akıllı şehirler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
akıllı şehirler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

System of Systems Engineering nedir? Akıllı şehirler için ne anlama gelir? SoSe SSS ve cevapları

System of Systems Engineering nedir?
"System of Systems Engineering" (SoSE), çok sayıda bağımsız sistemden oluşan daha büyük bir yapıyı tasarlamak, yönetmek ve optimize etmek için kullanılan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Bu bağımsız sistemler bir araya geldiğinde, birbirleriyle etkileşim içinde bulunarak daha geniş ve karmaşık bir sistem olan bir "sistemler sistemi" oluştururlar. Her bir sistem kendi başına işlevsel olsa da, SoSE'nin amacı bu sistemlerin bir arada daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamaktır.


SoSE, özellikle savunma, ulaşım, kamu güvenliği, sağlık hizmetleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, ulusal hava trafik kontrol sistemleri, askeri savunma sistemleri veya büyük ölçekli sağlık bilgi sistemleri SoSE'nin tipik örnekleridir. Bu tür sistemlerde, farklı sistemlerin birbiriyle uyumlu ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için entegrasyon, koordinasyon ve sürekli iyileştirme gereklidir.


SoSE'nin temel prensipleri arasında şunlar bulunur:


Entegrasyon ve İşbirliği: Sistemler arası etkileşim ve işbirliğini teşvik ederek, bütünleşik bir performans ve fonksiyonellik sağlamak.

Evolüsyonel Gelişim: Sistemlerin zaman içinde değişen ihtiyaçlara ve teknolojilere uyum sağlayabilmesi için esnek ve evolüsyonel bir gelişim stratejisi izlemek.

Çok Disiplinli Yaklaşım: Mühendislik, işletme, bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerden gelen bilgileri birleştirerek karmaşık sorunları çözmek.

Bu yaklaşım, ayrı ayrı sistemlerin yeteneklerinin ötesinde sinerji ve ek kapasite yaratmayı hedefler, böylece genel sistem daha büyük bir etki ve verimlilik kazanır.


Akıllı şehirler için ne anlama gelir?


Akıllı şehirler için "System of Systems Engineering" (SoSE) yaklaşımı, şehir içindeki çeşitli bağımsız sistemlerin (ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık hizmetleri, iletişim gibi) bir araya getirilip entegre edilmesinde kritik bir rol oynar. Bu entegrasyon sayesinde, sistemler arası veri ve kaynak paylaşımı artırılır, daha etkin koordinasyon sağlanır ve şehir genelinde yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir. SoSE, akıllı şehirlerin tasarım ve işletilmesinde aşağıdaki temel alanlarda önemli faydalar sağlar:


Entegrasyon: Farklı şehir hizmetleri arasında daha yüksek düzeyde entegrasyon sağlayarak, sistemlerin birbirleriyle daha uyumlu çalışmasını ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasını mümkün kılar. Örneğin, trafik yönetimi sistemleri ile halka açık taşıma bilgi sistemlerinin entegrasyonu, vatandaşların daha verimli bir şekilde seyahat etmelerine olanak tanır.

Veri ve Analiz: Çeşitli kaynaklardan toplanan büyük verilerin analiz edilmesi ve bu verilerden elde edilen içgörülerin kullanılmasıyla, şehir yönetimi daha bilinçli kararlar alabilir. Bu, su tüketimi optimizasyonundan atık yönetimine, güvenlik düzenlemelerinden enerji tüketiminin azaltılmasına kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir.

Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık: SoSE, şehirlerin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Örneğin, enerji sistemlerinin daha verimli kullanılması veya acil durum yanıt sistemlerinin daha etkin koordine edilmesi gibi.

Esneklik: Akıllı şehirler, SoSE sayesinde doğal afetler veya diğer acil durumlar sırasında daha dayanıklı hale gelir. Sistemler arası entegrasyon ve hızlı iletişim, kriz anlarında hızlı ve etkili tepkilerin verilmesini sağlar.

Kullanıcı Odaklı Hizmetler: Şehir sakinlerinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için tasarlanmış hizmetler sunar. Bu, sağlık hizmetlerinden eğitime, güvenlikten ulaşıma kadar her alanda daha kişiselleştirilmiş ve erişilebilir hizmetler anlamına gelir.

SoSE'nin akıllı şehirlerdeki uygulanması, bu kompleks sistemlerin yönetilmesinde ve optimize edilmesinde yeni teknolojilerin ve yöntemlerin entegrasyonunu da teşvik eder. Bu sayede, şehirler daha akıllı, daha bağlantılı ve daha yaşanabilir hale gelir.


SoSe SSS ve cevapları


"System of Systems Engineering" (SoSE) hakkında sıkça sorulan sorular (SSS) ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu sorular, konseptin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.


1. SoSE nedir?

Cevap: System of Systems Engineering (SoSE), birbiriyle bağlantılı ve bağımsız çalışabilen birçok sistemden oluşan daha büyük ve karmaşık bir sistem olan bir "sistemler sistemi"ni tasarlamak, entegre etmek, yönetmek ve optimize etmek için kullanılan disiplinlerarası bir mühendislik yaklaşımıdır.


2. SoSE'nin temel prensipleri nelerdir?

Cevap: SoSE'nin temel prensipleri arasında entegrasyon, evolüsyonel gelişim, çok disiplinli yaklaşım, esneklik, ve sürekli iyileştirme bulunur. Bu prensipler, sistemlerin bir arada daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamayı amaçlar.


3. SoSE hangi sektörlerde kullanılır?

Cevap: SoSE, savunma, ulaşım, sağlık hizmetleri, kamu güvenliği, büyük ölçekli endüstriyel işletmeler ve akıllı şehirler gibi birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Bu sektörlerde, birden fazla sistem etkileşim içinde çalıştığı için SoSE yaklaşımı özellikle değerlidir.


4. SoSE ve geleneksel sistem mühendisliği arasındaki fark nedir?

Cevap: Geleneksel sistem mühendisliği, genellikle tek bir sistem üzerinde odaklanırken, SoSE birden fazla bağımsız sistem içeren daha büyük ve karmaşık yapıları ele alır. SoSE, sistemler arası ilişkileri, etkileşimleri ve bağımlılıkları yönetmeyi gerektirir.


5. SoSE'de karşılaşılan zorluklar nelerdir?

Cevap: SoSE'de karşılaşılan zorluklar arasında sistemler arası entegrasyon, farklı sistemlerin gereksinim ve hedeflerinin uyumlaştırılması, karmaşık veri yönetimi ve analizi, ve değişen teknoloji ve ihtiyaçlara adaptasyon yer alır.


6. Akıllı şehirlerde SoSE nasıl uygulanır?

Cevap: Akıllı şehirlerde SoSE, ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık gibi çeşitli hizmetleri entegre etmek için kullanılır. Bu entegrasyon, daha verimli kaynak kullanımı, gelişmiş şehir hizmetleri ve daha iyi yaşam kalitesi sağlamak amacıyla yapılmaktadır.


Bu SSS, SoSE'nin temellerini ve uygulamalarını anlamak için bir başlangıç noktası sağlar ve konseptin geniş uygulama alanlarını daha iyi kavramanıza yardımcı olabilir.

AWS'nin IOT servisleri


Amazon Web Services (AWS) IoT servisleri, cihazlardan bulut sistemlerine veri akışını sağlamak, bu verileri işlemek ve analiz etmek, cihazları yönetmek ve güvenli bir şekilde bağlantı kurmak için bir dizi araç ve servis sunar. İşte AWS'nin IoT için sunduğu bazı önemli servisler:


AWS IoT Core: Cihazların AWS bulutuna güvenli bir şekilde bağlanmasını ve diğer AWS servisleriyle etkileşimde bulunmasını sağlar. IoT Core, milyonlarca cihazın ve milyarlarca mesajın yönetilmesini destekler ve bu mesajların AWS uç noktaları ve diğer cihazlara güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.

AWS IoT Greengrass: Cihazların yerel olarak veri işlemesine olanak tanır. Greengrass, bulut kapasitesini ve analitikleri cihazlara getirerek, cihazların çevrimdışıyken bile çalışmasını sağlar ve bulut ile cihaz arasında veri senkronizasyonu yapar.

AWS IoT Analytics: IoT cihazlarından gelen verileri toplamak, işlemek ve analiz etmek için tasarlanmış bir servistir. Bu servis, veri depolama, veri işleme iş akışları ve veri analizi yapabilme yetenekleri sunar.

AWS IoT Device Management: Cihazların kaydını, organizasyonunu ve uzaktan yönetimini kolaylaştırır. Bu servis, cihaz envanterini, konfigürasyonunu ve güncellemelerini yönetmeyi ve cihazların durumunu takip etmeyi sağlar.

AWS IoT SiteWise: Endüstriyel operasyonlardan veri toplayan ve bu verileri kolayca organize edip izleyen bir IoT servisidir. Bu servis, fabrikalar, enerji tesisleri gibi büyük ölçekli endüstriyel operasyonlar için uygun çözümler sunar.

AWS IoT Things Graph: Cihazlar ve web servisleri arasında etkileşimi görselleştiren ve yöneten bir araçtır. Bu servis, farklı cihazların ve bulut servislerinin birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğini düzenlemeye yardımcı olur.

AWS IoT Events: IoT uygulamaları için basit, maliyet etkin bir olay algılama servisidir. Sensörlerden gelen verileri izleyerek potansiyel sorunları veya sistemde değişiklikleri algılamak için kullanılır.

Bu servisler, birbirleriyle entegre çalışarak IoT çözümlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde kapsamlı ve esnek bir platform sağlar. Her biri, IoT projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebilir.

IOT cihaz, toplayıcı, sis bilişimi, bulut bilişimi kavramları. Bu kavramları kullanarak örnek bir iot akıllı ev projesi oluştur Bu senaryoda java, spring, apache spark, kafka , makine öğrenmesi ve aws de kullan

IOT cihaz, toplayıcı, sis bilişimi, bulut bilişimi kavramları.
"IoT cihazı", "toplayıcı", "sis bilişimi" ve "bulut bilişimi" gibi kavramlar, modern teknolojide giderek daha fazla önem kazanan terimlerdir. İşte bu kavramların anlamları ve nasıl işledikleri hakkında bir açıklama:


IoT Cihazı (Internet of Things Device):

IoT cihazı, internet üzerinden veri gönderip alabilen fiziksel bir nesnedir. Bu cihazlar, günlük kullanımdaki birçok nesneyi daha akıllı ve bağlantılı hale getirebilir. Örneğin, akıllı termostatlar, giyilebilir sağlık monitörleri veya akıllı ev aletleri IoT cihazlarına örneklerdir. Bu cihazlar, sensörler ve yazılımlar kullanarak çevreleri hakkında veri toplar ve bu verileri analiz ederek kullanıcılar için yararlı bilgiler sağlar.

Toplayıcı (Gateway):

Toplayıcı, IoT cihazları tarafından toplanan verileri bir araya getirip işleyen ve bu verileri daha büyük bir ağa (genellikle internete veya özel bir sunucuya) ileten bir cihazdır. Toplayıcılar, farklı protokoller arasında çeviri yaparak, cihazlar ve merkezi sistemler arasında veri akışını kolaylaştırır. Ayrıca, veri güvenliğini sağlama ve verileri ön işleme gibi işlevler de üstlenebilirler.

Sis Bilişimi (Fog Computing):

Sis bilişimi, verilerin işlenmesi ve depolanması için bulut bilişim merkezlerine gönderilmesi yerine, veri kaynaklarına daha yakın olan yerel cihazlarda yapılmasını ifade eder. Bu yaklaşım, veri işleme süreçlerini hızlandırmak ve internet bağlantısı zayıf olan yerlerde bile veri işleme kabiliyetini sağlamak için kullanılır. Özellikle zaman kritik uygulamalarda, sis bilişimi, gecikmeleri azaltır ve verimliliği artırır.

Bulut Bilişimi (Cloud Computing):

Bulut bilişimi, bilgisayar sistem kaynaklarının (özellikle veri depolama ve işlem gücü) internet üzerinden sağlanmasıdır. Kullanıcılar, yerel sunucular yerine, uzaktan sunuculara erişerek veri depolayabilir ve uygulamalarını çalıştırabilir. Bulut bilişimi, maliyetleri azaltma, veri erişimini kolaylaştırma ve yüksek ölçeklenebilirlik sağlama gibi avantajlar sunar.

Bu kavramlar, modern teknolojinin çeşitli yönlerini geliştirerek, iş ve günlük yaşamda daha fazla verimlilik ve kolaylık sağlama potansiyeline sahiptir. Her biri, bilgi toplama ve işleme süreçlerinde önemli rol oynar.


Bu kavramları kullanarak örnek bir iot akıllı ev projesi oluştur


Akıllı bir ev projesi, IoT cihazları, toplayıcılar, sis bilişimi ve bulut bilişimi teknolojilerini entegre ederek, kullanıcıların evlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayan bir sistemdir. İşte bu kavramları kullanarak tasarlanabilecek bir akıllı ev projesi örneği:


Proje Tanımı: Akıllı Ev Otomasyon Sistemi

Amaç

Evin enerji kullanımını optimize etmek, güvenliği artırmak ve kullanıcı konforunu maksimize etmek.


IoT Cihazları

Akıllı Termostatlar: Sıcaklık ve nem sensörleri ile donatılmış, enerji tasarrufu sağlayacak şekilde ısıtma ve soğutma sistemlerini otomatik ayarlayabilen cihazlar.

Akıllı Kapı Kilitleri ve Güvenlik Kameraları: Uzaktan kontrol edilebilen kapı kilitleri ve hareket sensörlerine sahip güvenlik kameraları.

Akıllı Aydınlatma Sistemleri: Işık seviyelerini otomatik olarak ayarlayabilen ve kullanıcı tercihlerine göre programlanabilen LED aydınlatma çözümleri.

Akıllı Duman Dedektörleri: Duman ve karbon monoksit seviyelerini izleyen ve tehlike durumunda alarm verebilen sensörler.

Toplayıcı

Merkezi IoT Hub: Tüm akıllı cihazlardan gelen verileri toplayan, işleyen ve gerektiğinde bulut sunucularına ileten bir toplayıcı. Bu hub, evin merkezi kontrol noktası olarak işlev görür.

Sis Bilişimi

Yerel Veri İşleme: Akıllı cihazlardan toplanan veriler, hızlı tepki vermek ve internet bağlantısı olmadan da işlevsellik sağlamak için yerel olarak işlenir. Örneğin, bir güvenlik ihlali algılandığında, yerel sistem hemen alarmı tetikler ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler yerel depolama birimine kaydedilir.

Bulut Bilişimi

Uzaktan Erişim ve Kontrol: Kullanıcılar, bir mobil uygulama aracılığıyla internet üzerinden evlerini uzaktan izleyebilir ve kontrol edebilir. Bulut platformu ayrıca veri analizi, aygıt yönetimi ve yazılım güncellemeleri gibi işlevleri sağlar.

Veri Depolama ve Analizi: Enerji kullanımı, sıcaklık ayarları ve güvenlik olayları gibi veriler bulutta depolanır ve analiz edilir. Bu analizler sayesinde, sistem zamanla kullanıcı tercihlerini öğrenir ve otomatik ayarlamalar yapar.

Uygulama

Kullanıcı, mobil uygulama üzerinden evin sıcaklık, güvenlik ve aydınlatma sistemlerini kontrol edebilir.

Enerji tüketimi ve diğer sensör verileri gerçek zamanlı olarak analiz edilir, böylece kullanıcıya enerji tasarrufu sağlayacak önerilerde bulunulur.

Güvenlik ihlalleri anında tespit edilir ve kullanıcıya bildirimler gönderilir. Aynı zamanda, yerel polis teşkilatına otomatik bildirimde bulunulabilir.

Bu sistem, modern teknolojinin getirdiği kolaylıkları maksimize ederek, kullanıcıların günlük yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Akıllı ev otomasyonu, ev içi cihazların akıllı ve proaktif bir şekilde yönetilmesini sağlayarak enerji verimliliği, güvenlik ve konforu önemli ölçüde iyileştirebilir.


Bu senaryoda java, spring, apache spark, kafka , makişne öğrenmesi ve aws de kullan


Belirttiğiniz teknolojileri kullanarak bir akıllı ev projesi geliştirmek, projenin ölçeklenebilirlik, verimlilik ve işlevsellik açısından daha ileri seviyelere taşınmasını sağlar. İşte Java, Spring Framework, Apache Spark, Apache Kafka, makine öğrenmesi ve AWS (Amazon Web Services) kullanarak nasıl bir mimari oluşturulabileceği üzerine bir örnek:


Proje Mimarisi

1. Uygulama Sunucusu (Java ve Spring Framework)

Java ve Spring Boot: Sunucu tarafı uygulamalarını geliştirmek için kullanılır. Spring Boot, REST API'lerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar, bu da mobil uygulamaların ve diğer istemcilerin ev otomasyon sistemiyle iletişim kurmasına olanak tanır.

Spring Data: Veritabanı işlemleri için kullanılır, bu sayede IoT cihazlarından gelen veriler veritabanına kaydedilir ve gerektiğinde sorgulanır.

2. Mesajlaşma Sistemi (Apache Kafka)

Apache Kafka: IoT cihazlarından gelen verilerin toplanması ve işlenmesi için yüksek hacimli mesajlaşma sistemi olarak kullanılır. Kafka, verilerin gerçek zamanlı olarak toplanması ve işlenmesi için idealdir, ayrıca sistemdeki yüksek veri akışını yönetme kapasitesine sahiptir.

3. Veri İşleme (Apache Spark ve Makine Öğrenmesi)

Apache Spark: Yüksek performanslı veri işleme ve analizi için kullanılır. Spark, Kafka'dan gelen veri akışını alır ve bu veriler üzerinde gerçek zamanlı işlemler yapar.

Makine Öğrenmesi: Spark MLlib (Machine Learning Library) kullanılarak, enerji kullanımı, güvenlik alarmı tetikleme ve kullanıcı davranışlarını analiz eden modeller geliştirilir. Bu modeller, sistem performansını optimize etmek ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek için kullanılır.

4. Bulut Altyapısı (AWS)

AWS EC2: Uygulama sunucularını barındırmak için kullanılır. EC2, sistemin gereksinimlerine göre ölçeklendirilebilir sanal sunucular sağlar.

AWS RDS / DynamoDB: Veritabanı hizmetleri olarak kullanılır; RDS ilişkisel veritabanları için, DynamoDB ise NoSQL ihtiyaçları için tercih edilir.

AWS S3: Veri depolama ve yedekleme için kullanılır, özellikle büyük veri setleri ve güvenlik kayıtları için uygundur.

AWS Lambda ve AWS Step Functions: Olay yönlendirme ve olaya dayalı işlemler için kullanılır, bu sayede cihazların durum değişiklikleri gibi olaylar otomatik olarak yönetilir.

5. Mobil ve Web Uygulamaları

Front-end Geliştirme: Kullanıcıların sistemle etkileşimde bulunmalarını sağlayan web ve mobil uygulamalar geliştirilir. React veya Angular gibi modern JavaScript framework'leri kullanılarak SPA (Single Page Application) web uygulamaları ve React Native veya Flutter kullanılarak mobil uygulamalar oluşturulur.

Sonuç

Bu mimari, bir akıllı ev otomasyon sisteminin tüm yönlerini kapsar ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir, güvenilir ve etkili bir çözüm sunar. Java ve Spring ile güçlendirilmiş sunucu tarafı, Kafka üzerinden yüksek hızda veri akışını yönetir, Spark ve makine öğrenmesi modelleri verimliliği artırır, AWS ise bulut altyapısı ve güvenlik sağlar. Bu sistem, kullanıcılara yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş ve verimli bir akıllı ev deneyimi sunar.


Projenin Uygulanması ve Entegrasyon Süreçleri

Entegrasyon ve Yapılandırma

IoT Cihazları ve Gateway Entegrasyonu: Tüm IoT cihazlarının düzgün bir şekilde ağa bağlanması ve veri toplamaya başlaması için yapılandırılması gerekir. Bu cihazlar, Apache Kafka üzerinden veri göndermek üzere ayarlanır.

Kafka ve Spark Entegrasyonu: Apache Kafka setup'ı, verileri toplamak ve bu verileri Apache Spark'a iletmek için yapılandırılır. Spark, bu verileri işlemek ve analiz etmek üzere Spark Streaming kullanır.

Makine Öğrenmesi Modellerinin Eğitimi: Veri akışı başladıkça, toplanan veriler Spark MLlib kullanılarak analiz edilir ve makine öğrenmesi modelleri eğitilir. Bu modeller, kullanıcı davranışlarını tahmin eder ve otomasyon sisteminin daha akıllı hale gelmesini sağlar.

Operasyonel İşlemler

Veri Yönetimi ve Analizi: AWS RDS ve DynamoDB, sistemdeki tüm verileri yönetir. Bu veritabanları, işlemlerin verimliliğini ve hızını artırmak için düzenli olarak bakım ve optimizasyon gerektirir.

Güvenlik Yönetimi: AWS güvenlik grupları ve ağ ayrıcalıkları, sistemin dış tehditlere karşı korunması için düzenli olarak güncellenir ve denetlenir.

Yazılım Güncellemeleri ve Bakım: Sunucu ve cihaz yazılımları, güvenlik yamaları ve performans iyileştirmeleri için düzenli olarak güncellenmelidir.

Kullanıcı Arayüzü ve Deneyimi

Uygulama Geliştirme: Kullanıcıların sistemle etkileşimini kolaylaştıran kullanıcı dostu arayüzler geliştirilir. Bu arayüzler, enerji kullanımı, güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer ev otomasyon özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim Sistemi: Kullanıcılar, önemli olaylar ve sistem uyarıları hakkında gerçek zamanlı bildirimler alır. AWS Lambda, bu bildirimleri yönetmek için kullanılır, örneğin bir güvenlik ihlali algılandığında veya bir cihaz arızalandığında kullanıcıya otomatik olarak bildirim gönderilir.

Test ve Kalite Kontrolü

Sistem Testleri: Entegrasyon testleri, yük testleri ve kullanılabilirlik testleri, sistemin kararlılığını ve performansını doğrulamak için yapılır.

Kullanıcı Geri Bildirimi: Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için gerçek kullanıcı geri bildirimleri toplanır ve değerlendirilir. Bu geri bildirimler, sistemde yapılacak iyileştirmeleri şekillendirmede kritik bir rol oynar.

Bu şekilde tasarlanan akıllı ev sistemi, yalnızca evin daha efektif yönetilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara enerji tasarrufu, artırılmış güvenlik ve gelişmiş konfor sunar. Geliştirme sürecinde bu teknolojilerin entegrasyonu, sistem kapasitesini artırırken, aynı zamanda esnek bir yapı sunar ki bu da gelecekteki genişlemeler ve güncellemeler için uygun bir temel oluşturur.

50 soruda akıllı şehirler
Akıllı şehirlerle ilgili 50 soru ve cevap hazırlayalım:


Soru: Akıllı şehir nedir?

Cevap: Akıllı şehir, teknolojiyi kullanarak halkın yaşam kalitesini artıran, sürdürülebilirliği destekleyen ve kent içi hizmetleri daha verimli bir şekilde sunan bir şehir modelidir.


Soru: Akıllı şehirlerde kullanılan temel teknolojiler nelerdir?

Cevap: İnternet altyapısı, sensörler, veri analizi, yapay zeka, bulut bilişim ve mobil uygulamalar akıllı şehirlerde kullanılan temel teknolojiler arasındadır.


Soru: Akıllı şehirler nasıl enerji tasarrufu sağlar?

Cevap: Akıllı şehirler, enerji kullanımını optimize eden akıllı binalar, enerji verimliliği yüksek ulaşım çözümleri ve akıllı aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu sağlar.


Soru: Akıllı şehirlerde ulaşım nasıl iyileştirilir?

Cevap: Akıllı trafik yönetimi, paylaşımlı ulaşım hizmetleri, elektrikli araç altyapısı ve toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu ile ulaşım daha verimli hale getirilir.


Soru: Akıllı şehirlerde güvenlik nasıl sağlanır?

Cevap: Kamu güvenliğini artırmak için video gözetleme sistemleri, acil durum yanıt sistemleri ve suç analizi için veri analitiği kullanılır.


Soru: Akıllı şehir projelerinde hangi sektörler yer alır?

Cevap: Enerji, ulaşım, sağlık, eğitim, güvenlik ve belediye hizmetleri gibi çeşitli sektörler akıllı şehir projelerinde yer alır.


Soru: Akıllı şehirlerde veri gizliliği ve güvenliği nasıl korunur?

Cevap: Şifreleme, erişim kontrolü, veri anonimleştirme ve güvenlik protokolleri ile veri gizliliği ve güvenliği sağlanır.


Soru: Akıllı şehirler nasıl finanse edilir?

Cevap: Hükümet fonları, özel sektör yatırımları, kamu-özel ortaklıkları ve uluslararası finans kuruluşları tarafından finansman sağlanır.


Soru: Akıllı şehir uygulamalarının vatandaşlara faydaları nelerdir?

Cevap: Daha temiz çevre, daha az trafik, daha iyi kamu hizmetleri ve yüksek yaşam kalitesi gibi faydalar sağlar.


Soru: Akıllı şehirlerde su yönetimi nasıl optimize edilir?

Cevap: Akıllı sulama sistemleri, su kalitesi izleme ve atık su yönetimi teknolojileri ile su kaynakları daha verimli kullanılır.


Soru: Akıllı şehirlerde hangi tür sensörler kullanılır?

Cevap: Hava kalitesi, gürültü, trafik, enerji tüketimi ve hava durumu gibi çeşitli alanlarda veri toplamak için çeşitli sensörler kullanılır.


Soru: Akıllı şehirlerde atık yönetimi nasıl iyileştirilir?

Cevap: Akıllı atık toplama sistemleri ve geri dönüşüm programları ile atık yönetimi daha ekin ve sürdürülebilir hale getirilir.


Soru: Akıllı şehirlerde yaşam kalitesi nasıl ölçülür?

Cevap: Sağlık hizmetlerine erişim, hava kalitesi, ulaşım kolaylığı, güvenlik ve eğitim gibi çeşitli kriterlerle yaşam kalitesi ölçülür.


Soru: Akıllı şehirlerde sağlık hizmetleri nasıl geliştirilir?

Cevap: Tele-tıp, hasta izleme sistemleri ve sağlık verilerinin analizi ile sağlık hizmetleri daha erişilebilir ve etkili hale getirilir.


Soru: Akıllı şehir projelerinde sürdürülebilirlik nasıl sağlanır?

Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji ve su tasarrufu sağlayan teknolojiler ve atık azaltma stratejileri ile sürdürülebilirlik sağlanır.


Soru: Akıllı şehirlerde eğitim hizmetleri nasıl iyileştirilir?

Cevap: Dijital eğitim platformları, sanal sınıflar ve eğitimde veri analitiği kullanımı ile eğitim hizmetleri geliştirilir.


Soru: Akıllı şehirlerdeki binalar nasıl daha akıllı hale getirilir?

Cevap: Enerji verimliliği yüksek malzemeler, otomatik ısıtma ve soğutma sistemleri ve su tasarrufu sağlayan teknolojiler ile binalar daha akıllı hale getirilir.


Soru: Akıllı şehirlerde mobilite nasıl desteklenir?

Cevap: Akıllı bisiklet paylaşımı, elektrikli scooter sistemleri ve mobil uygulama tabanlı ulaşım hizmetleri ile mobilite desteklenir.


Soru: Akıllı şehirlerde halkın katılımı nasıl sağlanır?

Cevap: Çevrimiçi anketler, sosyal medya platformları ve halk toplantıları ile halkın katılımı teşvik edilir.


Soru: Akıllı şehirlerde hangi tür veri analizi teknikleri kullanılır?

Cevap: Büyük veri analizi, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknikleri, şehir verilerini analiz etmek için kullanılır.


Soru: Akıllı şehirlerdeki anahtar başarı faktörleri nelerdir?

Cevap: Güçlü liderlik, etkili planlama, paydaşların katılımı, teknolojik altyapı ve sürdürülebilir finansman akıllı şehir projelerinin başarı faktörleridir.


Soru: Akıllı şehirlerde kentsel planlama nasıl değişir?

Cevap: Veriye dayalı karar verme, sürdürülebilirlik odaklı tasarım ve teknoloji entegrasyonu ile kentsel planlama daha etkili hale gelir.


Soru: Akıllı şehirlerde hava kalitesi nasıl iyileştirilir?

Cevap: Emisyon azaltıcı ulaşım çözümleri, yeşil alanların artırılması ve sanayi emisyonlarının kontrol altına alınması ile hava kalitesi iyileştirilir.


Soru: Akıllı şehirlerde karbon ayak izi nasıl azaltılır?

Cevap: Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimli binalar ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile karbon ayak izi azaltılır.

Soru: Akıllı şehirlerde toplu taşıma sistemleri nasıl optimize edilir?

Cevap: Gerçek zamanlı veri analizi, dinamik rota planlaması ve akıllı bilet sistemleri ile toplu taşıma daha verimli hale getirilir.


Soru: Akıllı şehirlerde sürdürülebilir gıda sistemleri nasıl desteklenir?

Cevap: Yerel gıda üretimi, akıllı tarım teknolojileri ve gıda atığını azaltma stratejileri ile sürdürülebilir gıda sistemleri desteklenir.


Soru: Akıllı şehirlerde suç oranları nasıl azaltılır?

Cevap: Veri analitiği, halka açık alanlarda video izleme ve akıllı aydınlatma sistemleri kullanılarak suç oranları azaltılır.


Soru: Akıllı şehirlerdeki park sistemleri nasıl iyileştirilir?

Cevap: Sensör tabanlı park yönetim sistemleri ve mobil uygulamalar ile park yerlerinin bulunması ve rezervasyonu kolaylaştırılır.


Soru: Akıllı şehirlerde yeşil alanların yönetimi nasıl yapılır?

Cevap: Uzaktan algılama ve sensörlerle yeşil alanların sağlık durumu izlenir ve bakım çalışmaları optimize edilir.


Soru: Akıllı şehirlerde atık su yönetimi nasıl iyileştirilir?

Cevap: Gelişmiş arıtma teknolojileri ve atık suyun yeniden kullanımı ile atık su yönetimi daha verimli hale getirilir.


Soru: Akıllı şehirlerde acil durum yanıtları nasıl iyileştirilir?

Cevap: Gerçek zamanlı veri toplama ve analizi, acil durum hizmetlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde koordine edilmesini sağlar.


Soru: Akıllı şehirlerde nasıl bir internet altyapısı gereklidir?

Cevap: Yüksek hızlı ve güvenilir internet bağlantısı, akıllı şehir uygulamalarının etkin kullanımı için temel bir gerekliliktir.


Soru: Akıllı şehirlerde enerji verimliliği nasıl artırılır?

Cevap: Akıllı ızgara teknolojileri, enerji tüketimini izleyen sensörler ve enerji tasarruflu cihazlar ile enerji verimliliği artırılır.


Soru: Akıllı şehirlerde veri merkezleri nasıl tasarlanmalıdır?

Cevap: Yüksek verimlilik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik, akıllı şehir veri merkezlerinin temel tasarım özellikleridir.


Soru: Akıllı şehirlerde vatandaşlar teknolojiye nasıl adapte edilir?

Cevap: Eğitim programları ve kamu hizmetleri üzerinden yapılan duyurularla vatandaşların teknolojiyi benimsemesi ve kullanması teşvik edilir.


Soru: Akıllı şehir projelerinde ölçüm ve değerlendirme nasıl yapılır?

Cevap: Belirlenen hedeflere ulaşma durumunu değerlendirmek için performans göstergeleri ve veri analizi kullanılır.


Soru: Akıllı şehirlerde siber güvenlik nasıl sağlanır?

Cevap: Güçlü şifreleme yöntemleri, düzenli güvenlik denetimleri ve siber güvenlik eğitimleri ile akıllı şehirlerin siber güvenliği sağlanır.


Soru: Akıllı şehirlerde vatandaşların gizliliği nasıl korunur?

Cevap: Veri toplama ve kullanımında şeffaflık, kişisel verilerin anonimleştirilmesi ve katı gizlilik politikaları ile vatandaşların gizliliği korunur.


Soru: Akıllı şehirlerde nasıl bir enerji depolama sistemi kullanılır?

Cevap: Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin depolanması için pil depolama sistemleri kullanılır.


Soru: Akıllı şehirlerde trafik yönetimi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap: Trafik akışını analiz eden sensörler ve yapay zeka algoritmaları kullanarak trafik yönetimi optimize edilir.


Soru: Akıllı şehirlerde bina otomasyon sistemleri nasıl işler?

Cevap: Isıtma, soğutma, aydınlatma ve güvenlik gibi bina sistemleri, enerji verimliliğini ve konforu artıracak şekilde otomatik olarak kontrol edilir.


Soru: Akıllı şehirlerde nasıl bir katı atık yönetimi uygulanır?

Cevap: Atıkların kaynağında ayrıştırılması, akıllı atık toplama sistemleri ve geri dönüşüm tesislerinin etkin kullanımı ile katı atık yönetimi gerçekleştirilir.


Soru: Akıllı şehirlerde sokak aydınlatması nasıl yönetilir?

Cevap: Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, hareket sensörleri ve zamanlayıcılar kullanılarak sokak aydınlatmaları akıllıca yönetilir.


Soru: Akıllı şehirlerde yeşil bina sertifikasyonu neden önemlidir?

Cevap: Yeşil bina sertifikasyonu, binaların çevre dostu ve enerji verimli olmasını teşvik eder ve sürdürülebilir kentsel gelişimi destekler.


Soru: Akıllı şehirlerde hangi tür iklim değişikliği adaptasyon stratejileri uygulanır?

Cevap: Sel koruma sistemleri, ısı adası etkisini azaltacak yeşil çatılar ve kıyı koruma projeleri gibi çeşitli adaptasyon stratejileri uygulanır.


Soru: Akıllı şehirlerde nasıl bir veri yönetim platformu gereklidir?

Cevap: Farklı kaynaklardan gelen büyük verilerin entegrasyonu, analizi ve görselleştirilmesi için kapsamlı bir veri yönetim platformu gereklidir.


Soru: Akıllı şehirlerde sürdürülebilir turizm nasıl desteklenir?

Cevap: Akıllı ulaşım çözümleri, dijital rehberler ve sürdürülebilir konaklama seçenekleri ile çevre dostu turizm desteklenir.


Soru: Akıllı şehirlerde kentsel tarım nasıl teşvik edilir?

Cevap: Çatı bahçeleri, dikey tarım ve topluluk bahçeleri gibi kentsel tarım projeleri ile yerel gıda üretimi teşvik edilir.


Soru: Akıllı şehirlerdeki veri merkezlerinin enerji tüketimi nasıl azaltılır?

Cevap: Soğutmasistemlerinin verimliliğini artırmak, enerji verimli sunucular kullanmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak ile veri merkezlerinin enerji tüketimi azaltılır.


Soru: Akıllı şehirlerde nasıl bir halk sağlığı izleme sistemi kurulur?

Cevap: Hava kalitesi ve su kalitesi sensörleri, hastalık izleme ağları ve mobil sağlık uygulamaları kullanarak halk sağlığı sürekli olarak izlenir ve olası sağlık sorunlarına hızlıca müdahale edilir.

Akıllı Şehirler projelerinin pazar değerinin Türkiyede kaç dolar olması bekleniyor? Akıllı Şehirlerde başlangıç şirketleri (startups) için en iyi 12 fırsat. Akıllı Şehirler projeleri ile Software Engineering, Big Data, Machine Learning, AI Engineering, Cloud Engineering, Computer Performance Engineering, Cyber Security Engineering, Computer Networks Engineering, Computer Hardwares Engineering, System Engineering ve Project Management arasında nasıl bir bağ vardır?


Görselde, 2024 yılı için Akıllı Şehirlerde başlangıç şirketleri (startups) için en iyi 12 fırsatı gösteren bir çark grafik yer alıyor. Bu fırsatlar ve her birinin kısa açıklamaları şu şekilde:


IoT-Driven Infrastructure Management (IoT Tabanlı Altyapı Yönetimi): İnternet üzerinden bağlantılı cihazların (IoT) kullanımıyla altyapı sistemlerinin daha verimli yönetimi. Örneğin, su ve elektrik ağlarının otomatik izlenmesi ve yönetimi.


Smart Transportation Systems (Akıllı Ulaşım Sistemleri): Trafik akışını optimize etmek, toplu taşımayı iyileştirmek ve akıllı park çözümleri gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunan sistemler.


Smart Waste Management System (Akıllı Atık Yönetim Sistemi): Atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi işlemlerinin otomatize edilmesi ve verimliliğin artırılması.


Smart Health Management (Akıllı Sağlık Yönetimi): Sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, teletıp ve uzaktan hasta izleme sistemleri gibi sağlık yönetimini iyileştiren teknolojiler.


Digital Twin Technology (Dijital İkiz Teknolojisi): Gerçek dünya varlıklarının dijital kopyalarının oluşturulması ve bu kopyalar üzerinden simülasyonlar yaparak veri analizi ve tahminlerde bulunma.


Smart Security Management (Akıllı Güvenlik Yönetimi): Kamu güvenliğini artırmak için video izleme, yüz tanıma ve acil durum yönetimi gibi teknolojilerin kullanımı.


Smart Farming (Akıllı Tarım): Tarımın verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için sensör teknolojileri, veri analizi ve otomatize sistemler.


Air Quality Management (Hava Kalitesi Yönetimi): Hava kalitesini izlemek ve iyileştirmek için sensörler ve analiz araçları kullanarak çevresel sağlığı koruma.


Citizen Movement Analysis (Vatandaş Hareket Analizi): İnsan hareketlerini izleyerek, kalabalık yönetimi ve şehir planlamasında kullanılan verilerin toplanması.


Green Roofs (Yeşil Çatılar): Şehirlerdeki binaların çatılarını yeşil alanlara dönüştürerek sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini artırma.


E-commerce & Retail (E-ticaret ve Perakende): Dijital ticaret çözümleri ve yenilikçi perakende teknolojileri sunarak, alışveriş deneyimini iyileştirme.


Smart Agriculture (Akıllı Tarım): Daha önceki Akıllı Tarım ile benzer şekilde, tarım süreçlerini otomatize ederek verimliliği artırma ve gıda güvenliğini sağlama.


Her bir fırsat, girişimciler ve yatırımcılar için Akıllı Şehirler alanında önemli büyüme ve yenilik potansiyeli taşımaktadır.


Akıllı Şehirler projelerinin pazar değerinin Türkiyede kaç dolar olması bekleniyor?


Türkiye'deki Akıllı Şehirler projelerinin pazar değeri ile ilgili net bir rakam belirtilmemiş olmakla birlikte, genel olarak akıllı şehirler pazarının büyüklüğü ve gelişimi hakkında bazı bilgiler mevcut. Global olarak, akıllı şehirler sayesinde gelişecek işlerin pazar değerinin 2025 yılına kadar 3,3 trilyon dolar olması bekleniyor. Bu, akıllı teknolojilerin şehirlerdeki enerji tasarrufu, hizmet sunumu ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi gibi alanlarda etkin bir şekilde kullanılmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin de bu global trendden nasibini alacağı ve akıllı şehir yatırımlarıyla şehirlerini geleceğe taşımayı hedeflediği görülüyor. Özellikle, Türkiye'nin akıllı şehir stratejileri ve eylem planları üzerinde çalıştığı ve bu alanda önemli adımlar attığı anlaşılıyor.


Bu bağlamda, Türkiye'nin Akıllı Şehirler projeleriyle ilgili daha detaylı ve spesifik bilgileri, bu projelerin uygulanacağı yerel yönetimler veya ilgili bakanlıkların yayınladığı rapor ve strateji belgelerinden takip etmek mümkün olacaktır​​​​​​.


Akıllı Şehirler projeleri ile Software Engineering arasında nasıl bir bağ vardır?


Akıllı Şehirler projeleri ve Yazılım Mühendisliği arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır. Akıllı Şehirler, şehirleri daha verimli, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getirmek için gelişmiş teknolojilerin ve veri analizinin kullanıldığı projelerdir. Bu projelerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yazılım mühendisliğinin sağladığı teknolojik çözümler ve uygulamalar hayati önem taşımaktadır.


Sistem Entegrasyonu ve Yönetimi: Akıllı Şehir projeleri, birçok farklı teknolojik sistemin bir arada çalışmasını gerektirir. Bu sistemlerin entegrasyonu ve etkili bir şekilde yönetilmesi, yazılım mühendisliği becerilerini gerektirir. Örneğin, trafik yönetimi, atık yönetimi, enerji yönetimi gibi farklı sistemlerin birbiriyle uyumlu şekilde çalışabilmesi için karmaşık yazılım çözümlerine ihtiyaç duyulur.


Veri Analizi ve İş Zekası: Akıllı Şehirler, büyük veri analizi ve iş zekası uygulamaları kullanılarak toplanan verilerden faydalanır. Bu verilerin analizi ve yorumlanması, şehir yönetimi için stratejik kararlar alınmasında kritik bir rol oynar. Yazılım mühendisleri, bu verileri analiz eden ve işleyen algoritmaları ve yazılımları geliştirir.


Kullanıcı Arayüzleri ve Deneyim Tasarımı: Akıllı Şehir uygulamalarının son kullanıcılar için erişilebilir ve kullanışlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, kullanıcı arayüzleri ve kullanıcı deneyimi tasarımı, yazılım mühendisliğinin önemli bir parçasıdır. Örneğin, vatandaşlara hizmet eden mobil uygulamalar ve web platformları, kullanıcı dostu arayüzlerle donatılmalıdır.


Güvenlik ve Gizlilik: Akıllı şehir projeleri genellikle kişisel verileri ve hassas bilgileri işler. Bu nedenle, veri güvenliği ve gizliliği, projelerin başarısı için hayati önem taşır. Yazılım mühendisleri, veri koruma ve güvenlik protokolleri geliştirerek bu bilgilerin güvenliğini sağlamalıdır.


Altyapı Geliştirme ve Bakım: Akıllı Şehir projelerinin altyapısı, sürekli bakım ve güncellemeler gerektirir. Yazılım mühendisleri, bu altyapıyı geliştirmek, sorunları çözmek ve sürekli iyileştirmek için çalışırlar.


Sonuç olarak, Akıllı Şehirler projeleri, karmaşık yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesini gerektiren çok disiplinli bir alan olduğundan, bu alandaki başarı büyük ölçüde yazılım mühendisliğinin katkılarına bağlıdır. Bu projelerin uygulanmasında yazılım mühendislerinin rolü, teknolojiyi şehir yaşamının her alanına entegre ederek şehirleri daha akıllı ve yaşanabilir hale getirmede kritik öneme sahiptir.


Akıllı Şehirler projeleri ile Big Data, Machine Learning, AI Engineering arasında nasıl bir bağ vardır?


Akıllı Şehirler projeleri ile Büyük Veri (Big Data), Makine Öğrenimi (Machine Learning) ve Yapay Zeka Mühendisliği (AI Engineering) arasında güçlü ve doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu teknolojiler, akıllı şehir çözümlerinin temelini oluşturur ve şehirlerin daha verimli, sürdürülebilir ve yaşanabilir olmasına katkıda bulunur.


Büyük Veri (Big Data): Akıllı Şehirler, çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktarda veriyi toplar ve işler. Bu veri, trafik akışı, enerji tüketimi, hava kalitesi ölçümleri, vatandaşların davranışları gibi şehirle ilgili pek çok alandan elde edilir. Büyük veri teknolojileri, bu verilerin toplanmasını, depolanmasını ve işlenmesini sağlar, böylece şehir yöneticileri daha bilgilendirilmiş kararlar alabilir.


Makine Öğrenimi (Machine Learning): Makine öğrenimi, büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarılmasını sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır. Akıllı şehirlerde, makine öğrenimi algoritmaları, trafik akışını optimize etmek, suç oranlarını tahmin etmek, enerji tüketimini azaltmak gibi birçok alanda kullanılır. Bu algoritmalar, verileri analiz ederek örüntüleri keşfeder ve tahminlerde bulunur.


Yapay Zeka Mühendisliği (AI Engineering): Yapay zeka mühendisliği, akıllı şehir projelerinin temelini oluşturur. Yapay zeka, şehir altyapılarının otomasyonunu sağlayarak, hizmetlerin daha verimli ve etkili bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Örneğin, AI tabanlı trafik yönetim sistemleri, trafik ışıklarını gerçek zamanlı trafik akışına göre ayarlayabilir veya AI destekli güvenlik sistemleri, suç faaliyetlerini tanıyıp uygun mercilere bildirebilir.


Bu teknolojilerin entegrasyonu sayesinde, akıllı şehirler daha dinamik, duyarlı ve etkileşimli hale gelir. Şehirlerin daha iyi yönetilmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasını sağlarlar. Bu nedenle, akıllı şehir projeleri, büyük veri, makine öğrenimi ve yapay zeka mühendisliği teknolojilerinin gelişimi ve uygulanmasıyla yakından ilişkilidir.


Akıllı Şehirler projeleri ile Cloud Engineering arasında nasıl bir bağ vardır?


Akıllı Şehirler projeleri ile Bulut Mühendisliği (Cloud Engineering) arasında önemli bir bağlantı vardır. Bulut bilişim, akıllı şehirlerin geliştirilmesinde ve işletilmesinde kritik bir role sahiptir ve bu iki alan arasındaki ilişki birkaç ana noktada belirginleşir:


Veri Depolama ve Erişim: Akıllı şehirler, büyük miktarda veri üretir ve işler. Bu veriler, trafik bilgilerinden hava kalitesi ölçümlerine, enerji tüketim verilerinden vatandaşların etkileşimlerine kadar değişebilir. Bulut bilişim, bu verilerin depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca erişilmesi için esnek ve ölçeklenebilir bir platform sağlar.


Veri İşleme ve Analiz: Akıllı şehirler, veri analizi ve işleme konusunda yoğun taleplerle karşılaşır. Bulut bilişim, gelişmiş veri işleme ve analiz yetenekleri sunarak, büyük veri setlerinin gerçek zamanlı olarak işlenmesine olanak tanır. Bu, şehir yöneticilerinin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.


Uygulama ve Servis Entegrasyonu: Akıllı şehir projeleri, genellikle çeşitli uygulamaları ve hizmetleri entegre eder. Bulut bilişim, bu uygulamaların ve hizmetlerin birbirleriyle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak, entegrasyon sürecini kolaylaştırır.


Esneklik ve Ölçeklenebilirlik: Akıllı şehirlerin ihtiyaçları zamanla değişebilir ve genişleyebilir. Bulut bilişim, projelerin bu değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde uyum sağlamasını ve gerektiğinde ölçeklenmesini mümkün kılar.


Güvenlik ve Gizlilik: Akıllı şehir projelerinde toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği hayati öneme sahiptir. Bulut bilişim sağlayıcıları, veri güvenliği ve gizliliği konusunda gelişmiş çözümler sunar ve bu verilerin korunmasını sağlar.


Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik: Bulut bilişim, şehir yöneticilerine ve vatandaşlara, akıllı şehir uygulamalarına ve hizmetlerine herhangi bir yerden erişim imkanı sunar. Bu, hizmetlerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını ve daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.


Özetle, bulut mühendisliği, akıllı şehirlerin geliştirilmesi ve işletilmesinde merkezi bir rol oynar. Bulut bilişim platformları, akıllı şehir projelerinin verimli, güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli altyapıyı ve hizmetleri sağlar. Bu sayede, şehirlerin daha akıllı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesi desteklenir.


Akıllı Şehirler projeleri ile Computer Performance Engineering ve Cyber Security Engineering arasında nasıl bir bağ vardır?


Akıllı Şehirler projeleri, Bilgisayar Performans Mühendisliği (Computer Performance Engineering) ve Siber Güvenlik Mühendisliği (Cyber Security Engineering) ile yakından bağlantılıdır. Her iki alan da, akıllı şehirlerin etkili ve güvenli bir şekilde çalışmasının temelini oluşturur.


Bilgisayar Performans Mühendisliği:


Sistem Performansı: Akıllı Şehirler, trafik yönetimi, enerji dağıtımı, atık yönetimi gibi birçok farklı sistemi entegre eder. Bu sistemlerin verimli bir şekilde çalışması için yüksek performanslı bilgisayar altyapılarına ihtiyaç duyulur. Bilgisayar Performans Mühendisliği, bu sistemlerin düzgün ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayarak, akıllı şehir projelerinin başarısını doğrudan etkiler.

Veri İşleme: Akıllı şehirler, büyük veri analizleri ve karmaşık veri işleme işlemleri gerçekleştirir. Bilgisayar Performans Mühendisliği, bu verilerin hızlı ve etkin bir şekilde işlenmesini sağlamak için gerekli altyapıyı ve optimizasyonları sunar.

Siber Güvenlik Mühendisliği:


Veri Güvenliği: Akıllı şehirler, vatandaşların kişisel verilerini de içeren çok miktarda veri toplar ve işler. Siber Güvenlik Mühendisliği, bu verilerin güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Ağ Güvenliği: Akıllı şehir altyapıları, genellikle geniş ve karmaşık ağ sistemlerine bağlıdır. Bu ağların güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı korumak için Siber Güvenlik Mühendisliği stratejileri ve teknolojileri devreye girer.

Gizlilik Koruma: Akıllı şehir projeleri, vatandaşların gizliliğini korumak için hassas veri yönetimine ihtiyaç duyar. Siber Güvenlik Mühendisliği, verilerin yetkisiz erişime ve ihlallere karşı korunmasını sağlayarak, gizlilik standartlarının sürdürülmesine yardımcı olur.

Bir bütün olarak, Bilgisayar Performans Mühendisliği, akıllı şehirlerin teknolojik altyapısının etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlarken, Siber Güvenlik Mühendisliği, bu sistemlerin güvenliğini ve vatandaşların gizliliğini koruyarak akıllı şehir projelerinin güvenilirliğini artırır. Bu iki alanın birleşimi, akıllı şehirlerin hem performans hem de güvenlik açısından başarılı bir şekilde işlemesini sağlar.


Akıllı Şehirler projeleri ile Computer Networks  Engineering ve Sustem Engineering arasında nasıl bir bağ vardır?

Akıllı Şehirler projeleri, Bilgisayar Ağları Mühendisliği (Computer Networks Engineering) ve Sistem Mühendisliği (System Engineering) ile yakından ilişkilidir. Her iki mühendislik disiplini, akıllı şehir altyapılarının geliştirilmesi ve işletilmesinde önemli roller oynar.


Bilgisayar Ağları Mühendisliği:


Ağ Altyapısı: Akıllı şehir projeleri, geniş ve karmaşık ağ altyapılarına ihtiyaç duyar. Bu ağlar, şehir genelindeki çeşitli cihazları, sensörleri ve sistemleri birbirine bağlar. Bilgisayar Ağları Mühendisliği, bu ağların kurulması, yönetilmesi ve bakımının yapılmasında kritik bir role sahiptir.

Veri İletişimi: Akıllı şehirlerde toplanan verilerin işlenmesi ve analizi için güvenilir ve hızlı veri iletişimi gereklidir. Bilgisayar ağları mühendisleri, veri akışını optimize etmek ve veri iletimindeki gecikmeleri en aza indirmek için ağları tasarlar ve yönetir.

Sistem Mühendisliği:


Entegre Sistem Tasarımı: Sistem Mühendisliği, akıllı şehir projelerindeki çeşitli bileşenleri ve sistemleri entegre etmek için gereklidir. Bu, trafik yönetim sistemleri, güvenlik sistemleri, enerji yönetim sistemleri gibi farklı sistemlerin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

Sistem Optimizasyonu ve Verimliliği: Sistem mühendisleri, sistemlerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereken süreçleri, araçları ve metodolojileri geliştirir. Bu, akıllı şehirlerin daha etkin ve maliyet açısından verimli olmasına katkı sağlar.

Sistem Güvenilirliği ve Sürdürülebilirliği: Sistem Mühendisliği, akıllı şehir projelerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve güvenilirliğini sağlamak için de önemlidir. Bu, sistemlerin sürekli bakımını, güncellenmesini ve iyileştirilmesini içerir.

Bu iki mühendislik alanının birleşimi, akıllı şehir projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bilgisayar Ağları Mühendisliği, şehir genelindeki cihaz ve sistemler arasında güvenli ve etkili bir iletişim ağı kurarken, Sistem Mühendisliği, bu çeşitli bileşenlerin entegre edilmesi ve optimizasyonunu sağlar. Böylece, akıllı şehirler daha bağlantılı, verimli ve kullanıcı dostu hale gelir.


Akıllı Şehirler projeleri ile Computer Hardwares  Engineering  arasında nasıl bir bağ vardır?

Akıllı Şehirler projeleri ile Bilgisayar Donanımı Mühendisliği (Computer Hardware Engineering) arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Akıllı şehir projelerinin başarılı uygulanması, güçlü ve güvenilir bilgisayar donanımlarına büyük ölçüde bağlıdır. Bu ilişkinin temel yönleri şunlardır:


Sensörler ve Cihazlar: Akıllı şehirler, çevresel koşulları izlemek, trafik akışını takip etmek ve enerji kullanımını ölçmek için çeşitli sensörler ve IoT (İnternet Üzerinden Bağlantılı Nesneler) cihazlarına bağımlıdır. Bu cihazlar, Bilgisayar Donanımı Mühendisliği tarafından tasarlanır ve geliştirilir.


Veri Toplama ve İletişim Donanımları: Akıllı şehirlerde toplanan verilerin işlenmesi ve iletimi için gerekli olan ağ ekipmanları (yönlendiriciler, switchler, veri merkezi donanımları vb.) bilgisayar donanımı mühendisleri tarafından tasarlanır ve geliştirilir.


Güvenlik Donanımları: Akıllı şehir projelerinde kullanılan güvenlik kameraları, erişim kontrol sistemleri ve diğer güvenlik donanımları, fiziksel güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu donanımların tasarımı ve geliştirilmesi, Bilgisayar Donanımı Mühendisliği alanının bir parçasıdır.


Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik: Akıllı şehirler, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış donanımlara ihtiyaç duyar. Bu, enerji tüketimini azaltacak ve uzun ömürlü donanımların geliştirilmesini gerektirir, bu da Bilgisayar Donanımı Mühendisliği'nin bir odak noktasıdır.


Uygulama Özelleştirilmesi ve Entegrasyonu: Akıllı şehir projeleri, özel donanım çözümlerine ihtiyaç duyabilir. Bu, özel sensörlerin, aktüatörlerin ve diğer cihazların tasarımını ve entegrasyonunu içerir. Bu tür özelleştirilmiş donanım çözümleri, Bilgisayar Donanımı Mühendisliği uzmanlığını gerektirir.


Dayanıklılık ve Güvenilirlik: Akıllı şehir donanımları, genellikle zorlu dış mekan koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu, yüksek sıcaklıklara, neme ve diğer çevresel faktörlere karşı dayanıklı donanımların geliştirilmesini gerektirir.


Özetle, Bilgisayar Donanımı Mühendisliği, akıllı şehir projelerinin temel bileşenlerini tasarlamak ve geliştirmek için kritik bir rol oynar. Bu donanımlar, akıllı şehirlerin verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde işlemesini sağlar.


Akıllı Şehirler projeleri ile Project Management arasında nasıl bir bağ vardır?


Akıllı Şehirler projeleri ile Proje Yönetimi (Project Management) arasında doğrudan ve önemli bir bağlantı vardır. Akıllı Şehirler, genellikle karmaşık ve çok disiplinli projeler olduğundan, bu tür projelerin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve uygulanması etkili proje yönetimi becerilerini gerektirir.


Kapsam ve Planlama: Akıllı Şehir projeleri, geniş bir kapsama sahip olabilir ve bu projelerin başarıyla tamamlanması, detaylı planlama gerektirir. Proje yönetimi, proje kapsamını belirlemeye, hedefleri ve hedef tarihleri belirlemeye ve kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olur.


Risk Yönetimi: Akıllı Şehir projeleri, teknolojik zorluklar, bütçe sınırlamaları ve çevresel faktörler gibi çeşitli riskleri barındırır. Proje yönetimi, bu riskleri belirlemeye, değerlendirmeye ve azaltma stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.


Paydaş Yönetimi: Akıllı Şehir projelerinde birçok paydaş bulunur, bu da etkili iletişim ve paydaşların beklentilerini yönetme ihtiyacını doğurur. Proje yönetimi, tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak, proje hedeflerine ulaşmak için gerekli uyumu sağlar.


Kaynak Yönetimi: Akıllı Şehir projeleri, finansal kaynaklar, insan kaynakları ve teknolojik araçlar gibi çeşitli kaynakları gerektirir. Proje yönetimi, bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.


Kalite Yönetimi: Akıllı şehir projelerinin kalitesi, projenin genel başarısı için kritik öneme sahiptir. Proje yönetimi, kalite kontrol standartlarını ve süreçlerini belirler ve projenin bu standartlara uygun olarak ilerlemesini sağlar.


Zaman Yönetimi: Akıllı Şehir projelerinin zamanında tamamlanması, genellikle kritik öneme sahiptir. Proje yönetimi, etkili zaman yönetimi teknikleri uygulayarak projenin belirlenen süre içinde tamamlanmasına yardımcı olur.


Özetle, etkili proje yönetimi uygulamaları, akıllı şehir projelerinin başarılı bir şekilde planlanmasında, yürütülmesinde ve tamamlanmasında hayati bir role sahiptir. Proje yönetimi, bu tür projelerin karmaşıklığını yönetmek ve çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için gerekli araçları ve metodolojileri sağlar.

Akıllı Şehir - Wikipedia Çevirisi- Türkçe


Yazının orjinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı şehir

Akıllı şehir , belirli verileri toplamak için farklı türde elektronik yöntemler ve sensörler kullanan, teknolojik olarak modern bir kentsel alandır . Bu verilerden elde edilen bilgiler varlıkları, kaynakları ve hizmetleri verimli bir şekilde yönetmek için kullanılır; karşılığında, bu veriler şehir genelindeki operasyonları iyileştirmek için kullanılır. [1] Bu, trafik ve ulaşım sistemlerini, elektrik santrallerini , kamu hizmetlerini, su tedarik ağlarını, atıkları , Suç soruşturmalarını, [2] bilgi sistemlerini izlemek ve yönetmek için işlenen ve analiz edilen vatandaşlardan, cihazlardan, binalardan ve varlıklardan toplanan verileri içerir , okullar, kütüphaneler, hastaneler ve diğer toplum hizmetleri. [3] [4] Akıllı şehirler , hem hükümetlerinin teknolojiyi kullanma biçimleri hem de şehri izleme , analiz etme, planlama ve yönetme biçimleri açısından akıllı olarak tanımlanır. [5] Akıllı şehirlerde veri paylaşımı şehrin kendisi ile sınırlı olmayıp, bu verinin çeşitli kullanımlarından yararlanabilecek işletmeleri, vatandaşları ve diğer üçüncü tarafları da içermektedir. Farklı sistemlerden ve sektörlerden veri paylaşımı, artan anlayış ve ekonomik faydalar için fırsatlar yaratır. [6]

Akıllı şehir konsepti , şehir operasyonlarının ve hizmetlerinin verimliliğini optimize etmek ve vatandaşlara bağlanmak için bilgi ve iletişim teknolojisini ('ICT') ve nesnelerin interneti ('IoT') ağına bağlı çeşitli fiziksel cihazları entegre eder. [7] [8] Akıllı şehir teknolojisi, şehir yetkililerinin hem topluluk hem de şehir altyapısı ile doğrudan etkileşime girmesine ve şehirde neler olup bittiğini ve şehrin nasıl geliştiğini izlemesine olanak tanır. BİT, kentsel hizmetlerin kalitesini, performansını ve etkileşimini artırmak, maliyetleri ve kaynak tüketimini azaltmak ve vatandaşlar ile hükümet arasındaki teması artırmak için kullanılır. [9]Akıllı şehir uygulamaları, kentsel akışları yönetmek ve gerçek zamanlı yanıtlara izin vermek için geliştirilmiştir. [10] Bu nedenle, akıllı bir şehir, vatandaşlarıyla geleneksel "işlemsel" bir ilişkiye sahip olandan daha zorluklara yanıt vermeye hazır olabilir. [11] [12] Yine de, terimin kendisi ayrıntılarıyla belirsizliğini koruyor ve bu nedenle birçok yoruma açık. [13] Birçok şehir zaten bir tür akıllı şehir teknolojisini benimsemiştir.


terminoloji _

Akıllı şehir etiketi altında uygulanan teknolojilerin genişliği nedeniyle, akıllı şehrin kesin bir tanımını yapmak zordur. Deakin ve Al Waer [14] , akıllı şehir tanımına katkıda bulunan dört faktörü sıralamaktadır:

 1. Çok çeşitli elektronik ve dijital teknolojilerin topluluklara ve şehirlere uygulanması.
 2. Bölgedeki yaşam ve çalışma ortamlarını dönüştürmek için BİT kullanımı.
 3. Bu tür Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin devlet sistemlerine yerleştirilmesi.
 4. Sundukları yenilik ve bilgiyi geliştirmek için BİT'i ve insanları bir araya getiren uygulamaların bölgeselleştirilmesi.

Deakin, akıllı şehri, pazarın (şehir vatandaşlarının) taleplerini karşılamak için BİT'i kullanan şehir olarak tanımlıyor ve akıllı şehir için toplumun sürece katılımının gerekli olduğunu belirtiyor. [15] Bu nedenle akıllı bir şehir, yalnızca belirli alanlarda BİT teknolojisine sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda bu teknolojiyi yerel toplumu olumlu yönde etkileyecek şekilde uygulayan bir şehir olacaktır.


Alternatif tanımlar şunları içerir:

 • İş Sözlüğü, 6 Kasım 2011: "Ekonomi, hareketlilik, çevre, insanlar, yaşam ve hükümet gibi birden fazla kilit alanda mükemmelleşerek sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve yüksek yaşam kalitesi yaratan gelişmiş bir kentsel alan. Bu kilit alanlarda mükemmellik yapılabilir. güçlü beşeri sermaye, sosyal sermaye ve/veya BİT altyapısı yoluyla." [16]
 • Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, ​​2011: “İnsani ve sosyal sermayeye ve geleneksel ulaşıma ve modern BİT altyapısına yapılan yatırımlar , doğal kaynakların akıllıca yönetimi ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve yüksek bir yaşam kalitesini besliyorsa, bir şehir akıllı olarak tanımlanabilir. , katılımcı yönetişim aracılığıyla.” [17] [18]
 • İş, İnovasyon ve Beceriler Departmanı , Birleşik Krallık 2013: "[T]o kavram durağan değildir: akıllı şehrin mutlak bir tanımı yoktur, bitiş noktası yoktur, daha ziyade şehirlerin daha fazla hale gelmesini sağlayan bir süreç veya bir dizi adım vardır. 'yaşanabilir' ve esnek ve bu nedenle yeni zorluklara daha hızlı yanıt verebiliyor." [19] [20]
 • Avrupa Komisyonu: "Akıllı şehir, sakinlerinin ve işletmelerinin yararına dijital çözümlerin kullanılmasıyla geleneksel ağların ve hizmetlerin daha verimli hale getirildiği bir yerdir." [21]
 • Frost & Sullivan 2014: "Akıllı bir şehri tanımlayan sekiz temel unsur belirledik: akıllı yönetişim, akıllı enerji, akıllı bina, akıllı mobilite, akıllı altyapı, akıllı teknoloji, akıllı sağlık hizmetleri ve akıllı vatandaş." [22]
 • Giffinger ve ark. 2007: "Bölgesel rekabet edebilirlik, ulaşım ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri ekonomisi, doğal kaynaklar, beşeri ve sosyal sermaye, yaşam kalitesi ve vatandaşların şehirlerin yönetimine katılımı." [23]
 • Hindistan Hükümeti 2015: "Akıllı şehir, eğitim düzeyleri, becerileri veya gelir düzeyleri ne olursa olsun, sakinlerinin geniş bir bölümüne ekonomik faaliyetler ve istihdam fırsatları açısından sürdürülebilirlik sunuyor." [24]
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü , 23 Nisan 2019: [25] "Akıllı bir şehir, şu özellikleri sağlamak için teknolojiyi, hükümeti ve toplumu bir araya getirir: akıllı bir ekonomi, akıllı mobilite, akıllı bir çevre, akıllı insanlar, akıllı yaşam, akıllı yönetişim ." [26] [25]
 • Paiho ve ark. 2022 : Akıllı şehir, kentsel çevrenin yönetimini ve verimliliğini iyileştirmek için teknolojik çözümler kullanan bir şehirdir. Tipik olarak akıllı şehirlerin, 'akıllı hükümet', 'akıllı ekonomi', 'akıllı çevre', 'akıllı yaşam', 'akıllı hareketlilik' ve 'akıllı insanlar' olmak üzere altı eylem alanında gelişmiş olduğu kabul edilir. [6]
 • Akıllı Şehirler Konseyi, 1 Mayıs 2013: "Akıllı şehir, tüm şehir fonksiyonlarına gömülü dijital teknolojiye sahip şehirdir" [27] [28]

Özellikler değiştir ]

Bir akıllı şehrin (ayrıca topluluk, iş kümelenmesi , kentsel yığılma veya bölge) bilgi teknolojilerini aşağıdaki amaçlarla kullandığı ileri sürülmüştür :

 1. Güçlü ve sağlıklı bir ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmayı desteklemek için yapay zeka ve veri analitiği yoluyla fiziksel altyapıyı (yollar, yapılı çevre ve diğer fiziksel varlıklar) daha verimli kullanmak. [29]
 2. Açık yenilik süreçleri ve e-katılım kullanarak yerel yönetişimle [30] etkili bir şekilde ilişki kurun, e-yönetişim aracılığıyla şehrin kurumlarının kolektif zekasını geliştirin [10] vatandaş katılımına ve ortak tasarıma vurgu yapın [31] [32]
 3. Öğrenin, uyum sağlayın ve yenilik yapın ve böylece şehrin zekasını geliştirerek değişen koşullara daha etkili ve hızlı bir şekilde yanıt verin. [10] [33]

İnsan zekasının , kolektif zekanın ve ayrıca yapay zekanın tüm boyutlarının şehir içinde güçlü bir entegrasyonuna doğru gelişirler [34] : 112–113  [35] Şehirlerin zekası "dijital telekomünikasyon ağları (sinirler), her yerde hazır ve nazır yerleşik zeka (beyinler), sensörler ve etiketler (duyu organları) ve yazılımın ( bilgi ve bilişsel yeterlilik)". [36]

Akıllı şehirlerdeki bu zeka biçimleri üç şekilde gösterilmiştir.

Bletchley Park genellikle ilk akıllı topluluk olarak kabul edilir.
 1. Orkestrasyon zekası : [10] Nazi Enigma şifresinin Alan Turing liderliğindeki bir ekip tarafından çözüldüğü Bletchley Park'ta olduğu gibi, şehirlerin kurumlar ve toplum temelli problem çözme ve işbirlikleri kurduğu yerler Bu, akıllı bir şehir veya akıllı bir topluluğun ilk örneği olarak anılmıştır. [37]
 2. Güçlendirme zekası : Şehirler, inovasyonu belirli bölgelerde kümelemek için açık platformlar , deneysel tesisler ve akıllı şehir altyapısı sağlar. Bunlar Stockholm'deki Kista Science City'de ve Hong Kong'daki Cyberport Zone'da görülüyor. Benzer tesisler Melbourne ve Kiev'de de kuruldu . [38]
 3. Enstrümantasyon zekası : Şehir altyapısının, şehir bölgeleri genelinde analiz ve tahmine dayalı modelleme ile gerçek zamanlı veri toplama yoluyla akıllı hale getirildiği yer. Özellikle akıllı şehirlerdeki gözetim konularıyla ilgili olarak, bununla ilgili çok fazla tartışma var Enstrümantasyon zekasının örnekleri, Amsterdam'da uygulananlardır. [39] Bu şu şekilde gerçekleştirilir: [10]
  1. Uygulama geliştirmek için araştırmacılara açık ortak bir IP altyapısı.
  2. Kablosuz sayaçlar ve cihazlar, bilgileri zamanında iletir.
  3. Enerji tüketiminin farkında olmak ve enerji kullanımını azaltmak için bazı evlere akıllı enerji sayaçları sağlanmaktadır.
  4. Güneş enerjili çöp kompaktörleri , araba şarj istasyonları ve enerji tasarruflu lambalar .

Akıllı şehir aktivasyonunun bazı ana alanları şunlardır:

İnovasyon ekonomisiKentsel altyapıYönetim
Bir şehrin endüstrilerinde, kümelerinde, semtlerinde yenilikUlaşımVatandaşa idari hizmetler
Bilgi işgücü: Eğitim ve istihdamEnerji / Kamu HizmetleriKatılımcı ve doğrudan demokrasi
Bilgi yoğun şirketlerin yaratılmasıÇevrenin korunması / GüvenlikVatandaşa hizmetler: Yaşam kalitesi

Edison Electric Institute'un eski başkan yardımcısı David K. Owens'a göre, akıllı bir şehrin sahip olması gereken iki temel unsur, entegre bir iletişim platformu ve "dinamik esnek bir şebeke"dir. [40]

 toplama _

Akıllı şehirler, OSI modeli kullanılarak kavramsallaştırılmıştır.'katman' soyutlamaları. Akıllı şehirler, şehrin kamusal altyapısı ile şehir uygulama sistemleri arasında bağlantı kurularak ve toplanan verilerin algı katmanı, ağ katmanı ve uygulama katmanı olmak üzere üç katmandan geçirilmesiyle inşa edilir. Şehir uygulama sistemleri daha sonra farklı şehir altyapılarını kontrol ederken daha iyi kararlar almak için verileri kullanır. Algılama katmanı, sensörler kullanılarak akıllı şehir genelinde verilerin toplandığı yerdir. Bu veriler, kameralar, RFID veya GPS konumlandırma gibi sensörler aracılığıyla toplanabilir. Algı katmanı, kablosuz iletimler kullanarak topladığı verileri ağ katmanına gönderir. Ağ katmanı, toplanan verilerin algı katmanından uygulama katmanına taşınmasından sorumludur. Ağ katmanı bir şehirden yararlanır' veri göndermek için iletişim altyapısı, saldırganlar tarafından yakalanabileceği ve toplanan veri ve bilgileri gizli tutmaktan sorumlu tutulması gerektiği anlamına gelir. Uygulama katmanı, ağ katmanından alınan verilerin işlenmesinden sorumludur. Uygulama katmanı, aldığı verilere göre şehir altyapısının nasıl kontrol edileceğine dair kararlar almak için işlediği verileri kullanır.[41] [42]


çerçeveler _

Akıllı şehir yeteneklerinin oluşturulması, entegrasyonu ve benimsenmesi, akıllı şehir projelerinin merkezinde yer alan fırsat ve yenilik odak alanlarını gerçekleştirmek için benzersiz bir dizi çerçeve gerektirir. Çerçeveler, akıllı şehir gelişimine ilişkin çok sayıda ilgili kategoriyi içeren 5 ana boyuta ayrılabilir: [43]

Teknoloji çerçevesi _

Akıllı bir şehir, büyük ölçüde teknolojinin konuşlandırılmasına dayanır. Teknolojik altyapının farklı kombinasyonları, insan ve teknolojik sistemler arasında değişen seviyelerde etkileşim ile akıllı şehir teknolojileri dizisini oluşturmak için etkileşime girer. [44]

 • Dijital : Akıllı bir şehirde bireyleri ve cihazları birbirine bağlamak için hizmet odaklı bir altyapı gerekir. Bunlara inovasyon hizmetleri ve iletişim altyapısı dahildir. Yovanof, GS & Hazapis, GN, dijital şehri "geniş bant iletişim altyapısını, açık endüstri standartlarına dayalı esnek, hizmet odaklı bilgi işlem altyapısını ve hükümetlerin ve çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi hizmetleri birleştiren bağlantılı bir topluluk" olarak tanımlıyor. vatandaşlar ve işletmeler." [45]
 • Akıllı: Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi bilişsel teknolojiler, kalıpları belirlemek için bağlı şehir cihazları tarafından üretilen veriler üzerinde eğitilebilir. Belirli politika kararlarının etkinliği ve etkisi, insanların kentsel çevreleriyle sürekli etkileşimlerini inceleyen bilişsel sistemler tarafından ölçülebilir. [46]
 • Ubiquitous: Her yerde bulunan bir şehir, bağlı herhangi bir cihaz aracılığıyla kamu hizmetlerine erişim sağlar. U-city, her altyapıya erişilebilirlik açısından tesisi nedeniyle dijital şehir konseptinin bir uzantısıdır. [47]
 • Kablolu : BT sistemlerinin fiziksel bileşenleri, erken aşamadaki akıllı şehir gelişimi için çok önemlidir. Daha birbirine bağlı yaşam için merkezi olan IoT ve kablosuz teknolojileri desteklemek için kablolu altyapı gereklidir. [48] ​​Kablolu bir şehir ortamı, sürekli güncellenen dijital ve fiziksel altyapıya genel erişim sağlar. Telekomünikasyon, robotik , IoT ve çeşitli bağlantılı teknolojilerdeki en son gelişmeler daha sonra insan sermayesini ve üretkenliği desteklemek için devreye alınabilir. [49] [50]
 • Hibrit : Hibrit bir şehir, fiziksel bir yerleşim yeri ile fiziksel alanla ilgili bir sanal şehrin birleşimidir. Bu ilişki, sanal tasarım veya fiziksel bir kentsel alanda kritik bir sanal topluluk katılımcısı kitlesinin varlığı olabilir. Hibrit alanlar, akıllı şehir hizmetleri ve entegrasyonu için gelecekteki durum projelerini gerçekleştirmeye hizmet edebilir. [51]
 • Bilgi şehri: Akıllı şehirdeki etkileşimli cihazların çokluğu, büyük miktarda veri üretir. Bu bilgilerin nasıl yorumlandığı ve saklandığı, Akıllı şehir büyümesi ve güvenliği için kritik öneme sahiptir. [52]

İnsan çerçevesi _

Akıllı şehir girişimleri, vatandaşlarının ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesi üzerinde ölçülebilir olumlu etkilere sahiptir. [53] Akıllı bir şehrin insan yapısı – ekonomisi, bilgi ağları ve insan destek sistemleri – başarısının önemli bir göstergesidir. [54]

 • Yaratıcılık : Sanat ve kültür girişimleri, akıllı şehir planlamasında ortak odak alanlarıdır. [55] [56] İnovasyon, entelektüel merak ve yaratıcılıkla ilişkilendirilir ve çeşitli projeler, bilgi çalışanlarının çok çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlere katıldığını göstermiştir. [57] [58]
 • Öğrenme : Hareketlilik, Akıllı şehir gelişiminin kilit bir alanı olduğundan, eğitim girişimleri yoluyla yetenekli bir iş gücü oluşturmak gereklidir. [54] Bir şehrin öğrenme kapasitesi, mevcut işgücü eğitimi ve desteği dahil olmak üzere eğitim sistemini ve kültürel gelişimini ve değişimini içerir. [59]
 • İnsanlık: Çok sayıda Akıllı şehir programı, gönüllü kuruluşlara ve belirlenmiş güvenli bölgelere erişimi artırmak gibi yumuşak altyapı geliştirmeye odaklanır. [60] Sosyal ve ilişkisel sermayeye bu odaklanma, çeşitlilik, kapsayıcılık ve kamu hizmetlerine her yerden erişim anlamına gelir ve şehir planlamasında işlenir. [50]
 • Bilgi: Bir bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, Akıllı şehir projelerinin merkezinde yer alır. [61] Gelişmekte olan teknoloji ve hizmet sektörlerinde ekonomik faaliyetin merkezi olmayı amaçlayan akıllı şehirler, şehir gelişiminde yeniliğin değerini vurgulamaktadır. [50]

Kurumsal çerçeve _

Mary Anne Moser'e [59] göre , 1990'lardan beri akıllı topluluklar hareketi, BT'ye dahil olan kullanıcıların tabanını genişletmek için bir strateji olarak şekillendi. Bu Toplulukların üyeleri, ortak çıkarlarını paylaşan ve günlük eylemlerde farklı kötüleşmelerin bir sonucu olarak günlük yaşam kalitesini iyileştirmek için BT kullanımını teşvik etmek için hükümet ve diğer kurumsal kuruluşlarla ortaklık içinde çalışan kişilerdir. [ 62 ]akıllı bir topluluğun, sosyal ve ticari ihtiyaçlarını çözmek için teknolojiyi bir katalizör olarak kullanmak için bilinçli ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir karar verdiğini söyledi. BT'nin bu şekilde kullanılmasının ve bunun sonucunda ortaya çıkan iyileştirmenin, kurumsal yardım olmaksızın daha zahmetli olabileceğini anlamak çok önemlidir; gerçekten de kurumsal katılım, akıllı topluluk girişimlerinin başarısı için esastır. Yine Moser [59] , "akıllı bir topluluk oluşturmak ve planlamak akıllı büyümeyi amaçlar" diye açıkladı; akıllı büyüme, trafik sıkışıklığı, okulların aşırı kalabalık olması ve hava kirliliği gibi günlük sorunlarda kötüleşen eğilimlere yanıt vermek üzere vatandaşlar ve kurumsal kuruluşlar arasındaki ortaklığın sağlanması için elzemdir .

Teknolojik yayılma kendi başına bir amaç değil, yeni bir ekonomi ve toplum için şehirleri yeniden keşfetmenin bir aracıdır. [50] [57] Akıllı şehir girişimleri, başarıları için şehir yönetiminin ve diğer yönetim organlarının koordinasyonunu ve desteğini gerektirir. Fleur Johns'un belirttiği gibi, verilerin artan ve gelişen kullanımının birden fazla yönetişim düzeyinde önemli etkileri vardır. Veri ve altyapı, dijital platformları, algoritmaları ve bilgi teknolojisinin akıllı şehirlerin fiziksel altyapısına yerleştirilmesini içerir. Dijital teknoloji, olumlu olduğu kadar olumsuz şekillerde de kullanılma potansiyeline sahiptir ve kullanımı doğası gereği politiktir. [30]Akıllı şehirlerin gelişiminin cinsiyet, [63] [64] yaş, [65] [66] ırk ve diğer insan özelliklerine göre eşitsizlikleri devam ettirmemesine ve marjinal grupları dışlamamasına dikkat edilmelidir . [67]

Bu üç farklı boyutun önemi, yalnızca aralarındaki bir bağlantının gerçek bir akıllı şehir konseptinin geliştirilmesini mümkün kılabilmesidir. Andrea Caragliu ve diğerleri tarafından verilen akıllı şehir tanımına göre , bir şehir, insani/sosyal sermayeye ve BT altyapısına yapılan yatırımlar, katılımcı yönetişim yoluyla sürdürülebilir büyümeyi desteklediğinde ve yaşam kalitesini artırdığında akıllıdır. [18]


Enerji çerçevesi _

Akıllı şehirler, şehirde yaşayan ve çalışan insanlar için verimlilik yaratmak, sürdürülebilirliği artırmak, ekonomik kalkınma yaratmak ve yaşam kalitesini artırmak için veri ve teknolojiyi kullanır. Akıllı bir enerji altyapısı oluşturmak için çeşitli farklı veri kümelerinin entegre edilmesi gerekebilir. [68] Daha resmi olarak, akıllı bir şehir: "Bir şehrin varlıklarını daha iyi yönetmek için bilgi ... ve Nesnelerin İnterneti (IoT) sektörlerinde teknolojiyi güvenli bir şekilde entegre eden bir kentsel alan." [69] Akıllı teknolojilerin kullanılması, şehirde entegre enerji teknolojilerinin daha verimli uygulanmasını sağlayarak daha kendi kendine yeten alanların ve hatta tükettiğinden daha fazla enerji üreten Pozitif Enerji Bölgelerinin gelişmesine olanak tanır. [70]

Akıllı bir şehir, sokak aydınlatması, akıllı binalar , dağıtılmış enerji kaynakları (DER), veri analitiği ve akıllı ulaşım gibi çeşitli öğeler için "akıllı bağlantılar"dan güç alır. Bunların arasında enerji her şeyden önemlidir; bu nedenle kamu hizmeti şirketleri akıllı şehirlerde önemli bir rol oynamaktadır. Şehir yetkilileri, teknoloji şirketleri ve diğer bazı kurumlarla ortaklık halinde çalışan elektrik şirketleri, Amerika'nın akıllı şehirlerinin büyümesini hızlandıran başlıca oyuncular arasında yer alıyor. [71]


Veri Yönetimi çerçevesi _

Akıllı şehirler, vatandaşlarının genel yaşam kalitesini artırmak için inovasyonun uygulanmasını teşvik eden ağ oluşturma ve bilgi işlem teknolojileri ve veri güvenliği ve mahremiyet önlemleri ile birlikte veri toplama, işleme ve yayma teknolojilerinin bir kombinasyonunu kullanır ve aşağıdakileri içeren boyutları kapsar: sağlık, ulaşım, eğlence ve devlet hizmetleri. [72]


Bir akıllı şehir yol haritası dört/üç ana bileşenden oluşur (ilki bir ön kontroldür): [4] [73]

 1. Topluluğun tam olarak ne olduğunu tanımlayın: belki bu tanım, sonraki adımlarda ne yaptığınızı koşullandırabilir; coğrafya, şehirler ve kırsal alanlar arasındaki bağlar ve aralarındaki insan akışı ile ilgilidir; belki -hatta- bazı Ülkelerde belirtilen Şehir/topluluk tanımının gerçek hayatta -aslında- olanlarla tam olarak örtüşmemesi.
 2. Topluluğu İnceleyin: Akıllı bir şehir kurmaya karar vermeden önce, nedenini bilmemiz gerekir. Bu, böyle bir girişimin faydalarını belirleyerek yapılabilir. Vatandaşları, işletmenin ihtiyaçlarını tanımak için toplumu inceleyin - vatandaşları ve vatandaşların yaşı, eğitimleri, hobileri ve şehrin cazibe merkezleri gibi toplumun benzersiz özelliklerini öğrenin.
 3. Akıllı bir şehir Politikası geliştirin: Rollerin, sorumlulukların, amacın ve hedeflerin tanımlanabileceği girişimleri yönlendirmek için bir politika geliştirin. Hedeflere nasıl ulaşılacağına dair planlar ve stratejiler oluşturun.
 4. Vatandaşların Katılımını Sağlayın: Bu, e-devlet girişimleri, açık veriler , spor etkinlikleri vb. aracılığıyla vatandaşların katılımını sağlayarak yapılabilir .

Kısacası, İnsanlar, Süreçler ve Teknoloji (PPT), bir akıllı şehir girişiminin başarısının üç ilkesidir. Şehirler, vatandaşlarını ve topluluklarını incelemeli, süreçleri, iş sürücülerini bilmeli, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için politikalar ve hedefler oluşturmalıdır. Ardından, yaşam kalitesini iyileştirmek ve gerçek ekonomik fırsatlar yaratmak için vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji uygulanabilir. Bu, şehir kültürlerini, uzun vadeli şehir planlamasını ve yerel düzenlemeleri hesaba katan bütüncül, özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir.

"Güvenliği, esnekliği, sürdürülebilirliği, trafik sıkışıklığını, kamu güvenliğini veya şehir hizmetlerini iyileştirmek için her topluluğun akıllı olmayı istemek için farklı nedenleri olabilir. Ancak tüm akıllı topluluklar ortak niteliklere sahiptir ve hepsi akıllı bağlantılardan ve sektörümüzün daha akıllı enerji altyapısı Akıllı şebeke , akıllı bir topluluk oluşturmanın temel parçasıdır." Edison Electric Institute başkanı ve PNM Resources başkanı ve CEO'su Pat Vincent-Collawn [74]

Tarih düzenle ]

Akıllı şehirlerin fikri ve varlığı nispeten yenidir. "Kablolu Şehirler" ve "Akıllı Şehirler" yolunda ilerleyen akıllı şehir kavramı, bir şehrin kentsel problem çözmede BİT kullanımına odaklanmaktadır . 1960'ların sonlarında [75] Los Angeles'taki Topluluk Analiz Bürosu tarafından hesaplamalı istatistiksel analizin kullanılması ve 1981'de Singapur tarafından Ulusal Bilgisayar Kurulu'nun kurulması, şehir planlamasına yönelik en eski sibernetik müdahaleler arasında gösteriliyor [76]

IBM (kurucu patentleri arasında , 1897'de Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu için nüfus istatistiklerinin mekanik olarak tablolaştırılmasına yönelik bir yöntem sayılan ), 2008'de "Akıllı Şehirler" pazarlama girişimini başlattı. [77] 2010'da, Cisco Systems 25 milyon $ Clinton Vakfı, Connected Urban Development programını San Francisco, Amsterdam ve Seul ile ortaklaşa kurdu. 2011 yılında Barselona'da 50 ülkeden 6000 kişinin katıldığı Smart City Expo Dünya Kongresi düzenlendi. 2012 yılında Avrupa Komisyonu , Avrupa Birliği'ndeki kentsel girişimler için merkezi bir merkez olan Akıllı Şehirler Pazarı'nı kurdu [78] Birleşik Krallık için 2015 Şansölye Bütçesi, akıllı şehirlerin ve Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) geliştirilmesine 140 milyon £ yatırım yapmayı önerdi. [79]

2021'de Çin Halk Cumhuriyeti, akıllı şehir programlarına ulusal bağlılığını göstererek Uluslararası Yapay Zeka Şehir Yarışmasının tüm kategorilerinde birinci oldu - "bazı tahminlere göre Çin, dünyadaki akıllı şehirlerin yarısına sahip". [80] Zaman geçtikçe dünyadaki akıllı şehirlerin yüzdesi artmaya devam edecek ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %70'inin bir şehirde yaşaması bekleniyor. [81]


Politikalar değiştir ]

ASEAN Akıllı Şehirler Ağı (ASCN) , akıllı şehir geliştirme konusunda işbirliğini kolaylaştırarak, özel sektörle güvenilir projeleri hızlandırarak ve ASEAN'ın dış ortaklarından fon ve destek alarak ASEAN genelinde Akıllı şehir geliştirme çabalarını sinerjileştirmeyi amaçlayan işbirlikçi bir platformdur . Akıllı bir şehir bağlamındaki şehir diplomasisi , bilgi , yaratıcılık ve yeniliklerle büyük ölçüde teşvik edilir [82]

Avrupa Birliği (AB), metropol şehir bölgeleri için 'akıllı' kentsel büyüme elde etmeye yönelik bir strateji tasarlamak için sürekli çaba sarf etmektedir . [83] : 337–355  [84] AB, " Avrupa'nın Dijital Gündemi " kapsamında bir dizi program geliştirmiştir [85] 2010 yılında, kamu hizmetlerini ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla BİT hizmetlerinde yenilik ve yatırımı güçlendirmeye odaklandığını vurguladı. [84] Arup , akıllı kentsel hizmetler için küresel pazarın 2020 yılına kadar yılda 400 milyar dolar olacağını tahmin ediyor . [86]

Akıllı Şehirler Misyonu , Hindistan Hükümeti Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın öncülük ettiği bir güçlendirme ve kentsel yenileme programıdır. Hindistan Hükümeti, mevcut orta ölçekli şehirleri modernize ederek 100 şehir geliştirme konusunda iddialı bir vizyona sahip. [87]

teknolojiler _

Akıllı şebekeler , akıllı şehirlerde önemli bir teknolojidir. Akıllı şebekenin geliştirilmiş esnekliği, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi oldukça değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla penetrasyonuna izin verir.

Mobil cihazlar ( akıllı telefonlar ve tabletler gibi), vatandaşların akıllı şehir hizmetlerine bağlanmasını sağlayan bir diğer önemli teknolojidir. [88] [89] [90]

Akıllı şehirler ayrıca akıllı evlere ve özellikle evlerde kullanılan teknolojiye güvenir [91] [92] [93] [94] [95]

Bisiklet paylaşım sistemleri akıllı şehirlerde önemli bir unsurdur. [96]

Akıllı mobilite , akıllı şehirler için de önemlidir. [97]

Akıllı ulaşım sistemleri ve CCTV sistemleri de geliştirilmektedir. [98]

Birçok akıllı şehirde dijital kütüphaneler kurulmuştur. [99] [100] [101] [102] [103] [104]

Çevrimiçi işbirlikçi sensör veri yönetimi platformları, sensör sahiplerinin, verileri depolamak üzere çevrimiçi bir veritabanına beslemek için kayıt olmalarına ve cihazlarını bağlamalarına olanak tanıyan ve geliştiricilerin veritabanına bağlanarak bu verilere dayalı olarak kendi uygulamalarını oluşturmalarına izin veren çevrimiçi veritabanı hizmetleridir. . [105] [106]

Ek destekleyici teknoloji ve trendler arasında uzaktan çalışma , [107] [108] [109] tele sağlık , [110] [111] blok zinciri , [112] [113] fintech , [114] çevrimiçi bankacılık teknolojisi, 115] yer alıyor.

Elektronik kartlar ( akıllı kartlar olarak bilinir ), akıllı şehir bağlamlarında başka bir yaygın bileşendir. Bu kartlar, sahibinin birden fazla hesap oluşturmadan devlet tarafından sağlanan bir dizi hizmete (veya e-hizmete ) giriş yapmasına izin veren benzersiz bir şifreli tanımlayıcıya sahiptir. Tek tanımlayıcı, hükümetlerin hizmet sunumunu iyileştirmek ve grupların ortak çıkarlarını belirlemek için vatandaşlar ve onların tercihleri ​​hakkındaki verileri toplamasına olanak tanır. Bu teknoloji Southampton'da uygulandı. [14]

Geri çekilebilir direkler , şehir merkezlerinin içine erişimi kısıtlamaya izin verir (yani outlet mağazalarına ikmal yapan teslimat kamyonlarına). Bu tür bariyerlerin açılması ve kapanması geleneksel olarak elektronik bir geçiş yoluyla [116] manuel olarak yapılır, ancak bariyer sistemine bağlı ANPR kameraları aracılığıyla bile yapılabilir . [117]

Enerji Veri Yönetim Sistemleri (EDMS), verileri kaydederek ve verimliliği artırmak için kullanarak şehirlerin enerji tasarrufuna yardımcı olabilir. [118] 

Akıllı şehir teknolojilerinin maliyet-fayda analizi değiştir ]

Akıllı şehirler ve bireysel teknolojiler için maliyet-fayda analizi yapılmıştır. Bunlar, bazı teknolojileri uygulamanın ekonomik ve ekolojik olarak yararlı olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olabilir ve ayrıca her bir teknolojinin maliyet etkinliğini kendi aralarında karşılaştırabilir [119] [120] [121] [122]


ticarileştirme _

Apple , Baidu , Alibaba , Tencent , Huawei , Google , Microsoft , Cisco , IBM ve Schneider Electric gibi büyük BT, telekomünikasyon ve enerji yönetimi şirketleri akıllı şehirler için pazar girişimleri başlattı.


Üniversite araştırma laboratuvarları akıllı şehirler için prototipler geliştirdi.

Eleştiri _

Akıllı şehirlere yönelik eleştiriler şu noktalar etrafında dönüyor: [29]

 • Yüksek düzeyde büyük veri toplama ve analitik, akıllı şehirlerde gözetimle ilgili soruları gündeme getirdi , özellikle de tahmine dayalı polislik ve kolluk kuvvetleri tarafından suistimal ile ilgili olduğu için.
 • Stratejik ilgideki bir önyargı, BİT merkezli olmayan gelecek vaat eden kentsel gelişim biçimlerinin göz ardı edilmesine yol açabilir. [147]
 • Bilimsel olarak planlanmış bir şehir olarak akıllı bir şehir, şehirlerdeki gerçek gelişimin genellikle gelişigüzel ve katılımcı olduğu gerçeğine meydan okur. Bu eleştiri hattında, akıllı şehir, "onun tam anlamıyla kucaklamasında yaşayan insanları öldürüp aptallaştırabileceği" için vatandaşlar için çekici görünmüyor. [148]
 • Akıllı şehir kavramının odak noktası, bir şehrin akıllı olması için gerekli olan yeni teknolojik ve ağ bağlantılı altyapıların gelişiminin olası olumsuz etkilerinin hafife alınmasına yol açabilir. [149]
 • Küreselleşmiş bir iş modeli sermaye hareketliliğine dayandığından , iş odaklı bir modelin izlenmesi uzun vadeli bir stratejinin kaybedilmesine neden olabilir: "'Mekansal düzeltme' kaçınılmaz olarak, mobil sermayenin şehre gelmek için genellikle 'kendi anlaşmalarını yazabileceği' anlamına gelir. , yalnızca başka bir yerde daha iyi bir anlaşma aldığında devam etmek için. Bu, akıllı şehir için endüstriyel [veya] üretim şehri için olduğundan daha az doğru değil." [29]
 • Akıllı şehir ortamında bireylerin mahremiyetini etkileyen birçok tehdit bulunmaktadır. Teknoloji, zaman ve hareket yönü dahil olmak üzere tarama, tanımlama, mevcut konumu kontrol etme ile ilgilidir. Sakinleri sürekli olarak izlendiklerini ve kontrol edildiklerini hissedebilirler. [150]
 • Ağustos 2018 itibariyle, akıllı şehirler tartışması, şehirlerde yaşayanların ve sürece nasıl dahil olabileceklerinden çok, teknolojinin kullanımı ve uygulanmasına odaklanıyor. [151]
 • Özellikle düşük gelirli ülkelerde, akıllı şehirler, temel hizmetlere sınırlı erişim ile yoksulluk içinde yaşayan kentsel nüfus için ilgisizdir. Akıllı şehirlere odaklanmak, eşitsizliği ve marjinalleşmeyi kötüleştirebilir. [152]
 • Hareket, görme, işitme ve bilişsel işlevi etkileyen engelli kişiler gibi erişilebilirlik sorunları olan insanlar için bir akıllı şehir stratejisi planlanmazsa, yeni teknolojilerin uygulanması yeni engeller yaratabilir. [153]
 • Dijitalleşmenin önemli bir çevresel ayak izi olabilir ve çevresel maliyetlerin dış topluluklara dışsallaştırılması potansiyeli vardır. [154] [155] [156]
 • Akıllı şehir, özellikle Küresel Güney'de yalnızca arazi geliri elde etmek için bir slogan olarak kullanılabilir. [157]

Ayrıca bkz _


Referanslar düzenle ]

 1. ^ Goldsmith, Stephen (16 Eylül 2021). "Aptal Şehir Savunucuları Korosu Arttıkça Gerçek Akıllı Şehri Nasıl Tanımlarız?" datasmart.ash.harvard.edu Erişim tarihi: 27 Ağustos 2022 .
 2. ^ Fourtané, Susan (16 Kasım 2018). "Akıllı Şehirlerde Bağlantılı Araçlar: Ulaşımın Geleceği" . İlginç Mühendislik.com Erişim tarihi: 27 Ağustos 2022 .
 3. ^ McLaren, Duncan; Agyeman, Julian (2015). Şehirleri Paylaşmak: Gerçekten Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Örneği . MİT Basın. ISBN 9780262029728.
 4. ^Şuraya atla:b Musa, Sam (Mart 2018). "Akıllı Şehirler-Kalkınmaya Yönelik Bir Yol Haritası"IEEE Potansiyelleri37(2): 19–23. doi:10.1109/MPOT.2016.2566099ISSN1558-1772S2CID3767125Erişim tarihi: 27 Ağustos 2022.  
 5. ^ Değirmenler, David; Pudney, Stephen; Pevcin, Primož; Dvorak, Jaroslav (Ocak 2022). "Akıllı Şehirlerde Kanıta Dayalı Kamu Politikası Karar Verme: Mevcut Teori, Şehir Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmayı Destekliyor mu?" Sürdürülebilirlik _ 14 (1): 3. doi : 10.3390/su14010003 . ISSN 2071-1050 . 
 6. ^Şuraya atla:b Paiho, Satu; Tuominen, Pekka; Rökman, Jyri; Ylikerälä, Markus; Pajula, Juha; Siikavirta, Hanne (2022). "Akıllı şehirler için toplanan şehir verilerinin fırsatları"Akıllı Şehirler4(4): 275–291. doi:10.1049/smc2.12044S2CID253467923. 
 7. "Akıllı Şehirlerin 3 Kuşağı" . 10 Ağustos 2015. 9 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 17 Ekim 2017 .
 8. ^ Peris-Ortiz, Marta; Bennett, Dağ R.; Yábar, Diana Pérez-Bustamante (2016). Sürdürülebilir Akıllı Şehirler: Teknolojik, Sosyal ve İş Geliştirme için Alanlar Yaratmak . Baharcı. ISBN 978331940895830 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 4 Ekim 2020 .
 9. "Akıllı Bir Şehir İnşa Etmek, Adil Şehir - NYC Forward" . 4 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 4 Aralık 2015 .
 10. ^Şuraya atla:e Komninos, Nicos (22 Ağustos 2013). "Şehirleri akıllı yapan nedir?" Deakin'de, Mark (ed.). Akıllı Şehirler: Geçişi Yönetmek, Modellemek ve Analiz EtmekTaylor ve Francis. p. 77.ISBN'si 978-1135124144.
 11. ^ İşletme, Yenilik ve Beceriler Departmanı (2013) , s. 7 "Özel mal ve hizmetlerin tüketicileri olarak Web tarafından yetkilendirildik ve vatandaşlar olarak kamu hizmetlerimizden aynı kaliteyi bekliyoruz. kamu hizmetlerinin sunumu. Ancak Akıllı Şehir kavramı, vatandaş ve hizmet sağlayıcı arasındaki işlemsel ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Esasen vatandaşın toplumun daha aktif ve katılımcı bir üyesi olmasını sağlıyor ve teşvik ediyor"
 12. ^ Chan, Karin (3 Nisan 2017). "'Akıllı Şehir' Nedir?" Gurbet Yaşam Tarzı. 24 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 23 Ocak 2018 .
 13. ^ Av, Dexter; Rogers, Christopher; Cavada, Marianna (2014). "Akıllı Şehirler: Çelişkili Tanımlar ve Net Olmayan Önlemler" . MDPI Sciforum – Açık akademik değişim platformu . sciforum.net . sayfa f004. doi : 10.3390/wsf-4-f004 . 22 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 16 Mart 2016 .
 14. ^Şuraya atla:b Deakin, Mark; Al Waer, Husam, ed. (2011). "Akıllı Şehirlerden Akıllı Şehirlere"Journal of Intelligent Buildings International: Akıllı Şehirlerden Akıllı Şehirlere3(3): 140–152. doi:10.1080/17508975.2011.586671S2CID110580067. 
 15. ^ Deakin, Mark (22 Ağustos 2013). "Akıllı şehirlerden akıllı şehirlere". Deakin'de, Mark (ed.). Akıllı Şehirler: Geçişi Yönetmek, Modellemek ve Analiz Etmek . Taylor ve Francis. p. 15. ISBN'si 978-1135124144.
 16. "Akıllı Şehir – Tanım" . BusinessDictionary.com. 6 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi : 3 Kasım 2014 .
 17. ^ Jiang, Huaxiong; Geertman, Stan; Witte, Patrick (Haziran 2021). "Kentsel yönetişimi akıllı hale getirmek: Kanıta dayalı bir bakış açısı" . Bölgesel Bilim Politikası ve Uygulaması . 13 (3): 744–758. doi : 10.1111/rsp3.12304 . ISSN 1757-7802 . S2CID 225636582 Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022 .  
 18. ^Şuraya atla:b Caragliu, Andrea; Del Bo, Chiara; Nijkamp, ​​Peter (1 Nisan 2011). "Avrupa'da Akıllı Şehirler"Kentsel Teknoloji Dergisi18(2): 65–82. doi:10.1080/10630732.2011.601117ISSN1063-0732S2CID18753272.  
 19. ^ Komninos, Nicos (5 Aralık 2019). Akıllı Şehirler ve Bağlantılı Zeka: Platformlar, Ekosistemler ve Ağ Etkileri . Routledge. ISBN 978-1-000-74044-8.
 20. İşletme, Yenilik ve Beceriler Departmanı (2013). "Akıllı şehirler – arka plan belgesi" (PDF) . İngiltere Hükümeti. 16 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) Erişim tarihi : 3 Kasım 2014 . {{cite web}}|author=jenerik ada sahip ( yardım )
 21. "Akıllı şehirler" . Avrupa Komisyonu Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022 .
 22. ^ Sarwant Singh (19 Haziran 2014). "Akıllı Şehirler – 1,5 Trilyon Avustralya Doları Pazar Fırsatı" . Forbes . 3 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi : 4 Kasım 2014 .
 23. ^ Giffinger, Rudolf; Christian Fertner; Hans Kramar; Robert Kalasek; Nataša Pichler-Milanoviç; Evert Meijers (2007). "Akıllı şehirler – Avrupa orta ölçekli şehirlerinin sıralaması" (PDF) . Akıllı Şehirler Viyana: Bölgesel Bilim Merkezi. 9 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) Erişim tarihi : 13 Kasım 2009 .
 24. "Akıllı Şehir Planına İlişkin Taslak Konsept Notu" (PDF) . Hindistan Hükümeti – Kentsel Gelişim Bakanlığı. 3 Şubat 2015 tarihinde kaynağından PDF) arşivlendi .
 25. ^Şuraya atla:b "IEEE Akıllı Şehirler"Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü. 23 Nisan 2019. 23 Nisan 2019arşivlendi.
 26. ^ Pribyl, Ondrej; Svitek, Miroslav; Rothkrantz, Leon (28 Mart 2022). "Akıllı Şehirlerde Akıllı Mobilite" . Uygulamalı Bilimler 12 (7): 3440. doi : 10.3390/app12073440 . Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022 .
 27. ^ Kline, Katie (26 Nisan 2019). ""Akıllı Şehirler" ve gelecekte acil sorunları" . The Institute of World Politics . Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022 .
 28. "Tanımlar ve genel bakış" . Akıllı Şehirler Konseyi. 1 Mayıs 2013. 3 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi . Akıllı şehir sektörü, evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım olmaksızın hâlâ 'Gördüğümde tanırım' aşamasında. Konsey, akıllı şehri, tüm şehir fonksiyonlarına gömülü dijital teknolojiye sahip şehir olarak tanımlar;
 29. ^Şuraya atla:c Hollands, R. G (2008). "Gerçek akıllı şehir lütfen ayağa kalkar mı?" Şehir12(3): 303–320. doi:10.1080/13604810802479126S2CID143073956. 
 30. ^Şuraya atla:b Johns, Fleur (13 Ekim 2021). "Verilerle Yönetişim"Hukuk ve Sosyal Bilimlerin Yıllık İncelemesi17(1): 53–71. doi:10.1146/annurev-lawsocsci-120920-085138ISSN1550-3585S2CID235546816Erişim tarihi: 27 Ağustos 2022.  
 31. ^ Deakin, M (2007). "Bit şehirden e-topyaya: dijital olarak kapsayıcı yenilenme üzerine tezi tam daire içine almak" . Kentsel Teknoloji Dergisi . 14 (3): 131–143. 18 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi : 3 Kasım 2014 .
 32. ^ Deakin, M; Allwinkle, S (2007). "Kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir topluluklar: başarılı ortaklıklar kurmada ağların, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın rolü" . Kentsel Teknoloji Dergisi . 14 (1): 77–91. doi : 10.1080/10630730701260118 . S2CID 153965022 . 
 33. ^ Coe, A.; Paket, G.; Roy, J. (2001). "E-yönetişim ve akıllı topluluklar: bir sosyal öğrenme mücadelesi" (PDF) . Sosyal Bilimler Bilgisayar İncelemesi . 19 (1): 80–93. doi : 10.1177/089443930101900107 . S2CID 53380562 . 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) Erişim tarihi : 3 Kasım 2014 .  
 34. ^ Komninos, N. (2008). Akıllı Şehirler ve İnovasyon Ağlarının Küreselleşmesi . Routledge. ISBN 9780415455923.
 35. ^ Atlee, T. & Pór, George (2006). Evrimsel Nexus: ortaya çıkmak için toplulukları birbirine bağlıyor . 19 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi : 6 Kasım 2014 .
 36. ^ Mitchell, W. (2007). "Akıllı şehirler" . Bilgi Toplumu Üzerine e-Dergi . 28 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 1 Şubat 2015 .
 37. ^ Komninos, Nikos (2011). "Akıllı şehirler: Mekansal zekanın değişken geometrileri". Deakin'de Mark; Al Waer, Husam (ed.). Akıllı Şehirlerden Akıllı Şehirlere . Journal of Intelligent Buildings International: Akıllı Şehirlerden Akıllı Şehirlere . cilt 3. sayfa 140–152. doi : 10.1080/17508975.2011.586671 . S2CID 110580067 . 
 38. ^ Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanlığı (2005). "Melbourne 2030" . Victoria Eyalet Hükümeti. 30 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 30 Mayıs 2015 .
 39. ^ Amsterdam Akıllı Şehir. "Amsterdam Akıllı Şehir ~ Projeler" . 22 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 30 Mayıs 2015 .
 40. ^ Riley, Kim (16 Kasım 2017). "Paydaşlar NARUC etkinliğinde Amerika'nın akıllı şebeke yatırımlarına acilen ihtiyacı olduğunu söylüyor" . Günlük Enerji İçeriği . 28 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 11 Aralık 2017 .
 41. ^ Su, Kehua; Li, Jie; Fu, Hongbo (Eylül 2011). "Akıllı şehir ve uygulamaları" . 2011 Uluslararası Elektronik, İletişim ve Kontrol Konferansı (ICECC) : 1028–1031. doi : 10.1109/ICECC.2011.6066743 . ISBN 978-1-4577-0320-1S2CID  44799646 .
 42. ^ Zhao, Kai; Ge, Lina (Aralık 2013). "Nesnelerin İnterneti Güvenliği Üzerine Bir Araştırma" . 2013 Dokuzuncu Uluslararası Hesaplamalı Zeka ve Güvenlik Konferansı : 663–667. doi : 10.1109/CIS.2013.145 . ISBN 978-1-4799-2549-0S2CID  5271591 .
 43. ^ Sharifi, Ayyoob (Ekim 2019). "Seçilen akıllı şehir değerlendirme araçlarının ve gösterge setlerinin eleştirel bir incelemesi". Temiz Üretim Dergisi . 233 : 1269–1283. doi : 10.1016/j.jclepro.2019.06.172 . S2CID 197777481 . 
 44. "2050'de Dünya" . worldin2019.economist.com . 18 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 26 Haziran 2019 .
 45. ^ Yovanof, Gregory S.; Hazapis, George N. (19 Mart 2009). "Dijital Şehirler ve Akıllı Kentsel Ortamlar için Bir Mimari Çerçeve ve Etkinleştiren Kablosuz Teknolojiler". Kablosuz Kişisel İletişim . 49 (3): 445–463. doi : 10.1007/s11277-009-9693-4 . ISSN 0929-6212 . S2CID 207258536 .  
 46. ^ Ark, Tom Vander (26 Haziran 2018). "Şehirler Yapay Zekayı Kullanarak Nasıl Akıllılaşıyor" . Forbes Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022 .
 47. ^ Anthopoulos, Leonidas; Fitsilis, Panos (23 Eylül 2009). Sideridis, Alexander B.; Patrikakis, Charalampos Z. (editörler). Yeni Nesil Toplum. Teknolojik ve Hukuki Konular . Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilişim ve Telekomünikasyon Mühendisliği Ders Notları. Springer Berlin Heidelberg. sayfa  360 –372. doi : 10.1007/978-3-642-11631-5_33 . ISBN 9783642116292.
 48. "Akıllı şehirler insanlarla ilgilidir" . Akıllı Şehirler Dünyası . 29 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 29 Haziran 2019 .
 49. "Akıllı Şehirler: Ar-Ge offshoring, web 2.0 ürün geliştirme ve inovasyon sistemlerinin küreselleşmesi" (PDF) . 16 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) Erişim tarihi: 20 Aralık 2016 .
 50. ^Şuraya atla:d Nam, Taewoo; Pardo, Theresa A."Akıllı Şehri Teknoloji, İnsan ve Kurum Boyutlarıyla Kavramsallaştırma"(PDF)Albany'deki Devlet Üniversitesi Teknoloji Merkezi, New York Eyalet Üniversitesi, ABD12. Yıllık Uluslararası Dijital Devlet Araştırmaları Konferansı Tutanakları.
 51. "Kampanya Yolu: Uber, henüz var olmayan bir ürünü tanıtmak için neden sanal bir şehir kurdu" . Pazarlama Dalışı . 26 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 26 Haziran 2019 .
 52. ^ Nisenbaum, Amit. "Akıllı Şehirleri Geride Tutan Nedir?" Scientific American Blog Ağı . 29 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 29 Haziran 2019 .
 53. "Daha yaşanabilir bir gelecek için akıllı şehir teknolojisi | McKinsey" . www.mckinsey.com . 26 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 29 Haziran 2019 .
 54. ^Şuraya atla:b "Birleşmiş Akıllı Şehirler (USC) – Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Ortaklıklar platformu"sürdürülebilirdevelopment.un.org28 Ağustos 2019 tarihinde kaynağındanarşivlendiErişim tarihi: 29 Haziran 2019.
 55. "engagingcommunities2005.org" (PDF) . www.engagingcommunities2005.org . 27 Şubat 2017 tarihinde kaynağından PDF) arşivlendi Erişim tarihi: 20 Aralık 2016 .
 56. ^ Borda, Ann; Bowen, Jonathan P. (2019). "Bölüm 27: Akıllı Şehirler ve Dijital Kültür: İnovasyon Modelleri". Giannini , Tula'da ; Bowen, Jonathan P. (editörler). Müzeler ve Dijital Kültür: Yeni Perspektifler ve Araştırma . Kültürel Hesaplama Serisi. s. 523–549. doi : 10.1007/978-3-319-97457-6_27 . ISBN 978-3-319-97456-9ISSN  2195-9064 . S2CID  159042161 .
 57. ^Şuraya atla:b Eger, John M. (24 Temmuz 2015). "Akıllı Şehirdeki Yaratıcılık, Bir Şehri Gerçekten Akıllı Yapan Şeydir".Erişim tarihi: 27 Ağustos 2022.
 58. ^ Malanga (23 Aralık 2015). "Yaratıcı Sınıfın Laneti" . Şehir Gazetesi . 11 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 11 Ağustos 2018 .
 59. ^Şuraya atla:c Moser, Mary Anne. "Akıllı Topluluklar Hareketi hakkında Akıllı olan nedir?" www.ucalgary.caCalgary Üniversitesi EJournal 10–11(1). 10 Şubat 2017 tarihindekaynağından arşivlendiErişim tarihi: 20 Aralık 2016.
 60. ^ Glaeser, Edward L.; Berry, Christopher R. "Akıllı Yerler Neden Daha Akıllı Hale Geliyor?" (PDF) . harvard üniversitesi 28 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) Erişim tarihi: 11 Ağustos 2018 .
 61. "Daha akıllı büyüme için daha akıllı şehirler: Şehirler yetenek temelli ekonomi için sistemlerini nasıl optimize edebilir" (PDF) . www.zurich.ibm.com . 21 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) Erişim tarihi: 20 Aralık 2016 .
 62. ^ Eger, John M. (1 Ocak 2009). "Akıllı Büyüme, Akıllı Şehirler ve Pompadaki Kriz Dünya Çapında Bir Fenomen" . 32 (1): 47–53. doi : 10.3233/iwa-2009-0164 . 28 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 11 Ağustos 2018 .
 63. ^ Nesti, Giorgia (27 Ağustos 2019). "Akıllı şehirlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak: Teorik, metodolojik ve ampirik zorluklar". Bilgi Politikası . 24 (3): 289–304. doi : 10.3233/IP-190134 . hdl : 11577/3305997 . S2CID 201340073 . 
 64. ^ Fernanda Medina Macaya, Javiera; Ben Dhaou, Soumaya; Cunha, Maria Alexandra (6 Ekim 2021). "Akıllı Şehirlerin Cinsiyetini Belirlemek: Kentsel alanlarda cinsiyet eşitsizliklerini ele almak" (PDF) . 14. Uluslararası Elektronik Yönetişim Teorisi ve Uygulaması Konferansı : 398–405. doi : 10.1145/3494193.3494308 . S2CID 245881057 Erişim tarihi: 27 Ağustos 2022 .  
 65. ^ Li, Manlin; Woolrych, Ryan (13 Aralık 2021). "Akıllı "Yaş Dostu" Şehirlerle İlişkili Olarak Yaşlı İnsanların Deneyimleri ve Sosyal İçerme: Chongqing, Çin Örneği" . Halk Sağlığında Sınırlar . 9 : 779913. doi : 10.3389/fpubh.2021.779913 . PMC 8721664 . PMID 34988053 .  
 66. ^ İvan, Loredana; Beu, Dorin; van Hoof, Joost (Ocak 2020). "Romanya'daki Akıllı ve Yaş Dostu Şehirler: Kamu Politikası ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış" . Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi . 17 (14): 5202. doi : 10.3390/ijerph17145202 . ISSN 1660-4601 . PMC 7400252 . PMID 32708488 .   
 67. ^ Shamsuddin, Shomon; Srinivasan, Sumeeta (2 Ocak 2021). "Sadece Akıllı mı, Adil ve Akıllı Şehirler mi? Barınma ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Literatürünün Değerlendirilmesi" . Konut Politikası Tartışması . 31 (1): 127–150. doi : 10.1080/10511482.2020.1719181 . S2CID 216206034 Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022 . 
 68. ^ Donti, Priya L.; Kolter, J. Zico (18 Ekim 2021). "Sürdürülebilir Enerji Sistemleri için Makine Öğrenimi" . Çevre ve Kaynakların Yıllık Gözden Geçirilmesi . 46 (1): 719–747. doi : 10.1146/yılnurev-ortam-020220-061831 . ISSN 1543-5938 . S2CID 238321691 Erişim tarihi: 27 Ağustos 2022 .  
 69. ^ Riley, Kim (12 Haziran 2017). "EEI'nin yeni yönetim kurulu başkanı, kongre başlarken akıllı şehir fırsatlarından bahsediyor" . Günlük Enerji İçeriği . 28 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi : 25 Eylül 2017 .
 70. ^ Tuominen, Pekka (12 Mayıs 2020). "Pozitif enerji bölgelerine evet" . VTT Haberleri - Apaçık Olanın Ötesinde . Finlandiya VTT Teknik Araştırma Merkezi Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022 .
 71. ^ Riley, Kim (15 Haziran 2017). "Pittsburgh, San Diego şehir yetkilileri, kamu hizmetlerini akıllı şehir ortaklıklarında ana oyuncular olarak koydu" . Günlük Enerji İçeriği Erişim tarihi : 25 Eylül 2017 .
 72. ^ Gharaibeh, A.; Salahuddin, MA; Hüseyin, SJ; Khreishah, A.; Halil, İ.; Guizani, M.; Al-Fuqaha, A. (2017). "Akıllı Şehirler: Veri Yönetimi, Güvenlik ve Etkinleştirme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma". IEEE İletişim Araştırmaları ve Eğitimleri . 19 (4): 2456–2501. doi : 10.1109/COMST.2017.2736886 . S2CID 206578345 . 
 73. "Kamu Güç Kuruluşları İçin Akıllı Şehir Yol Haritası Oluşturma" (PDF) . publicpower.org. 14 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF) Erişim tarihi: 14 Mayıs 2019 .
 74. ^ Carey, Liz (6 Ekim 2017). "EEI başkanı, akıllı şehirleri desteklemek için teknolojiyi güçlendirme konusunda topluluklarla işbirliği yapma sözü verdi" . Günlük Enerji İçeriği . 25 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 10 Ekim 2017 .
 75. "Los Angeles'ta" Büyük Veri "nin ve "Akıllı Şehir"in Erken Tarihini Ortaya Çıkarma" . Boom Kaliforniya . 16 Haziran 2015 Erişim tarihi: 7 Ocak 2022 .
 76. ^ Montes, José (2020). "Akıllı Şehirlere Tarihsel Bir Bakış: Tanımlar, Özellikler ve Dönüm Noktaları" . SSRN Elektronik Dergisi . doi : 10.2139/ssrn.3637617 . ISSN 1556-5068 . S2CID 238125868 .  
 77. "Akıllı şehir: akıllı hikaye?" Akıllı Şehir Merkezi . 29 Kasım 2017 Erişim tarihi: 7 Ocak 2022 .
 78. "Birlikte akıllı şehirler yaratmak" . Akıllı Şehirler Pazarı Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022 .
 79. ^ Doe, Laurence (27 Mart 2015). "Bütçe 2015: IoT ve akıllı şehirler yatırım için hazır" . Kara Mobil . 24 Kasım 2016'da