StreamBridge;

import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;

import org.springframework.stereotype.Component;


@Component

public class MessageProducer {


    @Autowired

    private StreamBridge streamBridge;


    @Scheduled(fixedDelay = 5000)

    public void sendMessage() {

        String message = "Hello from Producer at " + System.currentTimeMillis();

        streamBridge.send("output", message);

        System.out.println("Sent: " + message);

    }

}

@Scheduled anotasyonu ile sendMessage metodunu her 5 saniyede bir çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.


Consumer Servisi

Consumer mikroservisi, Producer tarafından gönderilen mesajları tüketir.


Application.properties

properties

Copy code

spring.cloud.stream.bindings.input.destination=my-topic

spring.cloud.stream.kafka.binder.brokers=localhost:9092

Consumer Kodu

java

Copy code

package com.example.consumer;


import org.springframework.cloud.stream.annotation.StreamListener;

import org.springframework.cloud.stream.messaging.Sink;

import org.springframework.stereotype.Component;


@Component

public class MessageConsumer {


    @StreamListener(Sink.INPUT)

    public void handleMessage(String message) {

        System.out.println("Received: " + message);

    }

}

Uygulamaları Çalıştırmak

Her iki uygulamayı da Spring Boot uygulaması olarak başlatın. Producer uygulaması, mesajları Kafka topic'ine gönderirken, Consumer uygulaması bu mesajları alacak ve konsola yazdıracaktır.


Sonuç

Bu basit senaryo, bir Producer ve bir Consumer kullanarak Spring Cloud Stream ve Kafka ile event-driven mimari kurulumunun temellerini göstermektedir. Gerçek dünya uygulamalarında, bu yapı daha karmaşık iş akışlarına, hata yönetimi mekanizmalarına ve performans iyileştirmelerine genişletilebilir.


User

Örnek bir event için json yazar mısın?

ChatGPT

Elbette, bir mikroservis mimarisinde kullanılabilecek örnek bir event için basit bir JSON formatı aşağıdaki gibidir. Bu örnek, bir sipariş sisteminde bir siparişin başarıyla oluşturulduğunu temsil eden bir event'i göstermektedir. JSON formatı, event'in tipini, zaman damgasını ve siparişle ilgili detayları içerir.


json

Copy code

{

  "eventType": "OrderCreated",

  "timestamp": "2024-02-04T12:34:56Z",

  "orderId": "123456",

  "userId": "78910",

  "orderDetails": {

    "totalAmount": 299.99,

    "currency": "USD",

    "items": [

      {

        "itemId": "001",

        "productName": "Wireless Mouse",

        "quantity": 1,

        "price": 29.99

      },

      {

        "itemId": "002",

        "productName": "Keyboard",

        "quantity": 1,

        "price": 49.99

      },

      {

        "itemId": "003",

        "productName": "USB-C Charging Cable",

        "quantity": 2,

        "price": 19.99

      }

    ]

  }

}

Bu JSON yapısı, bir event'in temel unsurlarını içerir:


eventType: Event'in tipi, bu durumda bir siparişin oluşturulduğunu belirten "OrderCreated".

timestamp: Event'in oluşturulduğu zaman damgası. ISO 8601 formatında.

orderId: Oluşturulan siparişin benzersiz kimliği.

userId: Siparişi oluşturan kullanıcının kimliği.

orderDetails: Siparişle ilgili detayları içeren bir nesne. Bu nesne, siparişin toplam tutarını, para birimini ve siparişteki ürünlerin bir listesini içerir.

Bu tür bir JSON yapısı, mikroservisler arasında iletişim kurarken veya bir event sourcing sisteminde event'leri saklarken kullanılabilir. Event'in yapısı, uygulamanızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.


Bu event'i spring cloud stream ile nasıl gönderir ve okurum?


Spring Cloud Stream ile bir JSON event'ini göndermek ve okumak için, Spring Boot uygulamanızda birkaç adımı takip etmeniz gerekmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirmek için önce sisteminizi yapılandırmanız, ardından event gönderme ve okuma için kodunuzu yazmanız gerekir. Aşağıda, bir önceki örnekte oluşturduğumuz JSON event'ini kullanarak bir Producer ve bir Consumer servisi oluşturacağız.


Producer Servisi Yapılandırması ve Kodu

Öncelikle, event'leri Kafka'ya gönderen bir Producer servisi oluşturalım. Bu servis, önceden tanımladığımız JSON event'ini kullanacak.


application.properties Yapılandırması

properties

Copy code

spring.cloud.stream.bindings.output-out-0.destination=order-events

spring.cloud.stream.kafka.binder.brokers=localhost:9092

Bu yapılandırma, order-events adlı Kafka topic'ine mesaj göndermek için kullanılacak output kanalını tanımlar.


Event Gönderme Kodu

java

Copy code

package com.example.producer;


import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.messaging.Message;

import org.springframework.messaging.support.MessageBuilder;

import org.springframework.cloud.stream.function.StreamBridge;

import org.springframework.stereotype.Service;


@Service

public class OrderEventProducer {


    @Autowired

    private StreamBridge streamBridge;


    public void sendOrderCreatedEvent(OrderCreatedEvent orderEvent) {

        Message<OrderCreatedEvent> message = MessageBuilder.withPayload(orderEvent).build();

        streamBridge.send("output-out-0", message);

    }

}

OrderCreatedEvent sınıfınız, örnek JSON event'imize karşılık gelen bir Java sınıfıdır. Bu sınıfı, JSON event'inizdeki alanları temsil edecek şekilde oluşturmalısınız.


Consumer Servisi Yapılandırması ve Kodu

Şimdi, Kafka'dan event'leri okuyan bir Consumer servisi oluşturalım.


application.properties Yapılandırması

properties

Copy code

spring.cloud.stream.bindings.input-in-0.destination=order-events

spring.cloud.stream.kafka.binder.brokers=localhost:9092

Bu yapılandırma, order-events adlı Kafka topic'inden mesaj almak için kullanılacak input kanalını tanımlar.


Event Okuma Kodu

java

Copy code

package com.example.consumer;


import org.springframework.cloud.stream.annotation.StreamListener;

import org.springframework.cloud.stream.messaging.Sink;

import org.springframework.stereotype.Component;


@Component

public class OrderEventConsumer {


    @StreamListener(Sink.INPUT)

    public void handleOrderCreatedEvent(OrderCreatedEvent orderEvent) {

        System.out.println("Received order event: " + orderEvent);

    }

}

Bu kod parçası, order-events topic'inden gelen mesajları dinler ve konsola yazdırır. OrderCreatedEvent sınıfını, JSON event'inizdeki alanları temsil edecek şekilde oluşturmalısınız ve bu sınıf @StreamListener metodunun parametresi olarak kullanılmalıdır.


JSON Serileştirme/Çözümleme

Spring Cloud Stream otomatik olarak Java nesnelerini JSON'a serileştirir ve JSON'dan Java nesnelerine çözümler. Ancak, bu işlevsellikten faydalanmak için spring-cloud-stream bağımlılığınızın yanı sıra jackson-databind gibi bir JSON işleme kütüphanesine ihtiyacınız olacaktır. Bu genellikle Spring Boot'un spring-boot-starter-web bağımlılığı ile otomatik olarak sağlanır.


Notlar

Örnek kodlar, Spring Cloud Stream'in temel kullanımını göstermektedir ve gerçek uygulama geliştirme sırasında uygulamanızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir.

Kafka ve Zookeeper'ın çalışır durumda olduğundan ve application.properties dosyasındaki broker adreslerinin doğru yapılandırıldığından emin olun.

OrderCreatedEvent sınıfı, örnek JSON event'inize karşılık gelen bir POJO olmalıdır. Bu sınıf, event içindeki verileri temsil eder ve Spring'in Jackson kütüphanesi tarafından otomatik olarak JSON formatına serileştirilip, JSON'dan Java nesnesine çözümlenebilir. İşte bu sınıfın bir örneği:


OrderCreatedEvent Sınıfı

java

Copy code

package com.example.domain;


import java.math.BigDecimal;

import java.util.List;


public class OrderCreatedEvent {


    private String eventType;

    private String timestamp;

    private String orderId;

    private String userId;

    private OrderDetails orderDetails;


    // Getter'lar ve Setter'lar


    public static class OrderDetails {

        private BigDecimal totalAmount;

        private String currency;

        private List<Item> items;


        // Getter'lar ve Setter'lar

    }


    public static class Item {

        private String itemId;

        private String productName;

        private int quantity;

        private BigDecimal price;


        // Getter'lar ve Setter'lar

    }

}

Bu sınıf, önceki JSON örneğinizde belirtilen alanları temsil eder. OrderCreatedEvent, OrderDetails ve Item sınıfları iç içe tanımlanmıştır. Bu sınıfların her biri için gerekli getter ve setter metodlarını eklemeyi unutmayın.


Uygulamaları Çalıştırma

Uygulamalarınızı çalıştırmadan önce, Kafka'nın ve gerekirse Zookeeper'ın çalışır durumda olduğundan emin olun. Daha sonra, Producer ve Consumer mikroservislerinizi Spring Boot uygulaması olarak başlatın:


Producer uygulaması başladığında, OrderEventProducer sınıfındaki sendOrderCreatedEvent metodunu çağırarak bir OrderCreatedEvent mesajı gönderebilirsiniz. Bu, order-events topic'ine bir mesaj gönderir.

Consumer uygulaması bu mesajı alır ve OrderEventConsumer sınıfındaki handleOrderCreatedEvent metodunda işler. Alınan mesaj konsola yazdırılır.

Bu basit örnek, Spring Cloud Stream ile Kafka üzerinden JSON tabanlı mesajlaşmanın nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir. Gerçek bir uygulama senaryosunda, mesaj gönderme ve alma işlemlerini tetiklemek için HTTP endpoint'leri, zamanlanmış görevler veya sistem içi diğer olaylar kullanabilirsiniz.


Özet

Spring Cloud Stream, Kafka gibi mesajlaşma sistemleri ile çalışırken, mikroservisler arası iletişimi kolaylaştıran güçlü bir araçtır. Bu rehberde gösterilen yapılandırma ve kod örnekleri, bu teknolojileri kullanarak event-driven mikroservis mimarileri geliştirmenin temellerini sağlar. JSON tabanlı mesajların serileştirilmesi, gönderilmesi, alınması ve çözümlenmesi işlemleri, Spring Cloud Stream'in otomatik serileştirme ve çözümleme özellikleri sayesinde kolaylaştırılmıştır. Bu özellikler, modern mikroservis uygulamalarınızda esnek ve ölçeklenebilir event-driven mimariler oluşturmanıza olanak tanır.

Microservice mimari ile yazılmış bir projemiz var. Bu projede api gateway için spring cloud gateway kullanıyoruz. Bir Auth microserviceine ihtiyacımız var. Kullanıcı login olduğunda bu servis ile JWT token üretmek istiyoruz. Kurguyu nasıl yapmalıyım?

Microservice mimarisi içerisinde bir Auth (Yetkilendirme) mikroservisini entegre etmek ve JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulaması yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:


Auth Mikroservisinin Kurulumu:


Auth mikroservisini, kullanıcı kimlik doğrulama ve JWT token üretimi için sorumlu olacak şekilde tasarlayın.

Kullanıcı adı ve şifre gibi kimlik bilgilerini alacak, doğrulayacak ve başarılı bir doğrulama durumunda JWT token üretecek bir API endpoint'i oluşturun.

JWT Token Yapısı:


JWT token'lar genellikle header, payload ve signature olmak üzere üç bölümden oluşur.

payload kısmında kullanıcının kimlik bilgileri ve token'ın geçerlilik süresi gibi bilgiler bulunabilir.

signature, token'ın güvenliğini sağlamak için kullanılır ve genellikle bir sunucu tarafından saklanan gizli bir anahtar ile imzalanır.

Spring Cloud Gateway Entegrasyonu:


Spring Cloud Gateway üzerinde, gelen istekleri yakalayacak ve JWT token doğrulaması yapacak bir filtre (filter) tanımlayın.

Bu filtre, her istek için HTTP başlıklarında yer alan JWT token'ı kontrol eder ve geçerli ise isteği ilgili mikroservise yönlendirir.

Eğer token geçersiz veya yoksa, hata mesajı döndürerek erişimi engelleyin.

Güvenlik ve Performans:


Token doğrulama işlemi, performansı etkileyebileceğinden, gerektiğinde önbellekleme (caching) stratejileri kullanılabilir.

Güvenlik açısından, JWT token'ların güvenli bir şekilde saklanmasına ve iletilmesine dikkat edin (örneğin, HTTPS üzerinden iletim).

Test ve Devreye Alma:


Sistemi farklı senaryolar altında test edin, örneğin geçersiz veya süresi dolmuş token'larla erişim denemeleri yapın.

Tüm servisler arasındaki entegrasyonun düzgün çalıştığından emin olun ve gerekli durumda hata ayıklama yapın.

Bu süreci uygularken, özellikle güvenlik ve sistem performansı gibi konularda dikkatli olmanız önemlidir. Ayrıca, JWT token'ların güvenliğini artırmak için ileri seviye teknikler (örneğin, token döndürme, token sızıntılarını önleme) üzerinde de çalışabilirsiniz.


Yani kullanıcı doğrulamasını ve token üretimini auth mikro servisinde yapacağım. Token kontrolünü de gateway'de yapacağım.


Evet, doğru anlamışsınız. Özetle:


Kullanıcı Doğrulaması ve Token Üretimi (Auth Mikroservis):


Kullanıcıların kimlik bilgilerini alacak ve doğrulayacak bir API endpoint'i tasarlayın.

Kullanıcı doğrulandığında, JWT token üreten bir mekanizma kurun. Bu token, kullanıcının kimlik bilgilerini ve belki de yetkilerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

Token, güvenlik açısından önemli olduğundan, güvenli bir şekilde üretilmeli ve imzalanmalıdır.

Token Kontrolü (Spring Cloud Gateway):


Spring Cloud Gateway üzerinde, gelen isteklerin HTTP başlıklarını kontrol edecek ve JWT token'ı doğrulayacak bir filtre oluşturun.

Bu filtre, token'ın geçerliliğini ve bütünlüğünü kontrol eder. Eğer token geçerliyse, isteği ilgili mikroservise yönlendirir.

Geçersiz veya eksik token durumlarında, hata mesajı döndürerek erişimi engelleyin.

Bu yapıyı uygularken, aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz faydalı olacaktır:


Güvenlik: JWT token'larının güvenli bir şekilde saklanması ve iletilmesi önemlidir. Özellikle, token'ların üçüncü taraf saldırılarına karşı korunması için HTTPS gibi güvenli protokoller kullanılmalıdır.

Performans: Token doğrulama işlemi her istekle gerçekleşeceği için, performansı göz önünde bulundurun. Gerekirse önbellekleme mekanizmaları kullanarak işlem süresini optimize edin.

Elastiklik ve Ölçeklenebilirlik: Sisteminizin yük altında nasıl performans gösterdiğini test edin ve gerekli durumlarda ölçeklendirme stratejileri geliştirin.

Bu yapının başarılı bir şekilde uygulanması, sisteminizin güvenliğini ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracaktır.


Peki birçok microserviceim ve bu servislerin çeşitli endpointleri var. Authoraziztion kontrolünü yine gateay'de mi yapmalıyım?


Evet, mikroservis mimarisinde yetkilendirme (authorization) kontrolünü API Gateway seviyesinde yapmak, genellikle tercih edilen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın birçok avantajı vardır:


Merkezi Yönetim:


Tüm yetkilendirme kontrollerinin API Gateway üzerinde merkezileştirilmesi, yönetimi kolaylaştırır ve güvenlik politikalarını tutarlı bir şekilde uygulamanıza olanak tanır.

Güvenlik:


Yetkilendirme, sistem güvenliğinin kritik bir parçasıdır. API Gateway, güvenlik katmanı olarak hareket ederek, yetkisiz erişimleri önlemede önemli bir rol oynar.

Yeniden Kullanılabilirlik ve Entegrasyon Kolaylığı:


Aynı yetkilendirme kurallarını farklı mikroservisler için tekrar tekrar yazmak yerine, bu kuralları API Gateway'de bir kez tanımlayarak tüm servisler için kullanabilirsiniz.

Ölçeklenebilirlik ve Performans:


Yetkilendirme işlemlerinin API Gateway'de yapılması, mikroservislerin yükünü azaltır ve sistemin genel performansını ve ölçeklenebilirliğini artırır.

Esneklik:


Farklı mikroservisler için farklı yetkilendirme politikaları uygulamak istediğinizde, bu değişiklikleri tek bir noktada, yani API Gateway'de yapmak daha esnek bir yaklaşım sunar.

Yetkilendirme kontrolünü API Gateway'de yaparken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmalısınız:


Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC): Kullanıcıların rollerine göre hangi servis veya endpoint'lere erişebileceğini belirleyin.

İnce Taneli Yetkilendirme: Bazı durumlarda, daha ince taneli yetkilendirme kontrolleri gerekebilir. Bu, özellikle kullanıcıların belirli verilere veya işlevlere erişim seviyelerinin farklı olduğu durumlarda önemlidir.

Token Analizi ve Politika Uygulama: Kullanıcıdan alınan JWT token'ı analiz ederek, içerdiği bilgilere (örneğin, roller, izinler) göre isteklere izin verin veya reddedin.

Güvenlik ve Hata Yönetimi: Yetkilendirme sürecinde güvenlik açıklarını önlemek ve olası hataları düzgün bir şekilde yönetmek için dikkatli olun.

Bu yaklaşım, mikroservis mimarinizin genel güvenliğini ve yönetilebilirliğini artıracak ve sistem genelinde tutarlı bir yetkilendirme politikası sağlayacaktır.


Bu security mimarisi için Örnek bit uygulamanın önce api gatewayini kodlar mısın?


Elbette, basit bir Spring Cloud Gateway tabanlı API Gateway örneği oluşturalım. Bu örnek, Spring Cloud Gateway'i kullanarak basit bir yönlendirme ve JWT tabanlı yetkilendirme filtresi içerecek. Bu örnek, JWT token'larını doğrulamak için bir yetkilendirme servisi (Auth Service) ile iletişime geçmeyecek, ancak token'ın yapısını ve geçerliliğini kontrol edecek şekilde yapılandırılacak. Gerçek bir uygulamada, Auth Service ile iletişim kurarak token doğrulaması yapmanız gerekecektir.


Proje Yapısı

Örnek bir Spring Cloud Gateway uygulaması için temel bir Maven proje yapısı aşağıdaki gibi olacaktır:


plaintext

Copy code

my-gateway-service/

├── src/

│   ├── main/

│   │   ├── java/

│   │   │   └── com/

│   │   │       └── myapp/

│   │   │           ├── MyGatewayServiceApplication.java

│   │   │           └── config/

│   │   │               └── GatewayConfig.java

│   │   └── resources/

│   │       └── application.yml

└── pom.xml

Adım 1: Maven Bağımlılıkları

pom.xml dosyasına Spring Cloud Gateway ve JWT için gerekli bağımlılıkları ekleyin:


xml

Copy code

<dependencies>

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>

        <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>

        <artifactId>jjwt-api</artifactId>

        <version>0.11.2</version>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>

        <artifactId>jjwt-impl</artifactId>

        <version>0.11.2</version>

        <scope>runtime</scope>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>

        <artifactId>jjwt-jackson</artifactId>

        <version>0.11.2</version>

        <scope>runtime</scope>

    </dependency>

    <!-- Diğer gerekli bağımlılıklar -->

</dependencies>

Adım 2: Uygulama Başlangıç Sınıfı

MyGatewayServiceApplication.java dosyasında Spring Boot uygulamasını başlatın:


java

Copy code

package com.myapp;


import org.springframework.boot.SpringApplication;

import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;


@SpringBootApplication

public class MyGatewayServiceApplication {


    public static void main(String[] args) {

        SpringApplication.run(MyGatewayServiceApplication.class, args);

    }

}

Adım 3: Gateway Yapılandırması

GatewayConfig.java dosyasında bir route yapılandırması ve JWT doğrulama filtresi tanımlayın:


java

Copy code

package com.myapp.config;


import org.springframework.context.annotation.Bean;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.cloud.gateway.route.RouteLocator;

import org.springframework.cloud.gateway.route.builder.RouteLocatorBuilder;


@Configuration

public class GatewayConfig {


    @Bean

    public RouteLocator customRouteLocator(RouteLocatorBuilder builder) {

        return builder.routes()

                .route("path_route", r -> r.path("/service/**")

                        .filters(f -> f.filter(new JwtAuthenticationFilter()))

                        .uri("lb://SERVICE-NAME"))

                // Diğer route tanımlamaları

                .build();

    }

}

Adım 4: JWT Doğrulama Filtresi

JWT doğrulama filtresini (JwtAuthenticationFilter) ayrı bir sınıf olarak oluşturun. Bu filtre, gelen isteklerdeki JWT token'ları doğrulayacaktır. Bu örnek, token doğrulamanın nasıl yapılacağını göstermektedir; gerçek bir uygulamada token içeriğini ve imzasını doğrulamanız gerekir:


java

Copy code

package com.myapp.config;


import org.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilter;

import org.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilterChain;

import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;

import reactor.core.publisher.Mono;


public class JwtAuthenticationFilter implements GatewayFilter {


    @Override

    public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {

        // JWT token'ı doğrul


java

Copy code

        // JWT token'ı doğrulama işlemi

        String token = exchange.getRequest().getHeaders().getFirst("Authorization");


        if (token == null || !validateToken(token)) {

            exchange.getResponse().setStatusCode(HttpStatus.UNAUTHORIZED);

            return exchange.getResponse().setComplete();

        }


        return chain.filter(exchange);

    }


    private boolean validateToken(String token) {

        // Burada, token'ın geçerliliğini kontrol edin.

        // Bu örnekte basit bir kontrol yapılıyor. Gerçek bir uygulamada,

        // token'ın imzasını, süresini ve içeriğini doğrulamanız gerekecektir.

        return token != null && token.startsWith("Bearer ");

    }

}

Adım 5: Uygulama Yapılandırma Dosyası (application.yml)

application.yml dosyasında, Gateway'in dinleyeceği port ve diğer ayarları yapılandırın:


yaml

Copy code

spring:

  cloud:

    gateway:

      routes:

        - id: service_route

          uri: lb://SERVICE-NAME

          predicates:

            - Path=/service/**

          filters:

            - JwtAuthenticationFilter

  application:

    name: my-gateway-service


server:

  port: 8080

Notlar ve Öneriler

Bu örnek, JWT token'larının basit bir şekilde doğrulanmasını göstermektedir. Gerçek bir uygulamada, token'ın imzasını ve süresini kontrol etmek ve token içeriğine göre yetkilendirme yapmak için daha karmaşık bir doğrulama işlemi gerekir.

JwtAuthenticationFilter sınıfı, token doğrulama mantığınızı içerecektir. Bu örnekte, token'ın varlığı ve formatı kontrol ediliyor. Gerçek bir uygulamada, buraya token'ı çözümleme ve doğrulama işlemlerini eklemelisiniz.

Spring Cloud Gateway, dinamik yönlendirme, hız sınırlama, devre kesici desenleri ve daha birçok özellik sunar. İhtiyacınıza göre bu özellikleri araştırıp projenize ekleyebilirsiniz.

Güvenliğinizi artırmak için, HTTPS kullanmayı ve JWT token'larınız için güvenli bir imza mekanizması kullanmayı düşünün.

Bu örnek, bir Spring Cloud Gateway tabanlı API Gateway'in temel yapısını ve JWT tabanlı yetkilendirme filtresinin nasıl ekleneceğini göstermektedir. Gerçek dünya uygulamalarında, daha karmaşık senaryolar ve güvenlik gereksinimleri olacaktır. Bu nedenle, projenizin özel ihtiyaçlarına göre ek ayarlamalar ve güvenlik kontrolleri yapmanız önemlidir.


Bu security mimarisi için Örnek bir auth service kodlar mısın?


Tabii ki, bir örnek Auth Service uygulaması oluşturmak için Spring Boot ve Spring Security kullanabiliriz. Bu servis, kullanıcı kimlik bilgilerini doğrular ve başarılı kimlik doğrulaması sonrasında bir JWT token üretir. Aşağıda basit bir Auth Service örneği sunuyorum.


Proje Yapısı

Örnek bir Spring Boot Auth Service projesi için temel bir Maven proje yapısı:


plaintext

Copy code

auth-service/

├── src/

│   ├── main/

│   │   ├── java/

│   │   │   └── com/

│   │   │       └── myapp/

│   │   │           ├── AuthServiceApplication.java

│   │   │           ├── config/

│   │   │           │   └── SecurityConfig.java

│   │   │           ├── controller/

│   │   │           │   └── AuthenticationController.java

│   │   │           └── service/

│   │   │               └── JwtTokenService.java

│   │   └── resources/

│   │       └── application.yml

└── pom.xml

Adım 1: Maven Bağımlılıkları

pom.xml dosyasına Spring Boot ve JWT için gerekli bağımlılıkları ekleyin:


xml

Copy code

<dependencies>

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

        <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>

        <artifactId>jjwt-api</artifactId>

        <version>0.11.2</version>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>

        <artifactId>jjwt-impl</artifactId>

        <version>0.11.2</version>

        <scope>runtime</scope>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>

        <artifactId>jjwt-jackson</artifactId>

        <version>0.11.2</version>

        <scope>runtime</scope>

    </dependency>

    <!-- Diğer gerekli bağımlılıklar -->

</dependencies>

Adım 2: Uygulama Başlangıç Sınıfı

AuthServiceApplication.java dosyasında Spring Boot uygulamasını başlatın:


java

Copy code

package com.myapp;


import org.springframework.boot.SpringApplication;

import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;


@SpringBootApplication

public class AuthServiceApplication {


    public static void main(String[] args) {

        SpringApplication.run(AuthServiceApplication.class, args);

    }

}

Adım 3: Güvenlik Yapılandırması

SecurityConfig.java dosyasında Spring Security yapılandırmasını yapın:


java

Copy code

package com.myapp.config;


import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;

import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;

import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;


@Configuration

@EnableWebSecurity

public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {


    @Override

    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

        http.csrf().disable()

            .authorizeRequests()

            .antMatchers("/authenticate").permitAll()

            .anyRequest().authenticated();

    }

}

Adım 4: Authentication Controller

AuthenticationController.java dosyasında, kullanıcı kimlik doğrulamasını ve JWT token üretimini yöneten bir controller oluşturun:


java

Copy code

package com.myapp.controller;


import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import com.myapp.service.JwtTokenService;


@RestController

public class AuthenticationController {


    private final JwtTokenService jwtTokenService;


    public AuthenticationController(JwtTokenService jwtTokenService) {

        this.jwtTokenService = jwtTokenService;

    }


    @PostMapping("/authenticate")

    public String createToken(@RequestBody UserCredentials credentials) {

        // Burada kullanıcı doğrulaması yapın. Örnek için basit bir kontrol:

        if ("user".equals(credentials.getUsername()) && "password".equals(credentials.getPassword())) {

            return jwtTokenService.generateToken(credentials.getUsername());

        } else {

            throw new RuntimeException("Invalid credentials");

        }

    }

}

Adım 5: JWT Token Servisi

JwtTokenService.java dosyasında, JWT token olarak, JWT token'ları üreten bir servis oluşturun. Bu servis, kullanıcı bilgilerini temel alarak güvenli bir token üretir:


java

Copy code

package com.myapp.service;


import io.jsonwebtoken.Jwts;

import io.jsonwebtoken.SignatureAlgorithm;

import org.springframework.stereotype.Service;


import java.util.Date;

import java.util.HashMap;

import java.util.Map;


@Service

public class JwtTokenService {


    private static final String SECRET_KEY = "your_secret_key"; // Güvenli bir anahtar kullanın

    private static final long EXPIRATION_TIME = 900_000; // Token süresi (örneğin 15 dakika)


    public String generateToken(String username) {

        Map<String, Object> claims = new HashMap<>();

        claims.put("sub", username);

        return Jwts.builder()

                .setClaims(claims)

                .setIssuer("YourApp")

                .setIssuedAt(new Date(System.currentTimeMillis()))

                .setExpiration(new Date(System.currentTimeMillis() + EXPIRATION_TIME))

                .signWith(SignatureAlgorithm.HS512, SECRET_KEY)

                .compact();

    }

}

Adım 6: Uygulama Yapılandırma Dosyası (application.yml)

application.yml dosyasında, Auth Service uygulamasının çalışacağı portu ve diğer ayarları yapılandırın:


yaml

Copy code

spring:

  application:

    name: auth-service


server:

  port: 8081

Notlar ve Öneriler

Bu örnek, basit bir kullanıcı adı ve şifre doğrulaması yapıyor ve başarılı kimlik doğrulaması sonrası bir JWT token üretiyor. Gerçek bir uygulamada, kullanıcı bilgilerini bir veritabanı veya başka bir kaynaktan doğrulamanız gerekecektir.

JwtTokenService sınıfında, JWT token'ın imzalanması ve süresi gibi güvenlikle ilgili önemli parametreler bulunmaktadır. Bu parametrelerin güvenliği sağlamak ve uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak için dikkatlice seçilmesi gerekmektedir.

Güvenlik konusunda, SECRET_KEY'in güvenli bir şekilde saklanması ve yönetilmesi çok önemlidir. Gerçek bir uygulamada, bu anahtarın güvenli bir şekilde saklanması ve yönetilmesi için ek önlemler alınmalıdır.

Bu örnek, JWT token üretimi için io.jsonwebtoken:jjwt kütüphanesini kullanıyor. Bu kütüphane, JWT ile çalışmak için yaygın olarak kullanılan ve güvenilir bir seçenektir.

Bu temel Auth Service örneği, bir mikroservis mimarisinde kimlik doğrulama ve JWT tabanlı yetkilendirme işlemlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Gerçek dünya uygulamalarında, daha karmaşık kimlik doğrulama mekanizmaları, token yenileme stratejileri ve güvenlik önlemleri gerekebilir. Bu nedenle, projenizin özel ihtiyaçlarına göre ek ayarlamalar ve güvenlik kontrolleri yapmanız önemlidir.


Bu security mimarisi için Api Gatewayde örnek autharazation örnekleri yapat mısın?


Evet, API Gateway'de yetkilendirme (authorization) kontrolü için bazı örnekler oluşturabiliriz. Burada, Spring Cloud Gateway kullanarak gelen istekler üzerinde yetkilendirme kontrolleri yapacağız. Bu örnekler, isteklerin JWT token'larına göre nasıl filtrelenip yetkilendirileceğini gösterecektir.


Örnek 1: Rol Tabanlı Yetkilendirme

Bu örnekte, kullanıcı rollerine göre istekleri filtreleyeceğiz. Örneğin, yalnızca "admin" rolüne sahip kullanıcıların belirli bir endpoint'e erişimine izin vermek isteyebiliriz.


RoleBasedAuthorizationFilter.java adında bir filtre oluşturun:


java

Copy code

package com.myapp.config;


import io.jsonwebtoken.Claims;

import io.jsonwebtoken.Jwts;

import org.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilter;

import org.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilterChain;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;

import reactor.core.publisher.Mono;


public class RoleBasedAuthorizationFilter implements GatewayFilter {


    private static final String SECRET_KEY = "your_secret_key";


    @Override

    public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {

        String token = exchange.getRequest().getHeaders().getFirst("Authorization");


        if (token != null && token.startsWith("Bearer ")) {

            String jwtToken = token.substring(7);

            Claims claims = Jwts.parser()

                                .setSigningKey(SECRET_KEY)

                                .parseClaimsJws(jwtToken)

                                .getBody();


            String role = claims.get("role", String.class);


            if ("admin".equals(role)) {

                return chain.filter(exchange); // Admin rolü varsa isteği geçir

            }

        }


        exchange.getResponse().setStatusCode(HttpStatus.FORBIDDEN);

        return exchange.getResponse().setComplete(); // Yetkisiz erişim

    }

}

Bu filtre, JWT token içindeki role alanını kontrol eder ve sadece "admin" rolüne sahip token'lar için isteği geçirir.


Örnek 2: JWT Token Süresi Kontrolü

Bu örnekte, JWT token'ın süresinin geçip geçmediğini kontrol edeceğiz. Süresi geçmiş token'larla yapılan istekler reddedilecek.


JwtExpirationFilter.java adında bir filtre oluşturun:


java

Copy code

package com.myapp.config;


import io.jsonwebtoken.Claims;

import io.jsonwebtoken.ExpiredJwtException;

import io.jsonwebtoken.Jwts;

import org.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilter;

import org.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilterChain;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;

import reactor.core.publisher.Mono;


public class JwtExpirationFilter implements GatewayFilter {


    private static final String SECRET_KEY = "your_secret_key";


    @Override

    public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {

        String token = exchange.getRequest().getHeaders().getFirst("Authorization");


        try {

            if (token != null && token.startsWith("Bearer ")) {

                String jwtToken = token.substring(7);

                Jwts.parser().setSigningKey(SECRET_KEY).parseClaimsJws(jwtToken); // Süresi geçmişse Exception fırlatır

                return chain.filter(exchange);

            }

        } catch (ExpiredJwtException e) {

            // Token süresi geçmiş

        }


        exchange.getResponse().setStatusCode(HttpStatus.UNAUTHORIZED);

        return exchange.getResponse().setComplete(); // Yetkisiz erişim

    }

}

Bu filtre, token'ın süresini kontrol eder ve süresi geçmişse isteği reddeder.


Gateway Yapılandırması

Bu filtreleri Spring Cloud Gateway'e eklemek için, GatewayConfig.java dosyanızda aşağıdaki gibi bir yapılandırma yapabilirsiniz:


java

Copy code

@Configuration

public class GatewayConfig {


    @Bean

    public RouteLocator customRouteLocator(RouteLocatorBuilder builder) {

        return builder.routes()

                .route("admin_route", r -> r.path("/admin/**")

                        .filters(f -> f.filter(new RoleBasedAuthorizationFilter()))

                        .uri("lb://ADMIN-SERVICE"))

                .route("general_route", r -> r.path("/api/**")

                        .filters(f -> f.filter(new JwtExpirationFilter()))

                        .uri("lb://GENERAL-SERVICE"))

                .build();

    }

}

Bu yapılandırmada, /admin/** yolu ile gelen istekler RoleBasedAuthorizationFilter tarafından filtrelenerek yalnızca "admin" rolüne sahip kullanıcıların bu yola erişimine izin verilir. Diğer taraftan, /api/** yolu ile gelen tüm istekler JwtExpirationFilter tarafından filtrelenerek, yalnızca süresi geçmemiş JWT token'ları içeren isteklere izin verilir.


Örnek 3: İnce Taneli Yetkilendirme Kontrolü

Bu örnekte, kullanıcının yetkilerine göre daha ince taneli bir yetkilendirme kontrolü gerçekleştirebiliriz. Örneğin, kullanıcının belirli bir API kaynağına erişim yetkisi olup olmadığını kontrol edebiliriz.


FineGrainedAuthorizationFilter.java adında bir filtre oluşturun:


java

Copy code

package com.myapp.config;


import io.jsonwebtoken.Claims;

import io.jsonwebtoken.Jwts;

import org.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilter;

import org.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilterChain;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;

import reactor.core.publisher.Mono;


import java.util.List;


public class FineGrainedAuthorizationFilter implements GatewayFilter {


    private static final String SECRET_KEY = "your_secret_key";


    @Override

    public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {

        String token = exchange.getRequest().getHeaders().getFirst("Authorization");


        if (token != null && token.startsWith("Bearer ")) {

            String jwtToken = token.substring(7);

            Claims claims = Jwts.parser()

                                .setSigningKey(SECRET_KEY)

                                .parseClaimsJws(jwtToken)

                                .getBody();


            List<String> permissions = claims.get("permissions", List.class);


            // Örnek kontrol: "read_data" iznine sahip kullanıcılar

            if (permissions != null && permissions.contains("read_data")) {

                return chain.filter(exchange); // İzin verilen istek

            }

        }


        exchange.getResponse().setStatusCode(HttpStatus.FORBIDDEN);

        return exchange.getResponse().setComplete(); // Yetkisiz erişim

    }

}

Bu filtre, JWT token içindeki permissions alanını kontrol eder ve belirli izinlere sahip kullanıcılara isteğin geçişine izin verir.


Gateway Yapılandırması için Ek Örnek

FineGrainedAuthorizationFilter'ı eklemek için GatewayConfig.java'da yeni bir route tanımı yapabilirsiniz:


java

Copy code

@Configuration

public class GatewayConfig {


    @Bean

    public RouteLocator customRouteLocator(RouteLocatorBuilder builder) {

        // Diğer route tanımlamaları


        return builder.routes()

                .route("data_route", r -> r.path("/data/**")

                        .filters(f -> f.filter(new FineGrainedAuthorizationFilter()))

                        .uri("lb://DATA-SERVICE"))

                .build();

    }

}

Bu yapılandırma ile /data/** yoluna gelen istekler, FineGrainedAuthorizationFilter tarafından filtrelenerek yalnızca belirli izinlere sahip kullanıcıların erişimine izin verilir.


Son Notlar

Güvenlik açısından, SECRET_KEY gibi hassas bilgileri kod içinde saklamaktan kaçının. Bunun yerine, güvenli bir yapılandırma yönetimi mekanizması (örneğin, Spring Cloud Config) kullanın.

JWT token'larınızın içeriğini ve yapısını uygulamanızın güvenlik ihtiyaçlarına göre özenle planlayın.

Yukarıdaki örneklerde basit string karşılaştırmaları yapıldı. Gerçek uygulamalarda, güvenlik kontrollerinin daha kapsamlı ve güvenli olması gerekecektir.

Spring Cloud Gateway, reaktif programlama modelini kullanır. Bu nedenle, filtrelerinizin reaktif API'lerle uyumlu olmasına dikkat edin.


aoi gatewayde tokenı doğruladım ama yetkilendirmeyi servislerde rol tavanlıı ve anatasyonlatla yapmak istiyorum


API Gateway'de JWT token doğrulaması yaptıktan sonra, yetkilendirmeyi (authorization) mikroservislerde rol tabanlı ve anotasyonlarla yapmak istiyorsanız, Spring Security'nin sağladığı anotasyonları kullanabilirsiniz. Bu yaklaşım, her bir mikroservisin kendi içinde gelen istekleri kullanıcının rollerine göre kontrol etmesine olanak tanır. İşte bu süreci nasıl gerçekleştirebileceğinize dair adımlar:


1. Spring Security Bağımlılıklarını Ekleyin

Her mikroservis projesine Spring Security bağımlılığını ekleyin. pom.xml dosyasına aşağıdaki gibi ekleyebilirsiniz:


xml

Copy code

<dependency>

    <groupId>org.springframework.boot</groupId>

    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>

</dependency>

2. Spring Security Konfigürasyonu

Her mikroserviste, Spring Security'yi yapılandırın. Burada, gelen JWT token'ın doğrulanması ve Spring Security context'ine kullanıcı bilgilerinin eklenmesi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.


Örnek bir güvenlik konfigürasyonu:


java

Copy code

import org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.EnableGlobalMethodSecurity;

import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;

import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;

import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;


@EnableWebSecurity

@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)

public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {


    @Override

    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

        http

            .csrf().disable()

            .authorizeRequests()

            .anyRequest().authenticated()

            .and()

            .addFilter(new JwtTokenAuthenticationFilter(authenticationManager()));

            // Burada JwtTokenAuthenticationFilter, JWT token'ı doğrulayan özel bir filtredir.

    }

}

3. Method Düzeyinde Rol Tabanlı Yetkilendirme

Servislerinizdeki controller veya service sınıflarında, Spring Security'nin @PreAuthorize veya @Secured anotasyonlarını kullanarak rol tabanlı yetkilendirme yapabilirsiniz.


Örnek kullanım:


java

Copy code

import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;


@RestController

public class MyController {


    @PreAuthorize("hasRole('ROLE_ADMIN')")

    @GetMapping("/admin")

    public String adminOnly() {

        return "Yalnızca Admin erişebilir.";

    }


    @PreAuthorize("hasRole('ROLE_USER')")

    @GetMapping("/user")

    public String userOnly() {

        return "Yalnızca Kullanıcı erişebilir.";

    }

}

4. JWT Token Doğrulama Filtresi

JwtTokenAuthenticationFilter adında özel bir filtre oluşturarak, gelen isteklerdeki JWT token'ları doğrulayabilir ve kullanıcının yetkilerini Spring Security context'ine ekleyebilirsiniz. Bu filtre, API Gateway tarafından doğrulanmış token'ları alır ve kullanıcının rollerini çözümler.


5. Rol ve Yetkilendirme Bilgilerini JWT Token İçerisinde Taşıma

JWT token'ınızın içerisinde kullanıcının rollerini ve diğer yetkilendirme bilgilerini taşıdığından emin olun. Böylece, her mikroservis bu bilgileri kullanarak kendi içinde yetkilendirme yapabilir.


Bu yaklaşım, sisteminizin güvenliğini artırır ve her mikroservisin bağımsız olarak yetkilendirme yapabilmesini sağlar. Ayrıca, API Gateway'de yalnızca kimlik doğrulaması (authentication) yaparak, yetkilendirmenin (authorization) mikroservisler tarafından daha detaylı ve esnek bir şekilde yapılmasına olanak tanır.


Api Gateway'de feign ile diğer microserviceleri çağırıyorsam feign endpointlerine anatasyon ile authorization kontrolü koyabilir miyim?


Evet, Api Gateway'de feign ile diğer microserviceleri çağırırken feign endpointlerine annotation ile authorization kontrolü koyabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:


Api Gateway'de feign client oluşturmak için @FeignClient annotation'unu kullanın.

@FeignClient annotation'una name ve url property'lerini verin.

@RequestMapping annotation'unu kullanarak feign endpoint'lerini tanımlayın.

@PreAuthorize annotation'unu kullanarak feign endpoint'leri için authorization kontrolü sağlayın.

Örneğin, aşağıdaki kodda user-service microservice'ini çağıran bir feign client oluşturulmuştur. /users endpoint'i için @PreAuthorize("hasRole('ROLE_USER')") annotation'u kullanılarak authorization kontrolü sağlanmıştır.


@FeignClient(name = "user-service", url = "http://localhost:8080/user-service")

public interface UserService {


    @GetMapping("/users")

    @PreAuthorize("hasRole('ROLE_USER')")

    List<User> getAllUsers();

}

Bu kod çalıştırıldığında, hasRole('ROLE_USER') expression'ı true döndürmezse, /users endpoint'ine erişmeye çalışan kullanıcıya bir hata mesajı döndürülür.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo