IAAS ve IAAC

IAAS ve IAAC

IaaS (Infrastructure as a Service) rehberi, bulut bilişim altyapı hizmetlerini anlamak ve kullanmak isteyen kişiler için kapsamlı bir kılavuzdur. İşte adım adım IaaS rehberi:


### 1. IaaS Nedir?

- **Tanım**: IaaS, bulut hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan sanal sunucular, depolama, ağ ve diğer temel bilişim kaynaklarını kiralamanıza olanak tanır.

- **Avantajlar**: Esneklik, maliyet tasarrufu, ölçeklenebilirlik ve bakım yükünün azaltılması.


### 2. IaaS ile Diğer Bulut Modellerinin Karşılaştırılması

- **PaaS (Platform as a Service)**: Uygulama geliştirme platformu sunar.

- **SaaS (Software as a Service)**: Yazılım uygulamaları sunar.

- **FaaS (Function as a Service)**: İşlevlerin sunulması ve yönetilmesi.


### 3. IaaS Kullanım Senaryoları

- **Yedekleme ve Kurtarma**: Verilerin güvenli bir şekilde yedeklenmesi ve felaket kurtarma.

- **Test ve Geliştirme**: Hızlı ve esnek test ortamları oluşturma.

- **Web Hosting**: Dinamik web siteleri ve uygulamaların barındırılması.

- **Büyük Veri Analitiği**: Büyük veri kümelerinin işlenmesi ve analiz edilmesi.


### 4. IaaS Sağlayıcıları

- **Amazon Web Services (AWS)**: EC2, S3, VPC, EBS.

- **Microsoft Azure**: Virtual Machines, Blob Storage, Virtual Network.

- **Google Cloud Platform (GCP)**: Compute Engine, Cloud Storage, VPC.

- **Diğerleri**: IBM Cloud, Oracle Cloud, DigitalOcean.


### 5. Temel IaaS Bileşenleri

- **Sanal Sunucular**: İstediğiniz işletim sistemine sahip sanal makineler.

- **Depolama**: Blok depolama, dosya depolama, nesne depolama.

- **Ağ**: Sanal özel ağlar, yük dengeleyiciler, güvenlik duvarları.

- **Güvenlik**: Kimlik ve erişim yönetimi, şifreleme, güvenlik duvarları.


### 6. IaaS Kullanımı

- **Hesap Oluşturma ve Giriş**: Bir bulut sağlayıcısında hesap oluşturma ve giriş yapma.

- **Kaynakların Kurulumu ve Yönetimi**: Sanal sunucuların, depolama birimlerinin ve ağların kurulumu.

- **Yedekleme ve Kurtarma Stratejileri**: Verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması.

- **Güvenlik Uygulamaları**: Güvenli erişim, veri şifreleme, güvenlik duvarı ayarları.


### 7. IaaS Maliyet Yönetimi

- **Fiyatlandırma Modelleri**: Kullanıma dayalı ödeme, rezerve edilmiş kapasite, spot fiyatlandırma.

- **Maliyet Optimizasyonu**: Kaynak kullanımı izleme, otomatik ölçeklendirme, atıl kaynakların kapatılması.


### 8. IaaS ile En İyi Uygulamalar

- **Otomasyon ve Yönetim**: Infrastructure as Code (IaC) araçları kullanma (Terraform, Ansible).

- **Yedeklilik ve Ölçeklenebilirlik**: Otomatik ölçeklendirme, yük dengeleme.

- **Performans İzleme**: İzleme araçları kullanarak performansı izleme ve iyileştirme.

- **Güvenlik Uygulamaları**: Güvenlik güncellemeleri, erişim kontrolü, denetim ve izleme.


### 9. IaaS ile İlgili Kaynaklar ve Eğitimler

- **Online Eğitimler**: AWS, Azure, GCP gibi sağlayıcıların sunduğu ücretsiz ve ücretli eğitimler.

- **Dokümantasyon ve Kılavuzlar**: Resmi dokümantasyon ve rehberler.

- **Topluluklar ve Forumlar**: Stack Overflow, Reddit, sağlayıcıların resmi forumları.


### 10. İleri Düzey Konular

- **Kubernetes ve Konteyner Orkestrasyonu**: IaaS üzerinde konteyner yönetimi.

- **Hibrit Bulut ve Çoklu Bulut Stratejileri**: Birden fazla bulut sağlayıcıyı kullanma.

- **Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi**: IaaS üzerinde AI ve ML modelleri geliştirme ve çalıştırma.


Bu rehber, IaaS konusunda başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar geniş bir perspektif sunarak, bulut altyapısını kullanmak isteyen herkesin ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.


IAAC (Infrastructure as Code) kavramı, altyapı kaynaklarının programatik olarak yönetilmesini ve sağlanmasını sağlar. IAAC ile ilgili tam bir rehber aşağıda sunulmuştur:


### 1. IAAC Nedir?

- **Tanım**: Infrastructure as Code (IaC), altyapı kaynaklarının ve konfigürasyonlarının kod olarak tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu, altyapı dağıtımlarının otomatikleştirilmesine ve tekrar edilebilir olmasına olanak tanır.

- **Avantajlar**: Hız, verimlilik, hataların azaltılması, sürüm kontrolü ve işbirliği.


### 2. IAAC Araçları

- **Terraform**: HashiCorp tarafından geliştirilen, bulut-agnostik bir IaC aracıdır.

- **AWS CloudFormation**: AWS altyapısını tanımlamak ve yönetmek için kullanılır.

- **Azure Resource Manager (ARM)**: Microsoft Azure kaynaklarını yönetmek için kullanılır.

- **Google Cloud Deployment Manager**: Google Cloud Platform kaynaklarını yönetir.

- **Ansible, Chef, Puppet**: Konfigürasyon yönetimi ve uygulama dağıtımı için kullanılır.


### 3. IAAC'nin Temel İlkeleri

- **İdempotentlik**: Altyapının istenilen duruma getirilmesi her zaman aynı sonucu verir.

- **Sürüm Kontrolü**: Altyapı kodunun versiyon kontrol sistemlerinde (Git gibi) yönetilmesi.

- **Otomasyon**: Manuel müdahaleyi en aza indirerek otomatik dağıtımlar.

- **Dokümantasyon**: Altyapı yapılandırmalarının ve değişikliklerin belgelenmesi.


### 4. IAAC Kullanımı

- **Kod Yazımı**: Terraform, CloudFormation, ARM şablonları gibi araçlarla altyapı kodu yazma.

- **Planlama ve Uygulama**: Altyapı değişikliklerinin planlanması ve uygulanması.

- **Test ve Doğrulama**: Altyapı kodunun doğru çalıştığından emin olmak için test etme.

- **Sürüm Kontrolü ve İşbirliği**: Kodun sürüm kontrol sistemleriyle yönetilmesi ve ekip içi işbirliği.


### 5. Terraform ile IAAC

- **Kurulum**: Terraform'un kurulumu ve yapılandırılması.

- **Temel Bileşenler**: Provider, Resource, Module, Variable, Output.

- **Bir Örnek**: Basit bir AWS EC2 örneği oluşturma.

- **Durum Yönetimi**: Terraform state dosyalarının yönetimi.

- **Remote State**: Durum dosyalarının uzaktan yönetilmesi.


### 6. AWS CloudFormation ile IAAC

- **Şablon Yapısı**: Resources, Parameters, Mappings, Outputs, Conditions, Transform.

- **Stack Oluşturma**: CloudFormation Stack oluşturma ve yönetme.

- **Şablon Örneği**: Basit bir S3 bucket oluşturma şablonu.

- **Yığın Güncellemeleri**: Stack güncellemeleri ve rollback.


### 7. Azure Resource Manager (ARM) ile IAAC

- **ARM Şablonları**: Şablon yapısı ve bileşenleri.

- **Azure CLI ve PowerShell**: ARM şablonları ile kaynak yönetimi.

- **Şablon Örneği**: Basit bir sanal makine oluşturma şablonu.

- **Deployment Slotları**: Deployment slotlarının kullanımı.


### 8. Google Cloud Deployment Manager ile IAAC

- **Şablon Dosyaları**: YAML, Jinja2 şablonları.

- **Deployment Oluşturma**: Google Cloud CLI kullanarak deployment oluşturma.

- **Şablon Örneği**: Basit bir Compute Engine oluşturma şablonu.

- **Kaynak Yönetimi**: Kaynakların güncellenmesi ve silinmesi.


### 9. IAAC ile En İyi Uygulamalar

- **Sürüm Kontrolü**: Altyapı kodunun Git gibi sistemlerde yönetilmesi.

- **Modülerlik**: Yeniden kullanılabilir modüllerin oluşturulması.

- **Güvenlik**: Hassas verilerin güvenli bir şekilde yönetilmesi.

- **Test ve Doğrulama**: Altyapı kodunun otomatik testlerle doğrulanması.


### 10. IAAC ile İlgili Kaynaklar ve Eğitimler

- **Online Eğitimler**: Udemy, Coursera, Pluralsight gibi platformlarda IaC eğitimleri.

- **Dokümantasyon ve Rehberler**: Terraform, AWS, Azure, Google Cloud resmi dokümantasyonları.

- **Topluluklar ve Forumlar**: Stack Overflow, Reddit, GitHub, resmi forumlar.


Bu rehber, Infrastructure as Code (IaC) konusunda başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar geniş bir perspektif sunarak, altyapı yönetimi ve otomasyonu konusunda bilgi edinmek isteyen herkesin ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo