Apache Kafka interview soruları ve cevapları

0
ChatGPT


Apache Kafka, büyük veri setlerini işlemek ve analiz etmek için kullanılan açık kaynaklı bir akış işleme platformudur. Bir Kafka röportajında aşağıdaki gibi sorularla karşılaşabilirsiniz

Apache Kafka nedir?


Apache Kafka, büyük miktarda gerçek zamanlı veriyi işlemek ve yayınlamak için kullanılan, hızlı, ölçeklenebilir, dayanıklı ve hata toleranslı bir yayın-abone mesajlaşma sistemidir. Kafka, LinkedIn tarafından geliştirildi ve 2011 yılında açık kaynak olarak yayınlandı.


Kafka'nın temel bileşenleri nelerdir?


Kafka'nın temel bileşenleri arasında Producer (üretici), Consumer (tüketici), Broker (aracı) ve Topic (konu) bulunur. Producer veriyi Topic'e yazar, Consumer ise bu Topic'den veriyi okur. Broker, verinin güvenli bir şekilde depolanmasını ve iletilmesini sağlar.


Apache Kafka'nın hangi özellikleri onu diğer mesajlaşma sistemlerinden ayırır?


Kafka, ölçeklenebilirlik, hızlı veri akışı, veri replikasyonu ve hata toleransı gibi özellikleri sayesinde diğer mesajlaşma sistemlerinden farklılaşır. Ayrıca, Kafka verinin uzun süreli saklanmasına imkan tanır, bu da geçmiş verilere dayalı analizler yapmayı mümkün kıter.


Kafka Topic nedir?


Topic, Kafka'da mesajların saklandığı kategorilerdir. Producer'lar veriyi belirli bir Topic'e yazarlar ve Consumer'lar bu Topic'den veriyi okurlar. Bir Topic, bir veya daha fazla Partition'a (bölüm) bölünebilir.


Kafka'da Partition nedir ve neden önemlidir?


Kafka'da bir Topic, birden fazla Partition'a bölünebilir. Bu bölümler, büyük veri yüklerinin daha küçük parçalara bölünerek işlenmesini sağlar. Bu, yüksek miktarda veriyi daha hızlı ve etkili bir şekilde işlemeyi ve ölçeklemeyi mümkün kılar.


Kafka'da Consumer ve Consumer Group nedir?


Kafka'da Consumer, Topic'den mesajları okuyan uygulamadır. Birden çok Consumer, Consumer Group oluşturabilir. Her Consumer, belirli bir Consumer Group'a aittir ve Group içindeki her Consumer, Topic'in farklı bir Partition'ından veri okur. Bu, veri işleme hızını artırır ve hata durumunda başka bir Consumer'ın işi devralmasını sağlar.


Kafka'da Replication nedir ve neden önemlidir?

Replication, Kafka'daki veri kaybını önleme mekanizmasıdır. Bir T opic'in her bir Partition'ı, birden çok Kafka Broker'ına kopyalanabilir. Bu kopyalar, Replica olarak adlandırılır. Eğer bir Broker çökerse, veri kaybını önlemek için diğer Broker'lar Replica'ları kullanabilir.


Kafka'da Offset nedir?


Offset, Kafka'daki her bir mesajın Partition içerisindeki benzersiz kimliğidir. Bu, Consumer'ların hangi mesajları okuduklarını ve hangi mesajın bir sonraki okuma için beklediğini belirler.


Kafka'da Zookeeper'ın rolü nedir?


Zookeeper, Kafka'nın çalışması için gereklidir. Kafka Cluster'ının durumunu yönetir, Broker'ları koordine eder ve Consumer'ların Offset'lerini saklar. Zookeeper olmadan Kafka, mevcut durumu veya senkronizasyonunu kaybedebilir.


Kafka'da "log compaction" ne anlama gelir?

Log compaction, Kafka'nın disk alanını yönetme stratejilerinden biridir. Bu strateji, belirli bir konu için tutulan tüm mesajların bir özetini korur ve aynı anahtara sahip eski mesajları siler. Bu, veri bütünlüğünü korurken disk kullanımını azaltır.


Apache Kafka ile hangi tür veri işleme modelleri desteklenir?

Kafka, hem gerçek zamanlı veri işleme modelini (low-latency) hem de batch işleme modelini (high-throughput) destekler.


Kafka Streams nedir?

Kafka Streams, gerçek zamanlı veri işleme ve analiz için bir Java kütüphanesidir. Kafka Streams API, basit ve karmaşık veri işleme işlemlerini, ölçeklenebilir ve hata tolere bir şekilde yapmayı sağlar.


Kafka Connect nedir?

Kafka Connect, Kafka ile diğer veri sistemleri arasında veri akışını otomatikleştirmek için kullanılan bir API'dir. Bu, Kafka'ya veri göndermek veya Kafka'dan veri almak için kullanılır. Kafka Connect, büyük ölçekli ve gerçek zamanlı veri taşıma işlemlerini kolaylaştırır.


Kafka'da 'retention period' ne anlama gelir?

Retention period, Kafka'da bir mesajın ne kadar süreyle saklanacağını belirler. Bu süre dolduğunda, mesaj otomatik olarak silinir. Retention period, her bir Topic için ayrı ayrı belirlenebilir.


Kafka'da 'ISR' nedir ve niçin önemlidir?

    ISR (In-Sync Replicas), Kafka Broker'ında tutulan ve bir Partition'ın tüm yazma işlemlerini başarıyla tamamlamış olan replika setini ifade eder. ISR, veri kaybı riskini azaltmak ve verinin bütünlüğünü sağlamak için önemlidir.Apache 


Kafka'da 'at least once' ve 'exactly once' teslimat semantikleri nedir?

'At least once' semantiği, her mesajın en az bir kez işleneceğini garanti eder. Ancak, bazı durumlarda mesajların çoğaltılması söz konusu olabilir.

'Exactly once' semantiği ise her mesajın tam olarak bir kez işleneceğini garanti eder. Bu, daha karmaşık bir süreç gerektirir ve Kafka 0.11.0.0 versiyonundan itibaren bu semantiği destekler.


Kafka ve RabbitMQ arasındaki fark nedir?

Her ikisi de mesajlaşma sistemleridir ancak farklı kullanım durumlarına hizmet ederler. Kafka, büyük veri akışlarını işlemek ve analiz etmek için tasarlanmıştır ve büyük ölçekli, yüksek hacimli, yüksek hızlı veri akışlarını yönetebilir. Öte yandan, RabbitMQ daha geleneksel bir mesajlaşma sistemi olup, daha düşük hacimli ve daha karmaşık işleme senaryolarında kullanılabilir.


Kafka'da leader ve follower nedir?

Bir Kafka Topic'in her bir Partition'ının, bir Broker üzerinde bir 'leader'’kopyası ve bir veya daha fazla 'follower' kopyası bulunur. Tüm yazma ve okuma işlemleri 'leader' üzerinden gerçekleşirken, 'follower'lar 'leader'ı takip eder ve veri replikasyonunu sağlar. Eğer 'leader' çökerse, bir 'follower' 'leader' rolünü devralır. Bu, Kafka'nın hata toleransını sağlar.


Kafka'da 'backpressure' nedir ve nasıl yönetilir?

Backpressure, Consumer'ların Producer'ların ürettiği veriyi yeterince hızlı bir şekilde işleyememesi durumunda oluşan bir durumdur. Kafka'da, Consumer'lar kendi hızlarında veri çekebilirler, bu da backpressure sorununu hafifletir. Ancak, eğer Consumer'lar yavaşlar ve veri birikirse, bu durum disk alanı sorunlarına ve veri kaybına yol açabilir. Bu durumları yönetmek için, Kafka'da ayarlanabilir bir 'retention policy' ve 'log compaction' özelliği vardır.Kafka'nın 'pull-based' modeli ne anlama gelir ve bu modelin avantajları nelerdir?

Kafka'da Consumer'lar, kendi hızlarında veri çekebilirler. Bu, 'pull-based' model olarak adlandırılır. Bu modelin avantajı, Consumer'ların veri akışını kendi işleme kapasitelerine göre düzenleyebilmeleridir. Yani, bir Consumer aşırı yüklenmişse, daha az veri çekebilir. Bu, backpressure sorununu önler ve daha iyi ölçeklenebilirlik sağlar.


Kafka'da 'stream processing' ne anlama gelir?

Stream processing, Kafka'nın gerçek zamanlı veri işleme yeteneğini ifade eder. Kafka, büyük veri akışlarını hızlı bir şekilde işlemek ve analiz etmek için tasarlanmıştır. Kafka Streams API, bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu API, filtreleme, dönüştürme, toplama ve birleştirme gibi birçok işlemi destekler.


Kafka'nın hangi kullanım senaryoları vardır?

Kafka, gerçek zamanlı analiz, log dosyası işleme, ölçüm verileri izleme, aktivite izleme, web sitesi aktivite izleme, fraud detection, real-time recommendation ve benzeri birçok senaryoda kullanılabilir. Ayrıca, Kafka, büyük veri ekosisteminin bir parçası olarak Hadoop, Spark ve diğer veri işleme ve analiz araçlarıyla entegre edilebilir.


Kafka'da 'Message' ve 'Record' terimlerinin anlamları nedir?

Kafka'da 'Message' ve 'Record' terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır ve her ikisi de yayınlanan ve tüketilen veri birimlerini ifade eder. Kafka 0.11.0.0'dan itibaren resmi olarak 'Record' terimini kullanmayı tercih etmiştir. Bir 'Record', bir 'key' (anahtar) ve bir 'value' (değer) ile birlikte bir 'timestamp' (zaman damgası) içerir.


Kafka'da 'Consumer lag' nedir?

'Consumer lag', Kafka'da bir Consumer'ın ne kadar geride olduğunu belirler. Spesifik olarak, Consumer'ın en son okuduğu offset ile Topic'in en son offset'i arasındaki farkı ifade eder. Consumer lag, bir uygulamanın performansını değerlendirmek için kullanılır. Eğer lag sürekli olarak artıyorsa, bu Consumer'ın veriyi yeterince hızlı işleyemediği anlamına gelir.


Apache Kafka ve Apache Storm arasındaki fark nedir?

Apache Kafka ve Apache Storm, her ikisi de büyük veri işleme için kullanılan araçlardır, ancak farklı özelliklere sahiptirler. Kafka, büyük miktarda verinin güvenli ve hızlı bir şekilde akışını sağlayan bir mesajlaşma sistemidir. Öte yandan, Storm, gerçek zamanlı veri işleme ve dağıtılmış RPC (Remote Procedure Call) için kullanılan bir hesaplama çerçevesidir.


Kafka'nın 'fault-tolerance' özelliği nedir ve nasıl çalışır?

Kafka, hata toleransı (fault-tolerance) özelliği sayesinde, sistemdeki bir veya daha fazla bileşenin çökmesi durumunda bile veri kaybını önler ve hizmetlerin kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu, verinin birden çok Broker üzerinde replike edilmesi ile sağlanır. Eğer bir Broker çökerse, diğer Broker'lar veriyi sağlamaya devam eder.


Apache Kafka'da 'serialization' ve 'deserialization' nedir?

Serialization, bir veri nesnesini ağ üzerinden iletim veya diske yazma için binary formata dönüştürme işlemidir. Deserialization ise bu binary formatı orijinal veri formatına geri dönüştürme işlemidir. Kafka, verinin Producer'dan Broker'a ve Broker'dan Consumer'a taşınması sırasında bu işlemleri gerçekleştirir.


Kafka'da idempotent producer nedir ve neden önemlidir?

Bu özellik, ağ hataları veya diğer nedenlerle mesajların tekrar gönderilmesi durumunda veri bütünlüğünü korumak için önemlidir. Kafka 0.11.0'dan itibaren idempotent producer özelliğini sunmaktadır.


Kafka'da Partition'ların rolü nedir?

Partition'lar, Kafka'da veri paralelizmini sağlar. Bir Topic, bir veya daha fazla Partition'a bölünebilir ve her bir Partition, bir dizi sıralı ve sabit boyutlu kaydı tutar. Partition'lar sayesinde, veri birden çok Broker arasında dağıtılabilir ve paralel olarak işlenebilir.


Kafka'da Broker nedir?

Broker, Kafka'da bir sunucu olarak hizmet verir ve veriyi depolar. Bir Kafka Cluster'ı, birden çok Broker'ı içerir ve her bir Broker, bir veya daha fazla Partition'ı barındırabilir. Broker'lar, verinin replikasyonunu ve hata toleransını sağlar.


Kafka'da 'Producer Acknowledgement' nedir?

Producer Acknowledgement, bir Producer'ın bir mesajı gönderdikten sonra bir Broker'dan aldığı onaydır. Bu, mesajın başarıyla alındığını ve depolandığını doğrular. Kafka'da, bu onayın seviyesi yapılandırılabilir. Mesela, 'acks=0' hiçbir onayın alınmayacağı, 'acks=1' sadece leader'ın onayının alınacağı ve 'acks=all' tüm replikaların onayının alınacağı anlamına gelir.


Kafka'da 'throughput' nedir ve nasıl optimize edilir?

Throughput, bir zaman biriminde işlenen veri miktarını ifade eder. Kafka, yüksek throughput kapasitesi sunar, yani büyük veri akışlarını hızlı bir şekilde işleyebilir. Throughput, disk I/O, ağ kapasitesi, mesaj boyutu ve sistem kaynakları gibi birçok faktöre bağlıdır. Optimum throughput için, bu faktörler dikkate alınarak sistemöyapılandırılmalı ve düzenli olarak izlenmeli ve ayarlanmalıdır.


Kafka'da 'log compaction' nedir?

Log compaction, Kafka'da bir tür veri tutma politikasıdır. Bu politika, her bir key için en son değerin korunduğu, daha eski değerlerin zamanla temizlendiği bir log oluşturur. Bu, Kafka Topic'lerinde bir tür 'snapshot' oluşturur ve büyük miktarda verinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.


Kafka'da 'offset' nedir?

Offset, Kafka'da her bir mesajın Partition içindeki sırasını belirleyen bir numaradır. Offsetler, Consumer'ların veri okuma konumlarını takip etmesine ve istedikleri bir noktadan veri okumalarına yardımcı olur.Kafka'da 'replication factor' nedir ve niçin önemlidir?

Replication factor, Kafka'da bir Topic'in her bir Partition'ının kaç kopyasının tutulacağını belirler. Bu,verinin replikasyonunu ve Kafka'nın hata toleransını sağlar. Eğer bir Broker çökerse, diğer Broker'lar veriyi sağlamaya devam eder.


Kafka Stream'ler nedir?

Kafka Streams, Kafka'nın bir kütüphanesidir ve gerçek zamanlı veri akışlarını işleme yeteneği sağlar. Kafka Streams, stream processing işlemlerini gerçekleştirebilmek için Kafka Consumer ve Producer API'lerini kullanır.


Kafka'da 'zookeeper'ın rolü nedir?

Zookeeper, Kafka Cluster'ının koordinasyonunu sağlar. Broker'lar ve Consumer'lar arasındaki iletişimi, Topickonfigürasyonlarını, Consumer grup bilgilerini yönetir. Eğer bir Broker çökerse, Zookeeper bunu algılar ve diğer Broker'lara bildirir. Kafka 2.8.0 ve sonrası versiyonlarında, Zookeeper olmadan da çalışabilen bir mod sunulmuştur.


Kafka'nın hangi durumlarda kullanılmaması gerektiği söylenebilir?al

Kafka, düşük gecikme süresi gerektiren durumlarda (örneğin, çok hızlı veri işleme veya gerçek zamanlı işlemler için) veya çok karmaşık işlem gerektiren durumlarda (örneğin, karmaşık işlem kuyrukları veya öncelikli iletiler için) Kafka ideal olmayabilir. Ayrıca, verinin sıklıkla güncellendiği senaryolarda (örneğin, bir veritabanında olduğu gibi) Kafka yerine daha geleneksel bir veritabanı daha uygun olabilir.


Kafka'nın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Kafka'nın avantajları:

 • Yüksek throughput: Kafka, yüksek hacimli veri akışlarını yönetme yeteneği ile bilinir.
 • Hata toleransı: Kafka, verinin birden çok Broker üzerinde replike edilmesi ile hata toleransını sağlar.
 • Ölçeklenebilirlik: Kafka, büyük miktarda veriyi yönetmek için kolayca ölçeklendirilebilir.
 • Gerçek zamanlı işleme: Kafka, veriyi gerçek zamanlı olarak işleme yeteneği sunar.

Kafka'nın dezavantajları:

 • Karmaşıklık: Kafka'nın öğrenilmesi ve yönetilmesi zaman alabilir ve karmaşık olabilir.
 • Düşük gecikme: Kafka, yüksek hacimli veri akışları için tasarlanmıştır ve bu nedenle düşük gecikme süresi gerektiren uygulamalar için ideal olmayabilir.
 • Veri güncellemeleri: Kafka, veriyi bir kere yazıp çok kez okuma modelini kullanır ve bu nedenle sıklıkla güncellenen veri için ideal değildir.
 1. Apache Kafka'nın 'at least once', 'at most once' ve 'exactly once' teslim garantileri nelerdir?
 • 'At least once': Bu garanti, mesajların kesinlikle bir kez veya daha fazla kez teslim edileceğini belirtir. Bu durumda, mesaj kayıplarını önlemek önemlidir, ancak mesajların tekrar işlenmesi durumu olabilir.
 • 'At most once': Bu garanti, mesajların en fazla bir kez veya hiç teslim edilmeyeceğini belirtir. Bu durumda, tekrar işlenen mesajlar önlenir ancak mesaj kaybı riski olabilir.
 • 'Exactly once': Bu en güçlü garanti, her mesajın tam olarak bir kez teslim edileceğini belirtir. Bu durumda, hem mesaj kaybı hem de tekrar işlenen mesajlar önlenir. Kafka 0.11 sürümünden itibaren 'exactly once' teslimatını desteklemektedir. Ancak bu, performansı etkileyebilir ve dikkatli bir şekilde yapılandırılması gereklidir.

Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo