Bir elektirkli araç fabrikasında çalışsaydım, Araç için Java ve Spring Boot ile bulutta çalışan olası nasıl bir uygulama geliştirirdim? Spring Boot Java kod örnekleriyle örnek senaryolar.

Elektrikli bir araç (EV) fabrikasında çalışıyorsanız ve Java ile Spring Boot kullanarak bulutta çalışan bir uygulama geliştirmek istiyorsanız, potansiyel bir senaryo şöyle olabilir:


Senaryo: Elektrikli Araç İzleme ve Kontrol Sistemi (EVAIKS)


Bu uygulama ile kullanıcılar, elektirkli araçlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilir, batarya durumunu kontrol edebilir ve bazı temel işlevleri (örneğin klima kontrolü) uzaktan yönetebilirler.


Ana Özellikler:


Gerçek zamanlı araç konumu izleme

Batarya durumu ve menzil bilgisi

Uzaktan klima kontrolü

Teknik Mimarisi:


Frontend: React veya Angular gibi bir framework ile mobil ve web arayüzü.

Backend: Spring Boot uygulaması

Veritabanı: PostgreSQL veya MongoDB

Cloud: AWS, GCP veya Azure

1. Adım: Spring Boot ile Basit Bir Backend Oluşturma


Öncelikle Spring Initializr'dan bir Spring Boot projesi oluşturun. Gerekli bağımlılıklar: Spring Web, Spring Data JPA ve uygun bir veritabanı sürücüsü.


pom.xml dosyasına eklemeler:


xml

Copy code

<!-- Spring Web Dependency -->

<dependency>

    <groupId>org.springframework.boot</groupId>

    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>

<!-- PostgreSQL sürücüsü -->

<dependency>

    <groupId>org.postgresql</groupId>

    <artifactId>postgresql</artifactId>

</dependency>

2. Adım: Elektrikli Araç Entitesi Oluşturma


java

Copy code

@Entity

public class ElectricVehicle {


    @Id

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

    private Long id;

    

    private String plateNumber; // Plaka numarası

    private double latitude;

    private double longitude;

    private double batteryPercentage; // Batarya yüzdesi

    private boolean airConditionStatus; // Klima durumu


    // Getter ve Setter metodları

}

3. Adım: Repository Oluşturma


java

Copy code

public interface ElectricVehicleRepository extends JpaRepository<ElectricVehicle, Long> {

}

4. Adım: Controller Oluşturma


java

Copy code

@RestController

@RequestMapping("/api/vehicles")

public class ElectricVehicleController {


    @Autowired

    private ElectricVehicleRepository vehicleRepository;


    @GetMapping

    public List<ElectricVehicle> getAllVehicles() {

        return vehicleRepository.findAll();

    }


    // Diğer endpoint'ler...

}

Bu temel yapıyı oluşturduktan sonra gerçek zamanlı izleme, batarya durumu ve klima kontrolü gibi işlevselliği eklemeye devam edebilirsiniz. İlerleyen aşamalarda güvenlik, otomasyon ve daha birçok özellik eklenmesi gerekecektir.


5. Adım: Gerçek Zamanlı Konum Güncelleme İşlevselliği


Bunu gerçekleştirmek için bir PUT endpoint ekleyebiliriz.


java

Copy code

@PutMapping("/{id}/location")

public ResponseEntity<ElectricVehicle> updateVehicleLocation(@PathVariable Long id, @RequestBody LocationDto locationDto) {

    return vehicleRepository.findById(id).map(vehicle -> {

        vehicle.setLatitude(locationDto.getLatitude());

        vehicle.setLongitude(locationDto.getLongitudeigtude());

        ElectricVehicle updatedVehicle = vehicleRepository.save(vehicle);

        return ResponseEntity.ok(updatedVehicle);

    }).orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException("Vehicle not found with id " + id));

}

6. Adım: Batarya Durumunu Güncelleme


Benzer şekilde, batarya durumunu güncellemek için başka bir PUT endpoint'i ekleyebiliriz.


java

Copy code

@PutMapping("/{id}/battery")

public ResponseEntity<ElectricVehicle> updateBatteryStatus(@PathVariable Long id, @RequestBody BatteryDto batteryDto) {

    return vehicleRepository.findById(id).map(vehicle -> {

        vehicle.setBatteryPercentage(batteryDto.getBatteryPercentage());

        ElectricVehicle updatedVehicle = vehicleRepository.save(vehicle);

        return ResponseEntity.ok(updatedVehicle);

    }).orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException("Vehicle not found with id " + id));

}

7. Adım: Uzaktan Klima Kontrolü


Klima kontrolü için PUT endpoint ekleyelim:


java

Copy code

@PutMapping("/{id}/airCondition")

public ResponseEntity<ElectricVehicle> updateAirConditionStatus(@PathVariable Long id, @RequestBody AirConditionDto airConditionDto) {

    return vehicleRepository.findById(id).map(vehicle -> {

        vehicle.setAirConditionStatus(airConditionDto.isAirConditionStatus());

        ElectricVehicle updatedVehicle = vehicleRepository.save(vehicle);

        return ResponseEntity.ok(updatedVehicle);

    }).orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException("Vehicle not found with id " + id));

}

DTO'ları da oluşturmalıyız:


java

Copy code

public class LocationDto {

    private double latitude;

    private double longitude;

    // Getter ve Setter'lar

}


public class BatteryDto {

    private double batteryPercentage;

    // Getter ve Setter'lar

}


public class AirConditionDto {

    private boolean airConditionStatus;

    // Getter ve Setter'lar

}

8. Adım: Hata Yönetimi


Bir ResourceNotFoundException sınıfı ekleyin:


java

Copy code

@ResponseStatus(HttpStatus.NOT_FOUND)

public class ResourceNotFoundException extends RuntimeException {

    public ResourceNotFoundException(String message) {

        super(message);

    }

}

9. Adım: Güvenlik


Spring Security ile temel bir güvenlik ekleyebilirsiniz. Özellikle API'nin izinsiz erişime kapalı olması gerekir.


10. Adım: Bulut Entegrasyonu


Eğer AWS, Azure ya da GCP üzerinde çalışıyorsanız, ilgili SDK'ları ekleyerek veritabanı, depolama, kimlik doğrulama ve diğer bulut hizmetlerini entegre edebilirsiniz.


Bu, bir EV izleme ve kontrol sistemi için temel bir backend yapısını göstermektedir. Gerçekte daha fazla işlevsellik, ölçeklenebilirlik, performans ve güvenlik hususlarını dikkate alarak bu yapıyı genişletmek gerekecektir.


Elbette, daha ileri seviye senaryoları düşünerek işlevsellikleri ve teknik detayları aşağıda belirtiyorum:


1. Otomatik Ödeme Sistemi

Senaryo: Elektrikli araç şarj istasyonlarında, şarj süreci tamamlandığında otomatik olarak ödemenin gerçekleştirilmesi.


Teknik Detaylar:


Ödeme işlemleri için Stripe, PayPal veya benzeri bir ödeme ağ geçidini entegre edin.

Ödeme bilgileri şifrelenerek veritabanında saklanır.

Her şarj oturumu tamamlandığında, kullanıcının hesabından otomatik olarak ücret alınır.

2. Öneri ve İstatistik Sistemi

Senaryo: Kullanıcıların daha verimli bir şekilde araç kullanmalarına yardımcı olacak öneri ve istatistiklerin sunulduğu bir dashboard.


Teknik Detaylar:


Kullanıcının sürüş tarzı, şarj alışkanlıkları ve araç kullanım detayları toplanır.

Bu verilere dayanarak, en yakın şarj istasyonları, en ekonomik sürüş tarzı gibi önerilerde bulunulur.

3. Akıllı Asistan Entegrasyonu

Senaryo: Google Assistant, Alexa veya Siri gibi sesli asistanlarla entegrasyon. Kullanıcının sesli komutlarla araç fonksiyonlarını kontrol edebilmesi.


Teknik Detaylar:


İlgili asistanın SDK/API'sini kullanarak entegrasyon gerçekleştirilir.

Sesli komutlarla araç fonksiyonları (klima, ısıtma, kapı kilitleme/açma vs.) kontrol edilir.

4. Acil Durum Bildirimi

Senaryo: Araç bir kaza yaptığında veya acil bir durum tespit edildiğinde otomatik olarak acil servislere ve kayıtlı acil iletişim kişilere bildirim gönderme.


Teknik Detaylar:


Araçta sensörler aracılığıyla kaza veya acil bir durum tespit edilirse sistem devreye girer.

Tanımlı acil iletişim kişilerine ve yakındaki acil servislere konum bilgisiyle birlikte otomatik bildirim gönderilir.

5. Topluluk İçin Paylaşım Platformu

Senaryo: Kullanıcıların araçlarını belirli zaman aralıklarında diğer kullanıcılara kiraya vermelerini sağlayan bir platform.


Teknik Detaylar:


Kullanıcılar kendi araçlarını platforma ekler ve kiraya vermek istedikleri zaman aralıklarını seçer.

Diğer kullanıcılar bu araçları belirli bir ücret karşılığında kiralayabilir.

Araç anahtarlarını dijital olarak paylaşma ve alıcının aracı kullanabileceği bir sistem tasarlanmalıdır.

Bu ileri seviye senaryoların her biri kendi başına geniş bir proje olarak düşünülebilir. Her biri için detaylı bir teknik analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçleri planlanmalıdır.


Otomatik Ödeme Sistemi

Öncelikle, Stripe gibi bir ödeme platformu ile entegrasyon için gerekli bağımlılıkları ekleyelim:


pom.xml'ye eklenir:


xml

Copy code

<dependency>

    <groupId>com.stripe</groupId>

    <artifactId>stripe-java</artifactId>

    <version>LATEST_VERSION</version>

</dependency>

1. Ödeme Ayarları


application.properties dosyasına ekleyin:


properties

Copy code

stripe.api.key=YOUR_SECRET_KEY

2. Ödeme Servisi Oluşturma


java

Copy code

@Service

public class PaymentService {


    @Value("${stripe.api.key}")

    private String apiKey;


    public Charge charge(ChargeRequest chargeRequest) throws Exception {

        Stripe.apiKey = apiKey;


        Map<String, Object> chargeParams = new HashMap<>();

        chargeParams.put("amount", chargeRequest.getAmount());

        chargeParams.put("currency", chargeRequest.getCurrency());

        chargeParams.put("description", chargeRequest.getDescription());

        chargeParams.put("source", chargeRequest.getStripeToken());


        return Charge.create(chargeParams);

    }

}

3. ChargeRequest Modeli


java

Copy code

public class ChargeRequest {

    private String description;

    private int amount; // cents

    private String currency;

    private String stripeToken; // from frontend


    // Getters and setters...

}

4. Ödeme Controller


java

Copy code

@RestController

@RequestMapping("/api/payments")

public class PaymentController {


    @Autowired

    private PaymentService paymentService;


    @PostMapping("/charge")

    public ResponseEntity<Charge> charge(@RequestBody ChargeRequest chargeRequest) {

        try {

            Charge charge = paymentService.charge(chargeRequest);

            return ResponseEntity.ok(charge);

        } catch (Exception e) {

            return ResponseEntity.status(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR).body(null);

        }

    }

}

Frontend tarafında ise Stripe.js veya Stripe'ın mobil SDK'ları kullanılarak bir ödeme formu oluşturulmalı ve bu form aracılığıyla alınan stripeToken backend'e gönderilmelidir.


Bu basit entegrasyonla, Stripe aracılığıyla ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir. Ancak gerçekte bu tür bir sistemde daha birçok ek işlevsellik (fatura oluşturma, ödeme geçmişi, iade işlemleri vb.) ve güvenlik önlemi gerekecektir.Öneri ve İstatistik Sistemi

Bu sistem için kullanıcının sürüş tarzı, şarj alışkanlıkları ve araç kullanım detaylarını toplayarak analiz yapmamız gerekecek.


1. Sürüş Verisi Modeli


java

Copy code

@Entity

public class DrivingData {


    @Id

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

    private Long id;


    private Long vehicleId; // hangi araca ait olduğunu belirtir

    private LocalDateTime timestamp; // verinin kaydedildiği tarih ve saat

    private double speed; // saniyedeki hız (km/sa)

    private double batteryConsumptionRate; // saniyedeki batarya tüketimi (kWh/sa)

    // Diğer sürüş verileri...


    // Getter ve Setter'lar

}

2. Sürüş Verisi Repository


java

Copy code

@Repository

public interface DrivingDataRepository extends JpaRepository<DrivingData, Long> {

    List<DrivingData> findByVehicleIdOrderByTimestampDesc(Long vehicleId);

}

3. Sürüş Verisi Servisi


java

Copy code

@Service

public class DrivingDataService {


    @Autowired

    private DrivingDataRepository drivingDataRepository;


    public List<DrivingData> getRecentDrivingDataByVehicleId(Long vehicleId) {

        return drivingDataRepository.findByVehicleIdOrderByTimestampDesc(vehicleId);

    }

    

    // Diğer servis metotları...

}

4. İstatistik ve Öneri Servisi


Bu serviste, sürüş verilerini analiz ederek önerilerde bulunacağız.


java

Copy code

@Service

public class AnalysisService {


    @Autowired

    private DrivingDataService drivingDataService;


    public AnalysisResult analyzeDrivingData(Long vehicleId) {

        List<DrivingData> recentData = drivingDataService.getRecentDrivingDataByVehicleId(vehicleId);

        

        // Analiz için basit bir örnek:

        double averageSpeed = recentData.stream().mapToDouble(DrivingData::getSpeed).average().orElse(0);

        

        AnalysisResult result = new AnalysisResult();

        if (averageSpeed > HIGH_SPEED_THRESHOLD) {

            result.addRecommendation("Daha yavaş sürerek batarya ömrünü uzatabilirsiniz.");

        }


        // Diğer analizler...


        return result;

    }

}


class AnalysisResult {

    private List<String> recommendations = new ArrayList<>();


    // Metotlar...

}

5. İstatistik ve Öneri Controller


java

Copy code

@RestController

@RequestMapping("/api/analysis")

public class AnalysisController {


    @Autowired

    private AnalysisService analysisService;


    @GetMapping("/{vehicleId}")

    public ResponseEntity<AnalysisResult> getAnalysisForVehicle(@PathVariable Long vehicleId) {

        AnalysisResult result = analysisService.analyzeDrivingData(vehicleId);

        return ResponseEntity.ok(result);

    }

}

Bu yapı, kullanıcının sürüş verilerini toplayarak bu verilere dayanarak önerilerde bulunmayı sağlar. Ancak gerçek hayatta bu tür bir analizin gerçekleştirilmesi için daha kompleks algoritmalar ve büyük miktarda veri gerekebilir.Tabii ki. Şimdi "Akıllı Asistan Entegrasyonu" senaryosuna geçelim.


Akıllı Asistan Entegrasyonu

Bu örnekte Google Assistant'ın Actions SDK'sını kullanarak basit bir entegrasyon oluşturacağız. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar "Araç klimasını aç" gibi komutları sesli olarak verebilecekler.


1. Google Actions SDK


Öncelikle, Actions SDK ile entegrasyon için gerekli ayarları yapmalısınız. Bu, bir Google Cloud projesi oluşturmayı, Actions SDK'yı bu projeye eklemeyi ve projeyi Google Assistant ile ilişkilendirmeyi içerir. Bu işlemler için Google Cloud Console ve Actions on Google konsolu kullanılır.


2. Endpoints Oluşturma


Google Assistant'tan gelecek talepleri işlemek için bir endpoint oluşturmanız gerekiyor.


java

Copy code

@RestController

@RequestMapping("/api/assistant")

public class AssistantController {


    @PostMapping("/actions")

    public ResponseEntity<Object> handleAction(@RequestBody Map<String, Object> actionRequest) {

        // Google Assistant'tan gelen talebi işleyin

        // Örneğin: "Araç klimasını aç" talebi geldiğinde gerekli işlemleri yap


        Map<String, Object> response = new HashMap<>();

        

        // Response formatını Google Assistant'ın beklediği formatta hazırlayın

        // Örneğin:

        response.put("fulfillmentText", "Araç kliması açılıyor.");


        return ResponseEntity.ok(response);

    }

}

3. Dialogflow Entegrasyonu


Dialogflow, doğal dil işleme servisi sağlar ve Google Assistant ile entegre çalışır. Dialogflow üzerinde "Araç klimasını aç" gibi ifadeleri tanımlayarak bu ifadelerin karşılık geldiği aksiyonları tanımlamanız gerekir.


Bu aksiyonlar, yukarıda oluşturduğunuz endpoint'e yönlendirilir ve bu endpoint üzerinden araç ile iletişime geçerek istenen işlemleri gerçekleştirir.


Bu adımda, Dialogflow console üzerinde intent (niyet) oluşturarak ve bu intent'lerle web hook'larınızı (yukarıdaki endpoint gibi) ilişkilendirerek entegrasyonu tamamlamış olursunuz.


Not: Gerçekte, bu endpoint'in doğru ve yetkili bir kaynaktan geldiğini doğrulamak için güvenlik kontrolleri yapmanız gerekir. Ayrıca, bu endpoint üzerinden araçla gerçekten iletişim kurabilmek için aracın sunucuyla bir şekilde bağlantılı olması veya bir IoT platformu üzerinden yönetilmesi gerekir.

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال