Docker interview soruları ve cevapları, Docker komutları ve açıklamaları ChatGPT

Aşağıda bir Docker mülakatında sorulabilecek bazı tipik soruları ve onlara olası yanıtları bulabilirsiniz:

Docker'ı tanımlayın.

Docker, uygulamaların bir işletim sistemi üzerinde izole edilmiş konteynerler içinde çalıştırılmasını sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Bu, uygulamaların hizmetleri diğer hizmetlerden bağımsız olarak çalıştırılmasını ve ölçeklendirilmesini sağlar.

Docker imajı ve Docker konteyneri arasındaki fark nedir?

Docker imajı, bir Docker konteynerinin çalıştırılması için gereken tüm dosya ve metadataların bir paketidir. Docker konteyneri ise bir Docker imajının çalışan bir örneğidir.

Dockerfile nedir ve ne işe yarar?

Dockerfile, Docker imajının nasıl oluşturulacağını tanımlayan bir metin dosyasıdır. Dockerfile, çeşitli komutlar ve argümanlar içerir ki Docker bunları kullanarak bir imaj oluşturur.

Docker Compose nedir ve ne işe yarar?

Docker Compose, çoklu Docker konteynerini aynı anda yönetmek ve çalıştırmak için kullanılan bir araçtır. Yaml formatında bir dosya kullanarak, birden çok hizmetin aynı anda nasıl başlatılacağını ve yapılandırılacağını tanımlar.

Docker ve VM (Virtual Machine) arasındaki fark nedir?

Docker ve VM, uygulamaları izole edilmiş ortamlarda çalıştırmak için kullanılır. Ancak, Docker konteynerleri daha hafiftir çünkü host OS'yi paylaşırlar ve her bir konteyner sadece çalıştırmak için gereken binler ve kütüphaneleri içerir. VM'ler ise tam bir işletim sistemi içerir ve genellikle daha fazla kaynak gerektirir.

Docker Hub nedir?

Docker Hub, Docker imajlarının depolandığı ve paylaşıldığı bir hizmettir. Docker Hub, hem açık kaynaklı hem de özel imajların paylaşıldığı bir yerdir ve Docker'ın bulut tabanlı kaynaklarının merkezi olarak hizmet verir.

Docker swarm nedir ve ne işe yarar?

Docker swarm, Docker konteynerlerini büyük ölçekte yönetmek ve koordine etmek için kullanılan bir orkestrasyon hizmetidir. Konteynerlerin bir grup üzerinde dağıtılmasını ve ölçeklendirilmesini sağlar.

Docker'da bir "layer" ne anlama gelir? (Devam)

Bir konteyner oluşturulduğunda, Docker imajının üstüne bir yazılabilir katman ekler. Bu layer, konteynerin yaşam döngüsü boyunca tüm değişiklikleri depolar.

Docker'da bir "volume" ne anlama gelir ve ne için kullanılır?

Docker'da bir volume, verilerin Docker konteynerleri arasında paylaşılabileceği veya bir konteynerin yaşam döngüsü boyunca kalıcı hale getirilebileceği bir mekanizmadır. Docker hostu üzerinde ayrı bir bölümde depolanır ve bir veya daha fazla konteyner tarafından bağlanabilir ve kullanılabilir.

Docker'da bir "network" ne anlama gelir ve ne için kullanılır?

Docker'da bir network, farklı Docker konteynerlerinin birbirleriyle ve Docker hostu ile iletişim kurabilmeleri için oluşturulan bir yapıdır. Docker farklı ağ türlerini destekler - köprü, host ve overlay. Bu ağlar, Docker'daki izolasyon ve güvenlik modellerinin bir parçasıdır.

Docker'da "port mapping" ne anlama gelir?

Docker'da port mapping, Docker hostunun bir portunun bir Docker konteynerindeki bir porta yönlendirilmesini sağlar. Bu, konteynerlerin, Docker hostu üzerinden ağ üzerinde erişilebilir hale getirilmesini sağlar.

Docker'da bir "registry" ne anlama gelir ve ne için kullanılır?

Docker'da bir registry, Docker imajlarının depolandığı ve dağıtıldığı bir hizmettir. Docker Hub, en popüler ve genel amaçlı Docker registry'sidir, ancak özel bir registry de oluşturabilirsiniz. Docker registry'si, imajları saklamak ve gerektiğinde çekmek için kullanılır.

Docker'ın avantajları nelerdir?

Docker'ın birçok avantajı vardır, en belirgin olanları şunlardır: Uygulama izolasyonu, güvenlik, taşınabilirlik, hızlı dağıtım, hafif ve verimli, ölçeklenebilirlik ve işbirliği.

Docker'da kullanılan temel ağ modelleri nelerdir?

Docker, üç ana ağ modeli kullanır: bridge, host ve overlay. Bridge, Docker'ın varsayılan ağ modelidir ve her konteyner için özel bir ağı içerir. Host modeli, konteynerin hostun ağına doğrudan bağlanmasını sağlar. Overlay ağı ise farklı Docker daemon'larında çalışan konteynerler arasında ağ oluşturmayı sağlar.

Docker ve Kubernetes arasındaki fark nedir?

Docker ve Kubernetes, mikro hizmet mimarisi dünyasında birlikte kullanılan iki popüler teknolojidir. Docker, uygulamaları konteynerlere paketlemek için kullanılırken, Kubernetes, bu konteynerlerin dağıtımını ve ölçeklendirilmesini yönetir.

Docker'ın "Copy-On-Write" stratejisi nedir?

Docker, disk alanını verimli bir şekilde kullanmak için "Copy-On-Write" (COW) stratejisini kullanır. Bu, bir imajın bir katmanının bir konteyner tarafından değiştirildiğinde yalnızca değişen dosyaların yeni bir katmana kopyalandığı anlamına gelir.

Bir Dockerfile'da neden bir "ENTRYPOINT" belirtiriz?

ENTRYPOINT, Docker imajının bir konteyner olarak çalıştırıldığında hangi komutun varsayılan olarak çalışacağını belirtir. Docker konteyneri çalıştırılırken bu komut otomatik olarak çalıştırılır.

Docker'ı birden çok host üzerinde nasıl ölçeklendiririz?

Docker, konteynerleri birden çok host üzerinde ölçeklendirmek için Kubernetes gibi orkestrasyon araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Ayrıca Docker'ın kendi Swarm mode'u da konteynerlerin birden çok host üzerinde ölçeklendirilmesini sağlar.

Docker imajının boyutunu nasıl azaltabiliriz?

Docker imajının boyutunu azaltmak için çeşitli yöntemler vardır. Örneğin, gereksiz dosyaları ve gereksiz yazılımları kaldırmak, alpine tabanlı hafif imajları kullanmak, birden fazla RUN komutunu birleştirmek ve .dockerignore dosyasını kullanmak, imaj boyutunu azaltmada yardımcı olabilir.

Docker'da "tag" nedir ve ne için kullanılır? 

Docker'da bir tag, belirli bir Docker imajını tanımlayan ve sürüm kontrolü için kullanılan bir etikettir. Docker imajlarını farklı sürümlere göre ayırmak için tag'ler kullanılır. Örneğin, bir Docker imajının latest ve v1.0 gibi farklı tagleri olabilir.

Docker imajını nasıl oluştururuz?

Docker imajını, Dockerfile içerisinde belirtilen adımları takip ederek docker build komutu kullanarak oluşturabiliriz. Bu Dockerfile, bir uygulamanın Docker imajını oluşturmak için gerekli olan tüm adımları ve komutları içerir.

Docker'da ENV ve ARG komutları arasındaki fark nedir?

Hem ENV hem de ARG, Dockerfile'da kullanılan değişken türleridir. Ancak, ENV değişkenleri Docker konteynerinin çalışma zamanında kullanılabilirken, ARG değişkenleri sadece Docker imajı oluşturulurken kullanılır.

Docker'da nasıl bir gizli bilgi (secret) yönetimi yapabiliriz?

Docker, konteynerlerde kullanılmak üzere gizli bilgileri (örneğin, API anahtarları veya veritabanı şifreleri) güvenli bir şekilde saklamak ve yönetmek için Docker Secret özelliğini sunar. Docker Secret, gizli bilgileri güvenli bir şekilde dağıtmak ve güncellemek için kullanılır.

Docker'ın "namespace" özelliği nedir ve ne için kullanılır?

Docker'da namespace, işletim sistemi seviyesinde izolasyon sağlayan bir özelliktir. Konteynerler arasında ayrı ayrı işlem kimlikleri, ağ yığınları, mount noktaları vb. oluşturur.

Dockerfile'da CMD ve ENTRYPOINT komutları arasındaki fark nedir?

CMD, bir Docker konteynerinin çalıştırılmasında kullanılan varsayılan komutları ve argümanları belirler. Ancak, CMD komutları Docker run komutu ile birlikte belirtilen parametrelerle değiştirilebilir. ENTRYPOINT ise, konteynerin başlatılması sırasında her zaman çalışacak komutları belirtir ve bu komutları Docker run komutu ile birlikte belirtilen parametrelerle değiştirmek mümkün değildir.

Docker'ın "healthcheck" özelliği nedir?

Docker'ın "healthcheck" özelliği, bir konteynerin durumunu otomatik olarak kontrol etmeye yarar. Bu özellik, bir Docker konteynerinin "sağlıklı", "hasta" veya "başlangıç" durumlarında olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Dockerfile'daki "ADD" ve "COPY" komutları arasındaki fark nedir?

Hem ADD hem de COPY komutları, yerel dosya sistemi dosyalarını Docker imajına kopyalar. Ancak, ADD komutu ayrıca uzak URL'leri indirebilir ve otomatik olarak tar dosyalarını çıkarabilir. COPY komutu ise daha basittir ve sadece yerel dosyaları kopyalar.

Dockerfile'ınızın "FROM scratch" ile başlamasının ne anlama geldiğini açıklayın.

Dockerfile'da "FROM scratch" ifadesi, tamamen boş bir Docker imajından başladığınızı belirtir. Yani, hiçbir temel imaj veya işletim sistemi olmadan bir Docker imajı oluşturursunuz. Bu genellikle bir uygulamanın en hafif imajını oluşturmak için kullanılır.

Docker'da multi-stage build nedir ve ne için kullanılır?

Docker'da multi-stage build, bir Dockerfile içinde birden çok aşama oluşturmanıza olanak sağlar. Her aşama, bir öncekinden farklı bir temel imaj kullanabilir. Bu özellik, özellikle imaj boyutunu küçültmek ve daha hızlı ve daha verimli build süreçleri oluşturmak için yararlıdır.

Docker'ın logging mekanizmasını nasıl kullanırız?

Docker, konteyner loglarını görüntülemek için bir dizi mekanizma sunar. docker logs komutu, belirli bir konteynerin standart çıktısını ve standart hata çıktısını görüntüler. Ayrıca Docker, syslog, journald, gelf, fluentd, awslogs, splunk, etwlogs, gcplogs ve logentries gibi farklı log sürücülerini destekler.

Docker imajlarını ve konteynerlerini nasıl temizleriz?

Docker imajlarını temizlemek için docker rmi veya docker image prune komutlarını kullanabiliriz. Konteynerleri temizlemek için docker rm veya docker container prune komutlarını kullanabiliriz. Docker'ın disk alanını etkili bir şekilde yönetmek için, kullanılmayan Docker imajları, konteynerleri, hacimleri ve ağları düzenli olarak temizlemek önemlidir.

Docker Swarm nedir?

Docker Swarm, Docker'a yerleşik bir orkestrasyon hizmeti sunan bir araçtır. Birden çok Docker hostunu birleştirir ve onları tek bir, sanallaştırılmış host gibi görünmesini sağlar. Docker Swarm, konteynerlerin dağıtımını ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır ve yüksek erişilebilirlik sağlar.

Docker konteyneri ve sanal makine (VM) arasındaki fark nedir?

Docker konteyneri ve sanal makine, uygulamaları izole etmek için iki farklı teknolojidir. Docker konteyneri, işletim sistemini hafifçe paylaşır ve her bir konteyner için ayrı bir kullanıcı alanı oluşturur, bu yüzden daha hafif ve daha hızlıdır. Sanal makine ise tam bir işletim sistemini emüle eder ve bu yüzden daha ağırdır, ancak daha fazla izolasyon ve güvenlik sağlar.

Docker imajını güncellemek için nasıl bir prosedür izlersiniz?

Docker imajını güncellemek için genellikle Dockerfile'ı güncelleriz ve docker build komutunu kullanarak yeni bir imaj oluştururuz. Daha sonra, yeni imajı docker push komutu ile Docker registry'ye göndeririz. Son olarak, çalışan konteynerleri yeni imaj ile güncelleriz veya yeniden başlatırız.

Docker'da "daemon" ne anlama gelir?

Docker'da "daemon" sürekli çalışan bir arka plan sürecini ifade eder. Docker daemon (dockerd), Docker API isteklerini dinler ve Docker nesnelerini yönetir. Ayrıca, Docker imajlarını oluşturmak ve Docker konteynerlerini çalıştırmak gibi işlemler de Docker daemon tarafından gerçekleştirilir.

Docker'da nasıl bir güvenlik modeli uygulanır?

Docker, uygulamaları ve sistemleri korumak için bir dizi güvenlik özelliği sunar. Örneğin, konteynerler işletim sistemini paylaşırken bile her bir konteyner kendi kullanıcı alanına sahiptir. Docker ayrıca güvenlik profilleri, güvenlik geliştirme modülleri ve kapalı ağlar gibi özellikleri de destekler.

Docker Compose nedir ve ne için kullanılır? 

Docker Compose, geliştirme, test ve üretim ortamlarında hizmetlerin dağıtımını kolaylaştırır. docker-compose up komutu, tanımlanan tüm hizmetleri ve bağımlılıklarını başlatır.

Docker ve CI/CD pipeline'ları arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz?

Docker, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) pipeline'larında önemli bir rol oynar. Docker, uygulamaların hızlı bir şekilde paketlenmesini, dağıtılmasını ve ölçeklendirilmesini sağlar. Bu, kodun daha hızlı entegrasyon ve teslimatını, daha az hata ve daha yüksek kaliteyi mümkün kılar.

Docker Hub nedir?

Docker Hub, Docker imajlarının depolandığı ve paylaşıldığı bir hizmettir. Docker Hub, hem genel hem de özel Docker imajları için bir registry görevi görür. Ayrıca otomatik build ve work-flow araçları, grupları ve organizasyonları yönetme yeteneği gibi özellikler sunar.

Docker'da bir konteyner nasıl durdurulur ve kaldırılır?

Docker'da bir konteyneri durdurmak için docker stop komutunu kullanabiliriz. Bu, konteyneri durdurur ama disk üzerinde saklar. Konteyneri tamamen kaldırmak için docker rm komutunu kullanabiliriz. Ancak, konteyneri kaldırmadan önce konteynerin durdurulmuş olması gerekir.

Docker'da 'volume' nedir ve ne için kullanılır?

Docker'da bir 'volume', konteynerlerin dosya sistemine kalıcı depolama alanı ekler. Volume'lar, bir konteyner silindiğinde bile verilerin kalıcı olmasını sağlar. Ayrıca, birden çok konteyner arasında veri paylaşımını kolaylaştırır.

Docker konteynerinin içine nasıl girilir?

Docker konteynerinin içine girmek, yani konteyner içindeki bir shell'i çalıştırmak için docker exec komutunu kullanabiliriz. Örneğin, docker exec -it <container-id> /bin/bash komutu ile konteyner içinde bash shell'i çalıştırabiliriz.

Docker'da bir port nasıl yönlendirilir?

Docker'da bir port yönlendirmesi, docker run komutu ile birlikte -p parametresini kullanarak yapılır. Bu parametre, host makinedeki bir portu konteynerdeki bir porta yönlendirir. Örneğin, docker run -p 8080:80 <image-name> komutu, konteynerdeki 80 numaralı portu host makinedeki 8080 numaralı porta yönlendirir.

Docker Registry nedir?

Docker Registry, Docker imajlarının depolandığı ve dağıtıldığı bir yerdir. Docker Hub, Docker Registry'nin en popüler halka açık örneğidir, ancak özel bir Docker Registry de oluşturulabilir. Docker Registry, Docker imajlarının version kontrolünü ve dağıtımını kolaylaştırır.

Docker'da bir uygulamanın çökmesi durumunda otomatik olarak yeniden başlatılmasını nasıl sağlarız?

Docker, bir konteynerin otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlamak için bir yeniden başlatma politikası sunar. docker run komutu ile birlikte -- restart parametresini kullanarak bu politika belirlenebilir. Örneğin, docker run --restart=always <image-name> komutu, konteynerin her zaman (konteyner, Docker daemon veya host makine çökse bile) yeniden başlatılmasını sağlar.

Docker'da kullanıcıların konteynerlerde hangi işlemleri yapabileceklerini nasıl kontrol edebiliriz?

Docker, konteynerler üzerinde kullanıcı yetkilerini yönetmek için bir dizi güvenlik mekanizması sunar. Örneğin, kullanıcıları belirli Docker gruplarına ekleyerek hangi kullanıcıların Docker daemon ile iletişim kurabileceğini kontrol edebiliriz. Ayrıca, seccomp, AppArmor veya SELinux gibi güvenlik modülleri ile konteyner içindeki işlemlerin yetkilerini sınırlayabiliriz.

Docker imajlarını hafifletmek için hangi stratejileri kullanabiliriz?

Docker imajlarını hafifletmek için birkaç strateji bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: hafif taban imajları kullanmak (örneğin, Alpine Linux), multi-stage buildleri kullanarak gereksiz dosyaları kaldırmak, ve RUN, CMD, LABEL, vb. komutları birleştirerek daha az katman oluşturmak.

Docker'da bir imaj ve bir konteyner arasındaki fark nedir? 

Bir Docker konteyneri ise, bir Docker imajının çalışan bir örneğidir. Her konteyner, imajdan başlar ve uygulamanın çalışması için gereken tüm hizmetleri ve bağımlılıkları içerir. Konteynerler, ayrı izole alanlarda çalıştıkları için birbirlerinden bağımsızdırlar.

Docker'ın "build cache" özelliğini nasıl kullanabiliriz?

Docker, imajları oluştururken build sürecini hızlandırmak için bir build cache mekanizması sunar. Docker, Dockerfile'daki her bir komut için bir katman oluşturur ve bu katmanları cache'ler. Eğer Dockerfile'daki bir komut değişmezse, Docker bu komut için cache'lenmiş katmanı kullanır ve bu da build sürecini hızlandırır. Ancak, Dockerfile'daki bir komut değiştirildiğinde, bu komuttan sonraki tüm katmanlar yeniden oluşturulur.

Docker ve Kubernetes arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz?

Docker ve Kubernetes, her ikisi de konteyner tabanlı uygulamaların yönetimini kolaylaştıran teknolojilerdir ancak farklı amaçlara hizmet ederler. Docker, uygulamaları konteynerlere paketleme ve bu konteynerleri çalıştırma konusunda mükemmeldir. Öte yandan, Kubernetes, büyük ölçekteki konteyner orkestrasyonunu sağlar. Bu, Kubernetes'in, Docker konteynerlerinin dağıtımını, ölçeklendirmesini ve yüksek erişilebilirliğini yönetmesi anlamına gelir.

Docker'da bir 'named volume' ve 'bind mount' arasındaki fark nedir?

Hem 'named volume' hem de 'bind mount', Docker'da verilerin kalıcı olarak saklanmasını sağlar, ancak biraz farklı şekillerde çalışırlar. 'Named volume', Docker tarafından yönetilen ve bir konteynerin belirli bir yoluyla ilişkilendirilebilen bir depolama alanıdır. Öte yandan, 'bind mount', host dosya sistemine doğrudan bağlantı sağlar, bu nedenle daha fazla kontrol sağlar ancak daha az taşınabilirlik özelliği vardır.

Docker'da bir servis nedir? 

Docker Swarm modunda, bir servis, belirli bir görevi yerine getirmek için bir veya daha fazla konteynerin bir arada çalıştığı bir ünitedir. Servisler, ölçeklendirme ve yük dengesini yönetme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Docker imajları neden katmanlı bir yapıya sahiptir?

Docker imajları, birkaç nedenden dolayı katmanlı bir yapıya sahiptir. İlk olarak, katmanlar, bir imajı oluştururken yeniden kullanmayı ve paylaşmayı kolaylaştırır. İkinci olarak, katmanlar imaj boyutunu azaltır ve dağıtımı hızlandırır. Üçüncü olarak, katmanlar, imaj güncellemelerini ve sürüm kontrolünü kolaylaştırır.

Docker ile uygulamaların ölçeklendirilmesi nasıl gerçekleştirilir?

Docker ile uygulamaların ölçeklendirilmesi, Docker Compose veya Docker Swarm gibi araçlar kullanılarak yapılır. Bu araçlar, belirli bir servisteki konteyner sayısını artırmak veya azaltmak için komutlar sağlar. Bu, hem dikey ölçeklendirme (daha güçlü bir sunucu kullanma) hem de yatay ölçeklendirme (daha fazla sunucu kullanma) için kullanılabilir.

Docker'da multi-stage build nedir ve ne için kullanılır?

Docker'da multi-stage build, bir Docker imajını oluştururken birden çok aşama kullanmayı mümkün kılar. Bu, özellikle büyük imajların boyutunu azaltmak için kullanılır. Bir aşamada, gerekli tüm araçlar ve bağımlılıklar ile uygulama oluşturulabilir. Ardından, bu uygulama, sadece çalıştırma zamanı bağımlılıklarını içeren bir sonraki aşamaya kopyalanabilir. Bu, son imajın boyutunu önemli ölçüde azaltabilir.

Docker ile VM arasındaki farklar


Docker ve Sanal Makineler (VM) arasında çeşitli önemli farklar vardır:

Sistem Kaynakları: VM'ler, bir fiziksel makinenin kaynaklarını tam bir işletim sistemine tahsis eder. Her VM, tam bir işletim sistemini (bir "misafir" OS) çalıştırmak için gerekli tüm sistem kaynaklarını içerir. Docker konteynerleri ise işletim sisteminin çekirdeğini paylaşır ve sadece uygulama için gerekli olan kütüphane ve sistem kaynaklarını içerir. Bu, Docker'ın daha az sistem kaynağı tüketmesine ve daha hızlı başlatılmasına neden olur.

İzolasyon: VM'ler, hypervisor teknolojisi ile tam bir izolasyon sağlar. Her VM, diğer VM'lerden ve ana işletim sisteminden tamamen izole edilmiştir. Docker konteynerleri, Linux çekirdeği özellikleri (namespaces, cgroups, vb.) kullanarak izolasyon sağlar, ancak aynı çekirdeği paylaştıkları için tam bir izolasyon sağlamazlar.

Taşınabilirlik: Docker konteynerleri, bir Dockerfile'dan inşa edilir, bu da konteynerin tüm bağımlılıklarını ve çalışma şeklini belirler. Bu, Docker konteynerlerinin neredeyse herhangi bir Linux sistemi üzerinde çalıştırılabilmesini sağlar. VM'ler, bir işletim sistemi ve ilgili uygulamaların tam bir görüntüsünü içerir ve genellikle belirli bir hypervisor'a bağlıdırlar.

Boyut ve Hız: Docker konteynerleri, VM'lere göre çok daha hafif ve daha hızlıdır. Docker konteyneri, birkaç megabyte boyutunda olabilir ve birkaç saniye içinde başlatılabilir. Öte yandan, bir VM genellikle gigabyte boyutunda olabilir ve başlatılması daha uzun sürebilir.

Kullanım Alanları: VM'ler, farklı işletim sistemlerinin bir arada çalışmasını gerektiren durumlar için genellikle daha uygundur, çünkü her VM kendi işletim sistemini çalıştırır. Docker, aynı işletim sistemini paylaşan birçok hafif ve izole uygulamanın çalıştırılması gereken durumlar için daha uygundur, özellikle mikroservis mimarileri ve uygulama dağıtımları için.

En sık kullanılan, önemli Docker komutları ve açıklamaları Docker ile çalışırken sıklıkla kullanılan bazı temel komutlar ve açıklamaları aşağıda verilmiştir:

docker run: Bu komut, belirli bir Docker imajından bir konteyner oluşturur ve çalıştırır. Örneğin, docker run ubuntu komutu, ubuntu imajından bir konteyner oluşturur ve başlatır.

docker ps: Çalışan tüm konteynerleri listelemek için kullanılır. -a bayrağı ile birlikte kullanıldığında (docker ps -a), durmuş konteynerler de dahil olmak üzere tüm konteynerler listelenir.

docker pull: Docker Hub veya diğer Docker kaynaklarından belirli bir Docker imajını indirir. Örneğin, docker pull nginx komutu, nginx Docker imajını indirir.

docker build: Dockerfile'ı kullanarak bir Docker imajını oluşturur. Örneğin, docker build -t my_image:1.0 . komutu, geçerli dizindeki Dockerfile'ı kullanarak my_image:1.0 adlı bir Docker imajı oluşturur.

docker images: Mevcut Docker imajlarını listeler.

docker rm: Belirli bir Docker konteynerini siler. Örneğin, docker rm my_container komutu, my_container adlı konteyneri siler.

docker rmi: Belirli bir Docker imajını siler. Örneğin, docker rmi my_image komutu, my_image adlı Docker imajını siler.

docker stop: Belirli bir Docker konteynerini durdurur. Örneğin, docker stop my_container komutu, my_container adlı konteyneri durdurur.

docker exec: Çalışan bir Docker konteynerinde belirli bir komutu çalıştırır. Örneğin, docker exec my_container ls komutu, my_container adlı konteynerde ls komutunu çalıştırır.

docker logs: Belirli bir Docker konteynerin loglarını görüntüler. Örneğin, docker logs my_container komutu, my_container adlı konteynerin loglarını görüntüler.

docker start: Daha önce durdurulmuş olan bir Docker konteynerini başlatır. Örneğin, docker start my_container komutu, my_container adlı konteyneri başlatır.

docker attach: Çalışan bir Docker konteynerine bağlanır. Örneğin, docker attach my_container komutu, my_container adlı konteynerin içine girer.

docker inspect: Bir konteyner veya imaj hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu komut JSON formatında çıktı verir ve ayrıntılı yapılandırma, ağ ayarları, log ayarları vb. hakkında bilgi içerir. Örneğin, docker inspect my_container komutu, my_container adlı konteynerin tüm detaylarını gösterir.

docker cp: Bir Docker konteyneri ile yerel sisteminiz arasında dosyaları kopyalamak için kullanılır. Örneğin, docker cp my_container:/path/to/file ./local/directory/ komutu, konteynerin içindeki belirtilen dosyayı yerel dizine kopyalar.

docker volume create: Bir Docker volume oluşturur. Bu, konteynerler arasında veya konteynerler ve host makine arasında veri paylaşmak için kullanılır. Örneğin, docker volume create my_volume komutu, my_volume adında bir volume oluşturur.

docker network create: Özel bir Docker network oluşturur. Bu, belirli konteynerler arasında özel bir iletişim kanalı oluşturmak için kullanılır. Örneğin, docker network create my_network komutu, my_network adında bir network oluşturur.

docker-compose up: Docker Compose dosyasında tanımlanan tüm servisleri başlatır. docker-compose.yml dosyasında tanımlanan birden çok konteynerin başlatılması, ölçeklendirilmesi ve bağımlılıklarının yönetilmesi için kullanılır.

docker-compose down: Docker Compose dosyasında tanımlanan tüm servisleri durdurur ve siler. Bu, uygulamanızın kaynaklarını temizlemek için kullanılır.

docker history: Bir Docker imajının katmanlarını ve her bir katmanın oluşturulması sırasında hangi işlemlerin gerçekleştiğini görüntüler. Örneğin, docker history my_image komutu, my_image imajının tüm katmanlarını ve her bir katmanın oluşturulmasını sağlayan komutları gösterir.

docker save: Bir Docker imajını bir tar arşivi olarak dışarıya aktarır.

Örneğin, docker save -o my_image.tar my_image komutu, my_image adlı Docker imajını my_image.tar adlı bir tar arşivi olarak kaydeder.

docker load: Bir tar arşivi olarak kaydedilmiş Docker imajını yükler. Örneğin, docker load -i my_image.tar komutu, my_image.tar adlı tar arşivinden Docker imajını yükler.

docker login: Docker registry'ye (varsayılan olarak Docker Hub) kullanıcı kimlik bilgilerinizle giriş yapar. Bu komut, Docker imajlarınızı push etmek veya private Docker imajlarınızı pull etmek için kullanılır.

docker logout: Docker registry'den (varsayılan olarak Docker Hub) çıkış yapar.

docker tag: Bir Docker imajına bir tag ekler veya mevcut bir tag'i değiştirir. Bu genellikle Docker imajını push etmeden önce kullanılır. Örneğin, docker tag my_image my_repository/my_image:1.0 komutu, my_image adlı Docker imajını my_repository/my_image:1.0 olarak tag'ler.

docker push: Bir Docker imajını Docker registry'ye (varsayılan olarak Docker Hub) yükler. Örneğin, docker push my_repository/my_image:1.0 komutu, my_repository/my_image:1.0 adlı Docker imajını Docker Hub'a yükler.

Bu komutların her biri, Docker ile çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Hangi komutların kullanılacağı, uygulamanızın özelliklerine ve ihtiyaçlarına bağlıdır. 

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال