Java Threads detaylı interview soruları ve cevaplarıChatGPT


Java Threads hakkında olası mülakat soruları ve cevapları aşağıdaki gibidir:


ChatGPT

Soru: Java'da bir thread nedir?


Cevap: Java'da bir thread, bir işletim sistemi süreci içinde bağımsız bir yürütme akışıdır. Her thread ayrı bir call stack'e sahiptir ve JVM'ye paralel programlama yeteneği sağlar.


Soru: Java'da bir thread nasıl oluşturulur?


Cevap: Java'da bir thread iki şekilde oluşturulabilir:


Thread sınıfını genişleterek.

Runnable interface'ini uygulayarak.

Soru: Thread sınıfının ve Runnable interface'inin farkı nedir?


Cevap: Thread sınıfını genişleterek bir sınıf yarattığınızda, Java'nın tek kalıtım sınırlaması nedeniyle başka bir sınıfı genişletemezsiniz. Ancak, Runnable interface'ini uygulayarak bir sınıf yarattığınızda, sınıfınız başka bir sınıfı genişletebilir.


Soru: Java'da threadlerin durumları nelerdir?


Cevap: Java'da threadlerin altı temel durumu vardır:


Yeni (New): Thread oluşturulmuş ama henüz başlamamış.

Çalışabilir (Runnable): Thread çalıştırılmak üzere hazır.

Çalışıyor (Running): Thread şu anda çalışıyor.

Engellendi (Blocked): Thread çalışmayı bekliyor çünkü bazı kaynaklara erişimini bekliyor.

Zaman aşımına uğradı (Timed waiting): Thread belirli bir süre beklemek zorunda.

Sonlandı (Terminated): Thread çalışmayı tamamladı.

Soru: Java'da bir thread nasıl durdurulur?


Cevap: Java'da bir threadi durdurmanın doğru yolu, thread'in normal olarak tamamlanmasını sağlamaktır. Bu genellikle thread'in kontrol ettiği bir durum değişkenini değiştirerek yapılır. Thread.stop() yöntemi kullanımı tehlikelidir ve artık önerilmez çünkü kaynakların tahsisini veya temizlenmesini düzgün bir şekilde kontrol etmez.


Soru: Thread.sleep() ve Thread.yield() arasındaki fark nedir?


Cevap: Thread.sleep() metodu, belirli bir süre için geçerli thread'in yürütmesini duraklatır. Diğer yandan, Thread.yield() metodu, geçerli thread'in CPU kullanımını bırakıp diğer thread'lerin yürütülmesini teşvik eder.


Soru: Deadlock nedir ve nasıl önlenir?


Cevap: Deadlock, iki veya daha fazla thread'in birbirini beklediği ve dolayısıyla hiçbirinin ilerlemeyeceği bir durumdur. Deadlock'ın önlenmesi, kaynaklara erişimin dikkatlice kontrol edilmesini gerektirir. Deadlock'ı önlemek için kullanılabilecek birkaç strateji vardır:


Dikkatli Kaynak Sıralaması: Kaynaklara erişim için belirli bir sıralama belirlemek ve tüm thread'lerin bu sıralamayı takip etmesini sağlamak.

Kaynakların Zaman Aşımı: Bir thread bir kaynağa belirli bir süre boyunca erişemezse, işlemi iptal etmek ve daha sonra tekrar denemek.

Deadlock Önleme Algoritmaları: Birden fazla thread'in aynı anda bir dizi kaynağa erişmesine izin veren özel algoritmalar (örneğin, Banker’s algorithm) kullanmak.

Soru: Java'da thread'ler nasıl senkronize edilir?


Cevap: Java'da thread'ler 'synchronized' anahtar kelimesi veya 'Lock' interface'i aracılığıyla senkronize edilir. 'Synchronized' anahtar kelimesi, aynı anda bir thread'in bir metod veya bir bloğa erişmesini sınırlar. 'Lock' interface'i daha esnek bir kilit mekanizması sağlar, özellikle birden fazla lock'un elde edildiği ve bırakıldığı karmaşık durumlar için.


Soru: Java'da 'volatile' anahtar kelimesi ne işe yarar?


Cevap: 'Volatile' anahtar kelimesi, Java'da bir değişkenin değerinin birden fazla thread tarafından kullanıldığında bellekte tutulacağını garanti eder. Bu, her thread'in son en son güncellemeyi gördüğünden emin olmasını sağlar. Bu, değişkenin değerinin farklı thread'ler arasında tutarlı olmasını sağlar.


Soru: Java'da 'wait()', 'notify()' ve 'notifyAll()' metodları ne işe yarar?


Cevap: 'Wait()', 'notify()' ve 'notifyAll()' metotları, Java'da bir nesnenin kilidini almak ve bırakmak için kullanılır. 'Wait()' metodu, bir thread'in bir nesnenin kilidini bırakmasını ve bir başka thread'in 'notify()' veya 'notifyAll()' metodu tarafından bildirim alana kadar beklemesini sağlar. 'Notify()' metodu, bir nesnenin kilidini bekleyen thread'lere bildirim gönderir ve 'notifyAll()' tüm bekleyen thread'lere bildirim gönderir.

Soru: 'synchronized' bloklar ve metotlar arasındaki fark nedir?


Cevap: 'synchronized' bloklar, belirli bir blok üzerinde senkronizasyon sağlarken, 'synchronized' metotlar, metodu çağırırken nesnenin tamamında senkronizasyon sağlar. 'Synchronized' bloklar daha fazla esneklik sağlar, çünkü belirli bir kısmın senkronize edilmesini sağlar, ancak 'synchronized' metotlar daha kolay ve daha güvenli olabilir.


Soru: Java'da 'ThreadLocal' sınıfının amacı nedir?


Cevap: 'ThreadLocal' sınıfı, her thread için ayrı bir değişken kopyası sağlar. Bu, her thread'in kendi bağımsız değişkenine sahip olmasını sağlar ve bu değişken diğer thread'ler tarafından erişilemez.


Soru: Java'da 'Daemon Thread' nedir?


Cevap: Java'da 'Daemon Thread', genellikle arka plan hizmetleri için kullanılan özel bir tür thread'dir. Bu tür bir thread, tüm non-daemon thread'ler sonlandığında JVM'nin durmasını engellemez.


Soru: Java'da 'Thread.join()' metodu ne işe yarar?


Cevap: 'Thread.join()' metodu, belirli bir thread'in tamamlanmasını bekler. Yani, 'thread.join()' çağrısı yapan thread, belirtilen thread'in tamamlanmasını bekler. Bu, bir thread'in bir diğerini beklemesi gereken durumlar için kullanışlıdır.


Soru: Java'da 'Thread.interrupt()' metodu ne işe yarar?


Cevap: 'Thread.interrupt()' metodu, belirli bir thread'e bir kesme talebi gönderir. Bu, thread'in uyandırılmasını veya yürütmesinin durdurulmasını talep etmek için kullanılır. Ancak, kesme talebi gönderilen thread'in bu talebi nasıl ele alacağına bağlıdır. İnterrupt talebi, genellikle bir thread'i bloklanmış veya bekleyen durumdan çıkarır.

Soru: Java'da 'ThreadGroup' nedir?


Cevap: 'ThreadGroup' Java'da bir özelliktir ki bu, belirli bir grup thread'i tek bir birim olarak düşünmemizi ve bu thread'lere topluca kontrol ve yönetim işlemleri yapmamızı sağlar. Bir 'ThreadGroup', belirli bir grup thread'i organize etmek, grup üzerinde yönetim işlemleri yapmak ve debug bilgilerini toplamak için kullanılır.


Soru: Java'da Concurrent Collections hakkında ne biliyorsunuz?


Cevap: Java'da Concurrent Collections, çoklu thread'lerin aynı anda veriye erişmesini ve veriyi değiştirmesini sağlayan bir dizi veri yapısıdır. 'java.util.concurrent' paketi, thread-safe collection sınıfları ve interface'leri içerir. Bu sınıflar, thread'lerin aynı anda veriye erişebilmesini sağlar ve dolayısıyla programın performansını artırır.


Soru: 'ReentrantLock' nedir ve nasıl kullanılır?


Cevap: 'ReentrantLock', bir thread'in aynı lock'u birden çok kez elde etmesine olanak sağlayan bir kilit mekanizmasıdır. Bu, aynı thread içinde birden çok method'un aynı kaynağı lock etme ihtiyacı olduğunda kullanışlıdır. 'ReentrantLock' daha karmaşık kilitlilik senaryolarında 'synchronized' anahtar kelimesine göre daha fazla esneklik sağlar.


Soru: 'Semaphore' sınıfı ne işe yarar?


Cevap: 'Semaphore', genellikle belirli bir kaynağa aynı anda kaç thread'in erişebileceğini kontrol etmek için kullanılır. Semaphores, kaynakların sınırlı sayıda olduğu durumlarda, örneğin veri tabanı bağlantıları gibi, kullanışlıdır.


Soru: Java'da 'Futures' ve 'Callable' nedir?


Cevap: 'Callable' interface'i, bir sonuç döndürme yeteneğine sahip olan ve bir 'Exception' atabilen bir task'ı temsil eder. 'Future' ise, 'Callable' tarafından yürütülen bir işlemin sonucunu temsil eder. 'Future.get()' metodu, işlem tamamlanana kadar bloklanır ve sonra sonucu döndürür. Bu, işlem sonuçlarının alınmasını ve işlemlerin zamanlamasını kontrol etmeyi kolaylaştırır.

Soru: Java'da 'CountDownLatch' nedir?

Cevap: 'CountDownLatch', bir veya daha fazla thread'in belirli bir işlemin tamamlanmasını beklemesini sağlar. İşlem tamamlanana kadar 'CountDownLatch' bekleyen thread'leri bloklar. İşlem tamamlandığında latch sayısı sıfıra düşer ve tüm bekleyen thread'ler serbest bırakılır.


Soru: Java'da 'CyclicBarrier' nedir?

Cevap: 'CyclicBarrier', belirli bir thread sayısına ulaşıldığında tetiklenir. Buna bir "barrier point" denir. Tüm thread'ler bu noktada birbirlerini bekler ve ardından birlikte ilerlerler. Bu, belirli bir görevin farklı aşamalarında senkronizasyon gerektiren durumlar için kullanışlıdır.


Soru: Java'da 'Executor' ve 'ExecutorService' arasındaki fark nedir?

Cevap: 'Executor' interface'i, yeni thread'lerin oluşturulmasını ve başlatılmasını yönetir. 'ExecutorService' ise 'Executor' interface'ini genişletir ve thread havuzu yönetimi, thread'lerin durumunu kontrol etme ve thread'lerin düzgün bir şekilde kapatılmasını sağlar.


Soru: Java'da 'ThreadFactory' nedir?

Cevap: 'ThreadFactory', yeni thread'ler oluşturmak için kullanılan bir arayüzü tanımlar. 'ThreadFactory', bir uygulamanın nasıl yeni thread'ler oluşturacağını özelleştirmesine olanak sağlar, örneğin thread'in adını, önceliğini veya 'daemon' durumunu belirler.


Soru: 'Atomic' sınıflar nelerdir ve ne işe yararlar?

Cevap: 'Atomic' sınıflar, atomik şekilde (yani, tek bir işlem olarak) birden çok işlemi gerçekleştirmeyi sağlarlar. Bu, birden fazla thread'in aynı değişkeni değiştirmeye çalıştığında oluşabilecek yarış koşullarını önler. Java'da 'AtomicInteger', 'AtomicLong', 'AtomicBoolean', gibi atomic sınıflar bulunmaktadır.


Bu sorular ve yanıtlar, Java thread'leri hakkında bir mülakatta karşılaşılabilecek genel konuları kapsamaktadır. Ancak, mülakat soruları, mülakat yapan kişi veya şirketin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Soru: 'ScheduledExecutorService' nedir ve ne işe yarar?

Cevap: 'ScheduledExecutorService', belirli bir gecikme sonrasında veya belirli bir süre boyunca düzenli aralıklarla komutları yürütmeyi sağlayan bir ExecutorService'dir. 'schedule()', 'scheduleAtFixedRate()', ve 'scheduleWithFixedDelay()' gibi metotları içerir.


Soru: 'Synchronization' ve 'Lock' arasındaki fark nedir?

Cevap: 'Synchronization' ve 'Lock' her ikisi de birden fazla thread'in aynı anda paylaşılan verilere erişimini kontrol etme mekanizmalarıdır. Ancak, 'Lock' interface'i, 'synchronized' anahtar kelimesine göre daha fazla esneklik ve kontrol sağlar. 'Lock' mekanizması, thread'ler arasında adil erişimi sağlayabilir, kilit elde etme ve bırakma işlemlerini daha esnek hale getirebilir ve kilit elde etmeyi beklerken thread'in kesilmesine izin verebilir.


Soru: Java'da 'Thread Pool' nedir ve nasıl kullanılır?

Cevap: 'Thread Pool', bir işlemi yürütmek için kullanılabilen sınırlı sayıda thread'i içeren bir havuzdur. 'ThreadPool' kullanarak, aynı anda çalıştırılabilecek thread sayısını sınırlayabilir ve böylece sistem kaynaklarını daha etkili bir şekilde yönetebiliriz. Java'da 'ExecutorService' kullanarak 'Thread Pool' oluşturabiliriz.


Soru: 'Thread Starvation' nedir?

Cevap: 'Thread Starvation', bir veya daha fazla thread'in CPU zaman dilimine erişememesi durumudur. Bu genellikle öncelikli thread'lerin düşük öncelikli thread'leri sürekli olarak engellemesi sonucu olur. Uzun süreli 'Starvation', uygulamanın performansını önemli ölçüde etkileyebilir.


Soru: 'Thread Dump' nedir?

Cevap: 'Thread Dump', bir Java uygulamasında çalışan tüm thread'lerin anlık durum bilgisini içerir. 'Thread Dump' genellikle bir uygulamanın hata ayıklaması için kullanılır, çünkü mevcut thread'lerin durumunu, stack trace'lerini ve diğer bilgileri gösterir.

Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo