Java Persistence with Spring Data and Hibernate Kitap Özeti - Türkçe -ChatGPT ( devam edecek...)Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabını özetler misin?

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabı, Java tabanlı uygulamalar için veritabanı işlemleri konusunda kapsamlı bir rehberdir. Kitap, Hibernate ve Spring Data teknolojileri üzerinde odaklanarak, bu teknolojilerin kullanımı ile veritabanı işlemlerinin daha kolay hale getirilmesine yardımcı olur. Ayrıca, bu teknolojilerin birleştirilerek kullanılması ile daha iyi bir performans elde etmek için bazı teknikler de anlatılmaktadır.

Kitabın içeriği şu başlıklar altında ele alınmaktadır:

 1. Hibernate ORM Framework'ü

Kitabın ilk bölümünde Hibernate ORM (Object-Relational Mapping) Framework'ü tanıtılmaktadır. Bu bölümde, Hibernate'in çalışma prensibi, Hibernate ve JPA (Java Persistence API) arasındaki farklar, Hibernate Entity sınıfları ve ilişkileri gibi temel konular anlatılmaktadır. Ayrıca, Hibernate Session, Transaction ve Query gibi temel araçlar da anlatılmaktadır.

 1. Spring Data ve Hibernate Kullanarak Veritabanı İşlemleri Yapmak

Kitabın ikinci bölümünde, Spring Data teknolojisi ve Hibernate'in nasıl birleştirileceği konuları ele alınmaktadır. Bu bölümde, Spring Data JPA (Java Persistence API) kullanarak veritabanı işlemlerinin nasıl yapılabileceği anlatılmaktadır. Ayrıca, Spring Data ve Hibernate kullanarak repository interface'leri oluşturmak, verileri sorgulamak, kaydetmek ve güncellemek gibi işlemler de anlatılmaktadır.

 1. Hibernate ve Spring Data Konfigürasyonu

Kitabın üçüncü bölümünde, Hibernate ve Spring Data konfigürasyonu konuları ele alınmaktadır. Bu bölümde, veritabanı bağlantısı yapmak, Hibernate Session Factory'yi oluşturmak, Hibernate ve Spring Data ayarlarını yapmak gibi konular anlatılmaktadır.

 1. Entity Sınıfları ve İlişkileri

Kitabın dördüncü bölümünde, Hibernate Entity sınıfları ve ilişkileri konuları ele alınmaktadır. Bu bölümde, Entity sınıfları nasıl oluşturulur, veritabanı tabloları ile nasıl ilişkilendirilir, ilişkilerin nasıl tanımlanır ve yönetilir gibi konular anlatılmaktadır.

 1. Veri Sorgulama

Kitabın beşinci bölümünde, veri sorgulama konuları ele alınmaktadır. Bu bölümde, Hibernate Query Language (HQL) ve Java Persistence Query Language (JPQL) kullanarak verilerin nasıl sorgulanacağı anlatılmaktadır. Ayrıca, sorguların nasıl optimize edilebileceği konuları da ele alınmaktadır.

 1. Hibernate Second-Level Cache

Kitabın altıncı bölümünde, Hibernate Second-Level Cache konusu ele alınmaktadır. Bu bölümde, veritabanı işlemlerinin performansını artırmak için Hibernate Second-Level Cache kullanımı anlatılmaktadır. Ayrıca, Second-Level Cache ayarları, cache türleri ve cache ile ilgili diğer konular da ele alınmaktadır.

 1. Spring Data JPA

Kitabın yedinci bölümünde, Spring Data JPA konusu ele alınmaktadır. Bu bölümde, Spring Data JPA kullanarak repository interface'lerinin nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır. Ayrıca, Spring Data JPA'nın özellikleri, özelleştirme seçenekleri, JPA Query Language (JPQL) gibi konular da ele alınmaktadır.

 1. Spring Data REST

Kitabın sekizinci bölümünde, Spring Data REST konusu ele alınmaktadır. Bu bölümde, Spring Data REST kullanarak RESTful servislerin nasıl oluşturulabileceği anlatılmaktadır. Ayrıca, Spring Data REST özellikleri, özelleştirme seçenekleri, Spring Boot ile birlikte kullanım gibi konular da ele alınmaktadır.

Sonuç olarak, "Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabı, Java programlama dili kullanarak veritabanı işlemleri yapmak isteyenler için kapsamlı bir kaynak sunmaktadır. Kitap, Hibernate ORM Framework'ü, Spring Data ve Hibernate kullanarak veritabanı işlemleri yapmak, Hibernate ve Spring Data konfigürasyonu, Entity sınıfları ve ilişkileri, veri sorgulama, Hibernate Second-Level Cache, Spring Data JPA ve Spring Data REST gibi konuları ele almaktadır. Hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli Java programcıları için faydalı bir kaynak olabilir.

PART 1: GETTING STARTED WITH ORM

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının ilk bölümünü özetler misin? (1 UNDERSTANDING OBJECT/RELATIONAL PERSISTENCE)


"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının ilk bölümü Hibernate ORM (Object-Relational Mapping) Framework'ü üzerine odaklanmaktadır. Bu bölümde, Hibernate'in çalışma prensibi, Hibernate ve JPA (Java Persistence API) arasındaki farklar, Hibernate Entity sınıfları ve ilişkileri gibi temel konular ele alınmaktadır. Ayrıca, Hibernate Session, Transaction ve Query gibi temel araçlar da anlatılmaktadır.

Kitabın ilk bölümünde ele alınan konular şunlardır:

 1. Hibernate ORM Framework'ü

Bu bölümde, Hibernate ORM Framework'ünün temel özellikleri ve avantajları anlatılmaktadır. Hibernate, veritabanı işlemlerini kolaylaştırmak için nesneleri ve veritabanı tablolarını birbirine eşleştiren bir ORM (Object-Relational Mapping) framework'üdür. Hibernate, veritabanı işlemlerini kolaylaştırarak, geliştiricilerin daha hızlı ve verimli bir şekilde uygulama geliştirmelerine yardımcı olur.

 1. Hibernate ve JPA

Bu bölümde, Hibernate ve JPA (Java Persistence API) arasındaki farklar anlatılmaktadır. Hibernate, JPA standartlarını uygulayan bir framework'tür. JPA, Java tabanlı uygulamalarda veritabanı işlemlerini kolaylaştırmak için bir API'dir. Hibernate, JPA'nın özelliklerini genişleterek daha kapsamlı bir ORM framework'ü haline gelmiştir.

 1. Hibernate Entity Sınıfları ve İlişkileri

Bu bölümde, Hibernate Entity sınıfları ve ilişkileri anlatılmaktadır. Hibernate Entity sınıfları, nesnelerin veritabanındaki karşılıklarını temsil eder. Entity sınıfları, veritabanındaki tablolarla eşleştirilir ve veri işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılır. Hibernate Entity ilişkileri ise, Entity sınıfları arasındaki ilişkileri temsil eder ve veri işlemlerini daha da kolaylaştırır.

 1. Hibernate Session, Transaction ve Query

Bu bölümde, Hibernate Session, Transaction ve Query gibi temel araçlar anlatılmaktadır. Hibernate Session, veritabanı ile iletişim kurmak için kullanılan bir araçtır. Transaction, veritabanı işlemlerinin işlem sırasını ve bütünlüğünü korumak için kullanılır. Query, veritabanından veri sorgulamak için kullanılır.

Bu bölümde ele alınan konular, Hibernate ORM Framework'ünün temel özelliklerini ve avantajlarını, Hibernate ve JPA arasındaki farkları, Hibernate Entity sınıfları ve ilişkileri, Hibernate Session, Transaction ve Query gibi temel araçları içermektedir. Bu temel bilgiler, kitabın diğer bölüml


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının ilk bölümündeki örnek kodlar nelerdir?

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının ilk bölümünde, Hibernate ORM Framework'ünün temel özelliklerine, Hibernate Entity sınıflarına, ilişkilere ve temel araçlara dair bilgiler verilir. Kitapta, bu konuları anlamak için örnek kodlar kullanılmaktadır. İlk bölümdeki örnek kodlardan bazıları şunlardır:

 1. Hibernate Configuration

Hibernate'in çalışması için bir konfigürasyon dosyası oluşturmak gerekmektedir. Aşağıdaki kod bloğu, Hibernate'in yapılandırma dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir:


Configuration configuration = new Configuration()

  .setProperty("hibernate.connection.driver_class", "com.mysql.jdbc.Driver")

  .setProperty("hibernate.connection.url", "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb")

  .setProperty("hibernate.connection.username", "root")

  .setProperty("hibernate.connection.password", "password")

  .setProperty("hibernate.dialect", "org.hibernate.dialect.MySQLDialect")

  .setProperty("hibernate.show_sql", "true");


 1. Hibernate Entity Sınıfları

Hibernate Entity sınıfları, veritabanındaki tablolara karşılık gelen Java sınıflarıdır. Aşağıdaki örnek kod, bir öğrenci veri tabanı tablosuna karşılık gelen bir Hibernate Entity sınıfını gösterir:


@Entity

@Table(name = "students")

public class Student {


    @Id

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

    private Long id;


    @Column(name = "first_name")

    private String firstName;


    @Column(name = "last_name")

    private String lastName;


    @Column(name = "email")

    private String email;


    // Getter and Setter methods

} 1. Hibernate Entity İlişkileri

Hibernate Entity sınıfları arasında ilişkiler tanımlanabilir. Aşağıdaki örnek kod, bir öğrenci sınıfı ve bir ders sınıfı arasında bir ilişki tanımlar:@Entity

@Table(name = "students")

public class Student {


    @ManyToMany(fetch = FetchType.LAZY, cascade = CascadeType.ALL)

    @JoinTable(name = "student_course",

            joinColumns = {@JoinColumn(name = "student_id")},

            inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "course_id")})

    private List<Course> courses;


    // Getter and Setter methods

}


@Entity

@Table(name = "courses")

public class Course {


    @ManyToMany(mappedBy = "courses")

    private List<Student> students;


    // Getter and Setter methods

}


2.Hibernate Session

Hibernate Session, veritabanı işlemleri için kullanılır. Aşağıdaki örnek kod, Hibernate Session'ın nasıl oluşturulacağını gösterir:Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession();

session.beginTransaction();


3.Hibernate Query

Hibernate Query, veritabanından veri sorgulamak için kullanılır. Aşağıdaki örnek kod, bir öğrenci veri tabanı tablosundan veri sorgulama işlemini gösterir:Query query =session.createQuery("FROM Student WHERE email = :email");

query.setParameter("email", "john@example.com");

List<Student> students = query.list();Yukarıdaki örnek kod, "students" adlı veri tabanı tablosundan "john@example.com" e-posta adresine sahip öğrencileri sorgulamaktadır. Sorgu sonucu, bir öğrenci listesi döndürür.


Bu örnek kodlar, "Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının ilk bölümünde kullanılan örneklerin sadece birkaç örneğidir. Kitap boyunca, Hibernate ve Spring Data kullanarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için pek çok örnek kullanılmaktadır. Bu örnekler, Hibernate ve Spring Data'nın temel özelliklerini ve nasıl kullanıldıklarını anlamak için oldukça faydalıdır.

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının ikinci bölümünü özetler misin? (2 STARTING A PROJECT)

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının ikinci bölümü "JPA ve Hibernate'e Giriş" başlığını taşır ve JPA ve Hibernate temellerini kapsar. Bölüm, JPA'nın temel kavramlarına odaklanarak başlar ve daha sonra Hibernate ile JPA'nın nasıl bir arada kullanılabileceğini gösterir. Ayrıca, Hibernate için yapılandırma ayarları hakkında bilgi verir ve Hibernate'in temel kavramlarına da değinir.

Bölümün detaylı özeti aşağıdaki gibidir:

 1. JPA nedir ve neden kullanılmalıdır?
  • Java Persistence API (JPA), Java EE (Enterprise Edition) özellikleri arasında yer alan bir API'dir.
  • JPA, veritabanı işlemlerinin basitleştirilmesi ve nesnelerin veritabanına bağlanması için bir standart sağlar.
  • JPA, ORM (Object-Relational Mapping) teknolojisini kullanarak nesneleri veritabanı tablolarına ve sütunlarına eşlemeye olanak tanır.
  • JPA, veritabanı işlemlerinin yazılım tarafından yönetilmesini ve veritabanı işlemleri için SQL sorgularının yazılmasını gerekli kılmadan, veritabanı bağlantısını yönetir.
 2. JPA entite ve bağlantı kurma işlemleri
  • JPA entiteleri, veritabanındaki tablolara karşılık gelen Java sınıflarıdır.
  • @Entity anotasyonu kullanılarak bir sınıfın bir JPA entite olduğu belirtilir.
  • Entiteler arasındaki ilişkiler @OneToOne, @OneToMany, @ManyToOne ve @ManyToMany anotasyonları ile tanımlanabilir.
  • Veritabanına bağlanmak için persistence.xml dosyası kullanılır.
 3. JPA EntityManager ve JPA Repository arayüzleri
  • EntityManager, JPA entiteleriyle etkileşim kurmak için kullanılan ana arayüzdür.
  • EntityManager, veritabanına veri ekleme, veri güncelleme, veri silme ve veri okuma işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
  • JPA Repository arayüzleri, EntityManager ile çalışmayı basitleştirir ve JPA entiteleri üzerinde sorgu yapmak için kullanılır.
  • JpaRepository, Spring Data JPA'nın bir parçasıdır ve birçok hazır metot içerir.
 4. Hibernate ve JPA'nın birlikte kullanımı
  • Hibernate, JPA standartlarına uyumlu bir ORM çerçevesidir.
  • Hibernate, JPA API'sını uygularken, JPA'nın sunduğu temel özelliklere ek olarak, Hibernate tarafından sağlanan birçok ek özellik sunar.
  • EntityManager, JPA standardına uygun şekilde Hibernate Session arayüzü ile entegre olur.
  • Hibernate, veritabanına bağlanmak için JPA provider seçeneği olarak kullanılabilir.
 5. Hibernate yapılandırması ve temel kavramlar
  • Hibernate'in yapılandırması, persistence.xml dosyası ve Hibernate Config sınıfı kullanılarak yapılır.
  • Hibernate Config sınıfı, veritabanı bağlantısı, entite sınıfları, ikincil önbellek (cache) vb. için yapılandırma ayarlarını sağlar.
  • Hibernate, veritabanı tabloları ve sütunları ile JPA entiteleri arasında eşleme yapmak için anotasyonlar veya XML dosyalarını kullanır.
  • Hibernate'de ikincil önbellek (cache), tekrar eden veritabanı sorgularının önlenmesi için kullanılır.
 6. Hibernate Entity sınıfları ve birleştirme (mapping)
  • Hibernate entite sınıfları, JPA entite sınıflarına benzer şekilde yapılandırılır.
  • Hibernate, veritabanı tabloları ve sütunları ile JPA entiteleri arasında eşleme yapmak için anotasyonlar veya XML dosyalarını kullanır.
  • Hibernate'de entite sınıflarının birleştirilmesi (mapping) için @Table, @Column, @JoinColumn gibi anotasyonlar kullanılır.
 7. Hibernate sorguları ve kriterleri
  • Hibernate, JPQL (Java Persistence Query Language) kullanarak sorgular oluşturmak için kullanılabilir.
  • Criteria API, Hibernate'in kullanımı için bir alternatiftir ve nesne yönelimli bir sorgulama dili sağlar.
  • Native SQL sorguları, Hibernate üzerinde doğrudan yürütülebilir, ancak bu genellikle JPQL veya Criteria API'den daha az tercih edilir.
 8. Hibernate ile ikincil önbellek (cache) kullanımı
  • Hibernate, tekrar eden veritabanı sorgularının önlenmesi için ikincil önbellek (cache) kullanabilir.
  • İkincil önbellek, veritabanından verileri önbelleğe alır ve sonraki taleplerde aynı verileri sağlar.
  • Hibernate, ikincil önbellek için iki farklı yaklaşım sunar: birinci seviye önbellek ve ikinci seviye önbellek.

Bu bölüm, JPA ve Hibernate'in temelleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar ve kitabın geri kalanında kullanılacak olan temel kavramları sağlamak için önemlidir. Bölümdeki örnekler, JPA ve Hibernate kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olur ve uygulamalar için temel bir altyapı sağlar.Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının ikinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?

"Hibernate in Action" kitabının ikinci bölümü, Hibernate Session API kullanarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirmeyi öğretir ve bir blog uygulaması üzerinde örnekler içerir. Bölümde aşağıdaki örnek kodlar yer almaktadır:


SessionFactory ve Session objelerinin oluşturulması ve kapatılması

Hibernate Session API kullanarak bir blog gönderisi eklemek için save() metodunun kullanımı

Var olan bir blog gönderisini güncellemek için update() metodunun kullanımı

Bir blog gönderisini silmek için delete() metodunun kullanımı

Hibernate Session API kullanarak bir blog gönderisi okumak için get() ve load() metodlarının kullanımı

Veritabanındaki tüm blog gönderilerini okumak için HQL sorgusu kullanımı

Veritabanındaki belirli bir blog gönderisini okumak için HQL sorgusu kullanımı

Veritabanındaki blog gönderilerini sıralamak, sayfalama yapmak ve filtrelemek için HQL sorguları kullanımı

İlişkili nesneler arasında ilişki yönetimi için örnekler, örneğin bir birleşik anahtar kullanarak ilişkileri yönetme, birçok ilişkili nesneyi yönetme, ebeveyn-çocuk ilişkileri, birçok-çok ilişkileri vb.

Kitap, örnek kodların yanı sıra açıklayıcı örnekler de sunar ve Hibernate Session API'nin kullanımı hakkında okuyuculara kapsamlı bir anlayış sağlar.Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının ikinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının ikinci bölümünde birçok örnek kod yer almaktadır. Burada bazı örnekler verilmiştir:

 1. "Hello World" JPA örneği:


EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("my-persistence-unit");

EntityManager em = emf.createEntityManager();

em.getTransaction().begin();

MyEntity entity = new MyEntity();

entity.setProperty("Hello World");

em.persist(entity);

em.getTransaction().commit();

em.close();

emf.close(); 1. JPA entite örneği:


@Entity

@Table(name = "employees")

public class Employee {


  @Id

  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

  private Long id;


  @Column(name = "first_name")

  private String firstName;


  @Column(name = "last_name")

  private String lastName;


  // getters and setters


}


2.JPA Repository arayüzü örneği:


@Repository

public interface EmployeeRepository extends JpaRepository<Employee, Long> {


  List<Employee> findByLastName(String lastName);


}3.Hibernate yapılandırma örneği:


@Configuration

@EnableTransactionManagement

@EnableJpaRepositories(basePackages = "com.example.repository")

public class HibernateConfig {


  @Value("${spring.datasource.url}")

  private String dataSourceUrl;


  @Value("${spring.datasource.username}")

  private String dataSourceUsername;


  @Value("${spring.datasource.password}")

  private String dataSourcePassword;


  @Value("${spring.datasource.driver-class-name}")

  private String dataSourceDriverClassName;


  @Bean

  public DataSource dataSource() {

    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();

    dataSource.setUrl(dataSourceUrl);

    dataSource.setUsername(dataSourceUsername);

    dataSource.setPassword(dataSourcePassword);

    dataSource.setDriverClassName(dataSourceDriverClassName);

    return dataSource;

  }


  @Bean

  public LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory() {

    LocalContainerEntityManagerFactoryBean emf = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();

    emf.setDataSource(dataSource());

    emf.setPackagesToScan("com.example.entity");

    emf.setJpaVendorAdapter(new HibernateJpaVendorAdapter());

    emf.setJpaProperties(additionalProperties());

    return emf;

  }


  @Bean

  public JpaTransactionManager transactionManager(EntityManagerFactory emf) {

    JpaTransactionManager transactionManager = new JpaTransactionManager();

    transactionManager.setEntityManagerFactory(emf);

    return transactionManager;

  }


  private Properties additionalProperties() {

    Properties properties = new Properties();

    properties.setProperty("hibernate.hbm2ddl.auto", "update");

    properties.setProperty("hibernate.dialect", "org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect");

    return properties;

  }

}Bu örnekler, JPA ve Hibernate'in temellerini anlamaya yardımcı olmak için kullanılabilir. Kitabın geri kalanında daha kapsamlı örnekler sunulmaktadır.


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının üçüncü bölümünü özetler misin?(3 DOMAIN MODELS AND METADATA)

Elbette, "Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının üçüncü bölümü "Mapping Entities" başlığı altında, Hibernate ile birlikte Java sınıflarının nasıl yönetileceği konusuna odaklanmaktadır. Bu bölümde, Hibernate tarafından yönetilen sınıfların nasıl tanımlandığı, sınıflar arasındaki ilişkilerin nasıl belirtildiği ve nesnelerin veritabanına nasıl eklendiği gibi konular ele alınmaktadır.

Bölüm, Hibernate için entity sınıflarının nasıl tanımlandığına dair temel bilgilerle başlar. Entity sınıfları, Hibernate tarafından yönetilecek olan veritabanı tablolarının birer temsilcisidir. Bu sınıflar, veritabanındaki tabloların sütunlarını temsil eden alanlar ve verileri saklamak için kullanılan getter ve setter metodları ile birlikte gelirler.

Bölüm, Hibernate ile sınıf ve veritabanı arasındaki ilişkilerin nasıl belirtileceğini açıklar. Hibernate, sınıflar arasındaki ilişkileri, özellikle one-to-one, one-to-many ve many-to-many ilişkilerini destekler. Bu bölümde, her tür ilişkinin nasıl tanımlandığı ve nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Bölüm, Hibernate'in veritabanındaki nesneleri nasıl yönettiğini ve sınıfların veritabanına nasıl eklendiğini açıklar. Hibernate, session aracılığıyla veritabanı işlemlerini gerçekleştirir. Bu bölümde, sınıfların session nesnesine nasıl bağlandığı, sınıfların veritabanına nasıl eklendiği ve sınıflardan nasıl veri alındığı hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Bölüm ayrıca, Hibernate tarafından yönetilen nesnelerin nasıl değiştirileceği ve veritabanından nasıl silineceği konularını da ele alır. Sınıfların nasıl güncelleneceği, nasıl silineceği ve hangi işlemlerin geri alınabileceği hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Son olarak, bölüm Spring Data JPA tarafından sağlanan yardımcı yöntemlerden bahseder. Spring Data JPA, Hibernate'in veritabanı işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu bölümde, Spring Data JPA'nın Hibernate ile birlikte nasıl kullanılabileceği ve veritabanı işlemlerinin nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının üçüncü bölümü, Hibernate ve Spring Data JPA'nın temel özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi vererek, veritabanı işlemlerinin nasıl yapılabileceği konusunda okuyucuya kapsamlı bir anlayış sağlar. Bu bölüm, Hibernate ve Spring Data JPA kullanarak veritabanı işlemlerinin nasıl yapılabileceği konusunda açıklayıcı örnekler ve kod parçaları sunar.

Bölüm, ayrıca Hibernate tarafından desteklenen çeşitli veri türlerini ve bunların nasıl kullanılacağını da ele alır. Örneğin, Java sınıflarındaki özelliklerin nasıl veritabanındaki sütun türlerine eşleneceği, özel bir veri türünün nasıl tanımlanacağı ve veritabanındaki tarihlerin ve saatlerin nasıl kullanılacağı gibi konular incelenir.

Sonuç olarak, "Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının üçüncü bölümü, Hibernate ve Spring Data JPA ile birlikte veritabanı işlemlerinin nasıl yapılabileceği hakkında kapsamlı bir rehber sunar. Bölümde ele alınan konular, veritabanı işlemlerine yeni başlayanlar için anlaşılır bir şekilde açıklanmıştır. Bu nedenle, bu bölüm, Java geliştiricileri için önemli bir referans kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının üçüncü bölümündeki örnek kodlar nelerdir?

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının üçüncü bölümü, Hibernate ve Spring Data JPA kullanarak veritabanı işlemlerinin nasıl yapılabileceği konusunda açıklayıcı örnekler sunar. Aşağıda, kitaptan bazı örnek kodlar bulunmaktadır:

 1. Entity Sınıfı Tanımlama:@Entity

public class Customer {

    @Id

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)

    private Long id;


    @Column(nullable=false)

    private String name;


    // Getter ve Setter Metodları

} 1. One-to-One İlişki Tanımlama:


@Entity

public class Customer {

    @Id

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)

    private Long id;


    @OneToOne

    private Address address;


    // Getter ve Setter Metodları

}


@Entity

public class Address {

    @Id

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)

    private Long id;


    @OneToOne(mappedBy="address")

    private Customer customer;


    // Getter ve Setter Metodları

} 1. One-to-Many İlişki Tanımlama:@Entity

public class Customer {

    @Id

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)

    private Long id;


    @OneToMany(mappedBy="customer")

    private List<Order> orders;


    // Getter ve Setter Metodları

}


@Entity

public class Order {

    @Id

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)

    private Long id;


    @ManyToOne

    private Customer customer;


    // Getter ve Setter Metodları

} 1. Many-to-Many İlişki Tanımlama:@Entity

public class Student {

    @Id

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)

    private Long id;


    @ManyToMany

    private List<Course> courses;


    // Getter ve Setter Metodları

}


@Entity

public class Course {

    @Id

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)

    private Long id;


    @ManyToMany(mappedBy="courses")

    private List<Student> students;


    // Getter ve Setter Metodları

} 1. Spring Data JPA Kullanarak Veri Kaydetme:public interface CustomerRepository extends JpaRepository<Customer, Long> {

}


@Service

public class CustomerService {

    @Autowired

    private CustomerRepository customerRepository;


    @Transactional

    public Customer saveCustomer(Customer customer) {

        return customerRepository.save(customer);

    }

}Yukarıdaki örnekler, "Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının üçüncü bölümünde verilen kod parçalarından bazılarıdır. Bu örnekler, Hibernate ve Spring Data JPA kullanarak veritabanı işlemlerinin nasıl yapılabileceği konusunda okuyucuya fikir vermektedir.

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının dördüncü bölümünü özetler misin?(4 WORKING WITH SPRING DATA JPA)

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının dördüncü bölümü "Working with Spring Data JPA" adını taşır ve Spring Data JPA kütüphanesi kullanılarak veritabanı işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar. Aşağıda bölümde ele alınan konuların özeti yer almaktadır:

 • JPA ve Spring Data JPA: JPA (Java Persistence API), nesne ilişkisel eşleme (ORM) için bir Java API'sidir ve Spring Data JPA, Spring tarafından sunulan bir JPA uygulamasıdır. Spring Data JPA, JPA ile veritabanı işlemlerinin yapılmasını kolaylaştırmak ve kod tekrarını azaltmak için tasarlanmıştır.
 • Spring Data JPA yapılandırması: Spring Data JPA, veritabanı bağlantısı, EntityManagerFactory, EntityManager ve JPA Repositories gibi bileşenlerin yapılandırılmasını gerektirir. Bölüm, Spring Boot kullanarak Spring Data JPA yapılandırmasını gösterir.
 • JPA Entity sınıfları: JPA, veritabanı tablolarının nesnelerle ilişkilendirilmesine izin verir. Bu amaçla, JPA Entites adı verilen sınıflar kullanılır. Bölüm, bir örnek JPA Entity sınıfı tanımlar ve bu sınıfın veritabanındaki tablo ile nasıl eşleştirildiğini gösterir.
 • Spring Data JPA Repositories: Spring Data JPA Repositories, veritabanı işlemlerinin yapılmasını sağlamak için JPA Entites'leri kullanır. Bölüm, Spring Data JPA Repository arabirimi oluşturma yöntemlerini gösterir ve bu arabirimlerin kullanımını açıklar.
 • Spring Data JPA Repository sorguları: Spring Data JPA Repository arabirimleri, basit sorguları kolaylaştırmak için yöntem adlandırma kurallarına sahiptir. Bölüm, Spring Data JPA Repository sorgularını oluşturmak için bu kuralları kullanmayı gösterir.
 • Özelleştirilmiş Spring Data JPA Repository sorguları: Spring Data JPA Repository arabirimleri, özelleştirilmiş sorguların oluşturulmasına olanak tanıyan "Query" veya "NamedQuery" adlı anotasyonlarla genişletilebilir. Bölüm, özelleştirilmiş sorguların nasıl oluşturulacağını gösterir.
 • Spring Data JPA ile Hibernate kullanımı: Hibernate, JPA uygulaması için bir ORM çözümüdür ve Spring Data JPA ile birlikte kullanılabilir. Bölüm, Spring Data JPA ile Hibernate kullanımını gösterir ve Hibernate ile ilişkili bazı JPA özelliklerini açıklar.

Bu bölüm, Spring Data JPA'nın temellerini ve JPA Entites'leri ve Spring Data JPA Repository arabirimleri kullanarak veritabanı işlemlerini yapmanın nasıl kolaylaştırılabileceğini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca, Spring Data JPA Repository arabirimleri üzerinde basit sorguların nasıl oluşturulabileceği, özelleştirilmiş sorguların nasıl yazılabileceği ve Hibernate ile birlikte Spring Data JPA'nın nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi verir. Bu bölüm, özellikle JPA ve Spring Data JPA ile ilgili temel bilgilere sahip olanlar için yararlı olacaktır.

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının dördüncü bölümündeki örnek kodlar nelerdir?

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının dördüncü bölümü "Working with Spring Data JPA" adını taşır ve bir dizi örnek kod sunar. Aşağıda, bölümde ele alınan konularla ilgili örnek kodlar yer almaktadır:

 • Spring Boot projesi oluşturma: Bölüm, Spring Boot ile birlikte Spring Data JPA projesi oluşturmayı ve yapılandırmayı gösterir. Örneğin, pom.xml dosyası aşağıdaki gibi ayarlanabilir:


<dependency>

  <groupId>org.springframework.boot</groupId>

  <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>

</dependency>


 • JPA Entity sınıfı oluşturma: Bölüm, basit bir JPA Entity sınıfı tanımlar. Örneğin:@Entity

@Table(name = "books")

public class Book {

  @Id

  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

  private Long id;

  private String title;

  private String author;

  private double price;

  // ...

} • Spring Data JPA Repository arabirimi oluşturma: Bölüm, Spring Data JPA Repository arabirimi oluşturmanın basit bir örneğini sunar. Örneğin:public interface BookRepository extends JpaRepository<Book, Long> {

  List<Book> findByAuthor(String author);

} • Spring Data JPA sorguları: Bölüm, Spring Data JPA sorgularının nasıl oluşturulacağını gösterir. Örneğin:public interface BookRepository extends JpaRepository<Book, Long> {

  List<Book> findByAuthor(String author);

  List<Book> findByPriceLessThan(double price);

  @Query("SELECT b FROM Book b WHERE b.author = :author AND b.price < :price")

  List<Book> findCheapBooksByAuthor(@Param("author") String author, @Param("price") double price);

} • Özelleştirilmiş Spring Data JPA Repository sorguları: Bölüm, özelleştirilmiş Spring Data JPA Repository sorgularının nasıl oluşturulacağını gösterir. Örneğin:public interface BookRepository extends JpaRepository<Book, Long> {

  @Query(value = "SELECT * FROM books WHERE author = ?1", nativeQuery = true)

  List<Book> findBooksByAuthor(String author);

} • Hibernate ile Spring Data JPA kullanımı: Bölüm, Hibernate ile Spring Data JPA kullanımının nasıl yapılandırılacağını gösterir. Örneğin, pom.xml dosyasına aşağıdaki bağımlılıklar eklenebilir:<dependency>

  <groupId>org.hibernate</groupId>

  <artifactId>hibernate-core</artifactId>

  <version>${hibernate.version}</version>

</dependency>

<dependency>

  <groupId>org.springframework.data</groupId>

  <artifactId>spring-data-jpa</artifactId>

  <version>${spring-data-jpa.version}</version>

</dependency>Yukarıdaki örnek kodlar, "Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının dördüncü bölümünde ele alınan konuların sadece bir kısmını temsil etmektedir. Bölümdeki örnekler, Spring Boot projesi oluşturma, JPA Entity sınıfları tanımlama, Spring Data JPA Repository arabirimi oluşturma, basit ve özelleştirilmiş Spring Data JPA sorguları oluşturma ve Hibernate ile Spring Data JPA kullanımı konularında geniş bir örnek yelpazesi sunar. Bu örnekler, JPA ve Spring Data JPA kullanarak veritabanı işlemlerinin nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında pratik bilgiler sunar ve bu konulara aşina olmayanlar için yararlı bir kaynak olabilir.


PART 2: MAPPING STRATEGIES

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının beşinci bölümünü özetler misin?(5 MAPPING PERSISTENT CLASSES)

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının beşinci bölümü "Mapping Persistent Classes" adını taşır ve JPA ve Hibernate ile kalıcı sınıfların nasıl haritalandırılacağı hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar. Aşağıda bölümün birinci kısmında ele alınan konuların özeti yer almaktadır:

 • JPA'nın temel özellikleri: JPA, nesne ilişkisel eşleme (ORM) işlemleri için kullanılan bir Java API'sidir. JPA'nın temel özellikleri, Entity sınıflarının tanımlanması, Primary Key (Anahtar) stratejileri, Entity sınıflarının veritabanı tablolarıyla eşleştirilmesi ve ilişkili sınıfların tanımlanmasıdır.
 • Entity sınıfların tanımlanması: Entity sınıfları, JPA tarafından yönetilen nesnelerdir ve veritabanı tabloları ile eşleştirilirler. Entity sınıfları, @Entity anotasyonu ile işaretlenir ve bir @Id anotasyonu ile anahtar özelliği belirlenir.
 • Primary Key (Anahtar) stratejileri: Primary key stratejileri, Entity sınıflarının nasıl benzersiz bir şekilde tanımlandığını belirler. Identity stratejisi, veritabanı tarafından oluşturulan anahtarları kullanırken, Sequence stratejisi, bir veritabanı dizisi kullanır. Table stratejisi ise anahtar değerlerini bir veritabanı tablosundan alır.
 • İlişkili sınıfların tanımlanması: İlişkili sınıflar, Entity sınıfları arasındaki ilişkileri tanımlamak için kullanılır. One-to-One, One-to-Many, Many-to-One ve Many-to-Many gibi ilişki türleri mevcuttur.
 • Entity sınıfı özellikleri: Entity sınıflarının özellikleri, veritabanı sütunlarına karşılık gelirler. Özelliklerin türleri, veritabanı sütunları için desteklenen türlerle sınırlıdır. Özellikler, @Column, @JoinColumn, @JoinTable gibi anotasyonlar kullanılarak belirlenir.
 • Tablo isimleri: Entity sınıfları, veritabanı tabloları ile eşleştirilir. Tablo isimleri, @Table anotasyonu kullanılarak belirlenebilir.
 • Tablo oluşturma: JPA, Entity sınıflarının veritabanı tablolarına dönüştürülmesini sağlar. Veritabanı tabloları, Entity sınıfları tanımlandıktan sonra otomatik olarak oluşturulabilir.

Bu bölümün birinci kısmı, JPA ve Hibernate ile kalıcı sınıfların nasıl haritalandırılacağı konusunda temel bir anlayış sağlar. Özellikle Entity sınıfların tanımlanması, Primary Key (Anahtar) stratejileri, İlişkili sınıfların tanımlanması, Entity sınıfı özellikleri, tablo isimleri ve tablo oluşturma konuları detaylı bir şekilde ele alınır. Bu konuların iyi bir anlaşılması, JPA ve Hibernate kullanarak veritabanı işlemlerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılar.

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının beşinci bölümü "Mapping Persistent Classes" adını taşır ve JPA ve Hibernate ile kalıcı sınıfların nasıl haritalandırılacağı hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar. Aşağıda bölümün ikinci kısmında ele alınan konuların özeti yer almaktadır:

 • Bağlam objesi (Embeddable) sınıflar: Bağlam objesi sınıfları, bir Entity sınıfı içindeki özelliklerin gruplandırılması için kullanılır. Embeddable sınıflar, @Embeddable anotasyonu ile işaretlenir.
 • Bağlam objesi özellikleri: Embeddable sınıf özellikleri, bir Entity sınıfı içindeki özelliklerin alt kümesidir. Özellikler, @Embedded anotasyonu kullanılarak belirlenebilir.
 • Bağlam objesi özellikleri ve sorgular: Bağlam objesi özellikleri, JPA sorguları ve JPQL sorguları içinde kullanılabilir. Özelliklere erişmek için, özellik ismi Entity özellik isminden nokta ile ayrılır.
 • Veri tipi dönüşümleri: JPA, Entity sınıfları ile veritabanı arasında veri tipi dönüşümleri gerçekleştirmek için bir dönüştürme sistemi sunar. Özel bir veri tipi dönüştürücü sınıfı, @Converter anotasyonu kullanılarak belirlenebilir.
 • Kalıtım modellemesi: JPA, kalıtım ilişkilerini destekler ve kalıtım hiyerarşisi oluşturmak için kullanılabilir. Single Table, Joined ve Table Per Class gibi kalıtım stratejileri mevcuttur.
 • Kalıtım ve sorgular: JPA, kalıtım ilişkilerini tanımlarken sorgulama sırasında dikkat edilmesi gereken özel durumlar mevcuttur. Özellikle, tüm alt sınıfların özelliklerinin birleştirilmesi gereken sorgularda özel bir dikkat gerektirir.

Bu bölümün ikinci kısmı, JPA ve Hibernate ile bağlam objesi sınıflarının ve veri tipi dönüşümlerinin nasıl kullanılacağına ve kalıtım modellemesinin nasıl yapılandırılacağına dair detaylı bir açıklama sunar. Bu konular, JPA ve Hibernate kullanarak veritabanı işlemleri gerçekleştirenler için yararlı bir kaynak olacaktır.

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının beşinci bölümü "Mapping Persistent Classes" adını taşır ve JPA ve Hibernate ile kalıcı sınıfların nasıl haritalandırılacağı hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar. Aşağıda bölümün üçüncü kısmında ele alınan konuların özeti yer almaktadır:

 • Veri modeli ve ilişki türleri: Veri modeli, bir veritabanındaki verilerin organizasyonunu ifade eder. One-to-One, One-to-Many, Many-to-One ve Many-to-Many gibi ilişki türleri, veri modellerindeki sınıflar arasındaki ilişkileri tanımlar.
 • İlişki türleri ve Entity sınıfları: JPA, ilişki türlerini tanımlamak için birçok farklı yöntem sunar. @ManyToOne, @OneToMany, @OneToOne ve @ManyToMany gibi anotasyonlar kullanılarak ilişkili Entity sınıflarının tanımlanması sağlanır.
 • One-to-One ilişki türü: One-to-One ilişki türü, iki Entity sınıfı arasındaki ilişkiyi ifade eder. İlişki, birincil anahtar veya benzersiz bir dizi değer ile belirlenir.
 • One-to-Many ilişki türü: One-to-Many ilişki türü, bir Entity sınıfı ile diğer bir Entity sınıfı arasındaki bir ilişkiyi tanımlar. İlişki, birincil anahtar veya benzersiz bir dizi değer ile belirlenir.
 • Many-to-One ilişki türü: Many-to-One ilişki türü, bir Entity sınıfı ile diğer bir Entity sınıfı arasındaki bir ilişkiyi tanımlar. İlişki, birincil anahtar veya benzersiz bir dizi değer ile belirlenir.
 • Many-to-Many ilişki türü: Many-to-Many ilişki türü, iki Entity sınıfı arasındaki ilişkiyi ifade eder. İlişki, iki taraflı bir ilişki olarak tanımlanır.
 • İlişkili Entity sınıflarının oluşturulması: İlişkili Entity sınıfları, bir Entity sınıfı içindeki özelliklerin bir alt kümesidir. İlişkili Entity sınıfları, bağımsız Entity sınıfları olarak da kullanılabilir.
 • Join tabloları: Many-to-Many ilişkilerinde, iki Entity sınıfı arasındaki ilişkiyi tanımlamak için bir join tablosu kullanılır. Join tabloları, @JoinTable anotasyonu kullanılarak belirlenir.

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının beşinci bölümü "Mapping Persistent Classes" adını taşır ve JPA ve Hibernate ile kalıcı sınıfların nasıl haritalandırılacağı hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar. Aşağıda bölümün dördüncü kısmında ele alınan konuların özeti yer almaktadır:

 • Veri modeli optimizasyonu: Veri modeli optimizasyonu, veritabanı performansını artırmak için yapılan bir dizi işlemdir. Entity sınıfı optimizasyonu, veri tabanı optimizasyonu ve sorgu optimizasyonu olmak üzere üç ana konuyu kapsar.
 • Entity sınıfı optimizasyonu: Entity sınıfı optimizasyonu, Entity sınıflarının veritabanı tablolarına dönüştürülmesi sırasında yapılan bir dizi işlemi ifade eder. Özellikle, @Column anotasyonları, veritabanı sütunları için özellikler belirlemek için kullanılabilir.
 • Veritabanı optimizasyonu: Veritabanı optimizasyonu, veritabanı tasarımını optimize etmek için yapılan bir dizi işlemi ifade eder. Veritabanı tablolarının birleştirilmesi, dizinleme, yedekleme ve veritabanı boyutu gibi konular, veritabanı optimizasyonunun odak noktalarıdır.
 • Sorgu optimizasyonu: Sorgu optimizasyonu, sorguların hızını artırmak için yapılan bir dizi işlemi ifade eder. Sorgu optimizasyonu, özellikle indeksleme, sorgu boyutu, önbellek ve join işlemleri gibi konuları kapsar.
 • Sorgu ipuçları: Sorgu ipuçları, JPA ve Hibernate sorgularının hızını artırmak için kullanılabilen bir dizi yöntemi ifade eder. Özellikle, fetch planlama, batch işleme ve önbellek kullanımı, sorgu ipuçları arasında yer alır.
 • Veritabanı bağımsızlığı: Veritabanı bağımsızlığı, veritabanının değiştirilebilirliğini artırmak için yapılan bir dizi işlemi ifade eder. Özellikle, Hibernate gibi ORM araçları, veritabanı bağımsızlığı için destek sağlar.

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının beşinci bölümü "Mapping Persistent Classes" adını taşır ve JPA ve Hibernate ile kalıcı sınıfların nasıl haritalandırılacağı hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar. Aşağıda bölümün beşinci kısmında ele alınan konuların özeti yer almaktadır:

 • Entity sınıfı ilişki modellemesi: JPA ve Hibernate, Entity sınıfları arasındaki ilişkileri tanımlamak için birçok farklı yöntem sunar. One-to-One, One-to-Many, Many-to-One ve Many-to-Many gibi ilişki türleri, veri modellerindeki sınıflar arasındaki ilişkileri tanımlar.
 • Join tabloları: Join tabloları, Many-to-Many ilişkilerinde iki Entity sınıfı arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılır. Join tabloları, @JoinTable anotasyonu kullanılarak belirlenir.
 • Join sütunları: Join sütunları, bir Join tablosunda yer alan sütunlardır. Join sütunları, @JoinColumn anotasyonu kullanılarak belirlenir.
 • Bağımlı Entity sınıfları: Bağımlı Entity sınıfları, birincil Entity sınıfı ile ilişkili olan ikincil Entity sınıflarıdır. Bağımlı Entity sınıfları, @OneToOne veya @OneToMany anotasyonları kullanılarak belirlenir.
 • Bağımlı Entity sınıflarının kaldırılması: Bağımlı Entity sınıfları, birincil Entity sınıfı ile birlikte kaldırılabilir veya ayrı ayrı kaldırılabilir. Bağımlı Entity sınıflarının nasıl kaldırılacağı, CascadeType anotasyonu kullanılarak belirlenir.
 • Composite anahtarlar: Composite anahtarlar, iki veya daha fazla özellikten oluşan anahtarları ifade eder. Composite anahtarlar, @EmbeddedId veya @IdClass anotasyonları kullanılarak belirlenir.
 • Secondary tablolar: Secondary tablolar, birincil Entity sınıfının yanı sıra başka bir tabloda da özellikleri olan Entity sınıflarıdır. Secondary tablolar, @SecondaryTable anotasyonu kullanılarak belirlenir.

Bu bölümün beşinci kısmı, Entity sınıfı ilişki modellemesi konusunu ve birçok farklı ilişki türünü ele alır. Ayrıca, Join tabloları, Join sütunları, bağımlı Entity sınıfları, Composite anahtarlar ve Secondary tablolar gibi ileri düzey konular da ele alınır. Bu konuların anlaşılması, JPA ve Hibernate kullanarak veritabanı işlemlerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının beşinci bölümü "Mapping Persistent Classes" adını taşır ve JPA ve Hibernate ile kalıcı sınıfların nasıl haritalandırılacağı hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar. Aşağıda bölümün altıncı kısmında ele alınan konuların özeti yer almaktadır:

 • Miras: Miras, nesne yönelimli programlama kavramlarından biridir. JPA ve Hibernate, miras ilişkilerini destekler ve Entity sınıflarının birbirlerinden türetilmesini sağlar.
 • Tek tablo stratejisi: Tek tablo stratejisi, tüm alt sınıfların aynı tabloya yazıldığı bir miras stratejisidir.
 • Joined stratejisi: Joined stratejisi, her alt sınıf için ayrı bir tablo oluşturulduğu bir miras stratejisidir.
 • Table-per-class stratejisi: Table-per-class stratejisi, her alt sınıf için ayrı bir tablo oluşturulduğu bir miras stratejisidir. Ancak, bu stratejide tüm alt sınıfların ortak bir anahtar sütunu vardır.
 • InheritanceType anotasyonu: InheritanceType anotasyonu, miras ilişkilerini belirlemek için kullanılır. InheritanceType.SINGLE_TABLE, InheritanceType.JOINED ve InheritanceType.TABLE_PER_CLASS gibi değerler alabilir.
 • MappedSuperclass anotasyonu: MappedSuperclass anotasyonu, kalıtım hiyerarşisindeki ortak özellikleri paylaşmak için kullanılır. Bu anotasyon kullanılarak oluşturulan Entity sınıfları, kendileri başına kullanılamazlar.

Bu bölümün altıncı kısmı, miras ilişkileri ve miras stratejileri konularını ele alır. Tek tablo stratejisi, Joined stratejisi ve Table-per-class stratejisi gibi miras stratejileri ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Ayrıca, InheritanceType anotasyonu ve MappedSuperclass anotasyonu gibi ileri düzey konular da ele alınır. Bu konuların anlaşılması, JPA ve Hibernate kullanarak veritabanı işlemlerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının beşinci bölümü "Mapping Persistent Classes" adını taşır ve JPA ve Hibernate ile kalıcı sınıfların nasıl haritalandırılacağı hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar. Aşağıda bölümün yedinci kısmında ele alınan konuların özeti yer almaktadır:

 • Enums: JPA ve Hibernate, enum tiplerini destekler. Bir Entity sınıfında enum tipi kullanmak için, @Enumerated anotasyonu kullanılabilir.
 • User Type: User Type, Hibernate tarafından sağlanan bir özelliktir. User Type, özel veri tiplerinin oluşturulmasına olanak sağlar.
 • Lob tipleri: Lob, büyük veri nesnelerini ifade eder. JPA ve Hibernate, Lob tipleri için özel anotasyonlar sunar.
 • Lob ve sıralama: Lob tiplerinde sıralama yapmak için, @Lob ve @OrderColumn anotasyonları kullanılabilir.
 • Embeddable sınıflar: Embeddable sınıflar, bir Entity sınıfı içinde birden fazla özelliğin kullanımını kolaylaştırmak için oluşturulan yardımcı sınıflardır.
 • @Embedded anotasyonu: @Embedded anotasyonu, Embeddable sınıfların Entity sınıflarında kullanımını sağlar.
 • @AttributeOverrides ve @AttributeOverride anotasyonları: @AttributeOverrides ve @AttributeOverride anotasyonları, Embeddable sınıflar içindeki özelliklerin adlarını değiştirmek için kullanılır.

Bu bölümün yedinci kısmı, JPA ve Hibernate tarafından sunulan özel özellikleri ele alır. Enums, User Type, Lob tipleri, Embeddable sınıflar ve bu özelliklerin kullanımı için gerekli olan anotasyonlar ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Bu konuların anlaşılması, JPA ve Hibernate kullanarak veritabanı işlemlerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

"Java Persistence with Spring Data and Hibernate" kitabının beşinci bölümü "Mapping Persistent Classes" adını taşır ve JPA ve Hibernate ile kalıcı sınıfların nasıl haritalandırılacağı hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar. Aşağıda bölümün sekizinci kısmında ele alınan konuların özeti yer almaktadır:

 • Proxy Nesneler: JPA ve Hibernate, ilişkili Entity sınıflarında Lazy Loading kullanarak verimliliği artırır. Lazy Loading, ilişkili Entity sınıflarının yalnızca ihtiyaç duyulduğunda yüklenmesini sağlar.
 • FetchType anotasyonu: FetchType anotasyonu, JPA ve Hibernate tarafından sunulan bir özelliktir ve bir ilişkinin yüklenme yöntemini belirlemek için kullanılır.
 • Caching: Caching, veritabanından verileri okuma ve yazma işlemlerinin hızlandırılmasına olanak sağlar. JPA ve Hibernate, önbelleklemeyi destekler ve ikinci seviye önbelleklemeyi sunar.
 • Transaction Management: Transaction Management, veritabanı işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. JPA ve Hibernate, işlem yönetimini destekler ve işlemlerin otomatik olarak yürütülmesini sağlar.
 • Query Language: JPA ve Hibernate, JPQL (Java Persistence Query Language) adlı bir sorgu dili sunar. JPQL, veritabanından verileri almak ve işlemek için kullanılır.

Bu bölümün sekizinci kısmı, JPA ve Hibernate tarafından sunulan özellikleri ele alır. Proxy Nesneler, FetchType anotasyonu, Caching, Transaction Management ve JPQL gibi özellikler ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Bu konuların anlaşılması, JPA ve Hibernate kullanarak veritabanı işlemlerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Hibernate in action ikinci baskı kitabının beşinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının altıncı bölümünü özetler misin?(6 MAPPING VALUE TYPES)


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının altıncı bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının yedinci bölümünü özetler misin?(7 MAPPING INHERITANCE)


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının yedinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının sekizinci bölümünü özetler misin?(8 MAPPING COLLECTIONS AND ENTITY ASSOCIATIONS)


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının sekizinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının dokuzuncu bölümünü özetler misin?(9 ADVANCED ENTITY ASSOCIATION MAPPINGS)


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının dokuzuncu bölümündeki örnek kodlar nelerdir?

PART 3: TRANSACTIONAL DATA PROCESSING

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının onuncu bölümünü özetler misin?(10 MANAGING DATA)Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının onuncu bölümündeki örnek kodlar nelerdir?

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on birinci bölümünü özetler misin?(11 TRANSACTIONS AND CONCURRENCY)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on birinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on ikinci bölümünü özetler misin?(12 FETCH PLANS, STRATEGIES, AND PROFILES)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on ikinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on üçüncü bölümünü özetler misin?(13 FILTERING DATA)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on üçüncü bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


PART 4: BUILDING JAVA PERSISTENCE APPLICATIONS WITH SPRING

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on dördüncü bölümünü özetler misin?(14 INTEGRATING JPA AND HIBERNATE WITH SPRING)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on dördüncü bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on beşinci bölümünü özetler misin?(15 WORKING WITH SPRING DATA JDBC)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on beşinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on altıncı bölümünü özetler misin?(16 WORKING WITH SPRING DATA REST)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on altıncı bölümündeki örnek kodlar nelerdir?

PART 5: JAVA PERSISTENCE WITH NON-RELATION DATABASES

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on yedinci bölümünü özetler misin?(17 WORKING WITH SPRING DATA MONGODB)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on yedinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on sekizinci bölümünü özetler misin?(18 WORKING WITH HIBERNATE OGM)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on sekizinci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


PART 6: WRITTING QUERIES AND TESTING JAVA PERSISTENCE APPLICATIONS

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on dokuzuncu bölümünü özetler misin?(19 QUERYING JPA WITH QUERYDSL)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının on dokuzuncu bölümündeki örnek kodlar nelerdir?Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının yirminci bölümünü özetler misin?(20 TESTING JAVA PERSISTENCE APPLICATIONS)

Java Persistence with Spring Data and Hibernate kitabının yirminci bölümündeki örnek kodlar nelerdir?


Özet çevirisi devam edecek...


Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال