1- Strategic Domain-Driven Design - vaadin.com - Petter Holmström - Çevirsi

"Bu makale dizisinde, Domain Driven Desgin (domaine dayalı tasarım)'ın ne olduğunu ve projenize - veya bir kısmının - projelerinize nasıl uygulanacağını öğreneceksiniz." diyor Petter Holmström. Ben de elimden geldiğince bu yazı dizisini Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Umarım İngilizce okumada zorluk çeken arkadaşlar için yararlı olur.Yazı Dizisinin Orjinali
Örnek DDD projesi

Serinin diğer yazıları :
2 - Tactical Domain Driven Design (Taktiksel DDD)
3 - Domain-Driven Design and the Hexagonal Architecture (DDD ve Altıgen Mimari)


1 - Strategic Domain-Driven Design

(Stratejik DDD)

Domaine Dayalı Tasarım (DDD) Eric Evans'ın konuyla ilgili kitabını 2003'te yayınladığından beri var. Birkaç yıl önce veri tutarlılığı sorunları olan bir projeye katıldığımda DDD ile haşır neşir oldum. Veritabanında tekrarlanan veriler ortaya çıktı, bazı bilgiler hiç kaydedilmedi ve her yerde ve her zaman iyimser kilitleme hatalarıyla karşılaşabileceğimi gördüm. Taktiksel DDD tasarımın yapı taşlarını kullanarak bunu çözmeyi başardık.

O zamandan beri Domaine Dayalı Tasarım (DDD)  hakkında daha fazla şey öğrendim ve bunu projelerimde uygun olan yerlerde kullanmaya çalıştım. Bununla birlikte, diğer geliştiricilerle konuştuğum geçtiğimiz yıllarda, birçoğu domaine dayalı tasarım terimini duydu, ancak bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bu makale dizisinde, gördüğüm ve anladığım şekliyle Domaine Dayalı Tasarım (DDD) a kısa bir giriş yapacağım. İçerik büyük ölçüde Eric Evans'ın Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software ve Implementing Domain-Driven Design kitaplarına dayanıyor. Ancak her şeyi kendi sözlerimle açıklamaya ve kendi düşüncelerimi, görüşlerimi ve deneyimlerimi de aşılamaya çalıştım.

Makale dizimi okuyarak Domaine Dayalı Tasarım (DDD)  konusunda uzman olmayacaksınız, ancak umarım bu konu hakkında daha fazlasını başka yerlerde okumanız için size ilham verir. Ayrıca Evans ve Vernon'un kitaplarını okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Şimdi ilk konuya, yani stratejik Domaine Dayalı Tasarım (DDD) 'a başlayalım.

Domain(Etki Alanı) nedir?

MacBook'umdaki Sözlük uygulamasında domain'in kelime ararsam aşağıdaki tanımı alırım:

[A] n belirli bir hükümdar veya hükümetin sahip olduğu veya kontrol ettiği bölge bölgesi…

 • belirli bir faaliyet veya bilgi alanı ...
- Apple Sözlüğü

Domaine Dayalı Tasarım (DDD) söz konusu olduğunda, bizim ilgilendiğimiz tanımın ikinci kısmıdır. Bu durumda, faaliyet bir organizasyonun yaptığı şeydir ve bilgi, organizasyonun nasıl yaptığıdır. Alan konseptine organizasyonun faaliyetlerini yürüttüğü ortamı da ekleyeceğiz.

Subdomains (Alt alanlar)

Alan kavramı çok geniş ve soyuttur. Daha somut ve elle tutulur hale getirmek için, onu alt alan adı verilen daha küçük parçalara ayırmak mantıklıdır. Bu alt domainleri bulmak her zaman kolay bir şey değildir ve eğer yanlış yaparsanız, bulmacanızdaki parçalar birden bire birbirine tam oturmadığında yolun yarısında sorun yaşayabilirsiniz.

Alt domainleri aramaya başlamadan önce, alt domain kategorileri hakkında düşünmelisiniz. Tüm alt alanlar üç kategoriye ayrılabilir:
 1. Çekirdek alanlar (Core Domains)
 2. Destekleyen alt alanlar (Supporting Subdomains)
 3. Genel alt alanlar (Generic Subdomains)
Bu kategoriler yalnızca alt alan adlarınızı bulmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda geliştirme çabalarınızı önceliklendirmenize de yardımcı olur.

Bir organizasyona özel ve diğer organizsasyonlardan farklı kılan şey çekirdek alan adıdır. (core domain) Bir organizsayon, core domnainde olağanüstü derecede iyi olmadan başarılı olamaz (hatta var olamaz). Core domain çok önemli olduğu için, en yüksek önceliği, en büyük çabayı ve en iyi geliştiricileri alması gerekir. Daha küçük alanlar için yalnızca tek bir core domain tanımlayabilirsiniz, daha büyük alanların birden fazla alanı olabilir. Core domain'in özelliklerini sıfırdan oluşturmaya hazırlıklı olmalısınız.

Destekleyen bir alt alan  (Supporting Subdomains), kuruluşun başarılı olması için gerekli olan, ancak core domain kategorisine girmeyen bir alt alan adıdır. Genel değildir çünkü söz konusu organizasyon için hala bir miktar uzmanlaşma gerektirir. Mevcut bir çözümle başlayabilir ve onu ince ayarlayabilir veya özel ihtiyaçlarınıza göre genişletebilirsiniz.

Genel bir alt alan adı  (Generic Subdomains), kuruluşa özel herhangi bir şey içermeyen ancak yine de genel çözümün çalışması için gerekli olan bir alt alan adıdır. Genel alt alan adlarınız için hazır yazılımları kullanmaya çalışarak zamandan ve işten tasarruf edebilirsiniz. Tipik bir örnek, kullanıcı kimliği yönetimi olabilir.

Organizsayonun ne yaptığına bağlı olarak aynı alt alan adının farklı kategorilere girebileceğini belirtmek gerekir. Kimlik yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir şirket için kimlik yönetimi core bir alandır. Bununla birlikte, müşteri ilişkileri yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir şirket için kimlik yönetimi, generic bir alt alan adıdır.

Son olarak, tüm alt alan adlarının, hangi kategoriye girdiklerine bakılmaksızın genel çözüm için önemli olduğuna dikkat çekmek önemlidir. Bununla birlikte, farklı miktarlarda çaba gerektirirler ve aynı zamanda farklı kalite ve eksiksizlik gereksinimlerine sahip olabilirler.

Misal

Küçük klinikler için bir EMR (Elektronik Tıbbi Kayıtlar) sistemi oluşturduğumuzu varsayalım. Aşağıdaki alt alanları belirledik:

 1. Hasta tıbbi kayıtlarını yönetmek için Hasta Kayıtları(Patient Records) (kişisel bilgiler, tıbbi geçmiş, vb.).
 2. Laboratuvar testleri sipariş etmek ve test sonuçlarını yönetmek için laboratuar(Lab).
 3. Randevuları planlamak için planlama(Scheduling ).
 4. Hasta kayıtlarına (farklı belgeler, röntgen resimleri, taranmış kağıt belgeler gibi) eklenmiş dosyaları depolamak ve yönetmek için Dosya Arşivi (File Archive).
 5. Doğru kişilerin doğru bilgilere erişimini sağlamak için Kimlik Yönetimi (Identity Management).

Şimdi, bu alt alanları nasıl sınıflandırabiliriz? En bariz olanlar, açıkça genel alt alanlar olan dosya arşivi ve kimlik yönetimidir. Peki ya diğerleri? Bu, bu özel EMR sistemini piyasadaki diğerleri arasında öne çıkaran şeyin ne olduğuna bağlıdır.


Bir EMR sistemi kurduğumuz için, hasta kayıtlarının temel bir alan olduğunu varsaymak oldukça güvenlidir. Akıllı ve yenilikçi zamanlama yoluyla tüm kliniklerin daha verimli çalışmasını sağlayan bir sistem oluşturarak pazarı ele alacaksak, o zaman planlama da muhtemelen core bir alandır. Aksi takdirde, supporting bir alt domaindir, belki mevcut bazı planlama motorunun üzerine inşa edilmiştir. Aynı mantık laboratuar alt alanına da uygulanabilir: iş vakamızın önemli bir parçası hasta kayıtları ve laboratuvar arasında kusursuz bir entegrasyon ise, o zaman laboratuvar büyük olasılıkla core bir alandır. Aksi takdirde, supporting bir alt alan adıdır.


Sorunlardan Çözümlere

Bazen "problem domain" olarak adlandırılan domaini bulursunuz. Bu, domainin yazılımın çözeceği sorunları tanımlaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır (sonuçta, yazılımın ilk etapta yapılmasının bir nedeni vardır). Vaughn Vernon, bir alanı bir problem alanına ve bir çözüm alanına ayırır. Sorun alanı, çözmeye çalıştığımız iş sorunlarına odaklanır. Alt alanlar bu alana aittir.

Çözüm uzayı (solution space), problem uzayındaki (problem space) problemlerin nasıl çözüleceğine odaklanır. Çözüm uzayı daha somut, daha teknik ve daha fazla ayrıntı içerir. Peki sorunlarımızı çözüme nasıl dönüştüreceğiz?

The Ubiquitous Language (Ortak bir dil).

Bir alan adı için yazılım oluşturabilmek için, alanı tanımlamanın bir yoluna ihtiyacınız vardır. İlişkisel bir veri modeline veya benzer bir şeye sahip olmak yeterli değildir. Sadece şeyleri ve onların ilişkilerini değil, aynı zamanda olaylar, süreçler, iş değişmezleri, şeylerin zaman içinde nasıl değiştiği gibi dinamikleri de tanımlayabilmelisiniz. Domain hakkında hem geliştiricilerinizle hem de domain uzmanlarıyla tartışabilmeniz ve mantık yürütebilmeniz gerekir. İhtiyacınız olan şey, ortak bir dildir.

Ortak dil, hem alan uzmanları hem de geliştiriciler tarafından alanı açıklamak ve tartışmak için sürekli olarak kullanılan bir dildir. Kodun kendisinden ayrı olarak, bu dil, Domaine Dayalı Tasarım (DDD)  sürecinin en önemli çıktısıdır. Dilin büyük bir kısmı, alan uzmanları tarafından halihazırda kullanılmakta olan alan terminolojisidir, ancak alan uzmanlarıyla işbirliği içinde yeni kavramlar ve süreçler icat etmeniz de gerekebilir. Bu nedenle, alan uzmanlarının aktif katılımı, Domaine Dayalı Tasarım (DDD)'ın  başarılı olması için kesinlikle gereklidir. Müşteri alanınızı öğretmek ve ortak  bir dil oluşturmanıza yardımcı olmak için zaman ve çaba harcamakla ilgilenmiyorsa, müşteriyi fikrini değiştirmeye ikna etmeye çalışmalı veya başka bir tasarım yöntemi seçmelisiniz.

Ortak dili çeşitli şekillerde belgeleyebilirsiniz. İyi bir başlangıç noktası, bir terimler sözlüğü oluşturmaktır. İş süreçleri, örn. swimline diyagramları ve akış şemaları. UML, farklı şeyler farklı süreçler boyunca ilerlerken durumun nasıl değiştiğini açıklamak için nesneler ve durum diyagramları arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılabilir. Alt alan adları da ortak dilin bir parçasıdır ve hatta farklı alt alanlar için dilin farklı "lehçelerini" tanımlamanız gerekebilir. Ortak dilin bu düzenlemesi alan modelidir ve sonunda çalışma koduna dönüştürülecektir. Başka bir deyişle, alan modeli bir veri modeli veya bir UML sınıf diyagramı ile aynı değildir.

Ortak dilin güzel bir özelliği vardır ve bu size doğru yolda olup olmadığınızı söylemesi. Bir iş kavramını veya sürecini dili kullanarak kolayca açıklayabiliyorsanız, doğru yoldasınız demektir. Öte yandan, kendinizi bir şeyi açıklamakta zorlanırken bulursanız, büyük olasılıkla dilden ve dolayısıyla alan modelinizden bir şeyler kaçırıyorsunuzdur. Bu olduğunda, bir alan uzmanı tutmalı ve eksik parçaları aramalısınız. Hatta mevcut modelinizi tamamen tersine çeviren ve daha önce sahip olduğunuzdan çok daha üstün bir domain modeliyle sonuçlanan bir geliştirmeyle karşılaşabilirsiniz.

Introducing Bounded Contexts(Sınırlı Bağlamlara Giriş)


Kusursuz bir dünyada, yeknesak bir dil ve tek bir alanla ilgili her şeyi açıklayacak bir model olurdu. Ne yazık ki, çok küçük ve basit alanlar dışında durum böyle değil. İş süreçleri birbiri içine geçebilir ve hatta çakışabilir. Aynı kelime farklı anlamlara gelebilir veya farklı kelimeler farklı bağlamlarda aynı anlama gelebilir. Nasıl gördüğünüze bağlı olarak, sorun alanında bir sorunu çözmenin birden fazla yolu olabilir (ve genellikle vardır).

Büyük Birleşik Modeli(Big Unified Model) bulmaya çalışmak yerine, gerçekleri kabul etmeyi seçeriz ve bunun yerine sınırlı bağlamlar(bounded context) denen bir şey sunarız. Sınırlı bağlam, yeknesak dilin belirli bir alt kümesinin veya diyalektinin her zaman tutarlı olduğu alanın ayrı bir parçasıdır. Başka bir deyişle, bölme ve yönetme uyguluyor ve domain modelini açıkça tanımlanmış sınırları olan daha küçük, az çok bağımsız modellere ayırıyoruz. Her sınırlı bağlamın kendi adı vardır ve bu ad yeknesak dilin bir parçasıdır.

Sınırlı bağlamlar ve alt alanlar arasında mutlaka bire bir eşleştirme olması gerekmez. Sınırlı bir bağlam çözüm uzayına ve bir alt domain sorun uzayına ait olduğundan, sınırlı bağlamı birçok olası çözüm arasında alternatif bir çözüm olarak düşünmelisiniz. Dolayısıyla, tek bir alt alan, birden çok sınırlı bağlam içerebilir. Kendinizi tek bir sınırlı bağlamın birden çok alt alanı kapsadığı bir durumda da bulabilirsiniz. Buna karşı bir kural yoktur, ancak bu, alt alanlarınızı veya bağlam sınırlarınızı yeniden düşünmeniz gerekebileceğinin bir göstergesidir.

Kişisel olarak, sınırlı bağlamları ayrı sistemler olarak düşünmeyi seviyorum (örneğin, Java dünyasında ayrı çalıştırılabilir JAR'lar veya konuşlandırılabilir WAR'lar). Bunun mükemmel bir gerçek dünya örneği, her mikroservisin kendi sınırlı bağlamı olarak kabul edilebileceği mikroservislerdir. Ancak bu, tüm sınırlı bağlamlarınızı mikroservisler olarak uygulamanız gerektiği anlamına gelmez. Sınırlı bir bağlam, tek bir monolitik sistem içinde ayrı bir alt sistem de olabilir.

Misal

Önceki örnekteki EMR sistemini ve daha spesifik olarak hasta kayıtlarının temel alanını tekrar gözden geçirelim. Orada ne tür sınırlı bağlamlar bulabiliriz? Şimdi sağlık hizmetleri yazılımı konusunda uzman değilim, bu yüzden sadece birkaçını uyduracağım, ama umarım, temel fikri anlarsınız.

Sistem, hem doktor randevuları hem de fizyoterapi için hizmetleri destekler. Ek olarak, yeni hastalar için mülakat yapılan, fotoğraflarının çekildiği ve bir ilk değerlendirmenin verildiği ayrı bir alıştırma süreci vardır. Bu, core domainde aşağıdaki sınırlı bağlamlara yol açar:


 1. Hastanın kişisel bilgilerini yönetmek için kişisel bilgiler (Personal Information) (isim, adres, mali bilgiler, tıbbi geçmişi, vb.).
 2. Sisteme yeni hastaları tanıtmak için ilk katılım (Onboarding).
 3. Doktorların hastayı muayene ederken ve tedavi ederken kullandıkları Tıbbi Muayeneler (Medical Exams).
 4. Fizyoterapistlerin hastayı muayene ederken ve tedavi ederken kullandıkları fizyoterapi(Physiotherapy).
Çok basit bir sistemde, muhtemelen her şeyi tek bir bağlama sıkıştırırsınız, ancak bu EMR daha gelişmiştir ve sağlanan her hizmet türü için aerodinamik ve optimize edilmiş özellikler sağlar. Ancak, yine de aynı core alt domainindeyiz.

Bağlamlar Arasındaki İlişkiler


Önemsiz olmayan bir sistemde, çok az (varsa) sınırlı bağlam tamamen bağımsızdır. Çoğu bağlamın diğer bağlamlarla bir tür ilişkisi olacaktır. Bu ilişkilerin belirlenmesi sadece teknik olarak (sistemler teknik olarak nasıl iletişim kuracaklar) değil, aynı zamanda nasıl geliştirildikleri (sistemleri geliştiren ekipler birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklar) açısından da önemlidir.

Sınırlı bağlamlar arasındaki ilişkileri belirlemenin en basit yolu, bağlamları yukarı akış bağlamları (upstream contexts) ve aşağı akış bağlamları(downstream contexts) olarak sınıflandırmaktır. Bağlamları bir nehrin yanındaki şehirler olarak düşünün. Akış yukarısındaki şehirlerden akan malzemeler aşağıdaki şehirlere ulaşan nehre bir şeyler döküyor. Malzemelerin bir kısmı aşağı havza şehirleri için çok önemlidir ve bu nedenle nehirden geri alırlar. Diğer şeyler zararlıdır ve aşağı havzadaki şehirlere doğrudan zarar verebilir ("pislik yokuş aşağı yuvarlanır").

Yukarı veya aşağı havza olmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Bir yukarı akış bağlamı, herhangi bir yönde gelişmesini bir şekilde özgür kılan başka herhangi bir bağlama bağlı değildir. Bununla birlikte, herhangi bir değişikliğin sonuçları aşağı havza bağlamlarında şiddetli olabilir ve bu da, yukarı akış bağlamında kısıtlamalar getirebilir. Aşağı akış bağlamı, yukarı akış bağlamına bağımlılığıyla sınırlıdır, ancak aşağı akış bağlamının geliştiricilerine bir şekilde yukarı akış bağlamının geliştiricilerine göre daha özgür eller veren diğer bağlamları daha aşağı yönde kırma konusunda endişelenmesine gerek yoktur.

Okların aşağı akış bağlamlarından yukarı akış bağlamlarına işaret ettiği bir bağımlılık diyagramı kullanarak veya U ve D rollerini kullanarak ilişkileri grafiksel olarak tanımlayabilirsiniz.Son olarak, nerede durduğunuza bağlı olarak bir bağlamın aynı anda hem yukarı akış bağlamı hem de aşağı akış bağlamı olabileceğini unutmayın.

Context Maps and Integration Patterns(Bağlam Haritaları ve Entegrasyon Modelleri)


Bağlamlarımızın ne olduğunu ve nasıl ilişkili olduklarını öğrendikten sonra, bunları nasıl bütünleştireceğimize karar vermeliyiz. Bu birkaç önemli soruyu içerir:

 1. Bağlam sınırları nerede?
 2. Bağlamlar teknik olarak nasıl iletişim kuracak?
 3. Bağlamların domain modelleri arasında nasıl harita oluşturacağız (yani yeknesak bir dilden diğerine nasıl çeviri yapıyoruz)?
 4. Yukarı yönde meydana gelen istenmeyen veya sorunlu değişikliklere karşı nasıl korunacağız?
 5. Aşağı akış bağlamlarında sorun yaratmaktan nasıl kaçınacağız?
Bu soruların cevapları bir bağlam haritası (context map) halinde derlenecektir. Bağlam haritası şu şekilde grafiksel olarak belgelenebilir:


Bağlam eşlemesini oluşturmayı kolaylaştırmak için, çoğu kullanım durumu için çalışan bir dizi hazır tümleştirme modeli(integration patterns) vardır. Hangi entegrasyon modelini seçtiğinize bağlı olarak, onu gerçekten kullanışlı hale getirmek için bağlam haritasına ek bilgiler eklemeniz gerekebilir.


Partnership(Ortaklık)


Her iki bağlamdaki ekipler işbirliği yapar. Arayüzler - ne olursa olsunlar - her iki bağlamın geliştirme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişir. Birbirine bağlı özellikler, her iki takıma da mümkün olduğunca az zarar verecek şekilde uygun şekilde planlanır ve programlanır.

Shared Kernel (Paylaşılan Çekirdek)


Her iki bağlam da çekirdek olan ortak bir kod tabanını paylaşır. Çekirdek, herhangi bir ekip tarafından değiştirilebilir, ancak önce diğer ekibe danışılmadan yapılamaz. İstenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmadığından emin olmak için, sürekli entegrasyon (otomatik test ile) gereklidir. İşleri olabildiğince basit tutmak için, paylaşılan çekirdek mümkün olduğu kadar küçük tutulmalıdır. Paylaşılan çekirdekte çok sayıda model kodu varsa, bu bağlamların aslında tek bir büyük bağlamda birleştirilmesi gerektiğinin bir işareti olabilir.

Customer-Supplier (Müşteri - Satıcı)

Bağlamlar, yukarı akış-aşağı akış ilişkisi içindedir ve bu ilişki, yukarı akış ekibi tedarikçi ve aşağı akış ekibi müşteri olacak şekilde biçimlendirilir. Bu nedenle, her iki takım da kendi sistemleri üzerinde az çok bağımsız olarak çalışabilse de, yukarı akış ekibinin (tedarikçi) aşağı akış ekibinin (müşteri) ihtiyaçlarını hesaba katması gerekir.

Conformist (Uyumlu Kimse)

Bağlamlar yukarı akış-aşağı akış ilişkisi içindedir. Bununla birlikte, yukarı akış ekibinin, aşağı akış ekibinin ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir motivasyonu yoktur (örneğin, daha büyük bir tedarikçiden bir hizmet olarak sipariş edilebilir). Alt ekip, her ne olursa olsun, üst ekip modeline uymaya karar verir.

Anticorruption Layer (Adaptosyon Katmanı)


Bağlamlar yukarı akış-aşağı akış ilişkisi içindedir ve yukarı akış ekibi, aşağı akış ekibinin ihtiyaçlarını umursamaz. Ancak, yukarı akış modeline uymak yerine, aşağı akış ekibi, aşağı akış bağlamını yukarı akış bağlamındaki değişikliklerden koruyan bir soyutlama katmanı oluşturmaya karar verir. Bu adaptasyon katmanı, aşağı akış ekibinin ihtiyaçlarına en çok uyan bir domain modeliyle çalışmasına olanak tanır ve yine de yukarı akış bağlamıyla bütünleşir. Yukarı akış bağlamı değiştiğinde, adaptasyon katmanının da değişmesi gerekir, ancak aşağı akış bağlamının geri kalanı değişmeden kalabilir. Bu stratejiyi, yukarı akış arayüzündeki değişiklikleri tespit etmek için otomatik testlerin kullanıldığı sürekli entegrasyonla birleştirmek iyi bir fikir olabilir.

Open Host Service


Bir sisteme erişim, açıkça tanımlanmış bir protokol kullanılarak, açıkça tanımlanmış hizmetler tarafından sağlanır. Protokol, ihtiyaç duyan herkesin sisteme entegre olabilmesi için açıktır. Web hizmetleri ve mikroservisler, bu entegrasyon modelinin güzel bir örneğidir. Bu örüntü, bağlamlar ve onları geliştiren takımlar arasındaki ilişkiyi önemsemediği için diğerlerinden farklıdır. open host service modelini diğer modellerden herhangi biriyle birleştirebilirsiniz.


Bu kalıbı kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta, protokolü basit ve kararlı tutmaktır. Sistem istemcilerinin çoğu bu protokolden ihtiyaç duyduklarını alabilmelidir. Kalan özel durumlar için özel entegrasyon noktaları oluşturun.

Published Language (Yayın Dili)


Bu, şahsen açıklamakta en zorlandığım entegrasyon modeli. Benim baktığım şekilde, yayınlanan dil, open host servisine en yakın olanıdır ve genellikle bu entegrasyon modeliyle birlikte kullanılır. Sistemin girişi ve çıkışı için belgelenmiş bir dil (örneğin XML tabanlı) kullanılır. Yayınlanan dile uyduğunuz sürece belirli bir kitaplığı veya bir şartnamenin belirli bir uygulamasını kullanmaya gerek yoktur. Yayınlanmış dillerin gerçek dünya örnekleri, matematiksel formülleri temsil eden MathML ve coğrafi bilgi sistemlerinde coğrafi özellikleri temsil eden GML'dir.

Lütfen web hizmetlerini yayınlanan bir dille birlikte kullanmanız gerekmediğini unutmayın. Ayrıca bir dosyanın bir dizine bırakıldığı ve çıktıyı başka bir dosyada depolayan bir toplu iş tarafından işlendiği bir kuruluma sahip olabilirsiniz.

Separate Ways (Ayrı Roller)


Bu entegrasyon modeli, herhangi bir entegrasyon gerçekleştirmemesi açısından özeldir. Yine de, alet çantasında tutulması gereken önemli bir kalıptır ve çok fazla para ve zaman tasarrufu sağlayabilir. İki bağlam arasındaki entegrasyonun yararı artık çabaya değmediğinde, bağlamları birbirinden ayırmak ve bağımsız olarak evrimleşmelerine izin vermek daha iyidir. Bunun nedeni, sistemlerin artık birbirleriyle ilişkili olmadıkları bir noktaya evrilmiş olmaları olabilir. Aşağı akış bağlamının fiilen kullandığı yukarı akış bağlamı tarafından sağlanan (birkaç) hizmet, aşağı akış bağlamında yeniden uygulanır.

Stratejik Domaine Dayalı Tasarım Neden Önemlidir?


Stratejik domaine dayalı tasarımın aslında daha büyük projeler için tasarlandığına inanıyorum, ancak projede DDD'nin başka herhangi bir parçasını kullanmasanız bile, bundan daha küçük projelerde de yararlanabileceğinizi düşünüyorum.

Şahsen benim için stratejik domaine dayalı tasarımın başlıca çıkarımları şunlardır:

 1. Sınırlar getirir. Kapsam sünmesi (Scope creep), tüm hobi projelerimde değişmeyen bir faktördür. Sonunda, üzerinde çalışmak eğlenceden daha kapsamlı hale gelir veya tek başına bitirmek tamamen gerçekçi olmaz. Müşteri projeleri üzerinde çalışırken, bir şeyleri aşırı düşünerek veya aşırı mühendislik yaparak teknik kapsamın sünmesine neden olmamak için çok çalışmam gerekir. Sınırlar - nerede olurlarsa olsunlar - projeyi daha küçük parçalara bölmeme ve doğru zamanda doğru olanlara odaklanmama yardımcı oluyor.
 2. Her durumda çalışan bir süper model bulmamı gerektirmiyor. Stratejik DDD gerçek dünyada, genellikle az çok açıkça tanımlanmış bağlamlarda birçok küçük modelin olduğunu kabul eder. Bu modelleri kırmak yerine kucaklar.
 3. Sisteminizin getireceği değeri ve en büyük değeri elde etmek için çabalarınızın çoğunu nereye koymanız gerektiğini düşünmenize yardımcı olur. Doğru bir şekilde tanımlamanın ve ardından core domaine odaklanmanın büyük bir fark yaratacağı projelerden kişisel deneyime sahibim. Ne yazık ki, stratejik DDD'yi henüz duymamıştım ve hem zaman hem de para israf ettim.

Ayrıca, bu yaklaşımla riskleri tanımlayacak kadar iyi olduğumu da biliyorum: alt alanlar ve sınırlı bağlamlar bulmak adına alt alanlar ve sınırlı bağlamlar bulmak. Sevdiğim yeni bir şey öğrendiğimde, onu gerçek dünyada denemeyi çok isterim. Bu bazen orada olmayan şeyleri aramaya gittiğim anlamına gelebilir. Buradaki önerim, her zaman bir core domain ve bir sınırlı bağlam (bounded context) ile başlamaktır. Domain modellemesini dikkatlice yapıyorum, ek alt domainleri ve sınırlı bağlamlar varsa, sonunda kendilerini ortaya cıkaracaklardır.

Çeviri için izin veren  Petter Holmström'e teşekkürler.


Bonus :

Barış Velioğlu
Domain Driven Design Kimdir?

Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo