Uygulamalar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Uygulamalar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Postman Eğitimi - Hakan Kara
Postman 1. Bölüm Workspace Get, Post, Put, Delete


Postman 2. Bölüm Collection Get, Post, Put, Delete


Postman 3. Bölüm Param QueryParam


Postman 4. Bölüm Postman'de API Testi

Postman 5. Bölüm Environments Authentication

WeeChat nedir? Örnek bir kullanım senaryosuWeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) temelde, IRC (Internet Relay Chat) protokolü için geliştirilmiş hafif ve genişletilebilir bir komut satırı sohbet istemcisidir. WeeChat, çoklu protokolleri destekleyen, özelleştirilebilir ve scriptlerle genişletilebilen bir yapısıyla bilinir. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir olması ve geniş bir eklenti ve script kütüphanesine sahip olması sayesinde, kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre WeeChat'i özelleştirebilirler. IRC'nin yanı sıra, XMPP gibi diğer mesajlaşma protokollerini de destekler. WeeChat, özellikle gelişmiş kullanıcılar ve sistem yöneticileri tarafından tercih edilir, çünkü kullanıcı arayüzü komut satırına dayanır ve grafiksel bir arayüz sunmaz. Bu, onu hafif ve kaynak kullanımı açısından verimli kılar, ancak aynı zamanda grafiksel arayüzleri tercih eden kullanıcılar için daha az cazip hale getirebilir. WeeChat, Linux, macOS ve Windows gibi çeşitli işletim sistemlerinde kullanılabilir.


Örnek bir kullanım senaryosu


WeeChat kullanarak gerçekleştirilebilecek tipik bir senaryo, bir IRC sunucusuna bağlanmak ve belirli bir kanala katılmak olabilir. İşte adım adım bir örnek:


WeeChat'i Yüklemek ve Başlatmak:


İlk adım, WeeChat'i işletim sisteminize uygun şekilde yüklemektir. Linux kullanıcıları genellikle paket yöneticilerini kullanabilirler (örneğin, Ubuntu'da sudo apt-get install weechat komutuyla).

WeeChat yüklendikten sonra, terminalden weechat komutunu çalıştırarak WeeChat'i başlatırsınız.

IRC Sunucusuna Bağlanmak:


WeeChat açıldığında, bir IRC sunucusuna bağlanmak için komutları kullanırsınız. Örneğin, Freenode'a bağlanmak için, /connect chat.freenode.net komutunu girersiniz.

Bir Kanala Katılmak:


Sunucuya bağlandıktan sonra, ilgi alanınıza göre bir sohbet kanalına katılabilirsiniz. Örneğin, Python programlama diliyle ilgileniyorsanız, /join #python komutuyla ilgili kanala katılabilirsiniz.

Sohbet Etmek ve Mesaj Göndermek:


Kanala katıldıktan sonra, diğer kullanıcılarla sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Mesaj göndermek için doğrudan yazıp Enter tuşuna basarsınız.

Ekstra Özellikleri Kullanmak:


WeeChat, kullanıcıların sohbet deneyimini iyileştirmek için çeşitli komutlar ve eklentiler sunar. Örneğin, belirli bir kullanıcıyı susturmak, tema değiştirmek veya ek bildirim ayarları yapmak gibi.

WeeChat'ten Çıkmak:


Oturumunuz bittiğinde, WeeChat'ten çıkmak için /quit komutunu kullanabilirsiniz.

Bu basit senaryo, WeeChat'in temel kullanımını göstermektedir. Ancak, WeeChat'in gerçek gücü, özelleştirilebilirliği ve genişletilebilirliğinde yatar. Çeşitli scriptler ve eklentiler sayesinde, deneyiminizi tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin, otomatik giriş scriptleri, özel bildirimler veya farklı protokoller için destek ekleyebilirsiniz.

Unix MacOs terminal'da çalıştırılan, en ünlü ve sık kullanılan 60 3rd party program, nasıl kullanıldığı, açıklamaları ve örnek kullanım senaryoları.
Homebrew (macOS için)


Açıklama: macOS için paket yöneticisi. Uygulamaları ve kütüphaneleri yüklemek ve yönetmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: brew install wget komutu ile wget yüklenir.

Git


Açıklama: Versiyon kontrol sistemi. Kod değişikliklerini takip etmek ve işbirliği yapmak için kullanılır.

Örnek Kullanım: git clone https://github.com/example/repo.git ile bir GitHub deposunu klonlar.

Docker


Açıklama: Uygulamaları konteynerler içinde çalıştırmak için kullanılır. İzole edilmiş ve taşınabilir ortamlar sağlar.

Örnek Kullanım: docker run hello-world komutu ile bir test konteyneri başlatılır.

Vim


Açıklama: Güçlü bir metin editörü. Programlama ve metin düzenleme için kullanılır.

Örnek Kullanım: vim filename.txt ile bir dosyayı Vim'de açar.

Curl


Açıklama: Veri transferi için kullanılır. URL'lerle çalışmak ve veri indirmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: curl http://example.com ile bir web sayfasının içeriğini görüntüler.

Wget


Açıklama: Ağ üzerinden dosya indirme aracı.

Örnek Kullanım: wget http://example.com/file ile bir dosyayı indirir.

Tmux


Açıklama: Terminal oturumlarını yönetmek için kullanılır. Birden çok terminal oturumunu tek bir pencerede çalıştırabilir.

**Örnek Kullan

ım**: tmux new -s my_session ile yeni bir tmux oturumu başlatır.


Grep


Açıklama: Dosyalarda metin aramak için kullanılır. Kompleks desenlerle arama yapabilir.

Örnek Kullanım: grep "aranan_kelime" dosya.txt ile dosya.txt içinde aranan_kelime'yi arar.

Awk


Açıklama: Metin dosyalarını işlemek için kullanılır. Özellikle sütun tabanlı veri üzerinde çalışır.

Örnek Kullanım: awk '{print $1}' dosya.txt ile dosyanın ilk sütununu yazdırır.

Sed


Açıklama: Metin düzenleme ve dönüştürme için kullanılır. Özellikle dosyalarda yerinde değişiklik yapmak için kullanışlıdır.

Örnek Kullanım: sed 's/eski/yeni/g' dosya.txt ile dosya.txt içindeki tüm eski ifadeleri yeni ile değiştirir.

Htop


Açıklama: Görsel sistem izleme aracı. İşlemci, bellek kullanımı gibi sistem kaynaklarını gösterir.

Örnek Kullanım: htop komutu ile sistem kaynaklarını görsel olarak izler.

Nmap


Açıklama: Ağ tarama aracı. Ağdaki cihazları ve açık portları tespit etmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: nmap 192.168.1.1 ile belirtilen IP adresindeki cihazları ve portları tarar.

SSH


Açıklama: Güvenli uzaktan erişim için kullanılır. Başka bir makineye güvenli bir şekilde bağlanmak için kullanılır.

Örnek Kullanım: ssh kullanici@sunucu.com ile sunucuya güvenli bir şekilde bağlanır.

OpenSSL


Açıklama: Şifreleme ve SSL/TLS işlemleri için kullanılır.

Örnek Kullanım: openssl genrsa -out private.key 2048 ile 2048 bit RSA anahtar çifti oluşturur.

Tar


Açıklama: Dosya arşivleme ve sıkıştırma için kullanılır. Birden çok dosyayı tek bir dosyada bir

leştirebilir ve sıkıştırabilir.

- Örnek Kullanım: tar -czvf arsiv.tar.gz /klasor/yolu ile belirtilen klasörü arsiv.tar.gz olarak sıkıştırır ve arşivler.


Gzip


Açıklama: Dosya sıkıştırma aracı. Genellikle tar ile birlikte kullanılır.

Örnek Kullanım: gzip dosya.txt ile dosya.txt'yi sıkıştırır.

Find


Açıklama: Dosya ve klasör arama aracı. Karmaşık arama kriterleri ile dosyaları bulabilir.

Örnek Kullanım: find /klasor/yolu -name "*.txt" ile belirtilen klasördeki tüm txt dosyalarını bulur.

Rsync


Açıklama: Dosya senkronizasyonu ve transferi için kullanılır. Veri yedekleme ve aktarma işlemlerinde çok etkilidir.

Örnek Kullanım: rsync -av /kaynak/klasor /hedef/klasor ile kaynak klasörü hedef klasöre senkronize eder.

Python


Açıklama: Güçlü ve çok amaçlı bir programlama dili. Script yazmak, veri analizi ve web geliştirme gibi pek çok alanda kullanılır.

Örnek Kullanım: python script.py ile bir Python script'i çalıştırır.

Node.js


Açıklama: JavaScript için sunucu tarafı platformu. Özellikle web uygulamaları geliştirmede kullanılır.

Örnek Kullanım: node app.js ile bir Node.js uygulamasını başlatır.


Apache


Açıklama: Popüler bir web sunucusu. Web sitelerini barındırmak ve yönetmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: sudo apachectl start ile Apache web sunucusunu başlatır.

MySQL/MariaDB


Açıklama: Güçlü veritabanı yönetim sistemleri. Web uygulamaları ve veri depolama için kullanılır.

Örnek Kullanım: mysql -u kullanici_adi -p ile MySQL veritabanına bağlanır.

PostgreSQL


Açıklama: Gelişmiş özelliklere sahip bir veritabanı yönetim sistemi.

Örnek Kullanım: psql -d veritabani_adi -U kullanici_adi ile PostgreSQL veritabanına bağlanır.

Nginx


Açıklama: Yüksek performanslı web sunucusu ve ters proxy. Apache'ye alternatif olarak kullanılır.

Örnek Kullanım: sudo nginx ile Nginx'i başlatır.

Ansible


Açıklama: Otomasyon aracı. Sistem yapılandırmasını ve uygulama dağıtımını otomatikleştirmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: ansible-playbook playbook.yml ile bir otomasyon senaryosu çalıştırır.

Puppet


Açıklama: Yapılandırma yönetimi ve otomasyonu için başka bir araç.

Örnek Kullanım: puppet apply manifest.pp ile yapılandırma manifestosunu uygular.

Chef


Açıklama: Kurumsal düzeyde yapılandırma yönetimi ve otomasyon sağlar.

Örnek Kullanım: chef-client ile yapılandırma kodunu uygular.

Terraform


Açıklama: Altyapı olarak kod aracı. Bulut altyapısını yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: terraform apply ile altyapı değişikliklerini uygular.

Kubernetes


Açıklama: Konteyner orkestrasyonu için kullanılır. Docker konteynerlerini yönetmek ve ölçeklendirmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: kubectl apply -f deployment.yaml ile bir Kubernetes dağıtımı başlatır.

Prometheus


Açıklama: Açık kaynak izleme ve uyarı aracı.

markdown

Copy code

- **Örnek Kullanım**: `prometheus --config.file=prometheus.yml` ile Prometheus'u özel bir yapılandırma dosyasıyla başlatır.

31. Grafana

- Açıklama: Metrik analizi ve görselleştirme için kullanılır. Çeşitli veri kaynaklarından gelen metrikleri görselleştirir.

- Örnek Kullanım: grafana-server komutu ile Grafana sunucusunu başlatır.


Elasticsearch


Açıklama: Güçlü bir arama ve analiz motoru. Büyük miktarda verinin hızlı bir şekilde işlenmesi ve aranması için kullanılır.

Örnek Kullanım: elasticsearch ile Elasticsearch servisini başlatır.

Logstash


Açıklama: Veri toplama, dönüştürme ve taşıma aracı. Genellikle log dosyaları üzerinde çalışır.

Örnek Kullanım: logstash -f logstash.conf ile bir Logstash yapılandırması başlatır.

Kibana


Açıklama: Elasticsearch için veri görselleştirme platformu.

Örnek Kullanım: kibana ile Kibana arayüzünü başlatır.

Zsh


Açıklama: Gelişmiş bir kabuk programı. Bash'in alternatifi olarak kullanılır, özellikle interaktif kullanım için iyileştirmeler sunar.

Örnek Kullanım: Terminalde zsh komutu ile Zsh'ye geçiş yapar.

Oh My Zsh


Açıklama: Zsh için yapılandırma çerçevesi. Terminal deneyimini zenginleştiren tema ve eklentiler sağlar.

Örnek Kullanım: `oh-my-zsh

` kurulumu ile Zsh'yi özelleştirir ve geliştirir.


Fish


Açıklama: Kullanıcı dostu bir kabuk programı. Otomatik öneriler ve renkli arayüz ile kolay bir terminal deneyimi sunar.

Örnek Kullanım: Terminalde fish yazarak Fish kabuğuna geçiş yapılır.

Screen


Açıklama: Terminal oturumlarını yönetmek için kullanılır. Kullanıcılar, oturumları ayrıldıklarında bile açık tutabilirler.

Örnek Kullanım: screen komutu ile yeni bir ekran oturumu başlatır.

NeoVim


Açıklama: Vim'in geliştirilmiş bir versiyonu. Modern özellikler ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü sunar.

Örnek Kullanım: nvim dosya.txt ile NeoVim'de bir dosya açılır.

Yarn


Açıklama: JavaScript için hızlı, güvenilir ve güvenli bir paket yöneticisi. Node.js projelerinde paket yönetimi için kullanılır.

Örnek Kullanım: yarn add paket_adi ile yeni bir paket ekler.


Maven


Açıklama: Java projeleri için otomasyon aracı. Bağımlılık yönetimi ve proje inşası için kullanılır.

Örnek Kullanım: mvn clean install ile bir Java projesini temizler ve derler.

Gradle


Açıklama: Güçlü bir yapı otomasyon aracı. Java dahil olmak üzere çeşitli diller için kullanılır.

Örnek Kullanım: gradle build ile bir projeyi derler ve paketler.

Ant


Açıklama: Java tabanlı projeler için başka bir yapı otomasyon aracı.

Örnek Kullanım: ant build ile bir Java projesini derler.

CMake


Açıklama: Çapraz platform yapı sistemi. C, C++, ve Fortran projeleri için kullanılır.

Örnek Kullanım: cmake . ile mevcut dizindeki projeyi yapılandırır.

Make


Açıklama: Genel amaçlı yapı otomasyon aracı. Projelerin derlenmesi ve yönetilmesi için kullanılır.

Örnek Kullanım: make komutu ile Makefile dosyasına göre projeyi derler.

GCC (GNU Compiler Collection)


Açıklama: C, C++, ve diğer diller için derleyici koleksiyonu.

Örnek Kullanım: gcc kaynak.c -o program ile C programını derler.

GDB (GNU Debugger)


Açıklama: C ve C++ dilleri için hata ayıklama aracı.

Örnek Kullanım: gdb program ile bir programı hata ayıklama modunda çalıştırır.

Valgrind


Açıklama: Bellek hata ayıklama, bellek sızıntı tespiti ve performans analizi aracı.

Örnek Kullanım: valgrind --leak-check=yes ./program ile bellek sızıntılarını kontrol eder.

Wireshark


Açıklama: Ağ protokol analizörü. Ağ trafiğini yakalar ve detaylı olarak inceler.

Örnek Kullanım: wireshark komutu ile grafik arayüzde ağ trafiğini analiz eder.

Tcpdump


Açıklama: Komut satırı tabanlı ağ trafiği izleme aracı.

**

Örnek Kullanım**: tcpdump -i eth0 ile eth0 ağ arayüzündeki trafiği yakalar.


Iptables


Açıklama: Linux tabanlı sistemlerde ağ trafiğini yönetmek için kullanılan bir araçtır. Güvenlik duvarı kuralları oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: iptables -L ile mevcut güvenlik duvarı kurallarını listeler.

Crontab


Açıklama: Zamanlanmış görevler için kullanılır. Belirli zamanlarda komutların veya scriptlerin çalıştırılmasını sağlar.

Örnek Kullanım: crontab -e ile crontab dosyasını düzenler.

Lynx


Açıklama: Metin tabanlı bir web tarayıcısı. Grafik arayüzü olmayan ortamlarda web sitelerine erişim sağlar.

Örnek Kullanım: lynx http://example.com ile bir web sayfasını metin tabanlı görüntüler.

Links


Açıklama: Lynx'e benzer, başka bir metin tabanlı web tarayıcısı.

Örnek Kullanım: links http://example.com ile bir web sayfasını görüntüler.

W3m


Açıklama: Metin tabanlı bir web tarayıcısı ve HTML düzenleyici.

Örnek Kullanım: w3m http://example.com ile bir web sayfasını görüntüler.

Irssi


Açıklama: Metin tabanlı bir IRC istemcisi. IRC üzerinden sohbet etmek için kullanılır.

Örnek Kullanım: irssi ile IRC istemcisini başlatır.

Weechat


Açıklama: Irssi'ye benzer, metin tabanlı bir IRC istemcisi.

Örnek Kullanım: weechat ile Weechat IRC istemcisini başlatır.

Slack (CLI)


Açıklama: Slack için komut satırı arayüzü. Slack üzerinden metin tabanlı olarak mesajlaşmayı sağlar.

Örnek Kullanım: slack-cli ile Slack hesabına bağlanır.

Jenkins


Açıklama: Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım aracı. Otomatik build ve test süreçlerini yönetir.

Örnek Kullanım: java -jar jenkins.war ile

Jenkins sunucusunu başlatır.


Travis CI

Açıklama: GitHub projeleri için popüler bir sürekli entegrasyon hizmeti.

Örnek Kullanım: .travis.yml yapılandırma dosyası ile GitHub reposundaki projenin otomatik build ve test işlemlerini yapılandırır.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo