IELTS Speaking Notlarım - Fikir Belirtmek

Merhaba bu yazımda aldığım IELTS speaking eğitimlerinden oluşturduğum speaking notlarımı aktarma çalışacağım.Giving your opinion - I think

Konuşma esnasında fikrimizi belirtirken I think ile başlayabiliriz. Fakat I think çok sık kullanıldığında sınav komitesi tarafından çok hoş karşılanmaz. Bu kalıp yerine kullanabileceğimiz birçok kalıp mevcut :

As far as i am concerned,
-Should girls and boys  go to the same school or different schools?
-As far as i am concerned, boys and girls should go to seperate schools.

In my opinion,   (Bu da konuşma esnasında çok sık kullanılmamalı)
-Should girls and boys  go to the same school or different schools?
-In my opinion, boys and girls should go to the same schools.

It seems/appears to me that ..  (Daha çok bir konuya katılıp katılmamakta kullanılır)
-Do parents make the best teachers?
-It seems to me that parents do make the best teachers.

I would argue that ..  (Bu da daha çok bir konuya katılıp katılmamada kullanılır)
-Do you agree that the death penalty is a good form of punishment?
-I would argue that the death penalty is not a good form of punishment.

From my point of view/perspective,
-From my point of view, spiderman is not the best super hero.

i am inclined to believe that ..  (Arkadaşlarınızla tartışırken kullanmazsınız, çok formaldır. Ama sınavda düşüncenizi belirtirken kullanabilirsiniz)
-I am inclined to believe that the patient died of renal insufficiency, although clinical examination had been negative.

Buraya kadar hem speaking hem writing için kullanılabilen kalıplardı. Sınav esnasında daha çok speaking tarafında kullanılanlar ise şöyle :

If you ask me
-If you ask me, living in the town is better than living in a city.

To be honest, I think ..
-to be honest, I think living in a city is better than living in a small town.

Personally speaking, I think..
-Personally speaking, I think city life has more to offer than country life. 

From what I gather,
-From what I gather, peaple enjoy in acity more than living in a country.


Bir de fikrinizi belirtirken diğer insanların aksine bir görüş belirttiğinizi de ifade edebilirsiniz.

Some people may disagree with me, but as far as i am concerned
-Some people may disagree with me, but As far as i am concerned, traveling by car is better than traveling by plane.


Although some people disagree with me, as far as i am concerned
-Although some people disagree with me, as far as i am concerned watching al thre eposidos of lord of the rings back to back is a bad idea.

Eventhough many peaople thinks ..., I think ..

-Eventhough many peaople think making too much mony is important, I think more important things there are in our lifes.

Bir de fikrimiz sorulduğunda cevap verirken katıldığımız veya katılmadığımız noktalarda ölüçü belirtmemiz gerekebilir.

 People with more money are more successfull. Do you agree or disagree? And what do you extend to agree or disagree?

-I somewhat agree ... (Yüzde yüz değil ama biraz katılıyorum) 

-I partially agree .. (Kısmen katılıyorum)

-I suppose that people with more money are more successfull (Sanırım daha başarılılar, yine yüzde yüzxlük bir eminlik yok)


-I am confident people with more money are more successfull (Burada eminlik var)

-I absolutly agree ... (Kesinlikle katılıyorum) 

-I totally agree ..(Kesinlikle katılıyorum, writingde kullanılmaz formal değildir.)

-I completly agree (Tamamen katılıyorum, yine speaking için daha uygundur)

-I strongly agree .. (Kesinlikle katılıyorum, writingde kullanlıabilinir)Linux Htop

Çogu kullanici linux isletim sisteminde çalisan processleri komut satirindan izlemek ve processlerin CPU ve Memory kullanimlarini görmek için top komutuna kullanir. 
Htop; linux sunucu üzerinde anlık olarak hangi işlemlerin ne kadar kaynak tükettiğini görebildiğiniz, CPU,ram ve anlık load durumlarını gösteren bir izleme programıdır.
htop uygulamasinda ilk göze çarpan farklilik, ekranin en üstünde tüm çekirdeklerin, hafizanin ve swap alaninin kullanim miktarini gösterir bir text grafigin yer almasi. Bu kisim top komutuna göre çok daha anlasilir ve kullanisli.


Kaynak : http://www.yazilimmutfagi.com/11444/genel/linux/linuxda-system-processlerini-izlemek-icin-htop-komutunu-kullanmak.aspx

Kaynak : https://www.netinternet.com.tr/bilgi-bankasi/linux-icin-htop-kurulumu

Bonus :

Official Spring Boot Starter'ları


Starters”: Spring boot bir çok starter jar'larına sahiptir. Örnek uygulamamızda pom.xml'de görebileceğiniz gibi spring-boot-starter-parent'a pom'un parent kısmında sahibiz. Bu özel starter Maven için default değerler sağlar. spring-boot-starter-parent ayrıca bağımlılık yönetimi bölümünü sağlar; böylece "kutsanmış" sürüm etiketlerini atlayabilirsiniz. Yani diğer starter bağımlılıklar için sürüm etiketi girmenize gerek kalmaz.
Diğer starterlar projenin ihtiyaçlarına göre bağımlılıkların indirilmesini sağlarlar. Mesela web uygulaması yapacaksak spring-boot-starter-web'i pom'un bağımlılıklar kısmına ekleriz.
Eğer örnek pom'umuzda  mvn dependency:tree pluginin goal'ini çalıştırısanız ,starter-web'in ihtiyacı olduğu bağımlıkları indirdiğini ve bağımlıkılık ağacını görebiliriz.(Tomcat web server'ı ve Spring Boot kendisi dahil olmak üzere.)
Offical starter'ların yazım deseni spring-boot-starter-* şeklindedir.
Eğer inherit edilmiş bağımlılıkların versiyon numarası değiştirilmek istenirse propertilerin override edilmesi yeterlidir.


 Spring Boot application starters


spring-boot-starter : Core starter, autoconfiguration destağini içerir, ayrıca logging ve YAML içindir.

spring-boot-starter-activemq :Apache ActiveMQ kullanmak için JMS messaging starter.

spring-boot-starter-amqp   : Spring AMQP ve Rabbit MQ kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-aop : Spring AOP veAspectJ kullanarak  aspect-oriented programming kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-artemis : Apache Artemis kullarak JMS messaging sağlayan starter.

spring-boot-starter-batch : Spring batch kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-cache : Spring framework'ün cach'ini kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-cloud-connectors : Heroku ve Cloud Foundry gibi cloud platformlarına bağlanmayı kolaylaştıran Spring Cloud Connectorlerini kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-data-cassandra : Dağıtık database olan Cassandra ve Spring Data Cassandra kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-data-couchbase : Document-oriented database olan Couchbase  ve Spring Data Couchbase kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-data-elasticsearch : Elasticsearch araması ve analatik motoru ve Spring Data Elastichsearch kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-data-gemfire : Gemfire veri deposu ve Spring Data Gemfire kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-data-jpa : Hibernate ile Spring Data JPA'nın kullanılması için gerekli starter.

spring-boot-starter-data-ldap : Spring data LDAP kullanılması için gerekli starter.

spring-boot-starter-data-mongodb : Document-oriented database olan MONGODB'nin ve spring data mongodb'nin kullanılması için gerekli starter.

spring-boot-starter-data-neo4j : Graph database olan neo4j'nin ve spring data neo4j'nin kullanılması için gerekli starter.

spring-boot-starter-data-redis : Key-value şeklinde veri deposu olan redisin ve spring data redisin kullanılması için gerekli olan starter.

spring-boot-starter-data-rest : Spring data repositorylerinin Spring data rest kullanılarak rest servislere açılmasını sağlamak için kullanılan starter.

spring-boot-starter-data-solr : Bir arama platformu olan Apache Solr'un Spring Data Solr ile kullanılmasını sağlayan starter.

spring-boot-starter-freemarker  :  MVC web aplikasyonlarının View kısmında Freemarker kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-groovy-templates : MVC web aplikasyonlarının View kısmında Groovy templateleri kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-hateoas : Spring MVC ve Spring HATEOAS ile hypermedia temelli rest servisler yaratmak için kullanılan starter.

spring-boot-starter-integration : Spring integration kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-jdbc : Tomcat JDBC connection pool ile JDBC kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-jersey : spring-boot-starter-web 'a alternatif olarak JAX-RS ve Jersey ile RES:Tful web aplikasyonları inşaa etmek için gerekli starter.

spring-boot-starter-jooq : spring-bootstarter-data-jpa veyaspring-boot-starter-jdbc' ye alternatif olarak SQL veritabanlarına erişmek için kullanılan JOOQ için gerekli starter.

spring-boot-starter-jta-atomikos : Atomikos kullanarak JTA transactionların kullanılmasını sağlayan starter.

spring-boot-starter-jta-bitronix : Bitronix kullanarak JTA transactionların kullanılmasını sağlayan starter.

spring-boot-starter-jta-narayana : Spring Boot Narayana JTA Starter

spring-boot-starter-mail : Java Mail ve Spring Framework’ün email gönderme desteği için kullanılan starter.

spring-boot-starter-mobile : Web aplikasyonları yaratmak için kullanılan Spring Mobile'in kullanılması için gerekli starter.

spring-boot-starter-mustache : MVC web aplikasyonlarının View kısmında mustache templateleri kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-security : Spring security kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-social-facebook : Spring social facebook kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-social-linkedin : Spring social linkedin kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-social-twitter : Spring social twitter kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-test : Spring boot uygulamalarını test etmek için ( JUnit, Hamcrest ve Mockito) gerekli starter.

spring-boot-starter-thymeleaf  : MVC web aplikasyonlarının View kısmında thymeleaf   kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-validation : Java Bean Validasyonunu Hibernate Validotor kullarak gerçekleştirmek için gerekli starter.

spring-boot-starter-web  : Spring MVC kullanarak RESTfuşl dahil olmak üzere web uygulamaları inşaa etmek için kullanılan starter. Tomcat'i default gömülü web container olarak kullanır.

spring-boot-starter-web-services : Spring web servislerini kullanmak için gerekli starter.

spring-boot-starter-websocket  : Spring Framework'in Websocket desteğini kullanrak Websocket uygulamaları geliştirmeyi sağlayan starter.

Spring Boot production starters


spring-boot-starter-actuator : Spring boot uygulamanızı monitor ve yönetme işlemini gerçekleştiren ve production-ready özellikler taşıyan Spring boot Actuator uygulamasının kullanımını sağlayan starter.

spring-boot-starter-remote-shell : CRaSH remote shell kullanarak uygulamanızı ssh ile bağlanarak uzaktan yönetmenizi ve monitor etmenizi sağlayan starter. Spring Boot 1.5.10 sürümünden sonra deprecated olmuştur.


Spring Boot technical starters 


spring-boot-starter-jetty : spring-bootstarter-tomcat'a alternatif olarak gömülü olarak jetty servlet container'ını kullanmanızı sağlayan starter.

spring-boot-starter-log4j2 : spring-boot-starterlogging'a alternatif olarak logging işlemleri için log4j2 kullanmanıza olanak sağlayan starter.

spring-boot-starter-logging : Logback kullanrak logging işleminizi gerçekleştiren starter. Default olarak gelen logging starter budur.

spring-boot-starter-tomcat : spring-bootstarter-web starter tarafından default olarak kullanalan tomcat server'ı gömülü olarak kullanan starter.

spring-boot-starter-undertow : spring-boot-startertomcat'a alternatif olarak gömülü olarak undertow servlet container'ı kullanan starter.

İlave olarak ekstra starterlar için listeye şuradan ulaşabilirsiniz :

https://github.com/spring-projects/spring-boot/blob/v1.5.10.RELEASE/spring-boot-starters/README.adoc 

Kaynak : https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/pdf/spring-boot-reference.pdf

Spring Boot - Notlarım - 01
@EnableAutoConfiguration anatosyonu : Class düzeyinde bir anatosyondur. Maven'e veya gradle'e eklediğiniz bağımlılıklara göre Spring tahminlemelerde bulunur ve uygulamanız için oto konfigurasyonlar yapar.
Mesela spring-boot-starter-web Tomcat ve Spring-Mvc'yi uygulamanıza ekler ve web uygulamanızı gerçekleştirdiğinizi anlayıp default oto konfigurasyonlar yapar. Spring boot starter bağımlılıklar için oto konfigurasyonlar yaparken eklediğiniz third party jarlar için de bu işlemi en iyi şekilde yapmaya çalışır.

main metodu : Java uygulamalarını başlatmak için kullanılan geleneksel yaklaşım main metodunun çalıştırılmasıdır.Spring boot uygulamasıda bu noktadan başlatırlır. main metodu SpringApplication class'ını delegate eder ve run metodunu çalıştırır.SpringApplication  class'ı uygulamayı bootstrap eder ve gömülü oto configure edilmiş tomcat'i başlatır. SpringApplication clasına main metodunun bulunduğu class primary Spring Component olarak verilir.
 4.0.0
 com.example
 myproject
 0.0.1-SNAPSHOT
 
 org.springframework.boot
 spring-boot-starter-parent
 1.5.10.RELEASE
 
 

 
 org.springframework.boot
 spring-boot-starter-web
 
import org.springframework.boot.*;
import org.springframework.boot.autoconfigure.*;
import org.springframework.stereotype.*;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
@RestController
@EnableAutoConfiguration
public class Example {
 @RequestMapping("/")
 String home() {
 return "Hello World!";
 }
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 SpringApplication.run(Example.class, args);
 }
}

Starters”: Spring boot bir çok starter jar'larına sahiptir. Örnek uygulamamızda pom.xml'de görebileceğiniz gibi spring-boot-starter-parent'a pom'un parent kısmında sahibiz. Bu özel starter Maven için default değerler sağlar. spring-boot-starter-parent ayrıca bağımlılık yönetimi bölümünü sağlar; böylece "kutsanmış" sürüm etiketlerini atlayabilirsiniz. Yani diğer starter bağımlılıklar için sürüm etiketi girmenize gerek kalmaz.
Diğer starterlar projenin ihtiyaçlarına göre bağımlılıkların indirilmesini sağlarlar. Mesela web uygulaması yapacaksak spring-boot-starter-web'i pom'un bağımlılıklar kısmına ekleriz.
Eğer örnek pom'umuzda  mvn dependency:tree pluginin goal'ini çalıştırısanız ,starter-web'in ihtiyacı olduğu bağımlıkları indirdiğini ve bağımlıkılık ağacını görebiliriz.(Tomcat web server'ı ve Spring Boot kendisi dahil olmak üzere.)
Offical starter'ların yazım deseni spring-boot-starter-* şeklindedir.
Eğer inherit edilmiş bağımlılıkların versiyon numarası değiştirilmek istenirse propertilerin override edilmesi yeterlidir.


 Fowler-SR2

Offical starter listesine bu yazım'dan ulaşabilirsiniz.

Java Version : Parent pom'dan default olarak Java 1.6 set edilerek gelmektedir. Java versiyonun değiştirlmesi için de propertisi override edilmelidir.

 1.8

 mvn spring-boot:run :  spring-boot-starter-parent sebebiyle POM çok faydalı olan run goal'ine sahiptir. Projenin kök dizininde maven komutu olarak  mvn spring-boot:run yazarsak projeyi bşlatabiliriz.
$ mvn spring-boot:runProje ayağa kalktığına göre tarayıcıdan localhost:8080 adresine girersek Hello World! çıktısını aldığı mızı görebiliriz.

Çalıştırılabilir Jar Elde Etmek : Örneğimizi, içinde çalıştırabileceğimiz tamamen kendi başına yürütülebilir bir jar dosyası oluşturarak tamamlayalım. Çalıştırılabilir jarlar (bazen "fat jar" olarak anılır), derlenmiş sınıflarınızı içeren arşivlerdir
Kodunuzun çalıştırılacağı jar tüm bağımlılıklarıyla birlikte paketlenir.
Java iç içe geçmiş jar dosyalarına izin vermez (i.e. jar dosyalarının içinde jar dosyalarının olması).
Bu self-contained uygulamanın dağıtımında sorun olabilir.
Bu problemi çözmek için,çoğu developer“uber” jarları kullanır. Bir Uber jar basitçe bağımlı olduğu jarlardan bütün classları bir jar arşivi içine paketler
Bu yaklaşımdaki problem hangi kütüphaneyi gerçekten kullandığınızı görememenizdir. Farklı jarlarda aynı sınıfı adına sahip dosyalarda kafa karıiıklığına sebep olabilimektedir. Spring boot içi içe jar işlemindeki bu problemeri çözmek için farklı bir yaklaşım sergilemektedir. Bunu ileride daha ayrıntıılı bir şekilde inceleceğiz.
Çalıştırılabilir jar elde etmek için spring-boot-maven-plugin', pom.xml'e eklememiz gerekmekte. Bu pluginin ayarları parent pom'da default değerlerini almıştır.

dependencies bölümünün altına :

 
 
 org.springframework.boot
 spring-boot-maven-plugin
 

Not : spring-boot-starter-parent POM repackage goal'i için konfigurasyonlara sahiptir.
Eğer bu parent pom'u pom'a dahil etmediyseniz bu konfigurasyonu kendiniz deklare
etmelisizniz.
pom.xml'i kaydedip proje dizininde mvn package'i çalıştırırsanız :target klasörünün altında yaklaşık 10 MB boyutunda myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar dosyasının oluştuğunu göreceksiniz.
Eğer jar içindeki dosyalara bakmak istiyorsanız :

 jar tvf target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar

komutunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca spring-boot'un repacakeg ettiği dosya haricinde maven'in oluşturduğu orjinal jar dosyası olan
myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar.original dosyasını da target klasörü altında görebilirsiniz.
Uygulamayı çalıştırmak içim java -jar komutunu kullanıyoruz :


Uygulamayı kapatmak için Ctrl + C tuşlarını kullanabiliriz.


main class'ı konumlandırmak :  Main class'ı kök pakete koymak tercih edilmelidir. Mesela  eğer JPA uygulaması yazıyorsunuz @EnableAutoConfiguration anatasyonu main class'ın bukunduğu kök dizinden başlayarak paketlerde @Entity class'larını arar.
Ayrıca kök dizinde olduğunuz için componentleri tarayan @ComponentScan anatasyonuna ilave olarak base pacakage attribut'ünü girmenize gerek kalmaz.

Örnek bir layout :

package com.example.myproject;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan

public class Application {
 public static void main(String[] args) {
 SpringApplication.run(Application.class, args);
 }
}

Configuration Class'ı : Spring boot uygulaması yazarken Java-based konfigurasyon en populer olandır. Elbetteki bu işlem XML temelli olarak yapılabilmekte ise de, konfigurasyon yapılacak (container için bean üretme) işini class'lara  @Configuration anatasyonu koyarak gerçekleştirirz.
Birincil (primary) kanfigurasyon sınıfı adayımız main metodunun bulunduğu sınıftır.

Enable* ile başlayan anatasyonlar konfigurasyon sınıfına daha önce tanımlanmış java konfigurasyon sınıflarının otomatik olarak import edilmesine güzel bir örnektir.

Ayrıca bir konfigurasyon sınıfı diğer konfigurasyon sınıfını @Import anatasyonuyla import ederek import ettiği konfigurasyon sınıfında yaratılan beanleri kendi konfigurasyon beanlerini şekillendirmek için kullanabilirler. Ayrıca bu işlemi alternatif olarak konfigurasyon sınıfında @ComponentScan anatasyonu kullanarak diğer konfigurasyon sınıfında bulunan beanleri kullanabilme becersi sağlarlar.

Ayrıca bir configurasyon sınıfında @ImportResource anatasyonuyla XML ile konfigure edilmiş bean'lerde import edilebilmektedir.

Auto-configuration : Spring boot projeye eklediğiniz jar'ları otomatik olarak konfigure etmeye çalışır. Örneğin kendi Datasource bean'inizi tanımlarsanız varsayılan gömülü db Datasurce tanımlamanız yok olur.
Eğer uygulamanızın auto configurationlarını görmek isterseniz uygulamanızı --debug modda çalıştırıp ve loglardan auto configurationlarınızı görebilirsiniz.

Eğer bazı class'ların auto configure edilmesini istemiyorsanız @EnableAutoConfiguration anatosyonuna exclude attribute ile classın adını vererek class'ın auto configure edilmesini önleyebilirirsiniz.(Ayrıca property seviyesinde de bu işlemi yapmak mümkündür)
import org.springframework.boot.autoconfigure.*;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.*;
import org.springframework.context.annotation.*;
@Configuration
@EnableAutoConfiguration(exclude={DataSourceAutoConfiguration.class})
public class MyConfiguration {
}


Spring Bean'leri ve Dependency Injection : Spring Boot'da beanleri tanımlamak için Spring'de kullandığımız teknikleri kullanmakta özgürüz. Genel olarak  @ComponentScan ile beanleri bulup @Autowired ile bu beanleri uygulamamıza inject ederiz.

Eğer yapınız Spring boot uygulamanızın main methodunun bulunduğu Applicaition classı ise bu sınıfa  @ComponentScan ekleyip tüm @Component, @Service, @Repository, @Controller gibi componentleri uygulamanıza register edebilirsiniz.

Tek Constructor ve field'ın final olması :  Eğer compnent'iniz tek constructor'a sahipse @Autowired'a ihtiyacınız kalmayacaktır : (İlk örenkteki final field için @Autowired kullanımına gerek kalmayacaktır)
package com.example.service;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class DatabaseAccountService implements AccountService {
 private final RiskAssessor riskAssessor;
 @Autowired
 public DatabaseAccountService(RiskAssessor riskAssessor) {
 this.riskAssessor = riskAssessor;
 }
 // ...
}

@Service
public class DatabaseAccountService implements AccountService {
 private final RiskAssessor riskAssessor;
 public DatabaseAccountService(RiskAssessor riskAssessor) {
 this.riskAssessor = riskAssessor;
 }
 // ...
}
@SpringBootApplication anatasyonu kullanımı :  Eğer sınıfınızda @Configuration, @EnableAutoConfiguration ve@ComponentScan anatasyonlarını beraber kullanıyorsanız tüm bu
üç anatasyonu karşılıyan @SpringBootApplication anatasyonunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanımda  @Configuration ve @EnableAutoConfiguration'ın attribute'larını @SpringBootApplication'da özelleştirebilirisiniz.

package com.example.myproject;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication // same as @Configuration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
public class Application {
 public static void main(String[] args) {
 SpringApplication.run(Application.class, args);
 }
}


Uygulamanızı Çalıştırmak : Burada oluşturduğunuz jar dosyalarınızı çalıştırmaktan bahsedeceğiz. Eğer uygulamanız web uygulaması ise içinde gömülü tomcat olacaktır. Eğer war şeklinde paketlemeyi seçtiyseniz uygulama sunucunuzun war'ı nasıl çalıştırdığına bakmanız gerekmektedir.

Eğer uygulamanızı ide'den çalıştırıyorsanız :

Uygulamanızı maven veya gradle uygulaması olarak import ettikten sonra run as java program şeklinde çalıştırırsınız. Eğer uygulamanız web uygulaması ise ve iki kez kazara çalıştırırsanız port already in use hatası alırsınız.

Paketlenmiş uygulamayı çalıştırıyorsanız :

Eğer uygulamanızı maen veya gradle ile çalıştırılabilir paket haline getirdiyseniz, uygulamanızı  java -jar komutuyla çalıştırabilirsiniz. Öreneğin :
java -jar target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
Aynı şekilde uygulamanızı uzaktanda çalıştırabilirsiniz :
$ java -Xdebug -Xrunjdwp:server=y,transport=dt_socket,address=8000,suspend=n \ -jar target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar

Maven plugin'i ile çalıştırmak :
Uygulamanızı paketlemeden maven plugin'i ile de çalıştırabilirsiniz.
$ mvn spring-boot:run 

Gradle ile çalıştırmak :
$ gradle bootRun 

Hot swapping : Spring boot uygulamaları sade Java uygulamaları olduğundan JVM hot-swapping bu noktada etkili oluyor. JVM hot-swapping'in bytecode değişiminde swapping kabiliyetleri sınırlı olduğundan daha derin çözümler için JRebel veya Spring Loaded projeleri bu noktada daha etkili olmaktadır. Ayrıca spring-boot-devtools modülü hızlı uygulama restart'larında destek vermektedir.


Kaynak : https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/pdf/spring-boot-reference.pdf


Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo