10 İyi Kodlama Prensibi

10 İyi Kodlama Prensibi

 Grafikteki "10 İyi Kodlama Prensibi" şu şekilde açıklanmaktadır:

 1. Güvenlik Güvencesi (Security Assurance)

  • SQL enjeksiyonu, cross-site scripting (XSS) ve veri sızıntısı gibi güvenlik açıklarını önlemek için güvenlik standartlarına uyulmalıdır.
 2. Kod Spesifikasyonu (Code Specification)

  • Standardizasyon, kodun tutarlılığını ve okunabilirliğini artırır.
  • Örneğin, PEP 8 - Python Kod Spesifikasyonu ve Google Java Stili - Java Kod Spesifikasyonu gibi spesifikasyonlar kullanılır.
 3. Belgeler ve Açıklamalar (Documents and Annotations)

  • Karmaşık mantık ve karar verme süreçlerini açıklamak için kullanılmalıdır.
  • Belirli bir yaklaşımın neden seçildiğini açıklar.
  • Açık, öz ve sürekli güncellenen belgeler olmalıdır.
 4. Dayanıklılık (Robustness)

  • Disk arızaları, giriş hataları, ağ aşırı yüklenmesi ve kasıtlı saldırılar gibi sorunlara karşı sistemin dayanıklılığı artırılmalıdır.
 5. SOLID Prensipleri

  • Tek Sorumluluk Prensibi (Single Responsibility Principle)
  • Liskov Yerine Geçme Prensibi (Liskov Substitution Principle)
  • Açık/Kapalı Prensibi (Open/Closed Principle)
  • Arayüz Ayrım Prensibi (Interface Segregation Principle)
  • Bağımlılıkların Tersine Çevrilmesi Prensibi (Dependency Inversion Principle)
 6. Test Edilebilirlik (Easy to Test)

  • Düşük karmaşıklık, otomatik testler, düşük maliyet ve yüksek hız sağlanmalıdır.
 7. Orta Seviye Soyutlama (Moderate Abstraction)

  • Düşük seviye kod, karmaşık ve bakımı zor olabilir.
  • Yüksek seviye kod, basitlik, ölçeklenebilirlik ve bakım kolaylığı sağlar.
 8. Tasarım Desenleri (Design Patterns)

  • Creational (Oluşturucu), Structural (Yapısal) ve Behavioral (Davranışsal) olmak üzere çeşitli tasarım desenleri kullanılır.
  • Singleton, Factory, Adapter, Proxy ve Strategy gibi desenler örnektir.
 9. Global Bağımlılıkları Azaltmak (Reduce Global Dependencies)

  • Global bağımlılıkları azaltarak kodun yerelleştirilmiş ve modüler olmasını sağlar.
 10. Sürekli Refaktoring (Continuous Refactoring)

  • Mevcut kodu iyileştirme sürecidir.
  • Kodun kalitesini artırmak için düzenli olarak refaktoring yapılmalıdır.

Bu prensipler, yazılım geliştirme sürecinde kodun kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırmak için önemli kurallar olarak kabul edilir.

Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo