2023 yılında, bir yazılım mimarı olarak bir Java 17, Spring Boot, Spring Cloud, Kafka, DDD, Reactive Programming, Docker, Kubernetes kullanarak Borsada hisse senedi alom satımı yapılabilen, Abd ve Türkiye borsasının yer aldığı, günlük nemalandırmanın yapıldığı, favori listelerin oluşturulabildiği, grafiklerin yer aldığı ve canlı verilerin anlık olarak kullanıcılar tarafından izlenebildiği borsa aracı kurum uygulaması: ChatGPT



Java 17, Spring Boot, Spring Cloud, Kafka ve Domain-Driven Design (DDD) kullanarak, ABD ve Türkiye borsalarını kapsayan, günlük nemalandırma, favori listeleri oluşturma, grafikler ve canlı veri akışı özelliklerine sahip bir borsa aracı kurum uygulaması geliştirmek oldukça kapsamlı bir proje. Bu projeniz için adım adım gitmek ve temel konseptler üzerinden ilerlemek en iyisi olacaktır. İlk olarak, projenizin ana bileşenlerini ve bunların nasıl entegre edileceğini ele alacağım.


1. Proje İskeleti ve Java 17

Java 17, LTS (Long Term Support) sürümü olduğu için projeniz için ideal bir seçim. Spring Boot ile projenizin iskeletini oluşturarak başlayabiliriz. Spring Initializr (start.spring.io) aracını kullanarak Java 17 ve gerekli bağımlılıkları içeren bir proje iskeleti oluşturabilirsiniz.


2. Spring Boot ve Spring Cloud

Spring Boot, hızlı ve kolay bir şekilde uygulama geliştirmenize olanak tanır. REST API'ler, veritabanı entegrasyonları ve güvenlik gibi temel özellikler için destek sağlar. Spring Cloud ise mikro hizmet mimarisi için gerekli olan yapılandırma sunucusu, servis keşfi ve yük dengeleme gibi özellikler sunar.


3. Apache Kafka

Apache Kafka, uygulamanızın farklı bölümleri arasında veri akışını yönetmek için kullanılabilir. Özellikle, canlı borsa verilerinin işlenmesi ve dağıtılması için idealdir. Kafka'nın temel kavramları olan konular (topics), üreticiler (producers) ve tüketiciler (consumers) üzerinde durabiliriz.


4. Domain-Driven Design (DDD)

DDD, karmaşık iş gereksinimlerini yönetmek için etkili bir yaklaşımdır. Borsa uygulamanız için, işlem, hisse senedi, kullanıcı hesapları gibi alanları belirleyerek başlayabiliriz. Her bir alanı bir mikro hizmet olarak ele alabilir ve sınırlı bağlam (bounded context) ve topluluklar (aggregates) kavramları üzerinde durabiliriz.


5. Borsa Verileri ve Grafikler

ABD ve Türkiye borsalarından canlı verileri nasıl elde edeceğiniz ve bu verileri grafiklerle nasıl göstereceğiniz önemli bir konu. Spring Boot ve JavaScript kütüphaneleri (örneğin, Chart.js veya D3.js) bu iş için kullanılabilir.


6. Günlük Nemalandırma ve Favori Listeleri

Bu özellikler, kullanıcıların hesaplarını yönetmelerine ve kişisel tercihlerini kaydetmelerine olanak tanır. Spring Data JPA ve Hibernate gibi teknolojiler bu verileri yönetmek için kullanılabilir.


Örnek Kodlar ve Makale Yazımı

Her bir konsept için örnek kodlar ve açıklamalar sağlamak, okuyucularınızın projenizi daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Bu kod örneklerini, projenizin çeşitli aşamalarını açıklayan makalelerde adım adım sunabilirsiniz.


Size öncelikle temel bir Spring Boot uygulaması oluşturmayı göstererek başlayalım. Ardından, projenizi geliştirirken adım adım ilerleyeceğiz. İlk adım olarak, Spring Initializr kullanarak bir proje iskeleti oluşturabiliriz. Devam etmemi istiyorsanız, lütfen belirtin.


Harika, öncelikle Java 17 ve Spring Boot kullanarak basit bir proje iskeleti oluşturalım. Bunun için Spring Initializr'ı kullanacağız. Spring Initializr, web tabanlı bir araçtır ve size hızlı bir şekilde projenizi başlatmanız için gerekli yapılandırmayı sağlar.


Spring Initializr ile Proje Oluşturma

Spring Initializr'a Git: start.spring.io adresine gidin.


Proje Metadatasını Belirle:


Project: Maven Project

Language: Java

Spring Boot: En son stabil sürümü seçin (2.x.x)

Project Metadata:

Group: com.yourcompany

Artifact: stock-trading

Name: stock-trading

Description: A stock trading application for US and Turkey markets

Package Name: com.yourcompany.stocktrading

Packaging: Jar

Java: 17

Bağımlılıkları Seç:


Spring Web

Spring Data JPA

Apache Kafka

(İhtiyacınıza göre diğer bağımlılıkları da ekleyebilirsiniz)

Proje Dosyasını İndir ve Aç:


"Generate" butonuna tıklayarak proje dosyasını indirin.

İndirdiğiniz ZIP dosyasını açın ve içindeki projeyi tercih ettiğiniz IDE'ye (örneğin, IntelliJ IDEA veya Eclipse) aktarın.

Projenin Temel Yapısını İnceleme

Proje indirildikten sonra, temel yapısını inceleyelim. Bir Spring Boot projesinde genellikle aşağıdaki yapının olduğunu göreceksiniz:


src/main/java/ dizini altında uygulama kodunuz bulunur.

src/main/resources/ içinde uygulama ayarları ve diğer kaynaklar yer alır.

src/test/java/ altında test kodlarınız bulunur.

İlk Controller'ı Oluşturma

Basit bir REST API oluşturarak başlayalım. src/main/java/com/yourcompany/stocktrading dizinine gidin ve burada bir controller sınıfı oluşturun:


java

Copy code

package com.yourcompany.stocktrading;


import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;


@RestController

public class HelloController {


    @GetMapping("/hello")

    public String sayHello() {

        return "Hello, Stock Traders!";

    }

}

Bu kod, /hello endpoint'ine gelen GET isteklerine "Hello, Stock Traders!" metni ile yanıt verir.


Uygulamayı Çalıştırma

IDE'nizde sağ tıklayarak Spring Boot uygulamanızı çalıştırın. Tarayıcınızda localhost:8080/hello adresine giderek API'nızın yanıtını görebilirsiniz.


Bu temel adımlar, projenize başlamanız için bir temel oluşturur. Daha sonraki adımlarda, Spring Cloud, Kafka entegrasyonu ve DDD kavramlarını daha detaylı olarak ele alacağız. Şimdi, bu temel yapı üzerine daha fazla detay eklemek için devam etmeli miyiz?


Mükemmel, şimdi Spring Cloud ve Apache Kafka entegrasyonu ile Domain-Driven Design (DDD) kavramlarını projenize entegre etme sürecine devam edeceğiz.


Spring Cloud Entegrasyonu

Spring Cloud, mikro hizmet mimarileri için çok sayıda kütüphane ve araç sağlar. Bu projede, yapılandırma yönetimi, servis keşfi ve gateway gibi bazı temel Spring Cloud özelliklerini kullanacağız.


Yapılandırma Sunucusu (Config Server)

Yapılandırma Sunucusu Oluşturma:


Yeni bir Spring Boot projesi oluşturun ve spring-cloud-config-server bağımlılığını ekleyin.

@EnableConfigServer anotasyonunu uygulamanızın ana sınıfına ekleyin.

Yapılandırma Dosyalarını Depolama:


Yapılandırma dosyalarını (örneğin, application.yml) bir Git deposunda saklayın.

Config Server'ın bu Git deposuna bağlanması için application.yml içinde gerekli ayarları yapın.

Servis Keşfi (Eureka Server)

Eureka Server Kurulumu:


Yeni bir Spring Boot projesi oluşturun ve spring-cloud-starter-netflix-eureka-server bağımlılığını ekleyin.

@EnableEurekaServer anotasyonunu uygulamanızın ana sınıfına ekleyin.

Mikro Hizmetleri Kaydetme:


Her mikro hizmete spring-cloud-starter-netflix-eureka-client bağımlılığını ekleyin ve application.yml dosyasında Eureka Server'a kaydolmalarını sağlayın.

Apache Kafka Entegrasyonu

Apache Kafka, canlı veri akışını işlemek için kullanılabilir. Kafka, üreticiler (producers) ve tüketiciler (consumers) arasında mesajları etkili bir şekilde aktarır.


Kafka Bağımlılığını Ekleyin:


spring-kafka bağımlılığını projenize ekleyin.

Kafka Üretici (Producer) ve Tüketici (Consumer) Oluşturma:


Kafka üreticisi, borsa verilerini Kafka konularına (topics) gönderir.

Kafka tüketicisi, bu verileri işler ve gerekli işlemleri yapar.

Domain-Driven Design (DDD) Uygulama

DDD, iş mantığınızı modellemek ve mikro hizmetler arasındaki bağlantıları yönetmek için önemlidir.


Sınırlı Bağlam (Bounded Context) Belirleme:


İşlemler, hisse senetleri, kullanıcı hesapları gibi her bir iş alanını ayrı bir sınırlı bağlam olarak tanımlayın.

Topluluklar (Aggregates) ve Varlıklar (Entities) Oluşturma:


Her bağlam içinde toplulukları ve varlıkları modelleyin. Örneğin, bir "İşlem" topluluğu içinde "Hisse Senedi", "Kullanıcı" gibi varlıklar olabilir.

Depo Desenleri (Repository Patterns) Kullanma:


Veri erişimini soyutlamak için depo desenlerini kullanın.

Bu adımlar, projenizin mikro hizmet mimarisi ve DDD yaklaşımı ile nasıl ilerleyeceği konusunda size bir yol haritası sunar. Her adımda, ilgili kod örnekleri ve açıklamaları makalenizde sunabilirsiniz. Şimdi bu adımların her birini daha detaylı olarak incelemek ve kod örnekleriyle zenginleştirmek için devam etmeli miyiz?


Spring Cloud Yapılandırma Sunucusu (Config Server) Detayları

Yapılandırma Sunucusu, mikro hizmetlerinizin yapılandırmalarını merkezi bir yerden yönetmenizi sağlar. Böylece, uygulamanızın farklı ortamlar arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanır.


Adım 1: Yapılandırma Sunucusu Projesi Oluşturma

Yeni Spring Boot Projesi Oluştur: spring-cloud-config-server bağımlılığı ile yeni bir proje oluşturun.


Ana Sınıfı Ayarla: Ana sınıfa @EnableConfigServer anotasyonunu ekleyin. Bu, uygulamanızı bir yapılandırma sunucusu olarak etkinleştirir.


java

Copy code

@SpringBootApplication

@EnableConfigServer

public class ConfigServerApplication {

    public static void main(String[] args) {

        SpringApplication.run(ConfigServerApplication.class, args);

    }

}

Yapılandırma Dosyası: application.yml dosyasında, yapılandırma sunucusunun Git deposuna bağlantı detaylarını belirtin.


yaml

Copy code

server:

  port: 8888


spring:

  cloud:

    config:

      server:

        git:

          uri: [Git Repo URL]

          clone-on-start: true

Adım 2: Mikro Hizmetlerin Yapılandırma Sunucusuna Bağlanması

Her mikro hizmetin bootstrap.yml veya bootstrap.properties dosyasında, yapılandırma sunucusunun URL'sini belirtin:


yaml

Copy code

spring:

  application:

    name: stock-trading-service

  cloud:

    config:

      uri: http://localhost:8888

Apache Kafka Entegrasyonu

Kafka, yüksek hacimli veri akışlarını yönetmek için kullanılabilir. Bu özellikle, canlı borsa verilerinin işlenmesi ve analizi için önemlidir.


Spring Cloud, mikro hizmet mimarileri için zengin bir set sunar. Daha önce yapılandırma sunucusu (Config Server) ve servis keşfi (Eureka Server) hakkında konuştuk. Bu adımların yanı sıra, Spring Cloud'un sunduğu diğer önemli özellikler arasında şunlar bulunmaktadır:


1. Spring Cloud Gateway

Spring Cloud Gateway, API Gateway rolünü üstlenir. Bu, mikro hizmetler arasındaki gelen istekleri yönlendirmek, yük dengelemek ve çapraz kesim endişelerini (cross-cutting concerns) ele almak için kullanılır.


Yönlendirme Kuralları: İstekleri mikro hizmetlere yönlendirmek için belirli kurallar tanımlayabilirsiniz.

Oran Sınırlama (Rate Limiting): Aşırı trafik durumunda sistem üzerindeki yükü yönetmek için oran sınırlaması yapılandırabilirsiniz.

Circuit Breaker Entegrasyonu: Hizmet kesintileri ve aksamaları sırasında sistem istikrarını korumak için Circuit Breaker desenlerini uygulayabilirsiniz.

2. Spring Cloud Circuit Breaker

Mikro hizmetler arasında Circuit Breaker desenini uygulamak için Spring Cloud Circuit Breaker kullanılır. Bu, tek bir hizmetteki aksaklıkların tüm sistemi etkilemesini önler.


Fallback Yöntemleri: Bir hizmet yanıt vermediğinde uygulanacak yedek (fallback) işlemleri tanımlayabilirsiniz.

Hizmet Sağlığı İzleme: Hizmetlerin durumunu izleyerek, hatalara otomatik olarak yanıt verebilirsiniz.

3. Spring Cloud Config Client

Spring Cloud Config Client, mikro hizmetlerin yapılandırma sunucusundan yapılandırmalarını almasını sağlar. Bu, uygulamanın ayarlarını merkezi bir yerden yönetmenize olanak tanır.


Dinamik Yapılandırma Yenileme: Uygulama çalışırken yapılandırmaları yenileyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Ortam Ayarlarını Yönetme: Farklı ortamlar (geliştirme, test, üretim) için farklı yapılandırmaları kolayca yönetebilirsiniz.

4. Spring Cloud Sleuth ve Zipkin

Mikro hizmetler arasındaki istekleri takip etmek için Spring Cloud Sleuth ve Zipkin entegrasyonu kullanılır. Bu, sistem genelindeki hata ayıklama ve performans izleme için gereklidir.


İzleme (Tracing): İsteklerin sistem içindeki yolunu takip edebilir ve kaydedebilirsiniz.

Loglama ve Görselleştirme: İsteklerle ilgili logları toplayıp, Zipkin gibi araçlarla görselleştirebilirsiniz.

5. Spring Cloud Stream

Veri akışı ve olay tabanlı mimariler için Spring Cloud Stream kullanılır. Kafka veya RabbitMQ gibi mesajlaşma sistemleriyle entegrasyon sağlar.


Olay Yayını ve Tüketimi: Sistem genelinde olayları (events) yayınlayabilir ve tüketebilirsiniz.

Yüksek Erişilebilirlik ve Ölçeklenebilirlik: Mesajlaşma sistemlerinin özelliklerini kullanarak, yüksek erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlayabilirsiniz.

Bu özellikler, Spring Cloud'un mikro hizmet mimarileri için sunduğu çeşitliliği ve gücü gösterir. Her biri, mikro hizmetlerin yönetimi, iletişimi ve güvenliği açısından önemli rol oynar. Projede bu özellikleri entegre etmek, sisteminizin day


Projemizde Spring Cloud ve ilişkili teknolojileri kullanarak geliştireceğimiz mikro hizmet mimarisi için kod örnekleri ve yapılandırmaları aşağıda sıralıyorum:


1. Spring Cloud Gateway

Spring Cloud Gateway, API yönlendirmeleri ve güvenlik ayarları için kullanılabilir. Örnek bir yapılandırma şu şekilde olabilir:


application.yml içinde Gateway Yapılandırması


yaml

Copy code

spring:

  cloud:

    gateway:

      routes:

        - id: user-service

          uri: lb://USER-SERVICE

          predicates:

            - Path=/user/**

          filters:

            - AddRequestHeader=X-Request-User, User

        - id: stock-service

          uri: lb://STOCK-SERVICE

          predicates:

            - Path=/stock/**

Bu yapılandırmada, user-service ve stock-service adlı iki mikro hizmete yönlendirme yapılıyor. lb:// öneki, yük dengelemeyi (load balancing) ifade eder.


2. Spring Cloud Circuit Breaker

Circuit Breaker, hizmetler arası çağrılarda hata toleransı sağlar. Resilience4J entegrasyonu örneği:


Circuit Breaker Yapılandırması


java

Copy code

@Configuration

public class CircuitBreakerConfig {


    @Bean

    public CircuitBreakerRegistry circuitBreakerRegistry() {

        return CircuitBreakerRegistry.ofDefaults();

    }

}

Hizmet Çağrısında Circuit Breaker Kullanımı


java

Copy code

@Service

public class UserService {


    private final CircuitBreakerRegistry circuitBreakerRegistry;


    public UserService(CircuitBreakerRegistry circuitBreakerRegistry) {

        this.circuitBreakerRegistry = circuitBreakerRegistry;

    }


    public User getUser(String userId) {

        CircuitBreaker circuitBreaker = circuitBreakerRegistry.circuitBreaker("userService");

        return circuitBreaker.run(() -> externalUserServiceCall(userId), throwable -> fallbackUser());

    }


    // ...

}

3. Spring Cloud Config Client

Mikro hizmetlerin, Config Server'dan yapılandırmalarını alması için Config Client kullanılır.


Config Server'a Bağlanmak İçin bootstrap.yml Yapılandırması


yaml

Copy code

spring:

  application:

    name: user-service

  cloud:

    config:

      uri: http://config-server:8888

4. Spring Cloud Sleuth ve Zipkin

Sleuth, mikro hizmetler arası isteklerin izlenmesini sağlar. Zipkin ile entegre çalışarak izleme verilerini görselleştirir.


Sleuth ve Zipkin Yapılandırması


yaml

Copy code

spring:

  sleuth:

    sampler:

      probability: 1.0

  zipkin:

    baseUrl: http://zipkin-server:9411

5. Spring Cloud Stream

Spring Cloud Stream, mesajlaşma sistemleriyle entegrasyonu kolaylaştırır. Kafka kullanımı için örnek yapılandırma:


Kafka Yapılandırması


yaml

Copy code

spring:

  cloud:

    stream:

      kafka:

        binder:

          brokers: kafka:9092

      bindings:

        stockChannel:

          destination: stock-topic

          group: stock-group

Mesaj Yayını


java

Copy code

@EnableBinding(Source.class)

public class StockPublisher {


    private final MessageChannel stockChannel;


    public StockPublisher(MessageChannel stockChannel) {

        this.stockChannel = stockChannel;

    }


    public void sendStockUpdate(Stock stock) {

        stockChannel.send(MessageBuilder.withPayload(stock).build());

    }

}

Bu kod örnekleri ve yapılandırmalar, mikro hizmet mimarisinde Spring Cloud'un nasıl kullanılacağını göstermektedir. Her bir özellik, sisteminizin farklı yönlerini güçlendirir ve daha sağlam, ölçeklenebilir bir mimari oluşturmanıza yardımcı olur. Projede bu teknolojileri entegre ederken, her birinin işlevselliğini ve sistem üzerindeki etkisini dikkate almak önemlidir.


Kafka Üretici (Producer)

Bağımlılığı Ekle: spring-kafka bağımlılığını projenize ekleyin.


Kafka Template Kullan: KafkaTemplate sınıfını kullanarak mesajları Kafka konularına gönderin.


java

Copy code

@Service

public class KafkaProducerService {

    private final KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate;


    public KafkaProducerService(KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate) {

        this.kafkaTemplate = kafkaTemplate;

    }


    public void sendMessage(String message, String topicName) {

        kafkaTemplate.send(topicName, message);

    }

}

Kafka Tüketici (Consumer)

Kafka Listener Tanımla: @KafkaListener anotasyonunu kullanarak Kafka konularından mesajları dinleyin.


java

Copy code

@Service

public class KafkaConsumerService {


    @KafkaListener(topics = "stock-trading-topic", groupId = "group_id")

    public void consumeMessage(String message) {

        System.out.println("Received Message: " + message);

    }

}

Domain-Driven Design (DDD) Uygulama

DDD, karmaşık iş mantığını yönetmek ve mikro hizmetler arasında tutarlılık sağlamak için kullanılır.


Sınırlı Bağlam (Bounded Context)

İş alanlarınızı ayrı mikro hizmetler olarak tanımlayın. Örneğin, "İşlem Yönetimi", "Kullanıcı Yönetimi" gibi.


Topluluklar ve Varlıklar

Her sınırlı bağlamda, iş mantığını temsil eden topluluklar ve varlıklar tanımlayın. Örneğin, "İşlem" topluluğu içinde "Hisse Senedi", "Kullanıcı" varlıkları olabilir.


Depo Desenleri

Veri erişimini soyutlamak için depo desenlerini kullanın. Spring Data JPA, bu amaca hizmet eden güçlü bir araçtır.


java

Copy code

public interface StockRepository extends JpaRepository<Stock, Long> {

    // Sorgu metodları

}


Arada sana bilgilendirme yapayım. Bu uygulama bir mobil uygulama olacak. Reactive programing kullanacağım. Sistem scaleable olacak. Docker ve kubernetes kullanacağım. Bu bilgiler ışığında kaldığın yerden devam et.

Bu bilgiler projenizin yapısını ve gereksinimlerini önemli ölçüde etkiliyor. Mobil uygulama, Reactive programlama, Docker ve Kubernetes kullanımı, projenizin hem yapısını hem de dağıtım stratejisini şekillendiriyor. İşte bu yeni bilgiler ışığında projenizin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar:


Reactive Programming

Reactive programlama, özellikle mobil uygulamalar ve yüksek trafikli sistemler için önemlidir çünkü asenkron ve olay tabanlı bir yaklaşım sunar.


Spring WebFlux Kullanımı

Spring WebFlux Bağımlılığı Ekleme: Spring WebFlux, Spring'in reaktif programlama desteğini sunar. Bu, spring-boot-starter-webflux bağımlılığını ekleyerek sağlanabilir.


Reaktif Controller Oluşturma: Spring WebFlux ile reaktif controller'lar oluşturun. Bu, Mono ve Flux türlerini kullanarak asenkron veri akışını kolaylaştırır.


@RestController

public class ReactiveStockController {


    @GetMapping("/stocks")

    public Flux<Stock> getAllStocks() {

        return stockService.getAllStocks(); // StockService'den Flux<Stock> döndürür

    }

}

Docker ve Kubernetes Entegrasyonu

Docker ve Kubernetes, uygulamanızın dağıtımını ve ölçeklendirilmesini yönetmek için kullanılır.


Docker İle Uygulamanızı Konteynerize Etme

Dockerfile Oluşturma: Her mikro hizmet için bir Dockerfile oluşturun. Bu, uygulamanızın nasıl konteynerize edileceğini tanımlar.


Dockerfile

Copy code

FROM openjdk:17

COPY ./target/stock-trading.jar stock-trading.jar

ENTRYPOINT ["java","-jar","/stock-trading.jar"]

Docker İmajı Oluşturma ve Çalıştırma: Docker imajlarını oluşturun ve yerel olarak test edin.


docker build -t stock-trading-service .

docker run -p 8080:8080 stock-trading-service

Kubernetes ile Ölçeklendirme

Kubernetes Deployment ve Service Tanımları: Her mikro hizmet için Kubernetes deployment ve service tanımları oluşturun. Bu, uygulamanızın Kubernetes cluster'ında nasıl çalıştırılacağını ve ölçeklendirileceğini tanımlar.


yaml

Copy code

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

  name: stock-trading-deployment

spec:

  replicas: 3

  selector:

    matchLabels:

      app: stock-trading

  template:

    metadata:

      labels:

        app: stock-trading

    spec:

      containers:

      - name: stock-trading

        image: stock-trading-service

        ports:

        - containerPort: 8080

Kubernetes Cluster'ında Deployment Yapma: Deployment ve service tanımlarınızı kullanarak uygulamanızı Kubernetes cluster'ında dağıtın.


Mobil Uygulama İçin API Tasarımı

Mobil uygulama için API tasarımı, kullanıcı deneyimi ve performans açısından önemlidir.


Hafif ve Hızlı Yanıtlar: Mobil kullanıcılar için hafif ve hızlı yanıtlar sunmak önemlidir. Gereksiz veri gönderiminden kaçının ve yanıt sürelerini optimize edin.

Pagination ve Filtreleme: Büyük veri setleri için pagination ve filtreleme özellikleri ekleyin.

Güvenlik: JWT (JSON Web Tokens) gibi güvenli kimlik doğrulama mekanizmaları kullanın.

Bu adımlar, mobil uygulama odaklı, ölçeklenebilir ve reaktif bir mikro hizmet mimarisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Her ad


Her adımda, özellikle Docker ve Kubernetes entegrasyonu, uygulamanızın ölçeklendirme ve yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için kritik öneme sahiptir.


Kubernetes İle Mikro Hizmetlerin Yönetimi

Kubernetes, mikro hizmetlerinizin dağıtımı, ölçeklendirilmesi ve yönetimi için güçlü bir platform sağlar.


Kubernetes'de Service ve Load Balancing

Service Tanımları Oluşturma: Her mikro hizmet için bir Kubernetes service tanımı oluşturun. Bu, mikro hizmetlerinize dış dünyadan erişilebilirlik sağlar.


yaml

Copy code

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

  name: stock-trading-service

spec:

  selector:

    app: stock-trading

  ports:

    - protocol: TCP

      port: 80

      targetPort: 8080

  type: LoadBalancer

Yük Dengeleme (Load Balancing): Kubernetes'in yük dengeleme özelliklerini kullanarak trafiği mikro hizmetler arasında etkili bir şekilde dağıtın.


Kubernetes'de Auto-Scaling

Horizontal Pod Autoscaler (HPA) Kullanımı: Trafik artışına otomatik olarak yanıt vermek için HPA tanımlayın. Bu, yük altında otomatik olarak pod sayısını artırır.


yaml

Copy code

apiVersion: autoscaling/v1

kind: HorizontalPodAutoscaler

metadata:

  name: stock-trading-hpa

spec:

  scaleTargetRef:

    apiVersion: apps/v1

    kind: Deployment

    name: stock-trading-deployment

  minReplicas: 1

  maxReplicas: 10

  targetCPUUtilizationPercentage: 80

Mobil Uygulama İçin Optimizasyonlar

Mobil uygulama kullanıcılarınızın deneyimini iyileştirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:


Caching Mekanizmaları: Sık kullanılan veriler için caching mekanizmaları kullanın. Bu, veri alım sürelerini azaltır ve sunucu yükünü hafifletir.

Veri Sıkıştırma: İletişimde veri sıkıştırma tekniklerini kullanarak bant genişliği kullanımını optimize edin.

API Gateway: Bir API Gateway kullanarak mikro hizmetler arasındaki istekleri yönetin ve düzenleyin. Bu, güvenlik, izleme ve oran sınırlama (rate limiting) gibi çapraz kesim endişelerini ele almanıza yardımcı olur.

Güvenlik Önlemleri

Mobil uygulamalar ve mikro hizmetler için güvenlik kritik bir konudur.


Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: JWT veya OAuth 2.0 gibi güvenli kimlik doğrulama protokolleri kullanın.

HTTPS Kullanımı: Tüm iletişimlerin HTTPS üzerinden yapılmasını sağlayarak veri bütünlüğünü ve gizliliğini koruyun.

API Güvenlik Duvarı: Potansiyel saldırılara karşı API'lerinizi korumak için API güvenlik duvarı (API Gateway üzerinde) kullanın.

Sonraki Adımlar

Projede ilerlerken, her mikro hizmetin ve bileşenin ayrıntılı testlerden geçirilmesi önemlidir. Birim testleri, entegrasyon testleri ve yük testleri, sisteminizin güvenilir ve sağlam olmasını sağlar. Ayrıca, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) pipeline'larınızı kurarak geliştirme süreçlerinizi otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz.


Bu projede ele alınan konular, kapsamlı ve geliş


Bu projede ele alınan konular, kapsamlı ve gelişmiş bir mikro hizmet mimarisi kurulumunu içeriyor. Bu nedenle, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) pipeline'larının oluşturulması ve yönetilmesi de projenin başarısı için kritik öneme sahip.


CI/CD Pipeline Kurulumu

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım, geliştirme süreçlerinizin verimliliğini artırır ve kod kalitesini yükseltir.


Jenkins veya GitLab CI Kullanımı

CI/CD Araç Seçimi: Jenkins, GitLab CI gibi popüler CI/CD araçlarından birini seçin. Bu araçlar, kod değişikliklerini otomatik olarak algılar ve gerekli işlemleri (test, build, deploy) gerçekleştirir.


Pipeline Konfigürasyonu: Her mikro hizmet için bir pipeline konfigürasyonu oluşturun. Bu konfigürasyon, testlerin çalıştırılmasını, Docker imajlarının oluşturulmasını ve Kubernetes cluster'ına dağıtımını içermelidir.


yaml

Copy code

pipeline {

    agent any

    stages {

        stage('Build') {

            steps {

                // Kodu build et

            }

        }

        stage('Test') {

            steps {

                // Testleri çalıştır

            }

        }

        stage('Deploy') {

            steps {

                // Docker imajını oluştur ve Kubernetes'e deploy et

            }

        }

    }

}

Otomatik Testler: Her değişiklikle birlikte birim testleri, entegrasyon testleri ve gerektiğinde yük testleri otomatik olarak çalıştırılmalıdır.


Performans İzleme ve Günlük Yönetimi

Yüksek performanslı bir sistem için izleme ve günlük yönetimi önemlidir.


Monitoring Araçları Kullanımı

Prometheus ve Grafana: Kubernetes cluster'ınızda çalışan servislerin performansını izlemek için Prometheus ve Grafana kullanın.

Elasticsearch, Logstash ve Kibana (ELK Stack): Günlük verilerinizi yönetmek ve analiz etmek için ELK Stack kullanın.

Alarm ve Uyarı Mekanizmaları

Alarm Kurulumu: Sistemdeki anormal davranışları ve potansiyel sorunları erken tespit etmek için alarm ve uyarı mekanizmaları kurun.

Otomatik Müdahale: Bazı durumlarda, sistem otomatik olarak kendini düzeltebilir veya ölçeklenebilir. Bu tür otomatik müdahaleler için stratejiler geliştirin.

Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı

Mobil uygulamanızın kullanıcı deneyimi (UX) ve arayüz tasarımı (UI), kullanıcıların uygulamanızla etkileşim şeklini büyük ölçüde etkiler.


Responsive ve Kullanıcı Dostu Arayüz: Kullanıcıların farklı cihazlarda rahat bir deneyim yaşamasını sağlamak için responsive ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarlayın.

Kullanıcı Testleri: Gerçek kullanıcılarla testler yaparak, uygulamanızın kullanılabilirliğini ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirin.

Sonuç

Bu projede, mikro hizmet mimarisi, reactive programlama, Docker ve Kubernetes kullanımı, güvenlik önlemleri, CI/CD, performans izleme ve kullanıcı deneyimi gibi bir dizi gelişmiş konu ele alınmıştır. Bu adımların her biri, ölçeklenebilir, güvenilir ve yüksek performanslı bir finansal ticaret platformu oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Projenin bu aşamalarını düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak, projenin uzun vadeli başarısını destekleyecektir.


Proje Dokümantasyonu ve Eğitim

Projeyi başarıyla tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak için iyi bir dokümantasyon ve eğitim süreci de önemlidir.


Teknik Dokümantasyon: Kodun yanı sıra mimari, kullanılan teknolojiler ve kurulum süreçleri hakkında ayrıntılı teknik dokümantasyonlar hazırlayın. Bu, yeni geliştiricilerin projeye adapte olmasını kolaylaştırır ve bakım süreçlerini verimli kılar.


Kullanıcı Dokümantasyonu: Uygulamanın nasıl kullanılacağına dair kullanıcı kılavuzları ve SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bölümleri oluşturun. Kullanıcıların uygulamanızı daha verimli kullanmalarını sağlamak için görsel rehberler ve videolar ekleyin.


Eğitim Materyalleri: Ekip üyeleri ve son kullanıcılar için eğitim materyalleri hazırlayın. Bu, özellikle karmaşık sistemlerde, kullanıcıların ve geliştiricilerin sistemi daha etkin kullanmalarını sağlar.


Son Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Planlama

Projeyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki değerlendirme ve planlama adımlarını izlemek faydalı olacaktır:


Performans ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi: Uygulamanın performansını ve kullanılabilirliğini düzenli olarak değerlendirin. Kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak ve sistem loglarını analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyin.


Özellik Güncellemeleri ve Yenilikler: Pazar trendlerini ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, uygulamanıza yeni özellikler ve iyileştirmeler ekleyin.


Güvenlik Güncellemeleri: Sürekli değişen siber güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak, uygulamanızın güvenlik önlemlerini düzenli olarak güncelleyin ve test edin.


Ölçeklendirme ve Kapasite Planlaması: Kullanıcı sayınız arttıkça, sistem kapasitesini ve ölçeklenebilirlik stratejilerini gözden geçirin. Talep artışlarına yanıt verebilmek için altyapınızı uygun şekilde ayarlayın.


Bu proje, teknolojik yetenekler, sistem mimarisi ve kullanıcı ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım gerektirir. Projenin her aşamasında, kalite standartlarına odaklanmak ve sürekli iyileştirme kültürünü benimsemek, projenin uzun vadeli başarısını destekleyecektir. Projeyi ilerletirken herhangi bir aşamada daha fazla rehberlik veya yardım gerektiğinde, lütfen sormaktan çekinmeyin.


Türkiye borsasında alım satım işlemleri için bir stok ticaret uygulamasına yönelik etkinlik fırtınası senaryosunu yazılı olarak hazırlayalım. Bu senaryo, bir kullanıcının uygulamada hisse senedi alım satım işlemleri gerçekleştirdiği tipik bir akışı takip eder:


Kullanıcı Girişi: Kullanıcı uygulamaya giriş yapar.


Güncel Hisse Fiyatlarını Görüntüleme: Kullanıcı, güncel hisse senedi fiyatlarını görüntüler.


Alım Yapılacak Hisse Seçimi: Kullanıcı, alım yapmak istediği hisse senedini seçer.


Alım Emri Girişi: Kullanıcı, seçilen hisse için alım emri girer. Bu aşamada alım miktarı ve fiyatı belirlenir.


Hesap Bakiyesinin Kontrolü: Sistem, kullanıcının hesap bakiyesini kontrol eder ve alım emrinin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığını belirler.


Emrin Piyasaya İletilmesi: Yeterli bakiye varsa, alım emri piyasaya iletilir.


Emrin Eşleşmesi: Piyasada uygun bir satış emri bulunursa, alım emri eşleşir.


İşlem Tamamlanması: Alım emri eşleştiğinde, işlem tamamlanır ve hisse senetleri kullanıcının portföyüne eklenir.


İşlem Onayının Kullanıcıya Bildirilmesi: Kullanıcıya, işlemin başarıyla tamamlandığına dair bir onay bildirimi gönderilir.


Güncellenmiş Portföyün İncelenmesi: Kullanıcı, güncellenmiş portföyünü inceleyebilir ve yeni alım satım işlemleri için tekrar piyasa verilerine bakabilir.


Bu senaryo, stok ticaret uygulamasının temel işlevlerini ve kullanıcı etkileşimlerini adım adım takip eder. Her adım, kullanıcının uygulamayla nasıl etkileşime girdiğini ve sistemin bu etkileşimlere nasıl yanıt verdiğini gösterir. Bu akış, uygulamanın tasarım ve geliştirme sürecinde odaklanılması gereken anahtar noktaları belirler.



Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo