Outbox Pattern etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Outbox Pattern etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Outbox pattern nedir? Saga pattern ile ilişkisi nedir? Event relay hizmeti nedir ve örnek senaryo ile nasıl uygulanır. SSS ve Cevapları

 Outbox pattern nedir?"Outbox pattern" terimi genellikle yazılım mühendisliği ve özellikle mikro hizmetler mimarisi bağlamında kullanılır. Bu terim, bir hizmetin durum değişikliklerini bir "outbox" tablosuna yazdığı ve ardından bir ayrı arka plan işlemi veya hizmetin bu değişiklikleri okuyup diğer hizmetlere ilettiği bir deseni ifade eder.


Bu desen genellikle dağıtılmış sistemlerde, özellikle de veri tutarlılığını sağlama ihtiyacı olan durumlarda kullanılır. Örneğin, bir hizmetin bir işlemi tamamladığını ve diğer hizmetlerin bu işlem hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini düşünün. Ancak, bu hizmetlerin her biri farklı veritabanlarına sahip olabilir ve bu nedenle doğrudan birbirleriyle iletişim kuramazlar. Bu durumda, ilk hizmet durum değişikliğini bir "outbox" tablosuna yazar ve ardından bir arka plan işlemi bu değişiklikleri okur ve diğer hizmetlere iletir.


Bu desen, dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamak için kullanılan bir dizi teknikten biridir. Diğer teknikler arasında iki aşamalı commit, saga deseni ve event sourcing bulunur.


Asenkron iletişim iki micorservice arasında outbox pattern ile, ilk microservice'de oluşabilecek bir hatada transaction yönetimi nasıl yaparım? Transaction rollback işlemi nasıl gerçekleşir?


Outbox pattern, bir mikro hizmetin durum değişikliklerini bir "outbox" tablosuna yazdığı ve ardından bir ayrı arka plan işlemi veya hizmetin bu değişiklikleri okuyup diğer hizmetlere ilettiği bir deseni ifade eder. Bu desen, genellikle dağıtılmış sistemlerde, özellikle de veri tutarlılığını sağlama ihtiyacı olan durumlarda kullanılır.


Bir mikro hizmette bir hata oluştuğunda ve bir işlem geri alınması gerektiğinde, genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:


İlk mikro hizmet, işlemi gerçekleştirirken bir hata oluştuğunda, bu durumu bir hata durumu olarak "outbox" tablosuna yazar. Bu, genellikle işlemin başarısız olduğunu ve geri alınması gerektiğini belirten bir durum veya hata kodu ile yapılır.


Arka plan işlemi veya hizmet, "outbox" tablosunu düzenli olarak kontrol eder ve yeni durum değişikliklerini okur. Bir hata durumu tespit ettiğinde, bu durumu ilgili diğer mikro hizmetlere iletir.


Diğer mikro hizmetler, hata durumunu alır ve kendi işlemlerini geri alır. Bu, genellikle işlemin başarısız olduğunu ve geri alınması gerektiğini belirten bir durum veya hata kodu ile yapılır.


Bu süreç, genellikle "Saga" deseni olarak bilinen daha geniş bir sürecin parçasıdır. Saga deseni, bir işlemi birden çok hizmet arasında dağıtmak için kullanılır. Her hizmet, işlemin bir parçasını gerçekleştirir ve başarısız olursa, tüm işlemi geri almak için bir dizi geri alma işlemi tetiklenir.


Bu süreç, dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamak için kullanılan bir dizi teknikten biridir. Diğer teknikler arasında iki aşamalı commit, event sourcing ve outbox pattern bulunur.


Bu sürece detaylı örnek bir senaryo verir misin?


Tabii ki, bir online alışveriş uygulaması üzerinden bir örnek verelim:


Kullanıcı, bir ürün satın almak için bir sipariş verir. Sipariş hizmeti, siparişi işler ve bir sipariş oluşturur. Bu sipariş oluşturma işlemi bir veritabanı işlemi olarak gerçekleştirilir ve bu işlem sırasında, sipariş hizmeti ayrıca bir "outbox" tablosuna bir mesaj ekler. Bu mesaj, siparişin oluşturulduğunu ve stok hizmetinin ürün stoklarını güncellemesi gerektiğini belirtir.


Sipariş hizmeti, işlemi başarıyla tamamlar ve veritabanı işlemi commit edilir. Bu, hem siparişi hem de outbox mesajını aynı veritabanına yazar.


Bir event relay hizmeti (veya bir arka plan işlemi), düzenli olarak sipariş hizmetinin outbox tablosunu kontrol eder. Yeni bir mesaj bulduğunda, bu mesajı okur ve bir mesaj kuyruğuna (örneğin, RabbitMQ veya Kafka gibi bir mesajlaşma sistemi) ekler.


Stok hizmeti, mesaj kuyruğunu dinler ve yeni bir mesaj geldiğinde, ürün stoklarını günceller.


Ancak, stok hizmeti, stokları güncellerken bir hata oluştuğunda, bu durumu kendi outbox tablosuna bir hata mesajı olarak yazar.


Event relay hizmeti, stok hizmetinin outbox tablosunu kontrol eder ve hata mesajını bulur. Bu mesajı okur ve sipariş hizmetine geri gönderir.


Sipariş hizmeti, hata mesajını alır ve orijinal siparişi iptal eder. Bu, genellikle siparişin durumunu "İptal Edildi" olarak güncellemek ve kullanıcıya bir bildirim göndermek anlamına gelir.


Bu örnekte, her hizmetin kendi veritabanı işlemlerini ve durum değişikliklerini yönettiğini ve hizmetler arasındaki iletişimin asenkron olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, bir hizmette bir hata oluştuğunda, bu hatanın diğer hizmetlere iletilmesi ve gerekli geri alma işlemlerinin tetiklenmesi için outbox pattern'ın nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Bu, dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamak için etkili bir yöntemdir.


Event relay hizmeti, stok hizmetinin outbox tablosunu kontrol eder ve hata mesajını bulur. Bu mesajı okur ve sipariş hizmetine geri gönderir demiştin. İki sorum var, event relay hizmeti bir scheduling job olarak mı çalışır? Outbox tablosundaki kaydın tekrar işlenmesini engellemek için ne yapılır?

ChatGPT

Event Relay Hizmeti: Evet, genellikle bir scheduling job veya arka plan işlemi olarak çalışır. Bu hizmet, belirli bir aralıkla veya belirli bir tetikleyiciye yanıt olarak outbox tablolarını kontrol eder. Bu, genellikle bir cron job, bir zamanlanmış görev veya bir event-driven işlem olarak gerçekleştirilir. Bu hizmetin amacı, outbox tablosundaki yeni mesajları okumak ve bu mesajları ilgili hizmetlere iletmektir.


Outbox Tablosundaki Kaydın Tekrar İşlenmesini Engellemek: Outbox tablosundaki bir kaydın tekrar işlenmesini engellemek için genellikle bir "işlenmiş" veya "gönderildi" durumu kullanılır. Event relay hizmeti, bir mesajı okuduğunda ve ilgili hizmete ilettiğinde, bu mesajın durumunu "işlenmiş" veya "gönderildi" olarak günceller. Bu, hizmetin aynı mesajı tekrar işlememesini sağlar.


Alternatif olarak, bazı durumlarda, event relay hizmeti bir mesajı başarıyla işledikten sonra bu mesajı outbox tablosundan tamamen silebilir. Ancak, bu yaklaşım, mesajın işlenme durumunu izlemek veya hata ayıklamak için mesaj geçmişini saklama yeteneğini sınırlar.


Bu iki yaklaşım, outbox pattern'ın bir parçası olarak genellikle kullanılır ve dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamak için etkili bir yöntemdir.


Sipariş hizmeti, hata mesajını alır ve orijinal siparişi iptal eder dedin. Hangi siparişi sileceğini mesajdan nasıl anlar?

ChatGPT

Sipariş hizmeti, hangi siparişi iptal etmesi gerektiğini belirlemek için genellikle mesajın içindeki bilgileri kullanır. Bu bilgi genellikle siparişin benzersiz bir tanımlayıcısıdır (örneğin, bir sipariş ID'si).


Bir hizmet, bir durum değişikliğini outbox tablosuna yazdığında, genellikle bu değişikliğin hangi işlem veya veri öğesiyle ilgili olduğunu belirten bazı bilgiler ekler. Bu, genellikle bir işlem ID'si, bir sipariş ID'si veya benzeri bir tanımlayıcıdır. Bu tanımlayıcı, mesajın alındığı hizmetin hangi işlemi veya veri öğesini güncellemesi veya geri alması gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.


Örneğin, stok hizmeti bir hata oluştuğunda ve bu hatayı outbox tablosuna yazar, genellikle hangi siparişin stok güncellemesinin başarısız olduğunu belirten bir sipariş ID'si ekler. Event relay hizmeti bu hata mesajını okur ve sipariş hizmetine iletir. Sipariş hizmeti, mesajı alır ve sipariş ID'sini kullanarak hangi siparişi iptal etmesi gerektiğini belirler.


Outbox pattern SSS ve Cevapları

1. Outbox pattern nedir?


Outbox pattern, bir mikro hizmetin durum değişikliklerini bir "outbox" tablosuna yazdığı ve ardından bir ayrı arka plan işlemi veya hizmetin bu değişiklikleri okuyup diğer hizmetlere ilettiği bir deseni ifade eder. Bu desen genellikle dağıtılmış sistemlerde, özellikle de veri tutarlılığını sağlama ihtiyacı olan durumlarda kullanılır.


2. Outbox pattern neden kullanılır?


Outbox pattern, dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamak için kullanılır. Bir hizmetin bir işlemi tamamladığını ve diğer hizmetlerin bu işlem hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini düşünün. Ancak, bu hizmetlerin her biri farklı veritabanlarına sahip olabilir ve bu nedenle doğrudan birbirleriyle iletişim kuramazlar. Bu durumda, ilk hizmet durum değişikliğini bir "outbox" tablosuna yazar ve ardından bir arka plan işlemi bu değişiklikleri okur ve diğer hizmetlere iletir.


3. Outbox pattern nasıl çalışır?


Bir mikro hizmet, bir işlemi gerçekleştirirken durum değişikliğini bir "outbox" tablosuna yazar. Ardından, bir event relay hizmeti veya arka plan işlemi düzenli olarak bu outbox tablosunu kontrol eder ve yeni durum değişikliklerini okur. Bu durum değişiklikleri, ilgili diğer mikro hizmetlere iletilir.


4. Outbox pattern'da bir hata oluştuğunda ne olur?


Bir hizmette bir hata oluştuğunda, bu durumu bir hata durumu olarak "outbox" tablosuna yazar. Event relay hizmeti, bu hata durumunu okur ve ilgili diğer hizmetlere iletir. Bu hizmetler, hata durumunu alır ve kendi işlemlerini geri alır.


5. Outbox pattern'da tekrar işlemeyi nasıl engellerim?


Outbox pattern'da tekrar işlemeyi engellemek için genellikle bir "işlenmiş" veya "gönderildi" durumu kullanılır. Event relay hizmeti, bir mesajı okuduğunda ve ilgili hizmete ilettiğinde, bu mesajın durumunu "işlenmiş" veya "gönderildi" olarak günceller. Bu, hizmetin aynı mesajı tekrar işlememesini sağlar.


6. Outbox pattern'da hangi işlemi geri alacağımı nasıl belirlerim?


Bir hizmet, bir durum değişikliğini outbox tablosuna yazdığında, genellikle bu değişikliğin hangi işlem veya veri öğesiyle ilgili olduğunu belirten bazı bilgiler ekler. Bu, genellikle bir işlem ID'si, bir sipariş ID'si veya benzeri bir tanımlayıcıdır. Bu tanımlayıcı, mesajın alındığı hizmetin hangi işlemi veya veri öğesini güncellemesi veya geri alması gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.


7. Outbox pattern'ın avantajları nelerdir?


Veri tutarlılığı: Outbox pattern, dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlar. Bir hizmetin durum değişiklikleri, diğer hizmetlere güvenli ve tutarlı bir şekilde iletilir.


Hata yönetimi: Bir hizmette bir hata oluştuğunda, bu hata durumu outbox tablosuna yazılır ve diğer hizmetlere iletilir. Bu, hataların hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve gerekli geri alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.


İzlenebilirlik: Outbox pattern, hizmetler arasındaki iletişimin izlenebilir olmasını sağlar. Her durum değişikliği, outbox tablosuna yazılır ve bu tablo, durum değişikliklerinin bir kaydını sağlar.


8. Outbox pattern'ın dezavantajları nelerdir?


Ekstra karmaşıklık: Outbox pattern'ın uygulanması, ekstra bir karmaşıklık katmanı ekler. Hizmetlerin durum değişikliklerini outbox tablosuna yazması ve bu tablonun düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.


Performans maliyeti: Outbox pattern, hizmetlerin durum değişikliklerini outbox tablosuna yazması ve bu tablonun düzenli olarak kontrol edilmesi nedeniyle ekstra bir performans maliyeti getirebilir.


9. Outbox pattern ne zaman kullanılır?


Outbox pattern, genellikle dağıtılmış sistemlerde ve özellikle de veri tutarlılığının önemli olduğu durumlarda kullanılır. Bu, genellikle mikro hizmetler mimarisi gibi durumlarda geçerlidir, burada birçok farklı hizmet birbiriyle iletişim kurar ve durum değişikliklerini birbirleriyle senkronize etmeleri gerekir.


10. Outbox pattern ve Saga pattern arasındaki fark nedir?


Outbox pattern ve Saga pattern, her ikisi de dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamak için kullanılan tekniklerdir. Ancak, Saga pattern daha geniş bir süreci ifade eder ve genellikle bir işlemi birden çok hizmet arasında dağıtmak için kullanılır. Her hizmet, işlemin bir parçasını gerçekleştirir ve başarısız olursa, tüm işlemi geri almak için bir dizi geri alma işlemi tetiklenir. Outbox pattern ise bu sürecin bir parçası olabilir ve durum değişikliklerinin hizmetler arasında güvenli ve tutarlı bir şekilde iletilmesini sağlar.


Outbox pattern ve Saga pattern arasındaki fark nedir? Bunu daha detaylı ve örnek bir senaryo ile açıklar mısın?

Outbox pattern ve Saga pattern, her ikisi de dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamak için kullanılan tekniklerdir ancak farklı amaçlarla ve farklı durumlarda kullanılırlar.


Outbox Pattern: Outbox pattern, bir mikro hizmetin durum değişikliklerini bir "outbox" tablosuna yazdığı ve ardından bir ayrı arka plan işlemi veya hizmetin bu değişiklikleri okuyup diğer hizmetlere ilettiği bir deseni ifade eder. Bu desen genellikle dağıtılmış sistemlerde, özellikle de veri tutarlılığını sağlama ihtiyacı olan durumlarda kullanılır.


Örneğin, bir e-ticaret uygulamasında bir sipariş verildiğinde, sipariş hizmeti siparişi oluşturur ve bu siparişi bir "outbox" tablosuna yazar. Ardından, bir event relay hizmeti bu outbox tablosunu kontrol eder ve yeni siparişi okur. Bu siparişi stok hizmetine iletir, böylece stok hizmeti stok durumunu güncelleyebilir.


Saga Pattern: Saga pattern, bir işlemi birden çok hizmet arasında dağıtmak için kullanılır. Her hizmet, işlemin bir parçasını gerçekleştirir ve başarısız olursa, tüm işlemi geri almak için bir dizi geri alma işlemi tetiklenir.


Aynı e-ticaret uygulamasında, bir kullanıcı bir sipariş verdiğinde, bu siparişin işlenmesi birkaç farklı hizmeti içerebilir: siparişi oluşturan sipariş hizmeti, stok durumunu güncelleyen stok hizmeti ve kullanıcıya bir onay e-postası gönderen bildirim hizmeti. Bu hizmetlerin her biri, işlemin bir parçasını gerçekleştirir. Ancak, herhangi bir hizmette bir hata oluşursa, tüm işlemi geri almak için bir dizi geri alma işlemi tetiklenir. Örneğin, stok hizmeti stok durumunu güncelleyemezse, sipariş hizmeti siparişi iptal eder ve bildirim hizmeti kullanıcıya bir hata bildirimi gönderir.


Bu iki desen, birlikte kullanıldığında dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamak için çok etkili olabilir. Outbox pattern, hizmetler arasındaki durum değişikliklerinin güvenli ve tutarlı bir şekilde iletilmesini sağlarken, Saga pattern, bir işlemin birden çok hizmet arasında nasıl dağıtılacağını ve bir hata durumunda ne yapılacağını belirler.


Outbox pattern ve Saga pattern arasındaki fark nedir? Daha basit anlatır mısın?

Özür dilerim, belki de daha basit bir açıklama ile bu iki deseni ayırt etmek daha kolay olabilir.


Outbox Pattern: Bu desen, bir mikro hizmetin durum değişikliklerini bir "outbox" tablosuna yazdığı ve ardından bir ayrı arka plan işlemi veya hizmetin bu değişiklikleri okuyup diğer hizmetlere ilettiği bir deseni ifade eder. Bu, genellikle dağıtılmış sistemlerde, özellikle de veri tutarlılığını sağlama ihtiyacı olan durumlarda kullanılır. Yani, Outbox pattern, bir hizmetin diğer hizmetlere güvenli ve tutarlı bir şekilde durum değişikliklerini bildirmesini sağlar.


Saga Pattern: Saga pattern, bir işlemi birden çok hizmet arasında dağıtmak için kullanılır. Her hizmet, işlemin bir parçasını gerçekleştirir ve başarısız olursa, tüm işlemi geri almak için bir dizi geri alma işlemi tetiklenir. Yani, Saga pattern, bir işlemin birden çok hizmet arasında nasıl dağıtılacağını ve bir hata durumunda ne yapılacağını belirler.


Örneğin, bir online alışveriş uygulamasında bir kullanıcı bir ürün satın almak istediğinde:


Outbox pattern, sipariş hizmetinin siparişi oluşturduktan sonra bu bilgiyi bir "outbox" tablosuna yazmasını ve ardından bir event relay hizmetinin bu bilgiyi okuyup stok hizmetine ilettiğini belirtir. Bu, stok hizmetinin stok durumunu güncellemesini sağlar.


Saga pattern ise, sipariş hizmetinin siparişi oluşturmasını, stok hizmetinin stok durumunu güncellemesini ve ödeme hizmetinin ödemeyi işlemesini belirtir. Eğer bu adımlardan herhangi birinde bir hata oluşursa, saga pattern tüm işlemi geri almak için bir dizi geri alma işlemi tetikler. Örneğin, stok hizmeti stok durumunu güncelleyemezse, sipariş hizmeti siparişi iptal eder.


Bu iki desen, birlikte kullanıldığında dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamak için çok etkili olabilir. Outbox pattern, hizmetler arasındaki durum değişikliklerinin güvenli ve tutarlı bir şekilde iletilmesini sağlarken, Saga pattern, bir işlemin birden çok hizmet arasında nasıl dağıtılacağını ve bir hata durumunda ne yapılacağını belirler.


Outbox pattern'ı saga pattern'ı uygulamak için de kullanabilirim değil mi?

Evet, doğru. Outbox pattern ve Saga pattern birbirlerini tamamlayıcı şekilde çalışabilirler ve genellikle birlikte kullanılırlar.


Saga pattern, bir işlemi birden çok hizmet arasında dağıtmak için kullanılır. Her hizmet, işlemin bir parçasını gerçekleştirir ve başarısız olursa, tüm işlemi geri almak için bir dizi geri alma işlemi tetiklenir. Ancak, bu hizmetlerin birbirleriyle iletişim kurabilmesi ve durum değişikliklerini birbirlerine bildirebilmesi için bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. İşte burada Outbox pattern devreye girer.


Outbox pattern, bir hizmetin durum değişikliklerini bir "outbox" tablosuna yazmasını ve ardından bir event relay hizmetinin bu değişiklikleri okuyup diğer hizmetlere ilettiğini belirtir. Bu, hizmetlerin birbirleriyle güvenli ve tutarlı bir şekilde iletişim kurmasını sağlar.


Örneğin, bir online alışveriş uygulamasında bir kullanıcı bir ürün satın almak istediğinde, Saga pattern sipariş hizmetinin siparişi oluşturmasını, stok hizmetinin stok durumunu güncellemesini ve ödeme hizmetinin ödemeyi işlemesini belirtir. Eğer bu adımlardan herhangi birinde bir hata oluşursa, saga pattern tüm işlemi geri almak için bir dizi geri alma işlemi tetikler. Bu süreç boyunca, hizmetler arasındaki durum değişikliklerinin güvenli ve tutarlı bir şekilde iletilmesi için Outbox pattern kullanılır.


Event relay hizmeti'ni sürekli çalıştırmak performans kaybına sebep olmaz mı? Burada izlemem gereken politika nedir? Ne sıklıkla çalıştırmalıyım? 


Event relay hizmetinin performans üzerindeki etkisi, çeşitli faktörlere bağlıdır, bu nedenle en iyi yaklaşım genellikle uygulamanın özel gereksinimlerine ve kısıtlamalarına bağlıdır.


Event relay hizmeti, outbox tablolarını düzenli olarak kontrol eder ve yeni durum değişikliklerini okur. Bu işlem, veritabanı sorguları gerektirir ve bu da belirli bir performans maliyeti ile gelir. Ancak, bu maliyet genellikle dağıtılmış sistemlerde veri tutarlılığını sağlamanın bir maliyeti olarak kabul edilir.


Event relay hizmetinin ne sıklıkla çalıştırılacağına gelince, bu genellikle uygulamanın özel gereksinimlerine bağlıdır. Eğer durum değişikliklerinin hızlı bir şekilde iletilmesi gerekiyorsa, event relay hizmeti daha sık çalıştırılabilir. Ancak, bu, daha fazla veritabanı sorgusu anlamına gelir ve bu da performans üzerinde bir etkisi olabilir.


Bir diğer yaklaşım, event relay hizmetinin sadece belirli bir tetikleyiciye yanıt olarak çalıştırılmasıdır. Örneğin, bir hizmet bir durum değişikliğini outbox tablosuna yazdığında, bu bir event relay hizmetini tetikleyebilir. Bu, event relay hizmetinin sadece gerektiğinde çalıştırılmasını sağlar, bu da performans üzerinde daha az etkisi olabilir.


Sonuç olarak, event relay hizmetinin ne sıklıkla çalıştırılacağına karar verirken, uygulamanın gereksinimlerini ve performans etkisini dikkate almak önemlidir. Bu, genellikle bir dengeleme eylemi gerektirir ve en iyi yaklaşım genellikle uygulamanın özel gereksinimlerine ve kısıtlamalarına bağlıdır.

Rastgele İçerik

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo