Cyber Security Full Rehber, Mülakat Soruları ve Cevapları, Kullanılan Araçlar, Eğitimler, Kitaplar, Sertifikalar
1. Giriş

Siber Güvenlik Nedir?

Neden Önemlidir?

Siber Güvenlik'in Temel Bileşenleri

2. Tehdit ve Saldırı Tipleri

Malware Saldırıları

Virüsler

Truva Atları

Örnek Senaryo: Büyük bir şirketin iç ağının Ransomware saldırısına uğraması

Ağ Saldırıları

DDoS Saldırıları

MITM Saldırıları

Örnek Senaryo: Kritik bir devlet hizmetinin DDoS saldırısıyla çökertilmesi

3. Güvenlik Politikaları ve Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Değerlendirmesi

Risk Azaltma

Örnek Senaryo: Bir finans şirketinin risk değerlendirme süreci

Erişim Kontrolü

Kimlik Doğrulama

Yetkilendirme

Örnek Senaryo: Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanımı

4. Siber Güvenlik Teknolojileri

Güvenlik Duvarları ve IDS/IPS Sistemleri

Nasıl Çalışır?

Yapılandırma ve Yönetim

Örnek Senaryo: Güvenlik duvarının yanlış yapılandırılması

Şifreleme

Veri Şifreleme

Ağ Şifrelemesi

Örnek Senaryo: Hassas müşteri verisinin şifrelenmesi

5. Yasal Düzenlemeler ve Uyum

Veri Koruma ve Gizlilik Yasaları

GDPR

HIPAA

Örnek Senaryo: Bir şirketin GDPR uyum süreci

Sızma Testleri ve Denetimler

Test Tipleri

Denetim Süreçleri

Örnek Senaryo: Bir e-ticaret sitesinin yıllık güvenlik denetimi

6. Geleceğin Siber Güvenlik Teknolojileri

Bulut Güvenliği

Bulut Güvenlik Modelleri

Zorluklar ve Fırsatlar

Örnek Senaryo: Bulut hizmetlerinin güvenli bir şekilde entegrasyonu

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Algoritma Temelli Tehdit Algılama

Örnek Senaryo: Yapay zeka tabanlı saldırı tespit sistemleri

1. Giriş

Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik, bilgi sistemlerinin ve verilerin güvende, gizli ve bütünlük içinde olmasını sağlamayı amaçlayan bir uygulama alanıdır.


Neden Önemlidir?

Her gün daha fazla işletme ve birey, verilerini ve sistemlerini korumak için siber güvenliğe ihtiyaç duymaktadır. Örnek olarak, hastanelerde hastaların sağlık kayıtlarının güvencesi hayati önem taşır.


Siber Güvenlik'in Temel Bileşenleri

Bu bileşenler; ağ güvenliği, bilgi güvenliği, iş sürekliliği planlaması, uç nokta güvenliği vb. gibi alanları kapsar.


2. Tehdit ve Saldırı Tipleri

Malware Saldırıları

Virüsler

Bilgisayarlara bulaşarak yayılan zararlı yazılımlar. Örnek senaryo: E-posta eklerinde gizlenen bir virüsün, tüm şirket ağını etkisi altına alması.


Truva Atları

Görünüşte zararsız yazılımların içine gizlenen zararlı kodlar. Örnek senaryo: Truva Atı içeren bir oyun yazılımının, kullanıcının finansal bilgilerini çalması.


Ağ Saldırıları

DDoS Saldırıları

Bir sunucuyu veya ağı, servis dışı bırakmak için yapılan saldırılar. Örnek senaryo: Ülkenin borsasının, yabancı bir devlet tarafından DDoS saldırısına uğraması.


MITM Saldırıları

İki taraf arasındaki iletişimi dinlemek veya değiştirmek için yapılan saldırılar. Örnek senaryo: Bir hackerın, kullanıcı ile banka arasındaki iletişimi dinleyerek kullanıcı bilgilerini ele geçirmesi.


3. Güvenlik Politikaları ve Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Değerlendirmesi

Organizasyonların potansiyel risklerini belirlemeleri. Örnek senaryo: Bir finans şirketinin, tüm varlıkları için risk değerlendirmesi yapması.


Risk Azaltma

Belirlenen riskleri minimize etme stratejileri. Örnek senaryo: Bir e-ticaret şirketinin, güvenlik duvarı kullanarak ağ saldırı riskini azaltması.


Erişim Kontrolü

Kimlik Doğrulama

Kullanıcıların kimliklerinin doğrulanması. Örnek senaryo: Çalışanların iş yerine erişimlerinin, yüz tanıma teknolojisi ile kontrol edilmesi.


Yetkilendirme

Kullanıcılara ne tür erişimlerin sağlanacağının belirlenmesi. Örnek senaryo: Bir bankanın, sadece yetkili çalışanlara kritik finansal verilere erişim hakkı tanıması.


4. Siber Güvenlik Teknolojileri

Güvenlik Duvarları ve IDS/IPS Sistemleri

Nasıl Çalışır?

Bu sistemler, ağı izler ve belirli kurallara göre trafiği engeller veya uyarır. Örnek senaryo: Güvenlik duvarının, şüpheli bir IP adresinden gelen trafiği otomatik olarak engellemesi.


Yapılandırma ve Yönetim

Bu sistemlerin etkin bir şekilde çalışması için doğru yapılandırma ve yönetim gereklidir. Örnek senaryo: İki farklı ofisin güvenlik duvarlarının yanlış yapılandırılması sonucu birbirleriyle iletişim kuramaması.


Şifreleme

Veri Şifreleme

Verilerin okunamaz hale getirilmesi. Örnek senaryo: Bir hastanenin, hasta kayıtlarını şifreleyerek gizliliği koruması.


Ağ Şifrelemesi

Ağ üzerinden iletilen verilerin şifrelenmesi. Örnek senaryo: Çalışanların evden çalıştığı bir şirkette, VPN kullanarak ağ şifrelemesi yapılması.


Bu ilk dört bölüm, siber güvenliğin temellerini ve teknolojilerini detaylı bir şekilde kapsar. İsterseniz geri kalan bölümleri de detaylandırmaya devam edebilirim!


5. Yasal Düzenlemeler ve Uyum

Veri Koruma ve Gizlilik Yasaları

GDPR

Avrupa Birliği'nin genel veri koruma yönetmeliği. Örnek senaryo: Bir e-ticaret şirketinin, Avrupa müşterilerinin verilerini uygun bir şekilde işlemek için GDPR uyum sürecine girmesi.


HIPAA

Amerika'da sağlık verilerinin gizliliğini düzenleyen yasa. Örnek senaryo: Bir hastanenin, hasta verilerini koruma prosedürlerini HIPAA'ya uygun hale getirmesi.


Sızma Testleri ve Denetimler

Test Tipleri

Sızma testleri, bir organizasyonun güvenlik durumunu değerlendirmek için kullanılır. Örnek senaryo: Bir bankanın, yıllık olarak üçüncü taraf bir güvenlik firması tarafından sızma testine tabi tutulması.


Denetim Süreçleri

Siber güvenlik denetimleri, uyum ve güvenlik durumunu değerlendirmek için yapılır. Örnek senaryo: Bir üretim şirketinin, endüstri standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek için denetlenmesi.


6. Geleceğin Siber Güvenlik Teknolojileri

Bulut Güvenliği

Bulut Güvenlik Modelleri

Bulut güvenlik, verilerin ve uygulamaların bulutta korunmasını içerir. Örnek senaryo: Bir şirketin, çoklu bulut ortamlarında güvenliği sağlama stratejileri geliştirmesi.


Zorluklar ve Fırsatlar

Bulut güvenliği, özel zorluklar ve fırsatlar sunar. Örnek senaryo: Bir eğitim kurumunun, bulut tabanlı öğrenme platformlarının güvenliğini sağlamak için yeni protokoller geliştirmesi.


Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Algoritma Temelli Tehdit Algılama

Yapay zeka, anormal davranışları tespit etmek için kullanılabilir. Örnek senaryo: Bir finans şirketinin, dolandırıcılık aktivitelerini tespit etmek için yapay zeka kullanması.


Örnek Senaryo: Yapay Zeka Tabanlı Saldırı Tespit Sistemleri

Bu sistemler, daha hızlı ve doğru saldırı tespiti sunabilir. Örnek senaryo: Bir telekom şirketinin, ağ üzerindeki olağandışı trafiği anında tespit etmek ve müdahale etmek için yapay zeka tabanlı bir sistem kullanması.


Sonuç

Siber güvenlik, modern dünyada vazgeçilmez bir öneme sahiptir. İşletmeler, devletler, ve bireyler, güvenli ve güvenilir sistemlere ihtiyaç duyarlar. Yukarıda tartışılan konular, bu dinamik ve karmaşık alanın temel yönlerini ele almaktadır. Gelecekteki gelişmeler, siber güvenliği daha da önemli kılacak, ve bu alandaki uzmanlara olan ihtiyacı artıracaktır.


Bu makale taslağı, siber güvenlik alanına geniş ve derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Her bölüm, güncel örnekler ve senaryolarla somutlaştırılmıştır, böylece okuyucuların karmaşık konuları anlamalarına yardımcı olur. İhtiyaç duyduğunuz ek bilgi veya açıklama olursa, lütfen bana bildirin!


Siber Güvenlik Nedir?

Teknik Açıklama

Siber güvenlik, dijital varlıkları ve bilgi sistemlerini koruma pratiğidir. Bu, bir şirketin ağını, sunucularını, bilgisayarlarını, mobil cihazlarını, elektronik sistemlerini, yazılımlarını ve verilerini zararlı saldırılara, hasara veya yetkisiz erişime karşı korumayı içerir. Bu koruma, çok katmanlı bir yaklaşım gerektirir ve farklı alanlarda uzmanlaşmış bir dizi teknoloji, prosedür ve politikayı içerir.


Advanced Örnek Senaryo

Bir enerji şirketi, ülkenin elektrik dağıtım ağını işletmektedir. Bu ağ, onlarca merkezi kontrol merkezi ve yüzlerce alt istasyonu içermektedir. Bu tür bir yapı, birçok farklı tehdit vektörüne açıktır.


Bu senaryoda, enerji şirketi, aşağıdaki siber güvenlik önlemlerini uygular:


Ağ Segmantasyonu: Şirket, enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerini birbirinden izole etmek için ağ segmentasyonunu kullanır. Bu, bir bölümde meydana gelebilecek bir saldırının diğer bölgelere yayılmasını önler.

Anomali Tespiti: İstasyonların ve kontrol merkezlerinin sürekli izlenmesi, olası saldırıları tespit etmek için yapay zeka tabanlı anomalilerin tespit edilmesi.

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Yalnızca yetkili personelin kritik sistemlere erişebilmesi için çok faktörlü kimlik doğrulama ve rolu temelli erişim kontrolleri.

Olay Yanıt Planlaması: Olası bir güvenlik ihlali durumunda hızla harekete geçebilmek için önceden planlanmış olay yanıt protokolleri.

Bu senaryoda, yetenekli bir hacker grubu, enerji şirketinin ağını hedef alır. Ancak, yukarıda listelenen katmanlı güvenlik önlemleri sayesinde, saldırı erken bir aşamada tespit edilir ve müdahale edilir. Bu, potansiyel olarak milyonlarca insanın elektriksiz kalmasını engeller ve ulusal güvenliği korur.


Bu, siber güvenliğin karmaşıklığı ve öneminin bir örneğidir. Özellikle kritik altyapılarda, siber güvenlik, yalnızca teknoloji ve araçlara değil, aynı zamanda doğru stratejilere, politikalara ve iş süreçlerine de dayalı olarak dikkatli bir şekilde düşünülmeli ve uygulanmalıdır.


Güvenlik Tehditleri ve Zafiyetler

Tehdit Aktörleri

Teknik Açıklama

Tehdit aktörleri, bireyler veya gruplar olabilir ve genellikle belirli bir hedefe veya sistemlere zarar vermek amacıyla hareket ederler. Bu aktörler, devlet destekli hackerlar, suç örgütleri, terörist gruplar veya içerideki kötü niyetli çalışanlar olabilir.


Tehdit aktörlerinin amaçları, hedefleri ve yetenekleri farklılık gösterebilir. Bazıları finansal kazanç peşinde olurken, diğerleri politik, stratejik veya ideolojik amaçlarla hareket edebilir. Bunlar, yüzey saldırılarından karmaşık ve sofistike saldırılara kadar değişebilir.


Advanced Örnek Senaryo

Bir finansal teknoloji şirketi (FinTech), dünya genelinde birçok müşteriye hizmet vermektedir. Şirket, ödeme işlemlerinde yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için çeşitli güvenlik protokolleri kullanmaktadır.


Bu senaryoda, organize bir suç örgütü, şirketin sistemlerine erişmek ve müşterilerin finansal bilgilerini çalmak için bir plan yapar. Bu örgüt, aşağıdaki yollarla hareket eder:


Phishing Saldırıları: Müşterilere sahte e-postalar göndererek, kimlik bilgilerini ele geçirir.

Zararlı Yazılım Yayma: Şirketin iç ağında çalışan bazı kişilere özel olarak tasarlanmış zararlı yazılım içeren e-postalar gönderir.

Hedefli Saldırılar: Şirketin sunucularına özel olarak tasarlanmış bir saldırı düzenler, zayıf noktaları bulup bunları sömürür.

Bu aşamada, şirketin güvenlik ekibi, ağ trafiğindeki anormal davranışları tespit eder. Incident Response Team (IRT), duruma hızla müdahale eder ve saldırının izlerini bulur. Sonrasında, olayın kapsamını belirlemek, sistemi temizlemek ve gelecekteki saldırıları önlemek için gerekli adımlar atılır.


Bu örnek, tehdit aktörlerinin ne kadar karmaşık ve çok yönlü olabileceğini göstermektedir. Bu tür saldırıları engellemek, yalnızca teknoloji kullanmakla değil, aynı zamanda sürekli izleme, eğitim ve doğru politikalarla mümkündür.


Sistem Güvenliği

Ağ Güvenliği

Teknik Açıklama

Ağ güvenliği, bir organizasyonun iç ve dış ağlarının korunmasıyla ilgilenir. Bu, tespit ve önleme araçlarının yanı sıra politika ve prosedürlerin bir kombinasyonunu içerir. İşte ağ güvenliğinin bazı ana bileşenleri:


Güvenlik Duvarları: İstenmeyen trafiği engellemek için kullanılır.

İntrusion Detection Systems (IDS) / İntrusion Prevention Systems (IPS): Anormal veya şüpheli trafiği tespit edip önlemek için kullanılır.

Veri Akışı Analizi: Veri paketlerinin normalden farklı olup olmadığını tespit etmek için kullanılır.

Ağ Segmentasyonu: Ağın farklı kısımlarını birbirinden ayırmak, böylece bir bölgedeki bir sorunun diğer bölgelere sıçramasını önlemek için kullanılır.

VPN (Virtual Private Network): Güvenli ve şifrelenmiş bir bağlantı üzerinden uzak erişim sağlamak için kullanılır.

Advanced Örnek Senaryo

Bir uluslararası e-ticaret şirketi, dünya genelinde milyonlarca müşteriye hizmet vermektedir. Şirketin ağ güvenliğinin sağlanması, hem müşteri verilerinin güvencesi hem de iş sürekliliği açısından hayati önem taşımaktadır.


Bu senaryoda, şirket aşağıdaki adımları atar:


Dinamik Güvenlik Duvarı Kuralları: Yüksek düzeyde özelleştirilmiş güvenlik duvarı kuralları oluşturur, bu sayede gerçek zamanlı olarak tehditlere yanıt verebilir.

Yüksek Etkin IDS/IPS Sistemleri: Güncel tehdit imzaları kullanarak ve derin paket incelemesi yaparak potansiyel saldırıları tespit eder ve engeller.

Düzenli Ağ Analizi ve Pentest: Güvenlik uzmanları tarafından düzenli olarak ağın analiz edilmesi ve pentest yapılması, olası zafiyetlerin erken tespit edilmesine yardımcı olur.

Çoklu VPN Protokol Destekli Uzak Erişim: Çalışanların güvenli bir şekilde erişebilmesi için farklı VPN protokollerini destekleyen bir uzak erişim çözümü uygulanır.

Bu senaryoda, yüksek profilli bir hacker grubu, şirketin ödeme sistemlerine yönelik bir saldırı düzenlemeye çalışır. Ancak, yukarıda belirtilen güvenlik önlemleri sayesinde, saldırı başarısız olur ve şirketin güvenlik ekibi, olayı detaylı bir şekilde inceleyerek gelecekteki saldırılara karşı daha hazırlıklı olur.


Bu örnek, ağ güvenliğinin sadece bir set güvenlik duvarı veya antivirüs yazılımından çok daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Çok katmanlı bir yaklaşım, gelişmiş tehditlere karşı koruma sağlar ve iş sürekliliğini garantiler.

Uygulama Güvenliği

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde Güvenlik

Teknik Açıklama

Uygulama güvenliği, yazılımın her aşamasında güvenliği sağlamakla ilgili bir uygulamadır. Güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC), başlangıç tasarımından bakım aşamasına kadar yazılımın tüm aşamalarında güvenlik ilkelerinin uygulanmasını içerir. Bu, aşağıdaki bileşenleri içerebilir:


Gereksinim Analizi: Proje başlangıcında güvenlik gereksinimlerinin belirlenmesi.

Tasarım ve Geliştirme: Güvenlik ilkelerine uygun kod yazma ve tasarım yapma.

Test Aşaması: Yazılımın güvenlik açıklarını tespit etmek için kapsamlı güvenlik testleri yapma.

Dağıtım: Uygulamanın güvenli bir şekilde dağıtılmasını sağlama.

Bakım ve İzleme: Sürekli güvenlik izlemesi ve bakımı, olası güvenlik sorunlarını erken tespit ve düzeltme.

Advanced Örnek Senaryo

Bir sağlık teknolojisi şirketi, hastalara kişiselleştirilmiş tedavi planları sunan bir uygulama geliştirmektedir. Bu uygulama, oldukça hassas verilere erişebilmektedir, dolayısıyla güvenliği en üst düzeyde olmalıdır.


Bu senaryoda, şirket aşağıdaki adımları atar:


Güvenlik Eğitimi: Tüm geliştirme ekibi, güvenli kodlama teknikleri konusunda eğitilir.

Otomatik ve Manuel Testler: Yazılımın her aşamasında, hem otomatik güvenlik tarayıcıları kullanılır, hem de güvenlik uzmanları tarafından manuel testler yapılır.

Güvenlik Politikaları ve Standartları Uygulama: Şirket, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak güvenlik politikaları oluşturur ve bunları uygular.

Sürekli İzleme ve Güncelleme: Uygulama canlıya alındıktan sonra bile, sürekli olarak izlenir ve olası güvenlik açıkları için güncellenir.

Bu örnek, güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsünün sadece bir aşamada değil, projenin başından sonuna kadar sürekli bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, hem yazılımın kendisinin hem de içerdiği hassas verilerin güvencesini sağlamakta önemli bir role sahiptir.


Bu, sağlık sektöründeki bir örnek olsa da, benzer yaklaşımlar finans, e-ticaret, devlet uygulamaları gibi birçok alanda kullanılmaktadır.


Kimlik ve Erişim Yönetimi (Identity and Access Management - IAM)

Yetkilendirme ve Kimlik Doğrulama Stratejileri

Teknik Açıklama

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM), kullanıcıların kimliklerini doğrulama ve bu kullanıcılara belirli kaynaklara erişim yetkileri atama sürecini ifade eder. Bu, kullanıcıların kim olduklarını belirlemek ve yalnızca yetkilendirildikleri kaynaklara erişmelerini sağlamak için kullanılır. IAM’ın önemli bileşenleri şunları içerir:


Kimlik Doğrulama (Authentication): Kullanıcının kim olduğunu doğrulama.

Yetkilendirme (Authorization): Kullanıcının neye erişebileceğini belirleme.

Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC): Kullanıcılara, rolleri üzerinden yetkiler atama.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA): Birden fazla kimlik doğrulama yönteminin kullanılması.

Tek Oturum Açma (Single Sign-On - SSO): Birden fazla servise aynı kimlik bilgileriyle giriş yapma.

Advanced Örnek Senaryo

Bir çokuluslu finansal kuruluş, dünya genelinde binlerce çalışana sahip olup birçok farklı uygulama ve servise erişim gereksinimi duyar. Şirket için IAM, hem güvenlik hem de verimlilik açısından kritik öneme sahiptir.


Bu senaryoda, şirket aşağıdaki adımları atar:


Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi: Tüm uygulama ve servisler için merkezi bir kimlik doğrulama servisi oluşturur.

Rol Tabanlı Erişim Kontrolü: Çalışanlar arasında farklı roller ve bu rollerle ilişkilendirilmiş erişim hakları tanımlar.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama: Yüksek güvenlik gerektiren işlemler için, kullanıcı adı ve şifrenin yanı sıra, biyometrik veri veya akıllı telefon üzerinden bir doğrulama isteyebilir.

SSO Kullanımı: Çalışanların farklı servislere hızlı ve kolay bir şekilde giriş yapabilmesi için SSO uygular.

Bu modelleme, bir çalışanın şirket içinde terfi etmesi veya departman değiştirmesi durumunda, yalnızca rolünü güncelleyerek gerekli tüm erişim haklarını otomatik olarak güncelleyebilir.


Bu örnek, büyük ve karmaşık bir organizasyonda IAM'ın nasıl stratejik bir araç haline gelebileceğini göstermektedir. İyi tasarlanmış bir IAM çözümü, kullanıcı deneyimini artırırken, güvenlik risklerini minimize eder ve uyumluluk gereksinimlerini karşılar.


İnsan Faktörü ve Güvenlik Eğitimi

Çalışan Bilinçlendirme ve Eğitimi

Teknik Açıklama

Bir organizasyonun güvenliği, yalnızca teknolojik önlemlerle sağlanmaz; insan faktörü de büyük bir rol oynar. Çalışanlar, farkında olmadan zararlı e-postaları açma, şüpheli bağlantılara tıklama veya güvenlik protokollerini ihlal etme gibi eylemlerle güvenlik risklerine neden olabilir. Bu nedenle, güvenlik eğitimi ve çalışan bilinçlendirme, siber güvenlik stratejisinin önemli bir parçasıdır. İşte bu konuda atılması gereken adımlar:


Düzenli Güvenlik Eğitimleri: Çalışanlara güvenlik en iyi uygulamaları hakkında düzenli eğitimler sunma.

Simülasyonlar ve Testler: Phishing veya sosyal mühendislik saldırıları gibi gerçek dünya senaryolarını kullanarak çalışanları test etme.

Güvenlik Politikaları ve Prosedürleri: Güvenli çalışma yönergeleri oluşturma ve bu yönergelerin çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlama.

Sürekli Bilinçlendirme: Güvenlikle ilgili güncel bilgilerin düzenli olarak paylaşılması.

Advanced Örnek Senaryo

Bir üretim şirketi, son yıllarda artan siber saldırılar nedeniyle, çalışanların siber güvenlik bilincini artırmaya karar verir.


Bu senaryoda, şirket aşağıdaki adımları atar:


İnteraktif Eğitim Platformu Kurma: Çalışanların gerçek zamanlı olarak siber güvenlikle ilgili senaryolarla karşılaştığı bir eğitim platformu oluşturur.

Phishing Simülasyonları Düzenleme: Şirket içinde düzenlenen sahte phishing e-postaları ile çalışanların tepkilerini ölçer ve bunları eğitim materyali olarak kullanır.

Düzenli Güvenlik Bültenleri Yayımlama: Siber güvenlikle ilgili güncel tehditler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi içeren bültenler düzenli olarak çalışanlara gönderilir.

Güvenlik Şampiyonları Atama: Her departmanda, güvenlik konularında diğer çalışanlara rehberlik etmek üzere özel olarak eğitilmiş "güvenlik şampiyonları" atanır.

Bu yaklaşımın sonucunda, çalışanlar siber tehditlere karşı daha bilinçli hale gelir, ve şirketin genel güvenlik duruşu önemli ölçüde güçlenir.


Bu örnek, teknolojinin ötesinde, siber güvenlikte "insan faktörünün" önemini vurgulamaktadır. İyi eğitilmiş ve bilinçli bir çalışan kadrosu, organizasyonun siber güvenlik çabalarının etkinliğini büyük ölçüde artırabilir.


Bulut Güvenliği

Bulut Ortamlarında Güvenli Veri Saklama ve İşleme

Teknik Açıklama

Bulut güvenliği, bulut bilişim kaynaklarının korunmasını içerir. Şirketler, verileri, uygulamaları ve hizmetleri genellikle düşük maliyet ve esneklik avantajlarından dolayı buluta taşırlar. Ancak, bulut ortamlarında güvenliği sağlamak, geleneksel ortamlardan farklı zorluklar sunabilir. İşte bulut güvenliği stratejisinin bazı anahtar bileşenleri:


Veri Şifrelemesi: İstendiğinde verileri şifreleyerek, yetkisiz erişimi engelleme.

Kimlik ve Erişim Yönetimi: Bulut kaynaklarına kimlerin erişebileceğini düzenleme.

Ağ Güvenliği: Bulutla etkileşime giren ağ trafiğini izleme ve kontrol etme.

Güvenlik Politikaları ve Uyumluluk: Bulut sağlayıcının güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlama.

Felaket Kurtarma Planlaması: Olası bir güvenlik ihlali durumunda veri kaybını önlemek için planlar oluşturma.

Advanced Örnek Senaryo

Bir e-ticaret şirketi, tüm işlem verilerini ve müşteri bilgilerini bulut ortamında saklamaya karar verir. Bu, ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği sağlar, ancak güvenlikle ilgili özel endişeleri de gündeme getirir.


Bu senaryoda, şirket aşağıdaki adımları atar:


Hibrid Bulut Modeli Kullanımı: Hassas verileri özel bulutta, daha az hassas verileri ise genel bulutta saklar.

End-to-End Şifreleme: Veriler, oluşturulduğu andan itibaren, saklanırken ve iletilirken şifrelenir.

Bulut Güvenlik Brokeri Kullanımı (CASB): Bulut uygulamaları ve servisleri arasındaki veri trafiğini izleyen ve denetleyen bir araç kullanır.

Düzenli Güvenlik İncelemesi ve Uyumluluk Kontrolü: Hem iç güvenlik uzmanları hem de dış denetçiler tarafından düzenli güvenlik değerlendirmeleri yapılır.

Bu yaklaşım, bulut ortamında gelişmiş güvenlik sağlarken, iş ihtiyaçlarını ve uyumluluk gereksinimlerini de karşılar.


Bu örnek, bulut güvenliğinin karmaşıklığını ve çok katmanlı bir strateji gerektirdiğini göstermektedir. Güvenli bir bulut altyapısı, iş sürekliliğini destekler, müşteri güvenini artırır ve potansiyel yasal sorunları önlemeye yardımcı olur.


Uç Nokta Güvenliği (Endpoint Security)

Cihazlar ve Uygulamaların Korunması

Teknik Açıklama

Uç nokta güvenliği, ağa bağlı olan her türlü cihazın (bilgisayarlar, mobil cihazlar, sunucular vb.) güvenliğini içerir. Bu cihazlar, potansiyel saldırı vektörleri olabilir, bu nedenle güvenliklerinin sağlanması büyük öneme sahiptir. Uç nokta güvenliği, şunları içerebilir:


Antivirüs ve Anti-Malware Yazılımları: Zararlı yazılımlara karşı koruma.

Güvenlik Duvarı: Yetkisiz erişimi engelleme.

Cihaz Yönetimi Politikaları: Hangi cihazların ağa bağlanabileceğini kontrol etme.

Yama Yönetimi: Yazılımların güncel ve güvenli olmasını sağlama.

Veri Kaybını Önleme (DLP): Hassas verilerin yetkisiz paylaşımını veya saklanmasını engelleme.

Advanced Örnek Senaryo

Bir sağlık hizmeti şirketi, uzaktan çalışma modeline geçtiğinde, cihazların ve uygulamaların güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir uç nokta güvenliği stratejisi geliştirir.


Bu senaryoda, şirket aşağıdaki adımları atar:


Merkezi Güvenlik Yönetimi: Bütün cihazların güvenlik durumunu merkezi bir konsoldan izler ve yönetir.

Zorunlu VPN Kullanımı: Çalışanların şirket ağına yalnızca güvenli bir VPN bağlantısı üzerinden erişmelerini sağlar.

Cihaz Şifrelemesi: Taşınabilir cihazlarda bulunan verilerin, cihaz kaybolur veya çalınırsa korunmasını sağlamak amacıyla şifreleme kullanır.

Düzenli Güvenlik Taramaları: Tüm uç noktalarda düzenli olarak güvenlik taramaları yapar ve bulguları analiz eder.

Hassas Veri İzleme: DLP çözümleri kullanarak, hassas hasta bilgilerinin yetkisiz şekilde paylaşılmadığını veya saklanmadığını izler.

Bu yaklaşım, hem şirket içi hem de uzaktan çalışan cihazların güvenliğini sağlar ve karmaşık düzenlemelere uyumu destekler.


Bu örnek, günümüzde her geçen gün artan cihaz çeşitliliği ve uzaktan çalışma trendleri ile birlikte uç nokta güvenliğinin nasıl önemli bir konu haline geldiğini göstermektedir. Kapsamlı bir uç nokta güvenliği stratejisi, hem organizasyonun güvenliğini artırabilir hem de uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilir.Ağ Güvenliği

Güvenli Ağ Altyapısı ve Tehdit Algılama

Teknik Açıklama

Ağ güvenliği, bir organizasyonun iç ve dış ağlarını, veri aktarımını ve ağ üzerinde çalışan sistem ve uygulamaları koruma süreçlerini içerir. Ağ güvenliğinin kritik bileşenleri şunlar olabilir:


Güvenlik Duvarları (Firewall): Yetkisiz trafiği engelleme ve izin verilen trafiği denetleme.

Ağ Erişim Kontrolü (NAC): Kimlerin ağa ne şekilde erişebileceğini düzenleme.

Tehdit Algılama Sistemleri (IDS/IPS): Anormal veya şüpheli ağ aktivitelerini tespit etme.

Veri Şifrelemesi: Verilerin transitte ve dinlenme sırasında şifrelenmesi.

VPN'ler: Güvenli ve şifrelenmiş bağlantılar üzerinden uzak erişim sağlama.

Advanced Örnek Senaryo

Bir finans şirketi, küresel ofisler arasında güvenli ve etkin bir ağ altyapısı oluşturmak istiyor. Şirketin hedefleri arasında, sürekli erişilebilirlik, yüksek performans ve üst düzey güvenlik yer alıyor.


Bu senaryoda, şirket aşağıdaki stratejiyi uygular:


Çok Katmanlı Güvenlik Duvarı Yapısı: Hem ağın dış katmanında genel bir güvenlik duvarı, hem de iç katmanda daha özelleştirilmiş güvenlik duvarları kullanılır.

Makine Öğrenimi Tabanlı IDS/IPS: Anormal trafik davranışlarını tespit etmek ve hızla tepki vermek için makine öğrenimi algoritmaları kullanır.

Site-Ara-Site VPN Bağlantıları: Farklı lokasyonlardaki ofisler arasında şifrelenmiş ve güvenli bağlantılar sağlar.

Düzenli Güvenlik Değerlendirmeleri ve Testleri: Penetrasyon testleri ve güvenlik değerlendirmeleri ile ağın güvenlik duruşunu düzenli olarak test eder.

Gelişmiş Erişim Kontrolü: Roller tabanlı erişim kontrolü kullanarak, ağ kaynaklarına kimlerin, ne zaman ve nasıl erişebileceğini ayrıntılı bir şekilde düzenler.

Bu yaklaşım, şirketin kritik finansal işlemleri ve müşteri verilerini etkin bir şekilde korurken, ağın hızlı ve etkin çalışmasını da sağlar.


Bu örnek, modern ağ güvenliğinin karmaşıklığını ve stratejik önemini yansıtmaktadır. Güvenli, esnek ve yüksek performanslı bir ağ altyapısı, iş sürekliliği, müşteri güveni ve düzenlemelere uyum için kritik öneme sahip olabilir.


Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Algoritma Temelli Tehdit Algılama

Örnek Senaryo: Yapay zeka tabanlı saldırı tespit sistemleriYapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Algoritma Temelli Tehdit Algılama

Yapay Zeka Tabanlı Saldırı Tespit Sistemleri

Teknik Açıklama

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML), siber güvenlikte, özellikle tehdit algılama ve yanıt mekanizmalarında giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, ağ trafiği, sistem davranışları ve kullanıcı aktiviteleri gibi büyük veri setlerinin analizinde etkili olabilir. Yapay zeka tabanlı tehdit algılama, aşağıdaki bileşenlere sahip olabilir:


Anomali Tespiti: Normal dışı davranışları belirlemek için sürekli izleme.

Tahmine Dayalı Analiz: Gelecekteki tehditleri tahmin etmek ve önlemek.

Özelleştirilmiş Algoritmalar: Şirketin spesifik ihtiyaçlarına ve risk profiline göre tasarlanmış algoritmalar.

Otomatik Yanıt Mekanizmaları: Tehditlerin tespiti halinde otomatik yanıt ve müdahale.

Sürekli Öğrenme: Güvenlik ortamının dinamik değişikliklerine adapte olabilmek için sürekli öğrenme ve gelişme.

Advanced Örnek Senaryo

Bir teknoloji şirketi, gelişen ve değişen siber tehditlere karşı daha etkin bir koruma sağlamak amacıyla yapay zeka tabanlı bir saldırı tespit sistemine yatırım yapar.


Bu senaryoda, şirket aşağıdaki adımları atar:


Derin Öğrenme Algoritmaları Kullanımı: Ağ trafiğindeki ve sistem davranışlarındaki karmaşık düzenleri belirlemek için derin öğrenme algoritmaları geliştirir.

Gerçek Zamanlı Anomali Tespiti: Sistem, normal dışı davranışları anında tespit eder ve alarm oluşturur.

Tehdit İstihbaratı Entegrasyonu: Mevcut tehdit istihbaratı kaynaklarından gelen bilgileri entegre eder, böylece bilinen tehdit imzaları hızlı bir şekilde tanınır.

Otomatik İzolasyon ve Müdahale: Sistem, potansiyel bir tehditin tespiti durumunda otomatik olarak etkilenen sistemi izole eder ve önceden belirlenmiş yanıt protokollerini devreye sokar.

Adaptif Öğrenme: Sistem, yeni tehditlere karşı kendini sürekli olarak günceller ve adapte eder, böylece yeni ve bilinmeyen saldırılara karşı da etkili olur.

Bu yaklaşım, sıradan bir güvenlik çözümünün ötesine geçer ve şirketin, gelişen siber tehdit manzarası karşısında dinamik ve proaktif bir güvenlik duruşu oluşturmasına olanak tanır.


Bu örnek, yapay zeka ve makine öğreniminin siber güvenlikte nasıl güçlü ve özelleştirilmiş bir tehdit algılama ve yanıt kapasitesi oluşturabileceğini göstermektedir. Teknolojinin bu kullanımı, sadece mevcut tehditlere karşı değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyel tehditlere karşı da bir organizasyonu koruyabilir.


Cyber Security mühendisi mülakat soruları ve cevapları


Siber güvenlik mühendisi mülakatında, adayın teknik bilgisi, problem çözme yeteneği, işbirliği ve iletişim becerileri değerlendirilir. İşte bazı olası mülakat soruları ve cevapları:


Soru 1: Bir IDS ve IPS arasındaki fark nedir? Nasıl çalışırlar?

Cevap: IDS (Intrusion Detection System), ağ trafiğini izler ve şüpheli veya anormal aktiviteleri tespit eder, ancak bu aktiviteleri engellemez. IPS (Intrusion Prevention System), IDS'nin yaptığı gibi tespit eder, ancak ayrıca şüpheli veya zararlı trafiği otomatik olarak engeller.


Soru 2: Cross-Site Scripting (XSS) nedir? Nasıl önlenir?

Cevap: XSS, saldırganın kötü amaçlı komutlarını bir web sitesine enjekte etmesine olanak tanır. Bu, kullanıcıların tarayıcılarında çalışabilir. Önlemek için, kullanıcı girişini doğru bir şekilde sınırlamak, özel karakterleri kaçırmak ve güvenlik başlıkları kullanmak gibi yöntemler kullanılabilir.


Soru 3: Ağınızdaki bir sistemde rootkit bulduğunuzda ne yaparsınız?

Cevap: Rootkit tespiti durumunda, etkilenen sistem izole edilmeli ve analiz edilmeli, ardından temizlenmeli veya yeniden oluşturulmalıdır. İlgili güvenlik politikaları ve prosedürler gözden geçirilmeli, ek güvenlik önlemleri alınmalı ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir olay incelemesi yapılmalıdır.


Soru 4: Makine öğrenimi, siber güvenlikte nasıl kullanılabilir?

Cevap: Makine öğrenimi, siber güvenlikte bir dizi alanda kullanılabilir. Örnekler, anormal ağ trafiğini tespit etmek, zararlı yazılımları sınıflandırmak, kullanıcı davranış analizi yapmak ve yeni tehditlerin proaktif olarak belirlenmesine yardımcı olmak için algoritmaların eğitilmesini içerir.


Soru 5: Veri şifrelemesi neden önemlidir? Hangi şifreleme yöntemlerini biliyorsunuz?

Cevap: Veri şifrelemesi, hassas verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlar. Şifreleme yöntemleri arasında simetrik şifreleme (AES gibi), asimetrik şifreleme (RSA gibi) ve karma (hashing) fonksiyonları (SHA-256 gibi) yer alır.


Soru 6: Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme arasındaki fark nedir?

Cevap: Kimlik doğrulama, bir kullanıcının kim olduğunu doğrulama sürecidir (örneğin, kullanıcı adı ve şifre kullanarak). Yetkilendirme ise, doğrulanmış bir kullanıcının neye erişebileceğini belirleme sürecidir (örneğin, belirli dosyalara veya uygulamalara erişim).


Soru 7: Zero-day saldırı nedir ve nasıl korunursunuz?

Cevap: Zero-day saldırı, güvenlik açığı bilindiğinde ancak düzeltilmediğinde meydana gelir. Korunma yolları arasında düzenli yazılım güncellemeleri, güvenlik yamalarının hızlı uygulanması, zararlı yazılım koruma araçlarının kullanılması ve en az ayrıcalık ilkesinin uygulanması yer alır.


Soru 8: DNS Sızma (DNS Hijacking) nedir? Nasıl önlenebilir?

Cevap: DNS sızma, saldırganın bir kullanıcının DNS sorgularını yasadışı bir şekilde yönlendirmesi ve böylece kullanıcıyı kötü amaçlı bir web sitesine yönlendirmesidir. Bu, güvenli DNS sunucularının kullanılması, DNSSEC gibi ek güvenlik protokollerinin uygulanması ve yerel ağın güvenli bir şekilde yapılandırılması ile önlenebilir.


Soru 9: Incident Response nedir? Olaya yanıt ekibinin rolü nedir?

Cevap: Incident Response (Olaya Yanıt), güvenlik olayının tespiti, analizi, müdahalesi ve sonrasında iyileştirme süreçlerini içerir. Olaya yanıt ekibi, tehdidi analiz etmek, etkilenen sistemleri izole etmek, zararlı yazılımı temizlemek, güvenliği yeniden sağlamak ve gelecekteki olayları önlemek için güvenlik önlemlerini güçlendirmekle sorumludur.


Soru 10: Multi-factor Authentication (Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama) nedir? Hangi avantajları vardır?

Cevap: Çok faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcının kimliğini doğrulamak için iki veya daha fazla doğrulama yöntemi kullanır (örneğin, şifre, akıllı telefon uygulaması, parmak izi). Bu yaklaşım, bir doğrulama yönteminin başarısız olması durumunda ek güvenlik sağlar, çünkü saldırganın erişim kazanabilmesi için birden fazla engeli aşması gerekir.


Soru 11: "Ağ tarayıcısı" nedir ve nasıl kullanılır?

Cevap: Ağ tarayıcısı, ağdaki cihazları ve hizmetleri belirlemek için kullanılan bir araçtır. İpucu verir, hangi portların açık olduğunu, hangi servislerin çalıştığını, işletim sistemleri ve diğer bilgileri tespit eder. Bu, güvenlik değerlendirmeleri, yama yönetimi ve ağ yönetimi gibi amaçlarla kullanılabilir.


Soru 12: Risk Değerlendirmesi nedir ve neden önemlidir?

Cevap: Risk değerlendirmesi, bir organizasyonun karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini belirlemek, analiz etmek ve önceliklendirmek için yapılan bir süreçtir. Bu, uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olur, kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesini sağlar ve en ciddi risklere odaklanılmasına olanak tanır.


Soru 13: Web uygulaması güvenliğinde yaygın bir zafiyet olan CSRF (Cross-Site Request Forgery) nedir? Nasıl önlenebilir?

Cevap: CSRF, saldırganın bir kullanıcının kimliğine bürünerek o kullanıcının izni olmadan bir web uygulamasında işlemler gerçekleştirmesidir. CSRF token kullanımı, aynı köken politikası uygulaması ve kullanıcı isteklerinin dikkatli doğrulanması gibi yöntemlerle önlenebilir.


Soru 14: Sanal özel ağ (VPN) nedir ve hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap: VPN, İnternet üzerinden güvenli bir bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu, uzaktan çalışanlar için şirket kaynaklarına güvenli erişim, verilerin şifrelenmesi, çevrimiçi gizliliğin korunması ve coğrafi kısıtlamaların aşılması gibi amaçlarla kullanılabilir.


Soru 15: Ağınızı DDoS saldırılarına karşı nasıl korursunuz?

Cevap: DDoS (Dağıtılmış Hizmet Dışı Bırakma) saldırılarına karşı korunma, trafik analizi, oran temelli engelleme, Web Application Firewall (WAF) kullanımı, ölçeklenebilir ve yedekli altyapı oluşturma, üçüncü taraf DDoS koruma servislerinin kullanılması gibi yöntemlerle sağlanabilir.


Soru 16: Social Engineering nedir ve nasıl önlenir?

Cevap: Sosyal mühendislik, insanları manipüle ederek gizli bilgilere erişmeyi amaçlayan bir saldırı tekniğidir. Bunun önlenmesi, çalışan eğitimi, şüpheli taleplerin doğrulanması, sıkı kimlik doğrulama protokolleri uygulaması ve bilgi paylaşımı ile ilgili politikaların oluşturulması gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.


Soru 17: Ağ içindeki veri trafiğini izlemek için hangi araçları kullanırsınız?

Cevap: Veri trafiğini izlemek için Snort, Wireshark, TCPDump gibi paket yakalama ve ağ izleme araçları kullanılabilir. Bunlar, ağ üzerindeki anormal faaliyetleri tespit etmek, performans sorunlarını tanımlamak ve güvenlik ihlallerini analiz etmek için kullanılabilir.


Soru 18: Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) nedir ve neden önemli?

Cevap: Güvenli SDLC, yazılım geliştirme sürecinde güvenliği entegre etmek için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Bu, tasarımdan geliştirmeye, test etmeye ve bakıma kadar tüm aşamalarda güvenliği göz önünde bulundurur. Bu, güvenlik açıklarının erken tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlar, böylece sonraki aşamalarda maliyet ve karmaşıklığı azaltır.


Soru 19: End-Point Security nedir? Hangi teknolojileri içerir?

Cevap: End-Point Security, ağa bağlı cihazların (bilgisayarlar, mobil cihazlar vb.) güvenliğini sağlama yaklaşımıdır. Antivirüs yazılımı, kişisel güvenlik duvarları, EDR (Endpoint Detection and Response) sistemleri, şifreleme gibi teknolojiler içerebilir.


Soru 20: Ağdaki bir zafiyetin yama süreci nedir? Hangi adımları içerir?

Cevap: Zafiyetin yama süreci, güvenlik açığı tespit edildiğinde başlar ve içerir:


Tespit: Açığın tanımlanması.

Değerlendirme: Açığın risk düzeyinin belirlenmesi.

Yama Seçimi: Uygun bir düzeltme veya yamanın seçilmesi.

Test Etme: Yamayı önce test ortamında uygulama.

Uygulama: Yamayı üretim ortamında uygulama.

Doğrulama: Uygulamanın başarıyla tamamlandığını doğrulama.

Dokümantasyon: Tüm süreci kaydetme.

Soru 21: Hangi şifreleme türlerini biliyorsunuz ve ne amaçla kullanılırlar?

Cevap: Şifreleme türleri arasında simetrik şifreleme (AES), asimetrik şifreleme (RSA) ve karma fonksiyonlar (SHA) bulunur. Simetrik şifreleme, veri gizliliği için; asimetrik şifreleme, güvenli anahtar değişimi ve dijital imzalar için; karma fonksiyonlar ise veri bütünlüğü için kullanılır.


Soru 22: Insider Threat (İç Tehdit) nedir ve bu tür tehditlere karşı nasıl önlem alınır?

Cevap: İç tehdit, organizasyonun içinden gelen ve yetkili erişime sahip bireylerin kasıtlı veya kasıtsız olarak zarar vermesidir. Önlemler arasında asgari ayrıcalık ilkesi, düzenli erişim incelemeleri, anormal davranışları tespit etmek için davranış analizi, uygun eğitim ve farkındalık kampanyaları bulunabilir.


Soru 23: Güvenli kimlik doğrulama için hangi yöntemleri tavsiye edersiniz?

Cevap: Güvenli kimlik doğrulama için çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), güçlü şifre politikaları, hesap kilitleme politikaları, SSL/TLS gibi güvenli bağlantı protokolleri ve düzenli kimlik bilgilerinin değiştirilmesi gibi yöntemler önerilir.


Soru 24: Container Güvenliği nedir ve neden önemlidir?

Cevap: Container Güvenliği, container teknolojilerinin (Docker, Kubernetes vb.) güvenli bir şekilde konfigüre edilmesi, dağıtılması ve çalıştırılmasını içerir. Önemli, çünkü containerlar uygulama geliştirme ve dağıtımının popüler bir yolu haline gelmiş ve bu da yeni güvenlik zorlukları yaratmıştır.


Soru 25: Malware (Kötü Amaçlı Yazılım) tespit etmek için hangi araçlar ve teknikler kullanılır?

Cevap: Malware tespiti için antivirüs yazılımları, EDR araçları, sanal alanlar, imza tabanlı tespit, davranış tabanlı tespit, heuristik analiz ve kum havuzu analizi gibi araçlar ve teknikler kullanılabilir.


Soru 26: İncident Response (Olaya Müdahale) Planı nedir? Hangi adımları içerir?

Cevap: Olaya Müdahale Planı, güvenlik olayı meydana geldiğinde ne yapılması gerektiğini belirleyen bir plan. Adımlar:


Hazırlık: Prosedürler ve politikaların oluşturulması.

Tespit ve Bildirim: Olayın tespiti ve uygun mercilere bildirilmesi.

Değerlendirme: Olayın kapsamının ve etkisinin belirlenmesi.

Müdahale: Olayın etkisinin minimize edilmesi.

Kurtarma: Sistemlerin normal durumuna dönmesi.

Dökümantasyon ve İnceleme: Olayın dökümantasyonu ve gelecekte benzer olayların önlenmesi için öğrenilen dersler.

Soru 27: Honeypot nedir ve nasıl kullanılır?

Cevap: Honeypot, saldırganların dikkatini çekmek ve onları gerçek sistemlerden uzak tutmak amacıyla tasarlanmış yanıltıcı bir sistemdir. Saldırganların tekniklerini ve davranışlarını izlemek, analiz etmek ve anlamak için kullanılabilir.


Bu sorular, bir siber güvenlik mühendisi adayının, çeşitli güvenlik konularında kapsamlı bilgi ve pratik deneyime sahip olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olabilir. İyi bir mülakat, adayın sadece teknolojik yeteneklere değil, aynı zamanda takım çalışması, problem çözme, ve güvenlik kültürüne katkı gibi becerilere de sahip olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.


Soru 28: Zero Trust Modeli nedir? Bu model nasıl uygulanır?

Cevap: Zero Trust, kimseye güvenmemek anlamına gelen bir güvenlik yaklaşımıdır. Bu modelde, ağ içinde ya da dışında olun, hiçbir kullanıcının veya sistemin varsayılan olarak güvenilir olmadığı kabul edilir. Uygulama adımları şunları içerir:


Kimlik doğrulamada çok faktörlü kimlik doğrulama kullanma.

En küçük ayrıcalık ilkesini uygulama.

Düzenli olarak erişim haklarını gözden geçirme.

Ağ segmentasyonu kullanarak erişimi kısıtlama.

Trafik ve davranış analizi ile sürekli izleme.

Soru 29: DNS (Domain Name System) zehirlemesi nedir? Buna karşı nasıl korunulur?

Cevap: DNS zehirlemesi, saldırganın DNS sorgularını değiştirerek kullanıcıları yanıltıcı web sitelerine yönlendirmesidir. Buna karşı korunma yöntemleri arasında güvenilir DNS sunucularının kullanılması, DNSSEC (DNS Security Extensions) kullanımı, trafiği düzenli olarak izlemek ve şüpheli aktiviteleri analiz etmek bulunabilir.


Soru 30: Fiziksel güvenlik, siber güvenlik içinde neden önemlidir?

Cevap: Fiziksel güvenlik, donanım, sunucular, kablolama gibi fiziksel bileşenlerin korunmasını içerir. Eğer fiziksel bileşenler korunmazsa, saldırganlar doğrudan donanıma erişebilir, veri çalabilir veya sistemlere zarar verebilir. Fiziksel güvenlik, kameralar, biyometrik erişim kontrol sistemleri, kapı kilitleme mekanizmaları gibi çözümlerle sağlanabilir.


Soru 31: Güvenlik duvarı ve IDS/IPS arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Güvenlik duvarı, belirlenen politikalara göre ağ trafiğini izleyip kontrol eder ve izin verilen veya yasaklanan trafiği düzenler. IDS (Intrusion Detection System), şüpheli veya zararlı trafiği tespit eder fakat engellemez. IPS (Intrusion Prevention System) ise, zararlı trafiği tespit edip engelleyebilir. IDS/IPS, daha çok davranışa veya imzaya dayalı analiz yaparken, güvenlik duvarları daha çok belirli kurallara dayalı filtreleme yapar.


Soru 32: Veri sızıntısını önlemek için hangi teknoloji ve yöntemler kullanılır?

Cevap: Veri sızıntısını önlemek için DLP (Data Loss Prevention) araçları, şifreleme, erişim kontrol listeleri, güvenli dosya aktarım protokolleri, düzenli güvenlik incelemeleri, eğitim ve farkındalık programları kullanılabilir.


Soru 33: Yedekleme ve felaket kurtarma planlaması nedir? Neden önemli?

Cevap: Yedekleme, verilerin kopyalarını güvenli bir yerde saklamayı, felaket kurtarma ise büyük bir sistem arızası veya felaket durumunda iş operasyonlarını devam ettirebilmek için plan yapmayı içerir. Bu, veri kaybının önlenmesine, iş sürekliliğine, müşteri güvenine ve yasal uyumluluğa yardımcı olur.


Bu sorular, adayın teknik bilgilerinin yanı sıra, siber güvenlikteki güncel trendler, tehditler ve en iyi uygulamalar konusunda da ne kadar bilgi sahibi olduğunu değerlendirmek için yararlıdır. Her organizasyonun ihtiyacı farklı olduğundan, mülakat sırasında adayın özgeçmişine ve pozisyonun gereksinimlerine uygun ek sorular da eklemek yararlı olabilir.


Cyber Security kaynaklar, kitaplar, eğitimler nelerdir?


Siber güvenlik alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız, birçok kitap, çevrim içi kaynak, eğitim ve sertifika programı bulunmaktadır. İşte bazıları:


Kitaplar

"The Art of Invisibility" - Kevin Mitnick

"Ghost in the Wires" - Kevin Mitnick

"The Basics of Hacking and Penetration Testing" - Patrick Engebretson

"Network Security Essentials" - William Stallings

"Applied Cryptography" - Bruce Schneier

"Security Engineering" - Ross Anderson

Çevrim İçi Kaynaklar ve Topluluklar

Cybrary: Ücretsiz ve ücretli siber güvenlik dersleri sunar.

OWASP: Açık Web Uygulaması Güvenlik Projesi, web güvenliği üzerine bir topluluktur.

Hack The Box: Penetrasyon testi becerilerinizi geliştirebileceğiniz bir platform.

Krebs on Security: Güvenlik araştırmacısı Brian Krebs'in blogu, güncel tehditler ve güvenlik haberleri sunar.

Reddit’in r/netsec bölümü: Güvenlik topluluğunun tartışmaları ve haberler için popüler bir platform.

Eğitim ve Sertifikalar

Certified Information Systems Security Professional (CISSP): Genel siber güvenlik bilgisi için bir standarttır.

Certified Ethical Hacker (CEH): Etik hacking ve penetrasyon testi konularında eğitim verir.

Certified Information Security Manager (CISM): Güvenlik yönetimi odaklı bir sertifikadır.

Cisco's CCNA Cyber Ops: Ağ güvenliği ve işlemleri üzerine bir sertifikadır.

CompTIA Security+: Temel güvenlik bilgileri ve en iyi uygulamalar üzerine eğitim sunar.

SANS Institute Eğitimleri: Çeşitli siber güvenlik konularında kapsamlı eğitimler ve sertifikalar sunar.

Üniversiteler ve Yükseköğretim Programları

Bazı üniversiteler ve yükseköğretim kurumları, siber güvenlik üzerine özel yüksek lisans ve sertifika programları sunmaktadır. Bunlar, teorik ve pratik bilgileri bir arada sunarak kariyerinizde sizi daha ileri taşıyabilir.


Bu kaynaklar, siber güvenlik alanında farklı yetenek seviyelerine ve ilgi alanlarına sahip kişilere uygun olabilir. İster bir başlangıç yapın, ister daha derinlemesine uzmanlaşın, siber güvenlik alanında kendinizi geliştirmek için bol miktarda kaynak bulunmaktadır.


Cyber Security kullanılan araçlar ve örnek senaryolarla birlikte detaylı açıklamaları


Siber güvenlik, bir dizi araç ve teknoloji kullanılarak desteklenir. Bu araçlar, tehditleri belirlemek, güvenlik açıklarını düzeltmek, zararlı yazılımları engellemek ve diğer birçok görevi yerine getirmek için kullanılır. İşte bazı popüler araçlar ve bunlarla ilgili örnek senaryolar:


1. Nessus (Güvenlik Açığı Taraması)

Açıklama: Nessus, ağlardaki güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılan bir araçtır.

Örnek Senaryo: Bir organizasyon, iç ağındaki sunucuların ve iş istasyonlarının güvenlik açıklarını belirlemek için düzenli Nessus taramaları yapar. Bulunan güvenlik açıkları, önceliklendirilir ve düzeltilir.

2. Wireshark (Ağ Analizi)

Açıklama: Wireshark, ağ trafiğini gerçek zamanlı olarak yakalayıp analiz etmek için kullanılır.

Örnek Senaryo: Şüpheli bir ağ trafiği olduğundan şüphelenen bir güvenlik analisti, Wireshark kullanarak trafiği inceleyebilir ve anormal bir durum olup olmadığını belirleyebilir.

3. Metasploit (Penetrasyon Testi)

Açıklama: Metasploit, güvenlik açıklarının keşfi ve sömürülmesi için kullanılan bir araçtır.

Örnek Senaryo: Bir güvenlik uzmanı, kurumsal ağın ne kadar güvende olduğunu test etmek için kontrollü bir şekilde Metasploit kullanabilir.

4. Snort (Entrüzyon Tespit Sistemi)

Açıklama: Snort, ağ trafiğini izleyerek saldırıları ve şüpheli etkinlikleri tespit edebilen bir IDS'dir.

Örnek Senaryo: Bir e-ticaret şirketi, Snort'u kullanarak ağ üzerindeki anormal davranışları tespit eder ve olası saldırıları erken aşamada durdurabilir.

5. Bitdefender (Antivirüs)

Açıklama: Bitdefender, zararlı yazılımları tespit etmek ve engellemek için kullanılır.

Örnek Senaryo: Bir şirket, Bitdefender'ı tüm çalışan bilgisayarlarında kullanarak zararlı yazılımların sistemlere sızmasını önleyebilir.

6. Splunk (Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi)

Açıklama: Splunk, logların toplanması, incelenmesi ve izlenmesi için kullanılan bir SIEM aracıdır.

Örnek Senaryo: Finansal bir kuruluş, Splunk kullanarak yüksek hacimli finansal işlemlerden kaynaklanan şüpheli olayları tespit edebilir.

7. LastPass (Parola Yönetimi)

Açıklama: LastPass, kullanıcıların parolalarını güvenli bir şekilde saklamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur.

Örnek Senaryo: Bir şirket, LastPass kullanarak çalışanlarının güçlü ve benzersiz parolalar kullanmalarını sağlar, böylece kimlik avı saldırılarının etkisini azaltır.

8. OSSEC (Açık Kaynaklı Güvenlik)

Açıklama: OSSEC, çapraz platform güvenlik olaylarını tespit eden bir Host tabanlı Intrusion Detection System (HIDS) aracıdır.

Örnek Senaryo: Bir veri merkezi, OSSEC kullanarak sunucularında herhangi bir izinsiz erişimi veya şüpheli etkinliği tespit edebilir.

9. Burp Suite (Web Güvenlik Testi)

Açıklama: Burp Suite, web uygulamalarının güvenliğinin test edilmesi için kullanılan bir araçtır.

Örnek Senaryo: Bir web geliştirme şirketi, Burp Suite kullanarak yeni bir uygulamanın güvenliğini test edebilir ve yayımlamadan önce potansiyel zayıf noktaları düzeltebilir.

10. Fail2Ban (Otomatik IP Bloklama)

Açıklama: Fail2Ban, belirli politikalara uymayan IP adreslerini otomatik olarak engeller.

Örnek Senaryo: Bir e-posta sunucusu, Fail2Ban kullanarak tekrar tekrar başarısız giriş denemeleri yapılmasını engeller, böylece kaba kuvvet saldırılarını durdurur.

11. Fortify (Güvenlik Açığı Yönetimi)

Açıklama: Fortify, kod güvenliğinin dinamik ve statik analizi için kullanılır.

Örnek Senaryo: Bir yazılım şirketi, Fortify kullanarak yazılım ürünlerindeki güvenlik açıklarını otomatik olarak tespit ve düzeltir.

12. YARA (Zararlı Yazılım Tanıma)

Açıklama: YARA, zararlı yazılımları tanımlamak ve sınıflandırmak için kullanılan bir araçtır.

Örnek Senaryo: Güvenlik araştırmacıları, YARA kullanarak belirli zararlı yazılım ailelerinin yeni örneklerini tespit etmek ve analiz etmek için özel kurallar oluşturabilir.

13. Tanium (Uç Nokta Yönetimi ve Güvenliği)

Açıklama: Tanium, kurumsal ağdaki uç noktaların görünürlüğünü ve kontrolünü sağlar.

Örnek Senaryo: Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, Tanium kullanarak hastane cihazlarında uygun güvenlik yamalarının düzenli olarak uygulanmasını sağlar.

14. OpenVAS (Güvenlik Açığı Taraması)

Açıklama: OpenVAS, sistemlerde ve ağlarda güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır.

Örnek Senaryo: Küçük bir işletme, OpenVAS kullanarak uygun maliyetli bir çözümle güvenlik açıklarını düzenli olarak tarama ve yönetme kapasitesine sahip olur.

Bu araçlar, siber güvenlik profesyonellerinin karmaşık ve sürekli değişen tehdit manzarasına karşı korunmasına yardımcı olabilir. İlgili eğitimler ve pratik tecrübe ile, bu araçlar bir organizasyonun güvenlik ihtiyaçlarını etkin bir şekilde ele alabilir. Her biri, farklı siber güvenlik alanlarına ve ihtiyaçlara hitap eder, bu nedenle doğru araçların seçilmesi ve kullanılması kritik öneme sahip olabilir.


Sonuç

Siber güvenlik, günümüzün hızla gelişen teknoloji dünyasında kritik bir öneme sahiptir. Organizasyonlar, verilerini ve sistemlerini korumak için gelişmiş araçlar ve metodlar kullanmak zorundadır. Bu bağlamda, bir dizi profesyonel araç, güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamak, güvenlik açıklarını tespit etmek ve düzeltmek, zararlı yazılımları engellemek ve daha birçok alanda kullanılır.


Makalede bahsedilen araçlar, güvenlik açığı taraması (Nessus, OpenVAS), ağ analizi (Wireshark), penetrasyon testi (Metasploit), zararlı yazılım tanıma (YARA), uç nokta yönetimi (Tanium) gibi çeşitli alanlara hitap etmektedir. Bu araçlar, her sektör ve büyüklükteki organizasyonlar için önemli bir değere sahip olabilir. Örnek senaryolar, bu araçların gerçek dünyada nasıl uygulandığını ve değer kattığını göstermektedir.


Yine de, siber güvenlik araçlarının etkin bir şekilde kullanılması, uygun eğitim ve sürekli güncellemeler gerektirir. Ayrıca, her organizasyonun ihtiyaçlarının benzersiz olduğunu anlamak ve doğru araçları seçmek, siber güvenlik stratejisinin başarısı açısından hayati öneme sahiptir.


Son olarak, siber güvenlik, tek bir araç veya metodolojinin işi başarmasıyla sınırlı değildir. Bunun yerine, katmanlı bir yaklaşımın benimsenmesi, farklı tehdit vektörlerine karşı güçlü bir savunma hattı oluşturabilir. Bu, sadece teknolojinin değil, aynı zamanda organizasyon kültürünün, politikalarının ve prosedürlerinin de bir parçası olmalıdır.


Siber güvenlik, dinamik ve sürekli evrilen bir alandır, ve bu, araçlar, teknolojiler ve metodolojiler üzerinde sürekli bir öğrenme ve adaptasyon ihtiyacı yaratır. İleriye dönük olarak, organizasyonlar ve bireyler, bu alandaki en iyi uygulamalara uyum sağlamak, güncel kalmak ve bu araçları etkin bir şekilde kullanmak için bir taahhütte bulunmalıdır. Bu taahhüt, güvende kalmak ve siber tehditlere karşı dirençli olmak için hayati öneme sahiptir.

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال