Java Concurrency / Multithreading - RAJEEV SINGH

Yazının orjinaline buradan ulaşabilirsiniz. 


Eşzamanlılık, aynı anda birden fazla şeyi yapabilme yeteneğidir.

İlk zamanlarda, bilgisayarlar aynı anda yalnızca bir programı çalıştırabiliyordu. Ancak şimdi, modern bilgisayarlar aynı anda birçok görevi yerine getirebiliyor. Örneğin -

Bloguma bir web tarayıcısında göz atabilir ve aynı zamanda bir medya oynatıcıda müzik dinleyebilirsiniz.


Bir kelime işlemcide bir belgeyi düzenleyebilirsiniz, diğer uygulamalar aynı anda internetten dosya indirebilir.

Eşzamanlılık mutlaka birden fazla uygulamayı içermez. Tek bir uygulamanın birden çok parçasını aynı anda çalıştırmak, eşzamanlılık olarak da adlandırılır. Örneğin -

Bir kelime işlemci metni biçimlendirir ve aynı zamanda klavye olaylarına yanıt verir .


Bir ses akışı uygulaması, sesi ağdan okur, sıkıştırır ve aynı anda ekranı günceller .


Esasen bilgisayarda çalışan bir program olan web sunucusu, aynı anda dünyanın her yerinden gelen binlerce isteğe hizmet eder .

Aynı anda birden fazla iş yapabilen yazılımlara eş zamanlı yazılım denir.

Bilgisayarımın aşağıdaki ekran görüntüsü bir eşzamanlılık örneğini göstermektedir. Bilgisayar sistemim aynı anda birden fazla şey yapıyor - Bir medya oynatıcıda video çalıştırıyor, bir terminalde klavye girişini kabul ediyor ve IntelliJ Idea'da bir proje oluşturuyor.Eşzamanlılık: Kaputun AltındaTamam! Bilgisayarların aynı anda birden çok görevi çalıştırabildiğini anlıyorum, ancak bunu nasıl yapıyorlar?

Günümüzde bilgisayarların birden fazla işlemciyle geldiğini biliyorum, ancak tek işlemcili bir sistemde de eşzamanlılık mümkün değil mi? Ayrıca bilgisayarlar, mevcut işlemci sayısından çok daha fazla görevi yerine getirebilir.

Tek bir CPU'da bile birden fazla görev aynı anda nasıl yürütülebilir?

Peki! Görünen o ki, aslında aynı fiziksel anda yürütülmüyorlar. Eşzamanlılık paralel yürütme anlamına gelmez.

“Aynı anda birden fazla görev yürütülüyor” dediğimizde, aslında “birden çok görev aynı zaman diliminde ilerleme kaydediyor” demek istiyoruz.

Görevler aralıklı olarak yürütülür. İşletim sistemi, görevler arasında o kadar sık ​​geçiş yapar ki, kullanıcılara aynı fiziksel anda yürütülüyormuş gibi görünür.Bu nedenle, Eşzamanlılık Paralellik anlamına gelmez . Aslında, tek işlemcili bir sistemde Paralellik mümkün değildir.

Eşzamanlılık BirimiEşzamanlılık çok geniş bir terimdir ve çeşitli düzeylerde kullanılabilir. Örneğin -

Çoklu İşleme(Multiprocessing) - Aynı anda çalışan Çoklu İşlemciler/CPU'lar. Buradaki eşzamanlılık birimi bir CPU'dur.


Çoklu görev(Multitasking) - Tek bir CPU üzerinde aynı anda çalışan birden fazla görev/işlem. İşletim sistemi bu görevleri aralarında çok sık geçiş yaparak yürütür. Bu durumda eşzamanlılık birimi bir Süreçtir.


Çoklu iş parçacığı(Multithreading) - Aynı programın birden çok parçasının aynı anda çalışması. Bu durumda bir adım daha ileri giderek aynı programı birden çok parçaya/iş parçacığına bölüp bu evreleri aynı anda çalıştırıyoruz.

Processes ve Threadler

Şimdi iki temel eşzamanlılık biriminden bahsedelim: İşlemler ve İş Parçacıkları.

İşlem

İşlem, yürütülmekte olan bir programdır. Kendi adres alanı, bir çağrı yığını ve açık dosyalar gibi herhangi bir kaynağa bağlantısı vardır.

Bir bilgisayar sistemi normalde aynı anda çalışan birden çok işleme sahiptir. İşletim sistemi tüm bu işlemlerin kaydını tutar ve CPU'nun işlem süresini aralarında paylaşarak yürütülmesini kolaylaştırır.

Thread

Bir iş parçacığı, bir işlem içindeki bir yürütme yoludur. Her işlemin ana iş parçacığı adı verilen en az bir iş parçacığı vardır. Ana iş parçacığı, işlem içinde ek iş parçacıkları oluşturabilir.

Bir işlem içindeki iş parçacıkları, bellek ve açık dosyalar dahil olmak üzere işlemin kaynaklarını paylaşır. Ancak, her iş parçacığının kendi çağrı yığını vardır.

İş parçacıkları işlemin aynı adres alanını paylaştığından, yeni iş parçacıkları oluşturmak ve aralarında iletişim kurmak daha verimlidir.

Eşzamanlılıkla İlgili Sık Karşılaşılan SorunlarEşzamanlılık, CPU kullanımını artırarak bilgisayarların verimini büyük ölçüde artırır. Ancak harika performansla birlikte birkaç sorun ortaya çıkıyor -

İş parçacığı girişim hataları (Yarış Koşulları) (Race Conditions) : Birden çok iş parçacığı aynı anda paylaşılan bir değişkeni okuyup yazmaya çalıştığında ve bu okuma ve yazma işlemleri yürütme sırasında çakıştığında iş parçacığı girişim hataları oluşur.
 • Bu durumda, nihai sonuç, tahmin edilemez olan okuma ve yazma işlemlerinin gerçekleştiği sıraya bağlıdır. Bu, thread girişim hatalarının tespit edilmesini ve düzeltilmesini zorlaştırır.
  
  Bir seferde yalnızca bir iş parçacığının paylaşılan bir kaynağa erişmesini sağlayarak iş parçacığı girişim hatalarından kaçınılabilir. Bu genellikle herhangi bir paylaşılan kaynağa erişmeden önce birbirini dışlayan bir kilit alarak yapılır.
  
  Herhangi bir paylaşılan kaynağa erişmeden önce bir kilit edinme kavramı, **kilitlenme** ve **açlık** gibi başka sorunlara yol açabilir. Bu sorunları ve çözümlerini gelecek eğitimlerde öğreneceğiz.
 • Bellek tutarlılığı hataları (Memory consistency errors) : Farklı iş parçacıkları aynı verilerin tutarsız görünümlerine sahip olduğunda bellek tutarlılığı hataları oluşur. Bu, bir iş parçacığı bazı paylaşılan verileri güncellediğinde olur, ancak bu güncelleme diğer iş parçacıklarına yayılmaz ve eski verileri kullanırlar.

Java Thread and Runnable


Java'da yeni threadlerin nasıl oluşturulacağını ve bu konuların içinde görevlerin nasıl çalıştırılacağını öğreneceğiz.

Bir Thread Yaratmak ve Başlatmak

Java'da thread oluşturmanın iki yolu vardır.

1.Thread Class'ından Extend Ederek

Sınıfınızı Thread'den genişleterek ve onun run() yöntemini geçersiz kılarak yeni bir iş parçacığı oluşturabilirsiniz.

run() yöntemi, yeni iş parçacığının içinde yürütülen kodu içerir. Bir iş parçacığı oluşturulduktan sonra, start() yöntemini çağırarak başlatabilirsiniz.public class ThreadExample extends Thread {

  // run() method contains the code that is executed by the thread.
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());

    System.out.println("Creating thread...");
    Thread thread = new ThreadExample();

    System.out.println("Starting thread...");
    thread.start();
  }
}
# Output
Inside : main
Creating thread...
Starting thread...
Inside : Thread-0
Thread.currentThread(), o anda yürütülmekte olan iş parçacığına bir başvuru döndürür. Yukarıdaki örnekte, mevcut iş parçacığının adını yazdırmak için iş parçacığının getName() yöntemini kullandım.

Her thread'in bir adı vardır. Thread(String name) yapıcısını kullanarak özel bir adla bir iş parçacığı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir ad belirtilmezse, iş parçacığı için otomatik olarak yeni bir ad seçilir.

2-Runnable bir Nesne Yaratarak

Runnable arabirim, bir iş parçacığı tarafından yürütülmesi amaçlanan herhangi bir nesne için birincil şablondur. İş parçacığı tarafından yürütülen kodu içermesi amaçlanan tek bir run() yöntemini tanımlar.

Örneğinin bir iş parçacığı tarafından yürütülmesi gereken herhangi bir sınıf, Runnable arabirimini uygulamalıdır.

Thread sınıfı, Runnable'ı run() yönteminin boş bir uygulamasıyla uygular.

Yeni bir iş parçacığı oluşturmak için, Runnable arabirimini uygulayan sınıfın bir örneğini oluşturun ve ardından bu örneği Thread(Runnable target) yapıcısına iletin.
public class RunnableExample implements Runnable {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());

    System.out.println("Creating Runnable...");
    Runnable runnable = new RunnableExample();

    System.out.println("Creating Thread...");
    Thread thread = new Thread(runnable);

    System.out.println("Starting Thread...");
    thread.start();
  }

  @Override
  public void run() {
    System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());
  }
}

# Output
Inside : main
Creating Runnable...
Creating Thread...
Starting Thread...
Inside : Thread-0
Runnable'ı uygulayan bir sınıf oluşturmak ve ardından çalıştırılabilir nesneyi almak için bu sınıfı başlatmak yerine, Java'nın anonim sınıf sözdizimini kullanarak anonim bir çalıştırılabilir nesne oluşturabileceğinizi unutmayın.

Anonim sınıflar, kodunuzu daha sade hale getirmenizi sağlar. Aynı anda bir sınıfı bildirmenizi ve başlatmanızı sağlarlar. - Java dokümanından.public class RunnableExampleAnonymousClass {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());

    System.out.println("Creating Runnable...");
    Runnable runnable = new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());
      }
    };

    System.out.println("Creating Thread...");
    Thread thread = new Thread(runnable);

    System.out.println("Starting Thread...");
    thread.start();
  }
}
Yukarıdaki örnek, Java 8'in lambda ifadesi kullanılarak daha da kısaltılabilir -
 
 public class RunnableExampleLambdaExpression {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());

    System.out.println("Creating Runnable...");
    Runnable runnable = () -> {
      System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());
    };

    System.out.println("Creating Thread...");
    Thread thread = new Thread(runnable);

    System.out.println("Starting Thread...");
    thread.start();

  }
}

Runnable veya Thread Hangisini Kullanmalı?


Thread sınıfından genişleterek bir iş parçacığı oluşturduğunuz ilk yöntem çok sınırlıdır çünkü sınıfınızı Thread'den bir kez genişlettiğinizde, Java çoklu kalıtıma izin vermediğinden başka bir sınıftan genişletemezsiniz.

Ayrıca, iyi tasarım uygulamasını izlerseniz, Kalıtım, üst sınıfın işlevselliğini genişletmek içindir, ancak bir iş parçacığı oluşturduğunuzda, Thread sınıfının işlevselliğini genişletmezsiniz, yalnızca run() yönteminin uygulanmasını sağlarsınız.

Bu nedenle, genel olarak, bir iş parçacığı oluşturmak için her zaman Runnable nesnesini kullanmalısınız. Bu yöntem daha esnektir. Sınıfınızın başka herhangi bir sınıftan genişlemesine izin verir. Ayrıca, kodunuzu daha özlü hale getirmek için Runnable ile anonim sınıf sözdizimini ve Java 8'in lambda ifadesini kullanabilirsiniz.

Bir Thread'in sleep() Methodu ile Çalışmasına Ara Vermek


Thread sınıfı tarafından sağlanan sleep() yöntemi, o anda yürütülmekte olan iş parçacığının yürütülmesini belirtilen milisaniye sayısı kadar duraklatmanıza olanak tanır.

 

  public class ThreadSleepExample {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());

    String[] messages = {"If I can stop one heart from breaking,",
        "I shall not live in vain.",
        "If I can ease one life the aching,",
        "Or cool one pain,",
        "Or help one fainting robin",
        "Unto his nest again,",
        "I shall not live in vain"};

    Runnable runnable = () -> {
      System.out.println("Inside : " + Thread.currentThread().getName());

      for(String message: messages) {
        System.out.println(message);
        try {
          Thread.sleep(2000);
        } catch (InterruptedException e) {
          throw new IllegalStateException(e);
        }
      }
    };

    Thread thread = new Thread(runnable);

    thread.start();
  }
}
  
 

 # Output
Inside : main
Inside : Thread-0
If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain.
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain
  

Yukarıdaki örnek, ileti dizisi üzerinde yinelenen, mevcut iletiyi yazdıran, Thread.sleep() öğesini çağırarak 2 saniye bekleyen ve ardından bir sonraki yinelemeye geçen bir for döngüsünden oluşur.

Herhangi bir iş parçacığı geçerli iş parçacığını keserse, sleep() yöntemi InterruptedException'ı atar. InterruptedException, kontrol edilen bir istisnadır ve ele alınması gerekir.


join() Kullanarak Diğer Thread'in Tamamlanmasını Beklemek

Join() yöntemi, bir iş parçacığının diğerinin tamamlanmasını beklemesine izin verir. Aşağıdaki örnekte, Thread 2, Thread.join(1000)'i çağırarak 1000 milisaniye boyunca Thread 1'in tamamlanmasını bekler ve ardından yürütmeyi başlatır -


 

   public class ThreadJoinExample {

  public static void main(String[] args) {
    // Create Thread 1
    Thread thread1 = new Thread(() -> {
      System.out.println("Entered Thread 1");
      try {
        Thread.sleep(2000);
      } catch (InterruptedException e) {
        throw new IllegalStateException(e);
      }
      System.out.println("Exiting Thread 1");
    });

    // Create Thread 2
    Thread thread2 = new Thread(() -> {
      System.out.println("Entered Thread 2");
      try {
        Thread.sleep(4000);
      } catch (InterruptedException e) {
        throw new IllegalStateException(e);
      }
      System.out.println("Exiting Thread 2");
    });

    System.out.println("Starting Thread 1");
    thread1.start();

    System.out.println("Waiting for Thread 1 to complete");
    try {
      thread1.join(1000);
    } catch (InterruptedException e) {
      throw new IllegalStateException(e);
    }

    System.out.println("Waited enough! Starting Thread 2 now");
    thread2.start();
  }
}
        
Starting Thread 1
Waiting for Thread 1 to complete
Entered Thread 1
Waited enough! Starting Thread 2 now
Entered Thread 2
Exiting Thread 1
Exiting Thread 2

Thread.join() için bekleme süresi MIN (iş parçacığının sonlanması için geçen süre, yöntem bağımsız değişkeninde belirtilen milisaniye sayısı) değerine eşittir.

Join() yöntemi, argüman olmadan da çağrılabilir. Bu durumda, sadece iş parçacığı ölene kadar bekler.

DDD (Domain Driven Design) Özet- İnglizce - Eleonora Ciceri (Slideshare)

DDD - 1 - A gentle introduction to Domain Driven Design
DDD - 2 - Domain Driven Design: Tactical designDDD - 3 - Domain Driven Design: Event sourcingDDD - 4 - Domain Driven Design_ Architectural patternsDDD - 5 - Domain Driven Design_ Repositories

IELTS Academic'ten Nasıl 8.5 Aldım? Nasıl Çalışılmalı? Kaynaklar ve Tavsiyeler - Ceren Şensoy

İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu ve Technical University of Munich master öğrencisi (2021-2023) Ceren Şensoy youtube kanalında IELTS Academic'den nasıl 8.5 puan aldığını anlatıyor.
"Herkese Merhaba,

Ben Ceren Şensoy, yakın zamanda İTÜ İşletme Mühendisliği lisans programından mezun oldum. Bu kanalı eğitim, kariyer ve motivasyon konularında içerik oluşturmak için oluşturdum. İlk videomda ise sizlere IELTS Academic sınavına hazırlanma sürecimi kaynak ve tavsiyeler ile anlatmaya çalıştım. Umarım IELTS Academic'e girecek adaylar için faydalı bir içerik olmuştur. Kullandığım Kaynaklar; LISTENING & READING 1- IELTS Academic with Answers - Cambridge Yayınları WRITING 1- IELTS-up Online lessons Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRSFsZwTpcm2IZKcWTOyyZg Websitesi: https://ielts-up.com/ SPEAKING 1- IELTS Speaking for Success Podcast Spotify: https://open.spotify.com/show/5ISJgLQXgXRzeumkV4eR40 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/ielts-speaking-for-success/id1488201401?l=en Websitesi: https://successwithielts.com/ Bölüm Transcriptleri: https://successwithielts.com/podcast#transcripts 2- Lunchclub Websitesi: https://lunchclub.com/weekly Sıra beklemeden üye olmak için davet linki: https://lunchclub.com/?invite_code=cerene 3- Meet2Talk Websitesi: https://meet2talk.online/ Ücretsiz Deneme Dersi Alın: https://meet2talk.online/order/triallesson 4- Engoo International Websitesi: https://engoo.com.tr/ Bana ulaşmak isterseniz; Instagram: https://www.instagram.com/cerennsensoyy/ LinkedIn: http://linkedin.com/in/cerensensoy E-mail: cerennsensoyy@gmail.com  

#IELTS #IELTSAcademic #ielts #ieltsacademic #sınav"

Genç çalışanların yüzde 88,9’u haftada 4 gün çalışmak istiyor - inbusinesstime

 241 şirketten 1130 kişinin katıldığı araştırmada, genç çalışanların yüzde 88,9’u haftada 4 gün çalışmak istiyor


Y ve Z kuşağı, tüm dünyada çalışma hayatının kurallarını sarsmaya devam ediyor. Youthall tarafından yapılan “Çalışma Süreleri ve Modeli” araştırmasına göre gençler, haftada 4 gün çalışmak istiyor ve günde 6 saat çalışmaya olumlu bakıyor.

Araştırmaya katılan genç çalışanların yüzde 12,1’i 7 saat, yüzde 57’si 8 saat ve yüzde 30,7’si 9 saat ve üzerinde çalıştığını belirtti. Gençlerin yüzde 33,2’si, bir başka ifadeyle her 3 gençten 1’i mesai süresinin aşıldığını ifade ederken, bunların yaklaşık yüzde 25’i ise mesai aşımının haftada 10 saat ve üzerinde gerçekleştiğini aktardı.Özgür Öztürk - A'dan Z'ye Docker, Kubernetes Temelleri, Bulut Bilişim Temelleri ve AWS Çözüm Mimarlığına Giriş - Udemy - Detaylı Türkçe Video Eğitim

Kendim de faydalandığım Özgür Öztürk'ün Udemy'de bulunan detaylı eğitimlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

A'dan Z'ye DockerGereksinimler

Temel seviyede bilgisayar sistemleri bilgisi

Temel seviyede Linux işletim sistemi ve shell bilgisi

Temel seviyede ağ sistemleri bilgisi

Açıklama


Eğer bilişim sektöründe çalışan ya da bu sektöre giriş yapmak için hazırlanan bir insansanız, son dönemlerde Docker adını her yerde gördüğünüze ve container teknolojilerinden bahsedildiğini duyduğunuza eminim. Herkes Docker ve Container teknolojilerinden bahsediyor ve bilişim sektörünün tamamı bu konuda çalışmalar yapıyor. Fakat neden? Neden Docker sektörün en sıcak konusu?

Docker, ortaya çıktığı 2013 senesinden itibaren kod yazıp bunu kendi sisteminizde derleyip çalıştırmaktan, bu kodu production ortamlarına taşımaya kadar olan sürecin her noktasında bizlere o kadar fazla avantaj sağladı ki 5-6 sene içerisinde bu sürecin en değişilmez bileşenlerinden biri oldu. Yeni nesil modern IT sistemleri Docker’ın hayatımıza soktuğu container teknolojisi üzerinde koşuyor. O nedenle bu alanlarda çalışan insanların artık buna yüz çevirme şansları yok. Zaten de yüz çevirmek istemiyorlar. Çünkü yaptıkları işi çok daha verimli yapmalarını sağlıyor.

Eğer bir developer, devops mühendisi ya da bir sistem yöneticisi ya da bunlarla bağlantılı alanlarda çalışan bir bilişim profesyoneliyseniz, bunu öğrenmeniz “hadi bu da bulunsun” tarzı bir ek beceri değil tam tersine ”mutlaka öğrenmem gerekiyor” denilecek bir zorunluluk. Bu alanda bilgi sahibi olmamanız işinizi yapamayacağınız anlamına geliyor.

İşte arkadaşlar bu eğitimde öncelikle “Docker nedir ve neden bu kadar popüler ve temelde hangi sorunumuzu çözüyor?” sorularına cevaplar bulacak ve ardından da konuyu derinlemesine öğrenerek Docker konusunda uzmanlaşacaksınız.

Ayti.tech portalı olarak Türk bilişim çalışanlarının dil bariyerine takılmadan kendi dillerinde eğitim alabilmeleri için birçok önemli konuda eğitimler hazırlıyoruz. Bu eğitimlerden ikincisi olan “A’dan Z’ye Docker” eğitiminde bilişim dünyasının son dönemlerde en önemli teknolojilerinden biri olan Container konusunu derinlemesine öğrenebilmenizi amaçlıyoruz.

Bu kurs kimler için uygun:
Başta yazılım geliştiriciler, sistem yöneticileri ve devops mühendisleri olmak üzere tüm bilişim sektörü profesyonelleri
Bilgisayar mühendisliği vb. alanlarda eğitim alan öğrenciler
Docker konusunda bilgi edinmek isteyen herkes

Temel seviyede bilgisayar sistemleri bilgisi

Temel seviyede Linux işletim sistemi ve shell bilgisi

Temel seviyede ağ sistemleri bilgisi

Temel seviyede Docker ve container bilgisi

Açıklama


Bilişim sektöründe son on sene içerisinde büyük bir değişim yaşadık. İş yapış şekillerimiz ve tüm altyapımız değişti. Bu yeni dünyada uygulamalarımızı bulut üstünde çalışacak dağıtık mimarideki yapılar olarak tasarlayıp kodluyoruz. Uygulamalarımızı mikro servisler şeklinde dizayn ediyor ve bunları container iş yükleri olarak olarak paketleyip çalıştırıyoruz. Kısacası container teknolojisi tüm bu yeni yapıların kalbi. Bu containerları da production ortamlarında, artık tartışmasız olarak sektör standardı haline gelmiş olan “Kubernetes” üstünde koşturuyoruz. Bu nedenle bir yazılım geliştirici, sistem yöneticisi ya da devops uzmanı olmanız fark etmeksizin, bu sektörde çalışan ve bu yeni dünyaya ayak uydurmak isteyen her insan temel seviyede de olsa bu kavramları bilmeli ve “Kubernetes” dünyasına adım atmalı. Çünkü bu yeni dünyada gelecek bu platform üstünde yükseliyor.

Ayti.tech portalı olarak Türk bilişim çalışanlarının dil bariyerine takılmadan kendi dillerinde eğitim alabilmeleri için birçok önemli konuda eğitimler hazırlıyoruz. Bu eğitimlerden üçüncüsü olan "Kubernetes Temelleri” eğitiminde bilişim dünyasının son dönemlerde en önemli teknolojilerinden biri olan Kubernetes konusunu derinlemesine öğrenebilmenizi amaçlıyoruz. Eğitim sonunda katılımcıların "Kubernetes ile ilgili tüm temel bilgilere ve container olarak paketlenmiş uygulamaları Kubernetes platformunda çalıştırabilmek ve yönetmek için gerekli donanıma sahip olmaları” hedeflenmektedir.

“Kubernetes Temelleri” eğitimi toplam 7 kısım altında 80 bölüm olarak tasarlandı. İlk giriş kısmında sizlere eğitim içeriği ve ön gereksinimlerle ilgili bilgiler sunuyor, ardından 2. Kısıma geçip biraz teorik ilerleyerek “Kubernetes nedir?” sorusuna bir cevap aramak başta olmak üzere Kubernetes mimarisi ile ilgili bilmemiz gereken ana başlıkları açıklıyoruz. Hemen ardından 3. kısımda ilk Kubernetes ortamımızı kurduktan sonra çeşitli kurulum yöntemlerini öğreniyoruz. Bunu takip eden 4 ve 5. bölümler ise eğitimin kalbi. Uygulamalarla pekiştirilmiş şekilde Kubernetes yapısını ve objelerini görüyoruz. Öğrenme kısmını tamamladıktan sonra 6. Kısımda tüm bu öğrendiklerimizi bir gerçek hayat senaryosu olarak uygulayacağız. Yani dağıtık mimarideki bir uygulamayı kendi kuracağımız production grade bir Kubernetes cluster üstünde koşturacak bir projeyi birlikte tamamlayacağız. Son 7 kısımda ise eğitim boyunca değinmediğimiz fakat bilinmesi gereken detayları öğrenecek ve eğitimi kapatacağız.

Bu kurs kimler için uygun:Başta yazılım geliştiriciler, sistem yöneticileri ve devops mühendisleri olmak üzere tüm bilişim sektörü profesyonelleri
Bilgisayar mühendisliği vb. alanlarda eğitim alan öğrenciler
Kubernetes konusunda bilgi edinmek isteyen herkesInternet bağlantısına sahip Windows, Mac ya da Linux işletim sistemi yüklü bir bilgisayar

Temel bilgisayar konseptlerine hakim olmak

Eğitim sıfır bilgi seviyesindeki öğrencileri de kapsayacak şekilde hazırlanmıştır

Açıklama


"Tek kelime ile mükemmel. Hiç AWS veya cloud ile çalışmamış biri olarak çok anlaşılır. Emek verilerek özenle hazırlanmış bir eğitim. Şimdi biraz daha geliştirip sertifika almakta. tşk" - Öğrenci Yorumu

************

"İçerik açık, net ve her seviyeden kişilerin (benim gibi hiç bilmeyenlerin bile) rahatlıkla anlayabileceği bir şekilde sunulmuş. Teşekkürler." - Öğrenci Yorumu

************

"AWS SAA sinavini bugun gecmis biri olarak belirtmek isterim ki; kursa baslar baslamaz emin ellerde hissedecek ve egitmenin donanimi sebebiyle de dogru bir karar aldiginizi dusuneceksiniz.Aktif bir ogrenmenin parcasi olacaksiniz Kesinlikle tavsiye ederim. Kendisine sukranlarimi sunarim..." - Öğrenci Yorumu

************

"Ses kalitesi çok iyi eğitim çok güzel hazırlanmış. Tane tane anlatılıyor. AWS konusunda derli toplu en iyi eğitim diyebilirim." - Öğrenci Yorumu
ayti tech olarak hazırladığımız Türkiye'nin ilk online "Bulut Bilişim Temelleri ve AWS Çözüm Mimarlığına Giriş" eğitimindeki amacımız, sizler için bulut bilişim ve AWS dünyasına bir giriş kapısı sağlamak. Bunu sağlarken de dil bariyerine takılmamanız adına eğitimlerimizi Türkçe hazırlıyoruz.

Bu eğitim sonunda;

Bulut bilişimle ilgili temel tüm konseptler hakkında bilgi sahibi olacak


Bulut bilişim servisleri ve yapıları hakkında derinlemesine bilgi edinecek


AWS yani Amazon Web Servislerini derinlemesine öğrenebilecek

Ve son fakat en önemli hedef olarak

AWS Solutions Architect Associate sertifikasyonuna sahip olabilecek seviyede teknik bilgi edineceksiniz.

Kariyerinizde yeni bir sayfa açabilecek, günümüzün en geçerli bilişim sertifikasyonlarindan olan AWS Solutions Architect sertifikasyonuna sahip olabilmek adına hazırladığımız eğitime Udemy platformundan erişebilirsiniz.

Bu kurs kimler için uygun:Bulut bilişim ve AWS dünyasına adım atmak isteyenler
AWS Solutions Architect Associate Serfitikasyonuna sahip olmak isteyenlerRastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo