Spring Transaction YönetimiChatGPT

Evet, tabii ki. Spring Framework'deki transaction (işlem) yönetimi, genellikle veritabanı işlemleri için kullanılır ve veri tutarlılığını sağlar. Spring, hem programlı (programmatic) hem de bildirimsel (declarative) transaction yönetimini destekler.

Spring transaction yönetimi, iki farklı arayüz tarafından sağlanır:

 1. PlatformTransactionManager: Bu, Spring transaction yönetiminin çekirdek arayüzüdür ve temel işlem özelliklerini (commit ve rollback) tanımlar.
 2. TransactionDefinition: Bu, Spring işlem yapılandırmasının çeşitli parametrelerini (örneğin, propagation behavior, isolation level, timeout ve read-only status) tanımlar.
 3. Propagation: Mevcut bir işlem bağlamında nasıl çalıştırılacağını belirler. Örneğin, bir işlemin yeni bir işlem başlatması, mevcut bir işleme katılması veya işlem dışında kalması gerekip gerekmediğini belirler.
 4. Isolation: İşlemler arasındaki etkileşim seviyesini belirler. Örneğin, bir işlem başka bir işlemin verilerini ne zaman görür, bu isolation level ile belirlenir.
 5. Rollback Rules: @Transactional anotasyonu, işlemlerin hangi tür hatalarda geri alınacağını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, belirli bir Exception türüne veya tüm RuntimeException'lara karşı geri alabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, saveBook() işlemi sadece BookNotFoundException hatasında geri alınır:

  @Service
  public class BookService {
  @Autowired
  private BookRepository repository;


  @Transactional(rollbackFor = BookNotFoundException.class)
  public void saveBook(Book book) {
  repository.save(book);
  }
  }
 6. Read-Only Transactions: İşlemler, gerektiğinde sadece-okuma (read-only) olarak işaretlenebilir. Bu, veri tabanı seviyesinde bazı optimizasyonlara olanak sağlar. Örneğin, Hibernate, okuma için işaretlenmiş işlemlerde kirli kontrolünü (dirty checking) devre dışı bırakabilir:

  @Service
  public class BookService {
  @Autowired
  private BookRepository repository;


  @Transactional(readOnly = true)
  public Book getBook(Long id) {
  return repository.findById(id);
  }
  }
 7. Transaction Propagation: Propagation davranışı, bir işlemin başka bir işlem tarafından çağrıldığında nasıl davranacağını belirler. Örneğin, çağıran işlem zaten bir işlem içindeyse, çağrılan işlem çağıranın işlemine katılabilir (PROPAGATION_REQUIRED), veya tamamen yeni bir işlem başlatabilir (PROPAGATION_REQUIRES_NEW).
 8. @Service
  public class BookService {
  @Autowired
  private BookRepository repository;


  @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
  public void saveBook(Book book) {
  repository.save(book);
  }
  }
 9. Isolation Levels: İşlem izolasyon seviyeleri, bir işlem sırasında başka bir işlem tarafından yapılan değişikliklere karşı işlemin ne kadar "izole" olacağını belirler. Bu, veri tutarlılığı ve concurrency kontrolü için önemlidir.
 10. @Service
  public class BookService {
  @Autowired
  private BookRepository repository;


  @Transactional(isolation = Isolation.SERIALIZABLE)
  public void saveBook(Book book) {
  repository.save(book);
  }
  }
 11. TimeOut: İşlem için bir zaman aşımı belirlemek mümkündür. Zaman aşımı süresi sonunda işlem otomatik olarak iptal edilir. Zaman aşımı değeri, saniye cinsinden belirlenir.
 12. @Service
  public class BookService {
  @Autowired
  private BookRepository repository;


  @Transactional(timeout = 30) // 30 seconds
  public void saveBook(Book book) {
  repository.save(book);
  }
  }
 13. Nested Transactions: Spring, iç içe geçmiş işlemleri destekler. Yani, bir işlem başka bir işlemi çağırabilir ve bu işlemler birbirinden bağımsız olarak geri alınabilir.
 14. @Service
  public class BookService {
  @Autowired
  private BookRepository repository;


  @Transactional(propagation = Propagation.NESTED)
  public void saveBook(Book book) {
  repository.save(book);
  }
  }
 15. PlatformTransactionManager Implementasyonları: Spring Framework, JTA, JDBC, Hibernate, JPA ve diğer birkaç teknoloji için çeşitli PlatformTransactionManager implementasyonları sağlar. Bu, çeşitli veritabanı teknolojileriyle çalışırken Spring işlem yönetimini kullanabilmenizi sağlar.
 16. Transactional Event Listeners: Spring 4.2 ve sonrasında, işlem tamamlandığında yayınlanan olayları işlemek için @TransactionalEventListener anotasyonu kullanılabilir. Bu, bir işlem başarıyla commit olduktan veya rollback olduktan sonra belirli bir işlemi tetiklemek için kullanılabilir.
 17. @Component
  public class MyComponent {


  @TransactionalEventListener(phase = TransactionPhase.AFTER_COMMIT)
  public void afterCommit(Book book) {
  // This will be executed after the transaction is successfully committed.
  }


  @TransactionalEventListener(phase = TransactionPhase.AFTER_ROLLBACK)
  public void afterRollback(Book book) {
  // This will be executed if the transaction is rolled back.
  }
  }
 18. Global Transactions: Spring, dağıtılmış işlemleri destekler, yani birden çok kaynak üzerindeki işlemleri birleştirir. Bunun için Spring, JTA (Java Transaction API) kullanır. JTA, birden çok kaynağı bir işlem içinde birleştirebilen genel bir işlem yöneticisi sağlar.
 19. Programmatic Transaction Management: Spring, işlem yönetimini programlama aracılığıyla yapmayı sağlar. Bu, TransactionTemplate sınıfı veya PlatformTransactionManager arayüzünün doğrudan kullanımıyla yapılır. Ancak, bu yaklaşım genellikle daha az tercih edilir çünkü işlem yönetimi kodu iş mantığına karışır ve kodu okuması ve bakımını zorlaştırır.
 20. Integration with various technologies: Spring, Hibernate, JPA, JDBC, JTA ve diğer birçok popüler teknoloji ile entegre olabilen işlem yönetimini destekler. Bu, Spring'in çeşitli veritabanı teknolojileri ve ORM araçlarıyla çalışabilmesini sağlar.
 21. Support for Testability: Spring, işlem yönetiminin test edilmesini kolaylaştırır. @Transactional anotasyonu kullanıldığında, Spring test sırasında otomatik olarak işlemleri yönetir ve hatta işlemleri geri alabilir, böylece testler birbirinden bağımsız hale gelir.
 22. Synchronization: Spring işlem yönetimi, işlem süresince kaynakların uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu, Spring'in TransactionSynchronization arayüzü ile yapılır. Bu, bir işlem başlatıldığında, tamamlandığında veya geri alındığında özel bir işlem yapmanız gerektiğinde kullanılabilir.
 23. Savepoints: Spring işlem yönetimi, işlemin belirli bir noktasında bir savepoint (kaydetme noktası) oluşturmayı ve gerektiğinde bu savepoint'e geri dönmeyi destekler. Bu, bir işlemin belirli bir bölümünün geri alınmasını sağlar, bu da daha fazla esneklik sağlar.
 24. TransactionAwareDataSourceProxy: Spring, TransactionAwareDataSourceProxy adlı bir sınıf sağlar. Bu sınıf, bir DataSource'un Spring işlemleriyle uyumlu hale getirilmesini sağlar. Bu, Spring işlemlerinin JDBC işlemleriyle tam olarak entegre olmasını sağlar.
 25. Consistent Programming Model: Spring, farklı işlem yönetim stratejileri arasında tutarlı bir programlama modeli sağlar. Bu, aynı @Transactional anotasyonunun JTA, JDBC, Hibernate, JPA ve diğer tüm işlem stratejileri için kullanılabilmesi anlamına gelir. Bu, kodun daha temiz ve daha kolay anlaşılır olmasını sağlar.
 26. Exception Translation: Spring işlem yönetimi, tüm veritabanı hatalarını Spring'in DataAccessException hiyerarşisine çevirir. Bu, hataların tutarlı bir şekilde ele alınmasını ve hata işleme kodunun veritabanı teknolojileri arasında taşınabilir olmasını sağlar.
 27. Understanding Transaction Propagation: İşlem yayılımı, Spring'deki en önemli işlem özelliklerinden biridir. Spring, çeşitli yayılım seçenekleri sağlar:
  • REQUIRED: Eğer mevcut bir işlem varsa ona katılır, aksi takdirde yeni bir işlem başlatır. Bu, en yaygın kullanılan seçenektir.
  • SUPPORTS: Eğer mevcut bir işlem varsa ona katılır, aksi takdirde işlemsiz çalışır.
  • MANDATORY: Eğer mevcut bir işlem varsa ona katılır, aksi takdirde bir istisna fırlatır.
  • REQUIRES_NEW: Her zaman yeni bir işlem başlatır. Mevcut işlem varsa askıya alınır.
  • NOT_SUPPORTED: İşlemsiz çalışır. Mevcut bir işlem varsa askıya alınır.
  • NEVER: İşlemsiz çalışır. Eğer mevcut bir işlem varsa bir istisna fırlatır.
  • NESTED: Eğer mevcut bir işlem varsa, iç içe bir işlem başlatır, aksi takdirde REQUIRED gibi davranır.
 28. Understanding Transaction Isolation: İşlem izolasyonu, aynı veri üzerinde çalışan farklı işlemler arasındaki etkileşimi belirler. Spring, standart SQL izolasyon seviyelerini destekler:
  • READ_UNCOMMITTED: Bu, bir işlemin başka bir işlemin henüz tamamlanmamış güncellemelerini okumasına izin verir.
  • READ_COMMITTED: Bu, bir işlemin sadece tamamlanmış güncellemeleri okumasına izin verir.
  • REPEATABLE_READ: Bu, bir işlemin aynı veri üzerinde tutarlı birden çok okuma yapmasını garanti eder.
  • SERIALIZABLE: Bu, işlemlerin birbirleri üzerinde tam bir etkisi olduğu ve birbirlerini bloke ettiği en yüksek izolasyon seviyesidir.
 29. Understanding Transaction Rollback: Spring işlem yönetiminde, işlem başarısız olduğunda geri almak (rollback) çok önemlidir. Bu örnekte, saveBook() işlemi herhangi bir hata olduğunda geri alınır.
 30. @Service
  public class BookService {
  @Autowired
  private BookRepository repository;


  @Transactional(rollbackFor = Exception.class)
  public void saveBook(Book book) {
  repository.save(book);
  }
  }
 31. ReadOnly İşlemler: Spring'deki @Transactional anotasyonu, bir işlemin salt okunur olup olmadığını belirtmek için bir readOnly özelliği sağlar. Bu özellik, performansı artırabilir çünkü veri tabanı işlemin verileri değiştirmeyeceğini bilir ve buna göre optimize edebilir.
 32. @Service
  public class BookService {
  @Autowired
  private BookRepository repository;


  @Transactional(readOnly = true)
  public Book getBook(Long id) {
  return repository.findById(id);
  }
  }
 33. Best Practices: Spring işlem yönetimiyle çalışırken takip edilmesi gereken bazı en iyi uygulamalar vardır. İşlem yönetimi genellikle servis katmanında kullanılmalıdır, veri erişim katmanında değil. Ayrıca, işlemler genellikle birleştirilmeli ve çok büyük işlemlerden kaçınılmalıdır.
 34. Testing: Spring, işlem yönetimini test etmeyi çok kolaylaştırır. Spring test modülü, işlemlerin otomatik olarak başlatıldığı ve işlem sonrası her testte geri alındığı bir test yönetim çerçevesi sağlar. Bu, testlerin birbirini etkilememesini ve her testin temiz bir durumda çalışmasını sağlar.
 35. İşlem Durumu: Spring işlem yönetimi, işlemlerin durumunu izlemek için TransactionStatus sınıfını kullanır. Bu sınıf, işlemin mevcut durumunu kontrol etmek ve işlemi programlama yoluyla geri almak için kullanılabilir.
 36. PlatformTransactionManager: Spring'in temel işlem yönetim arayüzüdür. Spring'deki tüm işlem yöneticileri bu arayüzü uygular. Özellikle JDBC, JPA ve Hibernate için belirli TransactionManager sınıfları vardır.
 37. JTA: Java Transaction API (JTA), Java'da global işlemleri (birden çok kaynak üzerindeki işlemler) yönetmek için standart bir API'dir. Spring, JtaTransactionManager adlı bir sınıf aracılığıyla JTA ile entegrasyondan faydalanır.
 38. AOP: Aspect-Oriented Programming (AOP), Spring'in işlem yönetiminde önemli bir rol oynar. @Transactional anotasyonunun işlevselliği, Spring AOP ve özellikle de proxy mekanizması aracılığıyla sağlanır.
 39. Özelleştirme: @Transactional anotasyonu, işlem davranışını özelleştirmek için çeşitli özellikler sunar. Bu özellikler arasında yayılım politikası, izolasyon seviyesi, zaman aşımı, salt okunur durum ve geri alma ayarları bulunur.
 40. İşlem Yönetimi ile Etkinlik Dinleyicileri: Spring, işlemlerle ilişkili olayları dinlemek için etkinlik dinleyicileri sağlar. Bu, bir işlem başlatıldığında, başarılı bir şekilde tamamlandığında veya geri alındığında tetiklenen kodu çalıştırmak için kullanılabilir. Bu özellik, işlem durumundaki değişikliklere yanıt olarak özel işlemleri tetiklemek için kullanılabilir.
 41. Nested Transactions: Spring, iç içe işlemleri destekler. Bu, bir işlemin başka bir işlem içinde başlatılmasını ve her işlemin kendi yaşam döngüsünü sürdürmesini sağlar. Bu özellik, karmaşık işlem senaryolarında çok kullanışlıdır.
 42. Özel İşlem Yöneticileri: Spring, özel işlem yöneticileri oluşturmayı destekler. Bu, belirli bir veritabanı teknolojisi veya işlem senaryosu için özel gereksinimlere sahipseniz yararlıdır. Özel bir işlem yöneticisi oluşturmak için, genellikle PlatformTransactionManager arayüzünü uygulamanız gerekmektedir.
 43. Veritabanı Bağlantıları ve İşlemler: Spring işlem yönetimi, veritabanı bağlantılarının ve işlemlerin yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Spring, bir işlem başlatıldığında bir veritabanı bağlantısını otomatik olarak açar ve işlem tamamlandığında bağlantıyı kapatır. Bu, veritabanı kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Bu genel bakış, Spring işlem yönetiminin ne kadar geniş ve esnek olduğunu göstermektedir. Bu özellikler, işlemlerin karmaşıklığını yönetme ve uygulamaların daha güvenilir, verimli ve kolay bakım yapılabilir olmasını sağlama konusunda çok değerlidir.

Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo