dynomodb etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
dynomodb etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Amazon DynamoDB nedir? AWS Lamda Java DynomoDB örneği. SSS ve Cevapları

Amazon DynamoDB nedir?


Amazon DynamoDB, Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan tamamen yönetilen bir NoSQL veritabanı hizmetidir. Yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve sıfır yönetim gerektiren bu hizmet, uygulamalarınızın veritabanı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.


DynamoDB, anahtar-değer ve belge veritabanı modellerini destekler ve internet ölçeğinde uygulamalar için hızlı ve öngörülebilir performans sunar. Ayrıca, DynamoDB, otomatik trafik ölçeklendirme, veri yedekleme ve geri yükleme, in-memory caching ve veri güvenliği gibi bir dizi özellik sunar.


DynamoDB'nin en önemli özelliklerinden biri, yüksek trafikli uygulamaların ve büyük veri setlerinin gerektirdiği yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik ve performanstır. Bu, uygulamanızın kullanıcı tabanı büyüdükçe veya veri ihtiyaçları değiştikçe DynamoDB'nin otomatik olarak ölçeklendirilmesini sağlar.


DynamoDB, mobil, web, oyun, ad tech, IoT ve diğer birçok uygulama türünde kullanılabilir. Ayrıca, AWS Lambda ile entegrasyon, gerçek zamanlı tetikleyiciler ve veri dönüştürme yetenekleri sunar.

DynamoDB'nin bir diğer önemli özelliği de, verilerinizi üç ayrı coğrafi konumda otomatik olarak çoğaltma yeteneğidir. Bu, veri dayanıklılığını ve kullanılabilirliğini artırır ve ayrıca veri kaybı riskini azaltır.


DynamoDB'nin bir diğer özelliği de, verilerinizi okuma ve yazma işlemleri için farklı kapasitelerle ölçeklendirebilme yeteneğidir. Bu, uygulamanızın ihtiyaçlarına göre veritabanınızın performansını ve maliyetini optimize etmenizi sağlar.


DynamoDB'nin bir diğer önemli özelliği de, AWS Management Console, AWS Command Line Interface (CLI), ve AWS SDK'ları (Software Development Kits) gibi araçlarla kolayca erişilebilir ve yönetilebilir olmasıdır. Bu araçlar, veritabanınızı oluşturmanızı, sorgulamanızı, güncellemenizi ve silmenizi sağlar.


DynamoDB'nin bir diğer özelliği de, AWS Lambda ile entegrasyon yeteneğidir. Bu, veritabanınızda belirli olayların gerçekleşmesi durumunda otomatik olarak kod çalıştırmanızı sağlar. Örneğin, bir veri öğesinin eklenmesi veya güncellenmesi durumunda bir Lambda fonksiyonunu tetikleyebilirsiniz.


Son olarak, DynamoDB, veri güvenliğini sağlamak için bir dizi özellik sunar. Bu özellikler arasında, verilerin transit ve dinlenme sırasında şifrelenmesi, kimlik doğrulama ve erişim kontrolü, ve ayrıca ayrıntılı denetim kayıtları bulunur. Bu özellikler, verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olur.


User

Örnek bir senaryo ile AWS Lamda Java DynomoDB örneği verir misin?Elbette, aşağıda bir AWS Lambda Java fonksiyonu örneğini bulabilirsiniz. Bu örnekte, bir DynamoDB tablosundan veri alıyoruz.


java

Copy code

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;


import java.util.HashMap;

import java.util.Map;


public class LambdaFunctionHandler implements RequestHandler<Object, String> {


    private static final String DYNAMODB_TABLE_NAME = "YourTableName";

    private static final String PRIMARY_KEY_NAME = "YourPrimaryKey";


    @Override

    public String handleRequest(Object input, Context context) {

        context.getLogger().log("Input: " + input);


        AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();

        Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<>();

        key.put(PRIMARY_KEY_NAME, new AttributeValue().withS(input.toString()));


        GetItemRequest request = new GetItemRequest()

                .withTableName(DYNAMODB_TABLE_NAME)

                .withKey(key);


        try {

            GetItemResult result = client.getItem(request);

            if (result.getItem() != null) {

                // Item found

                String resultItem = result.getItem().toString();

                context.getLogger().log("Result: " + resultItem);

                return resultItem;

            } else {

                // Item not found

                String message = "Item not found.";

                context.getLogger().log(message);

                return message;

            }

        } catch (Exception e) {

            // Handle exception

            context.getLogger().log(e.getMessage());

            throw e;

        }

    }

}

Bu örnekte, bir AWS Lambda Java fonksiyonu, belirli bir anahtarla bir DynamoDB tablosundan bir öğeyi alır. Bu kod parçacığı, bir AWS Lambda Java fonksiyonunun nasıl yazılacağını gösterir, ancak gerçek dünya uygulamalarında, hata işleme ve diğer özellikler eklemek gerekebilir.


Bu kodu çalıştırmadan önce, DYNAMODB_TABLE_NAME ve PRIMARY_KEY_NAME değerlerini kendi DynamoDB tablonuzun adı ve anahtar adıyla değiştirmeniz gerektiğini unutmayın. Ayrıca, bu kodun AWS Lambda'da çalışabilmesi için, Lambda fonksiyonunun DynamoDB tablosuna erişim izni olması gerektiğini unutmayın. Bu izinler, AWS IAM (Identity and Access Management) aracılığıyla ayarlanabilir.


SSS ve Cevapları

1. Amazon DynamoDB nedir?

DynamoDB, her ölçekte hızlı ve esnek bir NoSQL veritabanı hizmetidir. DynamoDB, müşterilerin dağıtık veritabanlarının işletilmesi ve ölçeklendirilmesi konusundaki idari yükleri AWS'ye devretmelerini sağlar, böylece donanım provizyonu, kurulum ve yapılandırma, verimlilik kapasitesi planlama, replikasyon, yazılım yamaları veya küme ölçeklendirme konularında endişelenmelerine gerek kalmaz.


2. DynamoDB benim adıma ne yönetir?

DynamoDB, veritabanı yazılımını ve çalıştırmak için gereken donanımı yönetme konusundaki ana engellerden birini ortadan kaldırır. Birkaç dakika içinde bir NoSQL veritabanı dağıtabilirsiniz. DynamoDB, iş yükü taleplerini karşılamak için otomatik olarak verimlilik kapasitesini ölçeklendirir ve tablo boyutunuz büyüdükçe verilerinizi bölümlere ve yeniden bölümlere ayırır. Ayrıca, DynamoDB verilerinizi bir AWS Bölgesindeki üç tesise senkronize bir şekilde replike eder, böylece yüksek kullanılabilirlik ve veri dayanıklılığı sağlar.


3. DynamoDB'nin tutarlılık modeli nedir?

DynamoDB'den veri okurken, kullanıcılar okumanın sonunda tutarlı olup olmayacağını belirtebilirler. Sonunda tutarlı okumalar (varsayılan), okuma verimliliğinizi en üst düzeye çıkarır. Ancak, sonunda tutarlı bir okuma, yakın zamanda tamamlanan bir yazmanın sonuçlarını yansıtmayabilir. Tüm veri kopyaları genellikle bir saniye içinde tutarlı hale gelir. Kısa bir süre sonra bir okumayı tekrarlamak, güncellenmiş verileri döndürmelidir.


4. DynamoDB hangi tür sorgu işlevselliğini destekler?

DynamoDB, kullanıcı tanımlı bir birincil anahtar kullanarak GET/PUT işlemlerini destekler. Birincil anahtar, bir tablodaki öğeler için tek gereken özelliktir. Bir tablo oluştururken birincil anahtarı belirlersiniz ve bu, her öğeyi benzersiz bir şekilde tanımlar. DynamoDB ayrıca, global ikincil indeksler ve yerel ikincil indeksler kullanarak birincil anahtar özelliklerinde olmayan öğeleri sorgulamanıza olanak sağlar.


5. DynamoDB'nin ücretlendirilmesi nasıl yapılır?

Her DynamoDB tablosu, saat başına tahakkuk eden ve tahakkuk eden okuma ve yazma işlemleri ile ilişkilidir. İster tablonuza istek gönderiyor olun, ister olmayın, saat başına bu verimlilik kapasitesi için ücretlendirilirsiniz. Tablonuzun tahsis edilmiş verimlilik kapasitesini değiştirmek isterseniz, bunu AWS Management Console, UpdateTable API veya otomatik ölçeklendirme için PutScalingPolicy API kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca, DynamoDB veri depolama ve standart internet veri transfer ücretleri için de ücret alır.

6. Tek bir DynamoDB tablosu için tahsis edebileceğim maksimum verimlilik nedir?

Tek bir DynamoDB tablosu için maksimum verimlilik pratiğinde sınırsızdır. Yerinde olan sınırlamalar hakkında bilgi için DynamoDB'nin Sınırlamalar bölümüne bakabilirsiniz. Bir sınırlama artışı talep etmek isterseniz, Amazon ile iletişime geçebilirsiniz.


7. Tek bir DynamoDB tablosu için tahsis edebileceğim minimum verimlilik nedir?

Bir tablo için talep edebileceğiniz en düşük tahsis edilmiş verimlilik, hem otomatik ölçeklendirme hem de manuel verimlilik tahsisi için 1 yazma kapasitesi birimi ve 1 okuma kapasitesi birimidir. Bu tür bir tahsis, 25 birim yazma kapasitesi ve 25 birim okuma kapasitesine izin veren ücretsiz katman içinde yer alır. Ücretsiz katman, tablo düzeyinde değil, hesap düzeyinde uygulanır. Yani, tüm tablolarınızın tahsis edilmiş kapasitesini toplarsanız ve toplam kapasite, 25 birim yazma kapasitesi ve 25 birim okuma kapasitesinden fazla değilse, tahsis edilmiş kapasiteniz ücretsiz katmana girer.


8. DynamoDB tablo sınıfları nelerdir?

DynamoDB, maliyeti optimize etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış iki tablo sınıfı sunar. DynamoDB Standart tablo sınıfı varsayılandır ve çoğu iş yükü için önerilir. DynamoDB Standart-Seyrek Erişim (DynamoDB Standard-IA) tablo sınıfı, verilerin seyrek olarak erişildiği tablolar için optimize edilmiştir ve depolama maliyeti baskındır. Her tablo, farklı bir veri depolama ve okuma-yazma talebi fiyatlandırması sunan bir tablo sınıfıyla ilişkilidir. Tablonuzun depolama gereksinimlerine ve veri erişim modellerine dayanarak en maliyet etkin tablo sınıfını seçebilirsiniz.


9. DynamoDB Standart-IA'yı ne zaman kullanmalıyım?

DynamoDB Standart-IA, uygulamaların günlüklerini, eski sosyal medya gönderilerini, e-ticaret sipariş geçmişini ve geçmiş oyun başarılarını saklayan tablolar gibi seyrek erişilen verileri saklayan tablolar için toplam DynamoDB maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur. Eğer depolama, tablonuzun baskın maliyetidir - depolama maliyeti, okuma ve yazma işlemlerinin maliyetinin yüzde 50'sini sürekli olarak aşıyorsa - o zaman DynamoDB Standart-IA tablo sınıfı sizin için en ekonomik seçenektir.


10. DynamoDB Standart-IA tabloları, mevcut DynamoDB özellikleri ile nasıl çalışır ve diğer AWS hizmetleri ile nasıl entegre olur?

DynamoDB Standart-IA tabloları, tüm mevcut DynamoDB özelliklerini destekler ve DynamoDB Standart tablolarla aynı şekilde diğer AWS hizmetleri ile entegre olur. Örneğin, Amazon CloudWatch kullanarak DynamoDB Standart-IA tablolarınızın performansını izleyebilir, AWS CloudFormation şablonlarını kullanarak DynamoDB Standart-IA tablolarınızı sağlayabilir ve yönetebilir, değişiklik veri kayıtlarınızı Amazon Kinesis Veri Akışlarına aktarabilir ve DynamoDB Standart-IA tablolarınızın verilerini Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 'ye aktarabilirsiniz.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo