soap etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
soap etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

SOAP tam rehber. SOAP web service nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Bileşenleri nelerdir? Rest ile farkları. Bir Java uygulamasında nasıl kullanılır? Interview soruları ve cevapları.
SOAP (Simple Object Access Protocol) bir ağ üzerinde bilgi alışverişi yapan uygulamalar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir protokoldür. Web servisleri, farklı platform ve dildeki uygulamaların birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlar. SOAP, bu tür iletişim için genellikle kullanılan bir standarttır.

SOAP, XML tabanlı bir iletişim protokolü olup, HTTP, SMTP, TCP ve daha birçok protokol üzerinde çalışabilir. Bu da SOAP'ın birçok farklı türde ağ üzerinde çalışabilmesini ve bir dizi farklı amaç için kullanabilmesini sağlar. SOAP, platformdan ve dilden bağımsız olması nedeniyle web servisler için popüler bir seçenektir.

SOAP'nın kökeni 1990'lara kadar uzanır ve ilk olarak Microsoft tarafından geliştirilmiştir. SOAP'nın geliştirilme amacı, dağıtılmış bilgisayar sistemleri arasında karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için bir standart oluşturmaktı.

SOAP'nın başlıca bileşenleri şunlardır:

1. Envelope: Bu, SOAP mesajının ana bileşenidir. Tüm SOAP mesajlarını kapslar ve mesajın başlangıcını ve sonunu belirtir.

2. Header: Bu bölüm, mesajın gönderilme şeklini kontrol eder. Örneğin, bir uygulama başka bir uygulamaya belirli bir işlemi gerçekleştirmesi için bir mesaj gönderiyorsa, bu bilgiler Header bölümünde bulunur.

3. Body: Bu, asıl mesajın bulunduğu yerdir. Bu bölümde, uygulamalar arasında iletilen tüm bilgiler bulunur.

4. Fault: Bu bölüm, bir hata oluştuğunda kullanılır. Eğer mesajın işlenmesi sırasında bir hata oluşursa, hata ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunur.

SOAP'ın nasıl çalıştığını ve ne için kullanıldığını anlamak, modern bilgisayar ağlarında ve web servislerinde bilgi alışverişinin nasıl yapıldığını anlamak için önemlidir.


Mesaj, mesajın gönderilme şekli ve iletilen tüm bilgiler derken ne demek istiyorsun?


Bir SOAP mesajı, genellikle bir ağ üzerinden bir uygulamadan diğerine gönderilen bir XML belgesidir. Bu mesaj, bir işlemi gerçekleştirmek veya bir hizmeti talep etmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

"Mesajın gönderilme şekli" ile, bir SOAP mesajının nasıl işleneceğine dair yönergeleri ifade ediyorum. SOAP protokolü, mesaj başlığına (Header) bu tür bilgiler eklemeyi destekler. Bu, bir mesajın belirli bir şekilde yönlendirilmesini veya belirli bir hizmetin talep edilmesini sağlar.

Örneğin, bir web servisi, bir işlemi gerçekleştirmek için başka bir web servisine bir SOAP mesajı gönderebilir. Bu durumda, mesaj başlığı, hedef web servisinin hangi işlemi gerçekleştirmesi gerektiğine dair bilgileri içerir.

"Iletilen tüm bilgiler" ifadesi ise, genellikle SOAP mesajının gövdesinde (Body) bulunan, işlem detaylarını, parametreleri veya hizmet taleplerini içerir. Bu bilgiler, hedef uygulamanın istenen işlemi gerçekleştirmesi veya hizmeti sağlaması için gerekli olacaktır.

Örneğin, bir e-ticaret uygulaması, bir müşterinin sipariş durumunu kontrol etmek için bir SOAP mesajı gönderebilir. Bu durumda, mesajın gövdesi, sipariş numarası ve diğer ilgili bilgileri içerecektir. Bu bilgiler, hedef uygulamanın (bu durumda e-ticaret platformu) istenen sipariş bilgisini döndürmesi için kullanılır.


Header'da başka hangi bilgiler gönderilir?


SOAP mesajının Header kısmı, genellikle mesajın işlenmesiyle ilgili meta bilgileri taşır. Bu, genellikle iletişimin kontrollü ve yönlendirilmiş şekilde gerçekleşmesini sağlar. İşte SOAP Header'da bulunabilecek bazı örnek bilgiler:

1. Kimlik Doğrulama Bilgileri: SOAP Header, kimlik doğrulama bilgilerini taşıyabilir. Örneğin, bir kullanıcı adı ve şifre veya bir API anahtarı gibi bilgiler bu kısımda yer alabilir. Bu, mesajın alıcı tarafından doğru bir şekilde doğrulanmasını ve işlenmesini sağlar.

2. İşlem Bilgileri: SOAP Header ayrıca mesajın işlenmesiyle ilgili bilgileri de içerebilir. Örneğin, bir işlem ID'si veya belirli bir işlemi gerçekleştirmek için gereken diğer bilgiler bu kısımda yer alabilir.

3. Yönlendirme Bilgileri: Mesajın hangi uygulamaya veya uygulama bileşenine gönderildiğini belirten bilgiler Header'da yer alabilir. Bu, özellikle dağıtılmış bir sistemde, mesajın doğru bileşene ulaştığından emin olmak için kullanılır.

4. İzleme Bilgileri: Hata ayıklama ve izleme için bilgiler de Header kısmında yer alabilir. Bu bilgiler genellikle bir log sistemi tarafından kullanılır ve her bir mesajın izlenebilir olmasını sağlar.

5. İşlem Önceliği: Eğer sistemdeki bir dizi işlem varsa, bu işlemlerin hangi sırayla yapılacağını belirleyen öncelik bilgileri de Header'da belirtilebilir.

6. Transaksiyon Kontrol Bilgileri: Transaksiyonel işlemler için gereken bilgiler de Header kısmında bulunabilir. Örneğin, bir işlemi geri almak (rollback) veya bir işlemi onaylamak (commit) için gerekli bilgiler burada yer alabilir.

Bu bilgiler genellikle iş süreçleri, güvenlik ve performans yönetimi için önemlidir. Ancak, her SOAP mesajının Header'ı bu tür bilgileri içermeyebilir. Bilgilerin varlığı, mesajın nasıl ve ne amaçla kullanıldığına bağlıdır.


Stub ve xsd dosyaları gibi SOAP'da yer alan componentleri açıklar mısın?


SOAP, bir dizi farklı bileşene dayanan karmaşık bir protokoldür. İki önemli bileşen "stub" ve "XSD dosyalarıdır".

Stub: Stub, bir web hizmetini tüketen bir uygulama tarafından kullanılan bir yazılım bileşenidir. Stubs, bir uygulamanın, hedef web hizmetiyle aynı dilde olmasa bile bu hizmetle iletişim kurmasını sağlar. Stub, hedef web hizmetinin işlevlerini bir uygulama içinde temsil eder, böylece uygulama bu işlevleri yerel olarak kullanabilir. Stub'lar genellikle bir Web Services Description Language (WSDL) dosyası kullanılarak otomatik olarak oluşturulur.

XSD Dosyaları: XSD, XML Schema Definition'ın kısaltmasıdır. Bir XSD dosyası, bir XML belgesinin yapısını ve içeriğini tanımlar. Bir SOAP mesajının yapısı genellikle bir XSD dosyası ile tanımlanır. Bu dosya, SOAP mesajının hangi bilgileri içerebileceğini (örneğin hangi alanların ve hangi veri türlerinin bulunabileceğini) ve bu bilgilerin nasıl organize edileceğini belirtir.

Örneğin, bir e-ticaret uygulaması bir ürün siparişi oluşturmak için bir web hizmetine SOAP mesajı gönderiyor olabilir. Bu durumda, bir XSD dosyası, sipariş numarası, müşteri bilgileri ve ürün detayları gibi bilgilerin nerede ve nasıl yer alacağını belirler. Bu şekilde, hem gönderen uygulama hem de alıcı web hizmeti, mesajın doğru bir şekilde oluşturulduğundan ve doğru bir şekilde işlendiğinden emin olabilir.

Sonuç olarak, SOAP bir uygulamadan diğerine bilgi göndermek için bir standart sağlar ve stub'lar ve XSD dosyaları gibi bileşenler bu iletişimi kolaylaştırır. Bu bileşenler, uygulamaların birbirleriyle etkileşim kurarken bilgilerin doğru bir şekilde organize edilmesini ve işlenmesini sağlar.


wsdl nedir? Ne amaçla kullanılır?


WSDL (Web Services Description Language), bir web hizmetinin nasıl iletişim kuracağını ve işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini tanımlayan bir XML formatıdır. WSDL dosyası, bir web hizmetinin sunabileceği işlemleri, bu işlemlerin giriş ve çıkış parametrelerini ve bu işlemlerin nasıl erişileceğini belirtir.

WSDL'nin temel amacı, web hizmetlerinin otomatik olarak tespit edilmesi ve kullanılmasını sağlamaktır. Yani, bir uygulama bir WSDL dosyasını kullanarak, hedef web hizmeti ile nasıl iletişim kuracağını ve hangi işlemleri kullanabileceğini otomatik olarak belirleyebilir.

WSDL dosyası genellikle dört ana bölümden oluşur:

1. Types: Bu bölüm, web hizmetinin kullandığı veri türlerini tanımlar. Genellikle XML Schema Definition (XSD) kullanılarak belirlenir.

2. Message: Bu bölüm, bir işlem sırasında iletilen verilerin formatını belirtir. Her mesaj, bir veya daha fazla belirli veri türü içerebilir.

3. Port Type (Operation): Bu bölüm, web hizmetinin gerçekleştirebileceği işlemleri tanımlar. Her işlem, belirli bir giriş mesajı ve çıkış mesajı belirtir.

4. Binding: Bu bölüm, işlemlerin SOAP, HTTP GET/POST gibi hangi iletişim protokolü kullanarak gerçekleştirileceğini belirtir.

5. Service: Bu bölüm, web hizmetinin ağ adresini (URL) ve hangi bağlantıların (binding) kullanılacağını belirtir.

WSDL dosyası, bir web hizmetine nasıl erişileceğine ve bu hizmetin nasıl kullanılacağına dair detaylı bir yol haritası gibidir. Bu, uygulamaların bir web hizmetini kullanırken ne bekleyeceğini ve ne yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Bu özelliği ile WSDL, SOAP tabanlı web hizmetleri için önemli bir bileşendir.
Bir Java uygulamasında bir soap service kullanmak için ne yapılmalıdır? wsdl'lardan stub oluşturmak ne demektir ve hangi pluginlerle bu stub oluşturulur? Güvenlik için headerda nasıl paremetre geçilir?


Bir Java uygulamasında bir SOAP servisi kullanmak için genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

1. WSDL dosyasını alın. İlk adım, kullanmak istediğiniz web hizmetinin WSDL dosyasını almak olacaktır. Bu dosya genellikle web hizmetinin sağlayıcısı tarafından sağlanır.

2. Stub sınıflarını oluşturun. Stub'lar, Java uygulamasının, web hizmetinin işlevlerini sanki kendi içindeymiş gibi kullanabilmesini sağlar. Stub'ları oluşturmak için çeşitli araçlar ve eklentiler mevcuttur. Örneğin, Apache CXF, Apache Axis2 ve wsimport (JAX-WS'un bir parçası) gibi araçlar WSDL dosyasını alıp, onu Java sınıflarına dönüştürebilir.
Apache Maven kullanılıyorsa, cxf-codegen-plugin veya jaxws-maven-plugin gibi eklentiler, Maven projesi oluşturulurken otomatik olarak stub'ları oluşturabilir. Bunun için, Maven projesinin pom.xml dosyasına uygun plugin konfigürasyonunu eklemeniz gerekmektedir.

3. Stub'ları kullanarak web hizmetine erişin. Stub sınıfları oluşturulduktan sonra, Java uygulamanızın içinde bu sınıfları kullanarak web hizmetine erişebilirsiniz. Stub sınıfları, sanki yerel Java sınıflarıymış gibi davranır, böylece web hizmetinin işlevlerini kolayca kullanabilirsiniz.

SOAP mesajının Header kısmında güvenlikle ilgili bilgiler taşıyabilirsiniz. Bu bilgiler genellikle kimlik doğrulama ve yetkilendirme için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcı adı ve şifre, API anahtarı veya bir dijital imza, SOAP Header'da taşınabilir. Bu bilgiler genellikle bir web hizmetine güvenli bir şekilde erişim sağlamak için kullanılır.

Java uygulamanızdan bu bilgileri Header kısmına eklemek için çeşitli teknikler mevcuttur. Apache CXF ve JAX-WS gibi çerçeveler, SOAP mesajlarını oluştururken ve gönderirken bu bilgileri eklemenizi sağlar. Bunun için genellikle SOAP Handler veya Interceptor gibi mekanizmalar kullanılır.

WS-Security standardı da SOAP mesajlarının güvenliğini sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Bu standard, mesajın bütünlüğünü ve gizliliğini koruma, kimlik doğrulama ve yetkilendirme bilgilerini taşıma gibi işlemleri tanımlar. Apache WSS4J gibi kütüphaneler, Java uygulamalarında WS-Security standardını uygulamak için kullanılabilir.

Unutmayın, güvenlik uygulamaları genellikle güvenlik uygulamaları genellikle karmaşıktır ve hem sunucu hem de istemci tarafında dikkatli bir şekilde uygulanması gerekmektedir. İdeal olarak, güvenli bir web hizmeti, iletişim kanalının kendisini (örneğin SSL/TLS üzerinden HTTPS kullanarak) güvence altına almanın yanı sıra, mesaj seviyesinde de güvenlik sağlar. Bu, bir atakçının mesajı yakalamasını veya değiştirmesini zorlaştırır.

Özellikle duyarlı bilgiler taşıyan bir uygulama geliştiriyorsanız, güvenlik konularında bir uzmana danışmayı düşünmelisiniz. İnternet üzerinden iletilen bilgilerin korunması, özellikle hassas bilgiler söz konusu olduğunda önemlidir ve bu konuda hatalar, ciddi güvenlik ihlallerine yol açabilir.


soap örnek wsdl


WSDL (Web Services Description Language), bir web servisinin genel yapısını ve işlevlerini açıklamak için kullanılan bir XML tabanlı dilidir. WSDL, bir web servisinde hangi işlemlerin kullanılabileceğini, hangi giriş ve çıkış parametrelerinin bu işlemler için gerektiğini ve bu işlemlerin ne tür hatalar oluşturabileceğini belirtir.


Aşağıda basit bir "HelloWorld" SOAP web servisi için bir WSDL örneği bulunmaktadır:


xml

Copy code

<definitions name="HelloService"

    targetNamespace="http://www.examples.com/wsdl/HelloService.wsdl"

    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"

    xmlns:tns="http://www.examples.com/wsdl/HelloService.wsdl"

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">


    <message name="SayHelloRequest">

        <part name="firstName" type="xsd:string"/>

    </message>


    <message name="SayHelloResponse">

        <part name="greeting" type="xsd:string"/>

    </message>


    <portType name="Hello_PortType">

        <operation name="sayHello">

            <input message="tns:SayHelloRequest"/>

            <output message="tns:SayHelloResponse"/>

        </operation>

    </portType>


    <binding name="Hello_Binding" type="tns:Hello_PortType">

        <soap:binding style="rpc" 

            transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

        <operation name="sayHello">

            <soap:operation soapAction="sayHello"/>

            <input>

                <soap:body

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

                    namespace="urn:examples:helloservice"

                    use="encoded"/>

            </input>


            <output>

                <soap:body

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

                    namespace="urn:examples:helloservice"

                    use="encoded"/>

            </output>

        </operation>

    </binding>


    <service name="Hello_Service">

        <documentation>WSDL File for HelloService</documentation>

        <port binding="tns:Hello_Binding" name="Hello_Port">

            <soap:address location="http://www.examples.com/SayHello/"/>

        </port>

    </service>

</definitions>

Bu WSDL belgesi, tek bir işlemi (sayHello) olan ve tek bir giriş parametresi (firstName) ve bir çıktı parametresi (greeting) olan bir servisi tanımlar. Servis SOAP üzerinden HTTP protokolü ile iletilir ve servisin URL'si http://www.examples.com/SayHello/ olarak belirlenmiştir.


Her WSDL belgesi kendi servisine özgü olduğundan, yukarıdaki örnek belge herhangi bir gerçek servise tam olarak uymayabilir. Ancak genel bir WSDL belgesinin yapısı ve içeriği konusunda bir fikir verir.


soapAction nedir?soapAction SOAP protokolünün bir özelliği olup, HTTP tabanlı SOAP mesajlarında kullanılır. SOAP mesajının içerdiği işlemin ne olduğunu belirler. Yani, bir SOAP mesajının hangi işlemi çağırdığını belirten bir tür işaretçidir.


soapAction değeri genellikle HTTP başlıklarında bulunur ve genellikle WSDL belgesinde belirtilen bir URL veya URI şeklindedir. SOAP 1.1 sürümünde soapAction zorunludur, fakat SOAP 1.2'de bu zorunluluk kaldırılmıştır.


soapAction HTTP başlığı özellikle önemlidir çünkü birçok güvenlik duvarı ve ağ cihazı gelen talepleri izlerken HTTP başlıklarına bakar. Eğer bir SOAP mesajı güvenlik duvarından geçerken, soapAction değeri genellikle güvenlik duvarının izin verme veya reddetme kararı için bir faktör olur.


Örneğin, aşağıdaki gibi bir HTTP başlığına sahip bir SOAP talebi düşünün:


makefile

Copy code

POST /InStock HTTP/1.1

Host: www.example.com

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8

Content-Length: 299

SOAPAction: "http://www.example.com/SomeAction"

Rest yerine neden hala soap kullanılmaktadır? Soap kullanmanın ayrıcalıkları nelerdir?


SOAP ve REST, web hizmetlerini oluşturmak ve kullanmak için iki farklı yaklaşımdır ve her birinin kendi güçlü ve zayıf yanları vardır. Bazı durumlarda, SOAP yerine REST'in tercih edilmesinin birçok sebebi vardır; özellikle daha hafif, daha basit ve daha esnek olması nedeniyle ve genellikle daha az bant genişliği kullanması sebebiyle.

Ancak, hala SOAP kullanan birçok uygulama ve sistem vardır. SOAP'ın aşağıdaki özelliklerinden dolayı bazı durumlarda hala tercih edilmesinin sebepleri şunlardır:

1. Standartlaştırılmış Protokol: SOAP, iyi tanımlanmış bir standarttır ve onu uygulayan tüm sistemler arasında tutarlı bir davranış sağlar. Bu, özellikle büyük ve karmaşık sistemlerde, farklı teknolojilere sahip birçok farklı bileşen arasında iletişim kurarken önemli olabilir.

2. Güvenlik: SOAP, güvenlik konularında çok daha kapsamlı bir çözüm sunar. WS-Security gibi özellikler, SOAP mesajları için ayrıntılı güvenlik kontrolleri sağlar.

3. İşlem Desteği: SOAP, WS-AtomicTransaction ve WS-Coordination gibi işlem desteği sunan standartlara sahiptir. Bu, birden fazla hizmeti birleştirerek bir işlem gerçekleştirmeniz gerektiğinde önemli olabilir.

4. Gelişmiş Mesajlaşma: SOAP, WS-ReliableMessaging gibi güvenilir mesajlaşma protokolleri sağlar, böylece mesajların doğru bir şekilde iletilip iletilmediğini kontrol edebilirsiniz.

5. Durumlu İletişim: SOAP, durum bilgisini koruyabilir, bu da bazı durumlarda REST'in stateless yapısından daha kullanışlı olabilir.

6. Platform ve Dili Bağımsız: SOAP mesajları, platform ve dil bağımsızdır. Yani farklı sistemler ve diller arasında kolaylıkla iletişim kurulabilir.

Bununla birlikte, modern uygulama geliştirme trendleri genellikle daha hafif ve daha basit olan REST mimarisine doğru kayıyor. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, bazı durumlar için SOAP'ın sağladığı ek özellikler ve yetenekler önemli olabilir. Bu nedenle, kullanılacak teknolojiyi seçerken, uygulamanın gereksinimlerini ve hangi yaklaşımın bu gereksinimleri en iyi şekilde karşıladığını dikkatlice değerlendirmek önemlidir.


SOAP hangi sektörlerde ve neden yaygındır?SOAP, hala bazı sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedeni, bu sektörlerin belirli teknik gereksinimleri ve iş ihtiyaçlarıdır. SOAP'ın en yaygın olduğu sektörler şunlardır:

1. Bankacılık ve Finans: Bankacılık ve finans sektörü, genellikle eski (legacy) sistemlerin ve güçlü güvenlik gereksinimlerinin olduğu bir sektördür. Bu sektörde, işlemler genellikle birden çok sistem arasında gerçekleştirilir ve her işlemin başarılı bir şekilde tamamlanmasının garantisi gereklidir. SOAP, bu tür işlemleri gerçekleştirmek için gerekli güvenilirliği ve işlem desteğini sağlar. Ayrıca, WS-Security gibi standartlar, mesaj tabanlı güvenlik sağlar, bu da bu sektördeki sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

2. Telekomünikasyon: Telekomünikasyon sektöründe de genellikle eski sistemlerle entegrasyon gerekmektedir ve bu nedenle SOAP yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, SOAP, birden çok sistem arasında karmaşık işlemler gerçekleştirmek için gereken güvenilirlik ve işlem desteğini sağlar.

3. Sağlık Hizmetleri: Sağlık hizmetleri sektörü, genellikle sıkı güvenlik ve gizlilik gereksinimleri olan hassas verilerle çalışır. SOAP, bu gereksinimleri karşılamak için gerekli güvenliği sağlar. Ayrıca, sağlık hizmetleri sektöründe birçok eski sistem bulunmaktadır ve SOAP bu sistemlerle kolayca entegre olabilir.

4. Havayolu ve Seyahat: Havayolu ve seyahat sektörlerinde, farklı sistemler ve hizmetler arasında karmaşık işlemler ve rezervasyonlar gerçekleştirilmesi gerekir. SOAP, bu tür işlemler için gerekli işlem ve güvenilirlik özelliklerini sağlar.

5. Perakende ve e-ticaret: Çoğu modern e-ticaret platformu REST üzerine kurulmuş olsa da, bazı durumlarda SOAP, özellikle eski sistemlerle entegrasyon veya karmaşık işlemler gerektiğinde kullanılır.

Özetle, SOAP genellikle eski sistemlerle entegrasyon gerektiren, karmaşık işlemler gerçekleştiren ve/veya sıkı güvenlik gereksinimleri olan sektörlerde yaygın olarak kullanılır. Ancak, modern uygulama geliştirme trendleri genellikle daha hafif ve daha basit olan REST'e doğru kayıyor.


SOAP ve REST arasındaki farklar
SOAP (Simple Object Access Protocol) ve REST (Representational State Transfer) iki farklı web servis iletişim protokolüdür ve her biri kendi özelliklerine, güçlü yanlarına ve zayıf yanlarına sahiptir.

1. Protokol vs. Mimarisi: SOAP, bir iletişim protokolüdür ve belirli kurallar ve standartlar dahilinde mesajların nasıl oluşturulacağını ve iletilmesi gerektiğini belirler. SOAP mesajları XML formatında olmalıdır ve genellikle HTTP üzerinden iletilir, ancak diğer protokoller (SMTP, FTP vb.) de kullanılabilir. REST ise bir mimari tarzdır ve belirli bir protokol veya veri biçimi gerektirmez. RESTful servisler genellikle HTTP protokolünü kullanır ve veriler genellikle JSON formatında olmasına rağmen XML de kullanılabilir.

2. Durum Yönetimi: SOAP, durum bilgilerini tutabilir ve böylece durumlu (stateful) işlemler gerçekleştirebilir. REST ise durumsuz (stateless) bir mimari tarzıdır, yani her istek kendi başına anlamlı olmalıdır ve önceki ya da sonraki isteklerden bilgi almamalıdır.

3. Güvenlik: SOAP, WS-Security gibi standartlar sayesinde güçlü güvenlik özellikleri sunar. REST, genellikle HTTP protokolünün sağladığı güvenlik mekanizmalarına (örneğin, SSL/TLS üzerinden HTTPS) bağımlıdır.

4. İşlem Desteği: SOAP, işlem desteği sunar, yani birden çok hizmeti birleştirebilir ve tüm işlemin başarılı olmasını garantileyebilir. REST'de böyle bir mekanizma yoktur.

5. Verimlilik ve Ölçeklenebilirlik: Genellikle REST, SOAP'a kıyasla daha verimli ve ölçeklenebilir olarak kabul edilir. REST istekleri genellikle daha hafif olup daha az bant genişliği kullanır ve önbellekleme gibi özellikler sayesinde ölçeklenebilirliği artırabilir.

6. Kullanım Kolaylığı: Genellikle, RESTful servislerin oluşturulması ve tüketilmesi, SOAP servislerine göre daha basit ve daha az karmaşıktır.

Hangi protokolün veya mimari tarzın kullanılacağı, uygulamanın gereksinimlerine ve özelliklerine bağlıdır. Bazı durumlarda SOAP, özellikle güvenlik, işlem desteği veya durum bilgisi gerektiğinde daha uygun olabilir. Diğer durumlarda, REST daha hafif, daha basit ve daha ölçeklenebilir bir çözüm sağlar.SOAP web service interview soruları ve cevapları


1. Soru: SOAP nedir?

Cevap: SOAP, Simple Object Access Protocol'ün kısaltmasıdır ve web servislerinin iletişim kurmasını sağlayan bir protokoldür. XML tabanlıdır ve HTTP, SMTP gibi çeşitli protokoller üzerinden çalışabilir. SOAP, platform ve dili bağımsızdır, bu da farklı sistemler ve diller arasında iletişim kurmayı mümkün kılar.

2. Soru: SOAP'un bileşenleri nelerdir?

Cevap: SOAP'un ana bileşenleri arasında bir zarf (envelope), bir başlık (header) ve bir gövde (body) bulunur. Zarf, mesajın SOAP mesajı olduğunu belirler. Başlık, isteğe bağlıdır ve genellikle mesajın alıcısı için ek bilgiler içerir. Gövde, asıl mesajın ve verilerin taşındığı yerdir.

3. Soru: SOAP ve REST arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: SOAP bir iletişim protokolüyken, REST bir mimari tarzdır. SOAP genellikle XML formatını kullanır ve WS-Security gibi özelliklerle gelişmiş güvenlik sunabilir. REST genellikle JSON formatını kullanır ve HTTP protokolünün getirdiği özellikleri kullanır. SOAP durum bilgisi tutabilirken, REST durumsuz bir yapıdadır.

4. Soru: WSDL nedir ve ne için kullanılır?

Cevap: WSDL, Web Services Description Language'ın kısaltmasıdır. Bir web servisinin nasıl kullanılacağını belirleyen bir dökümandır. İstemci, bir SOAP servisini kullanmak için genellikle bu WSDL dosyasına bakar. WSDL, servisin sunduğu yöntemleri, bu yöntemlere gelen ve giden mesajları ve bu mesajların hangi protokol üzerinden iletilip alınacağını belirtir.

5. Soru: SOAP web servislerinin güvenliği nasıl sağlanır?

Cevap: SOAP web servislerinin güvenliği genellikle WS-Security adı verilen bir standartla sağlanır. WS-Security, SOAP mesajlarını güvenli bir şekilde iletmek için çeşitli teknikler ve standartlar sağlar, bunlar arasında verilerin şifrelenmesi ve dijital imzaların kullanılması yer alır.

6. Soru: SOAP'un avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap: SOAP'ın avantajları arasında güçlü güvenlik, standartlaştırılmış protokol, işlem desteği ve durum bilgisi taşıma özelliği bulunur. Dezavantajları ise genellikle daha ağır ve daha karmaşık olması, ve genellikle daha büyük bir bant genişliği gerektirmesidir. Ayrıca, SOAP'un XML tabanlı olması, genellikle işlenmesi ve ayrıştırılması için daha fazla işlem gücü gerektirir.

7. Soru: SOAP isteğinin temel bileşenleri nelerdir?

Cevap: SOAP isteğinin temel bileşenleri zarf (Envelope), başlık (Header) ve gövde (Body)'dir. Envelope, SOAP mesajının dış kısmını oluşturur ve mesajın bir SOAP mesajı olduğunu belirtir. Header, isteğin alıcısına yönelik ek bilgiler içerebilir ve genellikle isteğe bağlıdır. Body ise asıl mesajın ve verilerin taşındığı yerdir.

8. Soru: Web servisleri ve API'ler arasında ne fark vardır?

Cevap: API (Application Programming Interface), bir uygulamanın veya hizmetin diğer uygulamalar veya hizmetler tarafından kullanılmasına olanak sağlayan bir arayüzdür. Web servisleri ise genellikle ağ üzerinden API'lerin kullanılmasını sağlar. Yani, tüm web servisleri bir tür API'dir, ancak tüm API'ler web servisi olmayabilir.

9. Soru: SOAP web servisleri ne tür uygulamalar için uygun olabilir?

Cevap: SOAP web servisleri, genellikle yüksek güvenlik gereksinimleri olan, işlem desteğine ihtiyaç duyan veya durum bilgisini taşıması gereken uygulamalar için uygun olabilir. Bu tür uygulamalar genellikle bankacılık, finans, sağlık hizmetleri gibi sektörlerde bulunur.

10. Soru: "Fault" elementi SOAP'da ne anlama gelir?

Cevap: SOAP mesajında bir "Fault" elementi bulunması, bir hata meydana geldiğini gösterir. Bu element genellikle bir hata kodu, hatanın nerede oluştuğunu belirten bir dize ve hatanın ayrıntılı bir açıklamasını içerir. Fault elementi, bir hata meydana geldiğinde hem sunucu hem de istemci tarafından oluşturulabilir.

11. Soru: UDDI nedir?

Cevap: UDDI, Universal Description, Discovery and Integration'ın kısaltmasıdır. Web servislerinin ve diğer web tabanlı kaynakların bulunmasını ve kullanılmasını sağlayan bir platformdur. UDDI, genellikle bir işletme ve hizmet kayıt defteri şeklinde çalışır, işletmeler ve onların sunduğu servisler hakkında bilgileri listeler.

12. Soru: SOAP ve REST hangi durumlarda kullanılır?

Cevap: SOAP genellikle yüksek güvenlik gerektiren, işlem desteği ihtiyacı olan ve/veya durum bilgisi taşıyan uygulamalar için tercih edilir. Bu tür uygulamalar genellikle bankacılık, finans ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde bulunur. REST, daha hafif, daha basit ve daha ölçeklenebilir olduğu için genellikle modern uygulama geliştirme için tercih edilir ve özellikle web ve mobil uygulamalar için popüler bir seçenektir.

13. Soru: SOAP mesajı nasıl oluşturulur?

Cevap: SOAP mesajı, bir "Envelope" elementi ile başlar ve biter. Bu element, mesajın bir SOAP mesajı olduğunu belirtir. SOAP mesajının "Header" ve "Body" olmak üzere iki ana bölümü vardır. Header bölümü, genellikle isteğe bağlıdır ve genellikle isteğin alıcısı için ek bilgiler içerir. Body bölümü, asıl mesajın ve verilerin taşındığı yerdir.

14. Soru: SOAP'un güvenliği nasıl sağlanır?

Cevap: SOAP, WS-Security gibi standartlar ile güvenliği sağlar. Bu standart, mesaj tabanlı güvenlik sağlar ve mesajın bütünlüğünü, gizliliğini ve kimliğini doğrular. WS-Security, mesajın içeriğini şifreleme ve dijital imzalar kullanarak güvence altına alır.

15. Soru: WSDL dosyasının bileşenleri nelerdir?

Cevap: Bir WSDL dosyası genellikle dört ana bölümden oluşur: Definitions, Types, Message ve Operations. Definitions, WSDL dosyası hakkında genel bilgileri içerir. Types, SOAP mesajlarında kullanılan veri türlerini tanımlar. Message, bir işlemin giriş ve çıkış parametrelerini tanımlar. Operations, sunulan web servisinin gerçekleştirebileceği işlemleri tanımlar.

16. Soru: SOAP'un stateless ve stateful olma özelliği nedir?

Cevap: SOAP protokolünün kendisi stateless'tir, yani her bir SOAP isteği bağımsız olarak işlenir ve bir önceki veya sonraki isteklerle bağlantısı yoktur. Ancak SOAP, WS-* standartlarının bir parçası olarak durum bilgisi taşıma yeteneğine sahip olabilir. Bu, bir dizi isteği birbirine bağlayarak daha karmaşık işlemleri gerçekleştirebilen stateful servislerin oluşturulmasını sağlar.

17. Soru: SOAP'un XML tabanlı olmasının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap: SOAP'un XML tabanlı olmasının avantajlarından biri, platformlar ve programlama dilleri arasında taşınabilirliktir. XML, hem insanlar hem de makineler tarafından okunabilen bir veri biçimi olduğu için, farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmayı kolaylaştırır. Dezavantajlarından biri, XML'in genellikle daha ağır bir veri biçimi olması ve işlenmesi için daha fazla işlem gücü gerektirmesidir. Ayrıca, XML dosyaları genellikle aynı veriyi taşıyan JSON dosyalarından daha büyüktür, bu da daha fazla bant genişliği kullanılması anlamına gelir.

18. Soru: SOAP protokolünün hangi katmanlarda çalıştığını açıklayabilir misiniz?

Cevap: SOAP, ağı genellikle uygulama katmanında çalışır. Ancak SOAP'un transport bağımsızlığı, HTTP, SMTP, FTP veya daha başka birçok protokolü kullanarak ağın farklı katmanlarında da çalışmasına izin verir.

19. Soru: SOAP'un WS- standartlarından hangilerini kullanabileceğini belirtebilir misiniz?*

Cevap: SOAP, bir dizi WS-* standartını destekler. Bunlar arasında WS-Security (güvenlik için), WS-ReliableMessaging (güvenilir mesajlaşma için), WS-AtomicTransaction (işlem desteği için) ve WS-Addressing (adresleme ve yönlendirme için) gibi standartlar bulunur.

20. Soru: SOAP servislerinde hata yönetimi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap: SOAP servislerinde hata yönetimi, genellikle Fault elementi aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir hata meydana geldiğinde, SOAP servisi bir Fault elementi içeren bir SOAP mesajı oluşturur. Bu Fault elementi, hatanın nedenini, nerede meydana geldiğini ve genellikle hatanın ayrıntılı bir açıklamasını içerir.

21. Soru: SOAP mesajları nasıl hata yönetimini destekler?

Cevap: SOAP mesajları, bir "Fault" elementi ile hata yönetimini destekler. Bu element, bir hata durumunda gerekli bilgileri taşır: hatanın nedeni, hata hakkında bir mesaj ve hata ile ilgili daha fazla bilgi sağlayabilecek isteğe bağlı detaylar. Fault elementi, hem istemci hem de sunucu tarafında hataların belirlenmesi ve ele alınması için kullanılır.

22. Soru: SOAP'un HTTP dışında hangi protokollerle kullanılabileceğini belirtebilir misiniz?

Cevap: SOAP, platform ve protokol bağımsızdır, bu nedenle HTTP dışında birçok protokolle kullanılabilir. Bu protokoller SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), ve hatta daha düşük seviye ağ protokolleri gibi TCP veya UDP'yi içerebilir.

23. Soru: WS-Security nedir ve ne amaçla kullanılır?

Cevap: WS-Security, web servislerinin güvenliğini sağlamak için bir dizi protokol ve standarttan oluşan bir genişletmedir. WS-Security, mesajların gizliliğini, bütünlüğünü ve kimliğini korumak için kullanılır. Bu, mesajların içeriğinin şifrelenmesi ve dijital imzaların kullanılması yoluyla gerçekleştirilir.

24. Soru: SOAP ve REST hangi durumlarda kullanılır?

Cevap: SOAP genellikle yüksek güvenlik gereksinimleri olan, işlem desteğine ihtiyaç duyan veya durum bilgisi taşıması gereken uygulamalar için tercih edilir. Bu tür uygulamalar genellikle bankacılık, finans ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde bulunur. REST, genellikle daha basit, daha hafif ve daha ölçeklenebilir olduğu için genellikle modern web ve mobil uygulama geliştirmede tercih edilir.

25. Soru: SOAP'un XML tabanlı olmasının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap: SOAP'un XML tabanlı olmasının avantajlarından biri, platformlar ve programlama dilleri arasında taşınabilirliktir. XML, hem insanlar hem de makineler tarafından okunabilen bir veri biçimi olduğu için, farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmayı kolaylaştırır. Dezavantajlarından biri, XML'in genellikle daha ağır bir veri biçimi olması ve işlenmesi için daha fazla işlem gücü gerektirmesidir. Ayrıca, XML dosyaları genellikle aynı veriyi taşıyan JSON dosyalarından daha büyüktür.Örnek bir soap java stub kodu 
ChatGPT
Aşağıda, basit bir SOAP web servisi için Java'da oluşturulmuş bir stub örneği bulunmaktadır. Bu örnekte, bir "HelloWorld" SOAP servisini modellemekteyiz:

package com.example.helloworld;

import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebService;
import javax.jws.soap.SOAPBinding;

@WebService
@SOAPBinding(style = SOAPBinding.Style.RPC)
public interface HelloWorld {

    @WebMethod
    String getHelloWorldAsString(String name);
}
Bu örnekte, HelloWorld adında bir web servisi oluşturduk ve bu servisin bir metodu var: getHelloWorldAsString. Bu metod, bir isim alır ve bir String döndürür.

Bir sonraki adım, bu interfacenin bir uygulamasını oluşturmaktır:


package com.example.helloworld;

import javax.jws.WebService;

@WebService(endpointInterface = "com.example.helloworld.HelloWorld")
public class HelloWorldImpl implements HelloWorld {

    @Override
    public String getHelloWorldAsString(String name) {
        return "Hello World JAX-WS " + name;
    }
}
Bu örnekte, HelloWorldImpl adında bir sınıf oluşturduk ve HelloWorld interfaceni uyguladık. getHelloWorldAsString metodunu da uyguladık, burada gelen isme "Hello World JAX-WS" ekleyerek bir String döndürdük.

Lütfen kodunuzda gerçek dünya uygulamalarınız için uygun olan paket adları, sınıf adları ve metod isimlerini kullanmayı unutmayın.

Son olarak, SOAP tabanlı web servislerini oluşturmak için genellikle bir SOAP framework (Apache CXF, Apache Axis2, JAX-WS gibi) kullanmanız gerekir. Bu frameworkler, size WSDL belgelerini otomatik olarak oluşturma ve istemci tarafında stub'ları oluşturma gibi işlemleri kolaylaştırır.

istemci tarafındaki bu örneğin java stub kodu

İstemci tarafındaki kod, genellikle sunucu tarafından sağlanan WSDL belgesine dayanarak otomatik olarak oluşturulur. Bu kod, Java'da bir SOAP web servisini çağırmak için kullanılır.

Bir JAX-WS örneği olarak, yukarıdaki HelloWorld servisi için oluşturulmuş bir istemci kodunu düşünelim. İlk olarak, sunucu tarafından sağlanan WSDL belgesine dayanarak gerekli sınıfları oluşturmanız gerekir. Bu genellikle wsimport aracıyla yapılır.

bash
Copy code
wsimport -keep -p com.example.helloworld.client http://localhost:9999/ws/hello?wsdl
Bu komut, belirtilen paket içinde gerekli Java sınıflarını oluşturur. -keep seçeneği, oluşturulan Java dosyalarını saklar. URL, WSDL belgesinin konumunu belirtir.

Daha sonra, oluşturulan sınıfları kullanarak servisi çağırabiliriz:


package com.example.helloworld.client;

import java.net.URL;
import javax.xml.namespace.QName;
import javax.xml.ws.Service;

public class HelloWorldClient {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        URL url = new URL("http://localhost:9999/ws/hello?wsdl");

        QName qname = new QName("http://helloworld.example.com/", "HelloWorldImplService");

        Service service = Service.create(url, qname);

        HelloWorld hello = service.getPort(HelloWorld.class);

        System.out.println(hello.getHelloWorldAsString("Test"));

    }

}
Bu örnekte, öncelikle WSDL belgesinin URL'ini ve QName'ini belirttik. Daha sonra Service.create() metodunu kullanarak bir Service nesnesi oluşturduk. Bu Service nesnesi üzerinden getPort() metodunu kullanarak HelloWorld servisine bir referans elde ettik. Son olarak, bu referans üzerinden servisin metodunu çağırdık.

Bu örnekteki URL ve QName değerleri, servis ve WSDL belgenizin ayrıntılarına bağlı olarak değişecektir. Ayrıca, bu kodun çalışabilmesi için uygun bir SOAP web servisinin belirtilen URL'de çalışıyor olması gerekir.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo