20 Ağustos 2021 Cuma

Mikro Servislerin 6 Avantajı - Hazelcast Makalesi Çevirisi

 Mikro Hizmetlerin Altı Avantajı

İşletmeler giderek daha karmaşık çözümler ürettikçe mikro hizmetler konusu önemli bir gündem olmaya devam ediyor. Mikro hizmetlerin birçok avantajı vardır ve bu makale, bir mikro hizmet mimarisinin sizin için neden iyi çalışabileceğini tartışmak için bunları altı bölümde toplamaktadır.

Giriş

Mikro hizmetler, daha büyük bir çözüm oluşturmak için birbirleriyle çalışan, sınırlı kapsam için tasarlanmış bir dizi yazılım uygulamasıdır. Her mikro hizmet, adından da anlaşılacağı gibi, yüksek düzeyde modülerleştirilmiş bir genel mimari oluşturmak adına minimum yeteneklere sahiptir. Bir mikro hizmet mimarisi, her bir mikro hizmetin montaj hattındaki bir istasyon gibi olduğu bir üretim montaj hattına benzer.

Her istasyonun belirli bir görevden sorumlu olması gibi, aynı şey mikro hizmetler için de geçerlidir. Her istasyon/mikro hizmet, ilgili sorumluluklarda uzmanlığa sahiptir, böylece iş akışında ve çıktılarda verimliliği, tutarlılığı ve kaliteyi destekler. Bunu, her istasyonun tüm ürünün kendisinden sorumlu olduğu bir üretim ortamıyla karşılaştırın. Bu, tüm görevleri aynı süreç içinde gerçekleştiren monolitik bir yazılım uygulamasına benzer.
Mikro hizmetler, genel bir çözüm sunmak için birlikte çalışan ayrı bileşenlerdir.

Açık olmak gerekirse, mikro hizmetler ve montaj hatlarının kesinlikle seri hale getirilmiş bir sırada çalışması gerekmediğinden, montaj hattı analojisi tek bir doğrusal akış anlamına gelmez. Mikro hizmetlerle, veriler kolayca kopyalanabilir ve daha sonra veri hattının bir parçası olarak birden çok konuma dağıtılabilir ve böylece birden çok yol alabilir ve yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafikte (DAG) olduğu gibi farklı şekillerde işlenebilir. Bu, veri hattını nasıl tanımlayacağınız konusunda size daha fazla esneklik sağlar ve ayrıca akışta daha fazla çıktı oluşturmak istemeniz durumunda pipelinenızı genişletme çabasını basitleştirir.Bir mikro hizmet mimarisindeki veri akışı, bir DAG ile temsil edilebilir.

Mikro hizmetler son zamanlarda popülerlik kazanmış olsa da, arkasındaki kavramlar yeni değil. Modüler programlama, endişelerin ayrılması ve hizmet odaklı mimari (SOA) gibi konuların tümü, bir mikro hizmet mimarisinin hedefleriyle uyumlu ilkelere sahiptir. Bu, mikro hizmetlerin yıllar içinde kullandığımız en iyi uygulamalara dayandığı ve bu nedenle kullanımlarının kolayca doğrulanabileceği anlamına gelir. Bazı geliştirme ekipleri, mikro hizmet mimarisini zorunlu olarak adlandırmadan zaten benimsemiş olabilir. Big Data pipelineları tipik olarak verileri bir seferde bir adım olarak işler ve bu da mikro hizmet yaklaşımıyla iyi uyum sağlar. Akış tabanlı bir mimariniz varsa (bununla ilgili daha fazla bilgi daha sonra), muhtemelen bu çerçevede mikro hizmetler çalıştırıyorsunuzdur. Halihazırda uyguladığınız teknikleri kullanarak mikro hizmetlere daha bilinçli bir yaklaşımla, dağıtımlarınızdan potansiyel olarak daha fazla değer elde edebilirsiniz. Ve mikro hizmetler, bulut ortamları için çok uygundur; bu nedenle, bir Kubernetes kümeniz varsa ve/veya genel bulutta çalışıyorsanız, mikro hizmetler, bulut özelliklerinden yararlanmak için harika bir mimariyi temsil eder.

Mikro Hizmet Mimarisi Gereksinimler

Uygulamalarınızı ve çözümlerinizi bir mikro hizmet mimarisinde oluşturmak, herhangi bir özel bilgi veya deneyim gerektirmez. Stratejinin çoğu tanıdık gelecek ve muhtemelen daha önce uyguladığınız modülerlik gibi kavramlardan yararlanacak. Elbette, mikro servisler arası iletişim mimarinin önemli bir parçasıdır ve REST servisleri veri alışverişi için yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, sizin için yeni olabilecek, veri alışverişi için giderek daha popüler bir tasarım modeli, olay güdümlü bir mimaride merkezi, hafif bir mesajlaşma veriyolunun kullanılmasıdır. Her bir mikro hizmet, daha büyük bir çözümün parçası olarak birbiriyle ilişkili olduğundan, durumunu izlemenin ve bireysel mikro hizmetler arasında veri aktarmanın kolay bir yolunun olması gerekir. Diğer veri alışverişi araçlarına göre mikro hizmetlerle mesajlaşma veri yolu kullanmanın avantajları olduğundan, bu makale bu tasarım modeline odaklanacaktır. Mesajlaşma sistemi için bir seçenek Apache Kafka'dır. Apache Kafka, verileri "topics" adı verilen ayrı kanallarda depolayan bir publish/subscribe (pub/sub) mesajlaşma veriyoludur. Topic, veri öğelerini (veya "mesajları") sırayla izleyen bir veri yapısıdır. Topicler esnektir ve mesajları hemen hemen her biçimde saklayabilir. Kodlama açısından, topiclere mesaj yazmak ve okumak kolaydır. Ve bu mesajlaşma yaklaşımı mikro hizmetler kodundan ayrıldığından, mikro hizmetlerin birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasına kıyasla veri alışverişinde bulunma konusunda daha fazla esneklik elde edersiniz. Dağıtımınız için mesajlaşma sistemini oluşturmak üzere mikro hizmetleriniz için source (kaynak) ve destinition(hedef) olarak bir dizi topic ayarlayabilirsiniz.


Mikro hizmetler, verileri sonraki mikro hizmete geçirmek için Kafka topiclerini kullanabilir.


Her mikro hizmet, belirlenen kaynak topiclerinden bir veya daha fazlasından gönderilen verileri alır ve verileri işledikten sonra, çıktıyı belirlenen hedef konusuna sıralı bir şekilde yazar (veya serideki son mikro hizmet ise mesaj yazmaz) . Çıktı mesajı, verilen mikro hizmet için en anlamlı biçimde gönderilir ve daha sonra, bu mesaj biçiminin ne olduğunu ve nasıl tüketileceğini bilmek akıştaki bir sonraki mikro hizmete bağlıdır. Genel olarak, herhangi bir mikro hizmetin yalnızca (en fazla) bir topice yazması gerekir, çünkü birden çok alt akış mikro hizmeti aynı konudan çakışma olmadan bağımsız olarak okuyabilir. Montaj hattı benzetmesine devam etmek gerekirse, mesajlar devam eden ürünler gibidir ve her mikro hizmet bu ürünler üzerinde daha fazla iş yapar. Topicler, ürünleri montaj hattı istasyonları arasında taşıyan konveyör bantları gibidir. Kafka genellikle mikro hizmet mimarileri için kullanıldığından, "streaming architecture (akış mimarisi)" veya "streams based architecture (akış tabanlı mimari)" gibi terimlerin "mikro hizmet mimarisi" ile yakından ilişkili olduğu (ve bazen birbirinin yerine kullanıldığı) mantıklıdır. Bu farklı terimler, mimarinin farklı bir odağını ifade etse de, temel temel aynıdır. Mesajlaşma sistemi için başka bir seçenek, RAM ve paralelleştirme vurgusu nedeniyle verileri aşırı hızda depolamanıza ve işlemenize izin veren dağıtılmış bir bilgi işlem sistemi olan inmemory data grid'dir (IMDG). Bir IMDG, sabit sürücülere veya katı hal sürücülerine (SSD) dayanan Kafka'nın aksine, veri yapılarını bellekte depolar. Bu, bir IMDG'nin mikro hizmetlerinizin verilere çok daha yüksek hızlarda erişmesine izin verdiği ve bu da genel çözümünüzün performansını önemli ölçüde hızlandırdığı anlamına gelir.

IMDG'ler, mikro hizmetler arasında mesaj iletmek için kullanabileceğiniz Kafka'ya benzer veri yapıları olarak konuları da içerir. Mapler(yani bir anahtar/değer deposu gibi davranan veri yapıları) gibi IMDG'lerde mesajlaşma için kullanılabilecek başka veri yapıları da vardır, ancak basitlik adına tartışmamız konulara odaklanacaktır. Hıza ek olarak, mikro hizmetler için IMDG'leri kullanmanın bir başka avantajı da, mikro hizmetleriniz için mesajların ötesinde veri depolamak ve almak için daha fazla veri yapısından yararlanabilmenizdir. IMDG, akış zenginleştirme için arama verileri sağlayan bir veritabanı gibi davranır ve ayrıca mikro hizmetleriniz için durumu izlemek için verileri depolayabilir. Bir mikro hizmet mimarisinde mesajlaşma katmanı olarak bir mesaj veriyolu kullanarak, mikro hizmetleri oluşturmak için bir akış işleme motoru (Hazelcast Jet gibi) kullanmak da mantıklıdır. Bu, bu makalenin ilerleyen kısımlarında tartışacağımız gibi, mikro hizmetler iş mantığını kodlamak için herhangi bir teknolojiyi desteklemek için gerçekten harika olduğundan, kullanabileceğiniz bir teknoloji örneğidir.


In-memory data grids, hızlı mesajlaşma ve veri depolama/alma sağlar.

Diğer teknolojiler, mikro hizmet mesajlaşması için kullanılabilir ancak ideal olmaktan uzaktır. Bazen REST hizmetleri olarak uygulanan dosya sistemleri ve veritabanları (RDBMS veya NoSQL) kullanılabilir, ancak bunlar yukarıda açıklanan teknolojilere göre önemli bir performans dezavantajından muzdariptir. Ayrıca, bu sistemleri bir mesajlaşma sistemi olarak kullanmak için gereken kodlama ve yönetim yükü, onları, aksi takdirde çevik odaklı bir mikro hizmet mimarisi için ideal olmaktan uzak kılar. Elbette, bu teknolojiler önceki nesil mikro hizmetler için kullanılmıştır, ancak uygulama geliştiricileri, aradıkları performans düzeylerini ve sürdürülebilirliği sağlamak için daha uygun teknolojilere olan ihtiyacı kabul etmektedir.

Neden Mikro Hizmetler?


Mikro hizmetler, bulut (private,public,hybrid,multi), bulut nesnesi depolama, Docker kapsayıcıları, Kubernetes ve Intel® Optane™ DC Kalıcı Bellek gibi RAM alternatifleri gibi popüler teknolojileri kullanan modern dağıtımlar için idealdir. Aşağıda, mikro hizmetlerden yararlanan bazı teknik kullanım durumları verilmiştir: 
T Makine öğrenimi modellerini operasyonel hale getirme (makine öğrenimi çıkarımı) 
• ​Uçtan buluta Nesnelerin İnterneti veri analizi ve işleme 
• Sahtekarlık/anomali algılama 
• Büyük ölçekli e(xtract transform-load (ETL) T İşlem izleme ve işleme (çevrimiçi ödemeler ve e-ticaret gibi) 
Bu kullanım örnekleri arasındaki ortak tema, karşılanması gereken çok büyük miktarda veri, hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) gereksinimleri ve önemli bir kod miktarı. Bu tür kullanım durumlarını monolitik bir yaklaşımla ele almaya çalışmak yerine, mikro hizmetlerin bir avantaj sağlamasının aşağıdaki altı nedenini göz önünde bulundurun:

1. Mikro Hizmetlerin Oluşturulması ve Geliştirilmesi Daha Kolaydır

Mikro hizmetler, daha fazla odaklanmayı teşvik ederek daha yüksek kaliteli kod sağlar. Bireysel mikro hizmetler, tanım gereği, monolitik uygulamalardan daha küçük olduğundan, daha az kapsam ve daha az koda sahiptirler. Bu, artımlı kod güncellemeleriyle deneme ve test yapmayı çok daha kolay hale getirir. Tüm bir mikro hizmet tabanlı çözüm için toplam kod miktarı, işlevsel olarak karşılaştırılabilir bir monolitik uygulamaya benzer olsa da, zorunlu kod ayrımı, her bir parçanın yönetimini kolaylaştırır. Mikro hizmet düzeyinde daha az kod, daha az karmaşıklık, daha düşük test çalışması, daha kolay birim testi ve daha düşük sorun riski anlamına gelir. Ve tüm bu özellikler, kodu korumanın ve geliştirmenin daha kolay olduğu anlamına gelir, böylece size daha fazla çeviklik ve daha yüksek kalite sunar. Geliştirme ekibinin yeni üyelerinin her bir mikro hizmetin hedeflerini anlaması ve daha kolay katkıda bulunması daha kolaydır ve uygulamaların kaynak kodunun içine giremeyecek kadar karmaşık olduğu "kara kutular" haline gelme riski daha düşüktür.

Mikro hizmetler bağlamında düşünmek, iyi geliştirme uygulamalarını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Çözümünüzü bir dizi küçük görev olarak tanımlayabilirseniz, her bir görevin süreçteki bir sonraki görevi nasıl etkileyeceği konusunda daha az endişe duyarak her görevi doğru yapmaya daha fazla odaklanabilirsiniz. Kafka veya Hazelcast IMDG gibi ayrıştırılmış bir mesajlaşma sisteminin de mikro hizmet geliştirme sürecini basitleştirmeye yardımcı olacağı yer burasıdır. Her mikro hizmet, akıştaki bir sonraki mikro hizmetin anlayabileceği kendi standartlaştırılmış biçiminde Kafka/IMDG'ye yazabilir. Mikro hizmetlerin uyması gereken katı bir mesajlaşma formatı yoktur. Örneğin, bir mikro hizmetin yalnızca commadelimited tamsayılar listesi göndermesi gerekiyorsa, bunu yapabilir ve bir sonraki mikro hizmet, kendi işlemesini yapmak için bu biçimi okumaktan sorumludur. Bu ayrıştırma, veri hattına yeni kod eklemek kolay olduğundan, aynı ortamdaki farklı kod sürümlerini karşılaştırmak için deneyi ve A-B testini teşvik eder. Her bir mikro hizmetin basitliği ve modülerliği, yeniden kullanılabilirliğe de katkıda bulunur. Bir mikro hizmet, CSV'yi JSON'a dönüştürmek gibi genelleştirilmiş bir görevden sorumluysa, bu modül, bu dönüştürmeye ihtiyaç duyan herhangi bir mikro hizmet dağıtımına kolayca takılabilir. Bu, sonraki tüm mikro hizmet tabanlı çözümler için hızlı geliştirme ve genişlemeye yardımcı olur. Tabii ki, mikro hizmetin her tür CSV girdisini işlemek için yazılması gerekir, bu nedenle geliştirme sırasında genelleştirmeyi ve yeniden kullanılabilirliği aklınızda tutmanız yeterlidir; bu, sınırlı kapsamlı görevleri kodlarken yapılması daha kolay olma eğilimindedir. Bir mikro hizmet mimarisi mutlaka bir ya hep ya hiç çabası değildir. Bu uygulamaya daha fazla yetenek eklemek istiyorsanız, mevcut bir monolitik uygulamaya aşamalı olarak mikro hizmetler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bu belgede açıklanan tüm avantajları elde etmek için monolitik bir uygulamayı mikro hizmet mimarisine aşamalı olarak geçirebilirsiniz. Bu kulağa SOA gibi gelse de, temel fark, bir mikro hizmet mimarisinin uygulamalarınızın her birini küçük ve yönetilebilir hale getirmesi, SOA ise büyük ölçüde büyük uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamasıdır. Bir SOA zihniyetiyle, verileri daha az karmaşık bir şekilde paylaşabileceksiniz, ancak yine de oluşturulması daha kolay olmayan karmaşık uygulamalarla uğraşacaksınız.

Bir mikro hizmet mimarisi, daha geniş bir yetenek havuzundan yararlanmanızı da sağlar, çünkü her bir mikro hizmet, diğerlerinden bağımsız olarak hemen hemen her programlama diline ve ortamına dayanabilir. Her bir mikro hizmetin nasıl oluşturulduğuna dair bir gereklilik yoktur. Her mikro hizmet için en uygun teknoloji yığınını seçebilirsiniz. Farklı becerilere sahip ayrı uygulama geliştirme ekipleri, teknolojiler ve beceri düzeyinde ortaklığa ihtiyaç duymadan bir mikro hizmet mimarisi üzerinde birlikte çalışabilir. Bu aynı zamanda gelecekte daha yeni teknolojileri mimarinize daha iyi dahil edebileceğiniz anlamına gelir. Genel olarak teknoloji standardizasyonu ile mücadele etmek yerine, yalnızca daha hızlı ve/veya daha verimli hale getirilebilecek mikro hizmetleri güncellemek için yeni teknolojilerden kademeli olarak yararlanabilirsiniz. Bu size, diğer kapasitelerde ne kadar iyi çalışabileceklerini görmek için yeni teknolojileri kontrollü bir şekilde deneme fırsatı verir.

2. Mikro Hizmetlerin Dağıtımı Daha Kolay

Mikro hizmetlerin dağıtımı, monolitik uygulamalardan daha kolaydır, çünkü daha küçüktürler ve bu nedenle daha az çevresel bağımlılığa sahiptirler. Monolitik uygulamaların dağıtımıyla ilgili yaygın bir sorun, geliştirme ortamları ile üretim ortamları arasındaki bilinmeyen tutarsızlıklardır. İşletim sistemi sürümlerine, kitaplık sürümlerine, RAM miktarına vb. bağımlılıklar vardır ve çok sayıda bağımlılığa sahip karmaşık bir uygulamanız varsa, saptaması zor dağıtım sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Mikro hizmetleri artımlı bir şekilde dağıtırsanız, daha küçük kapsamları daha az bağımlılığa sahip oldukları anlamına geldiğinden, her bir mikro hizmetle karşılaştığınız sorunları izlemeniz daha kolay olacaktır.

Geliştirmeden üretime bağımlılık tutarsızlıklarının azaltılması da kapsayıcı mimarinin önemli bir avantajıdır. Bireysel mikro hizmetlerin minimalist doğası, bunların bir kapsayıcıda ve diğer sanallaştırılmış teknolojilerle dağıtılmasını daha da kolaylaştırır ve bunu yapmak, bağımlılık çakışmaları potansiyelini daha da azaltmanıza olanak tanır. Konteyner tabanlı bir dağıtımın orkestrasyon sistemi olarak Kubernetes ile birleştirilmesi, mikro hizmetleri mevcut kaynaklara verimli bir şekilde tahsis ederek dağıtımı daha da basitleştirir.

Yine basit olacak şekilde tasarlandıkları için mikro hizmetlerin çeşitli dağıtım seçeneklerinde dağıtılması kolaydır. Şirket içinde, bulutta, uçta, sanallaştırılmış ortamlarda (özellikle Docker kapsayıcılarında), sunucusuz ortamlarda, bir düğümde veya bir düğüm kümesinde devreye alınabilirler. Aslında, mikro hizmetler, mevcut kaynaklarınızdan yararlanmak için aynı kapsamlı uygulamaların bir parçası olarak birkaç farklı konuma dağıtılabilir.

Ayrıca, diğer mikro hizmetlere yönelik güncellemeleri beklemeden mikro hizmetlerin yeni sürümlerini dağıtabilirsiniz. Mesajlaşma biçiminiz olduğu gibi kaldığı sürece, mikro hizmetlerin güncel sürümlerini sisteminizin geri kalanını olumsuz etkilemeden yeniden dağıtabilirsiniz. Yeni mikro hizmetinizle ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, sistemin yeniden tam olarak çalışmasını sağlamak için önceki mikro hizmeti değiştirebilirsiniz.

3. Mikro Hizmetlerin Bakımı, Sorun Gidermesi ve Genişletilmesi Daha Kolaydır

Mikro hizmetler, herhangi bir büyük ölçekli yazılım ortamında büyük zorluklar olan sürekli bakım ve hata toleransını daha sorunsuz bir şekilde sağlar. Monolitik bir uygulamada bir sorun ortaya çıktığında sorun giderme zordur çünkü verilerin dahili iş akışı içinde nasıl işlendiği her zaman açık değildir. Sorunun kaynağını izole etmek, tüm kod tabanının iyi anlaşılmasını gerektirir. Öte yandan, her bir mikro hizmetin kendi çıktıları olduğundan, hangi çıktının bir sorunu olduğunu ve dolayısıyla hangi mikro hizmetin ilgilenilmesi gerektiğini belirlemek daha kolaydır. Örneğin, mikro hizmet tabanlı bir sistemdeki son hesaplamaların yanlış olduğunu keşfederseniz, sorunlu hesaplamayı bulmak için sistemdeki verilerin kökenini, her seferinde bir mikro hizmet olmak üzere geriye doğru izleyebilirsiniz. Her bir mikro hizmetin sınırlı kapsamı ve ayrıca mikro hizmetlerin otomatikleştirilmiş, standartlaştırılmış test senaryolarının çalıştırılmasını kolaylaştırması, bunların hatalarının ayıklanmasını ve dolayısıyla daha yüksek kaliteli kod oluşturulmasını kolaylaştırır.

Mikro hizmetlerin birden çok bilgisayar sunucusu ve kaynağı arasında dağıtılmış yapısı, 7x24 dağıtımları etkinleştirmek için hata toleransı stratejilerine yardımcı olur. Herhangi bir mikro hizmet, tek bir arıza kaynağı olmaması için yedekli olarak dağıtılabilir. Her mikro hizmet, diğer örneklerden bağımsız olarak çalışır ve herhangi biri başarısız olursa, diğerleri boşluğu alır. Bu, ayrıştırılmış mesajlaşma katmanının değerli olduğu başka bir alandır, çünkü her bir mikro hizmet bağımsız bir tüketici olarak hareket eder, bu nedenle bir mikro hizmet hatası mesajlaşma sistemini bozmaz. Kubernetes kümesindeki Docker kapsayıcılarında mikro hizmetleri dağıtmak, Kubernetes bazı hata toleransı gereksinimlerini yönetebildiğinden ve arızalı mikro hizmetleri yeniden başlatabildiğinden bakımı da basitleştirir.

Yüksek modüler mimari nedeniyle uygulamanızda artımlı güncellemeler yapmak kolaydır ve nispeten düşük risklidir. Mevcut işlevselliği geliştirmek için güncellenmiş kodu ekleyebilir veya daha fazla çıktı sağlamak üzere sisteminizi genişletmek için yeni kod ekleyebilirsiniz. Mesajlaşma katmanının ayrıştırılması, yeni güncellemelerin sorunlu olduğu tespit edilirse veri kaybı (veya diğer önemli arızalar) riskini azaltır. Uygulamanızda kapsamlı değişiklikler yapmanız gerekse bile, bunu monolitik bir uygulamaya kıyasla çok daha az riskle yapabilirsiniz. Örneğin, güncellenmiş bir mikro hizmette mesajlaşma biçiminizi değiştirirseniz, konuları ayırmak için hem eski biçimi hem de yeni biçimi aynı anda gönderebilirsiniz. Sıradaki mevcut mikro hizmetler, orijinal konudaki eski formatı kullanmaya devam edecek ve bu arada, yeni eklenen konudan yeni formattan yararlanacak güncellenmiş bir mikro hizmet yazabilirsiniz. Bu, sorunlara karşı ekstra bir savunma önlemi olarak eski kodu yeni kodun yanında çalıştırmanıza olanak tanır.

Ve daha sonra öngörülemeyen bir hata meydana gelirse, veri akışını geçici olarak durduracak olan belirli bir görevi kapatabilirsiniz, ancak mesajlar mesajlaşma katmanında sıraya alınır ve söz konusu görev geri yüklendiğinde okunacaktır. Mesaj yolu, tüm mikro hizmetler tekrar çalışır hale gelene kadar tüm verilerin korunmasını sağlar.

4. Mikro Hizmetler Ekipler Arası Koordinasyonu Basitleştirir

Herhangi bir büyük ölçekli yazılım geliştirme çabasının zorluklarından biri, entegrasyon noktalarını aşırı karmaşık hale getirme riskidir. Bir mikro hizmette dahili iş akışı, bir kaynaktan veri okumak, veriler üzerinde bir eylem gerçekleştirmek ve ardından çıktıları bir hedefe göndermek kadar basit olabilir. SOA'da olduğu gibi hangi verilerin hangi entegrasyon noktalarında paylaşılacağı konusunda kapsamlı bir planlamaya gerek yoktur. Mikro hizmetler tipik olarak bir seferde küçük miktarlardaki verilerle ilgilenir, bu nedenle veriler işlendikten sonra çıktıyı yönetmek ve paylaşmak daha kolaydır. İşleme ve veri kapsamındaki bu basitlik, aktarımda basitliğe yol açar.

Bu basitleştirmeyi desteklemek için mikro hizmetler, mikro hizmetlerin iletişim kurmasını sağlamak için hafif bir mesajlaşma sisteminden yararlanarak geliştirme ekipleri arasındaki koordinasyonu basitleştirmelidir. Her mikro hizmet, istediğiniz biçimde mesaj/veri gönderebilir, bu da sizi doğal olarak mümkün olan en basit biçimi benimsemeye teşvik eder. Gelecekteki iletişimi ironik bir şekilde karmaşıklaştırma eğiliminde olan evrensel bir mesajlaşma standardı etrafında bir gereklilik yoktur. Her bir biçim belgelendikten sonra, ardışık düzendeki bir sonraki mikro hizmetin geliştirme ekibi mesajları kabul etmek için bu biçimi kullanabilir. Ve her bir mikro hizmet, veriler üzerinde sınırlı bir görevi yerine getirdiğinden, karmaşık çıktılara gerek yoktur. Kapsamlı bir mesajın paylaşılması gerekmediğinden, yıllar öncesinin karmaşık mesajlaşma biçimlerine ihtiyaç yoktur. Mesajlaşmadaki bu basitlik, bilgi türü değiştiğinde yardımcı olur. Biçimdeki güncellemeler büyük olasılıkla basit olacak ve böylece bir sonraki mikro hizmetin bu güncellemeleri barındırmasını kolaylaştıracak.

Bu hafif mesajlaşma modeli, iletişim topolojisini aşırı derecede karmaşık hale getirmekten kaçınmaya yardımcı olur. Tasarımlarınızın ekibinizin iletişim yapılarının kopyaları haline geleceğini belirten Conway Yasasında ifade edilenler gibi riskler hala mevcuttur, ancak yalnızca tek tip bir zihniyete sahip olursanız. Örneğin, her geliştiricinin kendi modüllerinin diğerleriyle entegre olması gerektiğine inandığı tek bir büyük ekip oluşturursanız, baştan sona birçok entegrasyon, API ve veri yapısı içeren karmaşık bir mimariyle sonuçlanırsınız. Öte yandan, bir mimar bir mikro hizmet mimarisinin bileşenlerini tanımlayabilir ve ardından ekip liderlerinin mimariyi yansıtacak ekip yapılarını tanımlamasını sağlayabilirse, sistemin iletişimini uygulama çabasını basitleştireceksiniz.

5. Mikro Hizmetler Performans ve Ölçek Sağlar

Mikro hizmetlerin dağıtılmış mimarisi, performansı artırmak ve ölçeği genişletmek için fırsatlar sunar. Her mikro hizmetin hata toleransı için yedekli olarak çalıştırılabilmesi gibi, bu yedeklilik de performans ve ölçek ekleyen daha fazla paralellik sağlar. Daha fazla mikro hizmet örneği, ilgili görevlere ayrılan daha fazla bilgi işlem kaynağı anlamına gelir. Aynı zamanda, bu yaklaşım daha büyük bir ölçek sağlar, böylece artan paralellik yoluyla daha fazla veri işlenebilir. Bu, esasen, daha fazla CPU gücü ve RAM'den yararlanmak için işi daha fazla mikro hizmete yaydığınız, verilerinizi işlemeye yönelik bir böl ve yönet yaklaşımıdır. İşlem hattında bir darboğaz ortaya çıktığında, yük dengeleme sağlamak için daha fazla bulut sunucusu (manuel olarak veya Kubernetes ile kapsayıcılı bir ortamda) dağıtılabilir. Yine, ayrılmış mesajlaşma katmanı, ek mikro hizmetlerin kolay artımlı dağıtımlarına yardımcı olur.

Performans ve ölçek ekleme yeteneği, yalnızca SLA'ları gelecekteki büyümeyi göz önünde bulundurarak karşılamakla ilgili değildir. Aynı zamanda, yeni yetenekleri denemek için fazladan boşluk payına sahip olmakla da ilgilidir. Bu, denemenin dağıtım yaşam döngüsünün doğasında olduğu üretim makine öğrenimi dağıtımlarında özellikle kritiktir. Bir makine öğrenimi modeli nadiren yeterince iyi kabul edilir ve doğruluğu ancak modeller canlı veriler üzerinde çalıştırılarak tam olarak değerlendirilebilir. Deneme yeteneğiyle, aynı anda iyileştirme için yeni fırsatları keşfederken, günlük operasyonlarınızın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Elbette performans ve ölçek avantajları yalnızca mikro hizmet dağıtımının özel olarak bir parçası olan kod için geçerlidir. Başka bir deyişle, ardışık düzenin parçası olarak adlandırılan uzak, üçüncü taraf API gibi harici kaynaklar varsa, mikro hizmet mimarisinin size orada yardımcı olması gerekmez. Yedekli mikro hizmetlerinizin bunu paralel bir şekilde kullanabilmesi için harici kaynağın da ölçeklenebildiğinden emin olmanız gerekir.

6. Mikro Hizmetler Gerçek Zamanlı İşlemeyi Basitleştirir

Aciliyet talebi artmaya devam ediyor ve işletmelerin rekabet avantajını korumak için eskisinden daha hızlı yanıt vermesi gerekiyor. Bu nedenle akış mimarileri ve gerçek zamanlı işleme bugün popüler konulardır ve bunlar mikro hizmetlerle uyumludur.

Gerçek zamanlı işleme, performans, ölçek, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik ile ilgili birçok zorluğu beraberinde getirir ve mikro hizmetler yaklaşımı bu zorluğun hafifletilmesine yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı işleme, genellikle bir dizi Nesnenin İnterneti cihazından gelen gibi sürekli bir veri akışıyla başlar. Gelen verilerin genellikle zenginleştirme, toplama ve filtreleme gibi çeşitli işleme görevlerinden geçmesi gerekir. Bu adımların her biri, verileri diğerine aktaran net bir görev ayrımı oluşturmak için bir mikro hizmet tarafından yapılabilir. Mesajlaşma katmanı, bu gerçek zamanlı akışı kolaylaştırmaya yardımcı olur ve gelen akış verileri akışıyla mükemmel şekilde hizalanır.

Bazı durumlarda, işlem, tipik olarak daha küçük ayak izi donanımı gerektiren sınırlı fiziksel alanın olduğu uçta hemen yapılmalıdır. Bu donanım sistemleri, veri merkezlerindeki veya buluttaki sunuculardan daha az güçlü olma eğiliminde olduğundan, azaltılmış bilgi işlem gücüyle çalışmak için hafif, verimli yazılım paketleri gereklidir. Hazelcast Jet gibi teknolojiler, tüm verileri merkezi bir veri merkezine aktarmaya çalışmak yerine bazı işlemleri uç bilgisayarlara boşaltmanıza izin vermek için uçta dahil olmak üzere çok çeşitli dağıtımlar için tasarlanmıştır. Bu dağıtım modeli, temel olarak, bazı görevlerin veri kaynağına yakın bir yerde gerçekleştirildiği ve daha sonra, daha yüksek güçlü bilgisayarlarda ek işlemler gerçekleştirmek için verilerin buluta veya başka bir veri merkezine teslim edildiği, yaygın olarak dağıtılmış bir mikro hizmet mimarisidir.

Sonuç

Bu yazıda tartışıldığı gibi, bir mikro hizmet mimarisini benimsemek için birkaç iyi neden vardır. Artık her zamankinden daha fazla veriyle uğraştığımıza göre, bu verilerin nasıl ele alınacağı konusunda daha stratejik düşünmek bugün önemli bir öncelik. Bugün yeni teknoloji yeniliklerini araştırmak, mikro hizmetlerle yolculuğunuza daha fazla yardımcı olacaktır.

Yenilik, bizi yeni bir donanım performansı düzeyine getiren Intel Optane teknolojisinden daha önce bahsettiğimiz gibi, yazılım teknolojileriyle sınırlı değildir. Bellek içi RAM'den yararlanmak geçmişte pahalı bir teklifti, bu nedenle Optane ile bellek içi hızlara ekonomik olarak daha erişilebilir. Geçici bellek modunda, Optane karşılaştırılabilir hızlarda (iş yüklerine ve veri modellerine bağlı olarak) ancak yaklaşık yarı maliyetle RAM gibi davranır. Bu, daha fazla işletmeyi uygulama performansını hızlandırmak için bellek içi teknolojilere yönelmeye teşvik eder. Tüm bellek içi teknolojiler, kullanıma hazır Optane'den yararlanamaz, ancak Optane'i (diğer Intel teknolojileriyle birlikte) çok daha yüksek için kullanmak üzere onaylanan Hazelcast teknoloji paketini (Hazelcast IMDG ve Hazelcast Jet) göz önünde bulundurmalısınız. (disk veya SSD tabanlı sistemlerinize kıyasla hızlı işleme.)

Mikro Hizmetler için İlgili Teknolojiler

Bu makalede tartışıldığı gibi, mikro hizmet mimarileri bellek içi, bulut ve akış teknolojilerinden yararlanabilir. Hazelcast, IBM ve Intel, verilerle ilgili günümüzün zorlu gereksinimlerini karşılayan çözümler sunmak için birlikte çalışıyor. Özellikle bulutta yerel ortamlarda performans, ölçek, güvenlik, güvenilirlik ve çeviklik, başarılı, iş açısından kritik sistemleri devreye almanın temel bileşenleridir. Hazelcast'in bellek içi bilgi işlem platformu, Intel'in yenilikçi donanımı ve IBM'in uçtan buluta kurumsal çaptaki çözümleri ile veriye dayalı işletmeler, mevcut ve gelecekteki dijital stratejileri için sağlam teknoloji seçeneklerine sahipler.

Hazelcast Bellek İçi Bilgi İşlem Platformu

Hazelcast, Global 2000 kuruluşlarına zamana duyarlı, bulutta yerel uygulamalar için ultra yüksek performans sağlayan sektör lideri bellek içi bilgi işlem platformunu sunar.

Hazelcast Bellek İçi Bilgi İşlem Platformu, en yaygın olarak kullanılan bellek içi veri grid olan Hazelcast IMDG ve endüstrinin en gelişmiş bellek içi akış işleme çözümü olan Hazelcast Jet'ten oluşur. Bu teknoloji, bilgi işlem içgörülerini daha hızlı elde etmenize, eylemleri daha kısa sürelerde etkinleştirmenize ve yeni verilerle gelme hızında etkileşime geçmenize olanak sağlamak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, dağıtılmış bir önbelleğe alma mimarisi, yüzlerce terabayta kadar ölçeklendirmenize ve uzak veri veya uç işleme ile uğraşırken maksimum verimlilik için ölçeği genişletmenize olanak tanır.

Aşırı ölçekte ultra hızlı işleme için tasarlanan Hazelcast'in bulut yerel bellek içi veri ızgarası ve olay akışı işleme teknolojileri, JPMorgan Chase, Charter Communications, Ellie Mae, UBS ve National Australia Bank gibi önde gelen şirketler tarafından işi hızlandırmak için güveniliyor. kritik uygulamalar Dünyanın en büyük e-ticaret siteleri, Kara Cuma, Siber Pazartesi veya Bekarlar Günü ile ilişkili büyük hacim artışlarını desteklemek için milisaniyeden kısa yanıt süreleri için Hazelcast Platformuna güveniyor.

Intel® Optane™ DC Kalıcı Bellek

Performans gereksinimlerinin çoğu bellek içi işlemeye bağlı olduğundan, ortaya çıkan en büyük engel rastgele erişimli belleğin (RAM) maliyetidir. Çoğu durumda, RAM ağırlıklı donanım sunucularına yapılan yatırım haklıdır ve RAM fiyatları düşmeye devam ettikçe, bellek içi işleme kullanımı daha erişilebilir hale gelir.

Son yenilikler, bellek içi işlemenin benimsenmesini daha da pratik hale getiriyor. Intel Optane DC Kalıcı Bellek teknolojisi, bellek içi işlemenin daha uygun maliyetli olabileceği iki yol sunar. İlk yol, Optane yongalarının RAM'e alternatif olarak hareket ettiği ve neredeyse aynı hızda ancak çok daha düşük maliyet ve çok daha yüksek kapasitelerde çalıştığı geçici bellek modundadır. Bu, işletmelerin bellek içi teknolojileri daha kolay gerekçelendirmesine ve böylece bellek içi işlemenin sunduğu performans avantajlarından yararlanmasına olanak tanır.

Optane'in bellek içi teknolojileri desteklediği ikinci yol kalıcı moddur. Bu modda Optane, katı hal sürücülerine (SSD'ler) daha hızlı bir alternatif olarak kullanılabilir. Örneğin, Hazelcast, bellekteki verilerin kalıcı bellekte kalıcı olduğu bir çalışırken yeniden başlatma özelliği sağlar, böylece bir düğüm geçici olarak çökerse, etkin yeniden başlatma deposundan veri okuyarak hızla geri yüklenebilir. Çalışırken yeniden başlatma verileri kalıcılık modunda Optane'de depolanırsa, bu düğümün kurtarılması SSD'lerin kullanılmasından 3,5 kata kadar daha hızlı olabilir.

IBM Cloud Paks ve Edge Application Manager

Daha fazla işletme genel, özel, çoklu veya hibrit bulut etrafında bulut stratejileri izledikçe, doğru temel yazılım bu yolculukta yardımcı olacaktır. Bulut dağıtımları, uçta bilgi işlem içeren ve sistem dağıtımını daha karmaşık hale getiren genel bir dağıtılmış bilgi işlem sisteminin yalnızca bir parçasıdır.

IBM, işletmelerin dağıtılmış verilerinden daha fazla değer elde etmelerine yardımcı olmak için uçtan buluta zorlukları çözme konusunda önemli girişimlere sahiptir. Altı Bulut Pak'ı (Uygulamalar, Veriler, Entegrasyon, Otomasyon, Çoklu Bulut Yönetimi, Güvenlik) ile IBM, kurumsal kullanıma hazır, bulut tabanlı bir yazılım yığını aracılığıyla temel iş uygulamalarını herhangi bir bulut ortamına taşımak için daha hızlı ve daha güvenli bir yol sağlar. Red Hat OpenShift üzerinde Kubernetes ile oluşturulan Cloud Paks, müşterilere dijital dönüşüm stratejilerini yönlendirmek için esneklik ve çeviklik sağlar. Hazelcast, Pak'ta dağıtılan tüm uygulamalara bulutta yerel bir çerçevede bellek içi hızlar sağlamak için Cloud Paks'e dahil edilmiştir.

IBM Edge Application Manager (EAM), uçta bilgi işlemi etkinleştirerek iş verilerinin erişimini genişletir. Uç bilgi işlem tipik olarak sınırlı fiziksel alana ve dolayısıyla sınırlı bilgi işlem gücüne sahip uzak, erişilmesi zor konumlar gerektirdiğinden, başarılı bir dağıtım için en önemli faktörlerden bazıları verimlilik, güvenilirlik ve güvenliktir. IBM EAM ile birlikte Hazelcast, uç bilgi işlemi etkinleştirmek ve işletmelerin verileri oluşturuldukları yerde işlemesine, analiz etmesine, toplamasına ve/veya filtrelemesine izin vermek için taşınabilir ve hafif ancak güçlü bellek içi ve akış işleme teknolojileri sağlar.
0 yorum: