MacOS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MacOS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Unix MacOs terminal'da çalıştırılan, en ünlü ve sık kullanılan 60 3rd party program, nasıl kullanıldığı, açıklamaları ve örnek kullanım senaryoları.
Homebrew (macOS için)


Açıklama: macOS için paket yöneticisi. Uygulamaları ve kütüphaneleri yüklemek ve yönetmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: brew install wget komutu ile wget yüklenir.

Git


Açıklama: Versiyon kontrol sistemi. Kod değişikliklerini takip etmek ve işbirliği yapmak için kullanılır.

Örnek Kullanım: git clone https://github.com/example/repo.git ile bir GitHub deposunu klonlar.

Docker


Açıklama: Uygulamaları konteynerler içinde çalıştırmak için kullanılır. İzole edilmiş ve taşınabilir ortamlar sağlar.

Örnek Kullanım: docker run hello-world komutu ile bir test konteyneri başlatılır.

Vim


Açıklama: Güçlü bir metin editörü. Programlama ve metin düzenleme için kullanılır.

Örnek Kullanım: vim filename.txt ile bir dosyayı Vim'de açar.

Curl


Açıklama: Veri transferi için kullanılır. URL'lerle çalışmak ve veri indirmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: curl http://example.com ile bir web sayfasının içeriğini görüntüler.

Wget


Açıklama: Ağ üzerinden dosya indirme aracı.

Örnek Kullanım: wget http://example.com/file ile bir dosyayı indirir.

Tmux


Açıklama: Terminal oturumlarını yönetmek için kullanılır. Birden çok terminal oturumunu tek bir pencerede çalıştırabilir.

**Örnek Kullan

ım**: tmux new -s my_session ile yeni bir tmux oturumu başlatır.


Grep


Açıklama: Dosyalarda metin aramak için kullanılır. Kompleks desenlerle arama yapabilir.

Örnek Kullanım: grep "aranan_kelime" dosya.txt ile dosya.txt içinde aranan_kelime'yi arar.

Awk


Açıklama: Metin dosyalarını işlemek için kullanılır. Özellikle sütun tabanlı veri üzerinde çalışır.

Örnek Kullanım: awk '{print $1}' dosya.txt ile dosyanın ilk sütununu yazdırır.

Sed


Açıklama: Metin düzenleme ve dönüştürme için kullanılır. Özellikle dosyalarda yerinde değişiklik yapmak için kullanışlıdır.

Örnek Kullanım: sed 's/eski/yeni/g' dosya.txt ile dosya.txt içindeki tüm eski ifadeleri yeni ile değiştirir.

Htop


Açıklama: Görsel sistem izleme aracı. İşlemci, bellek kullanımı gibi sistem kaynaklarını gösterir.

Örnek Kullanım: htop komutu ile sistem kaynaklarını görsel olarak izler.

Nmap


Açıklama: Ağ tarama aracı. Ağdaki cihazları ve açık portları tespit etmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: nmap 192.168.1.1 ile belirtilen IP adresindeki cihazları ve portları tarar.

SSH


Açıklama: Güvenli uzaktan erişim için kullanılır. Başka bir makineye güvenli bir şekilde bağlanmak için kullanılır.

Örnek Kullanım: ssh kullanici@sunucu.com ile sunucuya güvenli bir şekilde bağlanır.

OpenSSL


Açıklama: Şifreleme ve SSL/TLS işlemleri için kullanılır.

Örnek Kullanım: openssl genrsa -out private.key 2048 ile 2048 bit RSA anahtar çifti oluşturur.

Tar


Açıklama: Dosya arşivleme ve sıkıştırma için kullanılır. Birden çok dosyayı tek bir dosyada bir

leştirebilir ve sıkıştırabilir.

- Örnek Kullanım: tar -czvf arsiv.tar.gz /klasor/yolu ile belirtilen klasörü arsiv.tar.gz olarak sıkıştırır ve arşivler.


Gzip


Açıklama: Dosya sıkıştırma aracı. Genellikle tar ile birlikte kullanılır.

Örnek Kullanım: gzip dosya.txt ile dosya.txt'yi sıkıştırır.

Find


Açıklama: Dosya ve klasör arama aracı. Karmaşık arama kriterleri ile dosyaları bulabilir.

Örnek Kullanım: find /klasor/yolu -name "*.txt" ile belirtilen klasördeki tüm txt dosyalarını bulur.

Rsync


Açıklama: Dosya senkronizasyonu ve transferi için kullanılır. Veri yedekleme ve aktarma işlemlerinde çok etkilidir.

Örnek Kullanım: rsync -av /kaynak/klasor /hedef/klasor ile kaynak klasörü hedef klasöre senkronize eder.

Python


Açıklama: Güçlü ve çok amaçlı bir programlama dili. Script yazmak, veri analizi ve web geliştirme gibi pek çok alanda kullanılır.

Örnek Kullanım: python script.py ile bir Python script'i çalıştırır.

Node.js


Açıklama: JavaScript için sunucu tarafı platformu. Özellikle web uygulamaları geliştirmede kullanılır.

Örnek Kullanım: node app.js ile bir Node.js uygulamasını başlatır.


Apache


Açıklama: Popüler bir web sunucusu. Web sitelerini barındırmak ve yönetmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: sudo apachectl start ile Apache web sunucusunu başlatır.

MySQL/MariaDB


Açıklama: Güçlü veritabanı yönetim sistemleri. Web uygulamaları ve veri depolama için kullanılır.

Örnek Kullanım: mysql -u kullanici_adi -p ile MySQL veritabanına bağlanır.

PostgreSQL


Açıklama: Gelişmiş özelliklere sahip bir veritabanı yönetim sistemi.

Örnek Kullanım: psql -d veritabani_adi -U kullanici_adi ile PostgreSQL veritabanına bağlanır.

Nginx


Açıklama: Yüksek performanslı web sunucusu ve ters proxy. Apache'ye alternatif olarak kullanılır.

Örnek Kullanım: sudo nginx ile Nginx'i başlatır.

Ansible


Açıklama: Otomasyon aracı. Sistem yapılandırmasını ve uygulama dağıtımını otomatikleştirmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: ansible-playbook playbook.yml ile bir otomasyon senaryosu çalıştırır.

Puppet


Açıklama: Yapılandırma yönetimi ve otomasyonu için başka bir araç.

Örnek Kullanım: puppet apply manifest.pp ile yapılandırma manifestosunu uygular.

Chef


Açıklama: Kurumsal düzeyde yapılandırma yönetimi ve otomasyon sağlar.

Örnek Kullanım: chef-client ile yapılandırma kodunu uygular.

Terraform


Açıklama: Altyapı olarak kod aracı. Bulut altyapısını yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: terraform apply ile altyapı değişikliklerini uygular.

Kubernetes


Açıklama: Konteyner orkestrasyonu için kullanılır. Docker konteynerlerini yönetmek ve ölçeklendirmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: kubectl apply -f deployment.yaml ile bir Kubernetes dağıtımı başlatır.

Prometheus


Açıklama: Açık kaynak izleme ve uyarı aracı.

markdown

Copy code

- **Örnek Kullanım**: `prometheus --config.file=prometheus.yml` ile Prometheus'u özel bir yapılandırma dosyasıyla başlatır.

31. Grafana

- Açıklama: Metrik analizi ve görselleştirme için kullanılır. Çeşitli veri kaynaklarından gelen metrikleri görselleştirir.

- Örnek Kullanım: grafana-server komutu ile Grafana sunucusunu başlatır.


Elasticsearch


Açıklama: Güçlü bir arama ve analiz motoru. Büyük miktarda verinin hızlı bir şekilde işlenmesi ve aranması için kullanılır.

Örnek Kullanım: elasticsearch ile Elasticsearch servisini başlatır.

Logstash


Açıklama: Veri toplama, dönüştürme ve taşıma aracı. Genellikle log dosyaları üzerinde çalışır.

Örnek Kullanım: logstash -f logstash.conf ile bir Logstash yapılandırması başlatır.

Kibana


Açıklama: Elasticsearch için veri görselleştirme platformu.

Örnek Kullanım: kibana ile Kibana arayüzünü başlatır.

Zsh


Açıklama: Gelişmiş bir kabuk programı. Bash'in alternatifi olarak kullanılır, özellikle interaktif kullanım için iyileştirmeler sunar.

Örnek Kullanım: Terminalde zsh komutu ile Zsh'ye geçiş yapar.

Oh My Zsh


Açıklama: Zsh için yapılandırma çerçevesi. Terminal deneyimini zenginleştiren tema ve eklentiler sağlar.

Örnek Kullanım: `oh-my-zsh

` kurulumu ile Zsh'yi özelleştirir ve geliştirir.


Fish


Açıklama: Kullanıcı dostu bir kabuk programı. Otomatik öneriler ve renkli arayüz ile kolay bir terminal deneyimi sunar.

Örnek Kullanım: Terminalde fish yazarak Fish kabuğuna geçiş yapılır.

Screen


Açıklama: Terminal oturumlarını yönetmek için kullanılır. Kullanıcılar, oturumları ayrıldıklarında bile açık tutabilirler.

Örnek Kullanım: screen komutu ile yeni bir ekran oturumu başlatır.

NeoVim


Açıklama: Vim'in geliştirilmiş bir versiyonu. Modern özellikler ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü sunar.

Örnek Kullanım: nvim dosya.txt ile NeoVim'de bir dosya açılır.

Yarn


Açıklama: JavaScript için hızlı, güvenilir ve güvenli bir paket yöneticisi. Node.js projelerinde paket yönetimi için kullanılır.

Örnek Kullanım: yarn add paket_adi ile yeni bir paket ekler.


Maven


Açıklama: Java projeleri için otomasyon aracı. Bağımlılık yönetimi ve proje inşası için kullanılır.

Örnek Kullanım: mvn clean install ile bir Java projesini temizler ve derler.

Gradle


Açıklama: Güçlü bir yapı otomasyon aracı. Java dahil olmak üzere çeşitli diller için kullanılır.

Örnek Kullanım: gradle build ile bir projeyi derler ve paketler.

Ant


Açıklama: Java tabanlı projeler için başka bir yapı otomasyon aracı.

Örnek Kullanım: ant build ile bir Java projesini derler.

CMake


Açıklama: Çapraz platform yapı sistemi. C, C++, ve Fortran projeleri için kullanılır.

Örnek Kullanım: cmake . ile mevcut dizindeki projeyi yapılandırır.

Make


Açıklama: Genel amaçlı yapı otomasyon aracı. Projelerin derlenmesi ve yönetilmesi için kullanılır.

Örnek Kullanım: make komutu ile Makefile dosyasına göre projeyi derler.

GCC (GNU Compiler Collection)


Açıklama: C, C++, ve diğer diller için derleyici koleksiyonu.

Örnek Kullanım: gcc kaynak.c -o program ile C programını derler.

GDB (GNU Debugger)


Açıklama: C ve C++ dilleri için hata ayıklama aracı.

Örnek Kullanım: gdb program ile bir programı hata ayıklama modunda çalıştırır.

Valgrind


Açıklama: Bellek hata ayıklama, bellek sızıntı tespiti ve performans analizi aracı.

Örnek Kullanım: valgrind --leak-check=yes ./program ile bellek sızıntılarını kontrol eder.

Wireshark


Açıklama: Ağ protokol analizörü. Ağ trafiğini yakalar ve detaylı olarak inceler.

Örnek Kullanım: wireshark komutu ile grafik arayüzde ağ trafiğini analiz eder.

Tcpdump


Açıklama: Komut satırı tabanlı ağ trafiği izleme aracı.

**

Örnek Kullanım**: tcpdump -i eth0 ile eth0 ağ arayüzündeki trafiği yakalar.


Iptables


Açıklama: Linux tabanlı sistemlerde ağ trafiğini yönetmek için kullanılan bir araçtır. Güvenlik duvarı kuralları oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: iptables -L ile mevcut güvenlik duvarı kurallarını listeler.

Crontab


Açıklama: Zamanlanmış görevler için kullanılır. Belirli zamanlarda komutların veya scriptlerin çalıştırılmasını sağlar.

Örnek Kullanım: crontab -e ile crontab dosyasını düzenler.

Lynx


Açıklama: Metin tabanlı bir web tarayıcısı. Grafik arayüzü olmayan ortamlarda web sitelerine erişim sağlar.

Örnek Kullanım: lynx http://example.com ile bir web sayfasını metin tabanlı görüntüler.

Links


Açıklama: Lynx'e benzer, başka bir metin tabanlı web tarayıcısı.

Örnek Kullanım: links http://example.com ile bir web sayfasını görüntüler.

W3m


Açıklama: Metin tabanlı bir web tarayıcısı ve HTML düzenleyici.

Örnek Kullanım: w3m http://example.com ile bir web sayfasını görüntüler.

Irssi


Açıklama: Metin tabanlı bir IRC istemcisi. IRC üzerinden sohbet etmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: irssi ile IRC istemcisini başlatır.

Weechat


Açıklama: Irssi'ye benzer, metin tabanlı bir IRC istemcisi.

Örnek Kullanım: weechat ile Weechat IRC istemcisini başlatır.

Slack (CLI)


Açıklama: Slack için komut satırı arayüzü. Slack üzerinden metin tabanlı olarak mesajlaşmayı sağlar.

Örnek Kullanım: slack-cli ile Slack hesabına bağlanır.

Jenkins


Açıklama: Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım aracı. Otomatik build ve test süreçlerini yönetir.

Örnek Kullanım: java -jar jenkins.war ile

Jenkins sunucusunu başlatır.


Travis CI

Açıklama: GitHub projeleri için popüler bir sürekli entegrasyon hizmeti.

Örnek Kullanım: .travis.yml yapılandırma dosyası ile GitHub reposundaki projenin otomatik build ve test işlemlerini yapılandırır.

Macbook kullanmanın bir bilgisayar mühendisi için faydaları nelerdir?


Bir bilgisayar mühendisi için MacBook kullanmanın faydaları şunlardır:İşletim Sistemi: macOS, UNIX tabanlı bir işletim sistemidir. Bu, bilgisayar mühendisleri için yazılım geliştirmenin yanı sıra sistemle derinlemesine etkileşimde bulunmanın avantajlarını sunar.


Tasarım ve Kalite: MacBook'lar genellikle yüksek kaliteli malzemelerle üretilir ve dayanıklıdırlar. Retina ekranlar, göz alıcı görüntü kalitesi sağlar.


Performans: Özellikle üst seviye MacBook Pro modelleri, yüksek performanslı işlemciler, grafik kartları ve hızlı SSD depolama birimleri ile donatılmıştır.


Yazılım Entegrasyonu: Apple'ın kendi yazılımları (Final Cut Pro, Logic Pro X, Xcode vb.) MacBook'larla mükemmel bir şekilde entegre edilmiştir.


Geliştirme: iOS, macOS, watchOS ve tvOS için uygulama geliştirmek isteyenler için Xcode ve ilgili Apple geliştirme araçları yalnızca macOS'ta mevcuttur.Güvenlik: macOS, malware ve virüslere karşı oldukça dayanıklıdır. Dahası, FileVault gibi özellikler sayesinde verilerinizi şifreleyebilir ve cihazınızı kaybettiğinizde veya çalındığında bile güvende tutabilirsiniz.


Uzun Pil Ömrü: MacBook'lar genellikle uzun pil ömrüne sahip olup, birçok kullanıcı için günlük kullanımda tüm gün dayanabilir.


Entegrasyon: Apple ekosistemini kullanıyorsanız (iPhone, iPad, Apple Watch vb.), MacBook'lar diğer cihazlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Örneğin, Handoff özelliği ile bir cihazda başladığınız işi diğer bir cihazda tamamlayabilirsiniz.


Destek ve Hizmet: Apple'ın müşteri hizmetleri ve teknik destek seçenekleri, genellikle endüstri standardının üstündedir. Ayrıca Apple Store'lar dünya genelinde bulunmakta ve Genius Bar'da doğrudan teknik destek sağlamaktadır.


Özelleştirilebilirlik: Terminal ve Homebrew gibi araçlar sayesinde, gelişmiş kullanıcılar ve mühendisler macOS'u kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirler.


Mükemmel Dokunmatik Yüzey: MacBook'ların touchpad'i, hassasiyeti ve geniş yüzeyi ile bilinen en iyi dokunmatik yüzeylerden biridir.


Touch Bar: Bazı MacBook Pro modellerinde bulunan Touch Bar, uygulamalara özgü dokunmatik kontroller sunarak verimliliği artırabilir. Özellikle yazılım geliştiricileri için kısayolları ve araçları el altında tutar.


Hızlı Başlatma: MacBook'lar, hızlı başlatma ve uyandırma süreleriyle bilinir. Bu, üretkenliği kesintiye uğratmadan hızla çalışmaya başlamak için idealdir.


Gizlilik Özellikleri: macOS, kullanıcı gizliliğine büyük bir önem verir. Özellikle son sürümler, uygulamaların kullanıcının konumu, fotoğrafları veya belgeleri gibi özel bilgilere erişimini sınırlar.


Yedekleme ve Kurtarma: Time Machine, kullanıcıların verilerini otomatik olarak yedeklemelerini sağlar. Ayrıca, bir sorun olması durumunda, macOS Kurtarma modunu kullanarak sistemi hızla geri yükleyebilirsiniz.


Metal: Apple'ın grafik API'si olan Metal, oyun geliştiricileri ve grafik tasarımcıları için yüksek performanslı ve enerji verimli grafikler sunar.


Force Touch: Bazı MacBook modellerinde bulunan Force Touch trackpad, kullanıcının ne kadar kuvvetle basdığına bağlı olarak farklı eylemleri tetikleyebilir, bu da kullanıcılara daha dinamik bir etkileşim sunar.


Continuity Camera: Bu özellik, iPhone veya iPad'de çekilen bir fotoğrafı veya taramayı anında Mac'e aktarmanızı sağlar, bu da dokümanların veya görüntülerin hızla dijitalleştirilmesini kolaylaştırır.


AirDrop: Mac, iPhone, iPad veya diğer Mac cihazları arasında kablosuz olarak hızla dosya aktarımı yapmak için AirDrop özelliği bulunmaktadır.


Enerji Verimliliği: MacBook'lar enerji verimliliğine odaklanmıştır. Bu, hem pil ömrünün uzun olmasına katkıda bulunur, hem de cihazın genel olarak daha serin çalışmasını sağlar.


Mükemmel Ses Kalitesi: MacBook'lar, ince tasarımlarına rağmen etkileyici ses kalitesi sunarlar. İster film izleyin, ister müzik dinleyin veya bir video konferans yapın, ses kalitesi genellikle üst seviyededir.


Güncellemeler: Apple, macOS için düzenli güncellemeler sunar. Bu güncellemeler genellikle performans iyileştirmeleri, güvenlik yamaları ve yeni özellikler içerir. Ayrıca, Apple cihazları genellikle birkaç yıl boyunca güncellemeleri destekler, bu da kullanıcının cihazını daha uzun süre güncel ve güvende tutmasını sağlar.


Sade Kullanıcı Arayüzü: macOS, kullanıcı dostu ve minimalist bir arayüze sahiptir. Bu, yeni kullanıcıların sistemi öğrenmesini kolaylaştırırken, deneyimli kullanıcılar için de verimli bir çalışma ortamı sunar.


Uygulama Mağazası: Mac App Store, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu uygulamaları kolayca bulmasını ve indirmesini sağlar. Bu mağaza, uygulamaların güvende ve güncel tutulmasına yardımcı olur.


Ön Yüklenmiş Yazılımlar: MacBook'lar, iMovie, GarageBand ve Pages gibi ücretsiz ve kullanışlı yazılımlarla birlikte gelir. Bu, kullanıcının temel görevler için ekstra yazılım satın almasına gerek kalmadan hemen çalışmaya başlamasına olanak tanır.


İleri Düzey Trackpad Hareketleri: macOS, çoklu dokunuş hareketlerini destekleyen bir dizi gelişmiş trackpad hareketine sahiptir. Bu hareketler, belirli görevleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.


Disk Utility: Bu yerleşik uygulama, diskleri biçimlendirme, disk izinlerini onarma ve disklerdeki sorunları tespit etme gibi birçok temel disk yönetimi işlevini kolaylaştırır.


Hızlı Önizleme: Dosyaları açmadan hızla gözden geçirmenizi sağlar. Bir dosyayı seçip Boşluk tuşuna basarak içeriğini hemen önizleyebilirsiniz.


Gelişmiş Ekran Yönetimi: macOS, birden fazla masaüstü oluşturma ve yönetme, tam ekran uygulamaları ve çoklu görevleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Mission Control gibi özellikler sunar.


Sidecar: macOS Catalina ve sonrasında, bir iPad'i ikincil bir monitör olarak kullanmanıza olanak tanıyan Sidecar özelliği bulunmaktadır. Bu, ekran alanını genişletmek veya iPad'i bir grafik tablet olarak kullanmak için kullanışlıdır.


Dosya Sistemi: Apple'ın APFS (Apple File System) adlı yeni dosya sistemi, HFS+’nın yerini almıştır. APFS, özellikle SSD'ler için optimize edilmiştir ve daha hızlı, güvenli ve duyarlı bir performans sunar.


Sesli Asistan - Siri: macOS'ta, kullanıcıların bilgi aramasına, sistem ayarlarını kontrol etmesine veya uygulamaları başlatmasına yardımcı olan Siri bulunmaktadır.


Uyumluluk: Mac'ler, diğer Apple cihazlarıyla olan entegrasyonun yanı sıra birçok üçüncü taraf yazılım ve donanımla da sorunsuz bir şekilde çalışır. Bu, bilgisayar mühendislerinin çeşitli araçlara ve platformlara erişimini kolaylaştırır.


Migration Assistant: Yeni bir Mac'e geçiş yaparken, bu araç eski bilgisayarınızdaki verileri, ayarları ve uygulamaları kolayca yeni Mac'inize aktarmanızı sağlar.


Gelişmiş Yazdırma ve Tarama Özellikleri: macOS, birçok yazıcı ve tarayıcıyla sorunsuz entegrasyon sunar, böylece kullanıcılar ek sürücüler yüklemek zorunda kalmadan bu cihazları kullanabilir.


Yüksek DPI Desteği: Retina ekranlar için optimize edilmiş uygulamalar, metinlerin ve grafiklerin son derece net görünmesini sağlar.


Güç Kullanıcısı Özellikleri: Terminal, Automator ve AppleScript gibi araçlar sayesinde, kullanıcılar macOS üzerinde derinlemesine özelleştirmeler ve otomasyonlar gerçekleştirebilir.


Universal Clipboard: Apple'ın Handoff özelliği ile, Mac, iPad ve iPhone arasında kopyalanan içerikleri kolayca yapıştırabilirsiniz.


Dosya Etiketleme: Dosyaları renkli etiketlerle organize edebilir ve böylece aradığınız dosyalara hızla erişebilirsiniz.


Boot Camp: Mac, Windows işletim sistemini doğal olarak çalıştırma yeteneği ile bilinir. Boot Camp aracılığıyla, kullanıcılar Mac'lerinde Windows'u kurabilir ve gerektiğinde iki işletim sistemi arasında kolayca geçiş yapabilir.


Kullanıcı Dostu Ayarlar: Sistem Tercihleri, birçok ayarın kolayca yönetilmesini sağlar. Bu, özellikle teknik olmayan kullanıcılar için işleri basit ve anlaşılır hale getirir.


Güvenli Önyükleme: T2 Güvenlik Çipi olan Mac'ler, güvenli önyükleme özelliğine sahip olup, bilgisayarın sadece güvendiği yazılımla başlatılmasını sağlar.


Otomatik Kilitleme (Auto Lock) ile Güvenlik: Bir Apple Watch'unuz varsa, Mac'iniz yakındaysa otomatik olarak kilidini açabilir ve uzağa gittiğinizde kilidini otomatik olarak koyabilir.


Dinamik Masaüstü: Mojave sürümü ile tanıtılan bu özellik, günün saatinde masaüstü arka planınızın otomatik olarak değişmesini sağlar.


Bildirim Merkezi ve Widget'lar: macOS, bildirimleri organize etmek ve aynı zamanda widget'lar aracılığıyla hızlı bilgilere erişmek için kullanışlı bir bildirim merkezine sahiptir.


Fotoğraf Düzenleme Araçları: Dahili "Fotos" uygulaması, temel fotoğraf düzenleme işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar, bu da harici bir fotoğraf düzenleyiciye ihtiyaç duymadan hızlı düzenlemeler yapabileceğiniz anlamına gelir.


Gelişmiş Ekran Alıntısı Araçları: macOS Mojave ile birlikte ekran alıntısı yapma ve düzenleme araçları iyileştirildi, böylece ekranınızın belirli bir kısmını veya tamamını kolayca yakalayabilirsiniz.


Quick Look ile Dosya Önizlemesi: Quick Look, bir dosyanın içeriğini hızla gözden geçirmenizi sağlar. Bu özellikle büyük dosya koleksiyonlarını gözden geçirirken zaman kazandırır.


Dahili Çevrimdışı Sözlük: macOS, bir kelimenin üzerine tıkladığınızda veya touchpad üzerinde üç parmağınızla dokunduğunuzda anlamını hemen gösteren dahili bir sözlüğe sahiptir.


Düşük Pil Tüketimi: Apple, enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeler yapıyor. Özellikle MacBook Air ve MacBook Pro, enerji verimliliği sayesinde uzun pil ömrü sunar.


Sınırlı Malware ve Virüs Tehdidi: Tarihsel olarak, macOS, Windows'a kıyasla daha az malware ve virüs tehdidi altında olmuştur. Bu durum, Apple'ın güvenlik yaklaşımı ve macOS'un pazar payı nedeniyle olabilir.


Handoff: Bu özellik, Apple cihazlarınız arasında kesintisiz bir deneyim sunar. Bir işe iPhone'unuzda başlayıp kaldığınız yerden MacBook'unuzda devam edebilirsiniz.


Yüksek Kaliteli Yazılım Entegrasyonu: Apple, donanımını ve yazılımını kendi başına üretir, bu da mükemmel bir entegrasyon ve optimize edilmiş performans anlamına gelir.


FaceTime: macOS, FaceTime ile kolay video ve sesli aramalar yapmanıza olanak tanır, bu da hem iş hem de kişisel iletişim için kullanışlıdır.


FileVault 2 ile Şifreleme: Bu özellik, Mac'inizin tüm sürücüsünü tam disk şifrelemesi ile korur, bu da verilerinizin yetkisiz erişimlere karşı güvende olmasını sağlar.


Mac'lerin sunduğu bu özellikler ve daha fazlası, onları pek çok kullanıcı için cazip kılar. Ancak, en iyi seçimi yapabilmek için hem Mac'in özelliklerini hem de diğer platformların sunduğu avantajları değerlendirmek önemlidir.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo